19.09.2013 Views

Thuasne Lymphatrex Bandage - brochure

Thuasne Lymphatrex Bandage - brochure

Thuasne Lymphatrex Bandage - brochure

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Compressie vest<br />

<strong>Thuasne</strong><br />

<strong>Lymphatrex</strong><br />

<strong>Bandage</strong><br />

voor Lymfoedeem behandeling<br />

TLB <strong>brochure</strong> 2.indd 1 28-11-2012 12:43:53


<strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong><br />

Wat doet een <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong><br />

U hebt een borstoperatie ondergaan. In de periode daarna zult u drukverband moeten dragen. De<br />

<strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> is een recent ontworpen compressie vest dat speciaal is ontwikkeld<br />

voor gebruik na behandeling van borstkanker en/of borstreconstructies.<br />

De belangrijkste eigenschap van de <strong>Thuasne</strong><br />

<strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> is de zachte afwerking (zie<br />

de specificaties). Hierdoor kunt u deze bandage<br />

direct op de huid dragen. Voor velen zal het een<br />

geruststellend idee zijn dat in deze periode geen<br />

knellende bh nodig is. De ondersteunende band<br />

onder de borst maakt de <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong><br />

<strong>Bandage</strong> geschikt als vervanging voor de bh.<br />

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een pocket<br />

in te naaien voor het gebruik van een borstprothese.<br />

De <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> is leverbaar<br />

in zowel confectie als maatwerk. De confectie-bandage volstaat om direct in te zetten bij de acute<br />

behandeling na de operatie. Direct daarna kunt u een maatwerk-bandage aangemeten krijgen.<br />

Wanneer u hinder ondervindt van een litteken of fibrose kunnen wij uw <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong><br />

voorzien van SilonTex. Deze rekbare siliconen pad wordt op maat gemaakt en ingenaaid in de <strong>Thuasne</strong><br />

<strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong>. Op deze manier zit de siliconen pad altijd op de<br />

juiste plek en kan deze te allen tijde het optimale klimaat creëren<br />

om het litteken of de fibrose actief te behandelen.<br />

TLB <strong>brochure</strong> 2.indd 2 28-11-2012 12:44:05


Eigenschappen van de <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong><br />

De compressie die de <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> uitoefent op de<br />

huid is vergelijkbaar met een orthopedische drukklasse 2 ter hoogte<br />

van de borst. Rond het middel is deze compressie te vergelijken met<br />

een drukklasse 1,5.<br />

Door de tegendruk die de compressie van de bandage geeft, drukken<br />

kleine spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds<br />

tegen de bandage aan. Elke spierbeweging werkt dan als een massage<br />

en zorgt voor een rek in de onderhuid.<br />

Deze werking zorgt ervoor dat het lichaam wordt geactiveerd het<br />

lymf- en wondvocht af te voeren via lymfbanen en lymfklieren.<br />

Wanneer er vanwege een operatie of andere oorzaak lymfbanen<br />

en lymfklieren zijn verwijderd of beschadigd, zal het lichaam ervoor<br />

zorgen dat lymf- en wondvocht via andere lymfbanen wordt afgevoerd.<br />

De <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> brengt de vochtregulatie weer op<br />

gang en helpt vochtretentie te reduceren.<br />

Het materiaal waaruit de <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> bestaat, is<br />

verkrijgbaar in twee varianten:<br />

Polyamide strong (Poly) : 73% Polyamide microvezel<br />

27% Omsponnen Elastaan<br />

Polyamide heeft een sterke vocht afdrijvendewerking. Dit betekent dat<br />

transpiratievocht op de huid snel naar de buitenkant van de bandage<br />

wordt verplaatst. Deze variant heeft een verkoelende werking.<br />

Filifine strong (Fine) : 29% Tergal<br />

44% Polyamide microvezel<br />

27% Omsponnen Elastaan<br />

De Fine variant is zachter en comfortabeler op de huid maar heeft een<br />

lagere vochtafvoerende werking.<br />

TLB <strong>brochure</strong> 2.indd 3 28-11-2012 12:44:14


Opties en mogelijkheden<br />

Kleuren<br />

SilonTex ingenaaid<br />

Bekijk ons: www.borstkankerherstel.nl<br />

Mail ons: benelux@thuasne.com<br />

Tel.: +31 33 247 44 44 / benelux@thuasne.com www.thuasne.nl<br />

<strong>Thuasne</strong>/2012/12/MMD2<br />

De <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong>s zijn in maatwerkuitvoering<br />

leverbaar in beige en zwart.<br />

De confectiemodellen zijn uitsluitend in beige leverbaar.<br />

Wanneer een litteken niet goed geneest wordt vaak een siliconen<br />

pad op het littekenweefsel aangebracht. Zo wordt voorkomen dat het<br />

littekenweefsel verhardt en pijnlijk wordt.<br />

Siliconen boord<br />

Om te voorkomen dat de <strong>Thuasne</strong> <strong>Lymphatrex</strong> <strong>Bandage</strong> omhoog<br />

kruipt danwel opkrult tijdens het dragen, is de bandage voorzien van<br />

een siliconen pad of een siliconen boord.<br />

Sluitingen<br />

Op de confectiemodellen wordt standaard een rits geleverd.<br />

Op de maatwerkmodellen is het mogelijk een keuze te maken uit een<br />

rits, een haken- en ogensluiting of een sluiting met een combinatie van<br />

deze twee sluitingen.<br />

Pockets<br />

Wilt u meer weten ?<br />

Zowel de confectie als de maatwerkmodellen zijn leverbaar met<br />

pockets voor borstprotheses. De pockets zijn uitgevoerd in elastisch<br />

materiaal waardoor de prothese gemakkelijk kan worden aangebracht.<br />

TLB <strong>brochure</strong> 2.indd 4 28-11-2012 12:44:21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!