Gepensioneerdendag september 2010 - Co-op Pensioenfonds

cooppensioenfonds.nl

Gepensioneerdendag september 2010 - Co-op Pensioenfonds

Samen

Coöperatie is samen werken, de schouders eronder zetten.

van elkaar en met elkaar, saamhorigheid en solidariteit. Co-op

pensioenfonds is door saamhorigheid groot geworden. het fonds

staat er goed voor en dat is goed voor u. want Co-op pensioenfonds

is úw pensioenfonds, al 82 jaar. de volgende generaties

staan klaar, zij hebben het stokje overgenomen. het pensioenfonds

verenigt jong en oud. dat is het waard om te koesteren.

wij wensen u voor 2011 ook privé de warmte van saamhorigheid.

2

Coöp vaart mee!’

Co-op

nieuws

Co-opNIeuws voor u als gepeNsIoNeerde vaN stIChtINg Co-op peNsIoeNfoNds • februarI 2011 • No. 3

Nieuwe website

Co-op Pensioenfonds

5 6

Interview met ...

Gepensioneerdendag

september 2010


CO-OPNIEUWS

bladzijde twee

tentoonstelling ‘CoÖp vaart mee!’ ook in 2011 nog te zien

in het Coöperatiemuseum!

Coöperatiegebouwen aan het

water in Schiedam

Het Coöperatiemuseum is gevestigd in Schiedam. Gelegen aan de Schie en aan de Maas

speelt water, zowel in de geschiedenis als in het heden en de toekomst van deze stad, een

zeer belangrijke rol. Daarom stond Schiedam afgelopen jaar in het teken van het thema

‘water’.

Ook het Coöperatiemuseum heeft op het waterthema ingespeeld met de tentoonstelling

‘COOP vaart mee!’ Deze bescheiden expositie gaat over de geschiedenis van drie gebouwen

en fabrieken van de Nederlandse Verbruikscoöperaties. Deze waren aan het water

gelegen om de talloze grondstoffen, nodig voor de Coöpbedrijven, aan te voeren en na

verwerking als producten af te voeren. Aan- en afvoerlijnen zijn door de jaren heen de

slagaders van elk distributiebedrijf, zo ook voor de Coöperatie.

U kunt de tentoonstelling in het Coöperatiemuseum bezoeken tot en met juni 2011.

u

Bezoek ook Het Coöperatiemuseum

U vindt het museum aan de Lange Haven 84 in Schiedam. Het museum

is van woensdag tot vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van

11.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis. Bezoek ook de website

van het museum op www.cooperatiemuseum.nl of lees meer op

www.cooppensioenfonds.nl

Wat als u gaat werken

na uw pensioen

Steeds meer mensen willen blijven werken naast het

pensioen. Maar wat zijn de mogelijkheden?

Vanaf uw 65e ontvangt

u een AOW-uitkering.

Daarnaast ontvangt u nu

pensioen van bijvoorbeeld

Co-op Pensioenfonds.

U kunt besluiten om naast

uw pensioen te werken.

Er zijn geen regels voor

hoeveel u naast uw

pensioen mag bijverdienen.

Het is daarom best aantrekkelijk

om na uw pensioen

te blijven werken. En u bent

goedkoper voor een werkgever.

Dat komt omdat uw

werkgever geen premie voor

werknemersverzekeringen

betaalt. Dat is immers niet

meer nodig. l

Wilt u meer weten

over werken naast uw

pensioen? Kijk dan op

www.65pluswerkt.info

COÖPERATIEMUSEUM

2

1. Het hoofdkantoor van Coöp Nederland aan de Lekhaven te Rotterdam.

West is ontworpen door ir. H.F. Mertens en architect J. Koeman en in 1933

gebouwd. Het gebouw bestaat nog steeds en is een Rijksmonument.

2. De meelfabriek van Coöp Nederland aan de Rijnhaven te Rotterdam

is een ontwerp van rijksbouwmeester ir. J.J.M. Vegter. Deze imposante

“Hoogmolen” werd in 1952 in gebruik gesteld. Van hieruit gingen jaarlijks

1,2 miljoen baaltjes naar de Coopbakkerijen; in geld een jaaromzet van

ca. 25 miljoen gulden.

3. Binnen enkele jaren verrees op het terrein van de Coop-fabrieken te

Utrecht, aan het kanaal een modern disitriebutiecentrum. Helaas bestaat

er niets meer van, op het terrein staan nu woonhuizen.

HET MUSEUM ZOEKT VRIENDEN

Het Coöperatiemuseum in Schiedam zorgt ervoor dat de rijke

historie van de Coöperatie goed bewaard blijft. Om dit te kunnen

blijven doen, is het museum op zoek naar vrienden. Met een

kleine financiële bijdrage van 15 euro per jaar zorgt u er al voor

dat het museum behouden blijft. U kunt vriend worden door

15 euro over te maken op rekening 218.25.02 ten name van V.C.C.

Rotterdam. U ontvangt dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief van het

museum.

Het allerdierbaarst

goed is vrede van

‘t gemoed in vooren

tegenspoed.

(Willem Bilderdijk 1756 - 1831)

1

3


CO-OPNIEUWS

bladzijde drie

23 september 2010, een paar weken later in het jaar dan

men gewend was. Met een goed humeur kwam u allemaal

naar het vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn voor

de jaarlijkse gepensioneerdendag van Co-op Pensioenfonds.

Leuk voor ons om weer veel bekende gezichten te

zien, en toch ook veel nieuwe. En wat blijkt, ook wij – de

medewerkers van Co-op Pensioenfonds – worden steeds

meer door u herkend.

Toen uiteindelijk de dubbeldekkerbus vanaf het station was gearriveerd en iedereen een

kopje koffie of thee met gebakje op had, begonnen we met het programma. Natuurlijk

bleef de dag in het teken staan van ontmoetingen en herinneringen ophalen, maar de

communicatie vanuit het fonds naar haar deelnemers kreeg een meer prominente rol.

We verzorgden twee presentaties voor u. De inhoud van deze presentaties hebben we

gekozen aan de hand van de enquête die u eerder dit jaar heeft ingevuld.

De directeur, Bert Kok, gaf een toelichting op de financiële situatie van het fonds. Best

een pittig verhaal aangezien veel financiële- en pensioentermen geen dagelijkse kost zijn

voor de gemiddelde deelnemer. De conclusie was gelukkig dat Co-op Pensioenfonds nog

steeds een financieel gezond fonds is, er aan korten van pensioenen niet gedacht wordt

en het bestuur blijft streven naar jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

De tweede lezing ging over een luchtiger onderwerp: het internet. Waar en hoe vind

je informatie over interessante onderwerpen op internet? Hoe gebruikt u internet om

uw kleinkinderen aan de andere kant van de wereld te spreken? De mensen die thuis

al werken met de computer konden zich beter inleven. Er ontstond een leuke interactie

met de zaal, al durfde niet iedereen in de microfoon te praten om zijn of haar ervaringen

te delen.

Uittip

Zout, tulpen, speelgoed, bier, hunebedden …

waar heeft Nederland geen museum van?

Bedankt allemaal voor de leuke dag en de leuke bedankjes die we

ontvangen hebben! U kunt meer foto’s bekijken op onze website.

Tot volgend jaar.

gepensioneerdendag september 2010:

ontmoetingen en uitleg

Na al dat gepraat was het tijd voor de lunch! Iedereen zocht een plekje aan een tafel en

het was gezellig om te zien hoeveel er gelachen en gepraat werd. Vervolgens het vogelpark

in. Wij vonden zelf de lorries en de roofvogelshow de leukste onderdelen van het

park. De lorries voeren met een klein bakje nectar, geweldig. Van alle kanten kwamen

ze aangevlogen, prachtig gekleurde vogeltjes. Voor je het weet zat je onder deze kleine

papegaaitjes die zich op je arm verdrongen om maar zo veel mogelijk te kunnen eten.

Als je bedenkt hoeveel mensen ze op zo’n dag komen voeren dan kun je je bijna niet

voorstellen dat ze nog de lucht in komen met zo’n volle buik! Op deze plek zijn ook

prachtige foto’s gemaakt van u met deze kleurige beestjes.

Bij de roofvogelshow was de condor erg indrukwekkend. Wat een geweldig grote vogel

en dan was dit nog maar een jonkie.

Als afsluiting kreeg iedereen een tas mee met daarin een aantal presentjes. De ananas

van Coop Supermarkten werd met veel smaak ontvangen, net als het oud Hollands

snoepgoed van het Coöperatiemuseum (De ananassen die over waren zijn door

Avifauna gebruikt voor het voeren van de vogels). Heeft u trouwens ook de oude

films nog gezien die in de zaal werden vertoond? Deze waren ook door het museum

ter beschikking gesteld. l

Noem een onderwerp en de kans is groot dat u er ergens in Nederland een museum over

vindt. De lijst in eindeloos. Middeleeuwse en moderne meesters, wetenschap en archeologie,

natuur en volkenkunde. U kunt al die rijk gevulde schatkamers ontdekken. Zonder

dat u telkens entree hoeft te betalen. Namelijk met een museumkaart.

De museumkaart kost per jaar e 39,95 en daarmee kunt u alle 400 aangesloten musea gratis

bezoeken. Als voorbeeld een greep uit de musea van Gelderland: Apeldoorn: CODA / Paleis

Het Loo. Arnhem: Historisch Museum Arnhem / Museum voor Moderne Kunst Arnhem /

Nederlands Openluchtmuseum / Watermuseum. Berg en Dal: Afrika Museum. Hattem:

Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land. Nijmegen: Museum Het Valkhof. Zutphen:

Museum Henriette Polak / Stedelijk Museum Zutphen.

Wilt u weten welke musea u in uw regio kunt bezoeken met de museumkaart? Kijk dan op

www.museumkaart.nl en klik dan op ‘Welke musea doen mee?’.

Heeft u al een museumkaart?

Wist u dat sinds kort het NEMO, het Anne Frank

Huis, het Paleis op de Dam en Panorama

Mesdag ook aangesloten zijn bij de museumkaart?

Meer informatie? Bel naar 0800 020 3388.

heeft u ook een goede uittip? deel deze dan

met uw mede-gepensioneerden door te

mailen naar info@cooppensioenfonds.nl.


CO-OPNIEUWS

Ontwikkeling dekkingsgraad

bladzijde vier

Co-op pensioenfonds:

actuele ontwikkelingen

De naoorlogse geboortegolf bereikt vanaf nu de pensioengerechtigde leeftijd - van nog - altijd 65 jaar. De komende

20 tot 30 jaar zet de vergrijzing van ons land pas goed door. Ook al omdat we steeds ouder worden en er minder

kinderen geboren worden. Co-op Pensioenfonds loopt bij deze nationale ontwikkeling niet in de pas. Het aantal

gepensioneerden neemt gestaag af. Dit jaar is het aantal uitkeringen onder de 3.000 gezakt. Eind 1999 waren dat er

dat er nog ruim 4.300. Toch keren we aan ouderdomspensioen nog evenveel uit, zo rond de 3 miljoen euro per jaar.

Het aantal premiebetalende deelnemers is in die tijd ruim verdubbeld van 725 naar 1.500 en de groei gaat door.

De dekkingsgraad is inmiddels een ingeburgerd begrip. Het geeft aan hoeveel geld er is

om de beloofde pensioenen nu en straks uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van 125%

is er voor elke euro € 1,25 aan vermogen. We hebben minstens een dekkingsgraad van

115% nodig, maar streven uiteraard naar meer. In 2010 heeft de dekkingsgraad zich

bewogen tussen 125 en 140%. Co-op Pensioenfonds blijft daarmee een van de beter

presterende pensioenfondsen van Nederland.

Op 1 januari 2011 bedraagt de dekkingsgraad circa 135%. Daarbij hebben we rekening

gehouden met de toeslagen, de lagere rente en de hogere levensverwachting.

Toeslagen

Het bestuur heeft in december besloten om de ingegane pensioenen en de pensioenen

van slapers te verhogen met 0,95%. Dat is de prijsstijging van mei 2009 tot mei 2010.

De pensioenen van actieve deelnemers zijn verhoogd met 1,00%. Dit is de CAOverhoging

in de levensmiddelenbranche in 2010. De verhogingen zijn ingegaan per

1 januari 2011.

Nieuwe pensioenregeling

Vanaf 1 januari 2011 geldt voor actieve deelnemers een nieuwe pensioenregeling. De

eindloonregeling wordt omgezet in een zogenaamde middelloonregeling. In een middelloonregeling

is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris dat gedurende de hele

carrière wordt verdiend.

Onze actieve deelnemers zijn werkzaam bij Coop Supermarkten, Cuvo en Co-op Pensioenfonds.

De nieuwe regeling geldt niet voor degenen die op 1 januari 2011 al 60 jaar

zijn en sinds 31 december 2005 onafgebroken deelnemer zijn. De groep houdt de oude

regeling. Beide groepen blijven dezelfde premie betalen. De premie blijft 21% van de

pensioengrondslag.

In de oude regeling was het pensioen gebaseerd op het laatstverdiende (meestal hogere)

salaris. In de nieuwe pensioenregeling bouwen deelnemers iets meer pensioen op per

jaar. Het opgebouwde pensioen wordt jaarlijks zo mogelijk verhoogd. De verhoging is

voorwaardelijk, dat wil zeggen afhankelijk van de financiële situatie.

Wat betekent het voor u?

In de praktijk verandert er voor u niet veel en hopelijk zult u er niets van merken.

Nu er meer mensen toeslagen krijgen, is het risico groter dat er in enig jaar minder of

niets te verdelen is. Uiteraard streeft het bestuur ernaar elk jaar de volledige toeslag te

verlenen.

Afkopen kleine pensioenen

De Pensioenwet maakt afkopen van kleine pensioenen mogelijk. In oktober heeft het

bestuur de mogelijkheid tot afkopen van kleine pensioenen in het pensioenreglement

opgenomen. Met afkoop wordt eenmalig een bedrag ter waarde van het hele toekomstige

pensioen uitbetaald. Daarna heeft u geen recht meer op een uitkering van het

pensioenfonds. Afkoop mag wettelijk als het pensioen maximaal 35 euro bruto per

maand is. Dat is bij de helft van onze gepensioneerden het geval.

Het bestuur moet nog een besluit nemen over de grens van afkoop. In de volgende

uitgave van Co-opNieuws zullen we u nader informeren. Voor de goede orde, afkoop

is vrijwillig. Zonder uw goedkeuring zal er niet worden afgekocht. Wordt dus vervolgd!

l

Nieuwe stelliNg

“Mijn pensioen is zo laag, dat koop ik

liever in één keer af.”

v

De redactie van CO-OP Nieuws is nieuwsgierig of degenen

met een klein pensioen willen afkopen. Met afkoop krijgt

u eenmalig een bedrag ter waarde van het toekomstige

pensioen uitbetaald. Reacties kunt u schrijven of mailen.


CO-OPNIEUWS

Neem een kijkje op www.cooppensioenfonds.nl.

Veel plezier op onze nieuwe website!

Enkele reacties op stelling nr. 2

Reacties op de vorige stelling:

“Ik begrijp dat de reünie een andere invulling moet

krijgen…”

v

bladzijde vijf

Heeft u oNze NIeuwe

websIte al bezoCHt?

www.cooppensioenfonds.nl

Sinds oktober heeft Co-op Pensioenfonds een nieuwe website. De website is zoals

u gewend bent te vinden op www.cooppensioenfonds.nl. Hij ziet er nu alleen

anders uit. De website is een stuk overzichtelijker en duidelijker ten opzichte van

de oude website.

wat vindt u op de website?

Op de website leest u meer over uw pensioen en over Co-op Pensioenfonds. Voor

u als gepensioneerde is het oranje deel van belang. Hier vindt u de betaaldagen

en de foto’s van de gepensioneerdendag. Ook kunt u ons via deze website onder

‘contact’ een vraag of een reactie sturen.

Tijdens de gepensioneerdendag hebben wij met verschillende

gepensioneerden gesproken en reacties van u mogen ontvangen.

Velen van u gaven aan het te begrijpen in het licht van de

financiële gebeurtenissen en alles wat u er in het journaal

over heeft gezien, of heeft gelezen in de krant.

v

Hartelijk dank voor uw reacties!

recept uit de oude doos

In plaats van stamppot nu een:

winterse stoofpot

300 gr klapstuk, ½ l water; zout; 1 grote of 2 kleine winterwortels;

½ kleine knolselderij; 1 ui; 1 prei; 21/2 ons savoyekool;

1 kg aardappelen; 2 kruidnagels; foelie; laurierblad;

CO-OP peper; wat CO-OP maizena; 75 g CO-OP margarine.

Bereiding: Was het vlees, verdeel het desgewenst in stukken

en breng het met het water, het zout, de peper, de kruidnagels,

foelie, en laurierblad aan de kook. Laat het ongeveer 1 uur

zachtjes doorkoken. Verwijder de kruiden. Voeg daarna de

gewassen en fijngesneden groenten en aardappelen (de knolselderij

raspen) toe en laat alles gaarkoken. Giet de stoofschotel

af en bewaar het vocht. Doe de stoofschotel over in een dekschaal.

Bind het overgebleven vocht bij met wat maizena, roer

er de margarine door en giet het sausje over de stoofschotel.

(Recept uit CO-OP nieuws, 1963)

Rijmpje

Herkent u dit rijmpje nog?

V

Daar komt Jaap de groenboer aan

Daar komt Jaap de groenboer aan,

Met zijn ezelwagen.

Voor de huisdeur blijft hij staan,

En ik hoor hem vragen:

“Juffrouw koopt U wat van mij ?

Erwten, boonen, selderij.

Kijk eens in mijn manden,

Alles ligt voor handen.”

“Juffrouw zie mijn waar eens na.

Zeg wat moet er wezen ?

Wort’len, bloemkool, uien, sla,

Alles uit gelezen !

Twee bos wort’len, dat is goed,

Frisch van kleur en suikerzoet.

Juffrouw, o wat zullen,

Straks Uw kind’ren smullen !”

“Zie die mooie peulen daar,

Wil u die niet koopen ?

Blijft de kar zoo vol en zwaar,

Dan wil grauw niet loopen.”

“Jaapje, neen, vandaag niet meer,

Morgen kom je wel eens weer ?”

“’k Zal het niet vergeten,

Juffrouw, smaak’lijk eten !”

V


CO-OPNIEUWS

Interview met Carine van der Giessen

Duizendpoot

bladzijde zes

Carine van der giessen werkt inmiddels vier jaar voor het Co-op pensioenfonds. ze is

hoofd bestuurs- en directiesecretariaat & beleid. haar functie is breed: van communi-

catie naar de deelnemers tot het oplossen van juridische vraagstukken. ze werkt in

haar functie nauw samen met de directeur, bestuursleden, afdeling p&o van Coop

supermarkten en diverse adviseurs. vanwege haar kennis van pensioenen, is zij voor

de helpdesk een geliefde vraagbaak.

Carine van der Giesen (37 jaar) houdt van de variatie in haar werk: ‘Ik heb contact met

de accountant en actuaris over de planning van het jaarverslag en over juridische vraagstukken,

maar ik ben ook nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Samen met

de directeur zet ik de bestuursbesluiten om in een goede uitvoering. Als je werkt binnen

een kleine setting als de onze moet je bereid zijn om multifunctioneel inzetbaar te zijn.

En dat maakt het werk voor mij juist zo interessant en gevarieerd.’

‘Ik denk dat als de mensen een dagje mee zouden lopen bij het fonds, ze zich zouden

verbazen over wat er allemaal bij komt kijken. Op dit moment wordt nog hard gewerkt

aan de laatste loodjes voor de nieuwe pensioenregeling. In de tijd dat ik hier werk is het

fonds flink gemoderniseerd. Hieraan heb ik ook mijn steentje bijgedragen.’

Moeilijke vragen

‘Mensen begrijpen prima dat pensioen iets is waar je nu voor spaart en pas later wordt

uitgekeerd. Alle keuzemogelijkheden zijn moeilijker uit te leggen. De laatste tijd moeten

we ook veel vertellen over de risico’s van bijvoorbeeld een kredietcrisis. Gelukkig hoeft

Co-op Pensioenfonds in 2011 de pensioenrechten niet te korten en kunnen de pensioenen

zelfs per 1 januari 2011 verhoogd worden met een toeslag. Uiteindelijk is dat toch

wat de deelnemers graag willen horen en wat ze begrijpen!’

‘Als er dan toch nog vragen zijn, kunnen die altijd aan ons gesteld worden. Wij zijn

nieuwsgierig naar wat er leeft bij onze deelnemers. Soms ben ik het die de helpdesktelefoon

opneemt, maar in eerste instantie beantwoorden mijn collega’s van de servicedesk

de vragen. Mochten ze mijn hulp nodig hebben bij het beantwoorden van vragen

dan weten ze me wel te vinden.’

Loyaal en betrokken

‘De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers ligt hoger dan bij andere pensioenfondsen.

Dit komt bijvoorbeeld doordat de mensen langer bij dezelfde werkgever blijven werken.

Ik zie deze loyaliteit terug in de betrokkenheid van de mensen die naar de jaarlijkse

Coop supermarkteN viert

200ste feest

Afgelopen maand vierde Coop Supermarkten op 200 plaatsen in Nederland een

memorabel feest. De voorbije maanden behaalde Coop de mijlpaal van 200

vestigingen. Elke CoopCompact, Coop en Supercoop was om die reden in een

uitbundige ‘200ste’ feeststemming gebracht.

Co-op Pensioenfonds feliciteert Coop Supermarkten met

de opening van haar 200ste vestiging!

gepensioneerdendag komen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in hun voormalig werkgever

en oud collega’s. En dit valt me ook op bij de mensen die nog werken. Ikzelf verwacht

dat dit komt door de letterlijk coöperatieve inslag van de werkgever en in figuurlijke zin

die van haar werknemers.’

U bent welkom!

Communicatie richting onze achterban vinden we belangrijk. We proberen vanuit

Co-op Pensioenfonds iedereen te bereiken, ook de gepensioneerden. Daarvoor hebben

we bijvoorbeeld Co-opNieuws, de website en de gepensioneerdendag. Het bestuur heeft

in 2010 een Communicatie Commissie benoemd. Een aantal leden van deze commissie

is of was werknemer bij Coop Supermarkten en vertelt ons wat leeft onder de mensen

en hoe we ze het beste kunnen bereiken.

Als er onder onze actieve en gepensioneerde deelnemers mensen zijn die zich graag

willen inzetten voor Co-op Pensioenfonds dan zijn ze van harte welkom. Ze kunnen

bijvoorbeeld in de toekomst lid worden van de Deelnemersraad.’ l

Meedenken met uw pensioenfonds?

Meldt u via info@cooppensioenfonds.nl


CO-OPNIEUWS

bladzijde zeven

terug in de tijd met...

In elke uitgave gaan we terug in de tijd met een gepensioneerde. Dit keer is

het woord aan mevrouw Brouwer-Brouwer.

wegwIJs op INterNet

tijdens de gepensioneerdendag is een presentatie gegeven over internet.

bent u daardoor geïnteresseerd geraakt? seniorweb kan u helpen bij het wegwijs

worden op internet.

SeniorWeb wil iedereen de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren.

Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. SeniorWeb organiseert (in samenwerking

met partners) door het hele land cursussen en workshops over computer- en internetgebruik,

begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen. Er zijn zo’n 375 cursuslocaties waar u les kunt volgen.

U kunt ook lid worden

Wilt u naast een cursus blijvend computerhulp ontvangen? SeniorWeb biedt PCHulp. Daarmee

krijgt u computerhulp via internet, per telefoon of aan huis. Voor € 25,- per kalenderjaar kunt u

van deze diensten gebruik maken. Daarnaast ontvangt u elk kwartaal het blad ‘Enter’ met volop

computertips, internetnieuws en ervaringen van andere leden. Op vertoon van de ledenpas krijgen

leden korting op diverse computerproducten.

Wilt u meer weten?

Bel dan met 030-2769945 of

ga naar www.seniorweb.nl.

Ra, ra, ra...

Weet u wat er op de onderstaande foto staat?

(Oplossing zie bladzijde acht.)

Mw. J.w. brouwer-brouwer

Jopy Brouwer is 77 jaar. Ze werkte

in de jaren zeventig als typiste

op het hoofdkantoor van Co-op

in Arnhem. Met haar 12 ½ jarig

jubileum is ze gestopt. Jopy

was daarna 20 jaar stadsgids in

Arnhem en momenteel bemant ze

de balie in de historische kelders

van de stad.

Op de foto ben ik 56 jaar. Het is 20 maart 1989, de dag van mijn

afscheid. Ik werkte bij Co-op precies in de tijd dat automatisering

opkwam. Het formaat van onze tekstverwerker was enorm en de

printer was bijkans nog groter. Ik heb via floppies de standaardbrieven

geautomatiseerd en zelfs het jaarverslag. Ik was daar best trots

op. Met mijn huidige computer heb ik gek genoeg meer moeite.

Misschien ben ik er wel te oud voor geworden?

Onder ons kantoor lagen de bakkerijen van Co-op. Er kwam altijd

een heerlijke geur naar boven van saucijzenbroodjes, speculaas en

andere lekkernijen. Heerlijk was dat. Ik ben eigenlijk nooit op het

idee gekomen te kijken of er beneden wat te snoepen viel, maar we

kochten er met verjaardagen steevast verse saucijzenbroodjes.

December was altijd een drukke tijd op kantoor en iedereen liep

in de pauze een beetje gespannen langs elkaar heen met zijn lunchtrommel.

Toen heb ik Dhr. Roetert (directeur) gevraagd of ik een

kerstlunch mocht organiseren en dat is uiteindelijk een erg gezellige

traditie geworden. Dan zaten we aan lange versierde tafels. Echt een

mooie afsluiting van het jaar. Ik ben benieuwd of dat nog steeds zo

is. Bij mijn afscheid zeiden ze dat ze deze traditie zouden voortzetten.

l


CO-OPNIEUWS

bladzijde acht

K U R D D N A H T O O N E G D N O B

G N I N U E T S R E D N O S A A K M

K O P P E L I N G B E W U S T IJ G E

IJ P P A H C S T A A M M H E L S N D

L S A M E N L E V I N G A E O O I E

E M R O F I N U G R I M W L F E G S

P A H C S T O O N E G U I T H V E T

P H E C H T G G O E H D I G N E O A

A G O G H U E G N N A E I I E R V N

H N K N N V P O N I T D E D E B N D

C I E I O E O D R I R M N L IJ O E E

S M E L O T F C R A G U O O B N M R

N M K R S O L A A O M I E E E D A N

E E G E N U D V G E O I N K T M S E

E T V D B I P O L IJ M K R E D I E IJ

M S S N L L T N E M E C K P R E N R

E N E O U G E Z E L S C H A P E O G

G I S H L P A H C S T O O N N E V G

Stuur uw antwoord in voor 25 februari 2011 naar Co-op Pensioenfonds per post of digitaal

via onze website www.cooppensioenfonds.nl/contact (vergeet niet te vermelden dat het om

de puzzel gaat). Onder de inzenders worden drie prijzen verloot: een hoofdprijs van € 75,-,

een tweede prijs van € 50,- en een derde prijs van € 25,-. Prijswinnaars krijgen persoonlijk

bericht, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit kunstwerk is in het bezit van de beheerders van het EDAH museum in

Helmond. Zij vragen zich af of u weet wie de kunstenaar is, wat de voorstelling

inhoudt en bij welke gelegenheid dit destijds in Utrecht werd geplaatst?

fotovraag

U kunt uw reactie schriftelijk of digitaal insturen.

PUZZEL

De woorden hiernaast moeten worden weggestreept. Ze zijn horizontaal,

verticaal en diagonaal in het diagram verstopt. Sommige letters uit het

diagram kunnen in meerdere woorden tegelijk voorkomen. Als u de letters

die overblijven achter elkaar zet, verschijnt een uitdrukking.

AKKOORD

BEWUST

BONDGENOOT

BIJEEN

CEMENT

CLUB

FONDS

GEHEEL

GEMEENSCHAPPELIJK

GENOOTSCHAP

GEZELSCHAP

GOEDKEURING

GROEP

HANDDRUK

winnaars puzzel

Co-opNieuws no. 2

• De heer P.W. Hoogendoorn

• De heer A. Los

HECHT

HULPVAARDIGHEID

HUWELIJK

INSTEMMING

KOPPELING

LOF

LIJM

MAATSCHAPPIJ

MEDESTANDER

NOEMER

OKEE

ONDERLING

ONDERSTEUNING

ONTMOETING

• Mevr. M.L. Willemsen - Schuur

‘Ra ra ra… oplossing’

De ra,ra,ra afbeelding op

pagina 7 is een koffiemolen

zoals die vroeger in de winkels

werd gebruikt. De klant had

de keuze tussen ‘bonen’ of ‘gemalen’

en dat malen gebeurde

ter plekke.

Colofon

Co-opNieuws is een uitgave van

Co-op Pensioenfonds. Co-opNieuws

wordt verspreid onder de gepensioneerden

van het pensioenfonds.

Het verschijnt minimaal 1x per jaar

in een oplage van 3.300 exemplaren.

U kunt inzendingen en reacties naar

onderstaand adres sturen.

sichting Co-op pensioenfonds

Adriaen van Ostadelaan 122

3583 AM Utrecht

Tel. 030 - 251 15 19

www.cooppensioenfonds.nl

Productie

Kool Baas & De Quelerij, Abcoude

Vormgeving

Vormix, Maarssen

PRIMA

RIJEN

SAMENLEVING

SAMENVOEGING

SOLIDAIR

SOLIDARITEIT

TEAMGENOOT

UNIFORM

VENNOOTSCHAP

VERBOND

VERENIGING

UNIE

VOLK

Drukwerk

Drukkerij Groenewoud

More magazines by this user
Similar magazines