Signaal 1 - OB&V holding BV

obenv.nl

Signaal 1 - OB&V holding BV

Voorwoord

Zo’n jaar geleden ontstond bij ons het idee om een soort nieuwsflits voor onze

relaties en medewerkers te laten maken. Niet met beschrijvingen van de pure

bouwtechniek of met interessante bouwprojecten, maar juist onze relaties en

opdrachtgevers zouden daarin centraal moeten staan. Dat idee hebben we

uitgewerkt. Vol trots presenteren wij u nu onze nieuwe relatiemagazine: Signaal.

De titel refereert naar het signalerende karakter van onze organisatie en de

signaalkleuren in de huisstijl.

Zoals wel vaker gebeurt, bleek het transformeren

van zo’n idee naar een goed uitgewerkt en gedegen

eindproduct uiteindelijk meer tijd te kosten dan

gedacht. Het vinden van de juiste mensen met de

juiste expertise en het uitkristalliseren van het idee

naar een definitief plan, bleek behoorlijk wat voeten

in de aarde te hebben. Met een beetje fantasie is

het realiseren van een eigen magazine te vergelijken

met een bouwproces. Dat elk nadeel ook zijn

voordeel heeft, en dat volgens zeggen van onze

nationale voetbal goeroe Cruyff, bleek ook nu.

Maar daar staat een minstens zo treffende oneliner

van de master himself tegenover, dat als je niet

schiet, je ook nooit zult scoren. Geluk bij een

ongeluk valt door het ongewild opschuiven in de

tijd, de eerste nieuwsbrief mooi samen met het

45 jarig bestaan van OB&V holding BV, of voor de

ouderen onder ons misschien beter bekend onder

de oorspronkelijke naam ‘btb-organisatie BV’.

Nu is het dan zover. Het eerste exemplaar van

Signaal ligt bij u op de mat. Hierin staan een aantal

interviews met een paar van onze beste relaties en

opdrachtgevers. Mensen waarmee we al lange tijd

succesvol samenwerken en de mooiste projecten

hebben gerealiseerd. Wij laten ze vertellen over

OB&V SIGNAAL. p2

hun werk in de bouw en wat hen daarin boeit.

Dat is ook leerzaam voor ons. Wij hebben het

gevoel dat de artikelen een goed beeld geven van

de drijfveren van de geïnterviewden binnen hun

eigen werkomgeving. Op een luchtige wijze verteld

en vastgelegd.

Wij denken dat wij niet alleen staan in ons enthousiasme

over Signaal en we hopen dat u als lezer

onze mening deelt. Daarom horen we graag uw

mening. U kunt daarvoor bellen met Fokje Jansma,

038 421 13 13 of mailen naar f.jansma@obenv.nl.

Wellicht bent u de volgende die als geïnterviewde in

ons relatiemagazine verschijnt. Het lijkt ons meer

dan nuttig om op deze manier onze relaties te leren

kennen en om nog beter te kunnen ontdekken en te

begrijpen wat hen in hun werk zoal beweegt. In ieder

geval wensen we u veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,

OB&V holding BV

Jan Hoorn Erik Rietdijk

algemeen directeur directeur

Similar magazines