Slim boekhouden - Countus

countus.nl

Slim boekhouden - Countus

Advies

DE

PaarDEnkrant

EXTRA

JUnI

2013

tEkst:

Marja Teekens

BEELD:

janna kroes,

MasTerphoTo

24 25

Paardenbedrijven hebben

hun activiteiten de laatste

jaren steeds meer

verbreed. Neem de

hengsten houderijen:

naast de dekdienst van

hengsten vormen opfok,

africhting, training,

keuringsklaar maken en

handel een bron van

inkomsten. Dit kan

voordelen scheppen in

de boekhouding.

Slim

boEkhoudEn


3Germ Aise Bouwma: “We hebben het hele

jaar door activiteiten om zo ook het hele jaar

inkomsten te genereren.”

Moderne hengstenhouderijen

zijn uitgegroeid tot multifunctionele

ondernemingen.

Germ Aise Bouma uit het

Friese Oldeboorn is zo’n

moderne ondernemer. Samen met zijn vrouw

Nynke Vaatstra runt hij Dekstation en Exportstation

Henswoude. “Wij zijn de derde generatie op

ons bedrijf en zijn gespecialiseerd in het Friese

paard. Ons bedrijf is niet alleen een dekstation,

we verhandelen en exporteren paarden over de

hele wereld. We verkopen paarden van hengstveulen

tot dekhengst en van merrieveulen tot

modelmerrie. Ook kunnen klanten bij ons terecht

voor het keuringsklaar maken van hengsten

en merries, de voorbereiding op een IBOP- of

ABFP-test of het uitbrengen in de dressuur- en

tuigsport.”

Henswoude biedt verschillende dekhengsten

aan voor de fokkerij: Wobke, Wierd, Jisse, Wimer,

Wylster en Wybren. “Wij vinden het belangrijk

dat de hengsten niet alleen op de hengstenkeuring

te zien zijn, maar ook in de sport. Daarom

worden al onze hengsten uitgebracht in de

dressuur- of tuigsport en sommige in beide disciplines”,

aldus Bouma, die onlangs nog meevloog

met een transport van Friese paarden naar

Mexico.

hoge kosTen

Sommige Friese dekhengsten dekken jaarlijks

tachtig tot honderd merries. Stel dat het dekgeld

800 euro is, dan brengt een dekhengst 64.000

tot 80.000 euro in het laatje. Dat lijkt makkelijk

verdiend. Schijn bedriegt. “Alleen al de opfok van

hengstveulens is een kostbare zaak, omdat er

vaak een koppeltje hengstveulens wordt aangeschaft

voor een iets hogere prijs dan gemiddeld.

Gedurende de opfok worden de veulens

geselecteerd en alleen de beste worden voorgebracht

op de hengstenkeuring. Mocht de hengst

uiteindelijk het verrichtingsonderzoek doorlopen,

dan kost dat nog eens enkele duizenden euro’s.

De opfok en goedkeuring van de hengst is dus

niet goedkoop en moet allemaal voorgefinancierd

worden door de hengsteneigenaar”, vertelt

Henk Lassche. Hij is directeur Agro Noord

bij Countus, een accountants- en adviesbureau

met kantoren in een groot deel van Nederland.

Als senior bedrijfsadviseur heeft Lassche diverse

hengstenhouderijen in zijn portefeuille. Binnen

Countus is de paardenhouderij een groeiende

bedrijfstak. Het accountants- en adviesbureau

is vooral gericht op de professionele bedrijven

in de paardenhouderij en houdt bijeenkomsten

voor paardenhouders. “We doen dat op paardenbedrijven

en daar komt niet alleen de ondernemer

aan het woord, maar ook onze adviseurs

over specifieke onderwerpen. Zo willen we onze

klanten begeleiden naar een professioneel bedrijfsresultaat.”

Fokadvies

Lassche ziet de trend dat hengstenhouderijen

steeds meer verbreden in hun activiteiten. “Dekgeld

is niet meer de belangrijkste inkomsten-

vereisTe sperMaonderzoeken

Binnen nederland kan volstaan worden met spermaonderzoeken op morfologie, bac-

teriologie en Contagious Equine Metritis (CEM) en deze onderzoeken kunnen bij de

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gedaan worden. De kosten bij de GD staan op de

website www.gddeventer.nl. Morfologisch en CEM-onderzoek kosten per stuk 50 euro.

Duurder wordt het wanneer een hengstenhouder sperma wil verkopen binnen de

EU. De hengst dient dan onderzocht te worden op Equine Infectieuze anemie (EIa),

Equine Virale arteritis (EVa) en CEM. als de hengst het dekstation niet verlaat tijdens

het winningsseizoen zijn onderzoeken eenmalig per seizoen. als de hengst het station

wel verlaat, bijvoorbeeld voor wedstrijddeelname, dan moeten de onderzoeken vaker

in het jaar herhaald worden: EIa elke drie maanden, CEM elke twee maanden en EVa

eenmaal per maand. Bovengenoemde onderzoeken moet laboratorium CVI Lelystad

uitvoeren. EVa-onderzoek kost ongeveer 140 euro, CEM en EIa elk 40 euro per stuk.

En dan zijn er natuurlijk nog dierenartskosten, voor het afnemen van de bloedmonsters

en de aanwezigheid van de dierenarts die op de dag van de spermawinning de

hengst moet beoordelen op klinische gezondheid.

sperma dat de EU wordt uitgevoerd (naar zogenoemde ‘derde-landen’) dient ook onderzoeken

te ondergaan die door het betreffende land gevraagd worden, bijvoorbeeld

onderzoek naar kwaadaardige droes of Dourine.


26 27

4Bedrijfsadviseur

Henk Lassche:

“Hengstenhouderijen

hebben hoge kosten

en voor de continuiteit

van een bedrijf

moet de kostenkant

in de hand gehouden

worden.”

bron, al zijn de dekhengsten wel de manier om

klanten te trekken en te blijven ontmoeten. Ik

zie ook een omslag in de opfok. Tegenwoordig

wordt niet meer gezocht in de massa, maar in

de kwaliteit. Hengstenhouders zijn veel selectiever

geworden in de aankoop en opfok. En ik

zie ook hoe steeds meer hengstenhouders advies

geven aan merriehouders. Zo hopen ze op

nog betere veulens, waaruit misschien een dekhengst

geselecteerd kan worden. Neveneffect is

Tips voor jonge

onderneMers

Heb je plannen om een onderneming

op te zetten of over te nemen, neem

dan niet alleen je eigen referentiekader

of enthousiasme als leidraad. Ook

al ben je zelf heel enthousiast over

je eigen bedrijf, praat ook eens met

een ‘oude rot in het vak’ zodat je een

goede inschatting kunt maken van je

kansen en ook van de bedrijfsomgeving

waar je je in gaat begeven. Dit

helpt ook om een reële inschatting van

de kosten en baten te kunnen maken.

De boekhouding is voor veel (jonge)

ondernemers een sluitpost. Ook al

neem je je voor om de boekhouding

zelf te doen, het kost veel discipline

om wekelijks alles bij te werken, de

facturen te versturen en tijdig herinneringen

eruit te doen. Een oplossing

kan liggen in het inschakelen van een

accountantsbureau. En laat je door

hen alles uitleggen wat je niet begrijpt,

zodat je alles weet over je resultaat en

geldstromen.

En maak voor een investering altijd een

‘best case’ en een ‘worst case’ scenario.

Zeker bij grote uitgaven, maar ook bij

kleinere. Zodat je goed weet waar je

aan begint.

Voordat je begint kun je nagaan of er

subsidieregelingen zijn die aansluiten op

jouw bedrijfsplan. www.agentschapnl.nl

is een portal tot allerlei regelingen. Ook

op www.ikgastarten.nl, een site van de

rabobank, kun je inspiratie opdoen.

Van financieringsmogelijkheden tot

Erasmusbeurzen waarmee jonge ondernemers

kunnen ‘stagelopen’ in een

buitenlands MkB-bedrijf om ervaring

op te doen.

‘Met inzichT in de cijFers is

een onderneming te sturen’

dat betere veulens weer makkelijker te verkopen

zijn en afzet reguleren is tegenwoordig één van

de belangrijke taken van de hengstenhouder.”

kosTenbeheersing

“Hengstenhouderijen hebben hoge kosten en

voor de continuïteit van een bedrijf moet de

kostenkant in de hand gehouden worden. Door

dure investeringen in gebouwen en transportmiddelen

kan de kostenstructuur te zwaar worden”,

zegt Lassche.

Germ Aise Bouma beaamt dat er een aantal


flinke kosten zijn in een hengstenhouderij. “Alleen

op de hengsten en de dekafdeling hebben

we al twee man personeel zitten. En denk ook

eens aan de kilometers die we afleggen, soms

hebben we routes die de hele dag duren.” Een

andere flinke kostenpost hangt samen met de

export van sperma. “We hebben niet alleen tienduizenden

euro’s geïnvesteerd in een dekruimte

en een laboratorium, maar we moeten ook heel

veel testen doen om de gezondheid van onze

hengsten aan te tonen”, vertelt Bouma.

De Bond van KWPN Hengstenhouders herkent

dit. “Onze leden zijn veel geld kwijt aan testen.

Die testen zijn noodzakelijk om een gezondheidscertificaat

van de Nederlandse Voedsel-

en Warenautoriteit te krijgen. Bij de grootste

hengstenhouderijen kunnen deze kosten wel

oplopen tot een jaarlijks bedrag van 50.000 tot

60.000 euro”, zegt Marjan Kroes van de bond.

“We zijn aan het onderzoeken of we via Brussel

een verbetering voor elkaar kunnen krijgen

met betrekking tot deze verplichte testen. Dat

doen we niet als Nederland alleen, want ook in

Duitsland, Frankrijk en België speelt deze problematiek.”

Een andere flinke post is de dekhengstenverzekering.

Voor een percentage van 3,75 tot 4,25

kan de hengst verzekerd worden. Stel dat een

hengst een waarde heeft van 500.000 euro, dan

is dat een kostenpost rond de 18.750 tot 21.250

euro per jaar.

seizoenscurve

Van oudsher hebben hengstenhouderijen een

seizoenscurve. De dekgelden werden immers

grotendeels aan het einde van het seizoen gefactureerd.

De onderneming moest dan als het

ware het hele jaar teren op de pot met geld

die in het voorgaande jaar was verdiend. “Dat

doorbreken wij tegenwoordig. Je kunt bijvoorbeeld

gedurende het dekseizoen al facturen

sturen aan de fokkers en sowieso hebben we

nu meer activiteiten die gedurende het hele jaar

inkomsten genereren”, zegt Germ Aise Bouma.

Volgens Lassche loont het om de administratie

goed bij te houden. “Een strakker debiteurenbeheer

stimuleert de klant vaak tot een sneller

betalingsgedrag. De geldstromen van het bedrijf

en het rendement dat daarop wordt behaald,

zijn van groot belang voor het voortbestaan van

de onderneming. Het bedrijf moet kunnen vol-

doen aan de financiële verplichtingen aan de

crediteuren en rente en aflossing kunnen betalen.

Countus optimaliseert met de ondernemers

de bedrijfsprocessen. Adviezen kunnen gaan

over het op orde brengen van de kostenkant

of over het debiteurenbeheer. Met inzicht in de

kwartaal- of jaarcijfers kun je de onderneming

sturen. Overzichten per bedrijfstak of per hengst

vergroten dat inzicht nog meer.”

boekhoudkansen

Lassche ziet een aantal kansen voor hengstenhouderijen.

“Voor grondgebonden bedrijven zijn

EU-subsidies te verkrijgen. Je moet dan wel als

landbouwbedrijf te boek staan. Een andere kans

zit in de btw-afspraken die zeker voor hengstenhouders

van belang zijn. Kosten die met opfok

of met de basisafrichting – gelimiteerd tot maximaal

zes maanden – van het jonge paard te

maken hebben, vallen onder het lage btw-tarief.”

De waardering van de hengsten is altijd een

discussie waarbij veel ondernemers moeite

hebben met een hogere juiste waardering. “Als

jonge paarden meer waard worden, bijvoorbeeld

omdat ze steeds verder komen in het

hengstenselectietraject en hiermee de investeringskosten

ook toenemen, dan is opwaarderen

een must. Dit verdient wel een deugdelijke onderbouwing.

Op die manier voorkom je extreme

winsten bij verkoop en dat werkt in je voordeel,

want bij hoge winsten is de fiscale druk hoog.

Als het paard uiteindelijk de verwachtingen niet

waarmaakt en voor een lagere waarde verkocht

wordt dan de balanswaarde, zorgt dit voor een

boekverlies en hiermee een lager resultaat. Het

effect van een juiste waardering van de paardenstapel

is een veel constantere geldstroom

voor de onderneming, door een fiscaal dempend

effect.”

bedreigingen

Het doorontwikkelde hengstenhouderijbedrijf is

nog niet uitontwikkeld. “Er moet nog gewerkt

worden aan goede structuren”, meent Lassche.

“De bedrijven zijn snel uitgegroeid van regionale

of landelijke bedrijven naar internationale

handelsstallen. Het risico dat dit met zich meebrengt,

moet wel goed worden afgedekt. Stel

dat je een paard naar Mexico verkoopt en de

klant betaalt uiteindelijk het paard niet. Of nog

erger: hij verhaalt de gemaakte kosten en even-

‘Het loont om de administratie

goed bij Te houden’

de boekhouding

Een boekhouding bestaat uit een

resultatenanalyse met daarin de opbrengsten,

toegerekende en niet-toegerekende

kosten, de financiële baten

en lasten, uitmondend in het resultaat.

toegerekende kosten zijn direct te

linken aan een bedrijfstak, of zelfs

specifiek aan een hengst. Voorbeelden

zijn de kosten die gemoeid zijn met de

sportdeelname van de hengst.

niet-toegerekende kosten kunnen

moeilijk expliciet aan een onderdeel

worden toegerekend. Voorbeelden

zijn gebouwen, transportmiddelen,

verzekeringen, marketing en financieringslasten.

specifieke opbrengsten van

hengstenhouderijen (afhankelijk

hoeveel bedrijfstakken er uitgevoerd

worden op het bedrijf) kunnen bestaan

uit:

• Dekgelden

• Verkoop van sperma (doorlevering)

• Insemineren

• Merriebegeleiding en stalling van

merries

• Handel en commissie voor bemiddeling

bij verkoop

• Africhting, keuringsklaar en uitbrengen

in de sport

• Quarantaine(stalling) en exportklaar

maken

• Verhuur accommodatie

specifieke kosten kunnen zijn:

• Transportkosten van paarden en

sperma

• Personeel (eventuele seizoensarbeidskrachten)

• Investering in laboratorium en dekruimte

• (Bloed)onderzoeken

tuele schade op de Nederlandse hengstenhouder.

Dergelijke situaties zijn bedreigingen voor

het Nederlandse bedrijf dat in het ergste geval

de kans loopt om failliet te gaan. Een oplossing

kan zijn om het bedrijf om te zetten naar

een bv. Het oprichten van een bv kan naast

eventuele fiscale voordelen ook grote juridische

voordelen hebben.”

EXTRA

More magazines by this user
Similar magazines