19.09.2013 Views

Bouwen voor bijen - Stichting Oase

Bouwen voor bijen - Stichting Oase

Bouwen voor bijen - Stichting Oase

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tekst: Michel Cooijmans, Machteld Klees

Fotoʼs Machteld Klees

2012 is uitgeroepen tot ʻHet Jaar van de Bijʼ.

Een mooie aanleiding om ze de tuin in te

lokken. Het zijn interessante, ongevaarlijke

diertjes en het is leuk om ze van dichtbij te

bekijken. Solitaire, dus alléén levende bijen

hebben voldoende bloeiende, liefst inheemse,

planten nodig en nestelgelegenheid. Die zijn

in de tuin makkelijk aan te bieden, in dit artikel

komt de nestelgelegenheid aan bod.

Van nature gebruiken wilde bijen

allerlei nestelgelegenheden die in

een ‘rommelig’ landschap te vinden

zijn. Zoals gangen, die door kevers

in dood hout uitgeknaagd zijn,

enigszins vermolmde paaltjes langs

weilanden, dode plantenstengels,

kale zandige plekken, zandpaden.

Zulke elementen ontbreken vaak in

tuinen, het aanbieden van kunstmatige

nestelgelegenheid is dan een

prima oplossing. Mits aan een paar

‘bouwvoorschriften’ voldaan wordt

is het een succes, voor bijen en toeschouwers.

Allereerst de plek. In de nestgang

worden de eitjes gelegd, de zich ontwikkelende

larve heeft voldoende

warmte nodig. Bovendien vliegen

de bijen graag op zonnige plekken.

Zorg er dus voor dat het ‘bijenhotel’

zo zonnig mogelijk staat.

Bijenhotel in de Londotuin, Leersum, met stoel om

rustig te kijken. Inzet rechts: goudwesp.

De bewoonde nestgangen zijn te

herkennen aan de dichtgemaakte

gaatjes. Ze blijven dicht tot het volgende

jaar, dan pas vliegt de volgende

generatie bijen uit. Het bijenhotel

moet dan ook ’s winters gewoon

buiten, op z’n plek blijven.

Een houtblok met gaten kan aan

een muur, balkon, pergola of boom

bevestigd worden. Zorg er wel voor

dat het dan niet bungelt maar bevestig

het stevig. In een boom liever

niet aan een tak bevestigen, maar

aan de stam, zonder bladeren ervoor;

die hinderen de bijen met in-

en uitvliegen.

Hout en gaten

Niet elk stuk hout is geschikt als

bijenwoning. Het raakt soms niet

bewoond of het broed gaat verloren

door schimmels of andere

oorzaken. Loofhout is geschikter

dan naaldhout, de gangetjes die in

12 Oase lente 2012


Bijenwand op de Botanische Tuinen, Utrecht.

Bouwen voor bijen

naaldhout geboord worden zijn vezeliger

dan bij loofhout. Door de

ruwe binnenzijde kunnen de bijen

niet goed in en uit de gang kruipen.

Ouder hout, dat ‘uitgewerkt’ is, vertoont

minder snel barsten dan vers

hout. Gedroogd hout van beuk, es

of eik is heel geschikt. Verschillende

soorten bijen prefereren gaten met

verschillende diameters als nestgang,

boor daarom gaatjes van verschillende

grootte.

Boor de gaten met minstens 2 cm

tussenruimte, met verschillende

diameters van 2 mm tot 8 mm. De

meeste soorten bewonen 3 mm tot

8 mm holten. Bij de beukenhouten

blokken alleen 3 mm en 4 mm

gebruiken. Beuk geeft namelijk

bij grotere diameter snel barsten.

Probeer de gaatjes zo’n 5 cm tot 10

cm diep uit te boren. Klop daarna

het zaagsel uit en schuur de ingang

goed glad.

Een houtblok met gaten, op een

zonnige plek opgehangen, voldoet

al prima. Nog leuker wordt het als

er verschillende materialen aange-

boden worden. Dat kan prima door

in een stevig houten frame vakken

te maken waarin allerlei vormen en

soorten materiaal een plek krijgen.

Als afwisseling kan zelfs een stuk

Limburgse mergel gebruikt worden

om gaten in te boren, gebruik liever

geen gasbetonblokken. Deze zijn

niet geschikt voor buitengebruik.

Nattigheid

Een bijenhotel dat beschermd wordt

tegen regen gaat langer mee. Bovendien,

als een blok nat wordt en

het water de gangetjes inloopt, kan

dat schadelijk zijn voor het broed.

De kans op schimmel neemt dan

toe. Beschermen tegen water kan

door een constructie onder dakpannen,

een stukje dakleer, en waterpas

hangen.

Zandige plekken

Veel soorten graafbijen en -wespen

graven ‘eigenpotig’ een gangetje in

het zand. Geschikt zand, waarbij

een gang niet instort is zeker niet

overal voorhanden. Bovendien

bewoond!

moet het zand kaal blijven, zonder

begroeiing. Op een heel simpele

manier kun je gelegenheid scheppen

door de stenen van een zonnig

tuinpad iets verder uit elkaar te leggen

dan anders waardoor de voegen

breder worden. Een centimeter is al

voldoende. Als er kleine gaatjes en

miniatuurbergjes van zand verschijnen

dan is het pad bewoond.

Hol materiaal

Bamboestokken zijn prachtig bouwmateriaal.

Koop hiervoor stokken

van 3 tot 9 mm doorsnee en zaag

ze achter de verdikking (knoop)

door op een lengte van ± 15 cm.

Bamboestokjes die helemaal open

zijn kunnen aan de achterkant afdicht

worden met watten of leem.

Zo blijft het donker. Bind de bamboestokken

stevig samen en plaats

het geheel in een stuk regenpijp,

leeg conservenblik of in een houten

frame.

Heel geschikt zijn ook rietmatten,

die bij bouwmarkten te koop zijn.

Snijd of knip deze op 30 cm af en

Oase lente 2012 13

g


ol ze weer op. Probeer de openingen

zo min mogelijk te beschadigen.

Spechten en mezen willen deze

woningen in herfst en winter graag

open pikken. Hang er dan op enige

afstand 3 x 3 cm gaas of net voor.

Ook bundels van verdorde, houtige,

holle of merghoudende stengels van

zonnebloem, buddleja en allerlei

andere planten, zijn te gebruiken.

Onderhoud

Het beste wat je met een bijenhotel

kunt doen is rustig laten staan of

hangen. Zorg ervoor dat de zonligging

goed blijft, knip bijvoorbeeld

schaduwgevende takken weg.

Na verloop van jaren zal het bijenhuis

wegrotten, dan wordt het tijd

voor aanvulling en vervanging. Een

bijenhuis dat er slecht aan toe is zal

meestal niet meer bewoond worden,

maar laat het voor de zekerheid gewoon

hangen en voeg nieuwe nestelgelegenheid

toe.

Genieten

Raakt een nestelgelegenheid eenmaal

bewoond, vaak al vrij snel,

dan is er van alles te zien. Met

zonnig weer vliegen verschillende

soorten bijen af en aan, vaak kun

je dan het verzamelde stuifmeel

zien zitten, gangetjes die in gebruik

zijn worden dicht gemetseld enzovoorts.

Ook kan het zijn dat er een

fel roze/blauw gekleurde goudwesp

op bezoek komt. Ook deze parasitaire

wespen voegen biodiversiteit

toe aan de tuin. Het is leuk om de

plek voor het bijenhotel zo te kiezen

dat je, bijvoorbeeld vanaf het terras,

alles goed in de gaten kunt houden.

Ze steken niet, dus ook voor kinderen

is het een leuke manier om kennis

te maken met insecten.

Om de ontwikkeling van het broed

te volgen worden wel kastjes gebruikt

met glazen of kunststof

buisjes, voorzien van een scharnierende

zijwand. Nadeel van deze niet

ademende buisjes is dat het broed

gemakkelijk schimmelt en verloren

gaat. Voordeel als het wel lukt is een

bijzonder educatief kijkje in de ‘kinderkamer’.

Een lastige afweging.

Op de foto’s is te zien dat nestelgelegenheid

allerlei vormen kan hebben.

Juist die diversiteit geeft allerlei

soorten bijen een kans. Bovendien,

door goed te kijken naar wat er gebeurt

leer je veel over het gedrag

van de bijen.

Bovendien is het maken van nes-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!