19.09.2013 Views

ABC - Altrecht

ABC - Altrecht

ABC - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Atelier Totem: werkplaats waar je<br />

je zelf kunt ontplooien<br />

Atelier Totem in Zeist is een open werkplaats waar mensen met afstand tot de reguliere<br />

arbeidsmarkt actief kunnen zijn en zichzelf weer kunnen oriënteren en ontplooien door<br />

middel van creatief en ambachtelijk werk. Je kunt van atelier Totem gebruik maken als je<br />

een CIZ-indicatie OB-dag hebt (ondersteunende begeleiding), als je een reïntegratietraject<br />

doorloopt via de Sociale Dienst of het UWV. Maar je kunt ook op eigen kosten tegen<br />

een bescheiden uurprijs gebruik maken van de werkplaats en kunde van Totem.<br />

Wat kun je<br />

allemaal doen<br />

bij Totem?<br />

Je kunt werken met<br />

diverse materialen zoals<br />

metaal, hout, klei, gips en<br />

Ganesh:<br />

“De deelnemers komen er om iets<br />

te maken en zich te ontplooien<br />

waarbij ze soms onverwachte<br />

kanten van zichzelf tegenkomen.”<br />

cement, glas-in-lood, verf,<br />

steen, brons en in verschillende<br />

technieken. Ook kun<br />

je muziek maken.<br />

In de zelfgebouwde expositieruimte<br />

richt Totem<br />

iedere drie maanden een<br />

nieuwe expositie in van<br />

zelfgemaakt werk. Voor<br />

meer informatie surf naar<br />

www.ateliertotem.nl.<br />

Lekker creatief<br />

bezig zijn<br />

Oud-<strong>ABC</strong>-medewerker<br />

Ganesh van Boggelen is<br />

zeven maanden geleden<br />

bij Totem aan de slag<br />

gegaan. Hij werkt er vier<br />

dagen per week. “Ik was<br />

bezig om zelf gitaren te<br />

bouwen en was op zoek<br />

naar een geschikte ruimte<br />

hiervoor” vertelt Ganesh.<br />

“Zo kwam ik bij Totem<br />

terecht. In het kennismakingsgesprek<br />

werd me tot<br />

mijn verrassing gevraagd<br />

of ik bij Totem wilde komen<br />

werken. Een aanbod<br />

dat ik met beide handen<br />

heb aangegrepen, omdat<br />

ik hier het creatieve<br />

en het sociale deel van<br />

mezelf kwijt kan.”<br />

Ganesh helpt de deelnemers<br />

bij hun eigen<br />

projecten en ondersteunt<br />

hen waar nodig in de<br />

uitvoering. Zo heeft hij<br />

iemand geholpen met het<br />

ontwerpen en maken van<br />

een tafel in de vorm van<br />

een schilderspalet. Ook<br />

bouwt hij een gitaar met<br />

een deelnemer. Totem<br />

biedt de deelnemers ook<br />

een sociaal netwerk. ”Ik<br />

heb wel eens een deelnemer<br />

uit Utrecht opgehaald<br />

en ben met iemand mee<br />

geweest naar de dierenarts.<br />

Totem richt zich op<br />

wat mensen kunnen en<br />

niet op wat ze niet meer<br />

kunnen. De deelnemers<br />

komen er om iets te ma-<br />

<strong>ABC</strong><br />

ken en zich te ontplooien<br />

waarbij ze soms onverwachte<br />

kanten van zichzelf<br />

tegenkomen. Ze zijn<br />

dan verbaasd over wat ze<br />

blijken te kunnen.<br />

De sfeer is prima bij Totem,<br />

iedereen bejegent elkaar<br />

met respect. Je mag er<br />

over je problemen spreken,<br />

maar het hoeft niet. Je<br />

komt er om lekker concreet<br />

en creatief bezig te zijn.”<br />

Meer Informatie Over<br />

Totem kunje krijgen bij<br />

Venu Nieuwenhuizen,<br />

tel 06-51858774 of Linda Que,<br />

tel 06 30710 222.


Familie betrekken bij de behandeling verbetert prognose cliënt<br />

Maarten:<br />

18 november 2010 vond het landelijk Schizofreniecongres plaats. Een van de<br />

hoofdsprekers was Ingeborg Siteur, psychiater/systeemtherapeut bij <strong>ABC</strong>.<br />

Zij hield een voordracht met de titel: “Wie kan zonder familie?!”<br />

In haar lezing vertelde zij<br />

waarom het zo belangrijk is<br />

dat behandelaren met familie<br />

samenwerken. Als je kind of broer<br />

of zus chronisch ziek is, verandert<br />

dat de familieverhoudingen. De<br />

steun en verzorging van de familie<br />

zijn het allerbelangrijkst voor de<br />

ontwikkeling en herstel van het<br />

zieke familielid. Als familie zich<br />

door de nieuwe situatie onmachtig<br />

voelt om die steun en zorg te bieden<br />

verslechtert dit de prognose voor<br />

het zieke familielid. Een optimale<br />

behandeling vereist daarom<br />

samenwerking met de familie.<br />

Aansluitend heeft Ingeborg<br />

de hulpverleners diverse tips<br />

gegeven om als onderdeel van<br />

de standaardzorg met de familie<br />

samen te werken, zoals het<br />

implementeren van familiebeleid,<br />

de inhoud van het behandelaanbod<br />

voor familie en over de<br />

manier waarop hulpverleners<br />

het gesprek vorm kunnen geven.<br />

Voor meer informatie kunt u<br />

contact opnemen met Ingeborg<br />

Siteur, tel . 06-13554870.<br />

Sidekick bij workshop op<br />

landelijk schizofreniecongres<br />

Ervaringsdeskundige Maarten van Drie was ‘sidekick’ bij de workshop<br />

“Rehabilitatie, onmisbaar in de behandelsetting!”, die Venu<br />

Nieuwenhuizen en Hans den Houdijker verzorgden op het landelijk<br />

schizofreniecongres 18 november j.l.<br />

“Ik ben blij dat bij <strong>ABC</strong><br />

rehabilitatie vanaf de eerste dag<br />

diep verankerd zit in de genen<br />

van de medewerkers.”<br />

“Ik vond het een leuke ervaring. Een<br />

workshop presenteren is niet nieuw<br />

voor mij, wel om er op deze manier<br />

bij een betrokken te zijn. Ik geef regelmatig<br />

zelf presentaties, die gaan<br />

altijd over mijn eigen ziekteproces<br />

en mijn eigen ervaringen. Ik volg de<br />

post HBO-opleiding voor rehabilitation<br />

counselor en kon zowel vanuit<br />

mijn eigen ervaringen als vanuit mijn<br />

opleiding mijn bijdrage aan de discussie<br />

leveren. Een aardig voorbeeld<br />

hiervan is het volgende.<br />

Een psychiater bracht een casus in<br />

van een cliënt die thuis was gekomen<br />

na opname. Die persoon wilde<br />

wat gaan doen op het gebied van<br />

leren. De psychiater vond echter dat<br />

er eerst meer behandeling gegeven<br />

moest worden. Hij vond dat zijn mening<br />

evenveel waard was als die van<br />

Ingeborg spreekt op het landelijk<br />

schizofreniecongres<br />

de cliënt en wilde graag de mening<br />

van de andere workshopdeelnemers<br />

horen. Op zo’n moment breng ik mijn<br />

eigen ervaring in: het is het leven van<br />

die persoon en dus is zijn mening<br />

automatisch meer waard. Ik merkte<br />

dat de psychiater die opmerking best<br />

lastig vond. Veel van de deelnemers<br />

aan de wokshop waren het overigens<br />

gelukkig met me eens.<br />

Bij rehabilitatie ben je altijd ondersteunend<br />

bezig en niet richtinggevend.<br />

Behandelaren die niet in<br />

de rehab-methodiek zijn onderlegd<br />

leren dat niet.<br />

Er was ook een deelnemer die me<br />

na de presentatie vertelde dat zijn<br />

team graag met rehabilitatie aan<br />

de slag wilde, maar dat de leidinggevende<br />

psychiater niets in rehabilitatie<br />

zag. Heel jammer, omdat ik uit<br />

ervaring weet dat het je heel veel<br />

kan opleveren. Ik ben blij dat bij <strong>ABC</strong><br />

rehabilitatie vanaf de eerste dag<br />

diep verankerd zit in de genen van de<br />

medewerkers.”


De psychologen<br />

Bij <strong>ABC</strong> werken vier psychologen: Tom van Wel, beleids-/gezondheidszorgpsycholoog, Diana Kleijzen,<br />

klinisch psycholoog in opleiding, Tessa Franse, basispsycholoog en Jolanda Batist, stagiaire psychologie.<br />

Diana Kleijzen vertrekt per 1 januari a.s. bij <strong>ABC</strong> om elders binnen <strong>Altrecht</strong> haar opleiding te vervolgen.<br />

Zij wordt opgevolgd door Tonnie Staring. Hij zal zichzelf in de volgende nieuwsbrief voorstellen.<br />

Wat doen de<br />

psychologen voor jou?<br />

Ze geven je individuele behandeling<br />

volgens de landelijke richtlijnen voor<br />

behandeling van een psychose. Ook geven<br />

ze kortdurende behandeling voor andere<br />

klachten, zoals somberheid, (sociale) angst<br />

en dwangklachten.<br />

De nadruk ligt op cognitieve therapie.<br />

Hierdoor krijg je inzicht in de manier<br />

waarop je dagelijkse situaties aanpakt.<br />

Kennis over de verbanden tussen gebeurtenissen,<br />

gedachten, gevoelens, gedrag en<br />

gevolgen is hierbij belangrijk. De behandeling<br />

is erop gericht dat je je gedrag op den<br />

duur verandert, doordat je beter weet wat<br />

jou helpt en wat niet.<br />

Soms kun je op indicatie langerdurende<br />

behandeling van een psycholoog krijgen.<br />

Bijvoorbeeld als je naast de psychose nog<br />

andere problemen hebt, waardoor je het<br />

lastig vindt om je leven op te pakken.<br />

Andere taken<br />

Een andere belangrijke taak van de psychologen<br />

is vroege opsporing (vroegdetectie)<br />

van een psychotische stoornis.<br />

<strong>ABC</strong> werkt hierin samen met een andere<br />

afdeling van <strong>Altrecht</strong>, Jong Volwassenen.<br />

Deze afdeling verwijst jongeren van wie<br />

het vermoeden bestaat dat zij een psychose<br />

ontwikkelen, door naar <strong>ABC</strong>, omdat<br />

<strong>ABC</strong> gespecialiseerd is in de herkenning<br />

van psychotische symptomen. De psycholoog<br />

onderzoekt of er inderdaad sprake is<br />

van een psychose. Als dat zo is kan iemand<br />

voor dit deel van de behandeling bij <strong>ABC</strong><br />

terecht, terwijl hij of zij verder bij Jong<br />

Volwassenen in zorg blijft. Deze samenwerking<br />

is nog volop in ontwikkeling.<br />

Een derde taak specifiek van de klinisch<br />

psycholoog is psychologische diagnostiek.<br />

Als een behandelaar bij je behandeling ook<br />

v.l.n.r. Jolanda, Tessa, Tom, Diana<br />

“ De behandeling is erop gericht dat je je<br />

gedrag op den duur verandert, doordat je beter<br />

weet wat jou helpt en wat niet. ”<br />

andere psychologische problematiek vermoedt,<br />

kan deze een diagnostisch onderzoek<br />

aanvragen. Zo’n onderzoek gebeurt<br />

alleen op indicatie en moet helpen om de<br />

doelen die in je behandelplan zijn vastgelegd<br />

te bereiken.<br />

Verder ondersteunen de psychologen<br />

steeds meer de andere medewerkers van<br />

<strong>ABC</strong> bij hun werkzaamheden. Ook dragen<br />

ze bij aan het overbrengen van kennis aan<br />

casemanagers en persoonlijk begeleiders,<br />

die zij direct kunnen toepassen in de behandeling<br />

die je krijgt bij <strong>ABC</strong>.


v.l.n.r.: Doortje en Janine<br />

even voorstellen!<br />

Dag nieuwe collega’s,<br />

Ik wil me graag even voorstellen!<br />

Mijn naam is Rowan van<br />

Wettum, ik ben 21 jaar en<br />

ik studeer maatschappelijk<br />

werk en dienstverlening<br />

aan de Hogeschool Utrecht<br />

in Amersfoort. Op donderdag<br />

en vrijdag ben ik te<br />

vinden als stagiaire maatschappelijk<br />

werk bij <strong>ABC</strong>. Ik<br />

zal me vooral bezighouden<br />

Dag Allemaal!<br />

Inmiddels werk ik al weer een<br />

kleine vier maanden op <strong>ABC</strong><br />

als leerling verpleegkundige,<br />

velen van jullie zullen mij dus<br />

al kennen.<br />

Mijn naam is Janine, ik ben<br />

23 jaar en ik zit in het laatste<br />

jaar van mijn opleiding tot<br />

Janine:<br />

“Op <strong>ABC</strong> hoop ik<br />

mij verder<br />

te ontwikkelen<br />

op het gebied<br />

van persoonlijk<br />

begeleider van<br />

cliënten en stagebegeleiding.”<br />

Hallo allemaal.<br />

Mijn naam is Jessica van Dongen<br />

en ik ben sinds september<br />

werkzaam als stagiaire SPH bij<br />

<strong>ABC</strong>. Tot nu toe ervaar ik <strong>ABC</strong> als<br />

een leerzame plek. Ik doe kennis<br />

op over de individuele rehabilitatie-<br />

benadering en ervaar<br />

hoe het is om als begeleidster<br />

bij <strong>ABC</strong> te werken. Wat ik erg<br />

bijzonder vind aan <strong>ABC</strong> is dat de<br />

toekomstwensen van de cliënt<br />

centraal staan.<br />

met de gebieden:<br />

financiën, wonen en werken.<br />

Ik doe geen groepswerk,<br />

maar ik zal zeker op<br />

de groep langskomen om<br />

een praatje te maken.<br />

Het lijkt me ontzettend leuk<br />

en leerzaam dit schooljaar<br />

(tot eind juni 2011) stage te<br />

lopen bij <strong>ABC</strong>.<br />

Rowan:<br />

verpleegkundige. In juni hoop<br />

ik af te studeren, wat betekent<br />

dat ik naast mijn werk hier op<br />

<strong>ABC</strong>, bezig ben met een onderzoek<br />

in het kader van teamveiligheid.<br />

Hierbij wil ik gaan uitzoeken<br />

wat nou eigenlijk onder<br />

teamveiligheid wordt verstaan,<br />

hoe verpleegkundigen dit zien<br />

en bijvoorbeeld welke verbanden<br />

er zijn te leggen tussen<br />

teamveiligheid, compassion,<br />

teamfunctioneren, leidinggeven<br />

en uitval. Al met al, best<br />

een hele kluif!<br />

Op <strong>ABC</strong> hoop ik mij verder te<br />

ontwikkelen op het gebied<br />

van persoonlijk begeleider van<br />

cliënten en stagebegeleiding.<br />

Vorig jaar heb ik op Wier<br />

Gesloten gewerkt.<br />

Enkel de primaire zorgverle-<br />

Ik geloof dat als iemand iets<br />

echt wil, er veel mogelijk is. Het<br />

laagdrempelige karakter van<br />

<strong>ABC</strong> maakt naar mijn interpretatie<br />

dat cliënten zich prettig<br />

voelen bij <strong>ABC</strong>. Ook ik voel mij<br />

thuis bij <strong>ABC</strong>.<br />

Mijn stagebegeleiders nemen<br />

de tijd voor me en ze denken<br />

met me mee. Ik verwacht dat zij<br />

mij het komende jaar zullen verrijken<br />

met kennis en ervaringen.<br />

“Het lijkt me ontzettend leuk<br />

en leerzaam dit schooljaar<br />

stage te lopen bij <strong>ABC</strong>.”<br />

ning was al behoorlijk energieslurpend,<br />

wat ervoor heeft<br />

gezorgd dat ik niet toekwam<br />

aan dat soort zaken. Gelukkig<br />

is <strong>ABC</strong> een plek waar ik me wel<br />

op dat gebied kan ontplooien.<br />

Ik vind het leuk overigens op<br />

<strong>ABC</strong>. Het zelfstandige werken,<br />

waar ik de eerste weken nog<br />

tegen aanliep, begin ik me nu<br />

eigen te maken. Ik voel me<br />

meer op mijn gemak nu ik de<br />

afdeling, de werkwijze, mijn<br />

collega’s en de cliënten beter<br />

leer kennen. Tegelijkertijd kan<br />

ik mijn energie kwijt in een<br />

verbetertraject met betrekking<br />

tot de interne communicatie,<br />

waar ik samen met twee collega’s<br />

aan werk.<br />

Hartelijke groet en tot ziens<br />

op <strong>ABC</strong>!<br />

Jessica:<br />

“Wat ik erg bijzonder<br />

vind aan<br />

<strong>ABC</strong> is dat de<br />

toekomstwensen<br />

van de cliënt<br />

centraal staan.”


Studiegroep: voor iedereen met vragen<br />

op het gebied van studie<br />

“Ik heb veel moeite om mijn huiswerk goed te plannen en daarom neem ik al vanaf het begin<br />

van mijn opleiding deel aan de studiegroep van <strong>ABC</strong>. Bovendien vind ik het heel stimulerend<br />

om met andere mensen samen huiswerk te maken,” vertelt Monika. Ze volgt sinds september<br />

van dit jaar de opleiding voor doktersassistente.<br />

“Het was al rommelig in m’n<br />

hoofd en toen ik met m’n opleiding<br />

begon had ik helemaal<br />

weinig overzicht meer en sloeg<br />

de paniek toe, waardoor ik<br />

dacht ‘ik kan het niet’.”<br />

Gelukkig was er de studiegroep.<br />

Behalve dat Linda haar<br />

helpt bij de huiswerkplanning<br />

lukt het Monika ook veel beter<br />

om zich daar te concentreren<br />

op het maken van huiswerk.<br />

Daarnaast kan ze bij Linda terecht<br />

met inhoudelijke vragen<br />

over het huiswerk. “Linda weet<br />

echt heel veel en als ze zelf het<br />

antwoord niet weet helpt ze<br />

om bijvoorbeeld op internet<br />

antwoord te vinden.”<br />

Naast praktische ondersteuning<br />

vindt Monika ook begrip<br />

bij de studiegroep. “Als ik niet<br />

zo lekker in m’n vel zit helpen<br />

de anderen me over het dode<br />

punt heen.”<br />

Waarvoor is de<br />

studiegroep?<br />

Er wordt huiswerk gemaakt,<br />

de deelnemers kunnen hulp<br />

krijgen bij het maken of plan-<br />

nen van hun huiswerk, je kunt<br />

overhoord worden of Linda<br />

kan je een stuk tekst voorlezen<br />

waardoor je de inhoud beter<br />

in je op kunt nemen. Maar je<br />

kunt er ook terecht met vragen<br />

over een opleiding of voor het<br />

opstellen van een examenplanning<br />

of het nakijken van werkstukken.<br />

Er is heel veel mogelijk<br />

op het gebied van huiswerk,<br />

studievragen en –begeleiding.<br />

Er wordt geconcentreerd gewerkt,<br />

maar er is ook tijd voor<br />

een kop koffie of thee.<br />

Resultaten<br />

De studiegroep draait nu al<br />

drie jaar en de eerste successen<br />

zijn geboekt. Een cliënte heeft<br />

mede dankzij haar deelname<br />

aan de groep haar eindexamen<br />

VWO gehaald. Zij kreeg een<br />

jaar lang hulp bij de planning<br />

van haar huiswerk. Een andere<br />

cliënt die sociale geografie<br />

studeerde las al zijn artikelen<br />

tijdens de studiegroepbijeenkomsten<br />

en haalde mede<br />

hierdoor zijn bachelor..<br />

Monika kan het alle jongeren<br />

bij <strong>ABC</strong> die nog op school zitten,<br />

studeren of een opleiding<br />

volgen aanraden om deel te nemen<br />

aan de studiegroep. “Het<br />

“Als ik niet zo lekker in m’n vel zit helpen<br />

de anderen me over het dode punt heen.”<br />

is fijn om samen met gemotiveerde<br />

mensen in een groep te<br />

zitten en je huiswerk te maken.”<br />

De studiegroep is op maandagavond<br />

en donderdagmiddag. Wil<br />

je meer informatie over de studiegroep,<br />

neem dan contact op<br />

met Linda Que, tel 06 30710 222.<br />

Sporten bij ASR-Fortis gaat weer van start<br />

Binnenkort kunnen cliënten van <strong>ABC</strong> weer gaan<br />

fitnessen bij ASR-Fortis. Ook start daar bij voldoende<br />

belangstelling weer een beginnend hardloopgroepje,<br />

waarbij cliënten van <strong>ABC</strong> trainen samen met medewerkers<br />

van ASR-Fortis.<br />

Monika (links) en Linda<br />

Monika:<br />

Het sporten gebeurt onder begeleiding van<br />

professionele instructeurs van High five, een<br />

organisatie die bedrijfsfitness verzorgt voor de<br />

medewerkers van ASR Fortis. De kosten worden<br />

betaald uit de Fortis Foundation, een fonds dat<br />

initiatieven op het gebied van sociaal-maatschappelijk<br />

ondernemen financiert.<br />

Wil je eens per week onder professionele begeleiding<br />

lekker gaan hardlopen of fitnessen, zonder<br />

dat het je iets kost? Of wil je er meer over weten?<br />

Neem dan contact op met Hans den Houdijker,<br />

tel 06-51304246.


Vanaf eerste dag aandacht voor rehabilitatie moet!<br />

Vanaf de eerste dag in de ggz moet er aandacht zijn voor rehabilitatie. Bij <strong>ABC</strong> is dat zo, maar het is nog lang<br />

geen gemeengoed. Daarom was <strong>ABC</strong> mede-organisator van een landelijk symposium over participatie en rehabilitatie.<br />

Rehabilitatie biedt cliënten de mogelijkheid om (opnieuw) te kunnen deelnemen aan de samenleving.<br />

Tom van Wel was dagvoorzitter van<br />

het symposium. Hij constateerde<br />

dat de ggz veel aandacht heeft voor<br />

behandeling van de stoornissen,<br />

maar heel veel kansen laat liggen<br />

op het gebied van deelnemen aan<br />

de samenleving. Hulpverleners<br />

hebben hiervoor tegenwoordig een<br />

goed instrument: de Individuele<br />

Rehabilitatiebenadering (IRB). Hulpverleners<br />

die in de IRB zijn getraind<br />

ondersteunen cliënten beter bij het<br />

verkennen, kiezen, verkrijgen en be-<br />

Girls only!<br />

Contact<br />

<strong>Altrecht</strong>, <strong>ABC</strong>, voor jongeren met een<br />

psychotische kwetsbaarheid<br />

Postadres: <strong>ABC</strong>-straat 8, 3512 PX Utrecht<br />

Bezoekadres: Lange Nieuwstraat 52, 3512 PK Utrecht<br />

tel: 030-2399070 / fax: 030- 2399079<br />

www.altrecht.nl/abc<br />

houden van hun eigen maatschappelijke<br />

doelen, zo heeft Nederlands<br />

onderzoek aangetoond.<br />

Volgens Tom is het een implementatieprobleem.<br />

Hij pleit ervoor om<br />

‘er bovenop te zitten’. “We zullen<br />

ruimte moeten maken, financieel<br />

en tussen onze oren, voor training,<br />

supervisie en controle om de veranderingen<br />

echt te laten landen. De<br />

gereedschapskist van behandelaren<br />

moet worden uitgebreid met rehabilitatie.”<br />

De afgelopen maanden heeft <strong>ABC</strong> twee maal een avondactiviteit georganiseerd<br />

speciaal voor meiden. Ze hebben salsa gedanst en yoga beoefend.<br />

Omdat deze bijeenkomsten een succes waren en goed bezocht zijn, hebben Renée van Eersel en Suzanne<br />

Nobel besloten deze groepsactiviteit voort te zetten.<br />

In november hebben<br />

ze in de week voor Sinterklaas<br />

een pré-Sintparty<br />

georganiseerd<br />

en is er speculaas<br />

gebakken. In december<br />

vindt de volgende<br />

bijeenkomst plaats.<br />

Renée en Suzanne<br />

zullen meiden actief<br />

benaderen om mee te<br />

doen en samen met<br />

hen de activiteit voor<br />

Wij wensen alle cliënten en hun familie en verder iedereen die op<br />

een andere wijze bij <strong>ABC</strong> betrokken is, prettige kerstdagen,<br />

een gezellige jaarwisseling en een heel goed 2011 toe!<br />

----------------------------<br />

Mede namens de andere medewerkers <strong>ABC</strong>,<br />

Ingeborg Siteur, afdelingspsychiater en Fred Marquenie, afdelingsmanager<br />

antone 260 (CMYK code 60-100-0-34)<br />

Pantone 640 (CMYK code 100-0-6-6)<br />

de decemberbijeenkomst<br />

bepalen.<br />

Het is de bedoeling dat<br />

op termijn de meiden<br />

deze bijeenkomsten<br />

zelf gaan organiseren.<br />

Voor meer informatie<br />

kun je contact opnemen<br />

met Renée van<br />

Eersel, tel 06-51858592<br />

of Suzanne Nobel,<br />

tel 06-22529384<br />

Afdelingsmanagement:<br />

Afdelingsmanager: Fred Marquenie<br />

Afdelingspsychiater: Ingeborg Siteur<br />

Teammanager ambulante zorg:<br />

Hans den Houdijker<br />

Teammanager kliniek:<br />

Ellen ten Napel<br />

<strong>ABC</strong> Vormgeving: Kees Reniers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!