Magazine - Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring

mzgz.nl

Magazine - Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring

Fotografie: Hans Slot

Design: Kim van Grinsven

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Dit Maatschappelijk magazine is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot

de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie. Achmea Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in dit magazine worden

weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter informatie, zonder garantie van

onze kant en kunnen op elk ogenblik gewijzigd en geactualiseerd worden.

mei 2011

Sterk

in goed werk

Magazine voor betrokken

‘s-Hertogenbosch

Special

Edition

Mooi zo Goed zo

‘NL Doet brengt twee werelden bij elkaar’

In the spotlight:

Acht Bossche vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk saai?

Probeer het eens, geen dag is hetzelfde!

Interviews | achtergrondverhalen | wetenswaardigheden | contactgegevens


Voorwoord

Bijzondere ontmoetingen

U heeft een bijzonder magazine in handen met de titel ‘Sterk in goed werk’ over

vrijwilligerswerk voor mensen die het niet getroffen hebben in het leven. Een

magazine gemaakt door medewerkers van Achmea Bank, een commerciële or-

ganisatie. Zij wilen met dit magazine de acht stichtingen een promotietool in

handen geven om meer bekendheid te krijgen bij bedrijven en mensen die iets

kunnen betekenen voor deze belangrijke stichtingen.

Vrijwilligerswerk en betaald werk, twee werelden die elkaar raken maar niet bij-

zonder vaak ontmoeten. Bij NL DOET is dat anders. Tijdens deze landelijke vrijwil-

ligersactie zoeken bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar op, ook in ’s-Hertogenbosch en in 2011 op

heel bijzondere wijze.

Medewerkers van Achmea Bank te ’s-Hertogenbosch zijn op bezoek gegaan bij acht vrijwilligersorganisa-

ties die werken voor mensen die het niet getroffen hebben in het leven: dak- en thuislozen, verslaafden,

werklozen, arbeidsgehandicapten, mensen in armoede, etc.

Zij, de medewerkers van Achmea Bank, hebben de sfeer geproefd, vrijwilligers en deelnemers gesproken

en materiaal verzameld bij de acht vrijwilligersorganisaties. Hun indrukken en ontmoetingen zijn neerge-

legd in acht reportages in dit magazine ‘Sterk in goed werk’.

Een bijzonder magazine dat gezorgd heeft voor ontmoeting van twee werelden die elkaar zelden of nooit

raken: de wereld die geld maakt en de wereld die geld tekort komt.

Dit magazine zal naar ik hoop bijzondere aandacht vestigen op de acht organisaties met hun vrijwilligers

en deelnemers. Organisaties die doorgaans onopvallend hun waardevolle en moeilijke werk doen. Werk

dat zij niet alleen met hun hoofd maar vooral met hun hart doen.

Jan de Rond (Projectleider Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring)

2

Inhoudsopgave

Computerhuis 4

Pastoraal Uitzendbureau 6

De Zelfkrant 7

Vincentius Vereniging 8

De Voedselbank 10

Stichting Jong Actief 12

SOS Rommelmarkt 14

De Werkcarrousel 16

The Making of ... 18

Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring

Mooi zo Goed zo koppelt de energie en creativiteit van mensen aan de expertise en capaciteit van bedrijven

en instellingen door middel van o.a. sponsor- en fondsenwerving en helpende handen. Sinds de oprichting

heeft Mooi zo Goed zo, zo’n 375 projecten gerealiseerd in samenwerking met 150 vrijwillgersorganisaties

en 440 bedrijven en instellingen. Initiatieven die bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving. Kijk

voor meer informatie op www.mzgz.nl.

3


Computerhuis

Kleine moeite, groot verschil

Onder de vlag van Humanitas biedt het Computerhuis

de bewoners van ’s Hertogenbosch en de Gestelse

Buurt in het bijzonder, de mogelijkheid om

te blijven participeren in de digitale samenleving.

Hierbij wordt de computer als hulpmiddel ingezet.

De twee belangrijkste pijlers van het Computerhuis

zijn kennisoverdracht en sociale binding.

De coördinator van het Computerhuis is de 45-jarige

Anita de Gier. Anita heeft vanuit haar opleiding (HBO

Jeugd&Welzijn) en haar werkverleden (MEE Zuidoost-

Brabant) veel kennis en ervaring met het werken met jongeren

met een sociale achterstand. De passie die ze in haar werk

uitstraalt, werkt aanstekelijk. Mede door haar passie zijn er

bijna 25 vrijwilligers week in, week uit in touw om de doelen

van Het Computerhuis te realiseren.

Zo verzorgen vrijwilligers cursussen voor volwassenen om

hen wegwijs te maken in de digitale wereld van nu. Doordat

het Computerhuis daarnaast een eigen werkplaats heeft,

waar vrijwilligers computers repareren en opknappen, zorgt

de vereniging er voor dat een pc ook bereikbaar is voor mensen

met een kleinere portemonnee. Voor jongeren biedt het

Computerhuis huiswerkbegeleiding op maat. Vrijwilligers

geven kinderen uit groep 3 t/m 8 in overleg met ouders en

school bijles op het benodigde gebied.

door Michel van de Spijker en Aiko de Raaf

Anita de Gier, coördinator

Wist u dat...

* bij het Computerhuis 24 medewerkers actief zijn

* hiervan 23 medewerkers zich vrijwillig inzetten

* de doelgroep uit de Gestelse buurt en

‘s-Hertogenbosch bestaat met speciale aandacht voor

kinderen, jongeren, mensen met een achterstand op

sociaal en of economisch gebied

* het Computerhuis Gestelsebuurt een project is van

Humanitas

Het Computerhuis voorkomt

sociaal isolement jongeren

Naast een educatieve functie heeft het Computerhuis ook een

sociale functie. Zo wordt er, door de open en gezellige sfeer,

een plek geboden voor jongeren om onder toezicht met de

computer te ‘gamen’. Hierdoor wordt voorkomen dat de jongeren

in een isolement terechtkomen en houden ze aansluiting

met de samenleving. Hierbij wordt er nauw samengewerkt

met de verschillende jongereninstanties zoals Stichting

Divers en Juvans.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is uitermate tevreden dat

het Computerhuis er op deze manier aan bijdraagt dat deze

groep jongeren in verbinding met de samenleving blijft. De

gemeente geeft dan ook een jaarlijkse subsidie. Naast een

geldelijke bijdrage heeft de stichting echter ook behoefte aan

kennis en materiaal.

Wat kunt u doen?

Kennisoverdracht en Sociale Binding

Vrijwilliger worden

Als vrijwilliger is het niet echt nodig ervaring te hebben maar

is een grote dosis enthousiasme om onze deelnemers te begeleiden

voldoende. Interesse? Neem contact op met Anita

de Gier

Schenk oude computers

Heeft u of uw bedrijf nog gebruikte computers staan die door

anderen hergebruikt kunnen worden? Deze knappen wij zo

nodig op en stellen deze beschikbaar voor mensen die niet in

staat zijn dit voor henzelf te regelen.

Financiële steun

Ook een financiële bijdrage aan het Computerhuis is van

harte welkom. Hiermee kan het Computerhuis ondersteuning

geven aan bijvoorbeeld ICT-clubs in de omgeving.

Computerhuis Gestelsebuurt

Gestelseweg 2c

5216 VA ‘s-Hertogenbosch

(073) 612 81 78

www.computerhuis.org

info@computerhuis.org

4 5


Pastoraal Uitzendbureau

Alle mensen doen er toe!

Achter de monumentale gevel van het Pastoraal

UitzendBureau (PUB) - centraal gelegen aan de Buitendijk

in Den Bosch - is een grote ‘familie’ gehuisvest.

Motto: alle mensen doen er toe!

We worden verwelkomd door de deelnemers die samen

koffie drinken. Ze maken hun lunchpakket klaar om

vervolgens naar het groenproject te vertrekken.

Andere projecten die vanuit het PUB worden gecoördineerd,

zijn het Veegproject en het Fietsproject, waarvan het laatste

getuigt middels een mooie werkplaats in het pand. Hier is te

zien hoe met beperkte middelen iets moois te maken is. Deze

creativiteit is ook terug te vinden in de PUB-nieuwsbrief die

is voorzien van pakkende teksten en foto’s. Op de site www.

pubklus.nl wordt een goed beeld gegeven van de werkzaamheden

en doelstelling van de stichting.

Algemeen coördinator Jan Beuckens en vrijwilliger Henk Stuiver

nemen ons in een prettig gesprek mee in de wereld van

het PUB. Het PUB werkt voor en met mensen die verslaafd,

dak- of thuisloos zijn (geweest) en/of meervoudige problematiek

hebben. In de dagbesteding zijn de contacten met deelnemers,

voornamelijk mannen en momenteel zo’n 45 in aantal,

belangrijker dan de productie. Jan klust regelmatig met de

deelnemers, het blijkt dat dit de ideale momenten zijn om tot

verdiepende gesprekken te komen. Bovendien zie je op straat

‘oude bekenden’ die om uiteenlopende redenen tijdelijk uit

beeld bij het PUB zijn geraakt.

Aanwas van deelnemers vindt ook via de deelnemers plaats.

Velen van hen motiveren bekenden om ook eens een dag

mee te komen en de sfeer in de groep en zingeving van een

leuke klus te ervaren.

Wist u dat...

* 6% van de Nederlanders in sociaal isolement leeft

* het percentage geïsoleerden bij 65-plussers 12% is

* aanleiding tot sociaal isolement vooral verlies van

werk, echtscheiding, gezondheidsproblemen,

overlijden van partner of verhuizen is

* sociaal isolement zich uit door gebrek aan

zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en

probleemoplossend vermogen

* er in Nederland 18 miljoen fietsen zijn

De vrijwilligers, zo’n 10 à 15 in getal, ervaren naast de deelnemers

ook een toegevoegde waarde: ‘Soms moet je tegen verschillen

aanlopen om je eigen positie te beseffen’ laat Jan ons

weten. Dat realiseren wij ons ook na ons bezoek. De vrijwilligers

ervaren ‘het familie-gevoel’ onderling, maar zeker ook

met de deelnemers. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld.

De bescheidenheid die veel hulpverleners siert, is ook Jan niet

vreemd. Het is duidelijk dat men met minimale middelen de

doelstellingen probeert te realiseren, zoals bij menig charitatieve

instelling. Op onze vraag waar de stichting behoefte aan

heeft, volgt een bescheiden antwoord. Jan: ‘Ik ben niet zo van

het geld’. Toch geeft hij aan geholpen te zijn met gereedschappen

voor het fietsproject, een luisterend oor van vrijwilligers,

maar dat geld ook welkom is. Ook gemeenten zijn in deze

tijden van bezuinigingen minder scheutig, hoewel duidelijk is

dat de kosten per uur dagbesteding voor deze doelgroep via

het Pastoraal Uitzendbureau laag zijn.

Pastoraal Uitzendbureau

Bezoekadres: Buitendijk 6

5211 WJ ‘s-Hertogenbosch

Scretariaat: Rozemarijnlaan 21

5271 NJ St. Michielsgestel

(06) 12386639

www.pubklus.nl

pubjanwb@gmail.com

Mensen kunnen bij ons zijn

zoals ze zijn

De eerste stichting die in Nederland is begonnen

met een daklozenkrant is 15 jaar geleden opgericht

in Utrecht. De Zelfkrant heeft als doel verkopers een

extra inkomen te verschaffen. De Zelfkrant in ’s-Hertogenbosch

is 10 jaar geleden gestart.

Hier zetelt ook de redactie. Sinds kort zijn er ook distributiepunten

in Tilburg en Arnhem. Vooral deze drie steden,

maar ook elders, wordt de krant verkocht door mensen

die dak- of thuisloos zijn of niet kunnen rondkomen van hun

minimuminkomen. Verkopers kopen de krant voor €0,75 per

stuk en verkopen hem voor €1,50. De helft van de opbrengst

gaat dus rechtstreeks naar de verkoper. Elke maand komen

ongeveer 150 verkopers kranten ophalen bij het distributiecentrum

van ’s-Hertogenbosch aan de Tolbrug 16. De locatie

wordt De Blokkendoos genoemd.

Sociale activering

De stichting heeft 2 bestuursleden, 1 coördinator en 6 personen

bij de redactie. De coördinator René Muris zag na een goede

start 10 jaar geleden het enthousiasme voor de Zelfkrant

teruglopen. Dit werd veroorzaakt door andere projecten van

de overheid die voorzagen in dezelfde behoefte als de Zelfkrant.

Daarom was het tijd om een kentering teweeg te brengen.

Hierdoor is het project sociale activering ontstaan. Het

doel van dit project is om mensen die in isolement leven en

daardoor niet meer kunnen functioneren in de maatschappij,

een plaats te geven waar zij zichzelf kunnen zijn.

René Muris vertelt hierover: ‘Als ze binnen komen, dan krijgen

ze een kop koffie en worden ze niet meer gestoord. Als ze willen

praten, dan ben ik er. Maar als ze niet willen praten dan is

dat ook goed. Mensen kunnen bij ons zijn zoals ze zijn. Hierdoor

zijn we toegankelijk voor een deel van de samenleving

die met de conservatieve methodiek niet wordt bereikt. Dit

onderscheidt ons van andere hulpinstanties’.

Zelfkrant

door Roeland Oort door Yassine Aoulad Ben Tmim

(foto: Henk Stuiver)

Een voorbeeld is een meisje dat op haar 17e jaar met ons in

contact kwam. Ze leefde al vanaf haar 14e jaar op straat. Door

de sociale activering heeft zij een studie kunnen volgen. Inmiddels

heeft ze zelfs een baan als kinderverzorgster en maakt

ze weer deel uit van onze samenleving.

De sociale activering zetelt ook in De Blokkendoos te ’s-Hertogenbosch.

De sociale activering bestaat uit 17 personen, die

ooit zijn binnengekomen als hulpbenodigde. De taken

bestaan uit distributie van de Zelfkrant aan verkopers, het

schenken van koffie, het serveren van eten aan hulpbenodigden

en het printen van pagina’s voor de Zelfkrant en andere

stichtingen.

Vooroordelen

De doelgroep bestaat meestal uit dak- en thuislozen en

verslaafden, veelal uit Oost-Europa. Door de samenleving

worden deze groepen gezien als personen die een gevoel van

overlast, ergernis en bedreiging oproepen. René is inmiddels

al 8 jaar werkzaam als coördinator en vertelt dat de vooroordelen

overtrokken zijn. Het telefoonnummer van René staat op

elke verkoperskaart voor eventuele klachten. In de afgelopen

8 jaar heeft René maar 2 keer te maken gehad met de politie.

Dit is een schijntje ten opzichte van het aantal kaartjes dat

maandelijks wordt uitgedeeld.

Sloop

De Zelfkrant in ’s-Hertogenbosch heeft momenteel zijn financieel

huishoudboekje op orde. Maar omdat dit jaar het pand

De Blokkendoos aan de Tolbrugstraat 16 wordt gesloopt, is

een enorme behoefte aan verblijfsruimte. René hoopt dat

wederom een ruimte in het centrum beschikbaar komt, want

daar is de doelgroep actief.

Wat kunt u doen?

De stichting is altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsors.

Iedereen kan sponsoren door een zelfkrant te kopen. Met de

opbrengst wordt een deel van de kosten gedekt. Door geld

te geven en geen krant mee te nemen helpt u de verkoper

op langere termijn niet. Als de inkomsten dalen kan de krant

op den duur niet meer verschijnen. De krant kost €1,50, wat

niet veel is als je weet dat een veelpleger de maatschappij

€150.000,- per jaar kost en je hiermee ook andere kansarmen

helpt. Dus koop de krant, neem deze mee en lees de artikelen.

Want het is een helpende krant.

• De Zelfkrant heeft als uitgangspunt een oplage van 7.000

Zelfkrant

Tolbrugstraat 16

5211 RW ‘s-Hertogenbosch

(06) 22215625

www.dezelfkrant.nl

dezelfkrant@gmail.com

6 7

René Muris


Vincentius Vereniging

Noodhulp bij armoede

Het miezert zacht buiten als we binnenkomen in

de gezellige drukte van de Vincentiusshop aan de

Havenstraat in Den Bosch. Het eerste dat me opvalt,

is dat niet alleen tweedehands kleding wordt

verkocht, maar werkelijk allerlei soorten spullen.

Van klein huisraad en dvd’s tot grote apparaten

en meubelen. Meteen word ik geconfronteerd met

mijn beperkte beeld van wat de Vincentius Vereniging

doet: ‘die verkoopt toch alleen tweedehands

kleding?’

Omdat we vroeg zijn, snuffelen we wat rond tussen de

spullen en koop ik een wereldkaart voor kinderen.

De vrijwilligers aan de kassa zijn vriendelijk en daadkrachtig

tegelijk. De prijs van spullen wordt vaak ter plekke

bepaald. Nieuwe vrijwilligers worden bijgestaan door meer

ervaren krachten. Er heerst een prettige sfeer in de winkel.

Dan is de tijd gekomen waarom we hier zijn: een interview

met mevrouw Tine Hutten. Met een gulle lach schudt ze onze

hand en leidt ons direct naar het naast de winkel gelegen Sociaal

Restaurant “ ’t Anker”. In dit restaurantje waar mensen

kunnen eten voor drie euro, worden voornamelijk thuis- en

daklozen dagelijks voorzien van een goede maaltijd. Onder

het houten anker aan de muur, prijkt het menu nog van de

vorige dag: ‘zuurkoolschotel met een speklapje’.

Zes werkgroepen

Tine is voorzitter van ’t Anker, één van de vele initiatieven die

de Vincentius Vereniging rijk is. Zo bestaat de vereniging uit

totaal zes werkgroepen en twee stichtingen. Sociaal Restaurant

‘t Anker is één van de stichtingen. Om een goed beeld te

krijgen van de vereniging in zijn geheel, schuift Harry Schuurmans

spontaan aan. Hij is secretaris van de Vereniging Vincentius

maar ook de voorzitter van de Stichting Goederenmagazijn.

De kringloopwinkel die we net hebben bezocht valt

onder zijn hoede.

Bij de vraag om in een paar woorden samen te vatten wat

Vincentius eigenlijk doet, zegt Harry: ‘Dan kom je uit bij ons

motto: waar de overheid stopt, helpt Vincentius!’

Praktische noodhulp geven aan mensen die in armoede leven;

dat is de belangrijkste taak van de vereniging. En vaak

op het moment dat de overheid niets meer kan betekenen.

Daarnaast besteedt de vereniging ook aandacht aan sociale

activering. Ten derde geeft Vincentius wat ruimte aan mensen

door middel van eenmalige activiteiten, zoals de jaarlijkse

Kerstproeverij, en kunnen gezinnen op vakantie naar de caravan

van Vincentius op Camping Vinkeloord.

“Waar de overheid stopt,

helpt Vincentius”

Tine Hutten, voorzitter van ‘t Anker

door Hanneke van de Rakt

Wist u dat...

* Vincentius Den Bosch is opgericht in 1847

* er ruim 200 vrijwilligers werken

* een winkel heeft met tweedehands artikelen

* hulpbehoevenden hier kleding kunnen halen

* een restaurant heeft waar je voor €3,- goed

kunt eten

* deelneemt aan de boekenbeurs in de Brabanthallen

* jaarlijks in de laatste week van de herfstvakantie een

speelgoedbeurs organiseert in het St. Janslyceum

* doneert aan projecten in ontwikkelingslanden

* jaarlijks een kerstproeverij organiseert

in het Theater aan de Parade

Met zijn 200 vaste vrijwilligers, is de Vincentius Vereniging

in Den Bosch één van de grootste in Nederland. Bij speciaal

georganiseerde activiteiten wordt dit aantal mensen telkens

even nóg groter.

Tijdens het interview gaat er telkens door mijn hoofd: ‘Wat

doet Vincentius veel!’ Tine en Harry vertellen honderduit

over de werkgroepen. Regelmatig bedenken ze zich nog een

belangrijke activiteit die ze nog niet hebben genoemd. Het

is overduidelijk dat de Vincentius Vereniging onmisbaar is in

het Bossche leven. Zoveel mensen maken gebruik van wat

deze vereniging te bieden heeft.

Doordat we zoveel over de activiteiten horen, vergeet je

bijna dat er achter elk cijfer, elke werkgroep, elke stichting,

elke activiteit, elke vrijwilliger, elk persoon die met Vincentius

te maken krijgt, een bijzonder en uniek persoonlijk verhaal

schuilt. Verhalen die getuigen van de absolute noodzaak en

toegevoegde waarde van een Vereniging als Vincentius. En

dat soort verhalen kun je nooit genoeg hebben.

Vincentiusshop

Vincentius Vereniging

Havenstraat 11a

5211 WC ‘s-Hertogenbosch

(073) 6133261

www.vincentiusdenbosch.nl

vincentius.db@hetnet.nl

8 9


Voedselbank Den Bosch

Wij verdelen de rest

De Stichting Voedselbank Den Bosch heeft een helder

doel voor ogen: het verstrekken van voedsel aan

mensen die het financieel moeilijk hebben gedurende

een bepaalde tijd. Het voedsel wordt zonder

geldelijke middelen verkregen van bedrijven, middenstanders,

winkeliers, instellingen, scholen en

particulieren.

Van wezenlijk belang voor het welslagen is daarom de medewerking

van producenten en leveranciers van levensmiddelen.

Bedrijven worden op velerlei wijze benaderd

met de vraag of zij producten, die om diverse redenen niet

meer verkoopbaar zijn, willen afstaan aan de voedselbank.

Tevens wordt verspilling van voedsel daardoor ook tegengegaan.

Een blik achter de schermen geeft echter nog een paar

mooie inzichten.

Als wij rond het middaguur bij het distributiecentrum in Rosmalen

arriveren, heerst er volop bedrijvigheid. Kratten met

verschillende soorten etenswaren worden af en aan gereden.

Twee stagiaires zijn druk bezig met kratten met brood. In dit

distributiecentrum werkt een vaste kern van drie vaste vrijwilligers.

Het team wordt daarnaast regelmatig aangesterkt met

stagiaires en parttime vrijwilligers.

Voedselpakket

Wij hebben een afspraak met Hennie van Hout. Hij is coördinator

van het distributiecentrum en de spin in het web van deze

organisatie. Hij vertelt vol passie en enthousiasme over zijn

werk en leidt ons rond in de ‘werkplaats’ waar ook een koelcel

en een vriescel aanwezig is. Voor Hennie en zijn team is het

iedere week een uitdaging om goederen voor het voedselpakket

bij elkaar te verzamelen. Hij heeft veel contacten door heel

Nederland en werkt nauw samen met zijn team. Hij vertelt vol

trots over hoe zij bijvoorbeeld een ‘partijtje’ meervalfilet hebben

gescoord of over de gekregen kilo’s vers vlees voor katten

en honden. Hiermee lukt het soms ook om iets voor een huisdier

in het pakket toe te voegen!

door Ed de Vries en Soetri Kniknie

Tussen de koel- en vriescel is op een flip-over geschreven

welke producten er voor die week beschikbaar zijn en welke

goederen naar welke bank in de regio gaan. Het aantal pakketten

kan per week verschillen. Zo wordt ons duidelijk dat de

gestelde regels streng worden nageleefd om in aanmerking te

komen voor een voedselpakket. Het duidelijk naleven garandeert

dat hulp in ieder geval op de juiste plek terecht komt.

Van alle producten wordt nauwkeurig bijgehouden wat er

binnenkomt, maar ook wat er uit gaat. Ook wordt er gedeeld

–en soms geruild- met andere voedselbanken in de regio.

Moeder Theresa: “Wat me het

meest ergert, is niet dat er armen

en rijken bestaan, het is de

verspilling.”

Wist u dat...

* er in Nederland 123 voedselbanken zijn

* er ongeveer 20.000 gezinnen gebruik maken van de

voedselbank

* voor de voedselbanken in Den Bosch, Heusden, Vlij-

men, Drunen, Den Dungen en Vught 75 vrijwilligers

actief zijn.

* het distributiecentrum van deze banken

in Rosmalen liggen

* deze banken ruim 200 gezinnen voorzien van een

wekelijks voedselpakket, waarvan 100 verstrekt

in Den Bosch

* de oorzaken vaak van psychisch van aard zijn of door

schulden

Later spreken we ook met Fien Ewijk. Hij is voorzitter van het

bestuur van de voedselbank. Voor hem en Hennie voelt hun

betrokkenheid bij de voedselbank erg goed en zinvol. Aan

de ene kant kunnen zij zich inzetten voor de medemens die

het tijdelijk minder heeft, aan de andere kant wordt door dit

initiatief verspilling tegengegaan. Hun drijfveer gaat verder

dan het verstrekken van een voedselpakket. Erg belangrijk is

het om elke week weer te zien dat een aantal gezinnen deze

vorm van hulp niet meer nodig heeft. Het is dan gelukt om,

vaak in samenwerking met andere instanties, mensen weer

aan hun toekomst te laten werken. En juist in die positieve

bijdrage aan onze samenleving zit het mooie van de Voedselbank.

Hennie van Hout

‘Passie, trots en gedreven’

Hennie is een man met hart voor de

zaak. Al 4 jaar betrokken bij de

Voedselbank Den Bosch en tot op

het bot gedreven om elke week

bedrijven en instanties te motiveren

om een bijdrage te leveren aan de

voedselpakketten. Samen met zijn

team krijgt hij het steeds weer voor

elkaar om dié mensen te helpen

die het tijdelijk zo nodig hebben.

Heeft uw bedrijf goederen over die

geschikt zijn voor De Voedselbank

en wilt u Hennie en zijn team helpen?

Neem dan contact op:

06-12750854 of mail naar

distributiecentrum@voedselbank

denbosch.nl

De Voedselbank ‘s-Hertogenbosch

Peter de Gorterstraat 5

5248 NS Rosmalen

(06) 12 75 08 54

www.voedselbankdenbosch.nl

distributiecentrum@voedselbankdenbosch.nl

10 11


Stichting Jong Actief

Voor en door jongeren

door Yassine Aoulad Ben Tmim

Stichting Jong Actief is voor en door jongeren opgericht.

Jong Actief richt zich op de ontwikkeling

van vaardigheden en talenten van jongeren met als

doel jongeren zelfredzaam te maken in de huidige

maatschappij.

De basis van deze stichting werd gelegd door Thijs Laan,

tijdens een MVO-project aan de opleiding Social Works

aan de Avans Hogeschool over schuldpreventie voor

jongeren onder de 18 jaar. De eerste concepten van de Stichting

Jong Actief waren snel een feit en na het afstuderen werd

de stichting Jong Actief op 24 juni 2009 opgericht samen met

de eerste 12 vrijwilligers. Dit als resultaat van goede samenwerking

en afstemming tussen de vrijwilligers en de toewijzing

van zogenaamd ‘Doe-geld’ vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Doelgroep

Jong Actief richt zich op een brede doelgroep. Deze bestaat

voornamelijk uit Bossche jongeren van tussen de 16 en 26 jaar

oud, met nadruk op jongeren in een minder kansrijke positie.

Jong Actief probeert de mogelijkheden te belichten die er altijd

al voor handen zijn. Daar wordt met succes aan gewerkt.

Hierdoor ontstaat persoonlijke motivatie om uitdagingen aan

te gaan en het gevoel van zelfverzekerheid.

Projecten

Jong Actief ontplooit talentgerichte projecten om jongeren

te activeren. Jongeren krijgen binnen de projecten veel eigen

verantwoordelijkheid en leren op deze manier hun vaardigheden

optimaal te benutten. Jong Actief probeert het beste uit

jongeren naar boven te halen door ze zelfstandig of samen te

laten werken aan een project.

Opleiding

Voor alle jongeren die zich zelf graag ontwikkelen om een

bijdrage te leven voor de overige jeugd, heeft Jong Actief

een opleiding tot Talentcoach. Je werkt jezelf op van Jong

Actief werker tot projectleider, coach en uiteindelijk tot talentcoach.

Alle verworven competenties worden ieder half

jaar gecertificeerd met Europass en Jong Actief certificaten.

Jongeren kunnen daarnaast ook deelnemen aan trainingen

die door Jong Actief worden verzorgd om zichzelf te ontwikkelen.

Hierbij gaat het over film- en fototrainingen, maar ook

trainingen waarbij geleerd wordt om samen te werken.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen bij Jong Actief gaan in een sneltreinvaart.

Wat ooit begon met een groep van 12 jongeren, is inmiddels

uitgegroeid tot een onmiskenbare organisatie in ’s-Hertogenbosch.

Stichting Jong Actief wordt inmiddels erkend door

Ecabo en Calibris als leerbedrijf voor MBO- en HBO-ers en

beschikt over een ‘Algemeen Nut Beoogde Instelling’ (ANBI)status.

Hiermee is het aantal stagiairs explosief gestegen en

wordt peer education (gelijkenonderwijs) uitgebreid met nog

meer kennis en expertise. Sinds kort is de jongerentak van De

Bond van Sociale Activering (BOSA) bij Jong Actief ondergebracht

en worden re-integratietrajecten verzorgd voor Arbeidsmarkt

en Sociale Zaken.

Word familie of vriend voor 1 euro

Jong Actief is volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring

en donaties. Word vriend of familie voor 1 euro per maand en

ondersteun jongereninitiatieven voor en door minder kansrijke

jongeren uit ‘s-Hertogenbosch e.o. Het inschrijfformulier

kun je downloaden op www.stichtingjongactief.nl.

Wist u dat...

* het aantal zwerfjongeren in regio

Den Bosch stabiel blijft

* 150 jongeren tot 25 jaar kloppen aan bij Stichting Maat-

schappelijke Opvang (SMO) voor hulp

* maar liefst 10.000 nederlandse jongeren hulp nodig heb-

ben bij financiële problemen

* er steeds meer jongeren tot 27 jaar in de bijstand komen

en het aantal de afgelopen twee jaar gestegen is met 64%

Een voorbeeld van een van de mooie projecten van Jong

Actief is ‘Fantasy for Fashion’. Dit project werd op 19 maart

2011 gehouden in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch.

Het project is een modeshow, waarbij iedereen een kans verdient,

ongeacht maat en lengte. Er wordt gekeken naar echte

schoonheid en uitstraling. Jongeren konden zich aanmelden

via social networks en een flyer. De modellen werden geselecteerd

door een jury en klaargestoomd voor de catwalk.

De modeshow werd georganiseerd door de 17-jarige Yvette

Vughts. Haar grote hobby is fotografie en dan vooral het fotograferen

van modellen. Door Jong Actief kon zij zich ontwikkelen

en andere jongeren helpen door het organiseren van

de modeshow.

Stichting Jong Actief

Buitendijk 4

5211 WJ ‘s-Hertogenbosch

(06) 54292136

www.stichtingjongactief.nl

info@stichtingjongactief.nl

12 13


SOS Rommelmarkt

Sociaal mensen activeren

Dat is waar de SOS (Stichting Ontwikkelingssamenwerking)

Rommelmarkt voor staat. 35 jaar geleden

is de stichting opgericht met als hoofddoel geld te

doneren aan projecten in ontwikkelingslanden. Dit

gebeurt nog steeds, maar de maatschappelijke betrokkenheid

bij de samenleving is in de loop der jaren

enorm gegroeid.

Mensen die om wat voor reden dan ook, niet meer actief

aan de maatschappij deelnemen, kunnen als vrijwilliger

bij de Rommelmarkt komen werken. Hiervoor ontvangen

ze het nodige terug zoals structuur, middageten en

hulp bij het terugkeren in de maatschappij.

Het allerbelangrijkste is echter dat men leert vertrouwen in

de eigen kwaliteiten. In de stichting is verankerd dat medewerkers

het volste vertrouwen in zichzelf krijgen. Het krijgen

van zelfvertrouwen dient ervoor te zorgen dat men het heft

weer in eigen handen neemt. Mensen werken er met plezier

en zijn trots op hun werk.

Marian van der Meulen

Los van het sociale aspect, bespaart de gemeente ’s-Hertogenbosch

op deze manier veel geld en wordt de criminaliteit

verminderd. De afgelopen 5 jaar heeft de stichting maar liefst

150 personen richting gegeven om hun leven weer op orde

te krijgen. Deze personen hadden over het algemeen problemen

met verslaving, huisvesting, justitie, financiën en/of psychiatrische

problemen. Een derde van hen waren veelplegers,

van wie bekend is dat deze per persoon de maatschappij

ongeveer €100.000.- per jaar kosten. Als we alleen al naar de

veelplegers kijken heeft SOS de maatschappij de afgelopen 5

jaar dus €4.700.000,- bespaard. Dit staat in geen enkele verhouding

tot de subsidie van €1.800,- per persoon per jaar die

de stichting ontvangt.

Er werken ongeveer 60 personen bij de Rommelmarkt.

De Stichting neemt tweedehands artikelen in en verkoopt

deze door. Vrijwel alles wat je in een woning tegenkomt, is

in de ruime winkel te koop voor een leuke prijs. De kosten

van de stichting worden door de stichting voldaan uit de

opbrengsten. Het geld dat overblijft wordt gedoneerd aan

projecten in ontwikkelingslanden; de vrijwilligers helpen

dus niet alleen zichzelf. Per jaar doneert de stichting ongeveer

€30.000,-. Iedere medewerker heeft stemrecht in de

keuze van de goede doelen.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hier op

vele gebieden van toepassing. Naast het sociaal activeren

van mensen en de donaties aan ontwikkelingslanden,

helpt de stichting mensen met lage inkomens door het

aanbieden van goedkope artikelen.

‘De stichting zorgt voor hergebruik

van artikelen en het afscheiden van

afval. Dit is weer goed voor het milieu’

Wist u dat...

* SOS Rommelmarkt deel uit maakt van

branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

* 180 kringloopwinkels door deze vereniging worden

geëxploiteerd

* er een speciale CAO is voor werknemers van deze

kringloopwinkels

door Ton van den Aker

Hulp en sponsoring

Voor twee onderdelen is de stichting op zoek naar hulp en

sponsoring.

• Als je de website van de stichting doorbladert, zie je weinig

over het sociale aspect. De stichting is nog op zoek naar

iemand die deze site kan aanpassen en onderhouden. Als je

hiertoe bereid bent, kun je contact opnemen met stichting

SOS.

• Een aantal vrijwilligers wil zich ontwikkelen door het volgen

van een cursus, training en opleiding. Wil en kun jij hierin een

bijdrage leveren? Neem dan contact op met stichting SOS.

SOS Rommelmarkt

Vughterstraat 264a

5211 GR ‘s-Hertogenbosch

(073) 6133774

www.sosrommelmarkt.nl

info@sosrommelmarkt.nl

14 15


Meedoen staat centraal

Wij spraken met Nicole de Koning, sinds 1998 eigenaar

en initiatiefneemster van de Werkcarrousel.

Daarvoor was zij werkzaam als jobcoach bij een

reïntegratiebureau, maar ontdekte dat steeds meer

mensen, vooral jongeren, buiten de reguliere opvangmogelijkheden

gingen vallen.

Dit als gevolg van wet- en regelgeving en de eisen in reïntegratieland.

‘De doelgroep is verzwaard, de problematiek

heviger geworden’, vertelt Nicole. Naast een sociale

handicap zoals ADHD nemen veel mensen nu ook een verslaving

of een gevangenisstraf als bagage mee. De reguliere

instanties werken op commerciële basis en vangen daardoor

voornamelijk de ‘gemakkelijke’ gevallen op. Door haar maatschappelijke

betrokkenheid vond Nicole het hoog tijd om het

door haar bedachte concept Werkcarrousel in de praktijk te

brengen. Daarvoor was een stichting de meest

geschikte juridische vorm.

De Werkcarrousel is van mening dat ‘meedoen’ in welke vorm

dan ook een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van

de mens. ‘Meedoen’ begint niet alleen bij het doorbreken van

bestaande patronen, maar ook bij het creëren van een brede

maatschappelijk betrokkenheid. Dat geldt dus zowel voor de

directbetrokkenen als voor instanties, bedrijven en buurtbewoners.

Een belangrijk hulpmiddel hiervoor zijn de werklocaties.

Zo is er de eigen kringloopwinkel De Kleine Beurs en

buurtsuper KC Markt en sociaal eetcafé de Rode Pimpernel

waamee intensief wordt samengewerkt. Laagdrempelige

werklocaties met een reguliere uitstraling waar de medewerkers

de kans krijgen om, ieder op zijn eigen wijze, deel uit te

maken van een werkproces met echte klanten.

Nicole de Koning, Initiatiefneemster

Werkcarrousel

door Ed Wijker en Ronald Vermeulen

Kringloopwinkel De Kleine Beurs

Deze kringloopwinkel, direct grenzend aan winkelcentrum

Molenhoekpassage in Rosmalen, is een mooi voorbeeld van

complete maatschappelijke betrokkenheid. We waren onder

de indruk van de omvang van De Kleine Beurs die momenteel

beschikt over een hal van ruim 900 m2, maar eigenlijk

al te klein is.

‘De kringloopwinkel heeft een groot aantal vaste klanten die,

als een nieuwe lading spullen wordt afgeleverd, nieuwsgierig

komt kijken of er iets van hun gading bijzit’, vertelt coach

en winkelcoördinator Ellen. ‘Eerst worden alle artikelen geïnspecteerd

en toonbaar gemaakt. Zo hebben we een aparte

technische werkplaats voor de elektrische apparaten. ‘

‘Wat ook heel goed loopt is onze PIMP-werkplaats. Daar

worden niet alleen spullen uit de winkel opgeknapt, maar

kan een klant ook een meegebracht kastje laten schilderen

of aanpassen. Uiteraard tegen een kleine vergoeding. Dat

geeft veel voldoening voor onze medewerkers en is tegelijk

een aantrekkelijke service aan de klant. Binnenkort starten

we ook een reparatie-werkplaats voor fietsen.’

Wat maakt deze aanpak anders dan die van

anderen?

Wij geven de mensen vooral de tijd en wij hebben geen

wachtlijst, iedereen kan bij ons na een korte intake direct

aan de slag. Ze worden begeleid door een van onze drie coaches.

De eerste week laten we de medewerker alleen maar

kennis maken, contacten leggen en snuffelen aan datgene

wat bij ons mogelijk is.

We vragen ook wat ze zelf leuk vinden om te doen. Daar

springen we op in en kan de betrokkene onder begeleiding

van een van onze 25 vrijwilligers aan de slag. De vrijwilligers

helpen onze medewerkers met het leren van een vak of

vaardigheid. Tegelijk is de vrijwilliger een collega aan wie de

medewerker zich kan spiegelen.

Terug naar de medewerkers: rust en structuur in hun dagbesteding

is de eerste winst. Tijdens het werken hoor je veel

beter dan in een gesprek aan tafel wat de echte problemen

zijn. Hierdoor kan de coach goed inschatten hoe iemand in

elkaar steekt en een plan van aanpak maken. In kleine stapjes

kan iemand dan in de werkcarrousel meedraaien. Als metafoor

gebruikt Nicole het tandemprincipe: de medewerker

blijft aan het stuur, heeft de regie en wij zitten achterop en

remmen of versnellen hooguit wat. Zowel Ellen als Nicole

benadrukken dat de werklocaties van Werkcarrousel niet

vergeleken mogen worden met een sociale werkplaats van

de gemeente. Die vervult voor haar eigen doelgroep een

echte werkvoorzieningsrol. Bij ons is dat slechts een middel,

een opstap naar regulier werk.

Succes story

Het meest aansprekend is het voorbeeld van een 42-jarige

man die na 20 jaar detentie weer terugkeert in de maatschappij.

Volledig gerehabiliteerd zoals dat heet, maar nauwelijks

geaccepteerd. Geen werkgever durfde hem in dienst te nemen.

Echter, na een jaar van voorbeeldig gedrag bij de Werkcarrousel

en een geleidelijke werkopbouw bij een reguliere

werkgever heeft hij nu een contract gekregen. En hij komt

nog regelmatig even bij ons helpen, omdat hij het hier zo gezellig

vindt!

Wist u dat...

* in 2010 ruim 8200 mensen in de kringloopbranche

werkzaam zijn

* op 1 oktober de Branchevereniging Kringloopbdrijven Ne-

derland (BKN) voor de derde keer de Nationale

Kringloopdag organiseert

www.nationalekringloopdag.nl

PIMP-werkplaats

Of de Werkcarrousel nog wat te wensen heeft? Na enig nadenken:

ja, we hebben een nieuwe bedrijfshal nodig. Door (de geplande)

sloop van de huidige hal is verhuizing noodzakelijk.

Wij kijken uit naar een ruimte van 1.500 m2 die vooral voor

de medewerkers goed bereikbaar moet zijn. Een busje voor

goederentransport zou ook een uitkomst zijn. Ach, en verder

is alles welkom, zowel financiële steun als goederen in natura

of hulp van meer vrijwilligers.

Stichting Werkcarrousel

Molenhoekpassage 26

5242 CZ Rosmalen

(073) 7074414

www.stichtingwerkcarrousel.nl

16 17


The making of ...

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft Achmea Bank op 18 maart 2011

actief deelgenomen aan de landelijke actie NL Doet. Diverse afdelingen binnen onze organisatie hebben

de mouwen opgestroopt en zijn als vrijwilliger aan de slag gegaan. Zo is er een kinderboerderij opgeknapt

en zijn medewerkers gaan bingoën met bejaarden.

De afdeling Product, Markt en Communicatie (PMC) wilde graag haar specifieke kennis en vaardigheden

inzetten voor een goed doel. Na ons contact met Jan de Rond van ‘Mooi zo, Goed zo’ (MZGZ) kwamen de

eerste ideeën opborrelen. Het maken van een magazine over de vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch kon op

enthousiasme van beide partijen rekenen.

MZGZ heeft goede contacten met de verschillende vrijwilligersorganisaties en al gauw bleek dat de BOSA-

partners graag hun medewerking wilden verlenen aan het magazine. Extra publiciteit is voor een vrijwil-

ligersorganisatie met een klein budget immers altijd van harte welkom.

De afdeling PMC van Achmea Bank heeft ervaring met het afnemen van interviews en het schrijven van

artikelen. Maar dit zijn bijna altijd artikelen over de eigen organisatie of branche. De collega’s moesten voor

deze opdracht in de huid kruipen van een doelgroep en organisatie die voor hen vrijwel totaal onbekend

was.

Op vrijdag 18 maart 2011 werd de afdeling PMC omgetoverd tot een perscentrum. Dit zorgde voor een

leuke en energieke sfeer op de afdeling. Er volgde een briefing en iedere collega kreeg een taak en werd

aangesteld als journalist, ontwerper of fotograaf.

In totaal zijn bij 8 vrijwilligersorganisaties interviews afgenomen. Dit gebeurde op de locatie van de betref-

fende organisaties. Je leest wel eens wat in de krant en je weet van het bestaan van voedselbanken, maar

het was voor veel collega’s best wel aangrijpend om van dichtbij te zien en te horen in welke omstandighe-

den veel mensen verkeren. En vaak zijn die situaties dichterbij dan je beseft. Maar het was ook bewonde-

renswaardig om te zien hoe veel vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor de medemens.

De interviews zijn in de weken na 18 maart geredigeerd en afgestemd met de organisaties. Het meeste

werk zat echter in het ontwerp en de opmaak van het magazine. Met de beschikbare middelen hebben we

het magazine een eigen uitstraling gegeven. Achmea Bank heeft de eerste oplage belangeloos beschik-

baar gesteld aan de stichtingen die hun medewerking hebben verleend.

Als een echte persafdeling werd er gewerkt met een deadline. Op zondag 22 mei 2011, op de dag van de

Compassie in ’s-Hertogenbosch, is het magazine officieel aan de deelnemende organisaties gepresenteerd

en overhandigd.

Tot slot kunnen we melden dat wij dit magazine met veel enthousiasme en plezier hebben gerealiseerd.

Onze dank gaat daarom uit naar deze en alle andere personen die aan het magazine hebben meegewerkt!

Ed de Vries, Roeland Oort, Hans Slot, Yassine Aoulad Ben Tmim, Paul Bänziger, Aiko de Raaf, Marcel van

Dommelen, Ed Wijker, Hanneke van de Rakt, Kim van Grinsven, Michel van de Spijker, Ronald Vermeulen,

Soetri Kniknie en Ton van den Aker.

Team Product, Markt en Communicatie

Achmea Bank, Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg tel. 013-461 20 00

18 19

Similar magazines