middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

ongekende vreugde. Dat Hij ons

bestaanslot ten einde heeft gedeeld

en onsluitbaar heeft geopend is de

finale van alle mogelijke vreugde,

dé levensvreugde van de nimmer

eindigende, triomfantelijke Liefde.

Beide gebeden zijn ‘weg’-gebeden.

Wat eens is gebeurd, werkt oriënterend

op mijn, op onze levenstocht.

Feiten

en verstand

De heerlijke paasboodschap wordt

echter glansrijk ondersteund door

twee vaststaande argumenten. Het

eerste bewijs is van de orde van de

feiten en het verstand. Hoe kan

men verklaren dat de leerlingen

een zo vlugge en radicale omkeer, van

vrees naar vrijmoedigheid, doorgemaakt

hebben? Petrus kende Jezus

niet meer. Alle leerlingen sloegen

op de vlucht. Hun verblijf hadden

ze vergrendeld uit vrees zelf gegrepen

en gedood te worden. Met

woord en daad, een ander leven

en samenleven, getuigen diezelfde

bange en laffe leerlingen, ongeletterd

en arm, nu onbevreesd en alom

tot in het hart van het Romeinse

Rijk, van hun opgestane Heer.

Hoe die onverwachte, wervelende

en wervende wending verklaren

Jezus, onze Medemens, weze onze

Gids door alle lijdensduister naar

zijn heerlijkheid. De Verrezene zij

onze Tochtgenoot naar de onstuitbaar

volle vreugde. Beide zijn mariale

gebeden. Ze verbinden het grote

van de nederigheid van Maria met

het grote van haar en onze bestemming.

Beide echter zijn ten volle

Christusgebeden. Want het is enkel

tenzij vanuit een objectieve impuls,

dat de verrezen Heer hen van zijn

opwekking heeft overtuigd?

Ervaring

en hart

Het tweede argument is van de

orde van de zin, het hart, de ervaring.

De zekerheid van Pasen ligt in

de lijn van de diepste verwachting

van elk mensenhart. Zin is er in

het universum alleen als de liefde

bestaat en zich doorzet. Als ik niet

bemind word en niet bemin, weet

ik niet waarom ik leef, blijft mijn

hart onvoldaan. Die ervaring wordt

acuut als iemand mij ontvalt, die

ik bemin. Meer dan voor mezelf,

wens ik dat die geliefde persoon

niet voor niets heeft geleefd, niet

in het niets verdwijnt. De unieke

opstanding van de Gekruisigde, de

Liefdevolle, zet het zegel op het onvervulde,

maar immer hunkerende

en alleen “door dezelfde Christus,

onze Heer”, door zijn menswording

en verrijzenis, dat ons bestaan een

nieuw en vreugdig perspectief heeft

gekregen. Een troosteloze christen

bestaat niet. Het Angelus laat hem

hier en nu door God bezoeken. Het

Regina caeli verplaatst hem telkens

weer in het lentelicht van de eerste

Paasmorgen.

DE DUBBELE ZEKERHEID VAN PASEN

Aan de opstanding van Jezus blijft een twijfel kleven. Die twijfel

ligt al over de eerste evangeliën gezaaid. We denken aan de ‘ongelovige’

Thomas. Als Jezus terugkeert naar zijn Vader, twijfelen

sommigen nog. De joden vertellen door dat de leerlingen van

Jezus zijn lijk hebben gestolen. De leerlingen naar Emmaüs zien

‘het’ niet meer zitten. Bij een verschijning moet Jezus eten om

zijn leerlingen ervan te overtuigen dat ze geen waanbeeld zien. In

Athene wordt Paulus op zijn aanzegging van de Verrezene meewarig

aangekeken. In zijn schrijven aan de Korintiërs moet hij

de algemene ‘tegen-stelling’ dat er hoegenaamd geen verrijzenis

bestaat, tegengaan.

verlangen van elke ware mens naar

nieuw en vollediger leven, minstens

voor zijn geliefden.

Het ene argument overtuigt ons

verstand, het tweede ons hart.

Zonder het feitmatige argument

kan het hartelijke zich niet doorzetten,

blijft het mogelijk nog illusie.

Zonder het hartelijke doel blijft het

redelijke argument zonder zin. Dat

de leerlingen zo snel en aanstekelijk

veranderen van reactie en samenleving

bewijst Jezus’ verrezen inwerking.

Het ‘waartoe’ van zijn opstanding

bezegelt hun en onze diepste

hunker naar relatie, verbondenheid,

naar de Liefde. Zowel feitelijk als

zingevend is het hoogst verantwoord

de opstanding van de Gekruisigde

aan te nemen. De zekere verrijzenis

van de Mensenzoon verantwoordt

het enig nodige en verantwoorde

geloof: in de Liefde.

Michel T’Joen

More magazines by this user
Similar magazines