Views
5 years ago

Activiteitenverslag - Fileserver Urban Communication

Activiteitenverslag - Fileserver Urban Communication

Uitvoerend comité

Uitvoerend comité activiteitenverslag FeDeraUtO 2009 Nelissen Léon vicevoorzitter Lanhove Bruce bestuurder 6 Jacobs Marcel erevoorzitter Van hoe Freddy voorzitter Smeets Luc vicevoorzitter Delmarche Réginald bestuurder Missante Luc algemeen directeur Veys Carl vicevoorzitter Pirson Philippe afgevaardigd bestuurder © VISUAL COMMUNICATION Patrick DEKEYSER

Voorwoord 2009 zal bijblijven als een moeilijk jaar waarin de verkoop, de omzet en de winst aanzienlijk onder druk kwamen te staan voor onze bedrijven uit de autosector, de metaalhandel en de aanverwante sectoren. Er kwam een einde aan een vijftal opeenvolgende jaren van groei en de financiële gezondheid van vele kmobedrijven werd aangetast door de economische crisis. Ook kwam er een einde aan de jarenlange daling van de schuldgraad en moesten vele bedrijven teren op buffers uit de voorgaande, betere jaren. Wat zal 2010 brengen? Ondanks enkele positieve geluiden en een goede start met het autosalon in januari blijft volgens FEDERAUTO enige voorzichtigheid geboden. De omstandigheden zullen hoogstwaarschijnlijk verbeteren maar wat de tewerkstelling en de investeringen betreft, blijven vele bedrijfssectoren bijzonder pessimistisch gestemd. Naast het traditioneel socioeconomisch dossier geven wij u in dit jaarverslag een overzicht van de initiatieven en activiteiten van onze groeperingen, regionale verenigingen en gewestraden evenals de werkzaamheden binnen onze commissies, en de Europese en internationale verenigingen. Duurzaam ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de hele bedrijfsvoering opnemen. Overleg met alle belanghebbenden van de onderneming maakt deel uit van dit proces en verplicht de onderneming zich op veelzijdige vlakken in vraag te stellen. In ons centaal thema gaan wij uitgebreid in op dit actualiteitsthema en de manier waarop onze bedrijven dit kunnen implementeren. Zonder de inzet van onze leden bestuurders kunnen onze doelstellingen niet worden bereikt. Wij danken al diegenen die hun bekommernissen en visie met ons hebben gedeeld in de diverse bestuursorganen om in deze moeilijkere tijden bij te dragen tot een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor de 16.000 ondernemingen en hun personeelsleden die FEDERAUTO vertegenwoordigt. Een bijzondere dankbetuiging gaat eveneens naar het personeel van FEDERAUTO voor hun inzet om de kwaliteit van de dienstverlening naar onze leden toe dagelijks gestalte te geven. Luc Missante Philippe Pirson Freddy Van hoe Algemeen directeur Afgevaardigd Bestuurder Voorzitter 7 2009 activiteitenverslag FeDeraUtO

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication - ictnews
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag - Jan De Nul
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Urban Golf verovert Amsterdam
Activiteitenverslag - Lokale Politie
5. activiteitenverslag 2010 - Kauri
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag - CRR
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Activiteitenverslag - Lokale Politie
Activiteitenverslag 2008 - CEI-De Meyer NV
IVC activiteitenverslag 2006 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
BINNEN VAART - Binnenvaart - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Bekijk de PDF - FEBEM - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer
Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication - ictnews