publicatie - Belvedere

belvedere.nu

publicatie - Belvedere

WP NEXT

Uitgave van Studio Sputnik en ZUS [Zones Urbaines Sensibles] No.001

Hoogvliet

Welcome In My Back

Yard

Hoogvliet is een naoorlogse, op modernistische

leest geschoeide stadswijk. Eens gepland

als satellietstad moet het zich tegenwoordig

als zelfstandig woongebied presenteren en

verkopen. Hierdoor is het noodzakelijk het

bestaande woonaanbod uit te breiden en te

kijken hoe Hoogvliet zich op eigen kracht kan

gaan ontwikkelen. Met behulp van WiMBY! is

er voor Westpunt gezocht naar een vertaalslag

van de oorspronkelijke waarden naar de

huidige context.

vervolg medio februari WP next Kunstbijlage

Warm Modernisme

opdrachtgever vraagt om warme uitstraling p.1+4

Lotte Stam-Beese

Architect en

stedenbouwkundige

Charlotte (Lotte) Ida Anna Stam-Beese (Reisicht, Silezië,

28 januari 1903 - Krimpen aan den IJssel, 16 november

1988) was een architect en stedenbouwkundige die in de

wederopbouwperiode een grote bijdrage heeft geleverd

aan het ontwerp van diverse Rotterdamse woonwijken.

In 1948-1949 ontwierp ze de wijk Kleinpolder in

Overschie. Haar bekendste ontwerp is de wijk Pendrecht

(1947-1953). Na Pendrecht ontwierp ze Westpunt met

als belangrijkste ingrediënten: de stempel, collectiviteit

en ruimtelijke dynamiek. WP next houdt deze aspecten

nauwlettend in de gaten.

pagina 2 en 3

Sport

veel sport in toekonstig Westpunt p.4

Buurtprogramma

WP neemt de tijd voor

collectiviteit

Wonen lijkt in de huidige Vinex uitbreidingen

buiten de stad gereduceerd tot een verzameling

individuele eilanden met twee parkeerplaatsen

voor de deur. WP next kijkt verder en ziet grote

mogelijkheden voor nieuwe collectiviteit. Geen

geforceerde gezelligheid, maar een wijk die

uitnodigt tot gemeenschappelijke activiteiten.

Naast goede woningen wordt er geïnvesteerd

in aantrekkelijke en vernieuwende publieke

plekken.

pagina 4

Fasering

Een wijk moet

kunnen groeien

Lerend van het verleden van Hoogvliet leeft

het besef dat we niet meer leven in de tijd van

‘de maakbare samenleving’ en bijbehorende

voorgekookte stad. Zodoende zal WP next

een gefaseerde uitvoering hanteren. Met een

nieuwe stempel, opgebouwd uit verschillende

typologieën, wordt de plek getest en kan

worden ingespeeld op veranderende wensen en

randvoorwaarden. Zo zal WP next uiteindelijk

in 2012 zijn defi nitieve vorm bereiken.

pagina 2 en 3

Kunst

medio februari Kunstbijlage

dinsdag 9 januari 2007

www.westpunt.nu

Vinex-gedachte

achterhaald

De nieuwe stadswijk Westpunt in

Hoogvliet Rotterdam investeert

weer in collectiviteit. Daarmee

breekt ze met de trend van

eindeloze repititie van eenzijdige

woningen. Niet het individuele,

maar de wijk als geheel telt.

WP next als vervolg op Nieuwe Logica voor Westpunt

online vanaf 2008

WP:

Met je

voeten in

de klei


2 WP openbaar

Lotte Stam-Beese park

Dankzij de opzet van het voormalig stedenbouwkundig

plan van Lotte Stam-Beese voor Westpunt heeft

het 10 hectare tellende gebied een uniek bomenbestand.

Deze groenstructuur wordt ook ook door WP

next aangegrepen als drager van de toekomstige

wijk. Hiermee wordt tevens ingezet op een goede

verbinding van het centrum met het omringende

Ruigplaatbos, dat sinds eind vorig jaar een Natuurmonument

is geworden.

Hoven

Vanuit de ambitie om unieke woonmilieus te

creeeren, zullen er aangrenzend aan het park hoven

worden geintroduceerd. Ze zijn verbonden met de

hoofdstructuur, zodat er een getrapte openbare

ruimte structuur ontstaat. De hoven bieden de mogelijkheid

tot het maken van een gemeenschappelijke

tuin, al blijft dit in sterke mate afhankelijk van de

uiteindelijke gebruikers.

Publieke plekken

In het centraal gelegen Lotte Stam-Beese park is

ruimte voor een aantal speciaal ontworpen plekken.

Dit zijn plekken die bedoeld zijn voor ontmoeting en

gemeenschappelijke activiteiten. Naast de bestaande

school valt hierbij te denken aan een kas om te

tuinieren of een theehuis met uitkijktoren.

Zie pagina 4 WP next Sfeer

Private tuinen

Om aan de wens te voldoen van de toekomstige

bewoners van Westpunt zijn er een aantal groepen

woningen met een eigen tuin. Via het tuinhek is er

direct toegang tot het park en een aantal tuinen zal

gezegd worden met een monumentale boom.

Ontsluiting

STADSKAS

De ontsluiting zal niet langer het park doorsnijden. Om een continue park te kunnen garanderen,

zijn de doorgaande wegen van noord naar zuid in het nieuwe plan verdwenen.

De bebouwing ligt als banden ten noorden en ten zuiden van het park. Deze gebieden

worden rechtstreeks vanaf de bestaande infrastructuur ontsloten. Parkeerterreinen liggen

aan deze bestaande straten. Vanaf de parkeerterreinen zijn de woningen te voet te

bereiken. Dit geldt met name voor de hofwoningen en de vrijstaande woningen. De rijtjes

hebben minimaal een parkeerplaats op eigen terrein.

Boomstructuur

wp next

Dinsdag 9 januari 2007

THEEHUIS

Dankzij de eigenwijsheid van de toenmalige stadsplanningsdienst is

rijk bomenassortiment. Als het aan Lotte Stam -Beese had gelegen w

tanen gekomen. In de boomgroepen is duidelijk de oorspronkelijke

structuur af te lezen. Als een groot fossiel zullen de bomen altijd aan

blijven hereinneren.


wp next

er in Westpunt een

aren er enkel plastedenbouwkundige

de geschiedenis

Dinsdag 9 januari 2007

Stempel

Het plan wordt in een aantal stappen

uitgevoerd en ontwikkeld. Het systeem

van stedenbouwkundige stempels zullen

hiervoor ingezet worden. Een stempel

heeft alle eigenschappen in zich die in

het nieuwe plan voor zullen komen. De

basis is de parkstrip in het midden van de

stempel. Dit parkdeel zal per stempel aan

de randen ‘geknepen’ zijn, zodat het park

ook echt een plek vormt en niet wegloopt

in de grotere ruimte. Aan weerszijden van

het park komen woningen in 3 verschillende

typologien: de hof, de vrijstaande en

de rijtjes woningen. Elk stempel heeft een

‘special’. De stempels aan de randen van

het plangebied krijgen appartementen om

een duidelijk begin en eind van het plan te

definieren

SCHOOL

WP typologie 3

de hof

e woningen zijn zij aan zij geschakeld rond een hof. Ze zijn

tweezijdig georiënteerd op zowel de hof als de omgeving

en het park maar de voordeur is altijd in de hof. Er is een

parkeerplaats naast het gebouw en de hof is semi-publiek

toegankelijk en biedt altijd een doorgang naar het park. De

hof is een ruimte met een aantrekkelijke schaal die voor de

ca. 20 tot 30 huishoudens een interessante uitdaging biedt

om er samen een gezellige plek van te maken.

het

appartementen

gebouw

Er worden ca. 100 appartementen aangeboden in appartementengebouwen

met 6 woonlagen. De woningen hebben

een directe zichtrelatie met het park en de omgeving en

zijn tweezijdig georiënteerd. Voor de auto is een ruime

plaats bij het gebouw.

de Herenhuizen

De woningen staan zij aan zij in een rijtje. Ze hebben een

voortuin en een parkeerplaats op eigen terrein. De achtertuin

is misschien van beperkte afmeting maar wel altijd

aan het park gelegen, zodat je eigen tuin met wat fantasie

uit te breiden is tot het stadspark.

De ‘vrijstaande’huizen

De kavels liggen naast elkaar en aan weerszijden loopt

een voetpad naar het park. De huizen staan telkens op

een andere plek op het kavel en de voor en achterkanten

alterneren, waardoor er langs de paden geen echte voor

of achterkant ontstaat maar een mix van de twee. Voor de

auto wordt in de nabijheid een parkeerplaats aangeboden.


2

WP sfeer

Tijdens de ontwikkeling

van het project in 4 fasen

wordt er in elke fase een speciale

functie in het ontwerp

van het park geprogrammeerd.

Deze programma’s

bevorderen de sociale samenhang

in de wijk en

maken van het park een samendoen-park.

Op deze pagina

zijn een aantal sferen

neergezet die in het park

hun plek kunnen krijgen.

Tuinieren

Sporten

Een fun-fort waar alle kinderen in de buurt samen kunnen spelen. Niet een

paar wipkippen per hectare maar flink uitpakken, zodat je echt een aantrekkelijke

trekpleister kunt maken.

De mogelijkheid om de benen te strekken en een balletje te slaan

De ligweide, waar de jaarlijkse zomerbarbecue wordt gehouden en waar geflaneerd wordt en gekeken naar de joggers

die in alle jaargetijden voorbij sjokken.

Jong en oud

Wonen aan de parkrand maakt de betrokkenheid van de bewoners bij het park natuurlijk groter. Het park is je

achtertuin. Dan wil je natuurlijk wel dat het een knap park is, je loopt er zo vanuit je woonkamer of tuin in met

hark en schep.

in het buitenland

Scandinavie

Woningen geinspireerd op het ‘warme modernisme’.

Crystal Palace

Een prachtige kas waar iedere bewoner de mogelijkheid

heeft om snijbonen of orchideeën te kweken.

Colofon

wp next is een uitgave van Studio Sputnik

en ZUS [Zones Urbaines Sensibles] naar aanleiding

van de verkavelingsstudie Westpunt

in opdracht van Woonbron Maasoevers en

Wimby! IBT. WP next is een tussen product

en moet niet beschouwd worden als het

eindproduct.

More magazines by this user
Similar magazines