et Kennis - DLV Plant

dlvplant.nl

et Kennis - DLV Plant

DLV Plant

Jaarbrochure 2012/2013

Ondernemen met Kennis


Ondernemen met kennis

Met gepaste trots presenteren we onze jaarbrochure 2012/2013 met daarin een compacte

weergave van de activiteiten en ontwikkelingen in ons bedrijf. Die trots is ingegeven

door het vertrouwen dat u in ons heeft. Vertrouwen in onze mensen, onze kennis en innovatieve

projecten die we samen met u realiseren.

Als DLV Plant werken we dagelijks met veel inzet om dit vertrouwen waar te maken en verder

uit te bouwen. We richten ons op het ontwikkelen en toepassen van kennis voor uw bedrijf en

activiteiten. Kennis tot meerwaarde en toepassing brengen, dat is onze kernactiviteit.

Dit doen we door middel van praktisch toepasbare adviezen, praktijkgericht onderzoek

met direct toepasbare kennis en het opzetten van innovatieve projecten. Ook internationale

activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van DLV Plant. Op 1 januari 2012 maakten

we een belangrijke stap door de participatie in ons zusterbedrijf in Denemarken, wer-

DLV Plant

Teams Teams Dochterondernemingen

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

noordwest

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

noordoost

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

zuidwest

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

zuidoost

Aardbeien

Fruitteelt

Boomteelt

Bloembollen

Potplanten

Snijbloemen

Glasgroenten

C point

Onderzoek

Project- en

Accountmanagement

Internationaal

DLV Plant UK

DLV Plant België

DLV Plant Rusland

DLV Plant Oost Afrika

DLV Plant Latin America

DLV Plant Midden Oosten

DLV Plant Spanje


Aantal onderzoekers en adviseurs > 200

Aantal klanten wereldwijd > 9.500

Actief in > 50 landen

Internationale dochterondernemingen / participaties 8

kend onder de naam HortiAdvice

Scandinavia / GartneriRådgivningen.

We heten onze Deense collega’s

welkom in ons uitbreidende internationale

netwerk van adviseurs

en onderzoekers.

Ik dank u voor het vertrouwen en

hoop op een goede samenwerking,

nu en in de toekomst.

Jacco van der Wekken,

directeur DLV Plant

Deelnemingen

Uien Innovatie en Kennis Centrum

Duurzaamheid

DLV Plant werkt aan een duurzame bedrijfsvoering, zoals

o.a. tot uiting komt in het wagenpark en papierverbruik:

Papierverbruik

Omzet DLV Plant

Omzetontwikkeling

Wagenpark

Werkomgeving

Een van de doelstellingen van DLV Plant is onze werknemers

een prettige en duurzame baan te bieden, goede arbeidsvoorwaarden

en een motiverende werkomgeving. Daarom is onze

bedrijfscultuur, gekenmerkt door ‘Vrijheid, Vertrouwen en

Verantwoordelijkheid’, erg belangrijk. Om deze te bestendigen

streeft DLV Plant naar goede zorg voor haar werknemers.

In 2011 is aan alle medewerkers een gezondheidscheck aangeboden,

als bijdrage aan een duurzame loopbaan. Het ziekteverzuim

bij DLV Plant is 1,93%.


In deze brochure...

DLV Plant is actief in onderzoek en advies in alle plantaardige sectoren, nationaal en internationaal.

We focussen ons op de private ondernemers in deze sectoren, het benutten van

kennis en daarmee het creëren van meerwaarde voor de bedrijfsvoering van onze relaties.

In deze brochure een selectie uit onze huidige innovatieve activiteiten in de diverse sectoren.

Vernieuwingsbedrijf BerryPlaza

Vernieuwingsbedrijf BerryPlaza, een initiatief van DLV Plant, ligt in het hart

van de Nederlandse aardbeienteelt: West Brabant. BerryPlaza voorziet in

de behoefte naar praktisch onderzoek en is de schakel tussen fundamenteel

onderzoek en de praktijk. De proeven worden door een onderzoeker

aardbei van DLV Plant uitgevoerd op het aardbeienbedrijf van K. Buijnsters

in Etten-Leur, versterkt door de kennis en het netwerk van team aardbeien

van DLV Plant.

Unieke samenwerking

Door het unieke samenwerkingsverband met aardbeiondernemers en

toeleveranciers uit de sector wordt bij knelpunten snel geschakeld. De

lijnen voor uitwisseling van kennis zijn kort en maatwerkonderzoek is

mogelijk. Speerpunten van BerryPlaza zijn innovaties in de aardbeiensector

en het in kaart brengen van plantprofielen door proefplantingen en

onderzoeksvragen op het gebied van teelt, kwaliteit, bemesting, substraat,

gewasbescherming en rassen.

Aardbeien

Fruitteelt

Nieuwe rassen

De fruitteelt is continu in ontwikkeling. De teelt wordt steeds duurzamer door selectieve bestrijding van

ziekten en plagen, het gebruik van waarschuwingsmodellen en nieuwe rassen. In een pilot wordt onder

begeleiding van DLV Plant het nieuwe schurftresistente ras Natyra aangeplant op vier biologische bedrijven.

Regelmatig komen de deelnemers van de pilot bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis

op te doen.

Bestuivingsproeven in peer

Ook in de teelt van peer staan de ontwikkelingen niet stil. Bij het perenras Sweet Sensation zijn bestuivingsproeven

uitgevoerd om tot een beter bedrijfseconomisch resultaat te komen. Samen met de fruittelers

werken we aan een duurzame toekomst.


Boomteelt

Waarschuwingsmodel zorgt voor betere aanpak

Buxusbladvlo

Boomteeltadviseurs van DLV Plant hebben afgelopen jaar een

waarschuwingsmodel ontwikkeld voor buxusbladvlo en dit model

uitgetest in praktijkonderzoek. Een tijdige bestrijding van

dit insect is belangrijk om schade te voorkomen. Het model

voorspelt, op basis van een weerstation in het gewas, wanneer

de eerste buxusbladvlo in het voorjaar verschijnt.

Juiste voorspelling voorkomt gewasschade

In 2011 voorspelde het model de eerste aantasting voor 5 april;

dit was drie weken eerder dan in 2010. De voorspelling kwam

goed uit. Ook werd schade aan het gewas voorkomen door eind

maart al te spuiten met het nieuwe systemische middel Movento.

Deze aanpak bleek effectiever dan de standaardmethode. In

de regel spuiten boomkwekers wanneer ze het insect waarnemen.

Dit is veelal aan de late kant. De nieuwe aanpak is praktijkrijp

en wordt ook gepresenteerd tijdens de Buxusmiddag in

juni 2012.

Bloembollen

Houdt de bo(e)l koel

Vernalisatie is het door kou beïnvloeden van groeiprocessen,

zoals het in het generatieve stadium (aanleg van bloemen) laten

overgaan van meestal tweejarige planten. Bloembollen bloeien

pas na vernalisatie, die door de winterkou of kunstmatig in

koelcellen gegeven wordt.

Energiebesparing

In het project ‘Houd de bo(e)l koel’ ligt de focus op het koelen

van bloembollen. Het doel van het project is om een bijdrage te

leveren aan energiebesparing in de bollensector door het demonstreren

van technieken die leiden tot energiebesparing tijdens

het koelen van bollen. Er worden verschillende geïntegreerde

energiebesparende maatregelen toegepast:

• koelen/ventileren met buitenlucht

• droogkoelen

• toerengeregelde compressoren

• verminderde luchtcirculatie

• klimaatregeling

• ammoniakpompkoeling


Akkerbouw

1. Stevia, een nieuwe kans in het bouwplan?

Stevia is een meerjarige plant afkomstig uit Zuid Amerika.

De plant bevat een aantal zoetstoffen waaronder steviociden.

Deze zijn ongeveer 300 maal zoeter dan suiker, echter

zonder de hinderlijke calorieën die aan suiker verbonden zijn.

Sinds vorig jaar is het gebruik van deze zoetstoffen officieel

toegestaan in de Europese Unie.

Verkennend onderzoek

In Zeeland en West Brabant wordt, binnen Biobased Zeeland,

een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden

en knelpunten van Stevia zowel in de teelt als in de

keten. Er zijn nog veel vragen rondom de teelt maar ook

rond raffinage, veredeling en vermarkting. Er wordt nauw

samengewerkt met Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum

‘Rusthoeve’, KU Leuven, Inagro en Voorlichtings- en Opleidingscentrum

voor de glastuinbouw Terneuzen. Verschillende

ketenpartijen, van zaadhuizen tot aan de levensmiddelen-

industrie, zijn betrokken.

2. Beregeningsplanner, high tech in de akkerbouw

DLV Plant heeft samen met e-leaf de DLV Beregeningsplanner

ontwikkeld, een instrument om beregeningsbeslissingen

te ondersteunen. De beregeningsmeter is getest en gebruiksvriendelijk

gemaakt voor de landbouw.

Vochtsituatie online te volgen

Het programma geeft 24 uur per dag online

de vochtsituatie van percelen weer. De

beregeningsplanner volgt dagelijks met satellietbeelden

de verdamping, neerslag,

weersvoorspelling en groei van het gewas.

Beslissingsondersteunend

De DLV Beregeningsplanner ondersteunt de

teler in het nemen van beslissingen om efficient

om te gaan met water en onnodig beregenen

te voorkomen.


3. Vernieuwingsbedrijf ‘Op de Es’

Het ontwikkelen en toepassen van kennis en nieuwe technieken

is van groot belang in de akkerbouw. Om te komen tot een betere

en meer regionaal gerichte kennisontwikkeling starten DLV Plant

en Maatschap Emmens-Schuiling met ingang van 2012 het vernieuwingsbedrijf

‘Op de Es’ in Noordoost-Nederland.

Doelstelling Vernieuwingsbedrijf

Doelstelling is kennis te ontwikkelen op het terrein van duurzame

landbouw. Samenwerking met de akkerbouw en veehouderij

staat centraal. Het bedrijf wil een schakel zijn tussen onderzoek

en praktijk en biedt de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen

in de praktijk te laten zien en te toetsen. Speerpunten zijn o.a. het

ontwikkelen van kracht- en ruwvoederteelten in relatie met

grondruil en het uitvoeren van praktisch teeltonderzoek.

4. Advies, de kernactiviteit

DLV Plant richt zich op de dagelijkse beslissingen die een akkerbouwer

moet nemen. Dat zijn adviezen voor de korte termijn

(bijvoorbeeld spuitadviezen) of adviezen voor de lange termijn:

investeringen of veranderingen in het bouwplan, zoals in Flevoland

waar veel goede ondernemers werken met intensieve

bouwplannen. De adviseurs denken mee en nemen samen met

de ondernemers beslissingen die leiden tot mooie producten en

goede opbrengsten.

Onafhankelijk advies

Telers waarderen de onafhankelijkheid van de adviseurs van DLV

Plant. Vanuit onze deskundigheid en betrokkenheid kunnen we

veel vragen beantwoorden, bijvoorbeeld het zoeken naar oplossingen

voor de aaltjesproblematiek. Samen met de telers bepalen

we wat de mogelijkheden zijn binnen het bouwplan, de

vruchtopvolging en het onderhouden van de organische stofbalans

van de grond.


QMS ® Tomaat

Beslissingsondersteunend programma

QMS ® Tomaat is een beslissingsondersteunend programma.

QMS ® Tomaat rekent een teelt door op basis

van een groeimodel, bedrijfsspecifieke kaseigenschappen,

kasklimaat en de weersverwachting.

Productieprognose en teeltplanning

Voor de korte termijnberekening levert QMS ® Tomaat

een verwachting voor de gewasontwikkeling, plantbelasting

en een zeer nauwkeurige productieprognose.

Met de langetermijnberekeningen wordt de teeltplanning

doorgerekend evenals de mogelijkheden met belichting.

QMS ® Tomaat ondersteunt berekeningen met

een teeltspecifieke financiële begroting.

Scenario’s vergelijken

Het is mogelijk om QMS ® Tomaat verschillende scenario’s

te laten berekenen en deze met elkaar te vergelijken.

Dit biedt de mogelijkheid om de verschillende

plantafstanden en het bijhouden van extra koppen

door te rekenen.

Binnenkort komt DLV Plant ook met QMS ® voor de andere

vruchtgroentegewassen op de markt.

QMS ® Chrysant

QMS ® Chrysant

Voor verschillende gewassen is door DLV Plant de afgelopen

jaren een QMS ® -model ontwikkeld. Zo ook

voor chrysant. Met deze managementtool is het voor

de chrysantenondernemer - in samenspraak met de adviseur

van DLV Plant - mogelijk om de oogst van zijn

chrysantengewas nauwkeurig te voorspellen, zowel

qua tijdstip als qua gewicht.

Betrouwbaarheid

De nauwkeurige voorspelling geeft betrouwbaarheid

in oogstkwaliteit. Bij feestdagen kan in de productie

worden gepiekt met chrysanten van het juiste gewicht.

Een flink aantal chrysantentelers maakt gebruik van

QMS ® Chrysant. In 2012 vindt de volgende stap plaats

om te komen tot uitbreiding en perfectionering van

QMS ® Chrysant: de ontwikkeling van een ‘app QMS ® ’

voor de smartphone.

P


Potplanten

Bedrijfsdoorlichting aan de hand van benchmarking

Bedrijven in de glastuinbouw staan onder druk. Regelmatig ontvangt

DLV Plant de vraag van een ondernemer om zijn bedrijf te

analyseren en verbeterpunten aan te geven. Met een rekenprogramma

worden per teelt de saldo’s berekend. Om te checken of

de ingevoerde cijfers kloppen worden deze vergeleken met de cijfers

in het boekhoudrapport en met de benchmark van andere bedrijven.

Scenario’s berekenen

Als de cijfers kloppen is dit een basis om scenario’s te gaan berekenen:

een ander teeltplan, gewassen vervangen, intensiever of juist

extensiever gewassen telen enzovoort. Ook vindt een vergelijking

plaats met soortgelijke bedrijven (zelfde teelten, omvang, outillage).

De onderdelen waarop minder wordt gescoord vormen de aandachtspunten

om het bedrijfsrendement te verbeteren.

addenstoelen

Consultancy en trainingen in de champignons

Al sinds jaar en dag geeft C point consultancy en trainingen in de

champignonwereld. Steeds vaker vragen bedrijven naar cursussen

op maat. Daarom heeft C point cursussen opgezet voor compost,

broed en toeleverende bedrijven waarin zeer specifieke onderwerpen

worden behandeld.

Specifieke onderwerpen

De cursussen kunnen onderwerpen behandelen op puur technisch

gebied, energiezuinig werken, hygiëne en routing of procestechniek.

Steeds vaker wordt gevraagd naar invloeden van bepaalde

grondstoffen op het proces bij de kweker: “Wat verwacht de afnemer

van ons product en hoe kunnen we hem daar zo goed mogelijk

bij begeleiden.” Dit maakt duidelijk dat het niet alleen van belang

is dat de kweker zelf alles weet van zijn eigen product, maar dat hij

ook weet wat de gevolgen zijn van (mogelijk verkeerd) gebruik.


Onderzoek: vijf vernieuwend

1. Bladvlekken in Helleborus

In 2010 heeft een grote plantenleverancier DLV Plant gevraagd

om in samenwerking de oorzaak voor zwarte bladvlekken

in Helleborus te achterhalen.

De proef

De vlekken leken door het koelen ontstaan te zijn, maar

werden later ook geconstateerd bij niet-gekoelde planten.

Om de vraag naar de oorzaak van deze bladvlekken te

kunnen beantwoorden is het probleem in samenwerking

met de klant geanalyseerd op het gebied van bemesting,

teeltwijze, koeling en remmen. Dit heeft geleid tot

teeltaanpassingen.

2. Ondersteuning in het op de markt brengen

van gewasbeschermingsmiddelen

Onderzoek naar diverse producten en toepassingen voor

een bedrijf in gewasbeschermingsmiddelen is succesvol

verlopen. DLV Plant heeft proeven uitgevoerd met de hulpstof

Elasto G5 in combinatie met remstoffen. De proeven

zijn gericht op het ontwikkelen van kennis over toepassingen

van Elasto G5 in potplanten en boomkwekerij.

Efficiënter middelengebruik

DLV Plant werkt al jaren aan ontwikkeling en verbetering

van hulpstoffen in de land- en tuinbouw om zo een effi-

ciënter middelengebruik door de ondernemer te bereiken.

3. Onderzoek naar bestrijding van ziekten

en plagen

In samenwerking met een fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen

voert DLV Plant proeven uit om de effectiviteit

van gewasbeschermingsmiddelen aan te tonen. DLV

Plant neemt al het werk uit handen van de opdrachtgever;

van proefopzet, toepassingen en waarnemingen tot en

met de rapportage.

Basis voor informatie aan klanten

De uitkomsten van de proeven gebruikt de opdrachtgever

om haar klanten te informeren over de toegevoegde

waarde van nieuwe middelen in een bepaalde teelt.


e voorbeelden

4. Europees Maïsrassenonderzoek

DLV Plant zaait jaarlijks in opdracht van 13-15

opdrachtgevers ruim 110 snij- en korrelmaïsrassen

uit op elf verschillende locaties verspreid

over de belangrijkste maïsteeltregio’s

van Nederland. Dit zijn rassen die zich in het

buitenland hebben bewezen, maar waarvan

geen onafhankelijke opbrengst- en kwaliteitscijfers

onder Nederlandse omstandigheden bekend

zijn.

Rijpheidgroepen

De snijmaïsrassen worden opgedeeld in vier

rijpheidgroepen: Noord Nederland, vroeg, middenvroeg

en middenlaat. Door opdeling in rijpheidgroepen

wordt elk ras zo dicht mogelijk bij

het optimale oogstmoment geoogst. Dit leidt

tot de beste evaluatie van elk individueel ras.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd

in ‘De officiële MaïsWijzer’ en geplaatst op

de website www.maisrassenwijzer.nl.

5. DLV Plant onderzoekt de relatie

N-gift en kwaliteit van zaaiuien

Afnemers klagen steeds vaker over uien die

kaal worden na verwerking. Telers stellen dat

het mogelijk aan de geteelde rassen ligt. In een

praktijkperceel zaaiuien heeft DLV Plant, in opdracht

van een veredelingsbedrijf, vijf rassen

met vier verschillende N-giften aangelegd.

Door opbrengstbepalingen wordt de optimale

N-gift voor opbrengst en sortering vastgesteld.

Meer inzicht

De kwaliteit van de zaaiuien wordt, na een lange

periode van bewaring, eind maart bepaald

door de uien te verwerken en te sorteren bij

een grote uiensorteerder. DLV Plant bepaalt

dan de opbrengst, sortering en kwaliteit (in het

bijzonder hardheid en huidvastheid) van de diverse

onderzoeksobjecten. De opdrachtgever

krijgt hierdoor meer zicht op de relatie tussen

N-gift en opbrengst en kwaliteit bij dat ras.


Buitenlandse vestigingen

DLV Plant België

De zelfstandige onderneming in België is gespecialiseerd

in verschillende sectoren, waaronder de glastuinbouw en

aardbeien.

DLV Plant Denemarken

Horti Advice Scandinavia / GartneriRådgivningen

DLV Plant heeft een belang in de adviesorganisatie GartneriRådgivningen

in Denemarken, een onafhankelijk adviesbedrijf

dat zich richt op advisering van tuinbouwondernemers in

Denemarken, voornamelijk gericht op glastuinbouw, vollegrondstuinbouw

en fruitteelt.

DLV Plant Groot-Brittannië

De zelfstandige onderneming in Groot-Brittannië richt zich op

advisering aan aardbeientelers en telers van zacht fruit.

DLV Plant Rusland

De consultant van DLV Plant in Rusland heeft jarenlange ervaring

met tuinbouwprojecten en een omvangrijk netwerk in de

Russische land- en tuinbouw. De activiteiten van DLV Plant in

Rusland zijn vooral gericht op teelttechnisch advies en projectontwikkeling

in de tuinbouw.

DLV Plant Oost-Afrika

DLV Plant Oost-Afrika richt zich op bedrijven, instellingen en

overheidsorganen om teeltresultaten te optimaliseren en een

brugfunctie te vervullen tussen kennisinstellingen, toeleveranciers

en teelt (productie)bedrijven.

DLV Plant Spanje en Portugal

Advies in de pot-, perk- en kuipplantenteelt. Momenteel wordt

het advieswerk uitgebreid naar de teelt van tomaat, paprika en

aardbeien.

DLV Plant Latijns Amerika en Mexico

Het creëren van commerciële contacten tussen bedrijven in

Europa en Latijns Amerika en het verkrijgen van subsidies voor

vernieuwende projecten. Ook het overbrengen van praktisch

toepasbare kennis met als doel verbetering van de totale resultaten

van agroproduktiebedrijven.

DLV Plant Midden-Oosten

In Ryadh heeft DLV Plant een kantoor van waaruit klanten in de

regio worden ondersteund met kennis en advies, van haalbaarheidsstudie

bij een investering tot het geven van teeltadvies.


Klanten

Vestigingen

ten en vestigingen

Klanten

Vestigingen

DLV Plant

Klanten en vestigingen


Contact

DLV Plant Hoofdkantoor

Bezoekadres

Agro Business Park 65

6708 PV Wageningen

Postadres

Postbus 7001

6700 CA Wageningen

T +31(0)317 491 578

E info@dlvplant.nl

W www.dlvplant.nl

Volg ons op twitter

twitter.com/dlvplant

www.dlvplant.nl

www.dlvplant.co.uk

www.dlvplant.nl/de

www.dlvplant-latinamerica.com

Bedrijfsfilm DLV Plant

Passie voor Planten!

More magazines by this user
Similar magazines