Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

skbwinterswijk.nl

Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

Inhoudsopgave

3 | Woord vooraf

4 | “Het SKB, hét ziekenhuis voor de Achterhoek”

Onze missie en bestaansrecht

Onze ambitie

Onze waarden

4 | De analyse: waar staan we nu?

Wij als SKB

Ons verzorgingsgebied

Onze marktpositie

5 | Waar willen we naar toe?

Keuze: Zelfstandigheid én samenwerking

Keuze: Basiszorg

Keuze: Zorg voor ouderen

Keuze: Bovenregionaal uitblinken

6 | Gastvrijheid

Gastgerichtheid

7 | De huisarts als partner

Informatisering

Diagnostiek

Ketenzorg

Spoedzorg

Verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde en apothekers

8 | Ketens en netwerken

Ouderenzorg in ketens

Geestelijke gezondheidszorg

8 | Kwaliteit

De zorgverlener

Indicatoren

9 | Veiligheid

Veiligheidscultuur

Medische apparatuur

9 | Werken in het SKB

Aantrekken

Behouden

Ontwikkeling van medewerkers

Inzetbaarheid en vitaliteit

10 | Een gezond bedrijf

Financieel beleid

ICT, ICT en nog eens ICT

Organiseren

Renovatie

Marketing & communicatie

meerjarenbeleidsplan I pagina 2

More magazines by this user
Similar magazines