middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

april 2013 | Scherpenheuvel bijlage bij Middelares en Koningin | Verantwoordelijke uitgever: E. H. Luc Van Hilst - Rozenkranslaan 5 - 3270 Scherpenheuvel

18

Maria tussen Pasen en Pinksteren

Wees gegroet...

in Scherpenheuvel

In de Handelingen van de Apostelen staat in de periode tussen Pasen en Pinksteren slechts

één verwijzing naar Maria, maar wel een heel betekenisvolle voor de leerlingen van toen

en voor die van nu: “Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de

vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders” (Handelingen 1, 14).

Maria waakt bij de leerlingen en opnieuw is er veel dat zij in haar hart bewaart: het verraad

van Judas, de verloochening van Petrus, de afwezigheid van de leerlingen onder

het kruis, de aanwezigheid van de door Jezus beminde leerling Johannes, het ongeloof

van Thomas, de droefheid van de vrouwen, het verschijnen van de verrezen Heer aan

Maria Magdalena, aan de leerlingen in Emmaüs, aan alle leerlingen, de angst voor de

Joden, de twijfels, het verdriet… Maria, de moeder van Jezus en sedert Goede Vrijdag

ook de moeder van de leerlingen is er bij, waakzaam, biddend, moederlijk actief. Zij

gelooft in de belofte van haar Zoon dat Hij zijn Heilige Geest zal zenden die alles zal

verzoenen en helen en nieuw maken zoals Hij dat deed.

Ik denk vaak aan Maria tussen Pasen en Pinksteren wanneer ik in de basiliek de mensen

zie bidden bij het genadebeeld. Maria is er opnieuw bij, bij de leerlingen van

vandaag. Zij komen met hun twijfels, hun verdriet, met hun onmacht en hun vragen,

met hun vreugde om het leerling zijn en met hun gekwetstheid omdat zij Jezus ook

vandaag alleen laten lijden en sterven. De leerlingen

van vandaag die worstelen met verraad en

verloochening van hun Heer en Verlosser. Er is

niet zoveel veranderd sedert toen in die bovenzaal.

De basiliek is zo vaak bovenzaal van mannen en

vrouwen die volharden in het gebed in aanwezigheid

van Maria. Ook nu is zij moederlijk actief en

verbindt zij ons geloof aan het hare dat alles goed

zal komen, beter zelfs, nieuw in de kracht van de

Heilige Geest.

middelares en koningin | april 2013

Luc Van Hilst, pastoor

Onze-Lieve-Vrouw

van Scherpenheuvel

Maria, Moeder van de Kerk - Bradi Barth -

Kerk in Nood/Oostpriesterhulp

More magazines by this user
Similar magazines