CLUBBLAD mei 2013 - LTC De Heerenduinen

ltcdeheerenduinen.nl

CLUBBLAD mei 2013 - LTC De Heerenduinen

INFO

OVERZICHT BESTUUR– EN COMMISSIES IN 2013

Co Kroonsberg voorzitter 0255-515006 bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Aad Moerman secretaris 0255-513487 bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Philip Burggraaf penningmeester bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Kees van Schooten 2de penningmeester 06-18587896 penningmeester@ltcdeheerenduinen.nl

Arie van Os vrz KC 06-51572842 kantinedienst@ltcdeheerenduinen.nl

Vacant vrz T.C.

Cees v.d. Ven coördinator P & B 0255-518319 parkenbaan@ltcdeheerenduinen.nl

Bob Groos werving nieuwe leden06-51856248 groosbob@lhotmail.com

Robert Lauer vrz. Sponsor com. 0255-512518 robert@lauerlogic.com

Redactie

A.Geels redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

C.Heere redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

A.van Os redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

R. van Slingerland webteam@ltcdeheerenduinen.nl

Copy inleveren bij bovenstaande redactieleden of op het park

in de melkbus

Ons E-mailadres: ltcdeheerenduinen@versatel.nl, website

www.ltcdeheerenduinen.nl

Bankrelatie: Rabo Bank IJmuiden rekening nr: 37.35.99.501

Adres park: Heerenduinweg 12 1971 JE IJmuiden, tel kantine 0255 - 537044

Contactpersoon voor advertenties

en sponsoring

Email: robert@lauerlogic.com

Robert Lauer

Huygenstraat 12

1973 AC IJmuiden

Aad Moerman leden admin 0255-513487 ledenadministratie@ltcdeheerenduinen.nl

Anja Geels baanindeling 023-5371432 baanindeling@ltcdeheerenduinen.nl

Florian Labij vd Pol hoofdtrainer 06-41482549 info@tennis4all.nl

Florian Labij vd Pol hoofdtrainer 06-39697275

Ruud Deiman groundsman 0255-522409 r.deiman@quicknet.nl

blz 2 reclame

blz 3 bestuursgegevens

blz 4 redactie nieuws

blz 5 reclame

blz 6 reclame

blz 7 van de voorzitter

blz 8 damescompetitie

blz 9 kantinepraat

INFO

blz 10 nieuwe trainer

blz 11 reclame

blz 12 reclame

blz 13 reclame

blz 14 reclame

blz 15 trainers in aktie

blz 16 aanwinsten

blz 17 veteranen competitie

blz 18 zaterdag teams

blz 19 reclame

blz 20 reclame

blz 21 jeugd zomercirquit

blz 22 jeugd zomercirquit

blz 23-24 reclame

3


VAN DE SCHRIJFTAFEL

Het blijft maar KOUD!

Net als vele tennisverenigingen in ons

land is het seizoen niet één maar zelfs

twee weken later van start gegaan dan

de bedoeling was.

Ondanks deze late start is de competitie

al in een vergevorderd stadium.

In het volgende clubmagazine zult u de

kampioenen vermeld zien staan.

Aansluitend na de competitie beginnen

dan de diverse open toernooien in de

regio.

Op ons eigen park is men druk bezig

met de voorbereidingen om onze huis

toernooien goed te laten verlopen.

Van maandag 17 juni tot zondag 23 juni

worden de clubkampioenschappen

gespeeld.

Op vrijdag 21 juni start de veteranencompetitie.

En dan het wisseltoernooi,

het gezelligste toernooi van onze club.

4

Altijd een vol huis!

Het wisseltoernooi start op zaterdag 29

juni en eindigt op zondag 30 juni.

De ervaring leert dat het trio Bert van

Kaam, Gerda Booij en leading lady Monique

van der Velde het wisseltoernooi

weer groots zullen gaan opzetten.

En er zit voor elke deelnemer een prijs

aan vast.

Om de drie weken op vrijdagavond is er

op ons park Intertoss.

Hier doen ook spelers(sters) van andere

verenigingen aan mee.

Deze Intertoss staat onder leiding van

één van onze oudste leden de heer Jan

Jansen.

Zo leest u dat er genoeg te doen valt in

juni.

De redactie wenst u allen de komende

weken veel plezier op het gravel.

Arie van Os.

Alle vetten en oliën gaarne

inleveren bij de Heerenduinen.

Hiermee steunt u de vereniging


VAN DE VOORZITTER

We zijn al ver in het seizoen, aan het

weer zou je dat niet zeggen.

Wordt het nog eens wat beter?

Toch zijn alle activiteiten van start gegaan.

Wel een weekje later vanwege nachtvorsten,

die de banen bij opdooi overdag

onbespeelbaar maakten.

De open dag op 2e paasdag kon gelukkig

voor de jeugd wel doorgang vinden.

Hulde aan de banenploeg, die de banen

8 t/m 10 toch nog voor de jeugd bespeelbaar

wist te maken.

Jacco Eltingh hebben we voorlopig in

een parkeerbaan kunnen zetten. Volgend

jaar beter!

Een team van TSK tennistrainers zorgde

voor afwisselende spelvormen met de

jeugd.

Als vanouds werd het weer een gezellige

middag, niet in de laatste plaats door

zang van de ' zingende bloemenman' .

Ruim 40 nieuwe leden hebben zich

aangemeld die dag. Ambassadeurs

gaan ervoor zorgen, dat ze zich bij LTC

De Heerenduinen vlug thuis gaan voelen.

In de hal van ons clubhuis hangen hun

foto's.

Een goed initiatief van onze pas benoemde

coördinator ' nieuwe leden' .

Onze nieuwe tennistrainer Florian is

enthousiast met zijn nieuwe club begonnen.

(U leest meer over hem en zijn

activiteiten in dit mei nummer van ons

clubblad).

Tijdens de Koningsdagspelen op vrijdag

28 april, was hij prominent aanwezig

met een leuke attractie!

De leerlingen van de St. Franciscusschool

hebben zich op de baan zowel

als in de watercilinder kostelijk geamu-

seerd, het regende weliswaar, maar dat

mocht de pret niet drukken.

En als ik dat vanaf de zijlijn bekijk,

wordt er pittig getraind met competitieteams.

Resultaten?

Op dit moment staan er 7 teams op de

1e plaats in de competitie, met nog enkele

weken te gaan.

De Herenteams 35 + doen het goed op

de zaterdag/zondag.

Dames en gemengd team op de zondag

bovenaan! Jongens 1, op de woensdag,

doet ook goede zaken.

Houden zo!

Op www.afhangbord.nl kunt u het allemaal

nog eens nakijken.

U hebt zich toch wel aangemeld met uw

e-mailadres?

Een brief daarover is bij iedereen in de

brievenbus gevallen.

Zijn er nog problemen, wend je dan tot

Aad Moerman.

Met de clubkampioenschappen en het

wisseltoernooi in juni op de agenda,

moet het toch in alle opzichten nog een

mooie junimaand worden?

Veel tennisplezier.

Co Kroonsberg

7


DAMESCOMPETITIE

Dames dubbel 45 + dinsdag

Team 1 e klasse

Nel Thijssen captain

Loes Groenendaal

Jannie Jansen

Elly v/d Ree

Team 1 e klasse

Dineke v.d. Merwe captain

Jenny de Ruyter

Joke Staffeleu v. Wetering

Gusta v/d Steen

Marja v/d Zwan

Team 3 e klasse

Paula Cheret captain

Henny Blok

Marjan Dekker

Dineke Maasland

Anneke Reker

8

Team 3 e klasse

Ida Meijboom captain

Corry Hoogendijk

Wilma Kromhout

Trudy v/d Lugt

Team 2 e klasse

Anneke Wernke captain

Irma v/d Does

Marja de Groot

Astrid Rengers

Martha de Vries

Team 3 e klasse

Elvira Zandona captain

Charlotte Bakker

Desiree Smit

Diana Stolk

Tineke van Voorst

De dames en zaterdagcompetitie 2013: nog twee keer spelen en dan is het alweer voorbij.

Vanwege de aanhoudende vorst is de competitie dit seizoen een week later gestart.

Dit is nog nooit eerder aan de orde geweest.

De temperatuur en het zonnetje blijven tegen vallen. De inhaalwedstrijden zijn inmiddels gespeeld.

Er spelen twee damesteams op dinsdag, vier damesteams op donderdag en twaalf teams op zaterdag. Alle

teams strijden naar wat ze waard zijn en dat levert enerzijds teleurstellingen op en anderzijds hoge verwachtingen

voor de rest van de competitie. Een aantal staat nu (19 mei) op de eerste plaats dus met uitzicht op

een kampioenschap. De overige teams doen hun uiterste best om nog te stijgen op de ranglijst of om uit de

degradatiezone te blijven.

Anja Geels,

Competitieleiderster


KANTINEPRAAT

Van de kantinecommissie

Als kantinecommissie, deze commissie

bestaat uit negen leden, zijn we erg verheugd

met onze nieuwe parasol van

Hertog Jan.

Laat de zomer maar komen zou ik zo

zeggen.

Het is een aanwinst voor ons terras. De

kantinecommissie heeft aan de mannen

van park- en baanonderhoud gevraagd

om nog twee plaatsen gereed te maken

voor nog twee parasols.

Dit gaat ons terras een ‘boost‘ geven,

gezelligheid staat voorop.

De eerste container met oud frituurvet

is opgehaald.

Het geld wat daarvan binnenkomt, zien

we graag besteed aan automatische

verlichting in de toiletten en in de

kleedkamers zodat op deze plekken het

licht niet meer onnodig blijft branden.

In het eerste clubmagazine schreef de

commissie over de investering in een

nieuwe ijsblokjesmachine.

Dit was hard nodig daar de oude na negen

jaar de geest had gegeven.

De nieuwe ijsblokjesmachine staat rustig

zijn werk te doen.

Af en toe als je bardienst draait denk je

dat de jackpot valt.

Deze ijsblokjesmachine heeft een grotere

buffervoorraad dan de vorige.

De kantine commissie is er erg blij mee.

Op vrijdag 26 april ontving ons tennispark

leerlingen van de Sint Franciscus

school voor de Koningspelen die op die

dag op het park werden gehouden.

Schooljuf Annemarie van Kaam had

goed de wind eronder bij de 125 kin-

deren.

De vele vrijwilligers, zowel de ouders

van de kinderen als onze eigen leden

die de bardiensten voor hun rekening

hebben genomen, willen wij bedanken

voor hun inzet.

En onze trainer Florian, bedankt voor je

inzet samen met de andere drie trainers.

Een toppertje voor de kinderen die dag

was het geweldige waterbassin met het

ronddraaiende rad.

Bij het afscheid kregen de kinderen allemaal

een zakje chips, een waterijsje

en een geweldige chocolade medaille

mee naar huis.

Deze chocolade medailles zijn geschonken

door de familie Kassing, u weet wel

van de JAMIN winkel aan de lange

Nieuwstraat hier in IJmuiden.

Nogmaals bedankt hier voor.

Kantine V.Z. Arie van Os

9


KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE TRAINER

"Go with the Flo!"

Hallo leden van T.V. Heerenduinen.

Ik ben Florian Labij van der Pol, ben 35

jaar en woon in Bergen. In 1999 ben ik

in Warmenhuizen begonnen als hoofdtrainer

en daarna ben ik actief geweest

bij diverse verenigingen in Noord-

Holland. Bij het Melkhuisje in Hilversum

ben ik 2 jaar trainer geweest en

heb daar ervaring opgedaan als trainer

en als coach in de eerste klasse. Dit is

een erg leuke uitdaging geweest!

Ik ben al jong begonnen met tennissen:

met vriendjes tegen een muurtje, een

eigen veldje gemaakt, zelf een net gevlochten

en er waren vaak buurttoernooitjes.

Een hechte basis welke vroeger

velen van ons ook op deze manier

hebben gelegd. Ik ben lid geworden van

TC Bergen, werd al op zeer jeugdige

leeftijd clubkampioen en heb dit nog

enkele malen herhaald. Maar een voetbal

kreeg een grotere aantrekkingskracht

dan een tennisbal waardoor

mijn tennisprogressie stagneerde. Later

op het CIOS bleek dat tennis toch dat

was wat ik het leukst vond en behaalde

ik mijn diploma’s. Ik bezit de diploma's

A en B, dus kan les geven aan recreatieve

spelers en aan wedstrijdspelers.

Ook het bondsdiploma "Tennis Kids" is

in mijn bezit, dit is een prachtig leersysteem

wat ik bij Heerenduinen op

korte termijn zal invoeren. Mijn eigen

bedrijf "Go with the Flo" heeft de Noordhollandse

wind al fors in de zeilen. Een

opmerkelijk initiatief zijn mijn sportieve

zomerkampen voor jeugdigen van 5 tot

13 jaar in Bergen aan Zee, die ik nu al

voor het tiende jaar organiseer. Nieuw

dit jaar zijn de tienerkampen voor de

oudere jeugd in de leeftijdscate-

10

van 13 t/m 17 jaar. De kinderen nemen

deel aan talloze activiteiten als tennis,

golf-surfen, midgetgolf, een dagje varen

met grachtenbootjes, mountainbiken en

allerlei andere leuke (strand)spelen. Op

de website www.gowiththeflo.nl kan

men alle verdere informatie vinden. Er

is ook een fraaie folder die in de kantine

van de Heerenduinen ligt.

Mochten jullie een keer in de buurt zijn

van Bergen dan kan er ook via mijn bedrijf

een bootje worden gehuurd! Ook

organiseer ik in Bergen leuke bedrijfsuitjes,

familiefeesten en kinderfeestjes

die helemaal op maat te organiseren

zijn!

Volgens mij ben ik een trainer die jong

en oud aanspreekt, ik denk hier feeling

voor te hebben en verklaar dit door te

weten hoe ik de interesse kan wekken

en behouden, open te zijn en zonodig te

zeggen waar het op staat, óók tegen de

ouders van de jongeren.

Uren maken op de baan met elkaar en

positief praten over vorderingen en ook

over zwakkere punten zijn de instrumenten

van mij als nieuwe trainer. Op

zijn tijd afstand nemen van lesfrustraties

en van ongemotiveerden is mijn

zelfbehoudcredo buiten werktijd. Ik

hoop op een gezonde samenwerking

met alle leden van T.V. Heerenduinen.

Tot nu toe is het mij in ieder geval super

goed bevallen en kijk ik uit naar

mijn komende tijd bij de club! Tot snel

weer op de baan!

Groetjes van Florian Labij van der Pol


Kees Leijen en Zn. Olieproducten

Zandvoortstraat 110 1076 BN IJmuiden

tel: 0255—510227 mob. 06-20003536

de kapsalon voor u en uw haar

De kapsalon met aandacht voor u en uw haar

Galle Promenade 55 Velserbroek tel: 023-5385075 www. hairin.nl

Galle Promenade 55 tel: 023-5385075 www.hairin.nl


info@venusendewaard.nl


TRAINERS IN AKTIE

Assistent trainer Chiel v.d. Plas

15


AANWINSTEN

16

Kantinecommissie introduceert Coronabier

Hertog Jan verrast de vereniging met een nieuw zonnescherm


VETERANENCOMPETITIE

Heren 1 1 e klasse

Roel Moco captain

Maarten Post

Paul Spanjaard

Theo Wernke

Heren 2 2 e klasse

Arie van Os captain

Nico Gravemaker

Gerrit Hoogerwerf

Bart Runnenburg

Herman Seegers

Indeling Heren 1

WOC 1

WOC 2

HOFGEEST 1

HOFGEEST 2

HEERENDUINEN 1

RUINE BREDERODE 1

HAARLEM 1

KONTAKT 1

Indeling Heren 2 en 3

KONTAKT 2

ZANDVOORT 1

HEERENDUINEN 3

HEERENDUINEN 2

BOOGAERD 1

WOC 3

BREDERODE 1

Heren 3 2 e klasse

Gerrit v/d Vijver captain

Klaas Blok

Koen Koelemeijer

Leo Kuipers

Aad Schaaper

Gerard Schaaper

Heren 4 2 e klasse

Jan Jansen captain

Bert Hoek

Peter van Kessel

Martin Verhoeff

Indeling Heren 4

HEERENDUINEN 4

BOOGAERD 2

RUINE BREDERODE 2

KONTAKT 3

17


ZATERDAGTEAMS VOORJAARSCOMPETITIE

Gemengd 1 2 e klasse

Eline van der Maden captain

Lisa Dicke

Madelon Waalwijk van Doorn

Barry Duin

Edwin Schiltmeijer

Gemengd 2 3 e klasse

Maarten Dicke captain

Metten Bargman

Gerard Boeter

Astrid Arum

Maaike van der Heijden

Basia Quakkelaar

Gemengd 3 3 e klasse

Ilona Kieft captain

Leonoor Leijen

Machiel Twisk

Jeroen Rutte

Gemengd 4 3 e klasse

Richard van Slingerland captain

Rene Schotvanger

Renate van den Berg

Petra Klooster

Angeliek Schotvanger

Gemengd 5 5 e klasse

Bob Groos captain

Peter Ketting

Mieke Jonkman

Moniek Snoeks

Gemengd 1 35 + 1 e klasse

Ed Kops captain

Bart Runnenburg

Richard Visser

Margaret Buysman

Jacq Kops

Ingrid Runnenburg

18

Gemengd 2 35 + 1 e klasse

Rob Plug captain

Wilco van de Pieterman

Irene Dijkstra

Annemarie van Kaam

Heren 1 4 e klasse

Carl van Rosmalen captain

Stefan de Groot

Edwin Kurvers

Tony Moco

Ronald v/d Nieuwendijk

Heren 2 4 e klasse

Peter Bout captain

Kees de Groen

Nico Haver

Ben Huberts

Hennie van Lieren

Herendubbel 1 35 + 1 e klasse

Roel Moco captain

Gerrit Hoogerwerf

Maarten Post

Paul Spanjaard

Theo Wernke

Herendubbel 2 35 + 2 e klasse

Peter Cheret captain

Gerard Blok

Klaas Blok

Jan Edeling

Jack Rijs

Wim Zwanenburg

Maarten van der Plas ( reserve )

Herendubbel 3 35 + 3 e klasse

Peter van Kessel captain

Erik Griekspoor

Aad Moerman

Martin Plantinga


KEURSLAGERS

John en Arno

Groenendaal

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506

Voor specialiteiten

op het gebied van:

Gourmet-, Fondue- of

Saladeschotels en Koud Buffet

‘t is klasse,

‘t is keurslagerskwaliteit!

Lau’s klusjesbedrijf

Sierbestrating, grond en rioolwerk

L.A. Romeijn

Snippenbos 10

1974 XX IJmuiden

Tel: 0255 - 513989 06 - 53526143


JEUGD

21


JEUGD

22


Het uitzendbureau met een persoonlijke aanpak en een 24–uurs service

voor opdrachtgevers en uitzendkrachten.

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.30 uur

Kantoor IJmuiden

Zebra Uitzendbureau B.V.

Margadanstraat 28

1976 DN IJmuiden

tel: 0255-513612

fax:: 0255-514384

IJmuiden@zebra-uitzendbureau.nl

PLANETENWEG /

ZEEWIJKPASSAGE


06 - 15906809

More magazines by this user
Similar magazines