nr2_februari_2010_NL - b-dental

b.dental.be

nr2_februari_2010_NL - b-dental

34

Een speciale locatie

voor een speciaal systeem:

B-Dental presenteert het implantaatsysteem van Leone :

Exacone Implant System

B-Dental werd amper een viertal jaren geleden opgericht maar is nu reeds een bekend in de

oren klinkende naam dank zij Bart De Winter, die reeds jaren bezig was met de verkoop van

de orthodontieproducten van Leone vooraleer hij zijn eigen firma oprichtte. Hij integreerde

nu ook implantologie in zijn aanbod en stelde het implantaattsysteem van Leone voor in een

opmerkelijke locatie: het Atomium.

Leone heeft reeds 40 jaar ervaring in de fabricatie van

precisieproducten: het is immers een vaste waarde in

de orthodontiewereld. 10 jaar geleden besloten ze in de

implantologie te stappen.

Daartoe werd in 2000 een speciale werkgroep opgericht,

bestaande uit ingenieurs en clinici die als projectdoelstelling

meekregen: een implantaatsysteem ontwikkelen dat

beantwoordt aan de 3 sleutelwoorden ‘simplicity - safety -

versatility’, dus een systeem dat zeer eenvoudig in elkaar

zit, uiteraard veilig dient te zijn en bovendien zeer veelzijdig,

dus in zoveel mogelijk klinische situaties bruikbaar.

Het team ging zeer grondig te werk: het analyseerde 784

geselecteerde artikels met als doel na te gaan hoe ze de

bestaande systemen konden verbeteren. Ook niet minder

dan 582 bestaande patenten op implantaten werden zeer

diepgaand bestudeerd.

De osteointegratie bleek niet het grootste probleem te zijn,

dat is zo goed als onder controle ; wel blijkt het zwakste

punt de connectie te zijn naar de suprastructuren. Zo goed

als alle systemen waren ‘screw retained’: dus vijsjes dienden

de connectie te verzekeren. En precies dit bracht heel

wat problemen met zich mee. Verlies of breuk van deze

vijsjes is een algemeen bekende bron van ergernis in de

implantologie. Als je echt stabiliteit wil voor vele jaren dan

is dat volgens hun eerste analyse niet de beste oplossing.

In 1864 vindt Stephen Morse een systeem uit dat hij

wereldwijd laat patenteren en dat hem duidelijk ook wereldwijd

op de kaart heeft gezet: een systeem dat noch door

kleefmiddelen noch door vijzen maar enkel door precisie

frictie zeer betrouwbaar connecteert. Reeds meer dan 100

jaar wordt dit systeem in allerlei domeinen in de ingenieurswereld

voor precisieverankeringen gebruikt.

In de implantologie zijn reeds bedrijven die een conische

connectie van 22°, 30° of 11° gebruiken, maar volgens

de spreker kan je dit bezwaarlijk een Morse connectie

noemen: om een echt betrouwbaar self locking connectie

te hebben is 3° ideaal. Dit kan als gevolg hebben dat

implantaat en suprastructuur eigenlijk één geheel kunnen

vormen vergelijkbaar met de natuurlijke tand. Men spreekt

van ‘cold welding’.


In 2001 kwam het ontwerpteam tot hun eindconclusie

voor het realiseren van hun opdracht: het ideale implantaat

systeem had als connectie een Morse Taper coniciteit nodig

van 3° voor een perfecte verbinding van de stukken met een

Hexagone verbinding voor positionering en anti-rotatie.

De stabiliteit is immers zo stevig dat zelfs op microscopisch

vlak geen beweging te zien is tussen de verschillende

onderdelen: geen microgap dus geen bacteriele invasie, de

oorzaak van menig peri-implantitis.

Bovendien is het Leone systeem uitgerust met een Platform

Switching: slechts 4 jaar geleden werd toevallig ontdekt

dat als het abutment een smaller diameter heeft dan

het platform van het implantaat er een botovergroeing kan

gebeuren. Dit effect van Platform Switching en de stabiliteit

van de connectie implantaat-abutment op de peri-implantaire

weefsels zijn op dit moment een hot item op menig

internationaal congres.

Dr Micheli kwam aan het woord: hij heeft reeds ervaring

sinds de jaren 70 in de implantologie, en heeft zowat alles

Van links naar rechts: Laurence Henry, verantwoordelijke Wallonië en Luxemburg,

Bart De Winter - zaakvoerder B-Dental en Nadine Deglein - zaakvoerder B-Dental.

gezien wat deze discipline te bieden heeft, gaande van de

cowboytoestanden als de naald- en bladimplantaten tot de

huidige voorspelbare en betrouwbare systemen. Wat hem

aantrok in Leone is enerzijds de hermeticiteit van het cone

morse systeem, dus geen bacteriele invasie, en anderzijds

zijn slechte ervaringen met het gebruik van vijsjes. Sinds 2

jaar gebruikt hij dit implantaatsysteem en hij toonde een

aantal van zijn klinische realisaties met suprastructuren die

de toehoorders ongetwijfeld overtuigden.

Deze presentatie was echt de moeite waard : kort en krachtig

zonder overtollige uitwijdingen.

Bij een hapje en een drankje, hoog uitkijkend over de Eeuwfeestpaleizen,

werd nog nagekaart en gepronostiekt hoe

Bart De Winter en zijn team verder hun weg zullen banen in

deze zeer competitieve wereld van de implantologie.

Bart De Winter en zijn team geven

opleiding in het implanteren van

de Exacone Implants in Firenze op

15, 16, 17 en 18 mei 2010.

Macro opname van Leone implantaat

(cold welding)

Februari 2010

Jan Delie

n

35

Similar magazines