Bekijk hier de presentatie - Nationale Dyslexie Conferentie

nationaledyslexieconferentie.nl

Bekijk hier de presentatie - Nationale Dyslexie Conferentie

Nationale Dyslexie Conferentie 2013

Plenaire lezing PO en VO

Doorlopende leerlijnen voor dyslexie:

Droom of haalbaar doel?

Dr. Esther G. Steenbeek-Planting

Download de presentatie nu van www.steenbeek-planting.nl


Veel mensen associëren

dromen met iets vaag,

met iets wat niet in het

echte leven zal gebeuren.

Ik droom juist van dingen

die in mijn ogen te

realiseren zijn,

daar werk ik met veel

ambite en passie aan.

Tanja Ineke

(Trouw, 13-10-2012)


Succesfactoren voor een doorlopende leerlijn lezen

Oog hebben voor het kind


De expert aan het woord: Prof. Anna Bosman

Anna, kun je ons

vertellen waarom het zo

belangrijk is om oog te

hebben voor het kind?


Oog hebben voor het kind

Geen patiënten kweken!

• Het kind als gelijkwaardig zien

• Relatie bouwen met het kind

• Benadrukken eigen bronnen van kracht

Waar liggen jouw sterke kanten?

Wat gaat er beter sinds je werkt met…?

Waaraan merk je dat?

Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?

Merk je dat … gemakkelijker wordt?

Waar kun je deze oplossing nog meer voor

gebruiken?


Succesfactoren voor een doorlopende leerlijn lezen

Leesmotivatie

Oog hebben voor het kind


Motivatie aanwakkeren

Is er iets waar jij – gewoon van nature - niet goed in bent?

Intelligenties van Gardner

(vereenvoudigd)

Leerlingen houden van …

Verbaal-linguïstisch Lezen en schrijven

Logisch-mathematisch Problemen oplossen, verbanden leggen, cijfers

Visueel-ruimtelijk Tekenen, knutselen, ordenen en ruimtelijke relaties

Muzikaal-ritmisch Muziek, ritmes en patronen

Lichamelijk-kinesthetisch Lichamelijke activiteiten en vaardigheden, toneelspelen


Leesmotivatie aanwakkeren

Is er iets waar jij – gewoon van nature - niet goed in bent?

Als je verplicht werd om toch te oefenen in de vaardigheden om er

beter in te worden, hoe kunnen we je dan motiveren?

Basisprincipes Toegepast naar de denkwereld van het kind

Zinvolle leertaak Waarom is het belangrijk voor mij?

Functioneel gerelateerd Wat kan ik ermee?

Helder leerdoel Wat verwachten jullie van mij?

Strategische aanpak Hoe kan ik de taak in kleine denkstappen aanpakken?

En hoe mooi zou dit zijn:

Leeropdracht relateren aan een interessegebied waar het kind goed in is,

met een focus op wat het graag wil bereiken. Bijvoorbeeld: architect worden!


Succesfactoren voor een doorlopende leerlijn lezen

Taalinhoudelijk en taakgericht

Leesmotivatie

Oog hebben voor het kind


Taalinhoudelijke en taakgerichte training

• Gericht op leren (de)coderen

• Transfer bevorderen

(letters, woorden, zinnen, teksten, zaakvakken)

• Lezen integreren met spellen en functionele schrijfopdrachten

• Leeskilometers maken

Moeten leesfouten serieus genomen worden

tijdens toetsing en interventie? (Mijn proefschrift, 2012)


Al smedende wordt men smid

(Maar wat moet je oefenen tijdens het smeden?)


Kinderen krijgen leestraining

zijn

boer

deuk

juf

mouw

som

wang


Kinderen krijgen leestraining

Successen Fouten


Kinderen krijgen leestraining

Weten

het

Weten

het niet

Successen Fouten


Kinderen krijgen leestraining

Weten

het

Weten

het niet

Successen Fouten

Leesniveau tot

eind groep 3

Leesniveau na

eind groep 3


Bevindingen

• Training van accuratesse met snelheid is effectief

• Kinderen informeren is goed

• Eerst periode van inslijpen: oefenen op successen

• Daarna periode van verfijning: oefenen op fouten

Kinderen behoren niet meer tot de zwakste 10%

Kinderen lezen morfologisch complexe woorden sneller en accurater

Fijn

Grof


Succesfactoren voor een doorlopende leerlijn lezen

Samenwerking met alle stakeholders

Taalinhoudelijk en taakgericht

Leesmotivatie

Oog hebben voor het kind


De stakeholders: de basis voor een doorlopende leerlijn

Kind

School


De expert aan het woord: drs. Marijke van Beurden

Marijke is van alle markten thuis:

leerkracht – rt’er – docent economie – orthopedagoog op school – docent RU

Waarom is het belangrijk

dat alle partijen

betrokken zijn bij de

leerlijn van een kind?


De stakeholders: nadere zorg aan de basis

Kind

School

1. Extra zorg in de klas

2. RT

3. Diagnostiek &

Behandeling


Good-practice: BS De Weerijs, Breda

Taalcoördinator faciliteert en coacht leerkrachten tot

TOPLEERKRACHTEN,

afgestemd op wat de kinderen in de klas nodig hebben

(en wat doen de kinderen het goed!!!)


Voor mij een droom… waar ik niet van kan slapen…

Kind

School

1. Extra zorg in de klas

2. RT

3. Diagnostiek &

Behandeling

Gezondheidszorg,

Zorgverzekeraars


Bron: Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven (2008)


De proef op de som: een casus

(Trouw 20 februari 2013, interview met prof. Anna Bosman)


De senior-expert* aan het woord: drs. Inemiek van Mameren

Inemiek kan een complexe vraag wel aan en reageert op de casus.

“Kun je ons een concreet voorbeeld geven van hoe je dat doet, ervoor

zorgen dat een kind met lees- en spellingproblemen zich geen patiënt

voelt? En, hoe bewerkstellig je dat met alle stakeholders over de looptijd

van de hele leerlijn lezen, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs tot

het hoger onderwijs?”

* Diagnost, behandelaar, gz-psycholoog, generalist, orthopedagoog, klinisch docent en oma


Dus, waar gaat het om? Een moeder vertelt…

Welzijn van het kind

Liefde en geborgenheid én bagage meegeven

Want, de wereld is mooi én hard

Dus, een flinke rugtas mee!

Lezen is een kernbegrip

in onze samenleving een ‘kinderrecht’


En jij?

1. Welke rol speel jij in de ‘piramide’?

2. Op welke manier laat jij merken dat

je oog hebt voor het kind?

3. Hoe voed jij het welzijn van het

kind?

(Dat is méér dan ‘leren lezen’)

4. Hoe kun jij ouders/verzorgers meer

betrekken?


Met dit boekje heeft mijn overgrootvader leren lezen in 1897


Met dit boekje heeft mijn overgrootvader leren lezen in 1897

(en knippen en tekenen!)


Hoe gaat mijn dochtertje leren lezen, 116 jaar later?

Even

voorstellen:

‘De zoon van’

(mijn pake)

met Annelène


Gelukkig hebben we nu de wetenschap!

Het is wetenschappelijk

aangetoond dat kinderen beter

leren lezen als zij opgroeien in

een geletterde thuisomgeving.

Dus….


Annelène is 2 weken oud…

Vet balen, mijn moeder

is wetenschapper, wat

een zware kost!


Wie is de held 2.0 met een ‘houwer op zij’?


Letterprins: samenwerking vanuit een gezamenlijke visie

Samen

LOL

Goed

doen

Ouderinitiatief

Opbrengsten goed doel

Oog voor het kind


Letterprins: samenwerking vanuit een gezamenlijke visie

Samen

LOL

Goed

doen

Learning-by-doing

Open-minded (personal)

Levels (challenge)


Letterprins: samenwerking vanuit een gezamenlijke visie

Kracht in gezinnen

Praktijk & Wetenschap

Alle stakeholders

Samen

LOL

Goed

doen


Geen atleet wordt zonder inspanning gekroond

Oefening baart kunst,

door vallen en opstaan.

En dan wacht alle kinderen

een mooie krans!


Doorlopende leerlijnen voor dyslexie:

Wat een droom, binnen handbereik!

Letterprins zoekt vrienden!

Letter Prins group met nieuwsbrief

Info voor leerkrachten, ouders en zorgspecialisten op

www.steenbeek-planting.nl

Similar magazines