Signaal 1 - OB&V holding BV

obenv.nl

Signaal 1 - OB&V holding BV

COLOFON

Aan deze editie van Signaal werkten mee Teksten Tosca Vissers, Rotterdam / Fotografie Erik Schilt, Dordrecht / Redactie Fokje Jansma, OB&V holding BV /

Geïnterviewden Jurjen Thomas, Wessel Visser, Marcel Cocx en René Gubbels / Ontwerp & Layout Maquet, Rotterdam / Druk Oldehove, Westland / Oplage 1750 /

Uitgave mei 2010

Signaal is een uitgave van OB&V holding BV © Voor meer informatie: www.obenv.nl

Rotterdamseweg 402g

Postbus 152

2600 AD Delft

T 015 - 251 52 51

F 015 - 251 52 61

Assiesstraat 2

Postbus 1405

8001 BK Zwolle

T 038 - 421 13 13

F 038 - 421 84 54

Crabethstraat 7f

Postbus 6177

5600 HD Eindhoven

T 040 - 245 26 22

F 040 - 245 37 55

OB&V holding BV

KvK 27273700

info@obenv.nl

www.obenv.nl

OB&V holding BV is de overkoepelende organisatie van de werkmaatschappijen oculus, btb en visiplan

Similar magazines