Dynamiek december 09 .indd - BECI

beci.be

Dynamiek december 09 .indd - BECI

DOSSIER

INTERNATIONALE

HANDEL:

Debat:

Waarom heeft

de Brusselse

export het

moeilijk?

VOXBONE

& BECI BIKE PROJECT

“Fietsen is trendy”

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Thierry Conrads,

CEO van Wheelit

“Het leven houdt niet op

met een handicap”

December 2009 • nr 10


Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!


Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.


ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)


Emmanuel van Innis,

Voorzitter van Beci

Brussel internationaal in de lift?

Het lijkt er op alsof Brussel de jongste dagen twee

troefkaarten heeft toegespeeld gekregen. De benoeming

van Herman Van Rompuy als voorzitter

van de Europese raad is niet alleen een goede zaak voor

België, maar is tevens belangrijk voor de internationale

uitstraling van Brussel. En met de benoeming van Steven

Van Ackere is voor het eerst sinds 30 jaar een Brussels politicus

minister van Buitenlandse zaken.

Niemand twijfelt nog aan het belang van de Europese

rol van Brussel en ook niet dat die rol in de toekomst nog

gaat toenemen. In de huidige crisissfeer is de internationale

rol van Brussel een eventueel pluspunt. Alle activiteiten

en alle inkomsten die “Europa” genereert, vormen

een “ingebouwde stabilisator” voor onze economie.

Maar is Brussel zelf klaar om zijn eigen economische

troeven ook internationaal uit te spelen?

Brussel heeft de jongste jaren vooral gewerkt aan het

Plan voor de internationale ontwikkeling (PIO). Dit is

echter een stedenbouwkundig plan in het verlengde van

het gewestelijk ontwikkelingsplan en het gewestelijk bestemmingsplan.

Dat plan voorziet in de creatie van grote

infrastructuren en legt strategische gebieden vast om de

internationale ontwikkeling van Brussel te ondersteunen.

Er was ook een studie in voorzien over het imago

van Brussel.

Maar wat met de actieve communicatie en het promotiebeleid

van onze economische troeven?

Op het eerste zicht is Brussel Export het belangrijkste

instrument voor communicatie en promotie van onze

economische troeven. Die instelling houdt zich de facto

vooral bezig met de promotie van bedrijven die geholpen

willen worden voor de uitvoer van hun goederen.

Dit is niet de belangrijkste sector van onze economie: de

uitvoer van goederen vanuit Brussel is slechts 2% van de

Belgische uitvoer, terwijl Brussel 20 % van de Belgische

economie vertegenwoordigt.

Brussel, en trouwens de ganse Brusselse metropool, is een

diensteneconomie. Kunnen diensten ook worden geëxporteerd?

Natuurlijk, gezien elke activiteit die wordt besteld

en betaald door klanten uit het buitenland in feite

gelijk te stellen is met uitvoer.

editoriaal

Brussel zou daarom in de eerste plaats alle activiteiten

en bedrijven helpen die internationaal actief zijn en niet

alleen de productiebedrijven. Een engineeringbedrijf dat

een installatie uittekent voor Marokko is internationaal

actief. Een fi nanciële instelling die hier in Brussel een

Italiaans pensioenfonds beheert, is internationaal actief.

Een advocatenkantoor dat bij de Europese Commissie

een dossier behandeld voor een Duitse klant, is internationaal

actief.

Daarom lijkt het ons dringend dat Brussel export wordt

aangewend voor de promotie van internationaal opererende

diensten. We hebben nood aan een promotie van

Brussel als fi nancieel centrum. Maar ook congressen hier

in Brussel en het toeristisch potentieel kunnen worden

ondersteund door het netwerk van personen die actief

zijn in het buitenland. Het is ook van groot belang

dat Brussel niet alleen zoekt naar zijn imago, maar ook

nagaat hoe andere steden of landen tegen Brussel aankijken

en hoe ze hun vertegenwoordiging in Brussel al

dan niet wensen uit te bouwen. Ook het aantrekken van

hoofdkwartieren van multinationale ondernemingen is

zeer belangrijk.

Brussel Export beschikt over een budget van 9 miljoen

euro en een staf van 109 personen, waarvan 74 in het buitenland.

Het moet mogelijk zijn die middelen en mensen

in te zetten voor andere taken dan diegene waar ze 40

jaar geleden zijn voor opgericht in het kader van de Belgische

Dienst voor Buitenlandse Handel.

Waarom niet radicaal anders gaan denken en “Brussel

Export” laten evolueren naar “Brussel Internationaal” ter

ondersteuning van internationaal opererende ondernemingen

en van de internationale activiteiten in Brussel

zelf? Dat dit moet gebeuren in samenspraak met andere

Brussels instellingen zoals BITC, BAO en BECI spreekt

voor zich.

1

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


inhoud DECEMBER 09

BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE

& INDUSTRY

1 Editoriaal

4 Opinie

interview Thierry Conrads, CEO van Wheelit

8 Opinie

E-procurement in België

10 Opinie

Voxbone, “Fietsen is trendy”

16 Beci Executive Interviews

18 Leden Trefpunt

55 Agenda

56 Toetredingsaanvragen - Index

DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

26 BizzBox

28 BECI ondersteunt bedrijven van A tot Z

DOSSIER

Internationale Handel

33 Debat: Waarom heeft de Brusselse export

het moeilijk?

38 Economische missies onder prinselijke hoede

40 Maghreb: De crisis is niet overal

42 Kredietverzekeraars opnieuw met de voeten

op de grond

45 Hoe de kosten voor postzendingen

verminderen?

46 EEB: Spring in nieuwe markten!

48 Digichambers: Oorsprongscertifi caten

in twee klikken

50 Bruggen bouwen tussen Brussel

en Boekarest

54 Hoe krikt u uw zakencijfer op?

Structurele partners van BeciDynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Medewerkers: Luc Rivet • Vincent Delannoy

• Hélène Legrand • Michael Grosjean

• Sylvie Cousin • Carline Taymans • Jean Blavier

• Olivier Duquesne • Geert Degrande

• Jacqueline Remits • Guy Bernard • Johan Dillen

Productie & Abonnementen

Administratie: Roel Veyt rv@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese en

Data Translations International

Cover foto: Jan Van de Vel/Reporters

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : rv@beci.be • t 02 643 78 34

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.600 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

Februari 2010

• Vastgoed & bouwbedrijf

• Banken & Verzekeringen

Uiterste datum: 15 januari 2010

Maart 2010

• Business to Business

• Events, Toerisme & Congres

Uiterste datum: 15 februari 2010


Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053

echte waarde

economische waarde

finance & accounting

De echte waarde van elke

onderneming, dat zijn de mensen.

Hun persoonlijkheid, hun inzet

en hun aanpak bepalen hoe de

onderneming er staat, draait, groeit.

Tot die groei draagt Randstad graag

bij door van alle markten thuis te

zijn, door de wereld van de

financiële afdelingen grondig te

kennen en in te spelen op de

komende ontwikkelingen.

Zo kunnen onze gespecialiseerde

consultants van Randstad Finance

& Accounting ervoor zorgen dat uw

financiële medewerkers niet alleen

geknipt zijn voor de job, maar ook

perfect passen in de confidentiële

werkomgeving, en bij de baas. Dat is

onze waarde. Een meerwaarde voor

uw onderneming.

www.randstad.be

Staffing I Professionals I Search & Selection I HR Solutions I Inhouse Services


© Jan Van de Vel/Reporters

4

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

opinie

THIERRY CONRADS, GENTLEMAN RECRUTEUR VAN WHEELIT

“Een handicap is daarom nog niet het einde”

Zijn indrukwekkende verschijning geeft al een indruk van zijn sterke karakter. Maar als

Thierry Conrads zijn beminnelijke glimlach tevoorschijn tovert, voel je meteen sympathie

en zeker geen medelijden of gêne. Zijn competenties en kwaliteiten staan buiten kijf

en overstijgen zijn handicap volledig. Wheelit is een aanwervingsplatform dat als

doelstelling heeft om Conrads’ lotgenoten met evenveel ferveur van de geneugten

van de arbeidsmarkt te laten genieten.

Hoe is Wheelit ontstaan?

THIERRY CONRADS: “De ontstaansgeschiedenis

van Wheelit heeft met mijn

eigen achtergrond te maken. Door een

ongeval ben ik al sinds mijn kinderjaren

gehandicapt. Aan het IAD heb

ik voor geluidstechnicus gestudeerd

en daarna heb ik het geluk gehad om

“Wheelit stelt coaching voor aan

zowel werkgevers als personen

met een handicap.”

meteen met de sterren uit de Franse

muziekscène aan de slag te kunnen

gaan. Eerst France Gall, maar daarna

ook Michel Berger, met zijn muziekaal

cabaret Starmania, en Jean-Jacques

Goldmann. Later kwamen daar nog

andere en al even grote sterren bij. Behalve

de voldoening die mijn job mij

schonk, heb ik gedurende die eerste

tien jaar van mijn beroepsleven nog

twee andere dingen geleerd. Namelijk,

dat iedereen met een handicap te

maken heeft, ook de grote sterren die

op het podium of het televisiescherm

staan te glimmen. In het beste geval

is het hun omgeving die voor hen een

handicap vormt. De tweede les was

dat een handicap hebben niet wil zeggen

dat men daarom echt mindervalide

is. Zeker niet! Als ik hun eigen confi

denties mag geloven, zorgde het feit

dat ze zagen hoe ik met mijn handicap

omging ervoor dat ze zich ook gemakkelijker

voelden bij hun eigen beperkingen

en daardoor konden ze er ook

beter mee omgaan. Deze indruk werd

herhaaldelijk bevestigd. Toen ik voor

een ander beroep koos, enerzijds omdat

ik het in dat wereldje wel had gezien,

maar ook omdat ik niet het risico

wilde lopen om doof te worden, heb

ik een commerciële functie vervuld

bij het team van “Guide du chaisard.”

De bedrijfsleiders die ik toen tegenkwam,

hebben mij verteld dat ze heel

tevreden waren dat ze bepaalde personeelsleden

niet ontslagen hebben

toen die na een ongeval of ziekte gehandicapt

werden. Het bleek dat deze

een voorbeeldige motivatie aan de dag

legden waar het bedrijf heel wat voordeel

uit kon halen. Ze hadden zelfs de

intentie om nog meer gehandicapten

aan te werven maar ze wisten niet

waar ze die moesten vinden. Daaruit

is het idee gegroeid om een specifi ek

platform op te richten dat op dezelfde

manier zou werken als de on line

aanwervingsagentschappen. Bovendien

zou het dan ook nog bijkomende

aangepaste diensten aanbieden zoals


Concentreer u niet op late betalers,

maar op uw zaak

Dankzij B-Safe heeft u weer tijd voor het essentiële: uw bedrijf

Als ondernemer krijgt u wel eens te maken met late betalers. Daarom is er nu B-Safe, een innovatieve kredietverzekering die

tussenkomt als uw klanten u niet of slechts gedeeltelijk betalen. B-Safe biedt dekking in meer dan twintig landen en wordt

aangeboden als een fl exibele oplossing voor kmo’s met een jaaromzet tot 8 miljoen euro.

Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak met de specialist Business Banking in uw Dexia-agentschap of surf naar www.dexia.be/b-safe

banking for people, banking for communities

Verzekeraar: Euler Hermes Credit Insurance Belgium NV, Montoyerstraat 15, 1000 Brussel. Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0418 voor kredietbeoefening (klasse 14) -

31 955 RPR Brussel – BTW BE 0403 248 596. Verzekeringsagent: Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - CBFA nr. 19649 A - MEZ 4944.

Het contractbeheer wordt verzorgd door Dexia Commercial Finance, Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 044.627.349 - CBFA-nr 44.727 A.


6

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

© Jan Van de Vel/Reporters

opinie

“Personen met een handicap

zijn vaker meer gemotiveerd

dan anderen omdat ze echt

willen meespelen op

de arbeidsmarkt.”

administratieve hulp, psychologische

stimulatie en coaching van de werkgevers

en kandidaten.”

Is het geen paradox om een

werkgelegenheidssite voor

gehandicapte personen in het leven

te roepen terwijl deze laatsten

voortdurend de discriminatie die ze

moeten ondergaan aanklagen?

THIERRY CONRADS: “Ik zie Wheelit

als een brug. Betekent dit dat de gehandicapte

persoon gestigmatiseerd

wordt? Dit niet doen, zou pas discriminatie

zijn. Je moet het juiste evenwicht

tussen de twee zien te vinden.

De werkgevers zijn vragende partij

voor dit soort van initiatieven omdat

ze schrik hebben om ongepast uit de

hoek te komen. Wheelit helpt hen

om zich op hun gemak te voelen. Het

gaat enkel over een nieuw prospectiemiddel

om de beste competenties

op te sporen. Wheelit staat klaar om

de competenties waarover gehandicapte

personen beschikken voor

het voetlicht te brengen. De arbeidsmarkt

is zo klein aan het worden dat

de bedrijven het niet langer kunnen

maken om eender welk selectiekanaal

over het hoofd te zien. Het risico

is dan dat ze gehandicapte personen

zouden aanvaarden uit menslievendheid

of om staatsteun te krijgen.

Maar dat kan alleen op een mislukking

uitdraaien. De personeelskeuze

moet altijd op basis van hun vaardigheden

gebeuren.”

Staan gehandicapte personen er

huiverachtig tegenover om zich op

de arbeidsmarkt te begeven?

THIERRY CONRADS: “Ze hebben het

in elk geval moeilijker om de arbeidsmarkt

te betreden. Dat is toch

in België het geval want het Verenigd

Koninkrijk is daar een tegenvoorbeeld

van. Doordat bij hen alles voor

gehandicapten toegankelijk is, zijn ze

veel zichtbaarder in de samenleving

en dat stelt de mensen gerust. Gehandicapten

zijn er gewoon een ander aspect

van de diverse samenleving, in

se niet meer verschillend dan iemand

met een andere huidskleur. Daardoor

worden ze in de praktijk minder

gediscrimineerd. Hier zien we veel

minder gehandicapten en daardoor

voelen vele mensen zich op hun ongemak.

Dat is normaal, maar we moeten

voorkomen dat deze angst blijft

bestaan. Gehandicapten zijn mensen

zoals iedereen, met dezelfde noden

en verlangens: ze willen dat men van

hen houdt, dat men hen accepteert,

ze willen iets bereiken in het leven...

Daarom is het van belang om tegen

de recruteerders duidelijk te zeggen

dat ze hun rol als recruteerder moeten

blijven spelen en geen begeleider

of verpleger moeten worden. Gehandicapte

personen zijn het gewoon om

bijgestaan te worden, aanvankelijk

in het ziekenhuis en daarna in het revalidatiecentrum.

Het is dan belang

om hen er van te overtuigen dat een

ongeluk in een leven niet betekent

dat het leven ongelukkig wordt. Voor

sommigen komt dit zelfs neer op een

tweede kans. Wat ze langs een kant

verliezen, kunnen ze elders weer

goed maken. De coaching die Wheelit

aan recruteerders en kandidaten

aanbiedt, probeert om een antwoord

te bieden op deze problemen.”

Hebben gehandicapte werknemers

typische kwaliteiten?

THIERRY CONRADS: “Net zoals voor

alle werknemers hangen de kwaliteiten

af van het individu. Maar vaak

zijn gehandicapte personen sterker

gemotiveerd dan anderen omdat ze

echt aan het economische leven willen

deelnemen. Ze zijn het beu om als

passievelingen beschouwd te worden


omdat ze nu eenmaal gehandicapt

zijn. Vaak hebben ze ook een beperkte

koopkracht, zeker als ze van een uitkering

moeten leven. Gehandicapten

zijn in grote mate onzichtbaar in onze

maatschappij omdat ze aangepaste

wagens, ontspanningsmogelijkheden,

kledij nodig hebben om naar buiten te

kunnen komen. Dat zijn allemaal goede

redenen om hen aan te moedigen

om te werken, maar het systeem helpt

daarbij niet echt.”

Liggen de uitkeringen zo laag?

THIERRY CONRADS: “Het probleem is

dat de uitkeringen binnen

het kader van de werkloosheid

ontworpen werden.

Als een gehandicapte persoon

aan de slag gaat, verliest

hij zijn uitkering. Dat

is onrechtvaardig want

er mag dan wel hetzelfde

loon voor hetzelfde werk

betaald worden, maar in

de praktijk staat daar niet

dezelfde koopkracht tegenover

door de kosten die

aan de handicap verbonden

zijn. Maar ondertussen

zit er evolutie in deze problematiek.

Gehandicapten

krijgen een integratieuitkering

die tot 20.000 euro

bruto per jaar vrijgesteld

is. Ook bestaat er een vervangingsinkomen

dat tot

6000 euro bruto per jaar

bedraagt. Maar als een gehandicapte

dan begint te

werken, verliest hij deze

laatste uitkering bijna automatisch.

Hij kan wel tot

aan een bepaald plafond

de andere uitkeringen behouden.

Het systeem is

nog altijd onrechtvaardig. Het zou

beter geweest zijn, mocht men deze

uitkeringen gelijkgesteld hebben aan

gezinstoelagen: hoe meer men werkt,

hoe meer men er recht op heeft.”

Hoe zien de

werkgelegenheidsstatistieken voor

gehandicapten er in Brussel uit?

THIERRY CONRADS: Van de 75000

personen die in België recht hebben

op een vervangingsinkomen zijn er

minder dan 3000 die ook een beroepsinkomen

hebben. Dat is minder dan

4% en dit loopt nog verder terug. Dat

terwijl volgens de Europese Commissie

90% van de bedrijven vindt dat ze

toegang hebben tot een nieuwe vijver

om comptenties op te vissen als

ze geen enkel deel van de bevolking

uitsluiten. Een andere studie wijst

erop dat het gebrek aan informatie

een van de grootste problemen is

waarmee bedrijven te maken hebben

om een diversiteitspolitiek uit te

bouwen.”

“Wheelit heeft vandaag meer dan

200 jobaanbiedingen.”

Evolueert de situatie door de

diversiteitscharters?

THIERRY CONRADS: “Zeker. Daarmee

hebben we een voet tussen de deur

bij de bedrijven die deze ondertekend

hebben. Net zoals bij de bevolking,

moeten we ook de bedrijven informatie

verschaffen om hun schrik te

overwinnen. Als we onze uitleg doen,

verloopt alles goed. Daarom ben ik

ook heel tevreden om deel uit te ma-

opinie

ken van de Raad van Bestuur van

BECI omdat ik zo kennis kan maken

met de bedrijven.”

Welke ambities heeft Wheelit op

het vlak van werkgelegenheid en

sociale veranderingen?

THIERRY CONRADS: “Wheelit heeft

al veel bereikt. We hebben op dit

ogenblik 1000 leden, 800 cv’s en 200

werkaanbiedingen. Er werden al

tien aanwervingen ondertekend. In

vergelijking met onze omvang is dat

veel beter dan onze Franse evenknie

waar ze werken met een wetgeving

die in quota’s en straffen

voorziet. Mijn doelstelling

is om elk jaar twintig aanwervingen

te verwezenlijken.

Maar dit cijfer verbergt

ook nog een andere

doelstelling: we willen immers

stapje per stapje de

sociale situatie in dit land

veranderen. Een bijkomend

gevolg van Wheelit

is bijvoorbeeld dat we aanzetten

om opleidingen te

volgen. Ik heb met gehandicapte

studenten gesproken

waardoor die nu weten

dat het de moeite waard

is om verder te studeren

omdat ze niet gediscrimineerd

zullen worden als ze

de school verlaten. Ik hoop

dat gehandicapte personen

zichtbaarder worden

en dat ze noch gestigmatiseerd,

noch gediscrimineerd

zouden worden. Dat

is gewoon gezond verstand

en niets anders. Ik heb mijzelf

er bovenop gewerkt

door open te staan voor

anderen, door de wereld te

ontdekken en door van het leven te

genieten. Ik zit in een rolstoel en dat

is niet zoveel anders dan iemand die

een bril draagt. Ik zou graag hebben

dat andere gehandicapten of mensen

die een ziekte hebben die hen

handicapt hetzelfde zouden kunnen

zeggen.”

© Jan Van de Vel/Reporters

Carline Taymans

7

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


8

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

opinie

E-PROCUREMENT

IN BELGIË

Laten we

e-proactief

zijn!

De term electronic procurement

of e-Procurement wordt gebruikt om de

elektronische methodes in elk van de aankoopfases

in een overheidsopdracht aan te geven.

In overheidsopdrachten kunnen we immers, ongeacht de

procedure, de volgende fases onderscheiden:

• De bekendmaking;

• De indiening en de opening van kandidaturen en offertes;

• De evaluatie en de kennisgeving;

• De elektronische veiling (nog niet in uitvoering);

• Het gebruik van catalogi;

• De facturatie en de betaling.

Een volledig e-Procurement systeem, gebaseerd op deze indeling, bestaat dus uit volgende modules:

e-Notifi cation

Is een toepassing die aankopers de mogelijkheid biedt om hun bekendmakingen

elektronisch te publiceren, alsook hun bestekken

en eventuele begeleidende documenten (zoals het offerteformulier)

online te plaatsen. Deze bekendmakingen worden automatisch

doorgestuurd naar de nationale (Bulletin Der Aanbestedingen

) en Europese offi ciële publicatie-instellingen (Bureau voor

offi ciële publicaties der Europese Gemeenschappen).

Bedrijven kunnen via zoekcriteria bekendmakingen terugvinden.

Daarenboven kunnen bedrijven - indien ze dat wensen - automatisch

via mail op de hoogte gebracht worden van aankondigingen

die overeenstemmen met hun zoekcriteria.

Deze toepassing is momenteel in productie en is terug te vinden

op https://enot.publicprocurement.be.

e-Catalogue

Is een toepassing die aankopers toelaat om bestellingen te plaatsen

via een elektronische catalogus (in het kader van raamovereenkomsten).

De elektronische catalogus wordt opgeladen door

de desbetreffende leverancier. Deze toepassing zit momenteel in

een pilootfase en zal tegen eind 2009 in productie gaan.

Ondernemingen en kmo’s

hebben er alle belang om

zich gratis te registreren op

e-Notifi cation.

e-Tendering

Is een toepassing die aankopers de mogelijkheid biedt om een

opening van elektronische en papieren offertes te organiseren.

Bedrijven kunnen via e-Tendering elektronische offertes of kandidaturen

indienen. Deze toepassing is momenteel in productie

en is terug te vinden op https://eten.publicprocurement.be.

e-Auction

Is een toepassing die omgekeerde elektronische veilingen mogelijk

maakt. Tijdens zo’n elektronische veiling kunnen bedrijven

hun prijzen online aanpassen. Deze toepassing zal operationeel

zijn tegen eind 2010.

e-Awarding

Is een toepassing die ambtenaren ondersteuning biedt tijdens

het evalueren van offertes en bij de kennisgeving. Deze toepassing

zal operationeel zijn tegen eind 2010.

e-Invoicing en e-Payment

Is een toepassing die de facturatie en de betalingen afhandelt.

© Chedderos/Reporters


Het is de verantwoordelijkheid van

de dienst e-Procurement van de Federale

Overheidsdienst Personeel

en Organisatie om deze applicaties

(met uitzondering van de applicaties

e-Invoicing en e-Payment) te ontwikkelen

en te beheren.

Doelstellingen

Het ontwikkelen van deze e-Procurement

applicaties streeft volgende

doelstellingen na:

een grotere effi ciëntie en doeltreffendheid

van de aankoopprocedures;

een grotere transparantie van de

aankoopprocedures;

administratieve vereenvoudiging;

een vermindering van de aankoopkosten;

grotere concurrentie.

Dit betekent dat e-Procurement tegemoet

komt aan de bekommernissen

van enerzijds de bedrijfswereld en anderzijds

de openbare aankopers.

Ook de Europese Unie heeft het groot

belang van het gebruik van e-Procurement

toepassingen erkend. In haar

verklaring van Manchester in 2006

formuleerde de Europese Unie immers

dat elke lidstaat tegen 2010:

100% van de informaticamodules

voor e-Procurement moet

kunnen aanbieden;

er moet op toezien dat 50% van

de transacties voor overheidsopdrachten

boven de Europese

drempel ook daadwerkelijk elektronisch

gebeuren.

Samenwerking met andere

overheden

Hoewel de hier beschreven e-Procurement

applicaties op het federale

niveau worden ontwikkeld, kunnen

ze ook gebruikt worden door andere

overheidsniveaus. Zo heeft de Vlaamse

Overheid het gebruik van e-Notifi

cation reeds in 2008 verplicht. Ook

de Duitstalige Gemeenschap en het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken

gebruik van deze applicaties. Het

Waals Gewest bezit een eigen publicatieplatform

(IAM/PAM), maar stuurt

haar aankondigingen ook door naar

e-Notifi cation. Daarenboven worden

opinie

Het doel van e-procurement:een grotere doeltreffendheid van de aankoopprocedures.

alle aankondigingen die rechtstreeks

naar het Bulletin Der Aanbestedingen

worden gestuurd, ook overgemaakt

aan e-Notifi cation (met uitzonderingen

van de papieren aankondigingen,

maar dat zal tegen eind januari 2010

opgelost zijn).

Helpdesk

Alle gebruikers (zowel ambtenaren

als ondernemingen) kunnen gratis

gebruik maken van deze applicaties.

Daarenboven kan er ook gratis een

beroep worden gedaan op de helpdesk

van de dienst e-Procurement

en dit via telefoon (02/7905258 voor

NL oproepen en 02/7905266 voor FR

oproepen) of via mail

(e.proc@publicprocurement.be ).

Besluit

Ondernemingen (en zeker ook KMO’s)

hebben er alle belang bij om zich (gratis!)

te registreren op e-Notifi cation en

een zoekprofi el aan te maken. Op deze

manier blijven ze automatisch op

de hoogte van overheidsopdrachten

waarvoor ze geïnteresseerd zijn.

Daarenboven verloopt het indienen

van elektronische offertes/kandidaturen

heel eenvoudig, wat een sterke

administratieve vereenvoudiging inhoudt.

Tenslotte stellen we vast dat de overheid

in de (nabije) toekomst nieuwe

modaliteiten (zoals de omgekeerde

veilingen), die volledig elektronisch

zullen verlopen, zal toepassen.

Waldo Van den Broeck

© Image Source/Reporters

Meer informatie:

Waldo Van den Broeck

Federale Overheidsdienst e-procurement

T 02 790 52 25

waldo.vandenbroeck@p-o.belgium.be

http://www.publicprocurement.be

9

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


10

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

opinie

VOXBONE STAPT ALS EERSTE BEDRIJF

MEE IN HET BECI BIKE PROJECT

“Fietsen is trendy”

Het Voxbone team,

in het zadel.

Het Brusselse IT-telecommunicatiebedrijf Voxbone bezit sinds kort een fi etspark voor zijn

werknemers. Daarmee wil het een antwoord bieden op het groeiende mobiliteitsprobleem in

Brussel. CEO Rodrigue Ullens ziet heel wat potentieel in het project en roept bedrijven op om

na te denken over het mobiliteitsbeleid: “Als we het probleem willen aanpakken, dan moet er

een mentaliteitswijziging komen.”

Met welke bedoelingen stapte

uw bedrijf mee in het Beci Bike

Project?

RODRIGUE ULLENS: “Eerst en vooral

waren we op zoek naar een betere

manier om ons te verplaatsen. De

dagelijkse fi les en verkeersopstoppingen

hielden we liever voor wat

het was. Brussel is op dat vlak echt

een probleem aan het worden. Daarnaast

waren er ook praktische overwegingen:

we beschikken over weinig

parkeerruimte en dus moesten

we een alternatief vinden. De fi ets

neemt uiteraard nauwelijks plaats in.

Tot slot helpen we zo ook het milieu.

Beci Bike Project

Beci, Consider Group en Pro Velo sloegen enkele maanden geleden de handen in

elkaar om het mobiliteitsprobleem in Brussel aan te pakken. Met het Beci Bike

Project lanceerden ze een fi etsleasingproject voor Brusselse bedrijven.

Tom Smeets, adviseur bij BECI en coördinator van het project, is overtuigd van de

mogelijkheden van de fi ets om te komen tot een betere mobiliteit: “Een van de

uitdagingen waar Brussel vandaag mee geconfronteerd wordt, is mobiliteit. De

wegen in Brussel dreigen binnenkort helemaal vast te slibben. We gingen dus

op zoek naar een oplossing om de congestieproblemen het hoofd te bieden. Samen

met onze partners werkten we een aantal fi etspakketten uit, waarbij de fi ets

voorzien wordt van het logo en de kleuren van het bedrijf. Helm en slot zitten

in de prijs inbegrepen, alsook een diefstalverzekering en regelmatig onderhoud.

Maar dat is niet alles: onze service omvat ook advies bij de uitbouw van een mobiliteitsplan,

fi etsbegeleiding en de organisatie van tal van ludieke activiteiten.

We zijn heel opgezet dat een bedrijf als Voxbone onze visie volgt, maar om echt

iets teweeg te brengen, hebben we de steun nodig van nog veel meer bedrijven

in Brussel. Of de fi ets een duurzaam en goedkoop mobiliteitsalternatief is? Zeker

weten, de fi ets is de toekomst!”

Meer info:

www.becibike.be – bike@beci.be – T +32 2 210 01 76

© Fred Guerdin/Reporters


12

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

opinie

Werknemers aan het woord

Arnaldo Vargas

Naam: Arnaldo Vargas

Functie: VoIP Engineer

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Antwerpen

Hoe vaak met de fi ets? 4 dagen per week

Motivatie: “Brandstof is duur geworden, daarom

kom ik met de trein naar Brussel. Met mijn plooifi

ets kan ik me vervolgens heel gemakkelijk verplaatsen

naar mijn werk, waar ik met de lach en

boordevol energie aankom.”

Werknemers aan het woord

Maosen Lin

Werknemers aan het woord

Flora Nkuranga

Naam: Flora Nkuranga

Functie: Sales Manager

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Etterbeek

Hoe vaak met de fi ets? 3 dagen per week

Motivatie: “De fi ets zorgt voor een goede

start van de dag en geeft me een frisse

look. Het is ook goed voor de gezondheid:

het helpt het risico op cardio-vasculaire

aandoeningen te verminderen.”

Werknemers aan het woord

Vera Kljajevic

Naam: Vera Kljajevic

Functie: Offi ce and HR Manager

Leeftijd: 35 jaar

Woonplaats: op 5 à 10 minuten

Hoe vaak met de fi ets? 2 tot 3 dagen per week

Motivatie: “Ik wissel wandelen met fi etsen af. Het is mijn manier om te

bewegen. In Zweden is het doodnormaal om de fi ets te gebruiken. Fietsen

is echt niet moeilijk: het vergt wat aanpassing in het begin, maar daarna

wordt het een gewoonte.”

Naam: Maosen Lin

Functie: Technical Support

Leeftijd: 38 jaar

Woonplaats: Temse

Hoe vaak met de fi ets? “Volgend jaar verhuis ik naar Etterbeek en dan gebruik ik hem

elke dag!”

Motivatie: “Ik ben zeer milieubewust en vind dat iedereen een inspanning moet doen

voor deze wereld. Als Brussel een fi etsstad zou kunnen worden, dan was het hier een

paradijs!”

Werknemers

aan het woord

Pablo Malagón

Naam: Pablo Malagón

Functie:

Senior Analist Programmer

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Etterbeek

Hoe vaak met de fi ets? Elke dag

Motivatie:

“Ik zou het openbaar vervoer

kunnen gebruiken, maar trams

en bussen zitten ’s ochtends

propvol. Op de fi ets heb je geen

zorgen en kan je ook nieuwe

plaatsen ontdekken in Brussel.”

Photos : © Fred Guerdin/Reporters


Alles samen waren we snel overtuigd

van het nut en de noodzaak aan een

oplossing.”

Hoe stimuleert u uw

werknemers om de fi ets

te gebruiken?

R. ULLENS: “Vooraleer we beslisten

om te investeren in dit project, stelden

we ons fi etsbeleid intern voor.

We verwachtten van onze werknemers

een zeker engagement, anders

had het weinig zin. De reacties waren

uitermate positief en we stellen vast

dat de fi ets ook echt gebruikt wordt.

Het is een succes! Daarmee willen we

Voxbone

in een

notendop

opgericht in 2005

wereldwijd marktleider

in VoIP-communicatie

biedt lokale

telefoonnummers aan

bedrijven en andere

operatoren aan

vestigingen in Brussel,

Singapore en Los

Angeles

internationaal getinte

en snel groeiende

onderneming

jonge, dynamische

werknemers

Voxbone S.A

Terkamerenboslaan 33

B-1000 Brussel

www.voxbone.com

ons steentje bijdragen tot het milieu

en een betere mobiliteit.”

De vraag die iedereen zich

natuurlijk stelt, is of de CEO

het goede voorbeeld geeft …

R. ULLENS: “(lacht) Absoluut! Ik

woon in Watermaal-Bosvoorde en

kom zo vaak ik kan met de fi ets. Het

is comfortabel en ik kom bovendien

relaxed op kantoor aan. Er speelt natuurlijk

ook wat sociale druk mee:

we motiveren elkaar, niemand wil

achterblijven. Door dit groepseffect

wordt het op de duur ook echt een

gewoonte. Fietsen is helemaal niet

moeilijk, je hoeft alleen maar een

kleine switch te maken in je mindset

en daarna ben je een fi etser. Simpel,

toch?”

Welke boodschap wil Voxbone

de wereld insturen door dit

systeem te introduceren?

R. ULLENS: “We geloven dat we zowel

naar onze mensen als naar de maatschappij

toe onze verantwoordelijkheid

moeten opnemen. We willen

onze werknemers ervan bewust

maken dat zij werken voor een milieubewust

bedrijf. De beslissing om

fi etsen aan te bieden is een schitterend

voorbeeld om die groene gedachte

ook daadwerkelijk te promoten.

We hopen dat andere bedrijven

ons voorbeeld zullen volgen.

Past de fi ets binnen

het moderne profi el dat uw

bedrijf zich wil aanmeten?

R. ULLENS: Voxbone is een jong bedrijf

met enthousiaste en dynamische

medewerkers. Our employees

are essential to our business success,

you know. We proberen dan ook een

attractieve en stimulerende werkomgeving

voor hen te creëren. Zo installeerden

we al een tafelvoetbal in

onze cafetaria, we bieden verschillende

soorten drankjes, koffi e en

fruit aan en organiseren tweemaal

per jaar een teambuilding aan de

kust of in de Ardennen. Het Beci Bike

Project past perfect in ons plaatje.

Dat de fi ets ouderwets is of niet zou

passen bij het imago van een succesvolle

businessman, klopt helemaal

opinie

niet. Integendeel. We zijn heel tevreden

met deze fi etsen, die er bovendien

ook nog eens heel trendy uitzien:

ons paarse logo komt heel mooi

uit op het zilveren frame. Ik denk dat

er op dat vlak toch een mentaliteitswijzing

moet komen: laten we ons

inspireren op steden als Amsterdam,

waar werknemers met de fi ets naar

het werk gaan. Brussel heeft wat dat

betreft nog een hele weg af te leggen.”

Het vaak gehoorde knelpunt is

de infrastructuur.

R. ULLENS: “Dat klopt. Vandaag zijn

er weinig fi etsers op de weg te zien,

maar de voorzieningen zijn er ook

niet naar. Heel vaak ontbreekt er

een fi etspad of is de situatie gewoon

te gevaarlijk voor de tweewieler. Er

zouden bepaalde stimuli, zoals subsidies

of kortingen, moeten komen

vanuit de regering om mensen te

motiveren, maar ik heb de indruk

dat er pas verbeteringen zullen komen

als er ook effectief meer gebruikers

zijn. Zo komen we er natuurlijk

nooit. Daarom zouden bedrijven de

klik moeten maken: willen we het

probleem echt ten gronde aanpakken,

dan moeten we vandaag iets

doen. Elk bedrijf moet nadenken

over zijn mobiliteitsbeleid. Helaas is

er soms zelfs geen beleid.

Ik wil het infrastructuurprobleem

dus helemaal niet ontkennen, maar

laten we ook niet overdrijven: wie

een beetje op zoek gaat, vindt echt

wel een alternatief fi etstraject. Brussel

is trouwens een prachtige stad

om te fi etsen. En hoe meer fi etsers

er zijn, hoe meer automobilisten ook

met hen rekening zullen moeten

houden.”

Slotvraagje: kunt u nog zonder

de fi ets?

R. ULLENS: “Ik kan het me niet meer

voorstellen, neen. Het is nu echt een

verademing om naar het werk te komen.

Een aanrader, zeker en vast!”

Simon Carette

13

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


14

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

networking

NIEUW CONCEPT

Beci Executive Interviews

Wat zouden CEO’s van bedrijven met meer dan 100 werknemers tegen elkaar zeggen, als

ze elkaar zouden ontmoeten? U weet het meteen door te luisteren naar de Beci Executive

interviews, op www.becitv.be

Het idee: twee keer per maand worden 3 bedrijfsleiders (elke editie 3 andere) uitgenodigd door Beci in een uitstekend

Brussels hotel om met elkaar te ontbijten. Elk van hen wordt ongeveer 30 minuten lang geïnterviewd en

gefi lmd door een journalist. Deze gesprekken kunt u vervolgens bekijken op Beci TV (www.becitv.be), en lezen

in Dynamiek. We schrijven de interviews uit in de taal van de geïnterviewde CEO.

Jean-Claude Vandenbosch,

Getronics

Getronics est une société qui gère l’espace de

travail des employés des plus grandes entreprises

du monde. Et malgré la crise économique

« chez Getronics nous avons eu la chance de ne

perdre aucun client. Ce qui veut dire qu’ils sont

contents », nous explique Jean-Claude Vandenbosch,

Vice President de l’entreprise en question.

Néanmoins, cette entreprise compte une diminution

du chiffre d’affaires de 5%. Ceci n’empêche

pas que « nous avons réussi a garder notre profi tabilité

et notre emploi. » Comment ? Le Vice Président explique: « Comme nous sommes nous-mêmes des gestionnaires

de l’espace de travail, nous avons appliqué les principes “the new world of work”. » Et pour preuve, cet exercice a permis

à l’entreprise d’économiser non moins de 1,3 millions d’euros. -> www.becitv.be

Marc Van Mierlo, Océ

Océ is één van de grotere spelers op de

markt van verkoop en dienstverlening

van printtoestellen. “Wij zeggen wel eens

dat we groot zijn in de kleinere printsegmenten

en wat kleiner in de grote”, zo

verduidelijkt Marc van Mierlo, Managing

Director bij Océ België.Ondanks de crisis

of ondanks de lof van de aandeelhouders

blijft Océ nuchter: “Het is heel wezenlijk

om te blijven luisteren naar de noden en

de behoeften van de markt. Als je hier op tijd op inspeelt, is er altijd een markt. Bovendien streeft Océ naar

het bewerkstelligen van een simpele, heldere en transparante organisatie, hoewel tot op de dag van vandaag

Océ een “best kept secret” blijft.” -> www.becitv.be


Jan Saerens, TEM Technilift

networking

Onder het goedkeurend oog van moederbedrijf GDF Suez heeft TEM

Technilift zich opgewerkt tot één van de meest rendabele bedrijven

van België. Rentabiliteit is voor deze onderneming uiterst belangrijk:

“Men mag geen problemen hebben, men moet rendabel zijn anders

gaat men snel naar een absorptie.”, aldus Jan Saerens, Algemeen Directeur

bij TEM Technilift. Technilift is zowel actief in Brussel als in

Wallonië. TEM is daarentegen actief in heel België. Het bedrijf ageert

dus lokaal, maar dit betekent niet dat dit de kleinste vis is in de Suezvijver:

“Je moet niet aan de kop van het peleton zitten, maar ook niet

helemaal achteraan.”, zo stelt mijnheer Saerens. Technical Equipment

Maintenance evolueert gestaag en tracht te innoveren want : “Je moet

proberen groot te denken en ruim te denken. Je moet je niet fi xeren

op zaken die we al jaren goed doen.” Deze evolutie is ook fi nancieel

voelbaar: een omzet van ongeveer 35,5 miljoen euro in 2009. -> www.

becitv.be

Sylvestre Viré,

Westinghouse

« 50% des réacteurs aujourd’hui

dans le monde, sont de technologie

Westinghouse », dixit

Sylvestre Viré, Vice Président de

la compagnie du même nom.

L’entreprise ne s’inquiète pas,

car même en temps de crise, le

consommateur garde un besoin

d’énergie. De plus “c’est parce

qu’il n’y a plus eu d’incidents

au niveau de la sécurité depuis Tchernobyl, qu’on peut aujourd’hui parler d’une

renaissance du nucléaire. » Et pour preuve, l’entreprise continue a construire

des centrales nucléaires partout dans le monde. Ayant généré un revenu de 3

milliards de dollars en 2009, Sylvestre Viré nous donne sa vision de l’avenir: « Il

est légitime de dire que dans 10 ans, nous multiplierons notre chiffre d’affaire

par dix, » soit non moins de 30 milliards de dollars. -> www.becitv.be

ARCHIEF-

PROBLEMEN?

Archiving Solutions

Your information is nowhere safer

de perfecte

archiefoplossing

bel nu naar 078 15 31 61

of surf naar www.merak.eu

15

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


16

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

beci executive meetings

01

02

03

04

05

Mot d’introduction d’Olivier Willocx

En tant qu’administrateur délégué de BECI je soutiens entièrement

cette nouvelle initiative car elle œuvre à rapprocher les dirigeants

d’entreprises au déla des frontières de notre capitale, ce qui

rentre tout à fait dans la philosophie de notre projet du “Brussels

Metropolitan Route 2018” !

Concept

28.01.10 ZAVENTEM

Microsoft

09.02.10 NIVELLES / NIJVEL

Rossel Printing Company

18.03.10 BRUXELLES / BRUSSEL

Computer Museum

22.04.10 BRUXELLES / BRUSSEL

Square-Brussels Meeting Centre

08.06.10 BRUXELLES / BRUSSEL

Viage

Les Executive Meetings de BECI visent à faciliter la mise en

relation de chefs d’entreprises. Cinq fois par an, le CEO d’une

société de plus de 100 employés recevra les patrons de PME

de minimum vingt travailleurs.

De septembre 2009 à juin 2010 vous découvrirez les rotatives

du Groupe Rossel, le Palais des Congrès de Bruxelles rebaptisé

Square, les nouveaux bureaux de Microsoft, Viage et enn le

Musée de l’IT chez Unisys.

Visiter des entreprises d’exception dans un cadre d’exception

entre chefs d’entreprises, telle est la vocation des BECI

Executive Meetings !

Olivier WILLOCX

Administrateur délégué / Afgevaardigd bestuurder

Introductie van Olivier Willocx

Als afgevaardigd bestuurder van BECI sta ik volledig achter

dit nieuw initiatief. Het streeft naar het samenbrengen van

bedrijfsleiders over de grenzen van onze hoofdstad heen.

Het project kadert perfect in de losoe van ons project “Brussels

Metropolitan Route 2018” !

Concept

05

04

BECI Executive Meetings brengen CEO’s en bedrijfsleiders bij

elkaar. Vijf keer per jaar zal een CEO van een onderneming met

meer dan 100 werknemers een exclusieve ontvangst organiseren

voor ondernemers van bedrijven en KMO’s met minstens 20

mensen in dienst.

Van september 2009 tot juni 2010 zal u op die manier de drukkerij

van de groep Rossel kunnen bezoeken, maar ook het nieuwe

congrescentrum Square, het kloppend hart van Microsoft Belgium,

Viage en het IT Museum van Unisys.

Bedrijfsleiders de boeiende & bruisende ondernemingen laten

bezoeken in een exclusieve sfeer, dat is het opzet van de BECI

Executive Meetings !

03

02

01


Beci Executive Meetings

Networking for executives

2009

2010

01

DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN BIJ MICROSOFT

28.01.10 ZAVENTEM

Programma

18.00 Onthaal

18.30 Speech

19.00 Bezoek van de infrastructuur

20.00 Cocktail receptie

22.00 Einde van het evenement

Phillip Vandervoort heeft een diploma industrieel ingenieur

elektromechanica behaald aan Groep T in Leuven. Daarnaast heeft

hij een “Maîtrise en Administration des Entreprises” van het Institut

d’Administration et de Gestion aan de UCL (Université Catholique

de Louvain) en voltooide hij het Executive Program van de Graduate

School of Business aan de universiteit in Stanford. Vooraleer hij aan de

slag ging bij Roland Berger werd de loopbaan van Phillip Vandervoort

gekenmerkt door een mix van informatietechnologie en algemene

directie met een sterk internationale inslag.

Microsoft, opgericht in 1975, is marktleider in software, services en

het Internet voor zowel professioneel als privé gebruik.

Dit succes vloeit voort uit de motivatie en inspiratie, die Microsoft

elke dag opnieuw bij zijn klanten haalt. Microsoft is ervan overtuigd

dat het goede produkten zijn, die niet op zichzelf staan, maar elkaar

versterken. Microsoft gelooft immers niet in het alleen uitwerken van

projecten, maar in samenwerking, in communicatie, in het delen van

leuke, boeiende en uitdagende ervaringen.

Contact

Microsoft Belgium & Luxembourg

Corporate Village

Da Vincilaan 3

1935 Zaventem

+32 (0)2 503 31 13

Inschrijvingsformulier / per fax : 02 640 93 28 / per mail : events@beci.be / online : www.beci.be/executivemeetings

Dhr / Mevr (naam & functie)

Vergezeld van

Bedrijf BTW

Adres

Postcode Stad

Tel Fax

E-mail

Phillip VANDERVOORT

Country manager BeLux

De deelnamekost bedraagt 75 € excl. BTW per persoon.

Uw factuur en bevestiging worden u toegestuurd zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen.

De plaatsen zijn beperkt dus graag snel inschrijven.


18

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

moving!

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende fi nanciële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profi teer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Alterjob lanceert nieuwe portaal voor jobaanbiedingen

Sinds september vorig jaar bezielt de Brusselse start-up

Alterjob een nieuw portaal voor jobaanbiedingen, dat bijzonder

aantrekkelijk is voor KMO’s : www.alterjob.com

Haar credo? Een waterdichte toegankelijkheid, zowel

dankzij haar gebruiksvriendelijke ergonomie als door

haar uitzonderlijk lage tarieven. “Het is belangrijk dat een

KMO niet geremd wordt in de werving van nieuw personeel

door de voor hen vaak moeilijk haalbare vraagprijs

van traditionele jobportalen”, verklaart Stefan De Keyser,

gedelegeerd bestuurder van het bedrijf. “Vandaag de dag

dient iedere kans op werkgelegenheid die vrijkomt of gecreëerd

wordt onmiddellijk in de schijnwerpers gezet te

worden. Dit is van vitaal belang voor bedrijfshoofden en

onmisbaar voor een zo snel mogelijke vermindering van

het aantal werkzoekenden in België.” Alterjob geniet ondertussen

heel wat bekendheid bij werkzoekenden door

haar portaal voor de institutionele en verenigingswereld

(alterjob.org) en kon zo enkel in september 2009 al reke-

Elmer Winter, medeoprichter

en voormalig

Elmer Winter, co-fondateur

voorzitter van HR-groep

Manpower Inc., is overleden

op 97-jarige leeftijd.

Hij opende het eerste uitzendkantoor

ter wereld in

Milwaukee in 1948. Elmer

van Manpower.

Winter wordt geboren in

Milwaukee (Wisconsin,

USA) in 1912. Na zijn studies economie

en rechten stapt hij met schoonbroer

Aaron Scheinfeld in de advocatuur.

Wanneer ze in 1948 tijd en handen tekort

komen om een rechtszaak voor te

bereiden, roepen ze de tijdelijke hulp

in van een voormalige typiste, die ge-

nen op 115.000 hits van 70.000 unieke bezoekers. “We

bereiken een publiek dat veel belang hecht aan de menselijke

factor”, zegt de oprichter van de website, “en werken

in een KMO is een waardig alternatief voor de meerwaardezoekers

onder ons.”

Alterjob

Bedrijvencentrum Village

Partenaire

Fernand Bernierstraat 15

1060 Sint-Gillis

T +32 2 543 44 87

F +32 2 791 55 89

info@alterjob.be

www.alterjob.be

Manpower : medeoprichter Elmer Winteroverleden

op 97-jarige leeftijd

stopt was met werken om voor haar

kinderen te zorgen. Die aanvaardt de

opdracht, werkt een aantal dagen stevig

door en levert fantastisch werk.

Winter en Scheinfeld gaan ervan uit

dat wel meer bedrijven af en toe extra

mankracht kunnen gebruiken.

Zo ontstond het idee om Manpower

Inc. op te richten. Wat begon als een

noodoplossing groeit uit tot een onderneming

van wereldformaat. Vandaag

biedt de Manpower-groep een

totaalpakket van HR-diensten aan in

82 landen, samen goed voor een jaaromzet

van 22 miljard USD.

Bij de viering van 60 jaar Manpower

in 2008 drukt Elmer Winter nog zijn

verwondering uit over de forse groei

van zijn geesteskind Manpower: “Ik

had het nooit voor mogelijk gehouden

– voorzitter worden van een bedrijf

dat ooit vestigingen zou tellen

over heel de wereld. Ik was geen uitzonderlijke

persoon die voorbestemd

was om zo succesvol te zijn. Ik was

gewoon een aardige man.”

Manpower Belgium

Louizalaan 523

1050 Brussel

T +32 2 639 10 70

F +32 2 639 10 71

info@manpower.be

www.manpower.be


Het Theehuis

op de Brusselse Kunstberg

Suseia opent voor u het

Theehuis van europalia.china

Het prachtige Dynastie-gebouw aan de Kunstberg, uitzonderlijk

open voor het publiek tot 15 februari 2010 ter

gelegenheid van het festival europalia.china, is ingericht

als een theehuis: traditionele en hedendaagse designelementen

worden er harmonieus vermengd om u onder te

dompelen in een unieke Chinese sfeer. Wees de eerste om

uw klanten, uw medewerkers of VIP’s uit te nodigen in het

Theehuis en ervaar exclusieve en onvergetelijke momenten.

Maak gebruik van deze tijdelijke locatie van 300 m 2

voor de organisatie van al uw evenementen: eindejaarsfeesten,

diners, lunches, seminaries, persconferenties, productlanceringen…

Alles is mogelijk!

Uw business diner vanaf 35 € per persoon. Gratis privatisering

van de ruimte vanaf 40 personen. Offerte op maat

op aanvraag. Open van dinsdag tot zondag, van 11 tot 23u.

Gesloten op 25 december 2009 en 1 januari 2010.

Theehuis europalia.china

Kunstberg

1000 Brussel

T +32 484 65 66 67

F +32 2 403 07 23

europalia.china@suseia.com

www.europalia.be

leden trefpunt

brusselsairlines.com

verkozen tot meest

gebruiksvriendelijke

website

De website van Brussels Airlines is zopas verkozen

tot meest gebruiksvriendelijke website. Meer dan

4.000 personen kenden www.brusselsairlines.

com de Usability Award toe. Vooral de creativiteit,

het gebruiksgemak en de grote hoeveelheid

handige informatie die de website biedt viel in

de smaak van de jury. De Usabiltiy Awards, al jaren

een vaste waarde in Nederland, werden voor

het eerst uitgereikt in België. Met de prijs worden

websites beloond waarop navigeren eenvoudig is

en waarop surfers zonder omwegen de informatie

vinden die ze nodig hebben. Meer dan 200 Belgische

sites namen deel aan de wedstrijd en www.

brusselsairlines.com kreeg de publieksprijs die

werd toegekend door ruim 4.000 stemmers. brusselsairlines.com

overtuigde dankzij het gebruiksgemak

bij de reservatie van een vlucht maar ook

dankzij de nieuwe functie ‘Inspireer mij’. Wie erop

klikt krijgt een handige inspirerende rubriek te

zien die de Brussels Airlines bestemmingen indeelt

op basis van verschillende vakantietypes

zoals zon, cultuur, ski, shopping, familie of nachtleven.

De nieuwste versie van brusselsairlines.com werd

pas in oktober van dit jaar gelanceerd en

wordt nog elke dag verder ontwikkeld. Nieuwe

gebruiksvriendelijke informatie zoals weerberichten

over de bestemmingen wordt binnenkort

online gezet. Amper twee jaar na de introductie

van deze online check-in optie maken al meer

dan de helft van de Brussels Airlines passagiers

gebruik van deze mogelijkheid om heel veel tijd

te sparen door thuis de in te checken en zélf de

inschepingskaart uit te printen.

Airport Building 26, Box 1a

Ringbaan 1

1831 Diegem

T +32 2 754 19 00

F +32 70 35 11 11

www.brusselsairlines.com

19

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


20

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

moving!

Italia Autentica opent zijn vierde winkel te Luik

De familie Graceffa is al 40 jaar actief in de invoer van Italiaanse

voeding in België. Alles begon op het einde van de

jaren 60 en werd geconcretiseerd met een voedingszaak

in Luik in 1970. Sinds 2000 heeft Salvatore Graceffa, zoon

van stichter Francesco Graceffa, het bestuur overgenomen.

Ditta Graceffa is één grote familie: naast de Graceffa’s

zelf zijn meer dan de helft van haar medewerkers van

Italiaanse afkomst! Naast absolute toppers als Saclà, De

Cecco, Beretta, Corsini, Felce Azzurra, Maletti, Russo enz.

worden ook de kleinere merken die authentiek Italiaans

zijn niet vergeten. Het ruime assortiment bevat artisanale

en industriële pasta, pastasauzen, tonijn, rijst en risotto,

koekjes, tomaten in blik, koffi e en zelfs zeep! De kleinhandel

was Ditta Graceffa’s eerste beroep en het bedrijf is nog

steeds actief in deze sector. De Italia Autentica winkel te

La Louvière bestaat al meer dan 30 jaar. Vier jaar geleden

werd er ook een winkel in het Brusselse geopend: Italia

Autentica te Drogenbos. Begin 2008 werd Graceffa’s kleine

zusje, Italia Autentica, gedoopt en om dit te vieren, werd

een nieuw winkelpunt geopend te Waver. Dit jaar keerde

Ditta Graceffa terug naar zijn roots en opende zijn vierde

winkel te Luik. Deze nieuwe ruimte voor lekkerbekken is

open 7/7 en telt een indrukwekkende toonbank met verse

charcuterie en kazen. De slogan “Il gusto della vita” vat

goed samen hoe Italië wordt uitgenodigd tot bij u thuis

op de tafel!

Property Hunter wint internationale

immo award 2009

De winnaars van de European

Property Awards

van CNBC zijn bekend gemaakt.

Property Hunter

is trots te mogen aankondigen

dat het de prijs voor

de beste Immo Chaser van België won, voor de

immobiliënservice die het aanbiedt in Brussel.

De European Property Awards genieten elk

jaar van een ruime internationale uitstraling,

beseft David Chicard, zaakvoerder van

Property Hunter: “Het is een fantastische

bekroning voor de inspanningen die we ons

sinds de oprichting van het bedrijf in 2008

Property Hunter biedt exclusieve dienstverlening

aan kopers en bedrijven die herlocaliseren.

Tanganikastraat 19

1190 Brussel

T +32 2 377 20 72

F +32 2 377 16 00

info@graceffa.be

www.graceffa.be

getroosten. Het is de erkenning van de kwaliteit van

ons werk, en een stimulans om onze nieuwe agentschappen

in 2010 verder te ontwikkelen.”

Property Hunter

Alphonse Renardstraat 1

1050 Brussel

T +32 2 344 61 47

M +32 488 60 80 73

contact@propertyhunter.be

www.propertyhunter.be

Italia Autentica opende

een 4 e winkel in Luik,

aan de Quai Roi Albert 115.


db d dPRINTT

FRANCE BELGIUM POLSKA MOROCCO

YOUR PRINTING

SOLUTION

Boulevard Industriel 109 Industrielaan – 1070 Brussels – BELGIUM

Tel : +32 (0)2 526 84 40 – Fax : +32 (0)2 524 43 45

E-mail : info@dbprint.be – www.dbprint.be


22

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

moving!

www.lepackgraphique.com :

image building van A tot Z

Le pack graphique.com laat elk bedrijf voordeel halen uit

het professionele pakket grafi sche dienstverlening, voor

elke etappe van het communicatieplan – welke de grootte

of de sector van het bedrijf ook. De website biedt vier grafi

sche packs klaar, op maat van de klant:

‘Pack Water’ (Corporate Design) is gericht op starters en

biedt o.a. de creatie van een bedrijfslogo voor, tot naamkaartjes

en briefpapier toe.

‘Pack Fire’ (Event-Invitatie) is gericht op bedrijven die

nood hebben aan uitnodigingen op maat van hun

events. Het pack bevat het design en de druk van 500

exemplaren – en de aanpassing voor verzending via email.

‘Pack Air’ (Webdesign)

is gericht op internetsites.

Het aanbod

vanaf 599 euro (zonder

BTW) bevat de

realisatie van een in-

ternetsite, van creatie,

Water, Fire, Air et Earth, de 4 concepten van Le Pack Graphique.

Codic België heeft onlangs een vast huurcontract van negen

jaar ondertekend met de internationale farmaceutische

groep Abbott voor de verhuur van 4.200 m 2 kantoren

in het Business Park “Les Collines de Wavre”. Het P2-gebouw

wordt volledig verhuurd aan Abbott. “Les Collines

de Wavre” is gelegen ten noorden van Waver, langs de

Chaussée des Collines, waar de werkzaamheden voor de

wegverbreding van 2 naar 4 baanvakken nu volledig voltooid

zijn. De nabijheid van de autosnelweg E411 maakt

het mogelijk om Brussel en de luchthaven te bereiken in

slechts 20 minuten en Namen ligt op slechts 30 minuten

rijden. Het Business Park wordt ontwikkeld sinds 1995 in

vijf opeenvolgende fasen en telt vandaag een totale kan-

programmering, domeinnaam en hosting gedurende 1

jaar.

‘Pack Earth’ bevat maatwerk (wenskaarten, presentaties,

folders,…)

Creativiteit en een pragmatische aanpak zijn de sleutelwoorden

van www.lepackgraphique.com waar concrete

doelstellingen en een creatieve aanpak hand in hand

gaan. Bedrijven die voor www.lepackgraphique.com kiezen

beschikken voortaan over een coherente, daadkrachtige

communicatie – en kunnen zich voortaan op hun eigen

core business richten.

Codic tekent huurcontract met Abbott Belgique

De kantoren zitten in het Business Park

“Les Collines de Wavre”.

www.lepackgraphique.com

Gatti de Gamondstraat 253

1180 Brussel

Contact : Véronique Dauwe

T +32 2 213 85 00

info@lepackgraphique.com

www.lepackgraphique.com

tooroppervlakte van zo’n 35.000 m 2 . Codic International

is sinds 1970 actief als promotor van onroerend goed. De

ontwikkelingen van de groep zijn gericht op multifunctionele

projecten, kantoren, zakenparken en winkelcentra op

Europees niveau.

Codic International

Terhulpsesteenweg 130 Bus 2

1000 Brussel

T +32 2 660 00 70

F +32 2 675 50 42

codic@codic.be

www.codic.net


IKEA organiseerde in oktober jl. een persconferentie in het Kindermuseum.

Dit kan ook in het Kindermuseum!

Het Kindermuseum, gevestigd in Elsene, is sinds meer dan 30 jaar

dé geliefkoosde plek bij kinderen. Scholen, families, vrienden, ontdekken

er de verschillende ludieke tentoonstellingen en nemen

actief deel aan de workshops. Het “kinderparadijs” werd door Ikea

uitgekozen om in oktober 2009 hun nieuwste kinderspeelgoedcollectie

aan de pers voor te stellen. Een originele persconferentie, met

als meerwaarde een lezing door Gerard Gielen, Pedagoog en Lector

dept. SAW Katholieke Hogeschool Limburg. De ontwikkeling van het

kind is een ontdekkingstocht doorheen een wereld aangepast aan

hun noden en behoeften. Kinderen moeten kruipen, voelen, bewegen,

proeven… In alle hoeken van het Kindermuseum is een creatieve

geest aanwezig en laat het de kinderen toe hun 5 zintuigen ten

volle te gebruiken! Ikea heeft duidelijk daarom dit kader uitgekozen,

en de journalisten samen met hun kinderen uitgenodigd om onze

tentoonstelling “ROOD: Reizen doorheen een kleur” te ontdekken en

actief deel te nemen aan onze workshops. De persconferentie werd

afgesloten met een “hapje en een tapje”. Een event/conferentie organiseren

in het Kindermuseum, is beroep doen op een tweetalige,

talentvolle animatieploeg in een uniek en betoverend kader!

Kindermuseum VZW

Burgemeesterstraat 15

1050 Elsene

T +32 2 640 01 07

F +32 2646 80 07

childrenmuseum.brussels@skynet.be

www.museedesenfants.be

leden trefpunt

ONET Belgium

vernieuwt het

selectieve sorteren

Het departement Duurzame Ontwikkeling

van de groep ONET heeft een tweedelige vuilbak

ontworpen voor het bureau gekenmerkt

als ‘afvalbak R14000’ door de Franse Stichting

voor Natuur en Milieu in 2004. Een label dat

de actie van de groep ONET ondersteunt in

zijn methode van eco-burgerschap. Zijn meerwaarde,

een designprincipe dat duidelijk bevestigd

wordt: een sorteerbak kan elegant en

innovatief zijn. ONET stelt zo een werkelijk

sorteersysteem voor afval ter beschikking dat

aanspreekt op het nivau van de gebruiker. “We

stellen geen eenvoudige vuilbak voor maar

een volledig pakket, een globaal hulpmiddel

voor het verzamelen, sorteren en herwaarderen

van afval!” U kan ONET altijd contacteren

voor inlichtingen over de plaatsing van de afvalbak

R14000 en het ter beschikking stellen

van een hulpmiddel voor het verzamelen van

afval in uw lokalen.

Selectief sorteren

met ONET Belgium

ONET Belgium

Park Hill

Mommaertslaan 18A

1831 Diegem

Contact : Emily-Anne Gonzalez

T +32 2 428 20 29

emily-anne.gonzalez@onet.be

www.groupeonet.com

23

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


24

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

moving!

Vivactis - Newton 21 versterkt zich ondanks de crisis

Alain Mahaux, CEO van Newton 21

Vivactis–Newton 21, een Europese consultancy groep die gespecialiseerd is in

communicatie & marketing, blijft groeien, crisis of niet. Begin oktober 2009

heeft de groep de acquisitie afgerond van een Italiaans consultancybureau in

interactieve & globale communicatie, BCM Roma. Met die aankoop heeft Vivactis-Newton

21 de Italiaanse top 25 van communicatie & marketingbedrijven

bereikt.

Vivactis-Newton 21 heeft ook een partnership gesloten met een dynamisch

Belgisch bedrijf, Kiasma. Dit communicatie- en marketingbedrijf wordt geleid

door Vincent Bosmans. Het zal voortaan de naam Newton 21-Kiasma dragen,

en het vormt samen met

Spin-Vivactis, Newton 21-MindConstruct et Newton 21 Europe de nieuwe kantoren

van Vivactis-Newton 21 in België. Voor meer info, gelieve contact te nemen

met Alain Mahaux, CEO Newton 21 Europe: T 02 743 27 43.

Europcar beloond met World Travel Award

Gustave Demeylaan 57

1160 Brussel

T +32 2 733 97 60

F +32 2 733 41 70

info@newton21.be

www.newton21.eu

Tijdens de ceremonie van de World Travel Awards 2009 op 8 november in Londen, werd Europcar bekroond

tot ‘World’s Leading Car Rental Company’. Op 17 oktober had het bedrijf in Portugal al de titel behaald van

‘Europa’s belangrijkste autoverhuurbedrijf. De World Travel Awards zijn als het ware de ‘Oscars’ van de reisindustrie.

187.000 professionals uit de sector stemmen voor het beste bedrijf in elke categorie, in zeven regio’s

wereldwijd. Jehan de Thé, Global Marketing Director bij Europcar International, die de trofee in London

in ontvangst nam, legt uit: “Wij zijn echt trots op deze twee awards. Het is een erkenning van onze collega’s

in de sector voor onze inspanningen om onze klanten de hoogst kwalitatieve service te leveren en hun

mobiliteit te verhogen – iets waar ons hele netwerk trouwens naar streeft, zoals blijkt uit de awards die

Europcar eerder won in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika.”

Europcar

Weiveldlaan 8

1930 Zaventem

T +32 16 60 81 21

F +32 16 60 81 25

didier.fenix@europcar.com

www.europcar.com


Prospector

helpt u bij uw

klantenwerving

De geïntegreerde oplossing voor een

sterke verkoop: Prospector S.M.B is gespecialiseerd

in het aanwerven van

klanten voor ondernemingen die noch

over de tijd, noch over de middelen van

prospectie beschikken: “Wij bieden ondernemingen

dit uit te besteden in een

alliantie van de twee grootste middelen

van prospectie: e-mailing en call center.

Onze troef berust in het gebruik van

een volkomen nieuwe software Instant

Call© gecreëerd onder eigen toezicht.

In het begin van onze actie voeren we

samen een strategische briefi ng uit

voor het bepalen van uw doelwit, uw

doelstellingen en een lijst met verkoopargumenten.

Eveneens sterk in webdesign,

creëren we een gepersonaliseerde

vormgeving voor uw nieuwsbrief en

houden ons bezig met de verzending

aan de gerichte contacten. Het echte

voordeel voor uw verkoop zit hem in

onze software die ons verwittigt wanneer

de e-mail wordt geopend. Wij

engageren ons dan de prospect snel

te contacteren om een argumentatie

van uw product of dienst naar voren

te brengen. Dit laat ons toe om u een

ongeëvenaard penetratiepercentage te

garanderen. Prospector is ook bereid

voor uw afspraken en agenda te beheren.

Aan het eind van de campagne,

wordt er door ons een verslag met uw

resultaten aan u afgeleverd.”

Prospector département de S.M.B

Louizalaan 500 bus 7

1050 Brussel

T +32 2 420 02 51

F +32 2 420 68 04

direction@generalagents.eu

www.generalagents.eu

leden trefpunt

Regus brengt op 20ste verjaardag

hulde aan zijn klanten!

Regus, wereldwijd marktleider in het aanbieden van fl exibele werkplekken,

viert zijn 20ste verjaardag. België speelt in de twintigjarige geschiedenis

van Regus een belangrijke rol. Het was namelijk in de Brusselse

Louizalaan, met de opening van het Regus Brussel City Center, dat het internationale

succesverhaal van Regus begon. De Britse ondernemer Mark

Dixon kwam op het idee om Regus op te richten tijdens een zakenreis in

onze hoofdstad. Hij stelde er vast dat veel ondernemers gedwongen waren

om vanuit hun hotel te werken bij gebrek aan een meer professionele

optie. Regus beschikt vandaag over 1.000 business centers in 450 steden

in 76 landen. De onderneming telt vandaag meer dan 500.000 klanten

wereldwijd. Het klantenbestand bestaat uit meer dan de helft van de Fortune

500 bedrijven en duizenden KMO’s. Mark Dixon, CEO Regus Group:

“Vandaag is Regus wereldwijd marktleider in het aanbieden van fl exibele

werkplekoplossingen, en we groeien nog steeds! Graag wil ik deze 20ste

verjaardag aangrijpen om hulde te brengen aan onze klanten die ons succes

mogelijk maakten.”

Regus Brussel City Center.

Pegasuslaan 5

1831 Diegem

T +32 2 709 20 00

F +32 2 709 22 22

www.regus.com

25

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


26

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

©Laurent Van Steensel/Reporters

bizzbox news actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

Hotel Metropole heeft in het verleden

al Eurodyssée stagiaires over de vloer gehad.

Deze 4 à 7 maanden durende ervaring

vindt plaats in één van de 39 partnerregio’s.

De stagiair krijgt de gelegenheid

om een nieuwe taal te leren of

zijn kennis ervan bij te spijkeren, in

contact te treden met andere culturen,

een zekere zelfstandigheid te

verwerven en bewust te worden van

de betekenis van Europa.

Sedert 2001, biedt het Hoofdstedelijk

Gewest elk jaar de gelegenheid aan

20 van haar jongeren om deel te worden

van het avontuur.

Van zijn kant neemt het Hoofdstedelijk

Gewest de zorg op zich van

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk

Dankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekken

verspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht in

samenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingen

verstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.

De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.

FOCUS – Eurodyssee in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

Euroyssee, het uitwisselingsprogramma dat door de vergadering

van de Regio’s van Europa werd uitgebouwd, geeft aan jonge

werkzoekenden (18-30 jaar) de gelegenheid om een eerste

professionele ervaring op te doen, wat vaak een voorwaarde is

om een baan in de wacht te slepen. Succes gegarandeerd.

eenzelfde aantal jonge Europeanen

(huisvesting, beurs, taalopleiding,…).

Tot nu hebben meer dan 100 bedrijven

(Hotel Metropole, Vereniging

Vrouwelijke Bedrijfsleiders, Instituto

Cervantes, Continents insolits, TAS

Europrojects, ….) een stagiair ontvangen.

Door zich open te stellen voor

Europa, maken deze bedrijven op

een positieve manier gebruik van de

bijzondere vaardigheden van de jongeren:

Beroepsuitdagingen worden

soms verschillend aangepakt in hun

land van oorsprong. Tot op heden

hebben meer dan 2/3 van de stagiairs

een job gevonden binnen de 6

maanden na hun stage. Bewijst dit

niet de relevantie van een dergelijk

programma?

De directie Externe Betrekkingen van

het Ministerie en de dienst Bijob van

Actiris, die het programma in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheren,

zoeken middelen voor het verhogen

van het aantal bezoeken. Op deze

manier zouden ze kunnen tegemoetkomen

aan de wensen van de meer

dan 300 jonge en verwachtingsvolle

Brusselse kandidaten/stagiairs.

Meer info:

http://www.eurodyssee.eu/

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, directie Externe Betrekkingen.

pgerard@mrbc.irisnet.be, 02/800.37.48

Actiris, Service BIJOB,

mrpetry@actiris.be, 02/505.14.21

Deelnemende regio’s :

(B) Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, (BIH) Republika Srpska, (CH)

Jura, Tessin (Ticino), Wallis, Freiburg,

(D) Baden-Württemberg, (E) Murcia,

Valencia, Cantabrië, Castillië-Leon,

Catalonië, (F) Champagne-Ardenne,

Bourgondië, Franche-Comté, Ile-de-

France, Limousin, Midi-Pyrénées,

Picardië, Poitou-Charentes, Rhône

Alpes, (I) Val d’Aoste, (GE) Adjara,

(HR) Istrië, Varazdin, Zagreb, Sisak-

Moslavina, (N) Akershus, (P) Azoren,

Madeira, (Ro) Hunedoara, Harghita,

Arges, Caras Severin, Timis, Tulcea,

(GB) Devon.

Nuttige tips

“BOOST YOUR TALENT”, het BAO inspireert jongeren tot ondernemen

“Boost your talent” is een initiatief van het BAO (Brussels Agentschap voor Ondernemingen) om jongeren in hun school-

en leefomgeving aan te zetten tot ondernemen.

Het project is vorig jaar van start gegaan en richt zich voornamelijk tot jongeren (tussen 10 en 23 jaar) in de wijken die

zich in de kanaalzone bevinden in de gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joostten-Node

en Schaarbeek.

“Boost your talent” is een EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in het kader van het operationeel

programma : “Doelstelling 2013 : laten we samen in de stadsontwikkeling investeren”. Het BAO heeft dit project opgezet

in samenwerking met Ichec PME, Group One, Les Jeunes Entreprises en Unizo als partners.

www.boostyourtalent.be


JE GAAT OP ZAKENREIS

OM GELD TE VERDIENEN,

NIET OM HET UIT TE GEVEN

b.fl ex economy+. Het beste economy class ticket in Europa

Vandaag de dag wil u de beste deals sluiten. Ook voor uw vliegreizen. Daarom raden wij u aan om b.fl ex

economy+ te boeken.

Uw voordeel: • gratis een andere vlucht boeken

• de fastlane door security nemen

• in geval van annulatie wordt het ticket volledig terugbetaald

Makkelijk, en zonder extra kosten achteraf. Een slimme manier om met uw reisbudget om te gaan.

brusselsairlines.com


28

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

beci ondersteunt bedrijven van a tot z

Giuseppe Albicocco, directeur van Datascan.

© Fred Guerdin/

Reporters

BECI organiseert sinds anderhalf

jaar tot 5 Speed Business

Lunchs per jaar in haar lokalen

aan de Louizalaan. Hoe verloopt

het? In een grote zaal staan vijf tafels

met vijf personen. Om het kwartier

gaat er een gong en dan is het tijd om

afscheid te nemen van uw tafelgenoten

en naar de volgende tafel te gaan.

Op die manier heeft iedereen net

twee minuten om zijn activiteiten

voor te stellen.

Oefenen en herhalen

voor de spiegel

“In twee minuten legt u contacten

op een bepaald terrein. U legt de kiemen

voor een latere samenwerking.

Tegenover u zit er een bedrijfsleider

die vroeg of laat uw diensten zal nodig

hebben en dan kan u het contact

weer aanspreken,” getuigt Giuseppe

Albicocco, directeur van Datascan

en sinds vier jaar distributeur van de

multifunctionele kopieerapparaten

van Ricoh. Hoe kan u punten scoren?

Een goede voorbereiding, herhalen,

anticiperen... “Gezien de gegeven tijd

BECI SPEED BUSINESS LUNCH

“In twee minuten recht naar uw doel”

“Brussels meets Europe” is een initiatief van AmCham

Belgium, The British Chamber, The Bulletin en BECI. Deze

vier vereniging organiseren voor u elk jaar vier toppen

waarop telkens eminente sprekers worden uitgenodigd.

Voor de deelnemers is dit een buitenkans om buitengewone

relaties aan te knopen, hun denken te verruimen dankzij

sprekers die van andere horizonten komen en kennis te

maken met een internationaal netwerk.

“In twee minuten kan u alleen maar recht op uw doel afgaan.” BECI

Speed Business Lunch is een aangenaam en sportief prospectiemiddel.

Giuseppe Albicocco, directeur van Datascan, getuigt over zijn ervaringen.

oefen ik thuis voor de spiegel. Ik herhaal

met de chronometer in de hand.

Ik beeld me ook rollenspellen in...”

vertrouwt de verantwoordelijke ons

toe. Hij investeert trouwens 50% van

zijn tijd in allerlei soorten networking

aangezien hij ervan overtuigd is

dat verschillende benaderingswijzen

complementair zijn.

2 1/2 uur voor 24 contacten

U bent niet overtuigd? “Vooraleer

voorbarige conclusies te trekken,

moet u naar de return on investment

kijken. Het is een heel compacte en

rendabele format,” antwoordt Giuseppe

Albicocco. Zijn het verkopers?

“Ja, soms (ongeveer 3 op 24), maar

denk aan uw naambekendheid en

aan de lange termijn. Het bewijs: een

Speed Dater die ik twee jaar geleden

ben tegengekomen heeft mij onlangs

gecontacteerd omdat hij interesse

had voor mijn product.”

Het naspel

Albicocco: “Neem uw map en maak

op de achterzijde van uw fi ches een

samenvatting van wat u het meest

is bijgebleven van elke aanwezige.

Steek dat in een CRM-tool en vergeet

ook niet die ene kleine anekdote die

de relatie later kan oliën. Zelfs als u

niet veel afweet van die jonge starter,

dan nog zal u op de dag dat u zijn

diensten nodig heeft meer sympathie

voor hem voelen dan voor een volkomen

vreemde. Dat is toch zo?”

Gelijken ontmoeten

Wilt u nog een reden om eraan deel

te nemen? “Denk eraan dat u tijdens

de twee ontmoeting uw relaties moet

onderhouden. U kan uw gesprekspartners

zonder problemen met de

voornaam aanspreken. Dat is vanzelfsprekend

want u maakt immers

deel uit van hetzelfde netwerk,” besluit

Giuseppe Albicocco.

Meer inlichtingen:

Ikram Ouadrassi

T +32 2 643 78 05

www.beci.be/agenda

Brussels meets Europe, met Didier Reynders

BECI organiseert de volgende “Brussels meets Europe” die in de lente (25/03/2010).

Didier Reynders zal daar als vice-premier en minister van fi nanciën het woord nemen.

Wat moet u in uw agenda schrijven:

Brussels Meets Europe

Guest speaker: Didier Reynders

25 maart 2010, van 11u45 tot 14u30,

in het Sheratonhotel aan het Rogierplein,

Brussel Centrum


RICHT EEN BEDRIJF OP IN 20 MINUTEN

Klaar om te starten? Vertrek!

« Na 20 minuten

ben ik terug buiten

gewandeld

met mijn starter pack onder

de arm en een gelukkig

en trots gevoel...”

De administratieve vooruitgang

is geen fabeltje.

Het Ondernemingsloket

vervangt het oude handelsregister

en één persoon

centraliseert voor

u alle formaliteiten. U

moet niet langer in de

fi le aanschuiven voor de

loketten van allerlei instanties...

Vanaf nu heeft

u geen handelsregisternummer

meer maar een

ondernemingsnummer

en een btw-nummer.

Het is snel en eenvoudig:

niet meer dan 20 minuten.

Het moeilijkste is

het kiezen van de juiste

NACE-code want de verschillendeomschrijvingen

zijn niet altijd aangepast

aan de actuele

economie. Een voorbeeld: een webdesigner

bevindt zich op de grens van

twee codes, namelijk IT en design.

Restaurateurs hebben dan weer een

algemene code die alles omvat. Maar

als kleine restaurateur heeft u een bewijs

van toegang tot het beroep nodig

aangezien het een gereglementeerd

beroep is,” verduidelijkt Véronique

Buelens die verantwoordelijk is voor

het ondernemingsloket van BECI.

Doelstelling: geen fouten

“Het is nog altijd geen heel eenvoudige

zaak om een bedrijf op te rich-

beci ondersteunt bedrijven van a tot z

U heeft uw businessplan laten rijpen en een orderboekje dat aan het vollopen is? Het

enige dat u nog nodig heeft om van start te kunnen gaan, is een btw-nummer en een

ondernemingsnummer? Sinds kort kan u deze laatste stappen in een zuchtje afhandelen.

ten, maar we gaan duidelijk de goede

richting uit,” zegt mevrouw Buelens.

Er bestaan nog altijd verschillen tussen

ondernemingen, zelfstandigen,

vrije beroepen maar in de realiteit

zijn er ook nog andere kleine nuances

waarvoor u moet opletten. Vooral

omdat niet alle toekomstige ondernemers

in de zelfde fase het ondernemingsloket

contacteren. Véronique

Buelens: “Sommigen gaan eerst bij

hun notaris langs terwijl anderen

vooral op hun boekhouder rekenen.

Soms is het btw-nummer nog niet

geactiveerd.” Het ondernemingsloket

gaat dan alle stappen na,

controleert en zorgt dat

alles in orde is...” voegt ze

daar aan toe.

De 4 verplichtingen

van de zelfstandige

Om een activiteit te kunnen

opstarten moeten

de meeste ondernemers

eerst een ondernemingsnummer

aanvragen, een

btw-nummer activeren,

zich aansluiten bij een

ziekenfonds waaraan de

sociale zekerheidsbijdragen

gestort moeten worden

en een professionele

bankrekening openen.

Het

ondernemingsloket

vernieuwt

De erkende ondernemingsloketten

hebben

nieuwe opdrachten gekregen.

Begin 2010 volgt

er meer informatie over

de te verwachten evolutie

binnen het kader van de nieuwe

wetgeving.

© Photo Alto/Reporters

Vragen?

Bel naar Véronique Buelens

(BECI),

T 02 643 78 09

www.beci.be/loket

29

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


30

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

beci ondersteunt bedrijven van a tot z

Als u plots nood zou hebben

aan juridische hulp kan u

sinds 2008 bij het Centrum

voor Ondernemingen in moeilijkheden

van BECI terecht voor een gratis

consultatie bij een advocaat. De “juridische

pro deo” is het resultaat van

een samenwerking tussen de balie

van Brussel en BECI.

Bereid u voor vooraleer u naar

de rechter moet

“Het grootste deel van de mensen

die langskomen, realiseren zich niet

dat ze op een punt aanbeland zijn

waarop ze niet langer de zaken kunnen

terugdraaien. Ze komen dan

toe bij de advocaat op het ogenblik

dat ze de boeken moeten neerleggen,”

antwoordt François Bruyns, de

coördinator van de dienst hulp aan

ondernemingen in moeilijkheden.

Dat is typisch voor kleine bedrijven

en zelfstandigen die zich zo sterk op

hun activiteiten concentreren dat ze

hun rekeningen over het hoofd zien.

“We zouden veel effi ciënter kunnen

optreden mochten we aan preventie

kunnen doen. Het volstaat om met

de schuldeisers te onderhandelen

om uitstel van betaling te krijgen. Zo

WOMEN IN BUSINESS

Vrouwen aan de macht

Juridische Pro Deo zonder taboe

Jump moedigt vrouwen aan om na te denken over de keuzes

die ze in hun leven maken zonder zich te laten belemmeren

door de verwachtingen die met hun vrouw-zijn

te maken hebben en om hun potentieel de vrije loop te laten.

Hoe? Door beter voor zichzelf te zijn en door elkaar te helpen in

plaats van elkaar te beoordelen.

“Vrouwen eisen bewust en symbolisch de macht waar ze recht

op hebben op. Maar op hetzelfde ogenblik vinden ze het niet

juist om deze macht ook echt in handen te nemen omdat ze

Bedrijfsleiders gaan er over het algemeen van uit dat ze niet met grote problemen

te maken zullen krijgen en dus gaan ze niet vaak op zoek naar juridische

bijstand. Maar velen zijn achteraf toch wel blij dat ze de stap gezet hebben.

voorkomt u nalatigheidsinteresten

en andere negatieve gevolgen. Zoals

bijvoorbeeld een stopzetting,” voegt

hij er nog aan toe.

Verdedigen, raad geven en

verzoenen

De advocaat heeft een externe blik.

François Bruyns: “Als men eenmaal

met de rug tegen de muur staat, heeft

men niet altijd door wat de juiste

aanpak is.” Advocaten zijn niet alleen

nuttig om hun klanten op het laatste

ogenblik te verdedigen. Ze kunnen

ook beoordelen of de activiteiten rendabel

zijn, een juridisch onderbouwde

mening geven over het eventuele

opdoeken van een bedrijf of over de

opportuniteit om bepaalde structuren

te gebruiken om het gezinspatrimonium

te vrijwaren. En natuurlijk

kunnen ze ook een juridische procedure

opstarten om de betrokkenen te

verzoenen...

Voorkom omwegen

“Ik heb mijn belastingen niet kunnen

betalen. Moet ik bij de ontvanger

gaan of naar het gerecht?” Soms

stelt men dingen uit omdat men niet

weet tot wie men zich moet richten

en bijgevolg reageert men niet. De

advocaten beschikken over de nodige

ervaring en ze kennen ook de

juiste personen bij de btw-diensten,

de RSZ... De tijdwinst die dat oplevert

wordt meestal geapprecieerd.

Burgers dichter bij het gerecht

brengen

Zowel als burger of als bedrijfsleider

geldt dat we het gerecht vaak met

een scheef oog bekijken. Een van

de bedoelingen van dit initiatief is

daarom ook om een

positief beeld te geven

van het beroep

als advocaat door bereikbaar,

transparant

en beschikbaar te

zijn. “De klanten die

op ons beroep doen,

zijn heel tevreden.

Dat moedigt ook de

anderen aan,” besluit

François Bruyns.

Laat al die schuldgevoelens over alle rollen als moeder, echtgenote, dochter, vriendin

maar achterwege... en aanvaard uw verlangens om u te ontwikkelen in functie van

uw eigen regels en talenten. Dat is wat Sophie Cadalen ons in haar boek aanraadt.

Of dat is toch de analyse van Isabella Lenarduzzi, directrice van Jump.

François Bruyns, coördinator van de dienst Hulp voor

Ondernemingen in moeilijkheden: “De vertrouwensrelatie

tussen de burger en de advocaat is essentieel.”

geconditioneerd zijn door hun – ingebeelde – aard. Dagelijks

hebben veel vrouwen daar mee te maken en dat zorgt voor

schuldgevoelens. Ze strijden tegen de discriminatie waarmee

ze op de arbeidsmarkt te maken krijgen maar zonder dat ze het

gevoel hebben om een machtsfunctie aan te kunnen zonder

hun moederrol te verwaarlozen.”

Des femmes au pouvoir - Des hommes comme les autres ?

Auteur: Sophie Cadalen

Uitgeverij: Seuil – Publicatie: 24/1/2008


Learn how to talk business!

IN DE PRAKTIJK

• Taaltraining aan tafel, met ‘native speakers’

• Engels, Frans of Nederlands

• Voor al wie zijn talenkennis wil bijscholen

• Groepen van 7 tot 10 personen

• 2 uur per week, van 12 tot 14 uur

• 30 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties)

• In de buurt van uw bedrijf

• Kennistest gaat aan de lessen vooraf (zes niveaus)

• Opleidingen starten vanaf 26/01/2009

• Catering met broodjes & drank

VOORDELEN

• Tafels zitten samen per taal en kennisniveau

• Wie geregeld aanwezig is, boekt vooruitgang

• Een aangename lunchpauze

• Aantrekkelijke prijs

PRIJS (EXCL. BTW)

BECI-leden: 1.250 euro p.p. (30 sessies)

• Niet-leden: 1.450 euro p.p. (30 sessies)

KMO’s en zelfstandigen kunnen aankloppen voor subsidies

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voor

50% tussenbeide komt – als het dossier wordt goedgekeurd.

U kunt met ons contact nemen vooraleer u het

dossier indient.

CONTACT

Brigitte van der Mensbrugghe,

Verantwoordelijke BECI-opleidingen

02 643 78 30 – 0499 588 842 - bvdm@beci.be


DELHI

OUR ROUTE NETWORK COVERS THE WHOLE OF ASIA.

Finnair fl ies the fast and short northern route from Brussels to nine

Asian destinations. Flying via Helsinki offers high fl ight frequency

and smooth connections – Helsinki has been rated as one of

the best transfer airports in Europe. Welcome aboard – book your

fl ights at www.fi nnair.com/be. Learn more about our fast routes,

modern fl eet and world-class quality at feel.fi nnair.com.

BANGKOK

SEOUL

BEIJING

SHANGHAI

HONG KONG

TOKYO

OSAKA

NAGOYA

THE FAST AIRLINE BETWEEN EUROPE AND ASIA


© AP/Reporters

DOSSIER

Crisis of niet, de economische groei

blijft kolossaal groot in China.

Internationale

Handel

Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? 33

Economische missies onder prinselijke hoede 38

Maghreb: De crisis is niet overal 40

Kredietverzekeraars opnieuw met de voeten

op de grond 42

Hoe de kosten voor postzendingen verminderen? 45

EEB : EEB: Spring in nieuwe markten! 46

Digichambers: Oorsprongscertifi caten in twee klikken 48

Bruggen bouwen tussen Brussel en Boekarest 50

Hoe krikt u uw zakencijfer op? 54

DEBAT BECI

MINISTER BENOÎT CEREXHE

“Brusselse export

moet opnieuw de hoogte in”

Hoe jagen de Brusselse bedrijven hun exportcijfers opnieuw de hoogte in? Die vraag stond

centraal in het debat dat BECI vorige maand organiseerde tussen Brusselse bedrijfsleiders

en Benoît Cerexhe, Brussels minister van Economie en Buitenlandse Handel. Voor Cerexhe

bestaan er geen heilige huisjes: “Ik wil een snelle doorlichting van alle 33 Brusselse

handelsposten in het buitenland. We moeten het beleid beter afstemmen op de noden

van het bedrijfsleven.”

Brusselse export daalt

BENOÎT CEREXHE: “Voor het eerst zitten

de bevoegdheden van Economie,

Tewerkstelling en Buitenlandse Handel

bij één minister, op vraag van het

Brusselse bedrijfsleven. Dat betekent

meer coherentie, en dat is broodnodig

ook: Het aandeel van de Brusselse ondernemingen

in de Belgische export

is de voorbije jaren gedaald, van 3,8%

in 2003 naar nog slechts 2,2% in 2008.

Met deze kanttekening: de diensteneconomie

zit niet in de cijfers, toch bij

uitstek het terrein van de Brusselse

bedrijven. Het zou geen slechte zaak

zijn wanneer we de statistieken opnieuw

bekijken. Al blijft de vaststelling

dat het Brusselse aandeel in de

export licht achteruit gaat.”

Economische crisis

BENOÎT CEREXHE: “Brussel voelt de

budgettaire weerslag van de economische

crisis nog harder dan de

andere regio’s. Het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest is veel gevoeliger

voor de registratierechten, waar we

geconfronteerd worden met een daling

tot 50% van de inkomsten. Dat

weegt veel zwaarder door op onze

begroting dan op de Vlaamse of de

Waalse begroting. De conclusie? We

zullen veel beter moeten doen met

minder middelen. We moeten het

beleid afstemmen op de noden van

het bedrijfsleven – met het oog op de

tewerkstelling, nog altijd de zwakste

schakel in Brussel. We zullen ook

in dat licht de buitenlandse missies

kiezen: welke bedrijven komen zich

hier vestigen, welke bedrijven zijn

vertrokken en kunnen we die terughalen?”

MARC JOSZ, ELECTRABEL: “Bedrijfsleiders

hebben schrik van laattijdige be-

33

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


34

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

talers in België, maar ze hebben nog

meer schrik van wanbetalers in het

buitenland. De fi nanciële crisis heeft

de zaken niet eenvoudiger gemaakt.

Er is niet enkel het risico van je klant,

er is nu ook het risico van de bank

van je klant.”

Kmo’s vs. grote bedrijven

BENOÎT CEREXHE: “Het Brusselse economische

weefsel bestaat uit kmo’s

enerzijds, en grote bedrijven anderzijds.

Die kmo’s zitten met hun neus

middenin de dagelijkse business. Ze

kijken niet altijd naar de mogelijkheden

die het buitenland biedt. Daar

ligt een belangrijke taak voor de overheid.

We moeten onze positie in de

landen en de markten waar we vandaag

sterk staan, verder verstevigen.

En we moeten kijken naar de nieuwe

groeimarkten. We moeten de lijst van

de prioritaire landen herbekijken, op

het vlak van onze handelsattachés.

Ik pleit ook voor een betere communicatie

rond de mogelijkheden die

Brussel Export vandaag biedt aan de

ondernemingen, zeker voor ondernemers

die hun eerste stappen zetten in

de export.”

Welke zijn de echte

groeimarkten?

MICHEL STENGERS, IDEALOGY: “China,

voor zover dat land nog niet op de

prioritaire lijst staat. De economische

groei blijft enorm, ondanks de crisis.

Brussel heeft een ongeloofl ijke troef,

als toegangspoort tot Europa. Die

unieke positie moeten we verzilveren.

Die troef spelen we vandaag niet

of nauwelijks uit.”

MARC JOSZ, ELECTRABEL: “Iedereen

citeert dezelfde landen. Turkije ligt

niet al te ver. De economie is in volle

groei. Het land heeft een jonge bevolking

die graag wil consumeren. En

Turkije heeft een strategische positie,

tussen Europa en het Midden-Oosten

in. Nog meer landen die vaak opduiken:

Egypte, Saoedi-Arabië, Chili,

Peru, Colombia, Brazilië… In Zuidoost

Azië heb je Thailand, Singapore,

Indonesië en Maleisië. India is een

Minister Benoît Cerexhe :

“We moeten kijken naar de nieuwe

groeimarkten. We moeten de lijst

van de prioritaire landen herbekijken,

op het vlak van onze handelsattachés.”

machtige economische tijger, maar

de markt is zeer moeilijk te bespelen.

Je hebt een goede karma nodig, en

veel geduld.”

BENOÎT CEREXHE: “We moeten economische

en prinselijke missies naar

die landen voorzien. Chili en Peru

staan op de agenda van 2011, Turkije

is een weerkerende klant, China &

Shanghai hebben we achter de rug…”

Brussels Metropolitan Region

LUC EYKERMAN, STEROP OVERSEAS :

“Brussel is de hoofdstad van Europa,

dat schept toch een zekere fi erheid.

Maar we krijgen sinds kort vervelende

vragen uit het buitenland:

© AP/Reporters


36

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

wat gebeurt er op politiek vlak in je

land? België heeft nood aan positieve

beeldvorming, aan een positief imago

in de media.”

MARC JOSZ, ELECTRABEL: “Ik heb 10

jaar in Azië gewoond en gewerkt

voor Electrabel. Ik ben geshockeerd

hoe extreem moeilijk het ondertussen

geworden is om als bedrijf business

te doen in België. België heeft

nog altijd een reputatie van harde en

enthousiaste werkers, maar de institutionele

crisis en de perceptie dat dit

land onbestuurbaar is, wordt internationaal

afgestraft. Dat voelen we nu

al in de exportcijfers.”

FRANS DE KEYSER, BECI: “Daarom

heeft BECI, samen met de andere

werkgeversorganisaties Voka, UWE

en VBO, het Brussels Metropolitan

Region gestart. Dat ambitieuze project

biedt een antwoord op die opwerpingen.

De werkgevers komen

niet met politieke oplossingen, dat

is het werk van de politici. Maar wij

komen met business ideeën die het

verschil kunnen maken in zeer concrete

dossiers.”

Handelsattachés

GEORGES BOVSOVERS, BESIX: “Ons

bedrijf heeft het geluk dat het erg

sterk in Jamaica staat. Daar weegt het

© AP/Reporters

Belgische gewicht veel zwaarder dan

in economische reuzen als in pakweg

China en India, waar we altijd kleine

spelers zullen zijn. Maar onze attachés

kunnen niet overal tegelijk zijn,

waar zetten we ze maximaal in? Vandaag

heeft Brussel twee attachés in

Cuba, terwijl er in Kingston, Jamaica,

niemand zit.”

BENOÎT CEREXHE: “Dat is een uitstekend

voorbeeld uit de dagelijkse praktijk.

Ik wil een snelle evaluatie van de

33 posten die Brussel Export in de hele

wereld heeft. Waar we een post delen

met Vlaanderen en Wallonië zal de

knoop minder snel doorgehakt. Daar

is overleg nodig met de regio’s. En met

attachés is het zoals in elke organisatie:

je hebt goede, zeer goede maar ook

minder goede krachten.”

MATHIAS CYS, AGORIA: “Kunnen we

de attachés niet omscholen, geen

specialisten per land, maar wel per

sector. Een handelsattaché die sterk

is in ICT, bijvoorbeeld, zoals Vlaanderen

vandaag al doet?

PHILIPPE FEYTONS, BRUSSEL EXPORT:

“Brussel heeft in de VS één handelsattaché,

je kan van die man geen

waslijst aan specialiteiten vragen.

Het Huis van Vlaanderen in NY telt

15 attachés, plus vertegenwoordigers

in LA en Chicago. Brussel wil best

samenwerken, but it takes two to

tango.”

BENOÎT CEREXHE: “De institutionele

grenzen zijn wat ze zijn. Brussel is

vragende partij voor meer samenwerking

en synergie, maar dat is niet

altijd even gemakkelijk.”

Roel Veyt

Buitenlandse handel:

drie verzuchtingen van de Brusselse

ondernemers

1 “We hebben nood aan een positieve campagne rond Brussel en België

in het buitenland.”

2 « De samenwerking tussen de handelsattachés van de drie regio’s

verbeteren: Niet enkel wanneer het over de begeleiding van Belgische

exportbedrijven gaat maar even goed wanneer we over het aantrekken

van buitenlandse investeerders spreken. De regio’s moeten

coherente oplossingen aanreiken, eerder dan elkaar te beconcurreren.

Dat zal onze concurrentiepositie in vergelijking met de ons omringende

landen verbeteren, ten overstaan van mogelijke investeerders.

Kunnen we hen geen gratis overnachting in een Brussels hotel

aanbieden?”

3 “Er moet een betere communicatie komen rond de steunmaatregelen

die Brussel Export biedt aan de Brusselse ondernemingen, zeker

naar kmo’s toe die hun eerste stappen zetten in de export van hun

producten naar het buitenland.”


Uw ‘ja’, als ondernemer, is voor ons even

belangrijk als dat van Europa.

De bank-verzekeraar van hier is er klaar voor. Met een duidelijke visie op de

toekomst. Met een sterk strategisch plan. Na de goedkeuring ervan door Europa, stellen we dat plan vandaag

aan u voor. Want het ‘ja’ van u, als ondernemer, is voor ons minstens even belangrijk als dat van Europa.

Vandaag focussen we onze inspanningen op onze thuismarkten in België en in Centraal-Europa: Tsjechië,

Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije. KBC is en blijft een sterke euregionale speler. En we zijn er van

overtuigd dat we op onze thuismarkten een duurzame groei kunnen realiseren.

KBC behoudt bovendien zijn buitenlandse vestigingen in Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Ierland,

Spanje, Italië, de Verenigde Staten, China, Hongkong en Singapore. Daardoor kunnen we onze dienstverlening

aan internationale ondernemingen blijven garanderen.

Of uw onderneming nu groot of klein is, nationaal of internationaal actief, u kunt op onze relatiebeheerders

blijven rekenen. Omdat we ons verweven voelen met de mensen en de ondernemingen op onze thuismarkten

en daarnaast een uitgebreide internationale dienstverlening kunnen aanbieden. Omdat we een voor 100%

Belgische instelling zijn, staan we bovendien in een unieke positie, dicht bij u, om voor u echt het verschil

te maken.

Kortom, trouw aan onze bedrijfswaarden van professionaliteit, respect en openheid, willen we ons verder

inzetten om uw plannen de beste kansen te geven.

We danken u voor uw vertrouwen en beloven u onze absolute inzet. Uw ‘ja’ is het onze. Zo was het altijd,

en zo zal het blijven.

Een onderneming van de KBC-groep


38

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

© Starface/Reporters

dossier internationale handel

Economische missies onder prinselijke hoede

Partnerships met buitenlandse bedrijven afsluiten, nieuwe contracten binnenhalen,

veelbelovende intentiebrieven ondertekenen. Dat is allemaal niet zo eenvoudig voor

de meeste bedrijven. Maar als het onder de hoede van prins Filip gebeurt, is er altijd iets

meer mogelijk.

Vier maal per jaar trekken

tientallen Belgische bedrijven

samen met prins Filip

naar het buitenland op zoek naar

nieuwe afzetgebieden. De laatste

van deze prinselijke economische

missies trokken naar Saoedi-Arabië,

de Verenigde Arabische Emiraten en

Marokko. En voor volgend jaar is India

als bestemming vastgelegd. “Het

is belangrijk dat de Belgische bedrijven

contacten kunnen leggen in deze

snel groeiende landen,” benadrukt

Emmanuel van Innis, voorzitter van

BECI. “In Europa worden de Belgische

bedrijven met mature markten

geconfronteerd. Ze hebben nood aan

nieuwe afzetmarkten. Ze moeten samenwerkingsverbanden

afsluiten

met plaatselijke bedrijven die toegang

willen krijgen tot onze kennis

en technologie. Dat is fundamenteel

voor onze bedrijven.”

Partnerships en contracten afsluiten,

investeringen doen. Dat zijn maar enkele

van de voordelen die bedrijven

kunnen halen uit hun deelname aan

dit soort van missies.

Wie gaat er eigenlijk mee

met zo’n economische missie?

“Het Federaal Agentschap voor Buitenlandse

handel maakt elk jaar samen

met het VBO een lijst met prioritaire

markten,” legt Emmanuel van

Innis van uit. Deze bestemmingen

worden daarna doorgegeven aan de

regionale Kamers zoals bijvoorbeeld

Brussel Export in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest en zij lichten daarna

hun leden in. Uiteindelijk zijn het de

bedrijven zelf die besluiten of ze al

dan niet aan de missie willen deelnemen.

De laatste economische missie was

heel succesvol. De Belgische delegatie

telde meer dan 250 personen en

zij hebben hopen contracten en intentiebrieven

ondertekend.

Welke rol speelt BECI in deze

organisatie?

BECI is een tussenpersoon die ervoor

zorgt dat het gemakkelijker is om

contacten te leggen met de bedrijven

in het bezochte land,” doet Emmanuel

van Innis uit de doeken. Dit

Prins Filip en prinses Mathilde in Marrakech tijdens de economische missie in Marokko

geldt trouwens ook voor de Kamers

van Koophandel uit deze landen.

“Wij onderzoeken hoe wij Belgische

bedrijven in het buitenland kunnen

promoten en ook hoe buitenlandse

bedrijven met onze ondernemingen

kunnen samenwerken. Dat zorgt ervoor

dat de uitwisselingen in beide

richtingen gebeuren,” voegt de voorzitter

van BECI daar nog aan toe.

Hoe belangrijk is de

aanwezigheid van prins Filip

tijdens deze economische

missies?

“Ik weet dat er over de deelname van

Prins Filip soms kritiek te horen valt,

maar ik ga daar niet mee akkoord.

Persoonlijk vind ik dat zijn aanwezigheid

heel belangrijk is. Hij vertegenwoordigd

de Belgische Staat.

In het buitenland is er niemand die

zich interesseert in onze labyrintische

staatsinstellingen. Maar iemand

moet ons land vertegenwoordigen en

de prins doet dat opmerkelijk goed en

met veel verantwoordelijkheidszin,”

zegt Emmanuel van Innis.

“Ik wil eender wie uitdagen om even

vlot van het ene naar het andere onderwerp

over te schakelen. Om voortdurend

van sector en land te moeten

veranderen,” voegt hij daar nog aan

toe. “De aanwezigheid van de prins

opent deuren op de allerhoogste niveaus

en helpt om daar contacten te

leggen. Bovendien bezorgt de prins

deze economische missies een uitzonderlijke

uitstraling waardoor deze

in de plaatselijke pers veel weerklank

vinden.”

Het is dus aan u om er profi jt uit te

halen! De volgende halte is India.

Hélène Legrand


Your partner to the UK.

Glasgow

Belfast

KEY

bmi

bmi Regional

Aberdeen

Edinburgh

Esbjerg

Copenhagen

Leeds Bradford

Dublin

Manchester

Groningen

East Midlands Norwich

Hanover

Birmingham

Amsterdam

London Heathrow

Brussels

Lyon

Zurich

bmi offers several direct daily ights from Brussels to the UK with

good domestic connections from London Heathrow’s Terminal 1.

Enjoy the improvements at Terminal 1, The bmi premium

check-in area and its Number One Heathrow lounge.


40

N° 10 - DÉCEMBRE 2009 - ENTREPRENDRE

dossier internationale handel

DE MAGHREB:

EEN MARKT MET 80 MILJOEN

CONSUMENTEN

Koning Mohammed VI bezoekt

het “Tangier Free Zone Project.

“Het is is niet overal crisis:

exporteren dus!”

Het is niet nodig om naar China of Mars te snellen om uw producten te slijten. Op slechts

twee uur vliegen liggen er drie landen met een jonge bevolking en in totaal 80 miljoen

consumenten: Marokko, Algerije en Tunesië.

De Marokkaanse minister

voor Economie en Financiën,

Salaheddine Mezouar heeft

donderdag benadrukt dat zijn land in

2008 op een groei van 6,8% kon rekenen

en voor 2009 gaan ze uit van 6,1%

groei. Dit is in de veronderstelling dat

de olieprijs 75$ bedraagt en een blik

op de tabellen leert ons dat een vat

tegenwoordig aan 77$ geprijsd staat.

De cijfers zijn zelfs nog beter en de

vele contracten die tijdens het prinselijke

bezoek werden ondertekend

zijn daar het beste bewijs van.

Algerije gaat uit van 4.6% groei terwijl

hun inkomsten zullen toenemen

door de Russisch-Oekrainse

strubbelingen die vele landen ertoe

aanzetten om hun gasimport te diversifi

ëren. Op dit ogenblik worden

er onder de Middellandse Zee twee

bijkomende gasleidingen aangelegd.

Het Ministerie van Economie lanceert

ook een investeringsplan om een ex-

portgerichte economie uit te bouwen

die niet afhankelijk is van de gas- en

olie-industrie. Dat betekent dus dat

honderden fabrieken met machines

zullen moeten uitgerust worden.

Geen toxische investeringen

De drie Maghreblanden hebben niet

onder de crisis te lijden omdat hun

banken hun vingers niet gebrand hebben

aan toxische investeringen. Door

hun omvangrijke jongerenpopulatie

zijn investeringen noodzakelijk en

deze twee landen gaan al jaren goed

om met deze “permanente crisis.”

De Europese investeringen en de

hopen petrodollars uit de Perzische

golf vinden in deze landen een veel

stabielere ontvangst dan dat er over

het algemeen gedacht wordt. Libië is

een leader op het vlak van investeringen

in het hotelwezen. Zij plaatsen

miljoenen dollars uit hun openbare

fondsen die moeten dienen om

de toekomst van hun bevolking te

verzekeren. De infrastructuur die ze

daarmee opkopen wordt dan gemoderniseerd

en daarvoor kopen ze om

de haverklap – en vaak kwalitatieve

- uitrustingsgoederen aan.

Airbus, Michelin…

Goede investeerders hebben dit al

vele jaren door. Zo bouwt Airbus vliegtuigonderdelen

in Tunesië. Ook de export

van Michelin Algérie gaat stijl de

hoogte in. De Marokkaanse haven van

Tanger ligt maar 15 km van Spanje en

is de grootste Afrikaanse haven. En in

tegenstelling tot alle fabriekssluitingen

die ons in Europa boven het hoofd

hangen kent ook de automobielindustrie

een geweldige boom.

Bruno Bernard

Bruno Bernard is expert internationale

handel. Hij is co-auteur van het boek

“L’export facile pour les PME & PMI”, een

uitgave van Edipro (2008).

Meer inlichtingen: www.edipro.info

© Abaca/Reporters


Alle producten kunnen gedelokaliseerd worden,

zelfs talen ...


glolok

Geef niet meer of minder

uit dan uw communicatie

nodig heeft
2010Diensten

www.eurologos.com


Perfecte talen aan lagere prijzen

EUROLOGOS NV (Head office)

Leuvensesteenweg 550 - 1030 Brussel

T +32 (0)2 735 48 18 - F +32 (0)2 736 87 67

info@eurologos.be


EUROLOGOS GROUP OFFICES. TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE THE LANGUAGES ARE SPOKEN


42

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

© AP/Reporters

Kredietverzekeraars terug

met voeten op de grond

De kredietverzekeraars dachten het beloofde land gevonden te hebben in Turkije, Ierland

en Spanje. Maar de fi nanciële crisis heeft hen weer met beide voeten op de begane grond

gebracht. Dat was een pijnlijke zaak maar de sector heeft het overleeft en is er gezonder

uitgekomen.

Michel Mollard is de voorzitter

van het bedrijf

Euler-Hermès en in een

recent interview heeft hij benadrukt

dat het meer dan ooit belangrijk is

om de fi nanciën van uw bedrijf te

beschermen. “Zelfs als de economie

groeit, wordt 33% van de facturen te

laat betaald. Als het crisis is stijgt dit

risico uiteraard nog meer. We stellen

dan ook vast dat de meeste bedrijven

besluiten om hun leveranciers later

te betalen om zo cash geld vrij te maken

voor hun dagelijkse werking.”

“Een zeer moeilijke periode”

Deze laattijdige betaling gaan ongetwijfeld

toenemen en de stabiliteit

van de bedrijven in het gedrang brengen.

Op zijn minst in de eurozone

waarvan verwacht wordt dat de economie

met 3% zal krimpen en waar

ook het aantal falingen met 25% zal

stijgen.

Dat was vorig jaar al het geval en de

crisis die de economie zo dooreengeschud

heeft, heeft ook de kredietverzekeraars

in het nauw gedreven

Een onafgewerkt gebouw in Madrid. De speculatieve vastgoedbel is in Spanje opengebarsten.

aangezien het juist hun beroep is om

hun klanten te vergoeden voor onbetaalde

facturen.

Christophe Cherry, country manager

van Atradius geeft toe dat “de periode

van oktober tot maart heel moeilijk

was voor de kredietverzekeraars. We

werden geconfronteerd met een sterke

toename aan onbetaalde facturen

waardoor de kredietverzekeraars

heel grote verliezen hebben geleden

die zelfs hun levensvatbaarheid in

het gedrang konden brengen.


RISICO VAN NIET-BETALING

De traditionele kredietverzekering: Vaak te strakke « confectie »

Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de B2B is het krediet dat ze toestaan aan hun klanten een

belangrijk risico; inderdaad is de sluiting van meer dan één onderneming op vijf het gevolg van het in gebreke

blijven van één of meerdere van haar klanten. Vandaag wensen de meeste bedrijfsleiders echt hun balans

tegen dit gevaar te beschermen. Met de kredietverzekeringsformules zijn ze echter afhankelijk van een aantal

beperkingen: standaardtarieven, opgelegde kredietlimieten, inmenging in hun klantenrelaties bij het

invorderen van de niet betaalde facturen. Een groeiend aantal bedrijfsleiders is bijgevolg op zoek naar een

oplossing die hen beschermt, zonder hun gebruikelijke kredietbeheer aan verplichtingen te onderwerpen.

TCRe biedt u een dekking « op maat »

Een uniek concept

De polis wordt gekenmerkt door 3 parameters:

a_ Het verzekerde bedrag: dat is het risico dat aan

de verzekeraar overgedragen wordt

b_ De vrijstelling: dat is het risico dat behouden wordt

door de verzekerde

c_ De premie: dat is de vergoeding voor

het verzekerde bedrag

En u, de verzekerde, kiest zelf twee van deze parameters die « op maat » van uw

klantrekening zijn. TCRe legt de derde vast.

Kredietverzekering:

« confectie »

of

« maatwerk »?

Head office

TRADE CREDIT Re

Insurance company sa/nv

Av. Roger Vandendriessche,18

BE-1150 Brussels

Tel: +32 2 774 42 40

Fax: +32 2 774 42 41

Email: welcome@tcre.com

www.tcre.com

B E R G A M O - B R U S S E L S - C O L O G N E - L U X E M B U R G - P A R I S - V A L E N C I A


44

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

- © D. Sutherland/Getty Images

dossier internationale handel

Dus werden er maatregelen

genomen

De kredietverzekeraars hebben zich

aanvankelijk heel terughoudend

opgesteld bij het ondertekenen van

nieuwe contracten. “Wij zijn op commercieel

vlak echt veel selectiever geweest,’

erkent Christophe Cherry.

Verder werden ook de contracten

van bestaande klanten niet langer

automatisch verlengd. “Ten slotte is

de commerciële schade relatief beperkt

gebleven omdat 80% van de

klanten toch hun contract hebben

kunnen verlengen,” verduidelijkt de

verantwoordelijke voor België van

Atradius.

Het lijdt geen twijfel dat deze maatregelen

de kredietverzekeraars niet

echt populair gemaakt hebben.

Maar het lijkt er wel op dat het een

goede strategie was. De sector heeft

de fi nanciële tsunami weerstaan

zonder dat ze op overheidsgeld beroep

hebben moeten doen. “Wij hebben

ons vermogen om weerstand te

bieden bewezen. Ik denk dat dit een

heel goede boodschap is voor onze

makelaars, herverzekeraars,...” voegt

Christophe Cherry daar aan toe. “We

zitten weer op een veel redelijker

prijs- en risiconiveau dan voorheen.

Wij namen immers te grote risico’s

op onze schouders aan veel te lagen

prijzen.”

Het nieuwe Eldorado

De situatie was zeer moeilijk in bepaalde

streken die daarvoor als nieuwe

Eldorado’s beschouwd werden:

Polen, Tsjechië, Turkije. De prijzen

voor deze landen waren tot een kwart

gedaald terwijl de risico’s aanzienlijk

toenamen.

Businessable world : wij beschermen

uw zakelijke transacties wereldwijd.

RISICOBEOORDELING - KREDIETVERZEKERING - INCASSO

Over de hele wereld ondersteunen onze 6000 experts uw commerciële ontwikkeling.

■ Miljoenen ondernemingen worden geanalyseerd en bewaakt in onze database.

■ Wij beoordelen risico’s lokaal en bieden u dekking op maat.

■ Wij bieden u diepgaande kennis over groeimarkten zoals: India, China, Brazilië, Rusland…

www.eulerhermes.be

02 289 44 44

Business insured. Success ensured.

Het Eldorado bleek echter een fata

morgana te zijn. In Turkije is de speculatieve

zeepbel in de vastgoedsector

opengesprongen waardoor het

aantal schadegevallen 10 tot 15 maal

hoger lag dan gemiddeld. Ook in Ierland,

Spanje en de Verenigde Staten

is dat het geval geweest. In alle gevallen

onderging de sector een pijnlijke

landing. “Ik denk dat deze situatie

zich nooit meer zal voordoen,” veronderstelt

de verantwoordelijke van

Atradius.

De premies zijn effectief veel duurder

geworden. 20 tot 30% meer dan voordien.

De kredietverzekeraars sluiten

weer contracten af, maar op basis

van nieuwe bepalingen. “Back to

basics. Dat is veel gezonder,” besluit

Christophe Cherry.

H.L.


dossier internationale handel

TIPS & TRICKS VAN SWISS POST INTERNATIONAL

Hoe de kosten voor postzendingen verminderen?

De bedrijven kijken alsmaar meer naar de kosten voor koerierdiensten. Sonja Van Dorslaer,

general manager van Swiss Post International Belgium legt uit hoe het mogelijk is om

deze fl ink te verminderen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening er onder lijdt.

Swiss Post International (SPI) is

de internationale afdeling van

de Zwitserse post. Het bedrijf

stel in elf Europese landen, vijf Aziatische

grootsteden en de Verenigde

Staten 1300 mensen te werk. Op het

vlak van internationale post bieden

ze diensten aan zoals commerciële

correspondentie, het verzenden van

kleine goederen en een groot gamma

aan direct-marketingdiensten. Maar

ook de internationale distributie van

kranten en tijdschriften, met inbegrip

van het abonnementenbeheer,

valt onder deze afdeling. Swiss Post

International is sinds 2004 op de Belgische

markt actief. “Wij contacteren

Belgische bedrijven en bedrijven die

in België gevestigd zijn die internationale

postzendingen doen,” verklaart

Sonja Van Dorslaer ons.

Het is mogelijk om op drie manieren

te besparen op de postdiensten:

De keuze van het formaat van de

enveloppen. Facturen worden over

het algemeen verzonden in het

Amerikaanse formaat, maar soms

ook in C4-formaat. Aangezien dit

een groter formaat is, liggen de

verzendingskosten hoger. “Wij leggen

aan de bedrijven uit dat voor

de verschillende formaten andere

kosten in rekening gebracht worden.”

Door rationeler om te springen met

het verzenden van reclamedrukwerk.

Brochures maken is duur

en de verzendingskosten nemen

vaak een aanzienlijke hap uit het

marketingbudget. “Wij vragen aan

de bedrijven naar welke landen ze

verzendingen willen doen. In sommige

landen bieden wij de moge-

© Science Photo Library/Reporters

lijkheid om vanaf 10.000 identieke

verzendingen gebruik te maken

van een plaatselijk bedrijf. Ook

daar is het formaat van belang. Op

deze manier helpen we bedrijven

om te besparen op de verzendingskosten.”

Door geen postzegels te gebruiken.

Dat is een bijkomend voordeel

waardoor er nog een zorg wegvalt.

“Wij beschikken over een snel product

waardoor we effi ciënt uit de

hoek kunnen komen.”

Gratis terugbezorgen van ongeleverde

zendingen. “We behandelen

en leveren snel, met maatregelen

op maat als de klant dat wenst.”

De post in een enkel fi liaal centraliseren

voor bedrijven die over verschillende

vestigingen beschikken.

“Op deze manier kunnen bedrijven

van volumekortingen genieten.”

SPI heeft voor België en Nederland

één enkel sorteercentrum in Eindhoven.

“Overdag halen we in België de

post op en ’s avonds wordt die naar

Eindhoven gebracht waar die dan ’s

nachts gesorteerd wordt.”

SPI Belgium heeft vijf personen in

dienst. Sonja Van Dorslaer is met

verschillende strategische opdrachten

belast zoals prospectie, verkoop,

marketing en de organisatie van het

logistieke netwerk. “Wij groeien elk

jaar 20 tot 40%. De enige uitzondering

is 2009. In dat jaar is door de crisis

ons dagelijks volume gedaald.”

Door het formaat van de

enveloppen te veranderen is

het mogelijk om te besparen op

koerierdiensten.

Jacqueline Remits

Meer inlichtingen:

www.swisspost.be

45

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


46

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

EEB: DE ULTIEME INFORMATIEBRON

Spring

in nieuwe markten!

Met alle contacten en formaliteiten die een bedrijf moet

respecteren binnen het kader van hun buitenlandse handel

kan het al eens voorkomen dat ze er het noorden bij

verliezen. Een document X, een formulier Y, een nieuwe

wet, alweer een afwijking... KMO’s kunnen toch niet alles

weten! BECI heeft samen met het BAO een ad hoc dienst

opgericht om de Brusselse bedrijven daarin bij te staan.

Enkele getuigenissen.

Het BAO (Brussels Agentschap

voor de Onderneming) en

BECI hebben een nieuwe

dienst opgericht onder de codenaam

EEB of Enterprise Europe Brussels. Dit

is de Brusselse schakel in het netwerk

Enterprise Europe.

De doelstelling: informatie verstrekken

aan Brusselse bedrijven over de

Europese wetgeving, hen helpen bij

hun zoektocht naar partners en steun

bieden voor hun internationale ontwikkeling.

Binnen dit kader houdt

Rapid-Torc: “Documenten voor China”

BECI zich vooral bezig met “vragen

over de Europese wetgeving en over

de formaliteiten i.v.m. import en export,

licenties en btw,” legt Nadine

Shango uit. Zij is consulente internationale

handel bij BECI.

Deze hulp kan soms heel praktische

vormen aannemen. Maar in plaats

van u een lange uitleg te geven, kiezen

we er deze keer voor om u enkele

getuigenissen te laten horen.

Dit industrieel bedrijf werkt in een nichemarkt. Ze verkopen en herstellen

hydraulische machines. Ze hebben vele en diverse contacten op de exportmarkt

en vaak krijgen de verantwoordelijken te maken met moeilijke vragen

uit derde landen.

“Ik herinner mij dat we op de diensten van BECI beroep hebben gedaan voor een bestelling

uit China,” zegt Séverine Clavel van Rapid-Torc. “We moesten een document opsturen

maar we hadden er geen fl auw benul van waarover het ging. We hebben dan BECI gecontacteerd

om ons daarbij te helpen.”

Nog een voorbeeld: het aanvragen van oorsprongscertifi caten. “BECI helpt ons heel veel bij

het afhandelen van de administratieve formaliteiten voor het aanvragen van dit soort van

documenten,” voegt ze er nog aan toe. “BECI helpt ons voor alle complexe administratieve

aspecten.”

H.L.

BECI geeft informatie over

formaliteiten in verband met

import en export, licenties, btw...

Visu:

“Onze vrachtwagens

in Duitsland laten

rijden”

Visu is een bedrijf dat in het buitenland

stands optrekt en daardoor

zijn de logistieke aspecten

van hun werking heel belangrijk.

“Ik herinner mij dat we een

project in Duitsland hadden,”

legt Pascale Vandertrappen ons

uit. “We moesten onze vrachtwagens

tijdens het weekend laten

rijden maar in sommige Europese

landen is het verboden om

op zondag vrachtwagens de weg

op te sturen. We wisten wel dat

er daarvoor een uitzonderingsmaatregel

bestond, maar we

wisten niet juist hoe de vork aan

de steel zat en hoe we zo’n afwijking

konden aanvragen. Daarom

hebben op BECI beroep gedaan.”

In dit geval ging het letterlijk

over het verstrekken van informatie

die noodzakelijk is om een

bedrijf te laten functioneren. Het

project werd uiteindelijk afgeblazen,

maar BECI heeft de KMO

wel de juiste informatie kunnen

geven.

© Ezequiel Scagnetti/Reporters


Renol:

“Aanwezigheid op

grote internationale

salons”

Renol is gespecialiseerd

in positionerings- en

ondersteuningsmateriaal

voor ziekenhuizen.

Olivier Jonckers ziet heel

wat voordelen in zijn

lidmaatschap.

“Dit heeft ons eerst en vooral toegelaten

om contacten te leggen

voor de export. BECI beschikt over

een reeks afgevaardigden die ons

helpen om informatie te vinden

over de markten die wij willen

aanboren,” legt de verantwoordelijke

ons uit.

BECI helpt ook om aanwezig te

zijn op grote internationale salons.

“Onlangs stonden we in

Duitsland op een beurs. Dat was

een mooi uitstalraam voor onze

distributeurs en nieuwe partners.

Zonder de hulp van BECI zou het

onmogelijk geweest zijn om daar

heen te gaan omdat de kostprijs

per vierkante meter ontzettend

hoog is,” voegt Olivier Jonckers er

aan toe.

De verantwoordelijke van Renol

benadrukt ook nog dat BECI hen

geholpen heeft bij sommige administratieve

stappen. Ze hadden

informatie nodig over sommige

uitzonderlijke btw-voeten in

Frankrijk. BECI kon hen het juiste

antwoord verstrekken.

Meer inlichtingen:

Christine Godts

T +32 2 643 78 02

cg@beci.be

www.brusselsnetwork.be

“We moesten een document naar

China opsturen maar we hadden

er geen fl auw benul van waarover

het ging. We hebben dan BECI

gecontacteerd om ons daarbij te

helpen.”, getuigt Séverine Clavel van

Rapid-Torc.

© Ezequiel Scagnetti/Reporters

dossier internationale handel

47

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


48

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

© Image Source/Reporters

dossier internationale handel

DigiChambers heeft

het meeste succes

in Brussel.

DigiChambers:

oorsprongscertifi caten in twee klikken

Krijg een oorsprongscertifi caat in slechts enkele klikken. Het is niet langer nodig om

in de rij aan te schuiven of om naar uw plaatselijke Kamer van Koophandel te rennen.

Met DigiChambers komt de administratieve vereenvoudiging zelf naar uw bedrijf.

Het internetplatform heeft nog niet eens zijn eerste verjaardag achter de rug maar is

nu al een groot succes.

Sinds begin dit jaar is er een

nieuw platform on line om

oorsprongscertifi caten aan te

vragen. De naam ervan: DigiChambers.

De bedoeling: het on line uitreiken

van oorsprongscertifi caten

die noodzakelijk zijn om te kunnen

exporteren. Voor het bedrijfsleven is

dat een grote stap vooruit op het vlak

van administratieve vereenvoudiging.

Jean-Philippe Mergen is directeur

van de internationale afdeling

van BECI en blikt terug op het eerste

werkingsjaar.

Nauwelijks een jaar na

de lancering lijkt DigiChambers

een volkomen succes...

JEAN-PHILIPPE MERGEN: “Inderdaad,

een derde van de oorsprongscertifi

caten worden via DigiChambers

uitgereikt. En van alle Kamers van

Koophandel in België is het succes

het grootst in Brussel. We hebben als

doelstelling om binnen het jaar de

helft van alle oorsprongscertifi caten

digitaal af te leveren.”

Waarom is het voordelig voor

bedrijven om DigiChambers

te gebruiken in plaats van het

oude papieren systeem?

J.-P. MERGEN: “Het eerste voordeel bevindt

zich op het vlak van de kostprijs.

Volgens een studie van het systeem

blijkt dat DigiChambers helpt om de

prijs van een oorsprongscertifi caat

met 30 tot 50 euro te verminderen. De

bedrijven besparen immers op hun

verplaatsingskosten omdat ze niet

langer een koerier nodig hebben om

de documenten op te halen. Verder

is er ook een grote tijdswinst. Het is

gedaan met aan te schuiven voor het

loket in de Kamer van Koophandel.

Over het algemeen kunnen wij binnen

de dag het certifi caat afl everen.

Als de betrokken ambassade eerst

groen licht moet geven kan dat twee

tot drie dagen duren, maar daar kun-

nen wij niets aan doen. Bovendien is

het op administratief vlak ook veel

eenvoudiger omdat de documenten

die via DigiChambers verzonden worden

ook binnen het bedrijf kunnen

afgedrukt worden. En verder zorgt dit

systeem ervoor dat de documenten

altijd traceerbaar zijn.”

Traceerbaar, dat betekent ook

veilig…

J.-P. MERGEN: “Uiteraard. De veiligheid

is een ander groot voordeel van

DigiChambers. De gebruiker ervan

moet trouwens een erkend en gecertifi

ceerd systeem gebruiken. Met

name Certipost of GlobalSign. Wij

leggen dat allemaal uit aan potentiële

gebruikers tijdens de opleidingen

die wij binnen de bedrijven geven.

Verder wil ik er ook nog op wijzen dat

DigiChambers zeer milieuvriendelijk

is omdat er veel minder verplaatsingen

voor nodig zijn. Het is ook veel

beter voor de natuur om deze documenten

digitaal op te slaan in plaats

van het ouden papieren systeem.”

Heeft DigiChambers al

concurrentie elders in Europa?

J.-P. MERGEN: “Met DigiChambers is

België een van de pioniers op het vlak

van on line uitgifte van oorsprongscertifi

caten. Enkel in Nederland en

Groot-Brittannië bestaan er vergelijkbare

systemen. Nu is het wachten

op de invoering daarvan in de rest

van Europa.”

Hélène Legrand

Meer inlichtingen:

Jean-Philippe Mergen

T +32 2 210 01 77

jpm@beci.be - www.digichambers.be


Voor uw export,

Volg de gids…

De experts van Brussel Export stellen Brusselse bedrijven gratis

verschillende diensten ter beschikking :

Persoonlijke begeleiding van exportondernemingen,

zowel in Brussel als in het buitenland via een

wereldwijd netwerk van meer dan 80 economische

en handelsattachés.

Financiële tegemoetkomingen ten gunste van KMO’s

voor prospectiereizen, deelname aan internationale

handelsbeurzen, samenstelling van promotiemateriaal,

voor het beroep doen op consulenten inzake

buitenlandse handel, om deel te nemen aan exportopleidingen…

Collectieve acties : economische zendingen, contactdagen,

beurzen, ontmoetingen met buitenlandse inkopers,

business clubs…

Verspreiding van informatie over buitenlandse markten

(handelsvoorstellen, exportformaliteiten…) via onze

website www.brussel-export.be en publicaties...

Promotie van de Brusselse uitvoerders via de databank

www.brussels-exporters.be

Opleidingen in internationale handel.

De uitgave van douanedocumenten en de legalisering

van exportdocumenten.

Het Enterprise Europe Brussels begeleidt ondernemingen

in Europese materies.

Waar uw export een hoge

vlucht neemt

www.brussel-export.be • + 32 2-800.40.00

Brussel Export : een initiatief van de Directie Buitenlandse Handel

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beci.


50

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

BECI BUSINESS CLUB ROMANIA BELGIUM

Bruggen bouwen tussen

Brussel en Boekarest

Ovidiu Dranga, de Roemeense ambassadeur in België,

heeft de BECI Business Club Romania Belgium offi cieel

boven het doopvont gehouden in het BECI gebouw.

BECI was gastheer voor

de lancering van de BECI

Business Club Romania

Belgium, in aanwezigheid

van de Roemeense ambassadeur

in België en de

Roemeense staatssecretaris

voor Handel en KMO’s.

Het enthousiasme in de

zaal was groot, met meer

dan 100 ondernemers.

Wij tonen u graag enkele

sfeerbeelden.

Maria Pârcâlâbescu, staatssecretaris voor Handel en

KMO’s, was speciaal uit Boekarest afgezakt voor de

inauguratie van de Roemeens-Belgische Business Club

Een debat tussen Roemenië-experts zorgde voor een

boeiend samenspel met het honderdkoppige publiek.

De experts, vlnr. Flor Peersman, COO, Connect Systems

International, Anthony Van Der Meiren, International

Relationship Manager ING Belgium, en Andreea

Gheorghe, adviseur van het Roemeense agentschap voor

buitenlandse investeringen.

Foto’s: © Reporters


Brokerage event @

Anuga 2009 : een

immens succes met

369 deelnemende

bedrijven en meer

dan 1600 concrete

zakenontmoetingen,

dankzij het Enterprise

Europe Network.

dossier internationale handel

Networking is een van de sterkste

troefkaarten voor de Business Club die

BECI samen met enkele Roemeense

organisaties zal runnen.

Doing Business with the USA &

Anuga 2009

« Doing business with the USA » : Het team

van de BECI internationale afdeling, samen

met Paul Kullman en Pierrre Thomas van de

dienst Handel van de VS-ambassade en Luc

Lippens, handelsattaché van Brussel Export in

New York.

Veni Vidi Vici : Mevrouw Roberti legt uit hoe de Milcamps

wafels de Amerikaanse markt veroverd hebben.

Foto’s: © Reporters

51

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


Profiel

Références

De referentie op het vlak van werkgelegenheid

William Decamp is sales manager van Références, de uitgave van de groep Rossel die de jobmarkt

bestrijkt. Het tijdschrift bestaat ondertussen twintig jaar en heeft in die periode heel wat

veranderingen ondergaan.

In het zuiden van het land is Références een vertrouwde

naam. Deze wekelijkse uitgave zit zowel bij Le Soir, L’Echo,

Trends-Tendances en Le Vif/L’Express. In 2010 mag de redactie

de twintigste verjaardag feestelijk vieren. Het commercieel

team van Références biedt hun klanten oplossingen

om gericht te kunnen communiceren bij aanwervingen.

“Dankzij ons kan de werkgever zich bekend maken om zo op

korte en middellange termijn potentiële kandidaten aan te

trekken,” legt William Decamp uit.

Diversi catie en collector items

Ondertussen zijn er nog andere tijdschriften uitgebracht om

het aanbod aan te vullen. De bedoeling daarvan is tweezijdig.

“Aanvankelijk wilden we vooral een ander leespubliek

bereiken. We beoogden andere doelgroepen door ook

in tijdschriftvorm uit te geven.” Sinds twee jaar worden er

collector-uitgaves gemaakt. Deze bestaan uit 60 tot 80 pagina’s

en worden op glanzend ingebonden papier gedrukt en

deze worden afhankelijk van de doelgroep in verschillende

netwerken verspreid. “Om de jongeren te bereiken, verdelen

we exemplaren aan de universiteiten en op werkbeurzen.

Als we meer ervaren werknemers op het oog hebben, bieden

we ze aan in stations, treinen, luchthavens, commerciële

centra en op sommige kruispunten.”

Over het algemeen verschijnen deze gidsen vier maal per

jaar: februari-maart, een dubbele uitgave in juni voor de

pas afgestudeerden en een laatste uitgave in november-december.

“De lezers kunnen deze uitgaven bijhouden om over

hun carrière na te denken. Dat is niet meteen iets waar deze

tijd voor uittrekt als die Références leest.” In deze tijdschriften

staan een hoop tips (salarisgids, hoe naar het buitenland

vertrekken, hoe word je zelfstandige, etc.). Ook worden er

bredere thema’s aangesneden die dieper uitgespit worden.

“Wij bieden onze adverteerders de kans om op een andere

manier over henzelf te spreken. Dit kan onder vorm van een

publi-reportage, als een bedrijfsadvertentie of ook door interviews

van medewerkers te laten afnemen. Op deze manier

krijgt de lezer een andere kijk op het bedrijf.”

www.references.be

Getalenteerd Talentum

Twee maal per jaar organiseert Références Talentum het

grootste aanwervingssalon van het land. “In oktober waren

we al aan de zesde editie toe. Daar kwamen in totaal 7000

geïnteresseerden op af die een volledig Heizelpaleis vulden

waar ze kennis konden maken met potentiële werkgevers.

Onze klanten hebben gedurende deze dag elk gemiddeld bijna

300 kandidaten ontmoet.”

In het verlengde van dit salon wordt er een maand later ook

nog een Virtual Talentum georganiseerd. Eventuele kandidaten

die zich op de dag van het salon zelf niet konden verplaatsen

of vrijmaken, kunnen dan een chatsessie reserveren

om met de verantwoordelijken voor de aanwervingen te

praten. “Met dit Talentum-concept doen wij er alles aan

om kandidaten te bereiken die niet altijd op een specifi eke

datum naar een werkgelegenheidssalon kunnen gaan,”

benadrukt William Decamp. “Wij houden echt met ieders

beschikbaarheid rekening.”

William Decamp, sales manager van Références.


SI JE POUVAIS

TROUVER LE JOB

IDÉAL, CE SERAIT

VRAIMENT TOP.

Vous vous posez des questions sur votre emploi ?

Toutes les réponses ainsi que les entreprises qui recrutent vous

attendent dans Références, le supplément emploi incontournable

de la presse belge. Prenez une longueur d’avance et visitez aussi

notre site www.references.be.

REFERENCES. DESIGN YOUR CAREER.

PAS ENCORE

TROUVÉ

LA PERLE RARE,

POURTANT C’EST

UN SUPER JOB.

Vous vous posez des questions sur le recrutement ?

Toutes les réponses ainsi que 1.233.600 lecteurs vous attendent

chaque semaine dans Références. Pour placer vos annonces

d’offres d’emploi ou pour toute autre information, prenez contact

avec Renaud Ralet au 02/225.55.80.

RÉFÉRENCES VOUS FIXE RENDEZ-VOUS LE SAMEDI DANS LE JOURNAL LE SOIR, LE MERCREDI AVEC L’ECHO, LE JEUDI AVEC TRENDS-TENDANCES ET LE VENDREDI AVEC LE VIF/L’EXPRESS.


© PhotoAlto/Reporters

54

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

dossier internationale handel

Versterk uw aanwezigheid op de Belgische markt

U beschikt snel over gerichte commerciële informatie en bedrijfsfi ches om uw marktaandeel te versterken. Gratis

dienstverlening aan de leden van BECI.

De Belgische markt wordt te klein voor u?

BECI brengt u in contact met de Business Cooperation Database van het Enterprise Europe Network (EEN). Tot op

heden zijn 6104 vragen en aanbiedingen (vertegenwoordiging, distributie, transport, onderaanneming…) behandeld.

Veertig nieuwe markten gaan voor u open, o.a. Frankrijk, de VS, Syrië, Rusland…

Brokerage events

De beste professionele, internationale salons staan voortaan voor u open. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd: CeBit,

Anuga, Mobile World Congres, SIAL…

Benut uw aanwezigheid optimaal door deel te nemen aan de brokerage events in de marge van de salons. Deze individuele

ontmoetingen van telkens 30 minuten zijn goed voorbereid. Ze laten u toe om op een halve dag met alle

sleutelpersonen in contact te komen. Wij begeleiden u vanaf de eerste voorbereidingen, opdat u geen enkele kans op

slagen zou missen.

Wees zichtbaar: uw eigen stek op de stand van Bruxelles Export – of zelfs uw

eigen stand indien u het ganse salon wilt bijwonen.

De kosten zijn symbolisch: uw deelname en uw verblijf

zijn grotendeels gecoverd dankzij de subsidies.

Meer info nodig, of nood aan een commerciële begeleiding

op maat? Neem contact op fxf@beci.be

BECI ONDERSTEUNT UW BEDRIJF VAN A TOT Z

Hoe jaagt u

uw exportcijfers

de hoogte in?

Of u nu een distributiekanaal, een

commerciële joint venture of zelfs

nieuwe klanten in België of het

buitenland zoekt, BECI komt altijd

met kennis van zaken en met

concrete dienstverlening.

Facts & Figures

11.168

Europese KMO’s hebben deelgenomen aan de

Brokerage Comments

6.104

vragen en aanbiedingen in de Business Cooperation

Database van het EEN netwerk.

1.040

bedrijven hebben een beroep gedaan op BECI.


AGENDA

Opleidingen

Management

& Human Resources

• Alter Ego – Assistante de Direction

*

10 x per jaar

Start in januari 2010

• Entreprendre : quel fi nancement ? *

Dinsdag 26 januari 2010 van 9 tot

12.30 uur

• Event Energie

Donderdag 4 februari 2010 van 15

tot 17.30 uur

Organisatie

& persoonlijke effi ciëntie

• Gérez votre temps *

Docent: Luc Toubeau

Donderdag 25 februari 2010 van 9

tot 17 uur

Talen

• NIEUW Let’s Talk Business – in

ENG, FR en NL

30 sessies (van 12 tot 14 uur)

Bij u in de buurt

Info:

Brigitte van der Mensbrugghe

t 02 643 78 30

bvdm@beci.be

Seminaries

Sociale wetgeving

• Aspects fi scaux et sociaux des

véhicules de société : état de la

question et perspectives d’avenir *

Sprekers: Didier Berckmans en

Frédéricq Jacquet

Donderdag 11 februari 2010 van 14

tot 17 uur

Info :

Frédéric Simon

t +32 2 643 78 17

fs@beci.be

Juridische woensdagen:

wij beantwoorden al uw

juridische vragen, elke eerste

woensdag van de maand, na de

kantooruren, vanaf 17.30 uur

Info:

Eric Brabant

t 02 643 78 18

eb@beci.be

Infosessies

Beci Starters

Woensdag 23/12 van 10 tot 11.30 uur

Woensdagen 16/12, 30/12 van 14 tot

15.30 uur

• Januari 2010:

van 10 tot 12 uur: 6/01, 20/01

van 14 tot 16 uur: 13/01, 27/01

• Februari 2010:

van 10 tot 12 uur: 3/02, 17/02

van 14 tot 16 uur: 10/02, 24/02

Info:

Annick Van De Sande

t 02 210 01 71

avds@beci.be

Internationale afdeling

• 18/01/2010:

Séminaire REACH pour l’industrie

et le commerce *

Info:

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

*Enkel in FR

Events

12/01/2010 Cultural Night

27/01/2010 BECI Speed Business Lunch

28/01:/2010 BECI executive Meeting at Microsoft

23/02/2010 Business meeting avec Carlos Six (NL)

Infos :

www.beci.be/events

events@beci.be

REACH seminarie

voor handel en nijverheid

• Woensdag 20 januari 2010,

van 14 tot 16.30 uur

BECI, Louizalaan 500, 1050 Brussel

Voor wie?

De hele supply chain: de fabrikanten van de

chemische substanties, maar even goed de

importeurs, de distributeurs en de ‘downstream

users’: zij maken de meerderheid uit

van de gebruikers. De distributeurs staan

in voor de informatiestroom, upstream en

downstream. De gebruikers moeten controleren

of de chemische substanties die ze gebruiken

geregistreerd zijn voor gebruik. De

professionele gebruikers hebben ook een

informatieplicht ten overstaan van de overige

actoren van de supply chain.

Programma (voertaal is FR):

• Dernière ligne droite avant l’enregistrement

de 2010. Etes-vous prêt?

• Etat des lieux: comment traiter les substances

orphelines?

• Exemples de réductions des coûts par la

mutualisation.

• Obligations des utilisateurs en aval.

• Fiches de données de sécurité (FDS): mode

d’emploi.

• La classifi cation de toutes les substances se

fera dès fi n 2010. Comment assurer la pérennité

de vos produits?

Het seminarie is een partnership tussen

BECI en consulting bureau EcoMundo.

Info:

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

55

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK


56

NR 10 - DECEMBER 2009 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*

AB Europe NV, Louwijn 13 - 1730 Asse

NACE : 5229031 - De activiteiten van

vervoercommissionairs die contracten

voor het vervoer van goederen afsluiten

in eigen naam maar het vervoer zelf door

derden laten uitvoeren 5229032 - De activiteiten

van vervoermakelaars 5229033

- De activiteiten van commissionairexpediteurs,

enz. afg. : Roelandt Julien

Alterjob NV, Fernand Bernierstraat 15 -

1060 Sint-Gillis NACE : 62090 - Overige

diensten op het gebied van informatietechnologie

en computer afg. : De Keyser

Stefan

Argos /Aramo BVBA, Kunstlaan, 12 bus

3 - 1210 Brussel NACE : 46190 - Handelsbemiddeling

in goederen, algemeen

assortiment 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus

afg. : Quirós Enrique

B.F.O. - Business and Festivites Oragnisation

BVBA, Keizer Karellaan 124 bus 14

- 1083 Brussel NACE : 82300 - Organisatie

van congressen en beurzen afg. : Weiss

Lydia

Bruxelles Emergences BCVBA, Belgradostraat

17 - 1190 Brussel NACE : 88999

- Andere vormen van maatschappelijke

dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

afg. : Beeckman Joël

Cairn Legal CVBA, Terhulpensteenweg 177

bus 12 - 1170 Brussel NACE : 69101 - Activiteiten

van advocaten afg. : Bernard Paul

Carmi CVBA, Georges Bergmannlaan

39 - 1050 Brussel NACE : 4799001 - De

kleinhandel in allerlei producten op een

wijze die niet is begrepen in voorgaande

klassen : huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten,

demonstratieverkoop,

ambulante handel, enz. afg. : Van Aelst

Michel

Com.Solutions BVBA, Universiteitlaan

57 - 1050 Brussel NACE : 62090 - Overige

diensten op het gebied van informatietechnologie

en computer afg. : Bruynseels

Geneviève

Cristou and Partners BV, Maurice Herbettestraat

67 - 1070 Brussel afg. : Cristou

Benoît

E-Concept BVBA, Odon Warlandlaan

154/2 - 1090 Brussel NACE : 62090 -

Overige diensten op het gebied van

informatietechnologie en computer afg. :

Collard Alain

Ellyps NV, Driebomenstraat 62 - 1180

Brussel NACE : 71121 - Ingenieurs en aanverwante

technische adviseurs, exclusief

landmeters afg. : Thomas Jacques

Ewbank Alexis Avocat NP, Camille

Lemonnierstraat 1 - 1050 Brussel afg. :

Ewbank Alexis

Febelfi n , Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel

afg. : De Geyter Wien

Feraux Consulting GCV, Gustave Demanetstraat

42 - 1020 Brussel NACE :

6920101 - Het invullen van aangifteformulieren

voor de loon- en inkomstenbelasting

voor particulieren en bedrijven

afg. : Féraux Francis

Ferreira Heron NP, Vrijwilligerslaan

140/02 - 1040 Brussel NACE : 93299 -

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten,

n.e.g. afg. : Ferreira Horon

Fiat Group Automobiles Belgium NV,

Genèvestraat 175 - 1140 Brussel NACE :

45111 - Groothandel in auto’s en lichte

bestelwagens (= 3,5 ton) 47770 - Detailhandel

in uurwerken en sieraden

in gespecialiseerde winkels afg. : Van

Gaever Guy

Gillon Karine NP, Veydtstraat 23 - 1060

Brussel NACE : 7021001 - Het verlenen

van advies en praktische hulp aan de

bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

afg. : Gillon Karine

Good Telecom NV, Waaglaan 58 - 1050

Brussel afg. : Franck Alexis

Grant Alexander BVBA, Louizalaan 125

- 1050 Brussel NACE : 69201 - Accountants

en belastingconsulenten 70220 -

Overige adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het

gebied van bedrijfsvoering 78100 - Arbeidsbemiddeling

afg. : Delvaux Thierry

Groupe Léon Vanlancker 1893 NV, Beenhouwersstraat

18 - 1000 Brussel NACE :

5610101 - Restaurant van het traditionele

type afg. : Javaux Benjamin

Harmony House BVBA, Klaproostraat

22 - 1020 Brussel NACE : 23700 - Houwen,

bewerken en afwerken van natuursteen

28250 - Vervaardiging van machines en

apparaten voor de koeltechniek en de

klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk

gebruik 41202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen

afg. : Murawski Radosvaw

Impacto BVBA, Louizalaan 130A - 1050

Brussel NACE : 7311001 - Het ontwerpen

en voeren van reclame- en promotiecampagnes

voor derden via de verschillende

media afg. : Rios Hernan

IT Visus GCV, Emile de Becolaan 92 - 1050

Brussel NACE : 4741001 - De kleinhandel

in computers en standaardprogrammatuur

62010 - Ontwerpen en programmeren

van computerprogramma’s 62020

- Computerconsultancy-activiteiten afg. :

Fanin Flavia

Jet Airways India Ltd, Brussels National

Airport PO BOX 10 - 1930 Zaventem

NACE : 51100 - Personenvervoer door de

lucht afg. : Hollands Stefan

Kreab Gavin Anderson NV, Tervurenlaan

2 bus 3 - 1040 Brussel NACE : 70210 -

Adviesbureaus op het gebied van public

relations en communicatie afg. : Kaksson

Karl

LBi Belgium NV, Vorstlaan 191 - 1160 Brussel

NACE : 73110 - Reclamebureaus afg. :

du Roy Quentin

Le Blanc NP, Notelaarstraat 93 - 1000

Brussel NACE : 62020 - Computerconsultancy-activiteiten

afg. : Le Blanc Julien

Leyton Belgium NV, Terkamerenlaan 33

- 1000 Brussel NACE : 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsvoering afg. : Lefèvre Nadège

Mpasi Lukombo Gabriel Crispin NP,

Groendreef - 1000 Brussel afg. : Mpasi

Lukombo Gabriel Crispin

Navarro NP, Haernestraat 59D - 1040

Brussel afg. : Navarro Frédéric

Orlent Caroline NP, Mauricelaan 44 -

1050 Brussel afg. : Orlent Caroline

Passages et Culture (Bruxelles en Scène)

VZW, Koninginnegalerij 23 - 1000 Brussel

NACE : 90021 - Promotie en organisatie

van uitvoerende kunstevenementen

9004202 - Het beheer en de exploitatie

van multifunctionele centra en

evenementenhallen afg. : Callewaert

Bernadette

Perfectino Benelux BVBA, Vorstinstraat

102 - 1050 Brussel NACE : 25501 - Smeden

van metaal 43291 - Isolatiewerkzaamheden

43991 - Waterdichtingswerken van

muren afg. : Platteborse Françoise

Press Banking NV, Birminghamstraat

131 - 1170 Brussel NACE : 9101104 - Het uitlenen

van boeken, kaarten, tijdschriften,

fi lms, grammofoonplaten, CD’s, banden,

kunstwerken, enz. afg. : Féraux Francis

SCE Immobilière BVBA, Avenue Pasteur

6 - 1300 Wavre NACE : 68201 - Verhuur en

exploitatie van eigen of geleasd residentieel

onroerend goed, exclusief sociale

woningen 68203 - Verhuur en exploitatie

van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend

goed, exclusief terreinen 74104

- Activiteiten van interieurdecorateurs

afg. : Senou Jules J-C

Thiebaut Sébastien NP, Topaaslaan 17

- 1030 Brussel NACE : 46140 - Handelsbemiddeling

in machines, apparaten

en werktuigen voor de industrie en in

schepen en luchtvaartuigen 46160 - Handelsbemiddeling

in textiel, kleding, bont,

schoeisel en lederwaren afg. : Thiebaut

Sébastien

Ulens, Gendarme et Associés NV, Esplanade

1/80 - BDC - 1020 Brussel NACE :

69202 - Boekhouders en boekhoudersfi

scalisten afg. : Gendarme Emile

Zest and zen NP, Guillaume Stocqstraat

48 - 1050 Brussel afg. : Egros Anne

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de een

of andere kandidatuur, worden verzocht

ons dit ten spoedigste te laten

weten en ons alle inlichtingen te bezorgen

die de kandidaturen kunnen

verduidelijken. Bijgaande lijst heeft

enkel tot doel onze leden op de

hoogte te brengen van nieuwe kandidaturen.

Zij impliceert geen beslissing

met betrekking tot de aanvaarding

van de kandidaat-leden, daar

deze slechts verkregen wordt na

goedkeuring door de Raad van Bestuur

van Beci. De kandidaat-leden

zullen individueel op de hoogte worden

gebracht van hun aanvaarding.

Index

Hierna vind u de lijst van de adverteerders

die wij danken voor de steun die zij BECI

verlenen:

• ACTIRIS

• AMNESTY INTERNATIONAL

• BFM

• BRITISH MIDLAND

• BRUSSELS AIRLINES

• DB PRINT

• DEXIA

• EDITUS/KOMPASS

• EULER HERMES

• EUROLOGOS

• GOMB

• KBC

• ING

• MERAK

• MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

GEWEST – ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

• MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

GEWEST – BUITENLANDSE HANDEL

• OSSOM DOSZ

• RANDSTAD

• RÉFÉRENCES

• REIBEL

• TRADE CREDIT


V.U.: Karen Karen Moeskops, Amnesty International International Vlaanderen vzw, vzw, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen.

Antwerpen.

DE VLAM VAN AMNESTY WORDT

WERELDWIJD BEDREIGD. VERDEDIG ZE.

KOOP EEN KAARS OF

DOE EEN GIFT : 000-0000082-82

www.amnesty.be


Bottom line:

Samen met u in 40 landen. Via één adres.

Internationaal zaken doen, kan ingewikkeld zijn. Door koersschommelingen, complexe

regelgevingen of taalbarrières. Waarom zou u het nog ingewikkelder maken door met

meerdere banken zaken te doen ? ING heeft een eigen netwerk in 40 landen.

Dus waarheen uw geld ook reist, het hoeft ING niet te verlaten.

ingwholesalebanking.com/bottomline

Marnixlaan 24, 1000 Brussel

ING België NV – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393. – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – Rekening: 310-9156027-89

(IBAN: BE45 3109 1560 2789). Copyright (c) ING België - april 2009. Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez – Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

More magazines by this user
Similar magazines