Glimmer'lei juni 2006 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei juni 2006 - Glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

24e jaargang - nummer 6 Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

juni 2006

Glimmen krijgt ‘eigen muziekschool’

Ze kunnen niet wachten, Ben Hesselink en zijn vrouw

Roelinda Sinkgraven uit Paterswolde. Onlangs vonden

zij een droomhuis aan de Parallelweg in Glimmen. Hun

verhuizing naar ons dorp heeft voor Glimmen een

muzikaal gevolg: we zullen een muziekschool rijker zijn.

We heten de muzikale nieuwkomers welkom!

Incognito

Ben Hesselink is een geboren pianoman. Hij is kind aan huis

bij pianohandel Steenhuis in Glimmen. Hij komt uit Twente,

waar hij het conservatorium deed. “Ik koos bijna vanzelf voor

piano, omdat ik thuis ben opgevoed met klassieke muziek,

vooral opera. De piano heeft mijn hart gestolen. De klank, de

polyfonie. Met een stem en een piano kun je al zoveel

doen!” Tijdens zijn studie groeide Ben’s liefde voor de lichte

muziek en dat was een ‘verboden liefde’. “De directeur van

het conservatorium was daar duidelijk over. Lichte muziek

was strikt verboden. Wie zich daarmee inliet kon vertrekken!

Toen ik dus ging spelen in allerlei bandjes moest ik incognito,

met een zonnebril op als er foto’s voor de kranten werden

gemaakt. Op de affiches ontbrak steevast mijn naam, stel je

voor dat ze er achter zouden komen.” Misschien was het juist

dat verbod dat Ben’s liefde voor de lichte pianomuziek deed

aanzwellen. Hij ging spelen in allerlei bands, ook jazzbands.

Het is maar goed ook, want in dat circuit ontmoette hij in

1978 een leuke en bekwame jazzzangeres; Roelinda

Sinkgraven. Die was geboren en getogen in Haren en wilde

als kleuter al zangeres worden. Ze zegt: “Het doel heb ik

bereikt, op mijn 18 e ben ik beroepszangeres geworden. Ik

heb goede opleidingen gehad en kreeg ook opdrachten. Zo

heb ik in vele achtergrondkoortjes gezongen tijdens studiosessies

van bekende artiesten en ik ging zingen bij het Vara

Dansorkest. In 1978 zocht het ensemble van Ben Hesselink

een zangeres en zo hebben wij elkaar ontmoet.”

Muziekschool

Ben en Roelinda’s leven is doorspekt van muziek. Hij aanvaardde

begin jaren 80 een baan in Stadskanaal als muziekdocent

en daar werkt hij nog steeds. Het stel verhuisde

pagina 1 Glimmerlei

toen naar Paterswolde, waar de vleugel letterlijk door het

bovenraam naar binnengetakeld is. “Die vleugel hoorde bij

mij, en dat als nu nog steeds zo”, lacht Ben. Privé ging hij

pianolessen geven, vooral aan kinderen. Zo is Muziekschool

Ben Hesselink ontstaan. “Dat doe ik nu al zo lang, dat ik oudleerlingen

nu op het conservatorium zie spelen. Ik ken er een

die hier met keyboardles is gestart en nu piano studeert.

Keyboardleerlingen laat ik hier ook op de piano spelen, soms

komen ze erachter dat piano toch veel mooier is.”

Niet te netjes

Plezier in muziek maken staat bovenaan het verlanglijstje van

deze muziekdocent. “Ik zie muziek niet als een optelsom van

noten en techniek, er moet méér zijn. Ik begin al vrij snel

met leerlingen te praten over harmonieën. Als je verschillende

tonen samenvoegt krijg je een akkoord. En dan kun je

al echt muziek maken.” Ben Hesselink vindt dat muziek niet

te netjes gespeeld moet worden. “Dan speelt een leerling

zonder enig gevoel wat er staat, maar dan klinkt het niet

mooi. Als we proberen er gevoel in te leggen gaat het leven.

Dat is mijn overtuiging.”

Naar Het Glimmen verscholend liggen Waterlaboratoruim Noord

Glimmen wordt de nieuwe bakermat van Muziekschool Ben

Hesselink. We hebben geluk dat Roelinda nu juist haar

droomhuis vond aan de Parallelweg. Ze zegt: “We hebben

redenen om uit te zien naar een huis met voorzieningen op

de begane grond”, zegt ze. “Ook al zijn we nog jong. Toen ik

de bungalow in Glimmen had gezien was ik verkocht. We

hebben daar goede mogelijkheden om de muzieklessen te

geven, het is een prachtige plek.” Bijkomstig voordeel is dat

deze muziekfamilie nu om de hoek komt te wonen van het

gerenommeerde pianobedrijf Steenhuis. “Daar komen wij al

heel vaak”, lacht Ben. “Da’s handig.”

In september gaat Ben Hesselink beginnen met pianolessen

in Glimmen, wellicht stimuleert het onze inwoners om het

eens te proberen, zo dichtbij. Wie meer wil weten kan hem

bellen op 050-3094931.


Redactioneel:

Voor u ligt het laatste nummer van de Glimmer‘lei voor de

zomervakantie. Wij gaan er even tussenuit. De eerstvolgende

krant zal in september bij u op de deurmat vallen.

We hebben het afgelopen jaar weer met veel plezier aan de

dorpskrant gewerkt. Een krant die, naar we hebben gemerkt,

heel trouw wordt gelezen, zelfs door oud dorpsgenoten

tot in Australië toe. Dit jaar is de service uitgebreid

richting internet waardoor nu in de hele “wereld” het wel en

wee van ons dorp kan worden gevolgd. De PDF van de

Glimmer`lei is ondertussen al te downloaden op

www.glimmen.com, www.glimmen.net, www.pb-glimmen.nl

en op www.hareninbeeld.nl.

Wij gaan in 2007 op naar ons 25 jarig bestaan. Als redactie

willen wij aan deze mijlpaal extra aandacht besteden.

Maar de leden van de redactie wensen u eerst een hele fijne

vakantietijd toe.

Koersbal: iets voor u?

De Stichting Welzijn Ouderen Haren (SWOH) start in het

komende winterseizoen weer met de activiteit Koersbal.

Wat is koersbal?

Koersbal is een balspel dat u samen met anderen speelt, in

teamverband. Bij koersbal spelen steeds twee paren tegen

elkaar. Elk paar krijgt vier koersballen, van eenzelfde kleur.

Daarnaast is er nog een “jack” in het spel, een klein wit

balletje dat bij de start van het spel op de mat wordt gerold.

Kort samengevat moet elk paar proberen zijn ballen zo dicht

mogelijk in de buurt van de jack te rollen. Het paar dat daar

tijdens de achtereenvolgende beurten het beste in slaagt,

krijgt de meeste punten en is dus de winnaar. Maar, gezelligheid

staat voorop! Kortom, een leuk spel dat een beetje lijkt

op jeu de boules, maar binnen wordt gespeeld.

Koersbal wordt iedere donderdagmiddag van 14.30 – 16.30

uur onder leiding van een aantal begeleiders gespeeld in

Huize Westerholm, Irenelaan 1 te Haren.

Lijkt het u gezellig om dit spel eens een seizoen mee te

spelen? U kunt zich opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen

Haren, telefoonnr. 050 – 534 41 73. Wij zijn iedere werkdag

bereikbaar tussen 9.00 – 13.00 uur.

U kunt natuurlijk ook eens vrijblijvend een kijkje gaan nemen!

We gaan donderdag 7 september a.s. voor het eerst van

start.

Mogen wij eens in de drie weken een beroep op u

doen als begeleider?

Het spel wordt iedere week begeleid door twee vrijwilligers.

Deze mensen draaien mee in een poule. Eens in de drie

weken doen wij dan graag een beroep op deze mensen.

Lijkt het u leuk om eens in de drie weken het koersbalspel te

begeleiden, Een nieuwe of weg wilt langs u meer het informatie, Quintusbos? bel dan met de

Stichting Welzijn Ouderen Haren, telefoonnr. 050 -534 41 73.

Stel:

De directeur is zichzelf

niet meer de baas

Stress? Te veel werk, te weinig mensen?

Een slimme ondernemer doet een beroep

op de Zodiak. want de Zodiak zorgt

snel voor versterking.

Voor administratie, drukwerkverzorging

en data-base marketing.

Onderdeel van DSW Stadspark

Zodiak, Eenrumermaar 1, 9735 AD Groningen, Tel. (050) 544 60 00

pagina 2 Glimmerlei

Locatie Deen nog steeds ‘holle kies’

De locatie waar garage Deen voorheen was gevestigd

aan de Rijksstraatweg in Glimmen is nog steeds een

holle kies in het gebit van ons dorp. De vraag is

waarom het al jaren duurt voordat er daadwerkelijk

gebouwd gaat worden. We legden ons oor te luister

bij Julia Hoekstra, projectleider van Jorcom Projectontwikkeling

te Bolsward. Ze legt uit hoe de situatie

is.

Een openstaande grondwaterput bij het Quintusbos:

onderhoud

“Twee jaar geleden waren de plannen nagenoeg rond, we

wilden er twee riante woningen op ruime kavels aan de

Rijksstraatweg bouwen en daar achter nog zes patiowoningen

op kavels van ongeveer 260 m2. De gemeente

zag dat wel zitten, maar wij hebben eind 2004 even de voet

op de rem gezet. Tijdens een presentatie aan omwonenden

kwamen we er namelijk achter dat de buurman van dat

perceel, aan de rechterzijde ervan, wel bereid was om op

termijn zijn tuin aan ons te verkopen. Dat opende perspectieven

om de woningen op grotere locaties te kunnen

bouwen en we vonden dat de moeite van het wachten wel

waard. De onderhandelingen met deze buurman lopen al een

tijd en we denken er in juli 2006 wel uit te zijn. Als dat rond

is willen we een aantal woningen fors ruimer gaan maken, die

komen dan op percelen van 580 m2 te staan. De vertraging

is trouwens ook nog ontstaan doordat de provincie zich met

het project ging bemoeien. Men raadde het de gemeente af

om woningen te bouwen op een ‘achterperceel’. We

hebben daarom besloten de plannen nu zo aan te passen dat

we de goedkeuring van de provincie niet meer nodig hebben.

Als alles nu gaat zoals we hopen kunnen de woningen

rond januari 2007 in de verkoop. Als we 60% hebben

verkocht gaan we bouwen.”

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en augustus iedere maand.

Advertenties en

administratie: Rijksstraatweg 32, 9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging: Tom Ploeger en Koen Hoiting

Redactie: Hein Bloemink, Rob Jager,

Gert Nienhuis en Jitske Bruinenberg

Aanleveren kopij: bij voorkeur per mail of op diskette

Kopij inleveren vóór 3 septemberi.

Verschijningsdatum: WEEK 38.

Glimmer‘lei downloaden: www.glimmen.com of

www.hareninbeeld.nl


Kerkdiensten Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen (juli - augustus 2006)

18 juni 10.00 uur Trefpunt ds. Overeem

(Leusden)

19.00 uur geen dienst

25 juni 10.00 uur Trefpunt ds.Schut

19.00 uur geen dienst

2 juli 10.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Schut

9 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk

Noordlaren ds. Schut

19.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Schut

16 juli 10.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Karelse

(Slotzondag)

23 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk

Noordlaren ds. Karelse

30 juli 10.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Ridderbos

6 aug. 10.00 uur Bartholomeuskerk

Noordlaren ds. Karelse

13 aug. 10.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. v. Dalen v.d. Zouw

19.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Ridderbos

20 aug. 10.00 uur Trefpunt

Glimmen ds. Karelse

27 aug. 10.00 uur Bartholomeuskerk

Noordlaren ds.Schut

Kunstenaars in dop en ander nieuws van

de Meent

Laatst las ik in de krant een artikel over een school in

Groningen waar ze extra aandacht aan de schilders van de

Ploeg hadden besteed. Er stond een mooie foto bij en het

zag er leuk uit.

Ook op onze school doen wij veel aan creatieve vakken. Zo

heeft groep 3-4 recentelijk aandacht besteed aan het

kubisme waarbij werk van Picasso en Altink (Ploegschilder)

werd gebruikt als voorbeeld.

Groep 5-6 heeft decors, kleding en materialen gemaakt

voor hun Meenttheatervoorstelling over heksen en tovenaars.

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a.biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

open : hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00 en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

pagina 3 Glimmerlei

Voor het project over Anne Frank heeft groep 7 muurkranten

gemaakt en getekend. Woensdag 14 juni geven ze

een voorstelling naar aanleiding van de Wibo

(weerbaarheids) lessen die ze hebben gevolgd. Ze zijn

bezig met het maken van prachtige versierde gedichten,

flyers, krantjes en posters.

Groep 8 is weer druk bezig met de voorbereidingen voor

de musical, waarbij de rekwisieten en decors met behulp

van creatieve ouders worden gemaakt. Op hun showtafel

in de gang hebben de houten boomhutten plaats gemaakt

voor de meest aparte en vreemde van bruine klei gemaakte

spaarkoppen. Over griezels gesproken!

De bovenbouw krijgt naast de lessen van de eigen leerkrachten

ook les van kunstenaars die op school komen

zoals b.v. de keramiekkunstenaar Pete Silverstein (zie o.a.

muurtegels op het schoolplein), de onderbouw (1,2,3,4)

gaat ieder jaar op bezoek in zijn atelier in Onnen. We

leren er telkens weer iets bij over het werken met, het

glazuren en het bakken van klei. De producten passen we

in overleg meestal aan bij het project waar we mee bezig

zijn.

De superenthousiaste schrijver, gitaarspeler én schoolmeester/directeur

Chris Vegter trof bij zijn bezoek leerlingen

van groep 5-6 die aan zijn lippen hingen en alle

boeken al kenden.

Ook de computer wordt gebruikt bij de creatieve lessen.

Leerkrachten vinden hier allerlei aanvullend materiaal.

Leerlingen gebruiken de computers om informatie in te

winnen over onderwerpen, om hun gedichten of verhalen

te typen voor hun muurkrant of powerpoint-presentatie,

om extra te oefenen voor bepaalde vakken zoals spelling

(Goed Spel), rekenvaardigheden (o.a. tafels) of om te

ontspannen (o.a. schaken) als je al klaar bent met je

werk. Dat de kinderen zo gemakkelijk omgaan met de

computer komt mede door programma’s zoals Type for

kids, Word for kids en Web for kids.

Naast dat we leerlingen leren om te gaan met allerlei

middelen en materialen gaan de leerkrachten zelf ook

geregeld op cursus. Zo zitten we momenteel met een

aantal collega’s op donderdagavond bij Fenneke Kievit van

het CKC om meer te leren over het werken met papiermaché.

Het leuke van dit soort lessen is dat je ze deelt

met collega’s van andere basisscholen. Hier zitten collega’s

van de Marke, de Wissel, de Linde, de Brinkschool en de

Meent samen met lijmhanden aan één tafel en helpen we

elkaar de mouwen op te stropen als deze weer eens

afzakken. We kletsen, knutselen, lachen en hebben samen

een heerlijke avond, waarbij we meer leren dan alleen

maar het werken met papier-maché. Kortom, werken met

cultuur, kunst en computers verbreedt je horizon en

verbindt mensen op een leuke manier!

Vriendelijke groeten, Hillien van Heuveln, groep 3-4 OBS

de Meent.

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl


Ik bewonder een dorpsgenoot…

Tja, en dan ben je zelf aan de beurt, de schrik voor velen

misschien… Want ja; dan moet je ook weer iemand bedenken,

en dat is niet altijd even gemakkelijk want er zijn zovéél

bewonderenswaardige personen in ons dorp…

Maar één van de eerste namen die in me opkwam, was die

van een manspersoon, die naar mijn gevoel al sinds mensenheugenis

onlosmakelijk verbonden is met VV Glimmen, die VV

Glimmen eigenlijk zelf ís…

Vele dorpsgenoten weten nu al over wie ik het heb waarschijnlijk.

Hij begon ergens eind jaren 60 als leider van de VV,

werd scheidsrechter, kwam in het bestuur (doet dat nog

steeds trouwens), was ruim 30 jaar secretaris van de VV, en

is nu ook al zéker ruim 25 jaar kantinebeheerder!

Het is echt ongelofelijk wat deze man, met fantastische hulp

van z‘n vrouw én vele anderen overigens, allemaal voor de

vereniging doet. Natuurlijk elke zaterdag en donderdagavond

in de kantine staan en de overige avonden dat er iets te

doen is óók. De zondagochtend is voor het schoonmaken

van de kantine en daartussenin is hij ook nog de schakel

tussen de VV en de gemeente, kopieert en drukt hij de

voetbalkrantjes en verstuurd ze ook nog, zorgt dat zieke

leden een fruitmand krijgen, dat jarigen of mensen tijdens

een toernooi een bloemetje krijgen, en zorgt hij tijdens de

zomerstop dat de - al of niet nieuw ingezaaide - grasvelden

water krijgen. En ik vergeet vast nog wel een aantal dingen

te noemen…

Ik heb het hier uiteraard - voor wie het nog niet wist - over

Bertus Mulder, wiens gehaktballen trouwens wereldberoemd

zijn in Glimmen en omstreken…

Wat mij en vele anderen betreft mag hij dit nog jáááren

blijven doen, ook al kan ik me goed voorstellen dat hij en z‘n

vrouw ook wel eens wat meer tijd voor zichzelf willen. En als

het zover is zal het een bijna onmogelijke opgave blijken te

zijn om een opvolger van dit kaliber (letterlijk én figuurlijk?)

te vinden…

En daarom heb ik diepe bewondering voor Bertus… En

Bertus, wie bewonder jij???

Groetend, Anne Nienhuis

Glimmen 2 speelt “interland” tegen het Engelse Tenderden

Op 19 mei as vertrok het tweede elftal van de VV Glimmen

naar Engeland om daar op 20 mei een “interland” te spelen

tegen het team van Tenderden.

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

pagina 4 Glimmerlei

Aanleiding was een sponsorcontract dat de Grijs assurantiën

en VoslIbert communicatie, vertegenwoordigt door respectievelijk

Marckol de Grijs en Sander Renkema, aan het begin

van dit seizoen zijn aangegaan met de aanvoerder van het

team Erik Bazuin.

Glimmen 2 trad tijdens de “interland” in het originele oranjetenue

aan. Deze shirts waren aangeboden door schildersbedrijf

Gorter & zn. De shirts zijn voorzien van de namen van

de spelers het logo Glimmen2goesUK. Tevens is er een

speciale website met informatie over deze wedstrijd in de

lucht: http://www.glimmen2goesuk.nl/

Voormalig speler van Glimmen 2, Eric Valk, is tegenwoordig

werkzaam en woonachtig in Engeland. Eric is tevens voorzitter

van Tenderden. Zijn ervaring met het voetbal in Engeland

is voornamelijk het krijgen van een stijve nek. Als middenvelder

ziet Eric de ballen voornamelijk over hem heen gaan...

Glimmen 2 kwam uit in de reserve 5e klasse van het

zaterdagvoetbal. “Modern voetbal, ouderwets gezellig”, dat

zijn de kenmerken van dit team. Het team wordt gevormd

door een mix van ervaren spelers en jonge talenten. Dit

seizoen eindigt het team in de middenmoot.

Uit het Engelse persbericht:

The match will take place on may 19 th. in Tenterden to

celebrate the 350 th anniversary of the sack of Chatham

where the greatest Admiral in Dutch history Michiel de

Ruyter, rammed the chain that was put across the Medway

and ransacked the English war fleet. The English flagship is

still at display in the Dutch Scheepvaart museum in Amsterdam

as a trophee. It will also be an appetiser for the World

Championships to be held this Summer in Germany.

Glimmen is a village in the province (county) of Groningen,

the most northern province of the Netherlands. It is almost

halfway between Groningen city and Assen, famous with a

lot of English motor fans for the TT (motor cycle) races.

(Ver)bouwplannen?

ABEL NIEBORG

Hoge Hereweg 23a

9756 TG Glimmen

Tel.: (050) 406 38 50 / 06-50211559

Email: info@borgverbouw.nl

www.borgverbouw.nl


Glimmen.com in een nieuw jasje

De website www.glimmen.com is de laatste maanden aan

het groeien! Was het vijf jaar geleden nog een virtuele

hangplek voor jongeren, de laatste maanden wordt de

website steeds meer een brede nieuwssite voor alle

inwoners van Glimmen.

Vrijwel dagelijks worden nieuwe berichten geplaatst over

alles wat met Glimmen te maken heeft. De berichten zijn

zeer divers; veel sport, algemeen nieuws en komende

evenementen zijn te vinden op de site. Dit alles wordt

natuurlijk af en toe afgewisseld met een luchtig artikel.

Wat is Glimmen.com nog meer?

We laten niet alleen het nieuws zien. Op de site zijn

handige links naar websites van verenigingen en bedrijven

uit Glimmen te vinden. Bijna alle bedrijven zijn er te

vinden. Op zoek naar een eetgelegenheid in het dorp?

Zoekt u een schilder of een boekhouder uit het dorp? Kijk

op Glimmen.com!

Daarnaast is het mogelijk je eigen foto’s te delen met

andere bezoekers. Op de site laten we de laatste foto’s

zien die geplaatst zijn op www.flickr.com (een bekende

foto site). Dit werkt met ‘tags’. Tags zijn kernwoorden die

met de inhoud van een bestand of een foto te maken

hebben. Geef je je eigen foto’s de tag ‘Glimmen’, dan

verschijnt deze direct op Glimmen.com. Dit klinkt misschien

wat technisch, maar het is ontzettend leuk!

Niet geheel onbelangrijk is dat op korte termijn geregeld

een nieuwsbrief zal worden gemaild naar leden. Hierin

wordt dieper ingegaan op de nieuwsrubrieken. Je kunt je

voor de Glimmer nieuwsbrief aanmelden op de site.

U treft het bij TOTAL
Aanhanger verhuur

Sparen voor mooie kado’s

Ook nachtautomaat

Openingstijden: ma. t/m vr. 6.30 - 22.00 uur

zaterdag 8.00 - 20.00 uur

zondag 9.00 - 20.00 uur

C. Annen

Groningerstraat 126

8493 TB De Punt

Tel. (050) 406 15 00

Wij accepteren:

Eurocard

Travelcard

Visa

Bank/Giropas

Dinnersclub

American

Expres

pagina 5 Glimmerlei

Dagelijks worden nieuwe artikelen toegevoegd aan de

website. Dit in tegenstelling tot andere internetpagina’s,

waar je aan één bezoekje per week genoeg hebt.

De site is zeer interactief. De bezoekers kunnen op eenvoudige

manier reageren op artikelen en meepraten over

de gebeurtenissen in Glimmen. Internet is een snel en

gemakkelijk medium voor iedereen, Glimmen.com is ook

voor iedereen bedoeld.

Statistieken

Het aantal bezoekers is op dit moment gemiddeld 400

unieke bezoeken per dag. Leuk om te zien is dat de bezoekers

niet alleen uit Glimmen komen. Ongeveer de helft

komt daadwerkelijk uit Glimmen, de andere helft uit

Groningen, Amsterdam, Hoofddorp, Arnhem en Roermond.

Heeft iemand daar kennissen toevallig?

De doelstelling voor de maand juni ligt op 500 unieke

bezoekers per dag. Dit moet zeker te halen zijn en voor

een dorp als Glimmen met 1600 inwoners is dit meer dan

goed.

Toekomst

De ontwikkeling van onlinesoftware staat niet stil. Ook

Glimmen.com zal meegaan met de nieuwste online trends

en mogelijkheden. De achterliggende gedachte is de

gebruiker nog sneller en beter te voorzien van het laatste

nieuws.

Om Glimmen.com zo actueel en breed mogelijk te houden,

zoeken wij nog redactionele vrijwilligers. Ben jij altijd op

de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Glimmen of zet jij je

in voor evenementen en wil je meer publiciteit? Meld je

dan aan via de website of via de mail

(redactie@glimmen.com). Jong en oud, iedereen mag

reageren!

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69


Mei: warm begin en koud einde.

Lente ook koud

Door Bé Zwart

Nu de mei maand er op zit kan ik de balans voor de lente van

2006 opmaken. Deze lente was aan de koude kant met een

gemiddelde van 8.6 graden. Ter vergelijking: van de laatste

10 jaren is de lente van 2001 met 8.5 het koudst en de

lente van 1998 met 11.9 het warmst. Vooral maart was dit

jaar heel koud. Het vroor toen twintig keer, waarvan 4 keer

matig. Bovendien zijn 15 sneeuwdagen in deze lente ook

heel bijzonder.

De mei maand die achter ons ligt begon veelbelovend. Op de

3 e kon waarnemend weervrouw Gineke Kolkman 26.7 graden

noteren. Het was tevens de warmste dag van die maand.

Het waren heerlijke dagen met droog warm weer, veroorzaakt

door een hoog boven Scandinavië. De lucht was erg

droog. Door het plotselinge warme droge weer kwamen de

berken in Noord en Oost Europa explosief en gelijktijdig in

bloei. De concentratie pollen is in die dagen nog nooit zo

hoog geweest. Op een satellietbeeld van Noord Nederland

was een gele waas te zien veroorzaakt door die pollen. De 1 e

decade was recordwarm. Gelukkig voor al die mensen die last

kregen van hooikoorts viel er op de 16 e na 14 dagen droogte

eindelijk regen. Het was de inleiding tot wisselvalliger weer

met buien met onweer en hagel. In de laatste week viel de

temperatuur erg terug naar waarden van onder de 15

graden, waardoor de 3 e decade de een na koudste is geworden

van de laatste tien jaren. De wind kwam de laatste

week veelal uit het noordwesten en het noorden. De

weersbepalende systemen, een hoog bij Ierland en een laag

bij Scandinavië veroorzaakten deze stroming.

Er viel 79 mm neerslag, dat is iets onder het tienjarige

gemiddelde. De meeste regen in mei viel in 1983 (136 mm.)

en het minst in 1989 (15 mm) (gegevens Koos Kasper)

Haren, 15 mei 2006

Stichting Welzijn Ouderen Haren

organiseert zomeractiviteiten

Gedurende de zomermaanden organiseert de Stichting

Welzijn Ouderen Haren voor alle 55 plussers in de gemeente

Haren een aantal activiteiten. Voor meer informatie en

aanmeldingen kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn

Ouderen Haren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen

9.00 uur en 13.00 uur, telefoonnummer 050 - 534 41 73.

ZOMERBINGO

Op woensdag 28 juni om 14.00 uur kunt u meedoen aan de

zomerbingo. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in ’t

Nije Cruys, aan de Kerklaan 5 in Haren. Aanmelden t/m 26 juni.

Voor de laatste ontwikkelingen en

trends in interieur en woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren Tel. (050) 534 48 19

pagina 6 Glimmerlei

WORKSHOP TEKENEN EN SCHILDEREN

Op dinsdag 4 juli en dinsdag 11 juli kunt u van 09.30 tot

12.00 uur deelnemen aan een workshop tekenen en schilderen.

De workshop vindt onder deskundige leiding plaats in ’t

Clockhuys. Voor materiaal wordt gezorgd. Voor de workshop

van dinsdag 4 juli kunt u zich aanmelden t/m dinsdag 27 juni.

Voor de workshop van dinsdag 11 juli kunt u zich aanmelden

t/m dinsdag 4 juli.

FILM

Op dinsdag 18 juli om 14.00 uur wordt er een film vertoond

in ‘t Clockhuys. De film is gebaseerd op het boek van Tracy

Chevalier en speelt zich af in de 17 e eeuw. Het leven van de

schilder Vermeer, zijn vrouw en het dienstmeisje staat

centraal. Aanmelden t/m 14 juli.

NORDIC WALKING

Op donderdag 27 juli wordt om 14.00 uur onder deskundige

leiding een Nordic Walking route gelopen van 15 km. Onderweg

is er gelegenheid om iets te drinken. U dient zo mogelijk

zelf voor wandelstokken te zorgen. Aanmelden t/m 24 juli.

RONDLEIDING NEDERLANDS HERVORMDE KERK

Op zaterdag 5 augustus 2006 om 14.00 uur wordt een

rondleiding gegeven in de Nederlandse Hervormde Kerk, in

het centrum van Haren. Tijdens de rondleiding zal het orgel

enige tijd bespeeld worden. Aanmelden t/m 3 augustus.

BEZOEK AAN DE HORTUS

De zomeractiviteiten 2006 worden afgesloten met een

bezoek aan de Hortus op dinsdag 29 augustus om 14.00 uur.

U krijgt een rondleiding langs bloemen en bomen die op dat

moment in bloei staan of anderszins de moeite waard zijn om

te bekijken. Omdat er een diavoorstelling gegeven wordt, is

het bezoek aan de Hortus ook erg geschikt voor mensen die

slecht ter been zijn. Aanmelden t/m woensdag 23 augustus.

Expositie Nr. 13

Bij kunst- en kadogalerie Nr 13 in Glimmen exposeert t/m

12 augustus Brenda Hardijk uit Hoogezand haar BAM-beelden.

Brenda gebruikt voor haar beelden en objecten diverse

materialen, waaronder klei, kunsthars en aluminiumcement.

Haar eerste expositie bij Nr 13, eind 2004, bestond voornamelijk

uit vrouwfiguren. Nu laat ze o.a. ook fraaie organische

schalen zien, waarbij vooral het glazuurgebruik in combinatie

met de vorm heel prachtig is. Het is slechts een klein gedeelte

van haar totale werk, maar het geeft een goed beeld

van haar creatieve geest.

Over haar werk zegt Brenda het volgende: “Mijn uitdaging is

om in mijn werk contrasten te creëren, eenvoudige vormen

met een bepaalde spanning erin: stoer maar toch elegant,

glad gecombineerd met ruw. Inspiratie haal ik uit alle indrukken

die ik opdoe in deze hectische tijd. Als ik tot rust kom in

mijn atelier en een stuk klei in mijn handen neem, ontstaan

de vormen en beelden vanzelf.”

Nr 13, bijzonder voor binnen & buiten

Zuidlaarderweg 13, Glimmen

http://nr13glimmen.googlepages.com

Open: woensdag 13-17 uur

donderdag en vrijdag 10-12 & 13-17 uur

zaterdag 10-17 uur


Column: Wijn in een land van bierdrinkers

Als je in onze natie van bierdrinkers de voorkeur geeft aan

wijn wordt daar vaak vreemd tegenaan gekeken. Mede

door ons calvinistische verleden wordt wijn nog steeds

beschouwd als iets wat riekt naar de elitaire kringen van

onze maatschap-pij.Helaas doet de wijnwereld zelf te

weinig om dit ietwat stoffigeimago op te poetsen.

Zolang figuren als de heer H. Duijker uit Abcoude model

blijven staan voor wijndrinkers in het algemeen, zal

hieraan niet snel iets veranderen.

Op het sociale vlak is er nogal eens sprake van peer

pressure. Wie wijn wil drinken in een gezelschap van

bierdrinkers moet genoegen nemen met grappen ten koste

van de eigen drinkgewoontes. Wie in de bruine kroeg of

sportkantine een glas wijn bestelt in plaats van de meer

gangbare alcoholische consumpties, wordt regelmatig

vreemd aangekeken door het personeel; al geldt dit

waarschijnlijk sterker voor mannelijke consumenten dan

voor vrouwelijke. Daarnaast wordt bij het geven van

rondjes vaak automatisch aangenomen dat er “gewoon”

bier gedronken wordt.

Een glas wijn bestellen in een bar of café getuigt überhaupt

van het nodige lef. De kwaliteit is over algemeen

toch al erg matig, maar daar komt vaak nog bij dat de fles

waaruit geschonken wordt, doorgaans minimaal 24 uur

heeft staan oxideren achter de bar. In dat licht is het

verstandiger om witte wijn te bestellen, omdat die in de

koeling wordt bewaard, waardoor het oxidatieproces

enigszins vertraagd wordt. Over serveertemperaturen

zullen we het maar niet hebben…

Ook restaurants –waar men mag verwachten dat deze ken

nis aanwezig is– maken zich nogal eens schuldig aan een

soort ontmoedigingsbeleid, door witte wijn en rosé te koud

en rode wijn veel te warm te serveren. Voor de goede

orde: acht graden Celsius is de absolute ondergrens voor

wit en rosé, aangezien het bij lagere temperaturen niet

meer goed mogelijk is smaken van elkaar te onderscheiden.

Grote witte wijnen uit bijvoorbeeld Bourgogne smaken

zelfs het best op 13 à 14 graden!

De bovengrens voor rode wijn is 18 graden. De aloude

vuistregel uit de vorige eeuw stamt uit een tijd dat woonkamers

noodzakelijkerwijs veel kouder waren dan nu.

Aangezien rode wijnen vanaf een temperatuur van 18

graden Celsius snel log en alcoholisch worden, is het beter

om ze te serveren op 15 à 16 graden. Dan is er namelijk

nog wat ruimte om te stijgen…

Dit alles is heel erg jammer. Wijn is namelijk bestemd voor

iedereen die er interesse in heeft en is dankzij het grootwinkelbedrijf

gemakkelijk en in behoorlijke verscheidenheid

te krijgen. Bovendien combineert het goed met eten,

Wijncursus

pagina 7 Glimmerlei

waardoor een lunch of diner een geheel nieuwe dimensie

kan krijgen. Daarnaast levert de complexiteit van geur en

smaak veel gespreksstof op, wat die mooie fles bij uitstek

geschikt maakt om te delen met vrienden en dierbaren.

Tot slot is het zo’n hobby die nooit verveelt, omdat er in

vrijwel alle werelddelen degelijke wijn wordt gemaakt

waar veel aan valt te ontdekken. Hoe meer tijd je er in

investeert, hoe leuker het wordt!

Michiel de Lange

Volgende maand Column Deel 2: Goed of Lekker?

Gezien het flinke aantal positieve reacties op het artikel in de

vorige Glimmerlei, zal vinoloog Michiel de Lange op

25 juni van14.30 tot 16.30 aanwezig zijn in de Groenenberg

om kennis te maken met geïnteresseerden, eventuele

vragen te beantwoorden en cursisten in te schrijven. Het is

dan tevens mogelijk om een indruk te krijgen van het

cursusmateriaal en de inhoud van de lessen. Overigens is er

voor de cursisten de mogelijkheid zich na deze cursus in te

schrijven voor het landelijk erkend examen van de Stichting

Vakdiploma Horeca: het SVH Wijncertificaat. Zie ook de

informatie op www.degroenenberg.nl.

Met vriendelijke groeten,

Sven Olav Thieme - Tel. 06-29390255 - Fax.0847-166785

Oogmeting

Oogdrukmeting

Contactlens-aanpassing

Hoortoestellen

brillen en contactlenzen

Meerweg 11 - 9752 JA Haren

tel. (050) 534 40 82


Van de Older’nsoos

door Metje Wolters-Bazuin

Bliede dat ik zo’n toedie vrij ben,

mor nait met ‘t weer dat wel wat beter ken.

Veuroal veur schoulvakantie en pinksterdoagen,

die toch om wat mooier weer vroag’n.

Veul’n moak’n plan’n ,ze will’n der oet,

‘t is lang nait oaltied ‘n goud besloet.

Wied vot goan is gain garantie veur mooi weer,

en de gemakk’n heb je thoes veul meer.

“t Is wel zo wat men nait kent,

genog die ‘t wel wait’n, zitt’n doagn met mooi of moal weer

in sleurhut of tent.

Der was ‘n bericht woarin ik las,

hou’t de leste joar’n met poas en pinksterweer was.

‘t Het wel ais beter mor ook wel ais minder west,

en “t leste dat joar heugt je ’t best.

Oafgeloop’n pinkster hadd’n wie gain kloag’n,

ofschoon je de 2 de dag wel wat meer goud kon’n droag’n.

8 Mai was veur de leste keer,

hebb’n tot september gain soos weer.

Met wat gezellig goan we probeer’n,

woar ze in de vakantie wat op kunn’n teer’n.

Deur omstandigheed’n,

kon ik deze leste middag mor half aanwezig weed’n.

Mor zo as ik heb heurt,

is der van alles gebeurt.

Gebak bie de koffie of thee,

een volksdansgroep oet Vries die ‘n optreed’n dee.

En dan tot besloet,

brocht’n ze ‘n toast op mooi vacantie weer oet.

Van oet Hoaren loat’n ze heur’n,

dat van Welzijn ouderen zummeraktiviteiten gebeur’n.

‘n Foldertje woar alles opstun,

wat je met noar hoes neem’n konn’n.

Kuj nog ais weer overleez’n,

of der wat veur je bai zal weez’n.

‘t Bestuur werd bedankt deur de leed’n,

veur alles wat we dit seisoen weer deed’n.

Een plant en een bloumenbon,

woar loater nog ais weer wat op hoalt word’n kon.

Hoop’n dat we gezond de zummer deurstoan,

en in september met frisse moud van start kunn‘n goan…

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels Autoservice

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening

op het gebied van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven

en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn: Stemmen - Onderhouden

Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H. P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

pagina 8 Glimmerlei

Glimmen van bovenaf…

Op bijgaande foto‘s ziet u (een deel van) Glimmen vanuit de

lucht, gemaakt op 13 juni jl. door ondergetekende in het

goede gezelschap van Henk en Thomas Wildeboer, Gea van

Bergen, Jan van Oosten (die deze tocht nog tegoed had ter

ere van zijn 50 e verjaardag) en Ineke Vlaar…

Gert Nienhuis

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Voor al uw

bloemwerk

Bloemsierkunst

GROENEVELD

Meerweg 56 - Haren-Gn

Telefoon (050) 534 78 21


Harm Moorman krijgt de erepenning

Op 20 mei 2006

kwam Harm Moorman

naar een vergadering

van de ijsbaanvereniging.

Althans

dat dacht hij. Geheel

verrast was hij door

de vele dorpsgenoten

in de Groenenberg.

Want hij wist natuurlijk

niet dat hij de

erepenning van de

gemeente Haren

uitgereikt zou krijgen.

Deze penning wordt maar heel zelden uitgereikt aan mensen

met een bijzondere betekenis voor de gemeente Haren.

De burgemeester Gerritsen sprak hem waarderend toe en

spelde hem het speldje van de erepenning op. De erepenning

zelf kreeg hij overhandigd om deze een mooie plaats

in huis te geven.

Harm is HET gezicht

van Glimmen. Want

bijna iedereen kent

hem, van zijn paarden

en zijn huifkar.

Al heel lang bemant hij

de technische commissie

van de ijsbaanvereniging.

En sinds

jaar en dag is hij

betrokken bij de

organisatie van evenementen

van de

basisscholen en van

voetbalevenementen

(als er gewonnen wordt tenminste).

Hoofdschuddend en geamuseerd liet hij zich de felicitaties en

gebak welgevallen.

Beroemde en minder beroemde paarden

in Glimmen.....

Dit gouden paard is te

bewonderen boven een

zijdeur van ‘Huize Weltevreden’.

Misschien ter

ere van de paardenrennen

in de twintiger jaren

gehouden op de Hoge

Hereweg?

HARRIE VAN DIJKEN

EN ZOON

UW SCHILDERS

Hoge Hereweg 92

GLIMMEN

Telefoon (050) 406 21 95

Telefoon (050) 409 00 45

Rietdekkersbedrijf

J. VOS

Alle rietdekkerswerkzaamheden

Ook voor reparatie en

onderhoud

Al meer dan 30 jaar

vakmanschap

* Boerderijen * Bungalows

* Villa’s * Molens

* Recreatiebungalows

Oude Boerenweg 11 - Glimmen

tel./fax (050) 406 20 39

pagina 9 Glimmerlei

De jonge Ale van de Harmoor-stal

met moeder

Manon aan de Parallelweg

van stalhouder

Harm Moorman. Dit jaar

de eerste boreling van

de drie drachtige merries.

De gemetselde paarden

van architect Reitsma

zijn bijzondere

herkenningspunten

geworden in ons

dorp.

De bakstenen paarden

staan aan de Rijksstraatweg

bij het huis

‘De Groninger Punt’ en

bij de ‘Oeckelenhof’

waar de heer Reitsma

woonde en woont. Het

sierlijk springende

paardje is geheel wit

geschilderd. Het altijd

grazende paard,

waarvan dit een detail

opname is, heeft Don

Quichot de la Man’cha

op de rug.


De jaarlijkse Boomgaardmarkt

Aan de Boerlaan no. 17 werd voor de tweede keer de jaarlijkse Boomgaardmarkt bij het huis “De goede Ree” gehouden.

Hoewel het weer niet helemaal meewerkte werd de markt goed bezocht. Naast de diverse stalletjes werden er demonstraties

gehouden zoals het spinnen van wol, het drijven van schapen met de bekende bordercollies en het omgaan met

paarden. Het is zéker de bedoeling deze “wolmarkt” volgend jaar weer te houden. Wij hopen daar dan tijdig melding van

te kunnen maken. Op bijgaande foto`s een impressie van de markt…

Herhaalde oproep!

Overblijfouders gezocht !

Al jarenlang is er op de O.B.S. de Meent de

mogelijkheid om kinderen tussen de middag

te laten overblijven.

Helaas hebben we na de zomervakantie niet

meer voldoende “overblijfouders” om dit in

de huidige vorm voort te zetten.

Daarom zijn we dringend op zoek naar

nieuwe overblijfmensen. We denken daarbij

aan ouders of grootouders van huidige of exleerlingen,

maar ook als u geen (klein)-

pagina 10 Glimmerlei

kinderen bij ons op school heeft, kunt u reageren

op deze oproep.

Dus lijkt het u leuk om op één of meerdere

dagen (maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag)

tussen 12.00 en 13.00 een groepje kinderen

te begeleiden met eten en spelen tegen een

redelijke vergoeding, neem dan even contact op

met:

De school (Marcel de Ruiter) 4061897

Endre Tanczos (overblijfouder) 4063035

Renje Bakker (overblijfouder) 4063031

Kinderen, personeel, MR en OR van O.B.S.

de Meent Glimmen

More magazines by this user
Similar magazines