Views
5 years ago

Hellendoorn

Hellendoorn

• • • • • • • Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 11INT02418 llllllliiill llllllllllll - 2 - Datum vergadering: Gemeente Hellendoorn 0 JAN 2011, • Onderwerp: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 Advies: Gehoord de commissie ABZM, de raad voorstellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (tweede wijziging) vast te stellen. Besluit B en W: Cü*\L ÖZ-WV O j d u i ^ A Korte samenvatting: Als gevolg van wijzigingen in hogere regelgeving, gewijzigde inzichten, de wens tot deregulering c.q. lastenverlichting voor burgers en bedrijven én de taakstelling die is opgelegd aan het taakveld APV is het noodzakelijk en wenselijk de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) te wijzigen. Door de voorgestelde wijzigingen uit het concept-raadsbesluit door te voeren wordt het in de praktijk gemakkelijker om de APV toe te passen. Daarnaast leidt het vereenvoudigen van artikelen dan wel het opnemen van algemene voorschriften tot een vermindering van de lastendruk voor burgers en bedrijven en een meer werkbare APV. Aanleiding: Als gevolg van wijzigingen in hogere regelgeving, gewijzigde inzichten, de wens tot deregulering c.q. lastenverlichting voor burgers en bedrijven én de taakstelling voor het taakveld APV is het noodzakelijk en wenselijk de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) te wijzigen. Relevante eerdere besluiten: 09INT00392 Raadsbesluit tot vaststelling van de APV 2009 10INT01282 Raadsbesluit tot eerste wijziging van de APV 2009 Doelstelling: De APV, als wettelijk (gemeentelijk) instrumentarium om (mede) de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven, laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, jurisprudentie en wensen vanuit de politie. Bovendien in het kader van deregulering bepalingen uit de APV verwijderen teneinde de lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Oplossing: De huidige APV stamt tekstueel uit 2009. De model-APV van de VNG is daarbij als uitgangspunt gehanteerd. In 2010 is de APV aangepast aan de WABO. De onderstaande zaken spelen een rol bij het huidige voorstel tot wijziging van de APV: gewijzigde wetgeving; - gewijzigde inzichten; - regionaal beleid; wens tot deregulering c.q. lastenverlichting voor burgers en bedrijven; de taakstelling die is opgelegd aan het taakveld APV.

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Buitengewone Algemene Vergadering van ... - Quest for Growth
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Comptabiliteitsbesluit - Gemeente Venlo
12 best practices.indd - Kamer van Koophandel
WegWijzer wijzigingen WSW - Per Saldo
Samenvattende tabel van de nieuwe titel III met betrekking tot de ...
Informatienetwerk Bedrijventerrein - Ocp.be
Raadsagenda + Besluit.pdf - gemeente Hellendoorn
: t1 8 SEP 2012 - Raads - gemeente Hellendoorn
Gemeentel Hellendoorn - Raad - gemeente Hellendoorn
Arbitragezaak Bartels.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn