MOBA Brief Nederlands printversie - Alpe d'HuZes

opgevenisgeenoptie.nl

MOBA Brief Nederlands printversie - Alpe d'HuZes

Script voor sponsoring door bedrijf en collega’s

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tegenwoordig zijn veel bedrijven bezig met maatschappelijk verantwoord (of maatschappelijk)

bewust ondernemen. Ze denken er veel aan, maar geven er nog lang niet altijd een bewuste

invulling aan. Je kunt je als (st)rijder van Alpe d‟HuZes laten sponsoren door je collega‟s, waarbij

je werkgever het verzamelde bedrag verdubbelt („matcht‟). Dit heeft in de afgelopen jaren goed

gewerkt.

Hoe werkt het?

De belangrijkste gedachte achter het “matching” principe is dat het bedrijf iets samen met haar

werknemers wil doen; je samen inzetten voor iets wat niet direct met het werk te maken heeft.

Het bedrijf hoeft hier niet een directe naamsbekendheid gedachte bij te hebben, maar dat kan

natuurlijk wel.

Een gezamenlijk doel brengt saamhorigheid teweeg. Dat is een steeds terugkerend werkaspect

dat niet direct met werk te maken heeft, maar waar iedereen zijn eigen ervaring mee heeft. De

werkgever vindt dit ook van groot belang en goede/leuke activiteiten die ervoor op poten worden

gezet, worden zonder uitzondering als positief ervaren, zowel tijdens die actie als in de nasleep

ervan.

Eerste stappen

Zet allereerst je motivatie goed op papier: Waarom doe je mee aan Alpe d‟HuZes, wat is Alpe

d‟HuZes, wat beweegt jou om daaraan deel te nemen! Denk daar eerst goed over na, om het

goed onder woorden te kunnen brengen. Gebruik daarbij de informatie die op deelnemersite

beschikbaar is evenals de materialen uit de sponsorbasisset.

Vind je sponsor, ofwel, wie in het bedrijf kan een beslissing voor sponsoring beïnvloeden of zelf

kan beslissen. Dit kan je directe manager zijn, je marketing manager/directeur,

communicatiemanager of een andere directeur. Het is makkelijker als je deze persoon al beter

kent, en/of als de persoon ook fietsfanaat is. Vraag ook collega‟s om te helpen de goede persoon

te vinden.

Als je de juiste persoon hebt, leg hem uit wat Alpe d‟HuZes is en laat wat algemene informatie

achter. Bijvoorbeeld het jaarboek van Alpe d‟HuZes, beeldmateriaal (DVD, Youtube) en vraag of

je een sponsorvoorstel op basis van matching mag maken. Teveel pushen in het begin werkt

niet. Geef deze persoon ook even de tijd en ruimte om er zelf over na te denken.


Pagina 2 / 2

Sponsorvoorstel

Maak het sponsorvoorstel. Dit hangt erg af van wat er al besproken is en waar de persoon zelf

aan denkt. Hieronder vind je een voorstel dat vorig jaar heeft gewerkt:

Motivatie, jouw persoonlijke verhaal.

Bedrag minimale sponsoring (bv € 6.666,-) en verdere constructies, bijvoorbeeld het

verdubbelen van de inleg van werknemers, veiling van spullen die door het bedrijf al

afgeschreven zijn (oude PC‟s, stoelen, marketingspulletjes etc, er is altijd wel iets).

Een hele belangrijke optie is om af te spreken dat werknemers een vrije dag, of een

halve vrije dag, of resterende overuren, kunnen inzetten. De geldwaarde hiervan

(bruto/netto) wordt dan in de sponsorpot gestopt. Je merkt wel, er is veel mogelijk,

maar door de optie vrije dagen open te stellen, krijg je zeer serieuze

sponsorbedragen los!

Tegenprestaties, logo‟s op kleding en website, lezing etc.

Communicatie-opzet, waarbij je kunt denken aan:

o Bedrijfspresentatie door Stichting Alpe d‟HuZes.

o Publicaties in bedrijfsblad, liefst meerdere keren, eerste keer jouw motivatie,

tweede keer sponsormogelijkheden. Start de sponsoring een dikke maand voor 4

juni: posters op publicatieborden; publicatie op intranet, eigen pagina en mail naar

iedereen met op de website een sponsorformulier. Sponsorformulier waarop

werknemer gegevens invult.

o Acties in het bedrijfsrestaurant (bijvoorbeeld de CEO op een Tacx simulator).

o Na 6 en 7 juni, alle sponsorformulieren aanleveren aan salarisadministratie. Zij

houden dan de sponsoring in op het salaris van juni en het bedrijf kan dan

meteen dubbelen. Je hebt weinig rompslomp en je hoeft niet achter je sponsoren

aan te lopen. Laat Alpe d‟HuZes de rekening sturen naar het bedrijf ivm fiscale

voordelen.

o Ondersteuning door interne communicatie is goud waard, belangrijk om hier flink

wat energie in te steken, want dit levert veel bekendheid op en dus veel geld.

Bij wie kun je terecht?

Bij vragen kun je terecht sponsoring@alpe-dhuzes.nl .

Veel succes!

More magazines by this user
Similar magazines