SASSENHEIM-OPEN HUIS - Soet en Blank

soetenblank.nl

SASSENHEIM-OPEN HUIS - Soet en Blank

Huurachterstand?

Extra kosten!

Wanneer u een huurachterstand heeft,

kunt u met Woonstichting Vooruitgang

bijna altijd een betalingsregeling

afsluiten om de achterstand in te lopen.

Sinds 1 juli 2012 heeft de rijksoverheid

nieuwe regels vastgesteld voor het

incasseren van schulden. Ook huurschuld

valt onder deze nieuwe incassoregels.

Er is een minimum aan incassokosten vastgesteld

van € 40,- dat naast de schuld extra betaald dient

te worden. Daarnaast is er ook een maximum

percentage vastgesteld dat op kan lopen tot 15%

van het schuldbedrag. Bovendien wordt er BTW,

nu 21%, over de incassokosten berekend.

Ook Woonstichting Vooruitgang hanteert deze

kosten. Later dit jaar wordt vastgesteld hoe we

precies de nieuwe regels gaan invoeren, die dan

per 1 januari 2013 van kracht worden.

Serviceabonnement

Bewonersblad Open Huis december 2012 5

Hoe gaat Vooruitgang werken?

Wettelijk is bepaald dat u huur maandelijks vooruit moet

betalen voor de eerste van de maand. Als u dit niet doet,

sturen wij u een herinneringsbrief. Binnen 14 dagen kunt

u dan de achterstallige huur alsnog zonder extra kosten

betalen. Heeft u de achterstand binnen de gestelde

termijn van 14 dagen niet betaald, dan ontvangt u een aanmaningsbrief.

In deze brief staat het bedrag vermeld van de

achterstand, de extra kosten en de BTW. Deze extra kosten

bedragen minimaal € 40,- en maximaal 15% van de achterstand.

Vanaf dit moment bent u deze incassokosten ook echt

aan ons verschuldigd. De vordering geven wij uit handen aan

de deurwaarder. Om deze onnodige kosten te voorkomen,

kunt u dus het beste op tijd betalen! Is het een keer moeilijk

om te betalen? Neemt u dan op tijd contact op met onze

wijk- en woonconsulenten. Samen zoeken we dan naar een

oplossing. Wilt u er zeker van zijn dat de huur tijdig en iedere

maand wordt betaald, dan kunt u ons ook machtigen om de

huur automatisch van uw rekening te laten afschrijven. De

medewerkers Klantenservice helpen u graag met het invullen

van de betreffende machtiging. U kunt ook een machtigingskaart

door ons laten toezenden. U maakt dan elke maand ook

kans op een cadeaubon van € 50,-.

Huurders van Woonstichting

Vooruitgang kunnen een serviceabonnement

afsluiten.

Voor € 3,95 per maand nemen

wij u veel zorgen uit handen.

Wij voeren dan werkzaamheden uit

die normaal gesproken voor eigen

rekening zijn. U kunt zich eenvoudig

aanmelden voor het serviceabonnement

door contact op te nemen via

(0252) 24 10 10 of te mailen naar

mail@wstvooruitgang.nl.

More magazines by this user
Similar magazines