Views
4 years ago

BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!

BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!

BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR

Dit jaar Bredevoorts Nieuws 1987 - 2012 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BREDEVOORT EN OMGEVING OPLAGE 1600 25 e JAARGANG - WEEK 3 17 JANUARI 2012 BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!! Het is met trots dat wij u mededelen dat Bredevoorts Nieuws dit jaar zijn 25e jaargang is ingegaan. In 1987 werd een eerste nummer aan u gepresenteerd en nu 25 jaar verder is Bredevoorts Nieuws er nog steeds. Dit dankzij de geweldige steun van vele trouwe adverteerders en sinds een jaar ook van u lezers die spontaan hebben bijgedragen om Bredevoorts Nieuws te laten bestaan nu het aantal adverteerders is afgenomen en het niet eenvoudig is om vervangende adverteerders te vinden. Het team van Bredevoorts Nieuws wil ook in 2012 er weer volledig voor gaan en hopen zo een start te maken voor …….nog eens 25 jaar? We zetten hier bij een vraagteken omdat de digitale wereld ook voor ons steeds dichterbij komt en mogelijk ergens in de verre toekomst Bredevoorts Nieuws niet meer op papier zal verschijnen doch uitsluitend op uw laptop, computer, Iphone, Ipad enz. Wij en ik spreek in deze namens de gehele redactie, zullen echter zo lang mogelijk Bredevoorts Nieuws in gedrukte vorm laten verschijnen, omdat wij ons zeer realiseren dat nog lang niet iedereen met de computer omgaat. Het heeft overigens ook iets vertrouwds om een uitgave in de hand te hebben in plaats van uitlezen op een scherm(pje). (Voor ex-Bredevoorters en andere belangstellenden kan Bredevoorts Nieuws overigens al nu worden uitgelezen op de website van BESLUITEN RAADSVERGADERING M.B.T. KULTURHUS BREDEVOORT Het college heeft de raad geïnformeerd dat een Kulturhus in Bredevoort, gelet op de strenge randvoorwaarden zoals De Woonplaats die geformuleerd heeft, onhaalbaar is binnen de beleidsmatige en budgettaire kaders. De Woonplaats heeft vervolgens aangegeven niet meer mee te kunnen werken aan dit project. Om dit project te kunnen realiseren heeft de provincie Gelderland een subsidie aan De Woonplaats toegekend. Door de provincie is aangegeven dat het project met de toegezegde subsidie, alleen doorgang kan vinden wanneer De Woonplaats blijft participeren in dit project. De gemeenteraad heeft daarom een dringend beroep op het college gedaan om binnen afzienbare tijd met Stichting Kulturhus Bredevoort, De Woonplaats en de provincie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor de ontstane problemen en alles in het werk te stellen om de provinciale subsidie voor dit project veilig te stellen. SPEELTUIN "DE OSSENKOP" STOPT MET KNUTSELMIDDAGEN. Vanwege een groot tekort aan vrijwilligers, zijn wij helaas genoodzaakt om per direct te stoppen met de knutselactiviteiten op de woensdagmiddag. Via deze weg willen wij dan ook alle vrijwilligers die ons de afgelopen tijd, en in het verleden met raad en daad hebben bijgestaan, heel erg bedanken voor hun inzet. Dit werd en wordt nog steeds enorm gewaardeerd. Wij hopen dan ook, dat wij zo nu en dan nog een beroep op u mogen doen, omdat wij ons nu meer op andere activiteiten gaan richten. Ook blijft de speeltuin elke woensdagsmiddag geopend van 14.30 tot 16.00 uur, zodat de kinderen lekker buiten kunnen blijven spelen. Oppas aanwezig. Bestuur speeltuinvereniging "de Ossenkop" Hierboven de eerste kop van Bredevoorts Nieuws die uitkwam op 30 november 1987. Bredevoort: www.bredevoort.nu) Wij hopen in de loop van dit jaar op een aantal momenten aandacht te besteden aan dit 25-jarig bestaan. Eén van de gedachten is om u steeds wat te laten zien van de uitgaven van 25 jaar geleden. Gelukkig zijn deze bewaard gebleven en kunnen we dus uit oude nummers wat zaken ophalen. Velen van u zullen zich ook herinneren dat meerdere jaren lang wekelijks een fotopuzzel werd geplaatst met de titel “KEN UW STAD”, welke foto’s destijds werden gemaakt door Trees Veldkamp. In onze huidige redactie hebben we medewerkers bereid gevonden deze activiteit weer op te nemen en binnenkort kunt u weer een foto aantreffen met de vraag: KENT U UW STAD ? Wij moeten nog wel een sponsor zien te vinden voor een prijsje die bij deze puzzel uiteraard hoort, maar dat zal wel lukken. Tot zover nu; wij komen uiteraard nog op dit thema terug. Ab van der Geest (voorzitter Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws.) BREDEVOORT SCHITTERT 2011. Als aanvulling op het uitstekende artikel in het kerstnummer van Bredevoorts Nieuws willen we nog melden dat de gratis lunch op ’t Zand naast de genoemde sponsoren mede mogelijk is geworden door de inspanning van Bredevoorts Belang, die een subsidie van € 3.000 van de provincie Gelderland wist binnen te halen. Het is fijn dat in Bredevoort zoveel verschillende partijen goed met elkaar samenwerken. Stichting Volksfeesten Bredevoort. AFVALKALENDER GEMEENTE AALTEN IN 2012 Vele jaren heeft u automatisch via de gemeente een ROVA afvalkalender ontvangen. Vanaf dit jaar willen de gemeente en ROVA meer en meer verduurzamen en is besloten om een afvalkalender alleen toe te sturen als daarom wordt gevraagd. Computer, I-Phone en Ipad bezitters kunnen de afvalkalender downloaden (www.rova.nl/ afvalkalender); als u dan uw postcode en huisnummer invult komt automatisch de afvalkalender voor uw straat te voorschijn. U kunt ook een gedrukt exemplaar aanvragen bij de klantenservice van ROVA – Tel: 038 4273777. GYM BEGINT WEER. Het jaar is weer om en de vakantie voorbij. Wij beginnen in het nieuwe jaar weer vol moed en plezier met de “bejaarden-gym”. Nieuwe leden – vooral heren – zijn van harte welkom. Zo lang mogelijk fit blijven is immers belangrijk en U hebt ook nog een gezellige middag. Onze oefeningen zijn dinsdags van 15:15 uur tot 16:15 uur in de sportzaal van Gebouw Ons Huis. Na afloop gaan wij koffie/thee drinken in de kantine. U bent van harte welkom. Leidster en leden van M.B.V.O. (Meer Bewegen Voor Ouderen )

De Corner bestaat 25 jaar en viert dit op de Jules ... - Zaanbusiness
SALESmagazine bestaat 1 jaar!
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
Alles over 25 jaar AEX en zeven spannende nieuwe index ... - Iex
EEN STRIJDBAAR NIEUW JAAR - Sp
25 jaar actie(f)! - Desk VGO groep
25 jaar Radio Sport - Hoeselt.Be
Een nieuw jaar Een nieuwe gemeenteraad - Elsene
XCO® bestaat inmiddels al 7 jaar en viert haar dertigste release ...
engelbert nijhof 25 jaar betrokken bij ons huis waar je thuis bent ...
25 JAAR - WTTC Vlug Trug Den Dungen
AGORA 2009-1 25 jaar - AGORA Magazine
25 JAAR - Oracle Gebruikersclub Holland
Al veertig jaar lang buren - Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland
Het stokje is weer doorgegeven. Een nieuw jaar met nieuwe kansen ...
Zondag 25 Januari 1880. 37» Jaar N° 1920. Lokeren 24 Januari.
GELUKKIG NIEUW JAAR! HAPPY NEW YEAR! - Schotland Digizine
Zondag 26 Januari 1868. 25. Jaar N." 1219. Lokeren 25 Januari. DE ...
Het beste nieuws in 100 jaar 'Licht is beleving' - lightronics.nl
Het beste nieuws in 100 jaar 'Licht is beleving' - lightronics.nl
IMprove nr. 7: Nieuw jaar, Marketing in de zorg - Immens Interim ...
IMprove nr. 7: Nieuw jaar, Marketing in de zorg - Immens Interim ...
nieuw realisme en pop art uit de jaren 60 - Borzo
Bureau MUTANT wenst u een jaar met nieuwe openingen
25 jaar Opvoedings- ondersteuning bij MEE Veluwe Win kaarten ...
Goed recht, 25 jaar Slachtofferhulp Nederland
IEDEREEN SPORTIEF EN FIT HET NIEUWE JAAR IN! - Rolfes Sports