Download remigratienieuws2010 01 - Nederlands Migratie Instituut

nmigratie.nl

Download remigratienieuws2010 01 - Nederlands Migratie Instituut

➜ Voorlichting in Turkije en Marokko ➜ Vertrekmotieven hoger opgeleiden ➜ en meer...

Remigratie

Nieuws

1/2010


Beste lezer,

Na de val van het vierde kabinet Balkenende

heeft de Tweede Kamer de behandeling

van de Remigratiewet uitgesteld. De laatste

minister van WW&I diende wijzigingsvoorstellen

voor de Remigratiewet in ter behandeling

door de Tweede Kamer, maar tijdens

de demissionaire periode zijn deze voorstellen

controversieel verklaard. De behandeling

is nu uitgesteld tot na de vorming van een

nieuw kabinet. Het kan dus wel enige tijd

duren voor een nieuwe regering zich over de

voorstellen buigt. Het is afwachten wat de

toekomst ons wat dit betreft zal brengen.

De voorlichting door het NMI over remigratie

gaat onveranderd door. Onze reguliere activiteiten

als inloopspreekuur, Remigratie-infolijn

en voorlichtingsbijeenkomsten krijgen

veel belangstelling. Ook de bijeenkomsten

in het buitenland worden goed bezocht. De

afgelopen periode was het NMI in Marokko

en Turkije om ter plaatse remigranten te

informeren en hun vragen te beantwoorden.

Het blijkt dat remigranten dit persoonlijke

contact zeer op prijs stellen en de ontwikkelingen

in Nederland nauwlettend volgen.

Ze willen graag tijdig en goed geïnformeerd

worden over de plannen in Nederland en

over zaken die voor hen van belang zijn. Het

NMI doet er alles aan om hen die zijn teruggekeerd

daarover snel te informeren.

Nederlands Migratie Instituut, RemigratieNieuws 01/2010

Daartoe biedt de nieuwe techniek veel mogelijkheden.

Onze website is vernieuwd en

actueel. Het internetspreekuur wordt steeds

vaker gebruikt om vragen voor te leggen aan

het NMI. Zo hebben migranten en remigranten

sneller toegang tot onze diensten. Heeft

u suggesties voor een nóg betere dienstverlening

van het NMI, dan staan wij daarvoor

uiteraard open.

Ik wens u en uw familie een prettige en een

gezonde vakantieperiode toe en hoop dat

na de zomer een nieuw kabinet perspectieven

zal bieden voor een rechtvaardig

(re)migratiebeleid.

Z.I. Kutluer

directeur


Voorlichting in Zuidoost-Turkije

Goed voorbereid

In mei 2010 bracht het NMI voor de derde

keer een bezoek aan remigranten in Turkije.

NMI-consulent Ahmed Alakay organiseerde

voorlichtingsbijeenkomsten in

Elazig, Gaziantep en Adana. In Zuidoost-

Turkije wonen relatief veel remigranten

uit Nederland.

Was er veel belangstelling?

Ahmed: ‘We hadden 190 remigranten schriftelijk

uitgenodigd en ruim 77 mensen waren uiteindelijk

te gast. Er waren zelfs mensen die het NMI nog

niet kenden en via derden van de voorlichtingen

hadden gehoord. Ook zij waren vanzelfsprekend

welkom met hun vragen.’

Waarover gingen de meeste vragen?

Ahmed: ‘Ik kreeg veel vragen over de hoogte

van de AOW die men in Turkije vanuit Nederland

ontving. In Elazig waren er remigranten die in de

jaren ’60 in West-Europa eerst enige tijd illegaal

hadden gewoond en gewerkt, voordat ze de

juiste papieren kregen. Nu ze gepensioneerd zijn

en naar Turkije zijn teruggekeerd, vragen ze zich

af waarom de AOW-uitkering zo laag is. Ik heb

uitgelegd dat je pas AOW-rechten opbouwt als

je legaal in Nederland woont. In de jaren dat ze

illegaal waren is dat dus niet gebeurd.’

Zijn je deze derde reis nog dingen opgevallen?

Ahmed: ‘Ja, het feit dat de mensen zo goed waren

voorbereid op de voorlichting kwam voor mij als

een prettige verrassing. Velen hadden zelfs een

vragenlijst bij zich. Dat werkte snel en goed, voor

hen en ook voor mij. Zo kon ik veel mensen goed

helpen. De meeste vragen waren naar aanleiding

van het eerste nummer van de Turkse nieuwsbrief

Haber Bülteni, die het NMI in december 2009

uitgaf. Het is een opsteker voor het NMI te merken

dat deze informatie door de remigranten wordt

gelezen.’

Wanneer is het volgende werkbezoek?

Ahmed: ‘Die vraag kreeg ik ook tijdens de

bijeenkomsten. Eind dit jaar, begin volgend jaar

gaat het NMI waarschijnlijk naar het Zwarte Zeegebied.

Na drie werkbezoeken kan ik wel

concluderen dat het NMI daar zeer welkom

zal zijn bij de remigranten.’


Voorlichting Marokko

Remigranten vaak slecht op de hoogte

Het NMI bezocht in februari Marokko.

Naïma Elmansori en Alice Odé reisden

naar Fez, Tanger en Tétouan, waar veel

Nederlandse remigranten wonen. Naïma

gaf hun belangrijke informatie over de

huidige wet- en regelgeving binnen de sociale

zekerheid. Wat zijn haar ervaringen?

‘Doordat veel remigranten jaren geleden vertrokken,

weten zij niet veel over belangrijke wijzigingen

in de Nederlandse wet- en regelgeving. Soms

kunnen zij de papieren uit Nederland niet lezen

en moeten een vertaalbureau inschakelen. Ze

waren dus benieuwd naar de informatie van het

NMI. Deelnemers aan de bijeenkomsten waren

zeer geïnteresseerd in de AOW, ANW, de remigratievoorzieningen

en belastingzaken, maar de

meeste vragen gingen over de ziektekostenverzekering.

Vooral het functioneren van de CNSS

kwam aan de orde. Deze Marokkaanse overheidsinstelling

regelt de ziektekostenverzekering van

de meeste remigranten die zijn teruggegaan met

een WAO-, AOW- of ANW-uitkering. De remigranten

waren slecht op de hoogte van de werkwijze

en de procedures van de CNSS. Ze klaagden

bijvoorbeeld dat zij hun ziektekostendeclaraties

niet vergoed krijgen. In Tanger waren mensen

daarover zeer geëmotioneerd. Ik kon vertellen

dat doorgaans 75 procent van de ziektekosten

wel vergoed wordt, maar op voorwaarde dat de

declaratie tijdig en goed is ingevuld. Blijkbaar

gebeurt dat niet altijd.’

‘Emoties kwamen vaker naar boven. Twee mannen

bijvoorbeeld vroegen naar het recht van de

partner op de ANW na hun overlijden. Zij waren

na hun remigratie in Marokko getrouwd en hadden

zich niet vrijwillig verzekerd. Ik moest hun

dus vertellen dat hun vrouwen daardoor geen

ANW zullen ontvangen. ‘Onze vrouwen vermoorden

ons als ze dit horen,’ reageerden ze heftig.’

‘Het bleek dat vooral de remigranten die voortijdig

het begeleidingstraject bij het NMI stopten

en niet alles goed hadden afgewikkeld, nu in de

problemen zaten. Vanuit Nederland ontvingen zij

bijv. nog belastingaanslagen over het jaar dat ze

remigreerden. Doordat deze dan te laat aankwamen

en zij er vervolgens niet goed op reageerden,

stapelden de boetes zich op en kwamen in

de problemen. Het is dus verstandig om je goed

te laten voorlichten en begeleiden; een remigratie

is een ingewikkeld proces.’

‘Positief was dat in Fez de sociaal attaché en zijn

eerste medewerker aanwezig waren. De attaché

gaf aanvullende informatie en bood tevens zijn

hulp aan remigranten aan. Deze aanwezigheid

gaf de bijeenkomst een bijzonder tintje.’


Aan de balie

bij Erma Hooijer

‘In 1951 ben ik naar Nederland gekomen, als

zoon van een KNIL-militair. Samen met mijn

vader en moeder, mijn broer en zus, stonden

we opeens in het kille Nederland. Mijn vader

had in de Molukken een dienstbevel gekregen

om te vertrekken. Het was moeilijk, we

voelden ons bedrogen. Ik was 13 jaar. Die

eerste jaren hebben we als gezin in opvangkampen

gezeten: Vught, Moordrecht, Gouda,

Woerden. Ik ging naar de ambachtsschool

en werd automonteur. Doordat ik versleten

halswervels kreeg, eindigde ik als lasser in de

sociale werkplaats. Nu ben ik 71 en wil ik terug

naar Indonesië. Mijn zes kinderen, die allen

hebben gestudeerd en het heel goed doen in

Nederland, stimuleren me om terug te gaan.

Het klimaat daar vind ik heerlijk en het leven

trekt me.

Naar de Molukken ga ik niet terug, omdat ik

de situatie tussen moslims en christenen niet

goed vind. Momenteel zijn de broers van mijn

vader op bezoek in Nederland. Vanmiddag ga

Internetspreekuur

Dagelijks komen bij het NMI vragen via internet

binnen. Via www.nmigratie.nl/contact vullen

vragenstellers een aantal van hun gegevens in en

stellen hun vraag aan het NMI. Veel van de vragen

aan het Internetspreekuur gaan over de Remigratiewet,

over het exporteren van uitkeringen en

over zaken rond de Nederlandse nationaliteit bij

(r)emigratie. Een ieder met vragen rond (r)emigratie

kan bij het NMI terecht.

ik met hen bespreken wat ik zal doen. Ik heb

mijn volledige AOW en daarnaast ook nog

pensioen. De consulent van het NMI heeft

uitgelegd wat ik allemaal moet doen als ik

terugga, wat mijn rechten zijn, de zaken die

ik moet regelen, de kosten en wat de consequenties

kunnen zijn. Stichting Pelita in Den

Haag helpt me bij het verkrijgen van de toelating

tot Indonesië. Belangrijk voor mij was

alle informatie die de NMI-consulent gaf over

het exporteren van mijn AOW naar Indonesië.

Ik weet nu dat ik mijn volledige AOW kan

meenemen.’

Consulent Erma Hooijer staat cliënten te woord

vanuit de spreekuurlocatie in Utrecht.

www.nmigratie.nl/contact


Onderzoek onder Turkse remigranten

Zijn remigranten blij met hun keuze?

Hoe is het om na 30 jaar verblijf in Nederland

te remigreren en weer in je

herkomstland te leven? Welke problemen

ondervinden remigranten? Zijn zij tevreden

met hun moeilijke en ingrijpende

keuze van terugkeer? Zelden komen deze

vragen in een onderzoek aan de orde.

Om achter de antwoorden op deze vragen te

komen is het NMI, samen met het Instituut voor

Hoger Onderwijs in Ankara en de Hogescholen

in Amsterdam en in Twente een onderzoeksprogramma

gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd

door Nederlandse studenten die tijdens hun

stage de levensomstandigheden van Turkse

remigranten onder de loep nemen. Bijzondere

aandacht daarbij krijgen de sociale zekerheid en

de communicatie tussen Nederlandse instanties

en remigranten.

Nederlands Migratie Instituut, RemigratieNieuws 01/2010

Esra Percin is een Turks-Nederlandse studente uit

Enschede en een van de studentes die, zeer gemotiveerd,

aan dit stageprogramma deelnemen.

Esra: ‘Mijn familie komt oorspronkelijk uit het

Zwarte Zeegebied. Veel familieleden wonen in

Istanbul. Regelmatig gaan wij bij hen op bezoek.

Mijn achtergrond en kennis van de Turkse taal

en cultuur komen tijdens deze stage prima van

pas. En ook de kennis vanuit mijn studie sociaaljuridische

dienstverlening kan ik goed gebruiken.’

Naast Esra werken ook Semra Kizil en Nazli Umutoglu

(zie foto), studentes uit Amsterdam, mee

aan de eerste fase van dit onderzoek.

De stagiaires vertrekken aan het eind van het jaar

naar Turkije om remigranten te interviewen. Het

NMI hoopt door dit onderzoek grondig inzicht te

krijgen in de positie van remigranten. In Remigratienieuws

zullen we de resultaten presenteren.


Onderzoek vertrekmotieven hoger opgeleiden

Waarom gaat u emigreren?

Het aantal emigranten vanuit Nederland is het afgelopen

decennium gestegen. In 2008 emigreerden

bijna 120.000 mensen naar elders. Onder

hen is een hoog aantal allochtone Nederlanders,

mensen die hier zijn opgeleid en een wezenlijke

bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Nederland ziet hen niet graag gaan. Waarom

vertrekken deze allochtone burgers uit Nederland?

Om daar achter te komen laat het ministerie

van VROM/Dienst inburgering en integratie een

onderzoek uitvoeren naar de vertrekmotieven

van ongeveer 150 hoog opgeleide allochtone

Nederlanders. Het bureau Regioplan Beleidsonderzoek

voert dit onderzoek, onder leiding van

mw. J. Klaver, uit. Het richt zich op MBO-, HBO- en

universitair opgeleide burgers van Marokkaanse,

Surinaamse, Turkse, Irakese en Afghaanse komaf,

die jonger zijn dan 45 jaar. Het NMI maakt deel uit

van de commissie die het onderzoek begeleidt.

Eind juni verschijnt het tweede nummer van

Haber Bülteni, de Turkse nieuwsbrief van het

NMI die naar ruim 2.000 remigranten in Turkije

wordt verstuurd. Dit nummer geeft informatie

over het werkbezoek aan Turkije, loonbelasting,

belastingformulieren en de visumregeling voor

remigranten. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

in Oost-Turkije bleek dat Haber Bülteni

goed gelezen wordt. Wie deze gratis nieuwsbrief

ook wil ontvangen, kan dit doorgeven aan het

secretariaat van het NMI (T 030 234 29 36 of aan

rinette@nmigratie.nl).

Medewerking gevraagd

Behoort u zelf tot de genoemde doelgroep, overweegt

u te (r)emigreren en wilt u aan dit onderzoek

meewerken? Kent u iemand anders op wie

wij een beroep kunnen doen? Neem dan contact

op met het NMI, mw. Alice Odé, beleidsadviseur

(T 030 234 29 36). Deelnemers aan dit onderzoek

ontvangen € 20,-.

Haber Bülteni: Turkse Nieuwsbrief

NMI zet contact met remigranten voort

➜ Bilgi Hattı: Remigratie-infolijn T (00 31) 30 236 42 45 ➜ Bilgi Hattı: Remigratie-infolijn T (00 31) 30 236 42 45

Bir sohbet

Ben 10 mayıs 2010 da Elazığ da NMI toplan-

tısına katıldım. Orada çok şey ögrendim. Ben

Hollanda da 27 yıl çalıştım. Bunun 7 yılı yasal

işçi olarak idi. Bir aile, 8 çocuk yetiştirdim. Yani

20 yıl oturma ve çalışma izni olmadan çalıştım.

Türkiye ye geri döndüm ancak şimdi 140 avro

AOW emekli maaşı alıyorum.Bay Alakay dan

bunun neden bu kadar az olduğunu duydum.

Çünkü AOW hakkını ancak yasal olduğun ve

belediye ye kayıtlı olduğun zaman kazanıyorsun.

Kayıtlı olduğun her 15 yaş ile 65 yaş

arasındaki yıllar için yılda yüzde 2 hak kazanıyorsun.

Yani 50 yılda tam olan yüzde yüz hakkı

kazanabilirsin. Benim için bu 7 yılda yüzde 2

den ancak yüzde 14ü buluyor. Ben 20 yıl da

yasa dışı çalıştığımdan işletme emeklilik maaşı

da biriktiremedim. O yıllarda keşke daha akıllı

davransaydım da hemen çalışma ve oturum

için uğraşsaydım.

Mehmet Kaçak, 70 yaşında

Nederlands Migratie Instituut, Haber Bülteni no.2 (haziran 2010)

Vergi formülü

Geri kesin dönüş yapanlara Hollanda Vergi Dairesinden

çeşitli formüller adreslerine yollanabilir.

1. Göç formülü (emigratieformulier). Buna o andaki

Türkiye’deki durumunuzla ilgili bilgileri doldurabilirsiniz.

2. M-Formülü (M-formulier) . Buna kısmen Hollanda

da ve kısmen Türkiye de yaşadığınız süreler ile ilgili

bilgileri doldurabilirsiniz.

3. Dünya geliri Bildirimi formülü (Het formulier

Opgaaf Wereldinkomen). Buna da göç ettiğiniz

yıl içinde Hollanda dışında geliriniz olup olma-

dığını doldurursunuz. Vergi dairesi böylece sizin

Hollanda da doğru ve yeterli şekilde ödenekleri

alıp almadığınızı anlamak ister. Sizin ödeneklerinizi

veren kurum (örneğin SVB, UWV, BPF) ödeneğiniz-

den sigortalar için bir miktar kesip onu kısmen tazmin

eden CVZ’e aktarmış olabilir. Bu prim tazmin

miktarı sizin dünya gelirinize bağımlıdır.

Vergi dairesi bu son formülü size her halükarda posta

ile yollar.

Bu formülleri doğru doldurup Vergi dairesine

yollamak mecburiyetindesiniz. Bunu yapmazsanız o

zaman vergi dairesi standart miktarları hesaplar. Bu

da çoğu kez sizin aleyhinize olabilir.

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Catharijnesingel 50 T (0031) 30 234 29 36

Postbus 19215

F (0031) 30 230 49 32

3501 DE Utrecht remigrant@nmigratie.nl

Nederland

www.nmigratie.nl

Bilgi Hattı: Remigratie-infolijn

T (00 31) 30 236 42 45

Hollanda’dan geri dönen Türkleri, Hollanda

yasa ve uygulamaları ve Göç Yasası hakkında

bilgilendirir.

Türkiye’de yaşayan dönüş yapanlara NMI’nin bedava bilgilendirme

yayınıdır. Yılda iki kere yayınlanır ve www.nmigratie.nl

web sitesinden de okunabilir.

➜ Gelir Vergisi ➜ Kolaylıklı vize uygulaması ➜ Vergi formülü ➜ Bir sohbet …

Haber Bülteni

NMI_remigratienieuws_turkije_Nr02_v01.indd 1 15-06-10 14:44:37

TR

No. 2 / 2010


Nieuwe website NMI

Eind april lanceerde het NMI

zijn nieuwe website. De nieuwe

site sluit aan bij de huidige

huisstijl. Er is informatie te vinden

over de spreekuurlocaties.

Via de anonieme zelftest komt

de gebruiker er zelf achter of

hij/zij in aanmerking zou kunnen

komen voor een van de remigratievoorzieningen

die de

Remigratiewet biedt. Mensen

binnen en buiten Nederland

kunnen digitaal hun vragen

stellen. Ook kan men via de

site de meest recente voorlichtingsfilms

(in het Arabisch

en Turks, met Nederlandse

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Catharijnesingel 50, Utrecht

Postbus 19215

3501 DE Utrecht

T (030) 234 29 36

F (030) 230 49 32

nmi@nmigratie.nl

www.nmigratie.nl

KvK 41154950

ondertiteling) bekijken.

www.nmigratie.nl

Soepele visumregeling

remigranten

Als een remigrant met de

Remigratiewet of Remigratieregeling

1985 naar het

herkomstland is teruggekeerd,

kan hij/zij in aanmerking komen

voor een soepele visumregeling

voor Nederland. Deze

soepele visumregeling betekent

dat de remigrant eenvoudiger

een visum kan krijgen

dat maximaal 5 jaar geldig is

en meerdere inreizen mogelijk

maakt. Er kunnen echter altijd

factoren zijn op basis waarvan

de Nederlandse ambassade

in het herkomstland een

verzoek afwijst. Zo mag de

aanvrager niet de toegang tot

het Schengengebied ontzegd

zijn. De soepele visumregeling

geldt niet als de aanvrager

alleen gebruik gemaakt heeft

van de Basisvoorziening of de

Basisremigratieregeling. Voor

meer informatie kunt u terecht

bij het NMI.

RemigratieNieuws is een gratis uitgave van het

NMI, verschijnt vier maal per jaar en is ook te

vinden op www.nmigratie.nl. RemigratieNieuws

houdt intermediairen, organisaties, instellingen en

overige geïnteresseerden in het NMI op de hoogte

van ontwikkelingen in en rond de organisatie.

Redactie: Inanç Kutluer, Margreet Macco, Alice Odé.

Foto’s: NMI.

Vormgeving: SIN Visuele Communicatie, Den Haag.

Druk: Drukkerij Anraad, Nieuwegein.

Remigratie-infolijn T (030) 236 42 45

More magazines by this user
Similar magazines