Vrede met God - De Bijbel Open

debijbelopen.nl

Vrede met God - De Bijbel Open

De kern van het christelijke geloof

16 september 2006

28 oktober 2006

25 november 2006

6 januari 2007

24 februari 2007

24 maart 2007

21 april 2007

De Vader

De Zoon

De Heilige Geest

Vrede met God

Geloof

Hoop

Liefde


Ik zie een poort wijd open staan,

waardoor het licht komt stromen

van ‘t kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan

om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij!

Voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

1 / 2


Die open poort laat d’ ingang vrij

aan wie komt binnenvlieden.

Aan rijk en arm, aan u en mij,

komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij!

Voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

2 / 2


Rom. 1 : 7

Rom. 1 : 15

Vrede met God

Aan alle heiligen van God die in Rome zijn,

geroepen heiligen;

Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook

aan u die in Rome bent, het evangelie te

verkondigen.


God mens

in de hof van Eden

God

mens


God mens

na de zondeval God

Rom. 1 : 29

Vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid,

hebzucht, slechtheid; vol afgunst, moord,

twist, list, kwaadaardigheid; kwaadsprekers,

lasteraars, God-haters, smaders,

hoogmoedigen, grootsprekers,…

zondaar


God mens

na de zondeval God

Rom. 2 : 1

Want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

zondaar


God mens

na de zondeval God

Hoe is de routekaart naar de

vrede ?

zondaar


Kol. 1 : 19, 20

God mens

God

Het behaagde de hele Volheid in Hem te

wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf te

verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door

het bloed van zijn kruis.

zondaar


God mens

vrede

God

zondaar


De tabernakel


Het heilige


Rom. 3 : 23

Het heilige der heilige

Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de

heerlijkheid van God


Rom. 3 : 24

Het heilige der heilige

en worden om niet gerechtvaardigd door zijn

genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.


Rom. 3 : 25

Het heilige der heilige

Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door

het geloof, in zijn bloed

verzoendeksel


Rom. 5 : 1, 2

Het heilige der heilige

Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof,

hebben vrede met God door onze Heer Jezus

Christus, door Wie wij ook de toegang verkregen

hebben door het geloof tot deze genade waarin wij

staan.


Het heilige der heilige


Rom. 8 : 1

Rom. 8 : 15, 16

Vader

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen

die in Christus Jezus zijn.

U hebt ontvangen een geest van zoonschap,

waardoor wij roepen: Abba, Vader!

De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij

kinderen van God zijn.


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

… na mijn bekering voelde ik niets.

… kun je Jezus zomaar aannemen?

… ik doe nog zo veel zonden.

… is mijn geloof wel groot genoeg?

… heb ik genoeg berouw?

… hoe weet ik dat ik het zal volhouden?


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

1 Thess. 1 : 4 - 6

Wij weten, door God geliefde broeders, dat u

uitverkoren bent.

Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in

woord…

En u bent navolgers geworden van ons en

van de Heer, nadat u het woord aangenomen

hebt …


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

… na mijn bekering voelde ik niets.

▪ Paulus-bekering

▪ Timotheüs-bekering


ustig

Het pascha

huis A huis B

Welk jongetje is het meest veilig?

Welk jongetje is het meest blij?

bezorgd

allebei

A


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

Pred. 3 : 13

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

Als iemand eet en drink en het goede geniet

… na bij mijn al zijnbekering zwoegen, voelde dan is ikdat niets. een gave Gods.

… kun je Jezus zomaar aannemen?

Joh. 1 : 12

Allen die Hem aangenomen hebben, hun gaf

Hij het recht kinderen van God te worden.


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

… na mijn bekering voelde ik niets.

… kun je Jezus zomaar aannemen?

… ik doe nog zo veel zonden.


Het offer

God heeft ons niet

aangenomen omdat

wíj zo goed zijn…

… maar omdat het

Offerlam volmaakt is.

God neemt de zonde van een zondaar en legt die op de

Heer Jezus op het kruis, en dan neemt Hij de gerechtigheid

van de Heer Jezus en legt dat op die zondaar.


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

“Groot is uw geloof” 2 x

… na mijn bekering voelde ik niets.

…“Gij, kun kleingelovigen” je Jezus zomaar aannemen?

5 x

… ik doe nog zo veel zonden.

… is mijn geloof wel groot genoeg?

ongelovigen


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

… na mijn bekering voelde ik niets.

… kun je Jezus zomaar aannemen?

… ik doe nog zo veel zonden.

… is mijn geloof wel groot genoeg?

… heb ik genoeg berouw?


1

2

3

4

5

6

7

Ja maar, …

… ik weet niet of ik uitverkoren ben.

… na mijn bekering voelde ik niets.

… kun je Jezus zomaar aannemen?

… ik doe nog zo veel zonden.

… is mijn geloof wel groot genoeg?

… heb ik genoeg berouw?

… hoe weet ik dat ik het zal volhouden?


Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.

Dringend weerklinkt Zijne stem:

“Zondaars, o kom toch en wordt nu de Mijne”.

Ga nu gelovig tot Hem.

Keert weer, keert weer,

zondaars, keert weer tot Uw Heer!

Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.

Zondaars, o hoort Hem, keert weer!


De kern van het christelijke geloof

16 september 2006

28 oktober 2006

25 november 2006

6 januari 2007

24 februari 2007

24 maart 2007

21 april 2007

De Vader

De Zoon

De Heilige Geest

Vrede met God

Geloof

Hoop

Liefde

More magazines by this user
Similar magazines