middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

DE PAASVREUGDE AANHOUDEN

We hebben de neiging de

grote geheimen van ons

christelijk geloven ‘gestipt’ te

beleven. We vieren Kerstmis

en Pasen en gaan weer op

in de gewone tijd. Maar dat

God medemens werd om ons

doodslot te openen, kunnen

we dagelijks in-leven. Twee

gebeden driemaal per dag

kunnen de nabijheid van

God laten inwerken in onze

dagelijkse, egale tijd. Het zijn

uiterst waardevolle ‘devotiegebeden

in de sterke betekenis

van ‘toewijdingsgebeden

waarbij we de leegte van onze

vliedende tijd door Gods inwerking

kunnen laten vullen.

Het Angelus of Engel des Heren laat

ons toe in te treden in het communicatiemoment

van Nazaret. Hier

en nu, driemaal daags, is de hemelse

Vader bereid zijn Zoon door de

werking van zijn Geest in ons, in

mijn leven te laten binnentreden.

Als ik, als wij de bereidheid van

Maria naleven, haar jawoord van

harte nazeggen, worden we ons ervan

bewust ‘Christusdragers’ te zijn

die gezamenlijk de weg van kruis

naar opstanding in hoop gaan.

Sinds de 18de eeuw wordt het Angelus

tijdens de paastijd vervangen

door het Regina Caeli, genoemd

naar de beginwoorden, Koningin des

Hemels. De tekst luidt:

Koningin des Hemels,

verheug u, alleluia!

Omdat Hij, die gij waardig

geweest zijt te dragen,

alleluia!

14

gregoriaanse muziek van het regina coeLi

middelares en koningin | april 2013

Verrezen is, zoals Hij gezegd

heeft, alleluia!

Bid God voor ons, alleluia!

Verblijd en verheug u,

Maagd Maria, alleluia!

Want de Heer is waarlijk

verrezen, alleluia!

Laten wij bidden.

God, die U verwaardigd

hebt door de verrijzenis van

uw Zoon, onze Heer Jezus

Christus, de wereld te verblijden,

geef, smeken wij u,

dat wij door zijn Moeder, de

Maagd Maria, de vreugde

van het eeuwig leven verwerven.

Door dezelfde

Christus, onze Heer. Amen.

Alleen al vormelijk lijken beide

gebeden, Angelus en Regina caeli,

op elkaar. Ze worden bij voorkeur

dialogaal (afwisselend door twee

groepen) gebeden, als een afspiegeling

dat geloven en bidden een

dialoog is van mens en God en als

een voorspiegeling dat Gods heilshandelen

gericht is op een ‘wij’, zijn

Volk en Gemeente onderweg. Deze

gebedsdialoog ademt verbondenheid,

van God met ons, van ons

onderling. Beide worden afgesloten

met een vraaggebed dat op de

eindtijd gericht staat. Het slotgebed

van het Angelus legt hierbij uitdrukkelijk

de band met de paasovergang

en -hoop: “Opdat wij, die door de

boodschap van de engel de menswording

van Christus uw Zoon

hebben gekend, door zijn lijden en

kruis gebracht worden tot de glorie

van de verrijzenis.” Het Angelus gedenkt

de menswording van Jezus,

het Regina caeli zijn opstanding,

maar de eerste staat uiteraard gericht

op de tweede. Daarom werd

Gods Zoon inderdaad onze Broeder,

niet om een vrijblijvend verblijf

onder ons te kennen, maar om de

diepte van ons kruis aan te gaan en

ze te doorlichten met de hoop van

zijn verrijzenis.

Vreugdegebed

Het Regina caeli is een heerlijk

vreugdegebed om de finale doorbraak

van de hoop, een lied van

opwekking! Het zindert van paasvreugde:

“Verblijd en verheug u”,

met een zesvoudig alleluia! Het

is de nagalm van het Angelus, de

begroeting van Maria, die meestal

vertaald wordt als “Wees gegroet,

Maria”, terwijl de Griekse tekst

chaire ook te begrijpen is als “verheug

u, Maria.” Dat de Vader ons

medemenselijk nabij is in zijn

geboren Zoon is al een bron van

More magazines by this user
Similar magazines