SASSENHEIM-OPEN HUIS - Soet en Blank

soetenblank.nl

SASSENHEIM-OPEN HUIS - Soet en Blank

VOORWOORD

Taaie tijden

houden ons

niet tegen

Geld moet rollen, maar soms rolt het niet de goede

kant op. Deze taaie crisistijd is voor bijna niemand

gemakkelijk. Niet voor huurders, voor kopers,

ondernemers, niet voor de overheid en ook niet

voor woningcorporaties. De komende jaren

confronteert het kabinet ons met een groot aantal

heffingen en huurverhogingen. Dit geld zouden

we prima kunnen investeren in verbetering aan

woningen en projecten, maar het gaat helaas linea

recta de staatsruif in. Het geld is kortom niet meer

gelabeld voor de lokale volkshuisvesting: dan zou

het ten goede komen aan onze huurders en wonen

in onze regio. Ik vind dat dat laatste wel zou moeten,

omdat heel veel mensen in de Bollenstreek

baat hebben bij verbetering in en aan hun woning.

Ook is in onze dichtbevolkte regio een grote vraag

naar nieuwe sociale huurwoningen.

Door ons werk nog efficiënter te doen en onze tijd slimmer in

te delen, kunnen we kosten besparen. Hierdoor kunnen we

toch actief blijven in bouwen en onderhouden en houden

we bijvoorbeeld toch geld over om te investeren in belangrijke

duurzame projecten. Ik ben er trots op dat er voor ons

kantoor nu een oplaadpaal voor elektrische auto’s staat.

U leest hierover uitgebreid in dit nummer van Open Huis.

Bovendien zijn we volop bezig met het duurzamer maken

van onze woningen: goed voor het milieu en het levert u

een lagere energierekening op. Dit programma loopt nog

een groot aantal jaren door. Het is de bedoeling om in 2020

een energieneutrale woning te hebben: die levert evenveel

energie op als hij kost. Nieuwe technieken zoals warmtekoude

opslag helpen hierbij.

Wij proberen optimistisch te blijven en roeien met de

riemen die we nog wel hebben. Taaie tijden houden ons

2

niet tegen, zeker niet in het jaar waarin we honderd

jaar bestaan! We hebben er de nodige ervaring

mee: Vooruitgang is namelijk opgericht in een tijd

waarin de crisis ook niet mals was. Dat was een

belangrijke reden voor het aanbieden van woonruimte

aan mensen die het financieel wat minder

hadden.

Engelse volkshuisvesters namen een kijkje in onze

keuken en keken hun ogen uit. Ze brachten een

bezoek aan de vernieuwde Oranjebuurt en zagen

met eigen ogen hoe wij het kleinschalig wonen

voor mensen met een verstandelijke beperking

organiseren. Dit gebeurt bij ons midden in de

maatschappij, iets dat in Engeland nog vrijwel

onbekend is. Het is mooi om te zien dat mensen

van elkaars werk kunnen leren. Zo dragen wij met

elkaar bij aan vooruitgang in wonen en leven!

Ik wens u alvast fijne feestdagen en een goed en

gezond 2013!

Steven Schrader

Directeur-bestuurder

Bewonersblad Open Huis december 2012

More magazines by this user
Similar magazines