Views
5 years ago

Download - Vereniging BWT Nederland

Download - Vereniging BWT Nederland

aangetoond in een goed

aangetoond in een goed onderbouwde rapportage. Die rapportage was er niet De gemeente ging dus nat, en terecht. In heel veel kleine gemeenten kunnen de mensen, ook al werken ze zich drie slagen in de rondte, nooit volledig álle vakkennis bijhouden. Maar in de meeste kleine gemeenten worden ook geen hele complexe bouwwerken neergezet, geen torenflats van meer dan 8 hoog, geen ingewikkelde en grote fabriekscomplexen. Waarom zou je de daarvoor benodigde kennis dan structureel in huis moeten hebben? Samenwerking tussen gemeenten, in welke juridische constructie dan ook, kan dan ook kwaliteitsverhogend werken omdat je specialistische kennis makkelijker kunt organiseren.Ik heb het dan niet over de RUDs. Inhuren van specifieke deskundigheid kan natuurlijk ook, maar dat levert toch niet hetzelfde resultaat op. Ook een BWT-er moet plaatselijke kennis hebben, moet zowel bij vergunningverlening als bij het toezicht weten waar spanningen kunnen optreden, niet alleen in de wijk maar ook bij het bestuur. De BWT-er moet méér laten zien wat hij doet, meer aan de weg timmeren, de maatschappelijke relevantie van het werk over het voetlicht tillen. Dat geldt ook voor plantoetsers. Wij zijn als beroepsgroep slecht in het verkopen van onszelf. Daar zit één van de oorzaken van … onbekend maakt….. De BWT-er moet ook meer weten van flankerend beleid, moet weten waarom het van belang is dat die woningen toekomstwaarde krijgen, waarom de ventilatie in die school goed moet zijn, wat het belang is van duurzaamheid. Een vergunning is immers niet meer dan een instrument waarmee de kwaliteit van een pand voor de lange termijn wordt geregeld, gericht op wát er in dat pand moet plaatsvinden. Als we met elkaar die link kunnen leggen en dat meer dan nu uitventen ( ipv alleen.. dat is in strijd met het bouwbesluit, of met norm X, Y en Z) dan is per definitie de waarde van het werk aangetoond, want je hebt de maatschappelijke relevantie in het snotje. Zorg bij plantoetsing voor goed vooroverleg met de klant. Licht de wethouder voor over wat er straks besloten moet worden, betrek de ambtelijke top er bij als het om projecten met status gaat. Laat ze daarbij niet op jouw stoel gaan zitten. Laat ze wel scoren, maak ongegeneerd jouw successen, die je toch niet uitvent, tot hun successen. Neem zelf in het bouwtoezicht af en toe een vakwethouder mee, zorg er voor dat hij ook eens met helm op en geleende veiligheidsschoenen aan, over de steiger klautert. Regel dat hij of zij, als hij dat leuk vindt, eens in een bouwkraan kan klimmen. Laat hem de dillemma’s zien bij de uitvoering. Toon jouw expertise. Doe dat zelf en laat het niet aan een leidinggevende over. Plan daarbij de foto-momenten in voor die wethouder. Zorg dat hij op een andere manier dan standaard trots wordt op wat er wordt gerealiseerd, op wat zijn ambtelijk apparaat doet. Zorg er voor dat hij jouw weet te vinden en bedien hem. Lastige bouwstop? Betrek de vakwethouder eerst, niet in de zin van “ mag ik een bouwstop opleggen” maar klip en klaar “ik heb een bouwstop opgelegd, het gaat niet om kattenpis maar echt om de veiligheid /kwaliteit, de toekomstige gebruikers en bewoners zijn straks jouw kiezers, niet die ontwikkelaar want die is straks weg”. Laat altijd hem het voordeel zien van adequaat handelen en handel daar zelf naar. Gebruik de kwaliteitscriteria die zijn ontwikkeld als middel om de positie van de beroepsgroep te verbeteren. Niet alleen door een beter opleidingsbudget te eisen, maar ook om ruimte in tijd te krijgen om de vakinhoud te kunnen bijhouden. Dat kan immers aan het product worden toegerekend en kan in totaal worden bekostigd uit de bouwleges. Denk ook eens in geld en laat dat niet alleen aan vergunninghouders over. Laat je nooit kleineren, sta je dat toe dan toon je weinig zelfrespect. Hoe kan een ander dan wel respect voor jouw beroepsgroep tonen? Geen arrogantie, maar wel

zelfverzekerdheid zou het motto moeten zijn. Wordt je geschoffeerd, sla terug, pik het niet!! Maar sla slim, niet in het wilde weg. Óók op 20 april van dit jaar deed de Raad van State een uitspraak in een zaak van de gemeente Beuningen die de tegenhanger is van de kwestie Den Haag die ik eerder memoreerde. Een inspecteur had goed onderbouwd dat er geen constructieve gebreken in een pand zaten. Daartegen was de buurman opgekomen, waarschijnlijk een gevalletje burenruzie. De Raad van State stelt dat de bewering dat constructief onveilig is gebouwd niet is onderbouwd door een rapport van een terzake deskundige, zoals de inspecteur is. De bevindingen van de inspecteur dienen dus niet voor onjuist te worden gehouden. Een inspecteur BWT is dus voor de Raad van State een deskundige op zijn terrein. Nu nog onszelf én de rest van Nederland hiervan overtuigen!

VEREnIGInGSnIEUWS VBWtn - Vereniging BWT Nederland
Download - Vereniging BWT Nederland
Handreiking kan-bepaling - Vereniging BWT Nederland
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Handreiking kan-bepaling - Vereniging BWT Nederland
Download hier het programma - Hiv Vereniging Nederland
Download de brochure - Hiv Vereniging Nederland
Download:Kasteel of kaartenhuis? - Vereniging BWT Nederland
Kadernota Veiligheid - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Van werklast naar werklust - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Presentatie Guus Schrijvers - Nederlandse Vereniging voor ...
rapportage_lipodystofie - Hiv Vereniging Nederland
2 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
MemoRad 2012-4 - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
5 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
2 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
Muismodellen - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
1 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
Euclides - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
Download Antenne "Drugs" - Unie Vrijzinnige Verenigingen
Sociale fobie - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
eduRAD 71 - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Download hier de uitnodiging - Nederlandse Vereniging voor ...
Rapport Meijering - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
Canon Ruimtevaart Nederland - Nederlandse Vereniging voor ...
MemoRad 2006-4.pdf - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
0pm•Euclides 77-3 - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
| 58 | - Hiv Vereniging Nederland