Views
5 years ago

Geven en nemen - dr Erwin JO Kompanje

Geven en nemen - dr Erwin JO Kompanje

Geven en nemen - dr Erwin JO

Geven en nemen

 • Page 2 and 3: Omslagillustratie: De miraculeuze t
 • Page 4 and 5: PromotiecollJlllissie Promotor: Pro
 • Page 6 and 7: Ter nagedachtenis aatl mij" vader e
 • Page 8 and 9: 2.5 1968 - 1998, Hersendood in de p
 • Page 10 and 11: 3 Is het veranhvoord als ambulances
 • Page 12 and 13: Hoofdstllk 11 Bereidheid tot postmo
 • Page 14 and 15: meeste organen die bij transplantat
 • Page 16 and 17: 4 DOELSTELLINGEN De doelstelling va
 • Page 18 and 19: dige behandeling van die persoon en
 • Page 21 and 22: De dead donor rule In dit inleidend
 • Page 23 and 24: dode patiënt en de hulpverleners d
 • Page 26 and 27: pensatie optreden, allereerst door
 • Page 28 and 29: fiGUUR I ComputerTomografie-scan va
 • Page 30 and 31: catie met barbituraten. Alleen cons
 • Page 32 and 33: 1.6 WORDT EEN KLINISCH HERSENDODE P
 • Page 37 and 38: nemende stroom van publicaties waar
 • Page 39: het coma dépassé'32. Hierbij gaat
 • Page 47: permallellt loss of imellect, all t
 • Page 50 and 51: Het is opvallend dat het comité ge
 • Page 52 and 53:

  worden, voordat de uitval van het a

 • Page 56:

  De periode na 1968 tot 1997 wordt i

 • Page 62 and 63:

  tiënten met een ademstilstand werd

 • Page 65 and 66:

  toestand te omschrijven, niet meer

 • Page 69 and 70:

  diepte-elektro-encefalogram 155 . V

 • Page 71 and 72:

  tiegeneeskunde en niet omdat klinis

 • Page 73 and 74:

  november 1996 haar advies aan de Mi

 • Page 75 and 76:

  encefalogram gedurende zes maanden

 • Page 77:

  2.9 CONCLUSIES Uit een analyse van

 • Page 81:

  organisme hoeft ook niet 'a whoie'

 • Page 88 and 89:

  Het klinische verschijnsel van diab

 • Page 91 and 92:

  pidus ontstaat als 85% van de banen

 • Page 93 and 94:

  teellI (lIog) lIiet (volledig) is l

 • Page 100 and 101:

  sen dode patiënten meestal geen, m

 • Page 102:

  het klinisch-neurologisch onderzoek

 • Page 106 and 107:

  Vanuit het oogpunt van zorgvuldighe

 • Page 108 and 109:

  met behulp van een MRT-scanner. Vee

 • Page 110 and 111:

  foetus de mogelijkheid te geven zic

 • Page 112 and 113:

  hierbij is echter of deze circulati

 • Page 114 and 115:

  klinisch hersendoden niet langdurig

 • Page 116 and 117:

  encefalogram. Men zou bij deze casu

 • Page 118 and 119:

  een diabetes insipidus en hypotensi

 • Page 120 and 121:

  idee dat //1/11 familie/id lIag lIi

 • Page 122 and 123:

  over te gaan tot orgaanuitname. \Va

 • Page 124 and 125:

  het trieste nieuws gebracht en hen

 • Page 126 and 127:

  dige hersendood (voor zover dat mog

 • Page 128 and 129:

  Maar is er dan in geval van de klin

 • Page 130 and 131:

  2 Er is het onontkoombare waardeoor

 • Page 132 and 133:

  ik verwijzen naar het werk van Bena

 • Page 134 and 135:

  stamreflexen, maar met minimale act

 • Page 136 and 137:

  136

 • Page 138 and 139:

  Casus 'EditIE' De 23-jarige Edith w

 • Page 140 and 141:

  mortaliteit van 30-40%. De Carle (1

 • Page 142 and 143:

  de foetus verder te laten rijpen ov

 • Page 145 and 146:

  digheid ww de vrucht". De foetus wo

 • Page 147:

  geboren uit zijn klinisch hersendod

 • Page 150 and 151:

  het lichaam van de klinisch hersen

 • Page 152 and 153:

  vrucht aan te houden als moment waa

 • Page 154 and 155:

  onredelijk is (de hypothalamus prod

 • Page 156 and 157:

  5.1 HET KEERPUNT VAN THERAPEUTISCHE

 • Page 158 and 159:

  druk tot kritische laagte gedaald,

 • Page 160 and 161:

  en had men de behandeling dagen lat

 • Page 162 and 163:

  op te maken wanneer de arts het don

 • Page 164:

  zijn. In een recente publicatie van

 • Page 168:

  patiënt. Het gaat dus om de intent

 • Page 172 and 173:

  negen uur blijft de toestand redeli

 • Page 174 and 175:

  worden dan zouden deze patiënten d

 • Page 177 and 178:

  hOl/rs this III/fortlll/ate cOl/ld

 • Page 179 and 180:

  de ontvangers) zal zijn. Mogelijk b

 • Page 181 and 182:

  Als niet-therapeutische behandeling

 • Page 183 and 184:

  Gezien het feit dat de potentiële

 • Page 185:

  ing zal mogelijk niet goed in te sc

 • Page 188 and 189:

  psychische schade. De patiënt is i

 • Page 192 and 193:

  6.1 INLEIDING In de praktijk worden

 • Page 194 and 195:

  'lIncontrolled' NHBD298. Onder 'con

 • Page 196:

  circulerend bloed (ischemie). De sc

 • Page 201 and 202:

  van therapeutische interventie van

 • Page 203 and 204:

  Non -heart -beating donoren Bestaan

 • Page 205:

  veert de ambulance aan de poort van

 • Page 210 and 211:

  Balloon 'Ifiple Lumen catheter (DBT

 • Page 212:

  eageren van de pupillen, de kwalite

 • Page 215 and 216:

  voor het binnengaan van de resuscit

 • Page 217 and 218:

  naar het ziekenhuis vervoerd door a

 • Page 219:

  de noodsituatie, op basis van veron

 • Page 222:

  geen rekening mee te houden dat het

 • Page 225 and 226:

  Het principe van rechtvaardigheid g

 • Page 227 and 228:

  men zich alleen op duidelijke fysio

 • Page 229:

  stopt, en waarbij na circulatiestiJ

 • Page 232 and 233:

  intensive care-afdeling in aanwezig

 • Page 234 and 235:

  dan bij I, namelijk veel meer om ee

 • Page 237 and 238:

  nutteloosheid van behandelen gelimi

 • Page 239:

  Over het beëindigen van intensieve

 • Page 244 and 245:

  Concluderen? is de ventilator-switc

 • Page 246 and 247:

  g Het risico va" eell illdividueel

 • Page 248 and 249:

  van de behandeling heeft de verantw

 • Page 251 and 252:

  waren er 14 die een circulatiestils

 • Page 253 and 254:

  espect voor de wil van de overleden

 • Page 255 and 256:

  oering van het lichaam wel degelijk

 • Page 257:

  gistreerd in het donorregister of d

 • Page 260 and 261:

  8.1 HET PRESERVEREN VAN DE NIEREN B

 • Page 262 and 263:

  dan bracht de chirurg een DBTL-cath

 • Page 264:

  2 Een ander normatief argument kan

 • Page 267 and 268:

  er voordeel voor anderen te behalen

 • Page 269 and 270:

  Er is dus een duidelijke gelijkenis

 • Page 272 and 273:

  waarlozen aantal verpleegkundigen b

 • Page 274 and 275:

  ming te verrichten. Ook niet-vermin

 • Page 276:

  geconfronteerd worden. Aan de ene k

 • Page 279 and 280:

  Non-heart-beating donoren Analyse v

 • Page 281 and 282:

  mers niet gelijk aan een hartstilst

 • Page 283 and 284:

  hart. Bij elektromechanische dissoc

 • Page 285 and 286:

  scliuh1en" (p. 3). In het protocol

 • Page 287 and 288:

  familie consulteren. Bij een wilsui

 • Page 289 and 290:

  urgh protocol is hier een goed voor

 • Page 291 and 292:

  In § 6.2 werd als voorlopige defin

 • Page 294 and 295:

  Bij wilsonbekwame patiënten met ze

 • Page 297 and 298:

  na euthanasie meer emotioneel belas

 • Page 299 and 300:

  "Vordt de euthanasie in de thuissit

 • Page 301 and 302:

  2 Men zou hierbij moeten uitgaan va

 • Page 303 and 304:

  Het potentieel aan postmortale orga

 • Page 305 and 306:

  nagegaan te worden wat de oorzaken

 • Page 310 and 311:

  over het algemeen een goed gebruik

 • Page 313 and 314:

  geen orgaandonor kan zijn. Reden hi

 • Page 315 and 316:

  aill reflexes, lwrespOIlSivellessJ

 • Page 318 and 319:

  noemen de toestand waarin een pati

 • Page 320:

  echter wel dat zelden gericht naar

 • Page 323 and 324:

  is het meestal de jong volwassen ma

 • Page 325 and 326:

  waarschijnlijk altijd de zwakke sch

 • Page 327:

  Verkeersdoden in Nederland tussen /

 • Page 330 and 331:

  ill the IIlImber of PYLL ill 2010 c

 • Page 333 and 334:

  overlijden in de situatie van klini

 • Page 335:

  zegt tegen orgaan-/weefseldonatie,

 • Page 338 and 339:

  338

 • Page 340 and 341:

  11.1 VOORLICHTING, EEN TAAK VOOR DE

 • Page 342 and 343:

  zelfbeschikking van de overledene t

 • Page 344 and 345:

  Verwarrend is dat bij vraag 6 gesch

 • Page 347:

  aspect "all de mellselijke ",aardig

 • Page 351:

  donor HIV-seropositief is, dan zal

 • Page 354 and 355:

  suelen. In het protocol van de NTV

 • Page 356 and 357:

  Vooral bij de jonge mannelijke pote

 • Page 358 and 359:

  geval van Anton is er veel aan gele

 • Page 360 and 361:

  man, 1998: 608). Ook zij die ten ti

 • Page 362 and 363:

  afvragen hoe we tegen het begrip ve

 • Page 365 and 366:

  immers niet zonder reden een specif

 • Page 367 and 368:

  tioneel getroffen familieleden te n

 • Page 369 and 370:

  Het vragen van toestemming tot orga

 • Page 373 and 374:

  door de familieleden verkeerd worde

 • Page 377:

  33 Ook de weergave van Van TiU-D'Au

 • Page 391:

  314 Bijvoorbeeld: Abramson et a!.,

 • Page 400 and 401:

  'Hersendoodcriteria' van de Gezondh

 • Page 402 and 403:

  aad, kan de diagnose hersendood nie

 • Page 405 and 406:

  Het staken van de behandeling, in c

 • Page 407 and 408:

  Summary In 1998 organ donation as p

 • Page 409 and 410:

  tions of the whole brain, in the de

 • Page 411 and 412:

  ain as a whole (as in brainstem dea

 • Page 413 and 414:

  to prevent some conflict of interes

 • Page 415:

  Referenties De referenties zijn ges

 • Page 426:

  A propos des colllas dits [dépass

 • Page 437:

  and vasopressin administration on h

 • Page 460:

  somatic survival. The New England j

 • Page 470 and 471:

  470

 • Page 472 and 473:

  de huidige neuro-intensive care 6 z

 • Page 474 and 475:

  474

 • Page 476 and 477:

  476

 • Page 479:

  479

Werk geven en nemen - lessons learned
Geven en nemen - Stichting BOON
geven en nemen in het werk van pinaree sanpitak - Elan Expertise ...
balansen van geven en nemen in de relatie ... - Leren over Leven