21.09.2013 Views

ALMEERSE PIONNEN WINNEN NORTH SEA ... - Sluiskade 11

ALMEERSE PIONNEN WINNEN NORTH SEA ... - Sluiskade 11

ALMEERSE PIONNEN WINNEN NORTH SEA ... - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SLUISKADE 11

n a v i s e t n a u t a

ALMEERSE PIONNEN WINNEN

NORTH SEA REGATTA

EINDELIJK NIEUWS OVER

DE NIEUWE JACHTHAVEN

BLAUWALGAPRILGRAP UIT DE HAND GELOPEN

AVONDCOMPETITIE BESTAAT 25 JAAR

Clubmagazine van Watersportvereniging Almere Haven mei/juni 2008 nr. 21


2

Dynamisch

Wij willen veel en bewegen ons

dynamisch. Wij worden met name

gewaardeerd voor onze flexibiliteit,

effectiviteit en deskundigheid.

Ook iets voor u?

Karmac Drukwerk BV Tel.: 0320 - 28 69 75

Postbus 375, 82oo AJ Leystad drukwerk@karmac.nl

Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad www.karmacdrukwerk.nl

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


COLOFON REDACTIONEEL

Bestuur:

Voorzitter: Frits Draijer

Secretaris: Roel Hoogeveen

Penningmeester: Hans Steinhart

2e penningmeester: Anton van den Berg

Havencommissaris: Nico van Baarle

Communicatiecommissie: Frank Seignette

Motorbootcommissie: Nico van Baarle

Evenementencommissie: Rinka Lassooy-Schippers

Werkgroep Nieuwe Jachthaven: Jos Verhoeven

Zeilcommissie: Michael Brouwer

E: bestuur@wsvalmerehaven.nl

Ereleden:

Gerrit van Laar†

Hans Oijers†

Willem Angel

Frans Beers

Richard Colijn

Roland Maes

Dirk Wurtz

Haven:

Sluiskade 11, Almere Haven

Telefoon 036 531 75 17

Fax 036 - 538 68 68

Postbus 50153 1305 AD Almere Haven

Havenmeesters:

Piet Zandstra en Friso van Zuuren - bij calamiteiten te

bereiken op 036 - 534 87 24 (Piet Zandstra) of 075 -

622 95 12 en

0654 - 692 855 (Friso van Zuuren)

Administrateur:

Bianca Vittali-Kok

Bankrekening 30 10 50 899

Postbankrekening 30 29 797

t.n.v. WSV Almere Haven / Almere

(lidmaatschapsnummer en reden betaling vermelden

s.v.p.)

Het havenkantoor is maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00 uur.

Clubgebouw 10 Beaufort:

John & Jopi Stalenberg

Telefoon 036 - 531 73 17

Internet:

www.wsvalmerehaven.nl

www.sluiskade11.nl

info@wsvalmerehaven.nl

Communicatiecommissie / Redactie Sluiskade 11:

Frank Seignette - hoofdredactie/aquisitie

Frank Greiner - eindredactie en opmaak

Nico van Baarle - technisch redacteur

Frits Barendsen - internet en elektronische

communicatie

Rob Dijkstra - lay-out en pre-press

Bert Imminga - externe communicatie

Jan Mens - columnist

Annegré Nieuwenhuis - redactie, secretariaat

Henk Kluvers - redactie, externe communicatie

Patrick Langley - redactie

Druk: Karmac Drukwerk BV - Lelystad

Reacties en kopij naar:

commcie@wsvalmerehaven.nl

postbus 50153 1305 AD Almere Haven.

N.B.:

Kwetsende, persoonlijk gerichte, politieke en/of anderszins

beledigende kopij of ingezonden brieven worden niet

opgenomen.

Omslag:

De natuur brengt een bloemenhulde aan de vrijwilligers

die het haventerrein onderhouden!

foto: Henk Kluvers

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21

Waarde watersportvrienden,

Op het moment dat ik dit schrijf, en de

draad van alledag weer sta op te pakken,

komen we net terug van het Jazzweekend

in Enkhuizen, wat een groot success was.

Geweldige live-bands, beregezellige drukte,

20 man van de haven mee en als klap op

de vuurpijl, ‘s avonds Frank en Monique

Kenter's Friendschip gedoopt. De angst dat

hun schip onder de last van deze groep zou

bezwijken was ongegrond, al hebben we

wel al hun bier opgedronken. Overigens een

prima schip. Het was als vanouds.

De eerste 5 maanden van het nieuwe

jaar zitten er weer op en er is weer genoeg

reuring geweest op en vanaf onze steeds

mooier wordende haven.

De Pionnenploeg van de haven heeft

met 5 boten acte-de-présence gegeven op de

North Sea Regatta 2008, waarbij de Opper-

Pion ‘Balans’ van Ed Brand als glorieuze winnaar

uit de bus kwam. Remi de Groot, Gert

Vink, Mike Brouwer en Brenda Vial en hun

bemanning hebben gevochten voor wat ze

waard waren en hebben het wedstrijdleven

van Ed f link moeilijk gemaakt. Lees verder

het verslag in het clubblad op pagina 19.

Ook was de kenningsmakingsavond

bedacht en geleid door Roland Maes een

groot succes, met veel nieuwe leden, zie zijn

verhaal op pg. 16.

De Waterpokken hebben met de nieuwe

bezetting de voetjes weer van de vloer

gekregen; staan ze reeds interlokaal bekend

en stromen de opdrachten binnen.

Op donderdag 22 mei bestond de

WSV-Zeilers-Avondcompetitie 25 jaar. Dit is

een bijzonder spektakel geworden.

De WSV heeft door Henk Kluvers van

de commcie naar aanleiding van zijn 1 april

grap van vorig jaar een oorkonde gekregen!

Lees dit geweldige verhaal op pg. 8 ev.

Voor de volgende maand staat de

Eenzame Noord gepland met ’s avonds bij

de prijsuitreiking wederom de huisband als

muzikale omlijsting. En verder natuurlijk

wordt er iedere week woest gestreden in de

Avondcompetitie waarbij de bemanning van

de JJES, een Polyvalk, de kajuitboten al een

paar keer alle hoeken van het veld heeft laten

zien, mits ze tenminste de juiste bemanning

aan boord hebben. Spanning alom.

Mocht u op vakantie gaan met de

boot, dan natuurlijk een hele goede vakantie,

en anders natuurlijk ook. Ik hoop u gauw

weer op het water tegen te komen. Oh ja,

vergeet uw vakantiekieken en verhalen niet

door te sturen naar commcie@wsvalmerehaven.nl.

Wij willen ze graag plaatsen.

Veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van

de Sluiskade 11

Frank Seignette

AGENDA

De zeilcommissie heeft het volgende voor u

georganiseerd de komende zomermaanden.

Wij hopen dat U gezellig mee komt doen

met een aantal evenementen:

Donderdag 22 mei, 25 jaar Avondcompetitie

Zondag 25 mei, Eerste jeugdzeildag 2008.

Dinsdag 27 mei Avondcompetitie

5, 10, 19 en 24 juni Avondcompetitie

Zondag 8 juni, Tweede jeugdzeildag

Zaterdag 14 juni, Eenzame Noord race

Dit jaar voor de 20 ste keer gaan we

zaterdagochtend om 5 uur van start om

richting Enkhuizen te varen en weer terug:

50 mijl Solo zeilen.

Die zaterdagavond zal er een live optreden

zijn van de Waterpokken en de winnaar zal

gehuldigd worden. Doe mee en schrijf je in

via de website: www.eenzamenoordrace.nl

Vrijdag 20 juni t/m zondag 29 juni, gaan we

naar Whitby, Engeland zeilen.

We vertrekken vrijdag naar IJmuiden om

zaterdag de grote oversteek naar Whitby

te maken; 230 mijl varen en dan gezellig

bijkomen in Whitby. Er zijn nu 5 boten die de

oversteek gaan maken, dus er is nog ruimte

genoeg voor meer.

Voor info kunt U terecht bij Bert Joosse.

Bij te veel wind of uit de verkeerde hoek zal

er een alternatief gevaren worden, maar

een mooie tocht zullen we zeker maken.

21 juni WSV Familiedag met Barbeque en

spellen voor jong en oud (georganiseerd

door de Evenementencommissie!) Zie ook

pagina 10.

Zondag 6 juli, derde jeugdzeildag

3, 8, 17, 21 en 31 juli Avondcompetitie

5, 14, 19 en 28 augustus Avondcompetitie

Zondag 10 augustus, vierde jeugdzeildag

Zondag 24 augustus, Afsluiting jeugdzeilen.

Met het clubkampioenschap Optizeilen

en een feestelijke afsluiting van het

jeugdzeilen.

2 september laatste Avondcompetitie.

3


De Helmstok - Ben Smit

Wat is de naam van uw boot en

waarom?

Ik zal me zelf even voorstellen: Mijn

naam is Ben Smit en ik ben sinds 1978

lid van de vereniging. Ik ben begonnen

met een zelfgemaakte Kolibrie. Daarna

heb ik met een Domp gevaren. Hierna

zijn we overgestapt op Hallberg-Rassy.

Ik vaar de meeste tijd met mijn zoon

Marcel. De boot heet FEEKS, dat was

de naam van de boot die wij in 1996

kochten. Het is een Hallberg-Rassy

26.(staat te koop) Omdat we plannen

hadden, vijf jaar geleden, om een lange

reis te maken moesten we een andere

boot hebben. Dat werd een Hallberg-

Rassy 35 ketch, die hebben we ook de

Feeks genoemd, omdat we de Marifoon

voor beide boten gebruikten. Dit schip

hebben we 2 jaar gehad, maar weer

verkocht omdat we niet overweg konden

met het stuurwiel. De boot waar we nu

4

mee varen heet ook Feeks en is weer

een Hallberg-Rassy , maar nu een 312

met een helmstok. Met deze boot gaan

we de wereldreis maken. Vertrekdatum

29 juni 2008.

Wat was de verste tocht?

Afgelopen jaar zijn we naar Noorwegen,

Zweden, Denemarken, en Duitsland

geweest. Heen via de Noordzee en

terug via het Noord-Oostzee kanaal. Dat

doen we al verschillende jaren en het is

net te doen in vier weken vakantie.

Wat verwacht u van de vereniging?

Ik verwacht dat, als ik na ruim twee

jaar weer terug kom, alles nog steeds

hetzelfde is. Er wordt alleen maar

gepraat over een nieuwe jachthaven. Ik

hoop dat er een jachthaven bijkomt in

Pampushaven voor de WSV.

Heeft u naast het varen nog andere

hobbies?

Er is altijd wel wat te doen, is het niet

op de boot, dan zijn het wel de kinderen

en kleinkinderen die wat voor me te

doen hebben. Klussen, timmeren enz.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Die vraag heb ik al beantwoord, en na

twee jaar zie ik wel.

Aan wie draagt u de helmstok over en

waarom?

Het lijkt me wel leuk om hem aan Jan

Molijn over te dragen, hij weet er nog

niets van. Hij heeft vorig jaar een dag

georganiseerd voor Wibozeilboten en

daar kan hij wel wat aandacht voor

gebruiken...

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


Frits Draijer - voorzitter WSV Almere Haven - kijkt rond

Beste medewatersporters,

Al lopende over het haventerrein, om

eens een indruk te krijgen hoeveel ruimte

we nou daadwerkelijk nodig hebben voor

de winterstalling, hoor en zie je nog al

eens wat. Nu het mooie wéér weer is

aangebroken zijn heel veel mensen druk

bezig met hun boot, en bruist de haven

weer van activiteit. Schuren, schilderen,

lakken en poetsen, om het rijke bezit

na de zoveelste tewaterlating in zijn

geschiedenis als nieuw tussen de palen

vast te binden. Vervolgens zal de een

iets meer dan de ander in de spaarzame

vrije tijd het ruime sop kiezen, nadat we

wederom de spinnen, spinnenpoep en

andere atmosferische vervuiling hebben

weggepoetst.

Hiertegenover zijn er ook een behoorlijk

aantal boten die sinds jaar en dag op

de haven liggen,

en die in de

wrakkenhaven in

Amsterdam absoluut

geen modderf iguur

zouden slaan. Ik

vraag me dan ook

wel eens af: “zouden deze eigenaars nog

wel weten dat zij in het bezit zijn van dit

bijna vervallen fregat??"

Nou - dit zoveelste wereldwonder kan niet

aan de aandacht zijn ontsnapt, want de

contributie en het liggeld worden keurig op

tijd betaald. Hoe is het dan toch mogelijk

dat zo’n eens zo “trots bezit” totaal

met de natuur in de omgeving aan het

versmelten is? Het is goed dat er van tijd

tot tijd met grote snoei- en takkenscharen

tekeer wordt getrokken op dat veldje

anders waren verschillende boten niet

meer van de plek te krijgen doordat de

populieren door de zwaardkast heen deze

boot tot grote hoogte hadden verheven.

Dit soort dingen blijken binnen onze

vereniging allemaal te kunnen en mogelijk

te zijn, maar willen we dit wel met z’n

allen??

Hoe is het dan toch mogelijk dat

zo’n eens zo “trots bezit” totaal

met de natuur aan het versmelten

is?

We hebben straks bij de nieuwe haven

geen ruimte meer voor deze excessen.

De winterstalling wordt wínterstalling

en geen opslagplaats van persoonlijke

bezittingen waar we even het bestaan

van zijn vergeten.

Niet dat ik nou lijd aan een of ander

opruimachtig virus, maar ik hoor ook

regelmatig geluiden op de haven dat

menigeen vreest dat de haven in de

toekomst te duur gaat worden. Als ik dit

dan zie, denk ik bij mezelf misschien is

deze vrees wel terecht, alhoewel ik vrees

dat degene die het vreest niet doelt op

deze situatie.

Nou is het begrip “te” duur erg betrekkelijk,

maar in dit geval kunnen we stellen dat

er een onbalans is ontstaan tussen

kosten en opbrengsten. In het hierboven

genoemde geval, praten we over opslag

waarvoor ruimte nodig is, deze ruimte

moet onderhouden worden, hier zijn

machines en gereedschappen voor nodig,

niet te vergeten mensen om het uit te

voeren, mensen (havenmeesters) om

toezicht te houden, omdat de eigenaar dit

niet doet, zo kan ik nog even doorgaan.

Kortom: hier moet geld bij en is een

onbalans ontstaan tussen de opbrengsten

en de kosten die deze dependance van

de Amsterdamse wrakkenhaven met zich

meebrengt.

Om in de toekomst onze haven niet “te

duur” te maken zullen we op dit- en een

aantal punten moeten professionaliseren.

Ik wil bewust het woord

commercialiseren niet

gebruiken omdat hier

toch al zo’n aversie

tegen bestaat, alhoewel

het helemaal niet zo

'vies' is als men soms

denkt. Uitgangspunt is dat ook voor de

leden met een kleine beurs een ligplaats

mogelijk moet zijn, en om dit betaalbaar te

houden moeten we de uitgaven (kosten)

goed in de gaten houden, of eventueel

extra inkomsten genereren.

Dit soort inkomsten van derden zijn o.a.

liggelden van passanten. We hebben

momenteel een beleid ingezet om meer

passanten te trekken. O.a. door het

gratis, wire-less internet in de haven, de

passantentas met leuke inhoud, en een

actiever beleid hierin te gaan voeren.

We zullen blijven zoeken naar commerciële

mogelijkheden om extra inkomsten te

genereren om de liggelden van uw boot

op een acceptabel niveau te houden.

Oh ik zou het woord commerc….niet

gebruiken! Het wordt denk ik tijd om te

stoppen...

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 5


WWW.SCHEEPSDIEF.NL Ons adres: Onderwal 8 1411 LV Naarden

Telefoon 035 - 6942476 . Telefax 035 - 6949150 . info@scheepsdief.nl

Groot assortiment, zeer vakkundige hulp, snelle levertijden en

service op het gebied van o.a: kleding, scheepsbeslag, touwwerk,

splitsen, motoronderdelen, verf / antifouling, onderhoudsmiddelen.

Bekende merken: Gill, Gaastra, Magic Marine,

Marine Pool, Dubarry, R.W., Sikkens, International, Epifanes,

West Systems, Sailtron, ASA, Wichard, Besto, Plastimo, etc. etc.

U bent van harte welkom bij “Scheepsdief” Watersport

Van april tot september zeven dagen per week geopend

U vindt ons in de Jachthaven van Naarden

WATERSPORT "OOST"

MIDDENWEG 105 - 107

AMSTERDAM

TELEFOON 020-694 60 42

BIJNA ALLES VOOR UW BOOT

Touwwerk, Stootwillen

Kompassen, Dieptemeters,

Warmtekleding, Verlichting,

Plotters, Besturingssystemen,

Vlaggen, Noodsignalen,

Jachtverven, Lieren,

Zeilkleding, Reddingsvesten,

Autopiloot,

en nog veel meer; maar kom

zelf kijken in onze zaak.

U bent van harte welkom.

DE SPECIAALZAAK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

LEDEN WSV ALMERE-HAVEN 10% KORTING

WATERSPORT "OOST"


ZALMHOEK berichten uit de financiële wereld van uw WSV

Af loop f inanciële crisis Watersportverbond

Al vele jaren zijn we als WSV, samen met

bijna 450 andere watersportverenigingen,

aangesloten bij Het Verbond. Dit doen we

omdat belangenbehartiging op regionaal,

landelijk en Europees niveau niet zonder

de samenwerking met andere soortgelijke

organisaties kan gebeuren. Met onze bootjes

komen we overal in Nederland en daarbuiten,

dus belangenbehartiging via het verbond is

belangrijk. Recent bleek dat het vermogen

van het Verbond tussen 2001 en 2006

grotendeels was verdwenen.

Naar dit verdwijnen is een

onderzoek ingesteld door een

commissie van bestuursleden

van andere WSV’s. Dit

onderzoeksrapport beslaat

bijna 70 pagina’s.

Om u enigszins te informeren

vat ik dit rapport in enkele

zinnen samen. Uiteraard

gaan dan belangrijke details

en nuances verloren.

In 2001 was er behoefte aan

een betere communicatie

tussen het hoofdbestuur en

de leden van aangesloten

verenigingen. Ook was er de

gedachte bij het hoofdbestuur

dat verkoop van commerciële

diensten en producten de

belangenbehartiging zou

ondersteunen en extra

inkomsten zou genereren. In die tijd liepen

de inkomsten uit subsidies en sponsoring

terug.

Daarom werd de B.V. Bondsblad opgericht als

uitgever van het blad Schipper M/V. Vanuit het

verbond werd 60% van het verbondsvermogen

aangewend als risicodragend kapitaal voor

Boldertjes

Opgeven aan

commcie@wsvalmerehaven

Gratis, uitsluitend voor leden!

TE KOOP:

Ons zeiljacht BeaUFOrt

Type: Ufo 27

Afm. 8.24 x 2.98 x 1.52

Zeer goed onderhouden, zeer compleet met

alles erop en eraan.

Vaarklaar, vraagprijs € 17.500

Peter van Rietschoten

0620-974471

Lidnr 2250

dit blad. Dit grote risicodragende vermogen

was volgens het hoofdbestuur nodig om een

solide marktpartij te kunnen zijn.

De commerciële risico’s hiervan zijn

stelselmatig onderschat. Binnen 5 jaar is

bijna 2 miljoen euro in deze bodemloze put

verdwenen, voordat werd ingegrepen.

Daarmee was het totale vermogen van het

Verbond verdampt.

Het hoofdbestuur en de directeur dragen

hiervoor primair de verantwoordelijkheid. Zij

zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van

het vastgestelde beleid. Meegedeeld werd

dat het maximale risico voor het verbond

150.000 euro bedroeg. Het hoofdbestuur

behoorde te weten dat de feiten anders

lagen.

Secondair zijn de Financiële Raad, de

controlerende accountant en de Algemene

Ledenvergadering echter ook verantwoordelijk.

TE KOOP:

Etap 30i

Onzinkbaar zeiljacht

Bouwjaar juni 1999

Compleet uitgerust

Prijs € 69.500,-

Jaap Wiggers

Tel: 036-5310450 of

06-22974286

Lidnr 1657

De raad en de accountant hebben nimmer

een kritisch geluid laten horen over de gang

van zaken.

De kritische geluiden die wel werden geuit bij

enkele gelegenheden zijn niet door anderen

overgenomen. Elk jaar werd uiteindelijk het

hoofdbestuur décharge verleend voor het

gevoerde beleid op voorstel van de raad en

de accountant.

Inmiddels zijn de nodige stappen ondernomen

om een herhaling in de toekomst te

voorkomen.

Aangezien het bestuur van

onze WSV nog steeds van

mening is dat Het Verbond

een toegevoegde waarde

heeft voor de watersport

in het algemeen, zijn wij

lid gebleven en hebben

we ingestemd met een

verhoging van de jaarlijkse

bijdrage naar € 15,52 per

lid om op deze wijze het

verbond weer een gezonde

f inanciële basis te geven.

Voor 2009 staat geen

verdere contributieverhoging

op de planning van het

Verbond.

U mag mij altijd bellen of

mailen:

Hans Steinhart, penningmeester

036-5343535

hans.steinhart@wanadoo.nl

TE KOOP:

Catalina 28 Mk I, augustus 1994,

Inclusief ‘ Brand’ bok voor winterstalling,

vaarklaar, compleet schip,

veel binnenruimte!

Vr.pr € 43.500

Frank Greiner

T 0653 268 337

frankgreiner@chello.nl

Lidnr 1807

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 7


Aprilgrap van "Hans van Espel" over Almeerse blauwalg krijgt een staartje...

Hans van Espel (alias Henk Kluvers) kwam

op het idee om zijn uitvinding "blauwalgbestrijding

met behulp van polaire ijsblokjes"

voor te dragen voor de AGV-prijs van

2008, als ultiem gevolg van zijn geslaagde

aprilgrap van 2007. Tot lichte schrik van de

geniale bedenker kwam daarop bijgaande

brief (we geven een ingekorte versie):

8

Geachte heer Van Espel,

De jury heeft zich gebogen over alle

inzendingen en ook uw project ‘zeelucht

voor blauwalg’ is beoordeeld. Verheugd

zijn wij om u te laten weten dat uw project

door de jury is aangemerkt in de categorie

Belangenorganisatie om verder mee te

dingen naar de AGV Prijs voor waterkwaliteit

en waterveiligheid 2008. U maakt hierdoor

kans om op 16 april winnaar te worden van

de AGV Prijs 2008.

In het Singer Laren maakt de juryvoorzitter

op 16 april de winnaars in de vier

categorieën bekend. Deze avond zal een

onvergetelijke indruk bij u achterlaten. Tvpersoonlijkheid

Astrid Joosten presenteert

de avond, muziekkenner Leo Blokhuis

vertelt u muziekanekdotes en cabaretière

Jetty Mathurin duikt op als de Surinaamse

Táánte. De prijsuitreiking vormt het hart van

het programma, waarna genodigden elkaar

in informele sfeer kunnen ontmoeten.

Een digitale uitnodiging en routebeschrijving

ontvangt u als bijlage.

Natuurlijk hopen wij, dat u bij deze

feestelijke prijsuitreiking aanwezig bent.

Voor u als speciale gast wordt er een stoel

gereserveerd. Wilt u meerdere stoelen

reserveren, dan vragen wij u om vóór 6

april aanstaande aan ons de namen door te

geven.

Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten

woensdagavond 16 april vanaf

19.15 uur in Singer Laren.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

H.D. de Breij

Secretaris AGV Prijs voor Waterkwaliteit en

waterveiligheid

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


Nevenstaande brief was aanleiding voor de communicatiecommissie om het volgende persbericht uit te doen gaan, want we waren -en

zijn- van mening dat publiciteit nooit weg is, maar dat Van Espels bedenksels slechts tot hilariteit, en niet tot al te ernstige misverstanden

zouden moeten leiden...

“De mooiste ideeën ontstaan met water”. Dat is het nieuwe

motto van de jaarlijkse prijs van het hoogheemraadschap

Amstel, Gooi en Vecht (AGV).Dit jaar werd voor de derde

keer opnieuw deze prestigieuze prijs voor waterprojecten in

het gebied van AGV georganiseerd. Door een deskundige

jury, onder leiding van Arie Kraaijeveld (Nederlands Water

Partnership) met daarin onder andere: Pieter van Geel

(fractievoorzitter CDA 2 e Kamerfractie) en Cox Habbema,

(bestuurslid AGV), werden 39 inzendingen beoordeeld. Daarbij

werden de elementen kwaliteit, uitvoerbaarheid en innovatie

beoordeeld.

In de categorie belangenorganisaties kreeg de

Watersportvereniging Almere Haven een bijzondere

vermelding.

Het project ‘Zeelucht voor blauwalg’ was bijna voor de tweede

keer een ‘instinker’ geworden. Ook de professionele jury was

in eerste instantie op het verkeerde been gezet.

Hans van Espel van de WSV Almere Haven had vorig jaar bij

wijze van 1 april grap een biologische bestrijdingsmethode

geïntroduceerd (het enten van uit zee afkomstige,

wieropruimende bacteriën) om de overlast van blauwalg aan te

pakken. Bevroren entmateriaal wordt in het water gedeponeerd

en zo wordt de geur van rottend blauwalg teruggedrongen en

maakt deze plaats voor een frisse zeewind.

Diverse leden van de vereniging waren in 2007 tevergeefs

aanwezig op 1 april om te helpen de ijsblokken in de haven aan

de Sluiskade te deponeren. Het richtte wel weer de aandacht

op de noodzaak om een structurele oplossing voor dit

vervelende probleem te vinden, immers iedere warme zomer

is de overlast van de blauwalg in de haven en op het Gooimeer

erg groot en leidt deze zelfs tot gezondheidsklachten.

Het juryoordeel: “De jury vindt dat het de nodige beroering

en mensen in beweging heeft gebracht. Met deze actie is

op een bijzondere wijze en doordachte manier om aandacht

voor water gevraagd. Water in beweging brengen kan op vele

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21

manieren.”

Henk Kluvers nam namens Hans van Espel, die momenteel in

de Verenigde Staten verblijft, de oorkonde voor de komische

vermelding van de jury in ontvangst en kreeg daarbij ook een

emmer tje

m e t

s p e c i a a l

ingevlogen

poolijs. Na

" Diverse leden van de vereniging waren

in 2007 tevergeefs aanwezig op 1 april

om te helpen de ijsblokken in de haven

aan de Sluiskade te deponeren....."

deponeren in de Almeerse haven, zou er dan volgens de jury

niet alleen een zeelucht in Almere komen, maar zou er zelfs

poolwind ontstaan.

In het Singer theater in Laren werd de prijs woensdagavond

aan Henk Kluvers overhandigd.


Onze haven in mei 2008

Je kunt de vissen zien zwemmen en de bodem zien!

foto Henk Kluvers

9


De evenementencommssie is weer in de weer geweest om op de

langste dag van het jaar een prachtfeest te organiseren.

Het programma luidt:

10

21 juni: barbeque en familiedag

Tussen 12.00 en 13.00 uur - ontvangst met koffie en heerlijke

Limburgse vlaai!

14.00 uur: spelletjes voor jong en oud. Ondermeer touwtrekken,

zaklopen, er is een evenwichtsbalk over water en een brandweerspel.

18.00 uur: de barbeque begint, en Tonny Jordaan gaat voor ons zingen!

Kosten:

Per volwassene: € 13,,50

per kind € 6,kinderen

tot 5 jaar zijn gratis

Het oplettend oog van Roland Maes spotte

dit nieuwtje:

De Staande Mastroute is een route voor (zeil)

boten met een opbouwhoogte van meer dan

6 meter tussen het IJsselmeer en de deltawateren,

via de binnenwateren. De bediening

van de kunstwerken op deze route is zodanig

op elkaar afgestemd, dat de route in beginsel

binnen 24 uur te varen is. Het varen van

deze route vergt wel een goede voorbereiding!

De Staande Mastroute loopt vanaf het IJsselmeer,

via het IJ, door Amsterdam en voert langs

Gouda en Dordrecht naar het Hollands Diep.

Op de kaarten in de brochure staat de route

weergegeven en in de tabel met bedieningstijden

vindt u de kunstwerken die u passeert.

De nieuwe brochure heeft een metamorfose

ondergaan en is uitgebreid en overzichtelijker

geworden. De brochure is via

e-mail te bestellen bij Denise Willaarts,

denise.willaar ts@waterspor tverbond.nl,

en te downloaden via onderstaand adres.

Internetadres:

www.rws.nl/rws/scheepvaart/

Staande%20Mast%20Route%202008.pdf

Opgeven voor de barbeque kan tot en met 14 juni (clubhuis/

havenkantoor).

We maken er met z'n allen een hele leuke dag van.

En vergeet niet om zwemkleding of droge kleding mee te nemen....

OPROEP!!

Nieuwe brochure Staande Mastroute 2008 beschikbaar

De Evenementencommissie moet helaas

opnieuw op zoek naar een nieuwe

voortrekker/voorzitter.

Rinka Lassooy heeft i.v.m. haar werkzaamheden

moeten besluiten haar taak

neer te leggen. Bent u dé persoon om

de Evenementenkar te gaan trekken,

dan willen wij u graag nader leren kennen.

Wilt u dan contact opnemen met

Frits Draijer of Rinka Lassooy?

Namens alle leden alvast bedankt !!

Een deel van de route voert door Het Hollands Diep

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


Vorig jaar april hebben we de beslissing

genomen: we willen een grotere boot.

Naast elkaar slapen in een hut en niet meer

gescheiden door tafel van bed leek ons wel

wat. Op de boot was dat ten slotte 8 jaar

geleden (sinds onze dochter geboren werd).

En dus werd Big Bubbels te koop gelegd,

niet bij een makelaar maar we zouden het

zelf proberen. Had je vroeger bij wijze van

spreken alleen de vaarkrant om te adverteren,

tegenwoordig bereik je een groot publiek via

de verschillende mogelijkheden op internet.

Lang leve de moderne tijd.

Camper

In de loop van het jaar hebben we verschillende

geïnteresseerde mensen aan boord gehad,

maar evenzovele keren

liep het op niets uit. Met

als hoogte (of dieptepunt)

de man die zijn camper

wilde inruilen. Buiten het

feit dat hij er een paar

jaar mee door Spanje

had getrokken (man

alleen en de camper

dus waarschijnlijk een

uitgewoond geval) vaart

zo’n ding ook nog eens

slecht dus daar waren

we snel klaar mee. Dat

ging niet door.

Koper

Uiteindelijk kwamen de

kopers in de “vorm” van

Theo en Brenda uit Wijk

en Aalburg. In oktober

al eens geweest, maar hoewel Big Bubbels

helemaal aan hun wensen voldeed - ze waren

speciaal op zoek naar een Kalik 30 - was

het schip boven hun budget. Ze hebben nog

verschillende andere boten bekeken maar

konden onze boot niet vergeten en uiteindelijk

namen ze in januari weer contact op. Daarna

ging het snel, op een zaterdag de boot weer

uitgebreid bekeken en de dinsdagavond

daarop kregen we het “verlossende” belletje.

Onze boot was verkocht en ik moest een (of

wat meer) traantje wegvegen.

Nieuwe boot

De droefenis duurde natuurlijk niet lang want

we konden nu echt op zoek naar een nieuwe

boot. We hadden natuurlijk regelmatig

gekeken wat er te koop lag (internet is echt

een geweldig medium) maar we hadden wel

als stelregel dat we eerst onze Bubbels

wilden verkopen. Na verschillende boten te

hebben bekeken op verschillende plekken

vonden we onze droomboot uiteindelijk in

Den Osse, Zeeland. Een Beneteau First 375.

Een klassiek gelijnd schip, uit 1986. Het zag

er prima uit, met uiteraard wel het nodige

aan onderhoud te doen, het is geen nieuw

EEN NIEUWE BOOT - EEN NIEUWE NAAM

schip meer en er was de laatste jaren weinig

aan gedaan en weinig mee gevaren.

Constructief was het echter goed, de zeilen

bijna als nieuw, het interieur was heel

netjes en voldeed geheel aan onze wensen.

We hebben het schip laten keuren en de

keuringsexpert was heel duidelijk: ondanks

hier en daar wat noodzakelijk onderhoud

(kielbouten en roerlager) zouden we er een

hele goede koop aan doen. Zelfs wanneer

we de vraagprijs betaald zouden hebben.

De handtekeningen waren toen snel gezet.

Omdat we uiteindelijk onder het door ons

vooraf vastgestelde maximale budget zijn

gebleven, konden we nu ook nog wat extra

investeringen doen. Inmiddels zit er een

nieuwe GPS op, zijn de accu’s vervangen en

komen er selftailing lieren op.

Nieuwe haven

Het hele gebeuren betekende wel dat we een

nieuwe jachthaven moesten zoeken, want we

kunnen niet meer onder de Hollandse Brug

door. Hoewel we eerst dachten aan Lelystad

hebben we gekozen voor Enkhuizen. Het is

wel iets verder rijden maar we vonden de

zeilmogelijkheden vanuit Enkhuizen beter. De

tijd zal het leren hoe het ons daar bevalt. We

liggen nu in de Buyshaven (steiger T13 – het

nieuwe gedeelte) en hopen volgend jaar naar

de Compagnieshaven te kunnen verhuizen.

We zijn inmiddels lid geworden van de

WSV Almere (voelt het toch nog ouderwets

vertrouwd) die in de Compagnieshaven ook

ligplaatsen regelt.

Overvaren

Na verschillende weekenden bezig te zijn

geweest met overvaren, wat een hele hoop

geregel en gedoe is met auto’s heen en weer

brengen, oppas regelen enz. enz., ligt de boot

nu op zijn plek in Enkhuizen. Eerst met de

kinderen van Den Osse naar Stellendam op

11 en 12 april. Het waaide hard en uiteraard

gingen we gelijk dwars in de eerste sluis (en

we moester er 3), maar uiteindelijk is alles

goed gegaan en zijn we veilig aangekomen

in Stellendam. De volgende dag hebben

Ronald en Peter de boot van Stellendam naar

IJmuiden gezeild. Het volgende weekend

met Peter en Janneke van IJmuiden naar

Enkhuizen . Met een overnachting op

Texel: die passantenhaven kan dus ook

heeeeeel leeg zijn. Er lagen maar 10 boten.

Afgelopen weekend waren we er weer, nu was

de haven zo vol dat de jachten zelfs gedubbeld

lagen (tot wel 6 dik) in de vissershaven. Wat

een verschil. Het Pinksterweekend gingen we

weer varen, tsja en met zulk superweer werd

het een feestje...

Andere naam

En dan moet je ook nog een naam bedenken.

De boot heet nu Marion K., naar de vorige

eigenaresse, maar dat gaan we uiteraard

veranderen. We zijn het er wel over eens dat

het weer iets met Bubbels wordt maar geen

Bubbels 3. Waarschijnlijk “Just Bubbels”:

gewoon Bubbels. Maar we gaan er eerst

maar eens lekker mee varen en we zien

elkaar ongetwijfeld wel ergens op het water of

ergens in een haven of kom anders gewoon

eens langs in Enkhuizen in de Buyshaven op

steiger T13.

Annegré Nieuwenhuis

En nog een enthousiaste ingezonden brief

van Annegré's en Ronalds dochter:

Hoera het jeugdzeilen is begonnen!

We gaan varen op 25 mei, 8 juni, 6

juli, 10 augustus en 24 augustus en op

al die dagen hebben we zeker pret.

De nieuwe kinderen gaan natuurlijk ook

leren om de bootjes op te tuigen want

hoe kun je varen zonder een bootje

op te tuigen? Natuurlijk zijn we allemaal

benieuwd wie dit jaar jeugdzeilkampioen

wordt. Jullie hebben er zeker ook

zin in. Ik wel tenminste, vooral in de

wedstrijd, spannend hoor! We gaan

eerst in de haven varen en daarna

ook op het Gooimeer en ik denk dat

ik met mijn optimistje Bubbels steeds

vooraan zal varen. Maar er kunnen ook

nieuwe wedstrijdbootjes komen, je

weet maar nooit.

Kelly Nieuwenhuis

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 11


De Nieuwe Jachthaven: EINDELIJK WEER NIEUWS

In de Sluiskade 11 van

oktober heb ik u voor het

laatst bijgepraat over de

plannen voor de nieuwe

haven. Als ik dan kijk naar

het plaatje van toen en het

laatste ontwerp, lijkt er in die

tussentijd niet veel gebeurd.

Toch zijn er zeker een aantal belangrijke

stappen gezet. Laat ik met het belangrijkste

beginnen wat niet op dit plaatje zichtbaar is:

De winterstalling

Oorspronkelijk had de gemeente het plan om

onze winterstalling te verplaatsen naar een

bedrijventerrein elders in Almere. Na diverse

gesprekken met ons, is voor hen duidelijk

geworden dat dit geen werkbare oplossing

is. De winterstalling en het terrein voor groot

onderhoud zijn daarom nu opgenomen in het

nieuw te ontwikkelen gebied, ongeveer op

de plek van het huidige surfstrand. Hiermee

is één van de grootste bezwaren tegen de

plannen van tafel.

Er is een terrein voorzien van ongeveer 1,5

hectare. Een derde hiervan zal permanent

door ons worden gebruikt, de rest in de

periode oktober t/m april.

Op het permanente gedeelte zal de bebouwing

komen voor kantine, sanitair en opslag

van materiaal en machines. Verder wordt

onderzocht of een onderhoudsloods kan

worden gerealiseerd. Leden die onderhoud

aan hun boot willen doen zouden dan een

deel voor een bepaalde periode kunnen

huren.

De haven

Het ontwerp voor de haven is verder

uitgewerkt. Uitgangspunt blijven 700

ligplaatsen verdeeld over de jachthaven en

de havenkom. Het voor ons relevante deel

zal bestaan uit drie eilanden. Het hoofdeiland

zal openbaar terrein blijven. Hier komen o.a.

de parkeerplaatsen voor de f latbewoners

en onze leden. Het parkeerprobleem uit de

eerste ontwerpen is dus opgelost.

De andere twee eilanden worden eigen terrein

van de vereniging. Midden in de jachthaven

komt een eiland met stallingsruimte voor de

trailerbare boten en het klein onderhoud.

Op het derde eiland, op de kop van het

havenhoofd, komt het nieuwe clubgebouw

met sanitaire voorzieningen, restaurant,

vergaderruimtes, havenkantoor, etc. Hier

komt ook het jollenveld en de jollensteiger.

Gedacht wordt aan een restaurant met terras

op de eerste verdieping met uitzicht over het

Gooimeer.

De ingang van de haven is 90 graden gedraaid

naar het noord-oosten.

Hiermee wordt niet alleen hinderlijke golfslag

voorkomen, maar tevens hopen we hiermee

de instroom van blauwalg tegen te gaan.

12

Hoewel we er uiteraard nog lang niet zijn, is

het prettig te constateren dat de gemeente

tot nu toe goed naar onze bezwaren en ideeën

luistert en ook bereid is echte oplossingen te

zoeken.

Jos Verhoeven

voorzitter commissie Nieuwe Jachthaven

jos.verhoeven@chello.nl

Groen: parkeerplaats voor de

flatbewoners en de leden van

de WSV...

Een brug geeft toegang

tot 't parkeerterrein en

het haventerrein...

Blauw: de huidige haven

wordt uitgegraven tot

aan de Sluiskade...

De Sluiskade...

Het bestaande appartementecomplex

"Havenhoofd". Het zogenaamde "hoofdeiland"...

plan12-vlk.dgn 7-4-2008 13:35:52

"Eiland", met daarop boothelling en stallingsruimte

voor trailerbare boten...

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


"Eiland" met daarop het clubgebouw, havenkantoor,

vergaderruimte, sanitaire voorzieningen, het

regattacenter, twee steigers, de jollenhelling...

Nieuw te bouwen drijvende

villa's...

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21

Wandelpad...

Nieuwe, op het noord-oosten gerichte haveningang.

De gemeente wil hier een klein pontje,

zodat wandelaars rond het gehele havengebied

kunnen lopen...

Wandelpier...

Steigers, met verdeeld over de haven

zo'n 500 ligplaatsen; de overige

200 komen inde oude havenkom

Nieuw te bouwen appartementencomplex van 7

bouwlagen, met in totaal 44 appartementen...

13


WSV-er Jeroen Meijer en zijn vriendin

Sylvia van Pijkeren begonnen ruim 2 jaar

geleden aan hun zeiltocht met de Netjer,

voor onbepaalde tijd, met onbepaalde

bestemming...en hebben nog lang geen

zin om terug te komen. Hieronder weer

een kleine samenvatting van de laatste

tijd, nu vanaf Sint Eustatius, een van de

Nederlandse Antillen..

Het is al lang donker als we arriveren op

St. Eustatius, daarom zien we pas de

volgende de kale, grijze rotswand boven ons

opdoemen. We kijken wat teleurgesteld om

ons heen: olietankers, een steiger met wat

lokale boten en een overslagterreintje. Is dit

nou dat pittoreske eiland met de prachtige

natuur waarover we hebben gelezen in de

pilot?

Eenmaal via het steile “slavenpad” naar

boven gelopen, zien we een schattig, deels

mooi gerestaureerd dorp. De klinkerstraten

met amsterdammertjes doen ons enigszins

aan Nederland denken. De kanonnen die

op de zee gericht staan herinneren ons aan

wat minder fraaie delen van de vaderlandse

geschiedenis. We praten wel een uur met

de aardige man van de VVV, die duidelijk lol

heeft in zijn werk en ons veel weet te vertellen

van de historie van Statia (zoals de Engelse

benaming van het eiland is). Daarna

wandelen we naar de Nederlandse snackbar,

die hier ergens schijnt te zitten. Als je Syl

op zee vraagt waar ze trek in heeft, dan is

dat 99 van de 100 keer een kroket. Zouden

we die dan eindelijk, voor het eerst deze reis

14

ZULLEN WE HIER MAAR EEN HUIS BOUWEN...?

weer kunnen eten? En ja hoor, nog geen half

uur later zitten we achter een bord met patat,

kroket en frikandel. Hééérlijk!!!

Een paar dagen later besluiten we de

vulkaan te beklimmen. Als je eenmaal boven

bent kun je afdalen in de voormalige

krater, waar zich in de loop der jaren een

regenwoud gevormd heeft. Onderweg zien

we een soort kreeftjes, die in een schelp zitten

(net een groot slakkenhuis). Ze laten zich

hele einden van de berg rollen, een snelle

manier van transport! Ook zien we vrij lange,

dunne slangen. Heel onschuldig, maar toch

enge beesten. Als we bijna boven zijn, zien

we voor het eerst andere wandelaars. We

zeggen ze gedag en het blijken Nederlanders

te zijn. Het is erg gezellig en een uur

later nemen we afscheid met de afspraak dat

ze tegen zonsondergang bij ons een borrel

komen drinken.

Bert en Gerdijanne zijn bijna twee maanden

geleden op Statia komen wonen. Bert

werkt als juridisch adviseur voor de overheid

en kon voor twee jaar deze baan hier op het

eiland krijgen. We crossen in hun jeep het

hele eiland over (als er 20 km. weg ligt is

het veel) en gaan lekker snorkelen. Dat blijkt

hier echt heel mooi te kunnen. Het duiken

schijnt hier ook geweldig te zijn en Jeroen

laat zich verleiden tot een proefduik. Ook de

duikinstructeurs zijn net vanuit Nederland

gearriveerd. We komen er al snel achter dat

er relatief gezien (er wonen hier maar 4000

mensen!) veel Nederlanders op dit eiland

wonen. De meesten werken in het onderwijs.

Wij leren in rap tempo dit wereldje kennen

en vinden de mix van Nederlanders en locals

erg leuk.

Na een paar dagen horen we bij de duikschool

dat er een sterke noordelijke swell op

komst is. Ze raden ons aan te vertrekken,

want de deining belooft zeer oncomfortabel

te worden. Wij hebben echter helemaal

geen zin om te gaan en hadden inmiddels

ook afgesproken om met Bert en Gerdijanne

in het weekend naar St. Kitts te varen. Zij nodigen

ons daarop uit een paar dagen bij hun

te komen logeren. Al een dag eerder dan

voorspeld worden we op de Netjer helemaal

door elkaar geschud. Tijd om de tassen in

te pakken! Bert en Gerdijanne wonen tijdelijk

in een mooi huis op de berg, met uitzicht

op beide kanten van de zee (de atlantische

en de caraïbische kant). Een grote veranda,

een logeerkamer met eigen badkamer en

een internetaansluiting versterken ons luxegevoel.

We vinden het heerlijk om even van

de boot af te zijn en genieten ons suf van

alle comfort. We vinden het ook heel bijzonder

dat we zo snel zo’n goed contact hebben

opgebouwd met Bert en Gerdijanne. Drie

dagen geleden kenden we ze nog niet en nu

delen ze hun huis met ons!

De swell wordt de dagen daarna nog heftiger

en wij zijn blij dat we lekker aan wal zijn.

Jeroen is aan een PADI-duikcursus begonnen.

Hij krijgt één les in het zwembad, omdat

duiken in zee niet mogelijk is met deze swell.

Hij is er superenthousiast over en weet in

een paar dagen tijd de hele cursus (inclusief

vrij uitgebreid theoriegedeelte) af te ronden!

Op zaterdag is de zee weer iets rustiger

en kunnen we alsnog naar St. Kitts vertrekken.

Onze gasten zijn voor het eerst aan

boord van een zeilboot en dan ook nog meteen

op volle zee. Zes uur lang aan de wind

hakken met golven van een meter of drie

hoog. Wij zijn blij dat ze het toch naar hun

zin hebben! Bij het vallen van de avond varen

we het kneuterige haventje van St. Kitts

in. Daar zijn we alle vier blij om, want aan

de boten die buiten voor anker liggen zien

we dat dát geen pretje zou zijn. Dan betalen

wij maar liever 20 dollar voor een goede

nachtrust!

Bert en Gerdijanne trakteren ons op een

heerlijk etentje en na af loop lopen we nog

even een kerk binnen om die te bezichtigen.

Voordat we het weten gaat het licht uit en

zijn we getuige van de paasdienst. We krijgen

allemaal een kaars in onze hand gedrukt

en daar zitten we dan. We lijken de enige

“toeristen” te zijn en vinden het een leuke,

speciale ervaring.

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


LEDENVESTAND UPDATE - BIANCA VITTALI

In het bovenste deel treft u de nieuwe leden,

in het onderste de opzeggingen.

Lidnr (getal) Voorletters Tussenv. Achternaam Startdat. lid

2700 R. Panhuijsen 12-apr-2008

3044 R. Flotman 31-okt-2007

3049 M.W. ter Hoeven 28-sep-2007

3052 W.CHR. van Loenen 26-sep-2007

3053 M.M.J. Hartsink 24-sep-2007

3054 M.H. Stegenga 25-sep-2007

3055 L. de Kromme 22-sep-2007

3057 A. van Nieuwenhuizen 24-okt-2007

3058 G. van Wolferen 5-okt-2007

3059 J. van Roekel 12-okt-2007

3060 R.C.W. van Deutekom 18-okt-2007

3061 R.R.A. Leenders 9-nov-2007

3062 J.A. Gonzalez 1-mrt-2008

3063 M.L. Hartmann 1-jan-2008

3064 R. L. Vredendaal 31-jan-2008

3065 J.C. Thomas 5-feb-2008

3066 N. C. M. Van der Hoeven 14-jan-2008

3067 L. Polen 1-jan-2008

3068 A. Robbe 8-feb-2008

3069 I. van Lunteren 20-jan-2008

3070 B. van Munster 14-feb-2008

3071 R.W.H.M. van der Steen 9-feb-2008

3072 W.M. Mol 12-feb-2008

3073 C.J. van Lit 9-mrt-2008

3074 M.A. Vast 13-mrt-2008

3075 D. Daniel 14-mrt-2008

3076 H.J. van Meerten 20-mrt-2008

3077 P. Jansen 21-mrt-2008

3078 J. M. Reitsma 24-mrt-2008

3079 J.W. Noordzij 2-apr-2008

3080 P. C. Sitskoorn 5-apr-2008

3081 R. S. Baks 14-apr-2008

3082 P.R.R. Frijters 15-apr-2008

3083 H. A. Schut 21-apr-2008

3084 K.J. Berkhout 18-apr-2008

3085 P. Brokking 7-mei-2008

3086 J.J. van Boeijen 8-mei-2008

3087 T.A. Otto 2-mei-2008

3088 P. Oostenrijk 15-mei-2008

Lidnr (getal) Voorletters Tussenv. Achternaam Stopdat. lid

323 K. Horlings 27-dec-2007

512 G.J. Wiethaar 20-dec-2007

1724 B. van Sligtenhorst 17-dec-2007

2254 H. van Schaik 28-mrt-2008

2258 R. Harman 31-dec-2007

2267 R.J. van Lunteren 18-dec-2007

2315 P.P.C. Reitsma 4-mrt-2008

2515 C.J. de Jong 20-dec-2007

2535 H.J. Heijs 31-dec-2008

2613 F.B.H. Honhoff 7-feb-2008

2637 M. Bijlsma 9-jan-2008

2642 G.J.M. Marsman 31-dec-2007

2647 J.R. Hassing 19-dec-2007

2652 P.A.J. Michielsen 6-mrt-2008

2721 E. van Laerhoven 31-dec-2007

2750 H.W. Hegeman 23-apr-2008

2826 E.D.C. Rees 13-feb-2008

2842 H. Meijer 25-mrt-2008

2851 E.S. Klaver 17-dec-2007

2862 H.A. Siemons 31-dec-2007

2878 W. van Hekken 31-dec-2007

2892 J. Groenewoud 17-mrt-2008

2990 J.A. Vos 17-dec-2007

3015 R. Blaauwendraad 2-mrt-2008

3067 L. Polen 20-mrt-2008

220095 van der Ree 31-dec-2007

221222 R. Brouwer 18-apr-2008

221584 M.R. Ooms 31-dec-2007

16

Als u iemand ziet lopen met een linnen

draagtas met deze opdruk, dan weet u

dat het een passant op onze haven is. Een

nieuwe actie bedacht en geïntroduceerd door

de communicatiecommissie, in samenwerking

met de plaatselijke middenstand, de gemeente

en Duvoormedia (een Almeers bedrijf

dat kaarten, boeken en gidsen produceert).

De tas is ontworpen door grafisch ontwerper

Rob Dijkstra, lid van de commcie.

De tas zal aan elke passant die onze haven

aandoet worden uitgereikt. Er zit alle benodigde

informatie over onze haven in, ook de

huisregels, algemene informatie over Almere

en wat er te doen en te zien is, een fraaie

kaart (zie hieronder) van het IJsselmeer, het

Markermeer, de Randmeren en alle aanliggende

steden en dorpen. Op die kaart van

1m bij 85cm staat aangegeven welke evenmenten

wanneer zullen plaatsvinden. Zo kunnen

de passanten op aangename wijze hun

route plannen.

Tot slot zit er informatie in van de VVV's van

Almere, de Veluwezoom en het Hollands Midden.

Al deze informatie is uiteraard ook beschikbaar

voor de leden.

THE TALL SHIPS’ RACES 2008

DEN HELDER

NIEUW:

DE PASSANTENTAS

ALSTUBLIEFT

AUB

Al Uw Boot-schappen

WSV Almere Haven

Sluiskade 11 Almere Haven

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21

koudum

hindeloopen

workum

MEPPEL

Evenementen in het

centrum van Spakenburg:

Website: www.vvvspakenburg.nl

LEMMER HARDERWIJK


AVONDCOMPETITIE

25 JAAR:

FEEST MET

LOUTER WINNAARS

22 mei 2008 werd een heel

speciale wedstrijd: afgeschoten

door de kersverse wethouder

voor (ondermeer) sportzaken,

Arno Visser, startten 26 schepen

vanaf de oude startlijn ter

hoogte van de vlaggenmast op

het havenhoofd. De wind liet

het een beetje afweten, maar

daardoor vielen de verschillen in

zeilervaring meteen op. Zo nam

oude rot John Naraat met de Little

Too meteen de leiding om die

niet meer af te staan; helemaal

zijn windje, en nauwelijks golven.

Zelfs op het bijzonder korte rakje

dat de zeilcommissie had uitgezet,

slaagde hij erin om zo'n 3

kwartier eerder te finishen dan

het laatste schip (de Usta van

Hans Steinhart).

Maar dat mocht de pret niet

drukken. In de loop van de avond

werd elke bemanning in het zonnetje

gezet, en iedereen kreeg

een speciaal aandenken.

Er werd gespeeched. Door voorzitter

van de WSV Frits Draijer,

en door de nieuwe zeilcommissievoorzitter

Bert Joosse. Er

werd afscheid genomen van

Jaap Wiggers, de vorige leider

van de zeilcommissie, en van

commissielid Ineke Brand. Jaap,

die doorgaans toch niet op zijn

mondje is gevallen, viel wel even

stil toen zijn cadeau werd onthuld:

een zeer geslaagde zeilimpressie

in olieverf. Ineke Brand

kreeg een ingelijste fotocollage

als aandenken.

Bij de foto's beginnend

linksboven:

Arno Visser klaar voor het startschot.

De Little Too als eerste

om de '53'. Ben Banis (r) en John

Pol van de Little Too met hun

prijs. Tweede prijswinnaars met

schipper Erik Nagtegaal van de

Sfynx. Frits Barendsen (Zwelgje)

ging voor de 3e prijs. Een groot

veld, pal voor het lapje. Frits Draijer

dankt Erik Nagtegaal voor zijn

jeugdzeilwerk. Bert Joosse en

Jaap Wiggers bekijken het juist

onthulde schilderij. Ineke Brand

met haar fotocollage.

Alle foto's: Frank Greiner/fotoboot.nl

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 17


Jeugdzeilen zondag 16 maart 2008

Op 16 maart was het weer zo ver. Jeugdzeilen

in het zwembad; altijd een goede start

van het jeugdzeilseizoen. En gezien de regenachtige

en winderige dag niet zo erg dat het

in het zwembad was. Je wordt dan ook wel

nat, maar dat is toch anders natuurlijk.

Een ploeg enthousiaste begeleiders

stond weer klaar om onze kinderen de beginselen

van het zeilen bij te brengen, onder de

bezielende leiding van Mike Brouwer. Die vertelde

dat dit al weer het 4 e seizoen is voor

het jeugdzeilen.

Elk jaar komen

er gelukkig ook meer

kinderen bij. Daarom

stelde Mike voor om

net als vorig jaar een

“voorstelrondje” te

doen: eerst de begeleiders

en daarna de

kinderen. Deze zondag

waren 27 kinderen naar

het zwembad gekomen

om het Oud-Hollandsch

-Optimist-omgooien--en-weer-overeind-krijgen

te oefenen. Van deze 27 kinderen waren er

minstens 12 nieuwe bij!

Het is wellicht wat te veel om alle namen

van de kinderen op te nemen maar de

begeleiders verdienen het natuurlijk wel om

even apart genoemd te worden. Mike heb ik

al genoemd en hier volgen dan de anderen:

Ineke Lensing, Lucy Frederiks, Henk Kluvers,

Martijn Muller, Rob, Patrick Langley en Peter

van Rietschoten.

Door de grootte van de groep en het

grote verschil in leeftijd werd de groep in

18

tweeën gesplitst: 12 “kleintjes” en 15 "grote"

kinderen. De jongste kinderen gingen

eerst allerlei zwemoefeningen doen met en

zonder zwemvest. De grote kinderen begonnen

met het omgooien en weer overeind krijgen

van de optimist waarbij het dragen van

een zwemvest sowieso verplicht was. Uiteindelijk

was het leukste om aan het einde met

z’n allen in de boot te klimmen en deze zo

te laten zinken. Verder werd er ook nog geoefend

om met zwemvest aan onder de op

zijn kop liggende boot

te duiken, daar even

te blijven (ademen kon

doordat er altijd nog

een luchtbel onder zat)

en er dan weer onder

vandaan te duiken.

Zelfs de allerkleinsten

durfden dit, knap

hoor!

Na af loop was

er limonade en koek

en het was wel duidelijk

dat iedereen er weer zin in heeft. Het

buitenseizoen start op zondag 25 mei en we

hopen dat het dan wel wat warmer wordt dan

de afgelopen paasdagen, anders gaan we liever

weer naar het zwembad!

En voor de begeleiders: nogmaals hartelijk

dank voor jullie enthousiaste inzet!

foto's:

Annegré Nieuwenhuis (b) en Patrick Langley

Kennismakingsavond succesvol

Afgelopen zomer zijn we met onze boot

naar de waddeneilanden gevaren.

Het was een prettige, hernieuwde kennismaking

met Texel, Terschelling en Vlieland.

De tijd gaat snel en het blijkt dat we er soms

jaren niet meer geweest zijn. Tijdens één

van onze fietstochten over Terschelling zag

ik in bijna iedere tuin de vlag van Terschelling

hangen. Op dat moment viel het me op hoe

deze vlaggen een saamhorigheidsgevoel

geven. Helaas is dat op onze vereniging nog

niet het geval. Op een enkel schip prijkt de

vlag van onze club.

Een aantal commissies doet zijn uiterste best

om dit saamhorigheidsgevoel te bevorderen

door het organiseren van wedstrijden,

bijeenkomsten, cursussen en andere leuke

activiteiten. Tijdens die fietstocht heb ik

besloten om te proberen mijn steentje bij te

dragen aan het saamhorigheidsgevoel.

Het idee van de kennismakingsavond was

geboren...Op 18 april j.l. was het zover.

Een avond met informatie over een

vaartocht naar Antwerpen, informatie

over het bestuur en de zelfwerkzaamheid

en navigeren met de computer. Vooral voor

nieuwe leden, maar ook voor de anderen.

De aanwezige leden konden zichzelf

even voorstellen aan de anderen en hun

vakantiebestemming voor de zomer delen.

De tocht van de club naar Engeland kwam

ook even aan de orde. Spontaan kwamen

diverse computers op tafel en met ons vrij

toegankelijke internet netwerk werden foto's

en programma's uitgewisseld.

Het was een ontspannen avond en de

aanwezige leden kregen gratis koffie of

thee én de clubvlag mee. Ik vond het een

geslaagde avond en ik ga u komende winter

weer uitnodigen.

Mijn speciale dank gaat uit naar de

mede-werking uit het bestuur, communicatiecommissie

en naar Rinka Lassooy-

Schippers, Roel Hoogeveen, Dirk

Wurtz, Frans Paternotte, Bert Joosse en Dick

Muller voor hun spontane bijdrage.

Roland Maes

T 036-5362843

M 06-53255412

Roland.maes@chello.nl

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


BALANS OP DE HIELEN GEZETEN

De North Sea Regatta 2008 werd dit jaar

gevaren van 09 t/m 12 mei, voor de kust

van Scheveingen op de Noordzee..

Ed Brand, een van onze succesvolste

zeilers deed mee met zijn Pion 'Balans' en

won, voor de 6e keer. Dit is zijn verslag:

De Pionnen, waaronder een Duitse inschrijver,

waren met 8 boten ruim vertegenwoordigd

en genoten een eigen klassement

en bijbehorende start. De Duitse Pion

No Excuses gaf een internationaal tintje aan

ons Pionnenveld.

De wedstrijdserie bestaat uit een totaal

van 3 wedstrijdreeksen verdeeld over 4

dagen.

De Houtrustrace van vrijdag bestaat uit 2

upwind / downwind banen; de Yeomancup

bestaat uit totaal 6 upwind downwind banen

verdeeld over zaterdag en zondag.

De Fjellstoerace tenslotte is een middellange

baan wedstrijd die op de maandag gevaren

wordt. Degene die gemiddeld het beste resultaat

over al deze wedstrijden vaart, wordt

Overall Winnaar.

Voor de 6e maal in rij werd de Balans dit jaar

wederom Overall Kampioen.

Maar we kregen het niet voor niets...

Mede dankzij de perfecte weersomstandigheden,

namelijk een lichte tot matige

oostenwind en temperaturen die deden denken

aan de Middelandse Zee, maakte

dat iedereen lekker kon zeilen. Hierdoor bleven

de Pionnen redelijk dicht bij elkaar en

waren kleine foutjes in handling of tactiek al

aanleiding om enkele plaatsen in positie te

wisselen.

Onze eerste wedstrijd werd met een eerste

plaats beloond; de tweede wedstrijd moesten

we echter genoegen nemen met een 4e

plaats waardoor we voor de Houtrust overall

2e werden en de Ponziani van Alex Brouwer

een verdiende 1e plek veroverde.

Deze eerste wedstrijddag werd ‘s avonds

uitbundig gevierd onder de bekende (voor iemand

van mijn leeftijd althans) deunen van

Sister Sledge, We Are Family enz....

Zaterdag voeren we onder zeer lichte

omstandigheden maar 2 baantjes, tactiek en

de kunst van het lichtweer-pielen werden voor

ons beloond met 2x een 1e plaats.

‘s Avonds met alle Pionzeilers bij Simonis,

tegenover de visafslag aan de Scheveningse

haven vis gegeten. Beslist een aanrader, veel

verse vis voor een redelijke prijs waarbij je

bestelling als een soort bingo door de luidspreker

wordt omgeroepen. Moet je meegemaakt

hebben!! Onehunderdandeighty!!!!!!

The Blues Brothers deden hun uiterste best

ons tot ‘s nachts wakker te houden, wat ook

lukte, merkten we zondag ‘s morgens.....

Zondag zeilden we 3 banen waarbij ik

na de start van de 2e race door een soort

monsterwesp in mijn dijbeen werd gestoken!!!

Frank Beck had geen enkele gene en

storte zich volovertuiging met getuite lippen

op de plek waar ik gestoken was, hij wist het

gif eruit te zuigen en gelukkig konden we de

wedstrijd uitvaren! Het moet voor de andere

boten een raar gezicht zijn geweest, maar gelukkig

zijn er geen fotos van gemaakt.....

Frank, nogmaals bedankt!

We scoren deze dag 2 eerste plaatsen en

een tweede plek: wederom f inishen de Pionnen

vaak dicht achter elkaar.

De avond wordt afgesloten door niemand

minder dan Alan Clark!

Vrijdag tenslotte

de middenlange baan

wedstrijd, niet echt ons

ding en deze

werd dan ook terecht

gewonnen door het

beste navigatieteam

van de Pionnen, namelijk

de Gambiet van

Gert Vink.

De Balans eindigt ondanks

dat ze naar een

verkeerde ton zeilt toch

nog wonderbaarlijk op

een tweede plaats.

Hiermee was de

strijd gestreden en gaat

de Balans er weer vandoor

met de hoofdprijs.

Gert heeft gezegd dat

het nu echt de laatste

keer is en die uitdaging

neem ik graag aan.

Dank aan alle

Pionnen die de Balans

om de beurt op de hielen

hebben gezeten.

De grootste eer

gaat uiteraard naar

mijn bemanning Barry

Gorter, Frank Beck en JP (Jan Pietersma), jullie

waren weer klasse, bedankt.

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 19

Ed Brand


Van Het Havenfront

Op dit moment zit ik uit te puffen van een

geweldig zomers Pinksterweekend en besef

dat ik u nog de Havenfrontinformatie

schuldig ben, dus begin ik maar te schrijven

over wat er in de afgelopen periode weer

allemaal door de vrijwilligers - en ook door

ingehuurde bedrijven - is neergezet.

Zoals we al eerder aangekondigd hebben

is de nieuwe F-steiger geplaatst en die ligt

nu lekker te zonnen met een aantal zeer

tevreden aangemeerde boten. Er zal binnen

afzienbare tijd nog een reling aan de landzijde

van deze steiger aangebracht worden

(als u dit leest is ie mogelijk al aanwezig).

De drinkwatervoorziening laat even op zich

wachten omdat deze aan de reling gemonteerd

zal worden. Wel zijn de leidingen al

aangebracht. Ook de elektravoorziening is

enigszins opgewaardeerd op deze steiger,

m.n. op de E-steiger was een chronisch

tekort aan aansluitpunten en hier hebben

we een nieuwe voorziening geplaatst met

meer mogelijkheden. De voorziening (relatief

nieuw) die daar overbleef heeft nu een

plekje gevonden op de F-steiger.

Zoals u al heeft kunnen zien is er een nieuw

hek rond de kinderspeelplaats voor het haven

kantoor aangebracht. Maar wat heel teleurstellend

is, is dat binnen een aantal dagen

iemand kans gezien heeft een plank van

dit nieuwe hekwerk kapot te rijden. Kijk, een

verkeerde inschatting kunnen we allemaal

maken, maar het is dan toch wel zo net dit

even te melden... normen en waarden?

Zo zijn ook vele verkeersmarkeringen op

het haventerrein opgefrist, is er weer een

grote opruiming gedaan en is er weer groot

groei- en bloei-onderhoud gedaan. Al die

vrijwilligers-activiteiten geven de haven weer

een frisse aanblik, hetgeen ook niet onopgemerkt

is gebleven bij de organisatie van de

Blauwe Vlag. 28 mei vind de off iciële uitreiking

plaats!

Ook is gedacht aan onze opvolgers in de

watersport. Zo is voor het bijzonder goed

lopende jeugdzeilproject een opbergmogelijkheid

voor mastjes, zwemvesten, zeilen etc.

dicht bij de helling gecreëerd.

In de winter periode is het 's avonds niet

meer mogelijk het terrein via het loophek te

betreden. Dit, en de geplaatste beveiligingscamera’s

en de verbeteringen aan de hekwerken

lijken een teruggang in diefstallen en

vandalisme op de haven te hebben bewerkstelligd.

Het blijft echter noodzaak dat iedereen

meewerkt om negatieve gebeurtenissen

te voorkomen, vooral het goed afsluiten van

uw eigendommen is van groot belang. Als u

aan de boot gewerkt heeft, en zéker als u

klimmaterialen heeft gebruikt, zorg er dan

voor dat anderen daar geen misbruik van

20

van kunnen maken. Neem als het ook maar

even mogelijk is kleine buitenboordmotoren

mee naar huis in de winterperiode, en

laat ook niet uw dure nautische apparatuur

zichtbaar achter op uw boot. Dit lokt alleen

maar diefstal uit, niet alleen van u, maar de

diefjes gaan ook graag op zoek naar andere

boten, als het zo gemakkelijk lijkt.

Rest mij nog u allen een zeer watersportvriendelijk

seizoen toe te wensen, mede

namens de vrijwilligers,

Houd alles heel - ook de spullen op de haven

!!!

Groet Nico F.P. van Baarle en

Henny Rijneker

Havenmanager,

en alle vrijwilligers.

Tot slot een p.s.

We hebben op de haven een ideeënbus,

zowel een digitale, via internet, als de

mogelijkheid uw plan, idee of klacht achter

te laten op het havenkantoor.

Maak daar alstublieft ook gebruik van,

bij voorkeur via www.wsvalmerehaven.

nl. Het helpt ons enorm om alle faciliteiten

op een zo hoog mogelijk niveau te

houden.

Vast bedankt voor uw medewerking!

BEDANKT!

Hallo!

Hierbij wil ik alsnog een bedankje geven

aan havenmeester Piet en verenigingslid

Frans Beers, die ons heel goed en spontaan

geholpen hebben met een lekkage van

de gootsteenafvoer op onze boot die een

aanvoer werd van het buitenwater naar binnen...

Frans heeft het vakkundig gerepareerd, en

na twee uur hobbyen konden wij weer te water

gelaten worden.

Onze lof voor Frans! Dat mag wel even gezegd

worden.

Vriendelijke groeten

Jan en Greet Markwat

Hiernaast heb ik u vertelt over het wederom

verkrijgen van de Blauwe Vlag.

Uiteraard is het aanwezig zijn van die vlag

op onze haven géén uitnodiging voor het ontstaan

van blauwalg...

Integendeel: er is in de afgelopen weken

weer veel (Gemeente/RWS) activiteit op de

haven geweest ter voorkoming van blauw alg

in onze haven en in de Gemeente haven

kom.

Zo zijn de drijvende keringen weer aangebracht,

zijn de afzuig pompen vervangen

voor beter werkende pompen en zal ook het

automatisch inschakelen (op basis van windrichting)

van de afzuig pompen dit seizoen

operationeel zijn.

Verder zijn er met de Gemeente en RWS gedegen

afspraken gemaakt m.b.t informatie

voorzieningen over en weer.

Wij hebben het voor elkaar gekregen drie

z.g. deicers ter beschikking in onze haven te

krijgen welke ons in staat stellen eventuele

drijf lagen van blauw alg te beheersen, deze

deicers kunnen op elke plek in onze haven

geplaatst worden zodra er zich ergens concentraties

blauw alg voordoen.

De planning van de Gemeente is om 15 mei

2008 alle voorzieningen operationeel te hebben,

tevens zullen op deze datum de controle

vluchten boven het randmeren gebied

van start gaan om zo vroegtijdig als mogelijk

gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Ter informatie zal er regelmatig in de plaatselijke

nieuws media, middels mail berichten

en door mededelingen op het haven kantoor

een beeld gegeven worden van de op dat moment

geldende situatie en de daaraan verbonden

maatregelen.

Ik wens u allen een prachtig vaarseizoen met

een blauwe hemel en glashelder water!

Nico F.P. van Baarle

Havenmanager.

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


Over de DIJK 12 - Het Zwarte Water

In deze serie ‘Over de dijk’ belichten we

een aantal reisdoelen, die in ons vaargebied

liggen en zich lenen voor een kort

verblijf, een wandeling en natuurlijk een verhaal.

We geven meteen even aan hoe u kunt

aanleggen.

Dit jaar viel Hemelvaart na Koninginnedag.

Ik had plannen

voor een f ikse tocht naar Friesland, maar ik

moest op Koninginnedag noodgedwongen

wachten op fatsoenlijk weer. En zelfs toen

was ik te ongeduldig: op de motor tegen de

wind in varend, kreeg ik op het Eemmeer

veel buiswater binnen. Het was zoveel dat

de denning begon te drijven en ik moest

hozen.

Daarna draaide de wind en ging alles “voor

het lapje”. En hard ook: de GPS wees op

enig moment 15 km aan. Dat is met een

boot van 6.40 goed voor een f linke hekgolf.

Ik moest zelfs een oppertje zoeken om mijn

zeil te strijken.

Ik heb u al eens eerder meegenomen naar

de IJsseldelta. Ik neem u weer mee, ik heb

met mijn zus afgesproken die een oude

motorsleper heeft. Door de buien op Hemelvaart

verlies ik nog wat tijd bij Roggebot en

ik besluit toch naar het Zwarte Water te varen.

Ik steek vlak voor de IJsselmond over.

Hier supergoed uitkijken voor de beroepsvaart.

En nu koers naar Schokkerhaven.

Onderweg zie ik een paal uit het water rijzen

met een oranje-rode vlek eronder. Hij ligt

wat uit de koers. Het zal toch geen mast zijn

met een drenkeling? De kijker biedt geen

uitkomst, de afstand is te groot. Ik vaar

er maar op aan. Het is waarschijnlijk geen

mast. Pas als ik op een 80 meter ben zie

ik dat het een noordkardinaaltje is met een

plat topteken. Ik kijk nog eens op mijn hagelnieuwe

ANWB C-kaart. Er zouden 4 kardinalen

moeten liggen rond een ondiepte waar ik

net overheen gecrossed ben. Ik zie er maar

één noordkardinaal en iets wat mogelijk de

oostkardinaal is. Aff ijn, met mijn metertje

diepgang heb ik nergens last van. En u bent

gewaarschuwd.

Vanaf Schokkerhaven gaat het richting

Ramspol. De wind gaat na enkele onstuimige

onweersbuien ten oosten van mij langzamerhand

liggen. Ik kom na de brug op het

Zwarte Water. Hier is het heerlijk rustig. Een

paar boten spoeden zich door de vaargeul.

Ik laat me drijven over het brede water. Boven

het land stijgen luchtballonnen op. De

avondzon droogt nog even mijn zeilen, mijn

bagage en mijn zeilkleding.

Het is net of in dit gedeelte van Nederland

de lucht groter is en de wolken hoger rijken.

Aan de noordkant de strenge rechte dijk

van de NoordOostPolder. Aan de zuidkant

de lage dijken van het Kampereiland. Het

land is er platter en de boerderijen liggen

op terpen tussen grote populieren. Aan

de westkant het Vogeleiland en de Zwarte

Waterdelta. Misschien dat die grote wijdse

hemel de mensen ook dichter bij hun godsdienst

brengt. Immers hier, rond Kampen, in

Genemuiden en verderop in de polder Mastenbroek

is het geloof een deel van ieders

leven. De schoolmeisjes die in Genemuiden

bij de pontsteiger rondhangen met hun f ietsen

en hun broertjes, zijn niet ouder dan 9.

Ze dragen keurige donkerblauwe rokjes en

vragen me verbaasd hoe ik moet slapen in

mijn boot en wie er dan voor me kookt.

Vroeger maakte men in Genemuiden matten

met de biezen uit het Zwarte Water. Deze

nijverheid komt uiteraard niet uit weelde

voort. De economische basis was vroeger

smal en de gezinnen nog groter dan nu. Nog

steeds is Genemuiden een dorp van tapijtmakers

maar ook van veevoermakers, waterbouwers

en niet te vergeten installateurs.

De naam Breman komt ook in vele Almeerse

meterkasten voor. Hier hebben ze zelfs een

eigen fabriek. De biezen zijn goeddeels uit

het Zwarte Water verdwenen. Vroeger voer

je als door een weiland van biezen. Door

de bodemsanering is het vervuilde slib in

het Keteloog terechtgekomen en de bodem

verdiept. De enkele reep biezen die men

heeft laten staan redt het niet tegen de

golfslag. Mijn nieuwe kaart vermeldt net als

mijn 15 jaar oude kaart op het Zwarte Water

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 21


Over de DIJK 12 - vervolg van pagina 21

“Biezenvelden”. Dat is wel veel eer voor

drie dunne strookjes van nog geen honderd

meter lang en een halve meter breed. Het

bewijs dat de ANWB-cartografen al jaren te

weinig buiten komen.

Maar ik neem u nog iets verder stroomopwaarts

mee. We laten Genemuiden

liggen. We gaan naar “De Sluus” zoals ze in

Drenthe zeggen. Zwartsluis is de poort naar

Drenthe. Ik leg u straks uit waarom.

Als ik hier vaar op Hemelvaartsdag, komt

een stoet verlichte sleepboten mij tegemoet.

Het zijn de verzamelde motorsleepboten,

Amsterdammers, rivierslepers, opduwers

en wat niet al. Ze draaien bij Genemuiden

en stomen rustig terug. Ik haal de zeilen nu

naar beneden. Ze zijn droog en belemmeren

alleen het uitzicht. Eénmaal in de twee jaar

komt dit spektakel naar Zwartsluis, het andere

jaar is men in Vianen. Dus sleepbootliefhebbers,

pak de elektronische agenda:

Hemelvaart 2009, naar Vianen, en Hemelvaart

2010, naar Zwartsluis.

In Zwartsluis gooi ik mijn bootje in een box

van de ZRC. Wel na contact met Marinus,

de havenmeester, die zelf ook op een sleepboot

woont. Ik gooi het dekzeil erover en

loopt naar de brug bij de oude kolk. Hier

tref ik mijn zus en zwager. Hun dochter is

uitlogeren en ik mag bij de zoon slapen. Dat

komt wel goed uit, want het belooft bar koud

te worden vannacht.

Er hangt een dunne mist over het water. Het

water is dus warmer dan de lucht. Net na

zonsondergang. En het is kraakhelder in de

bovenlucht. Het zal die nacht nèt niet gaan

vriezen.

De volgende dag is er van alles te

doen. Er is braderie in Zwartsluis, er wordt

om het hardst getrokken tussen sleepboten,

en de liefhebbers laten zien dat ze niet onderdoen

voor de beroeps. Gasolie in allerlei

staten van verbranding hangt in de lucht.

Uitwrijven met een zachte lap is voldoende

om je boot te laten

glimmen. En de

scheepjes glimmen.Maar

het is

tijd om over de dijk

te kijken.

Op deze prachtige

vrijdag naar Hemelvaart

loop ik eerst

maar even weg van

de drukte. Ik volg van de jachthaven van

RCZ de dijk naar rechts richting het gemaal.

Je hebt hier een mooi uitzicht over het Zwarte

Water en de brede uiterwaarden. Je kunt nu

goed zien dat Zwartsluis aan een lus in de

rivier ligt. Aan de ene kant Genemuiden, en

aan de andere kant Hasselt. En hier, in de

knik, ligt het begin van het Meppelerdiep, een

vaarweg voor schepen van 3000 ton of 200

TEU, zo’n 110 meter lang bij 11.5 breed.

22

Je kunt je voorstellen dat de schipper van

zo’n joekel met harde wind hier lastig kan

sturen. De achterkant ligt nog op stroom en

de voorkant zit tussen de brug. En dan is er

stroom uit het Meppelerdiep. Een pools bemanningslid

van een drogelading schip nam

er een foto van.

Aan de andere kant van de dijk staat

naast de brug het gemaal Zedemuden. Deze

naam verwijst naar de Sethe, de middeleeuwse

voorganger van de kanaal. Hier liep

indertijd een veenriviertje dat water afvoerde

van de Wold Aa in West-Drente en de Reest,

de grensrivier van Drente en Overijssel. Dit

gebied was vroeger economisch volstrekt

oninteressant. Op de hogere gronden woonden

wat boeren, maar het grootste deel

van het land bestond uit ontoegankelijke

moerassen. Je kon rond 1510 per boot naar

Meppel en dan naar de heer van Ruinen op

de Kinckhorst of naar de heer van het huis

Echten via de Reest of met een betrouwbare

gids. Naar Groningen kon je eigenlijk niet.

Je moest dan via Coevorden en dan over de

Hondsrug. Vanuit Ommen kon je nog in Echten

komen via een zandrug bij Avereest. Het

is nauwelijks te bevatten dat tussen Meppel,

Assen en voorbij Hoogeveen een gebied

groter dan de zuidelijke Flevopolder lag dat

hoofdzakelijk uit ontoegankelijke moerassen

bestond. Een vlakte vol veenpluis, veenmos,

kraaiheide en pijpestrootje, waar een enkele

boom opschoot tot hij groot werd en de wind

hem omgooide in het alles verzwelgende

veen.

Hoe waardeloos dit gebied geacht werd

blijkt uit de ruil door Roelof van Echten van

2000 hectare veengebied voor diensten en

infrastructuur van de boeren van Ten Arlo

en Steenbergen. De grond was eigenlijk van

de Heer van Ruinen, maar die vond het kennelijk

niet nodig er een zaak van te maken.

De familie Burmania had eerder,rond 1550,

ook 2000 hectare gekocht, in het zuidoosten

van het huidige Hoogeveen. Deze 5000

morgen zou een cruciale rol spelen in de

ontwikkeling van Drenthe.

In Holland was men tot het inzicht gekomen

dat het uitbaggeren van laagveengebieden

om turf te maken om de steden te verwarmen

tot een gevaarlijke “verwatering” van

Holland leidde. De uitgebaggerde meren

werden zo mogelijk drooggemalen en men

ging opzoek naar andere plaatsen waar men

brandstof voor de snel groeiende stedelijke

bevolking kon halen. In 1631 stichtten twee

Leidse zakenlieden, Pieter Joostens Warmont

en Johan van der Meer, met Rudolf

van Echten de “Compagnie van de 5000

morgen” op. Dit deed men in Zwartsluis, in

1631. Vanuit Meppel werd een kanaal gegraven

om de turf af te voeren en te ontwateren.

In 1636, 5 jaar later, stichten de Leidenaren

Hoogeveen, op een kruispunt van

nieuw gegraven vaarwegen. In de volgende

250 jaar zou alle veen in de verre omgeving

vergraven worden tot turf. Tienduizenden

hectares, duizenden

kubs

per hectare,

vijftig kub

veen gedroogd

tot 10 ton turf

per scheepje.

En al

die scheepjes

gingen hier

langs Zwartsluis.

Vanaf

hier konden

ze zeilen naar

Holland, als

de wind goed

was. Hier

lagen de schippers te wachten op goed

weer, met tientallen. En hier zochten ze een

scheepsjager, die hun schip naar Meppel

wilde trekken voor niet al te veel geld.

Hier in Zwartsluis wisselden turfschippers

hun nieuwtjes uit en koppelden ze hun kinderen.

Ze repareerden hun schepen hier,

en ze zochten hier naar matrozen voor de

oversteek naar Holland.Zoiets beïnvloedt de

bevolking. Loop maar mee om het gemaal

heen langs de drukke Grote Kranerweerd

naar het industriegebied.

We nemen de eerste weg rechts, de Conradsweg.

Hier vind je bij de bouwmarkten allemaal

restjes van particuliere klusjes: een

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


stapeltje zwarte stenen, een halve pallet

met trottoirbandjes, een stapel modieuze

koppelstenen en een hoeveelheid getrommeld

marmer. Tientallen stapels staan hier

langs de openbare weg. Ertussen staan

grote BMW’s en oudere Mercedessen, veelal

met een kapitale tandemasser aanhangwagen.

Op deze vrijdag na de Hemelvaart

zit de kantine vol met vaste klanten. Er

staan f lesjes bier tussen de koff iekoppen

en men is druk in gesprek.

Ik scharrel wat rond in dit walhalla

voor beunhazen. Ik vang uit de kantine op

dat er goud geld te verdienen valt in Amersfoort

met het bestraten van opritten. Een

militair in de nieuwbouw heeft elk weekend

wel een kennis die een oprit nodig heeft.

Bovendien heeft hij een pilsje klaarstaan

en bakt hij een eitje als het laat wordt. De

verhalen worden steeds sterker. Volgens

iemand zit hier voor een paar ton achterstallige

sociale lasten aan het bier…

Ik zoek tripklompen.Na een kwartier zoeken

in maar even vragen.

“Tripklompen?” Men kijkt mij niet begrijpend

aan.

“In Friesland staan ze bekend als schippersklompen,

een klomp bijna zonder kap,

met een leren band over de wreef.”

“Oh, Friese klompen, ja die hebben we

wel…”

Achter de bouwmarkt kun je doorsteken

naar het water. We lopen langs het Meppelerdiep

over het f ietspad terug naar het

gemaal. Duidelijk is te zien dat het kanaal

bedijkt is. Het gemaal slaat met drie

schroefpompen met een waaier van 3,6

meter meer dan 100 m3 per seconde (!)

naar buiten.

We gaan terug over de brug. Hier is alleen

een keersluis te zien. Als het gemaal draait

moet deze keersluis dicht en is het scheepvaartverkeer

gestremd. De kolk in het dorp

is niet meer in gebruik voor de nieuwe grote

schepen.

Nog zo’n 200 meter verder zien we opnieuw

een oude sluis. Aan de landzijde pittoreske

huisjes langs een oude vaart, aan de Zwarte

Waterzijde blijkt de jachthaven het restant

te zijn van een oude monding van het

Meppelerdiep. Er is een damwand geslagen

en de dijk is kennelijk over de oude sluis

heen gegooid. We lopen verder over de dijk

naar de andere brug en de Kolksluis. Vanaf

de dijk zien we de reparatiewerven voor de

binnenvaart. Naast de werven zijn er ook tal

van toeleveranciers actief. Onderaan de dijk

loopt de Mastenmakersstraat

Ook de Kolksluisbrug gaat dus over het

Meppelerdiep. Sinds 1600 is er natuurlijk

veel geknutseld aan het oude riviertje, het

is rechtgetrokken, uitgegraven en verbreed

tot het Meppelerdiep van nu..

De verleidingen van de watersportwinkel

laten we even liggen en we lopen door over

de Stationsstraat voorbij de Marktstraat en

nemen de Kerkstraat (2 e rechts). De naam

Stationstraat verwijst naar de tram die van

Zwolle naar Blokzijl liep over Zwartsluis en

Vollenhove. Ondanks de inspanningen van

baron Sloet van Marxveld en de lokale hotelhouders

lukte het pas in 1914 om een

smalspoorlijntje naar Blokzijl te trekken.

In de 40 jaar daaraan voorafgaand was de

dienst Vollenhove-Zwartsluis uitgevoerd met

een diligence. Vanaf 1920 kwam de autobus

op en in de jaren ‘30 verdween de tram

weer.

De pittoreske Kerkstraat voert langs de

kerk. Direct daarna links vindt u de Synagogestraat.

We gaan echter rechtuit de

Kerkstraat uit, die overgaat in de Zomerdijk.

Na een tweehonderd meter vindt u de VVV

aan de Museumlaan.links. De VVV is hier

zelfs op zondag in het seizoen open en kan

u nog veel meer tips geven voor een verblijf

in Zwartewaterland. U kunt immers vanuit

Zwartsluis over de Aremberger gracht ook

nog naar Giethoorn en omgeving.

Wij lopen terug door het oude Zwartsluis,

bijvoorbeeld langs het water. Maar ook de

andere straatjes zijn leuk om door te lopen.

Er zijn galerietjes en souvenirshops. Horeca

is er volop, bijvoorbeeld bij de brug, eenvoudig

maar authentiek. De Zwartsluizer autochtoon

is veelal wereldwijs en “gewoon is

gek genoeg”, en ze lusten wel een biertje.

Pas wel op met wat je zegt, men verstaat

hier Drents, Fries, Hollands, Engels, Duits

en een mondje Pools. Dat krijg je als je met

schippersvolk omgaat.

Ook grote en diepstekende zeilschepen kunnen

in Zwartsluis terecht. In de jachthaven

moet men zich misschien even melden

omdat er voor grote schepen minder plaatsen

zijn dan voor kleine schepen. Ik kan de

jachthaven van RC Zwartewater aanbevelen.

De andere heb ik niet bezocht. Er zijn maar

liefst 5 jachthavens in Zwartsluis.

RC Zwartewater

De Vleugel 2

8064 GE Zwartsluis

038-3866652

Hvenmeesters:

Wout Marinus en Hilda Verwer

Deze haven ligt aan het Zwarte Water,

heeft een brandstofpomp, een meldsteiger

(rechts) met intercom, en gratis Wif i.

Bronnen:

www.google.nl

www.wikipedia.nl

www.henkvanheerde.nl

www.provincieoverijssel.nl

www.rczwartewater.nl

OVERLEDEN

Vanwege plaatsgebrek op pagina 16 'update

ledenbestand' moeten we u hier helaas twee

recente overlijdensgevallen doorgeven:

Hr. Breurken 0720, mei 2008

Mevr. Croese 02521, voorjaar 2008

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 23


Voor al uw onderhoud Shipshape Jachtservice

IJmeerdijk 12 • 1361 AA Almere • tel: 036 536 78 74 • fax: 036 536 68 57 • info@shipshape.nl • www.shipshape.nlZEILMAKERIJ HOUTKOOP

WWW.HOUTKOOP.NL

KELVINSTRAAT 18

Maar ook:

Dealer van:

rolfok systemen

3846 BV HARDERWIJK

Wij maken oa:

Betaalbare

Jachtzeilen !

bootkappen

sprayhoods

winterkleden

enz.

tel: 0341-427216 fax: 0341-434477

e-mail: zeilmakerij@houtkoop.nl


Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Dealer van onder andere Asa Boot Electro

Honda generatoren

Digitenne & Canal Digital

Procom Antennes

Een greep uit ons assortiment:

- Marifoon, gps, gsm, schotel- en digitenne-antennes.

- Dekdoorvoeren, kabels, pluggen etc.

- 27Mc, pmr- en lpd-apparatuur.

- Compressor/koelboxen en koelkasten.

- Watervaste luidsprekers voor radio en/of marifoon.

- Acculaders, diodeblokken, generatoren.

- Alle kennis op het gebied van zonne-energie,

op brandstof en elektrische steps en minibike’s.

U kunt ons vinden vlakbij de Gamma en de Decorette:

Markerkant 10-136c

Almere

036-5330333

info@televersumalmere.nl

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 25


“Paracetamol en pleisters, dan ben je voor de

meeste dingen wel klaar”, sprak een van de

Radio Medische Dienst artsen, toen ik hem

vroeg wat hij jachtschippers zou aanraden

om aan medische uitrusting mee te nemen.

En als je nou een dokter nodig hebt, kunnen

jachtschippers dan ook een beroep doen op

de RMD? Nee, niet op binnenwater. Overdag

kun je gewoon je huisarts bellen - tenslotte

heeft die jouw dossier - en buiten werktijd de

huisartsenpost in het postcodegebied waar je

je bevindt. De website www.huisartsenpost.

org helpt je aan de nodige gegevens.

Krijg je op zee te maken met ziekte of een

ongeval, schroom dan niet om de Kustwacht

op te roepen en om radiomedisch advies

te vragen! Er kan met een reddingboot of

een helikopter een arts aan boord worden

gebracht en een medische evacuatie worden

georganiseerd. Nood breekt ook hier wet.

En in het buitenland? Als je in het buitenland

langs de kust vaart, zou je via de plaatselijke

kustwacht kunnen vragen om doorverbinding

via de Nederlandse kustwacht met een

RMD-arts, dan kun je in het Nederlands

van gedachten wisselen. Ook daar kan dan

26

VAN PLEISTER TOT ZIEKENBOEG

zonodig een medische evacuatie op gang

worden gebracht.

De meer dan 75 jaar oude Radio Medische

dienst valt sinds 1999 onder de Koninklijke

Nederlandse Redding Maatschappij en kan

vanuit de hele wereld worden opgeroepen

door Nederlandse opvarenden van

koopvaardijschepen. De daartoe opgeleide

stuurman kan met behulp van het gegeven

advies eenvoudige medische handelingen

verrichten. Hij heeft de beschikking over een

uitgebreide, genummerde scheepsapotheek

met een universele inventaris volgens

het Geneeskundig Handboek voor de

Scheepvaart, dat praat makkelijker. De

meeste kwalen hebben van doen met het

spijsverteringsstelsel, maar in 30% van de

consulten is er sprake van ongevallen.

Begonnen als een langzaam opererende

telexdienst in primitieve medische

omstandigheden (het infuus ophangen aan

een gordijnrail bij gebrek aan beter), is het

functioneren van de Radio Medische Dienst

natuurlijk enorm vergemakkelijkt door

webcam en e-mail. Diagnoses kunnen sneller

en trefzekerder worden gesteld maar vergen

van de arts een grote deskundigheid.

Per jaar wordt een aanzienlijk aantal

schepelingen van medisch advies voorzien

in zo’n 800 consulten per jaar. Een prettige

gedachte om overal ter wereld contact te

kunnen maken met een Nederlandse arts!

De artsen zijn dankbaar als ze zo mogelijk

niet ’s nachts worden benaderd. Dat wordt

wel eens over het hoofd gezien vanuit de

Indische oceaan.

Terug naar de pleziervaart. Voor de grote

overstekers is er een lijst beschikbaar

(ontwikkeld door de Nederlandsche

Vereeniging van Kustzeilers) met “serieuze”

genees- en verbandmiddelen, waarvan

sommige alleen via bemiddeling door de

huisarts kunnen worden verkregen. Als

u grote reizen gaat maken kunt u de lijst

voor zo’n jachtapotheek opvragen bij de

de afdeling preventie van de KNRM. Het

Havenziekenhuis in Rotterdam geeft speciale

medische cursussen aan jachtschippers die

grote reizen willen maken.

Voor pleziervaarders die wat dichter bij huis

blijven volstaat een verbanddoos type B,

uitgebreid met wat scheepsspecif ieke zaken

(zeeziektetabletten!).

Gelukkig maar, dat de buitenlucht zo gezond

is!

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21


IK HOUD NIET VAN DAT SOORT MENSEN...

"Zijn we nu in Spanje of in een Engelse

havenwijk?" vroeg ik slaperig aan Betsie

toen wij op zaterdagochtend uit de autobus

stapten. Om ons heen restaurants met

reclameborden: English Breakfast; with 2

eggs…etc. only € 3,50. Drommen schaars

geklede dames, rijkelijk voorzien van

tatoo’s, sigaret in de mondhoek, blèrende

kindertjes, papa’s in interlockjes zonder

mouwen, maar getatoeëerd van pols tot

schouder……

Ik moet bekennen dat er soms bijzonder

artistieke kunstwerkjes bij zijn en als je

die niet aan de omgeving kunt tonen, dan

is het niet geringe ‘arbeidsloon’ eigenlijk

weggegooid geld. De tatoo-zaakjes rijzen in

Benidorm dan ook als paddestoelen uit de

grond.

“Word wakker”, riep Betsie, worstelend

tegen de alsmaar aan de linkerzijde

strompelende menigte, in haar poging onze

koffers te bereiken, “we zijn in Benidorm.

Pas op, een plas en kijk uit voor die

hondenkak”…………..

Wat was het vroeger toch heerlijk rustig.

Zeilbootje huren aan de Mediterráneo.

Op ons gemakkie weg met de auto, vier

of vijf dagen onderweg, leuke goedkope

hotelletjes…………

En nu, na een hele dag ingespannen

koffers pakken: “Let op, die medicijnen

moeten in de koelbox. En in de handbagage,

want in het bagageruim bevriezen ze”…

’s Nachts om twee uur de bel:

‘Schipholtaxi!’ Half 3 op Schiphol want om

5 uur – ’s nachts!- vertrekt het vliegtuig. 2,5

uur vliegen naar Alicante en vandaar met

de bus naar Benidorm. Ho, ho, eerst de

douane, je weet wel die van 'dat mag niet

hè!’

En jawel hoor, deze keer mijn zakmesje.

Ruim veertig jaar trouwe dienst gedaan…

”en vorig jaar mocht het wel, ook in Spanje

geen probleem”, protesteerde ik. “Ja, maar

hij is langer dan 6 cm, dat mag niet. Dat kan

me mijn baan kosten”, zeurde de douanier.

6,5 cm !

Klokslag 5 uur vertrokken we. Uit het

plafond klapten tv-schermpjes open, waar ik

wel even van schrok. Elke verandering van

geluid in zo’n kist brengt een schrikreactie

bij mij teweeg.

Maar een lieftallige presentatrice stelde ons

gerust: “Vliegen is de veiligste manier van

reizen”, begon zij, om te vervolgen met: “als

de luchtdruk in de cabine wegvalt komen er

uit het plafond maskertjes omlaag, die u om

neus en mond moet binden en vervolgens

rustig adem halen”.

En in een ruk door: “onder uw stoel vindt

u een zwemvest”, hetwelk zij uitvoerig

demonstreerde, “maar u mag het pas

opblazen als u het vliegtuig verlaten hebt”.

“Bij een noodlanding buigt u het hoofd

tussen de knieën met de handen in de nek

gevouwen en zorg dat u de bril afzet. Bij de

nooduitgangen worden rubberen glijbanen

uitgeklapt. U springt met de handen over de

borst gevouwen op de glijbaan en zodra u op

de grond arriveert verwijdert u zich zo snel

mogelijk van het vliegtuig vandaan. Ik wens

u een prettige vlucht”!.

“Waar is het toilet?”, vroeg ik trillend aan

de meneer naast mij. Toen ik de toiletdeur

sloot hoorde ik de dame nog juist besluiten

met: “ u kunt het allemaal nog eens op uw

gemak bekijken op de geïllustreerde folder

in het tasje aan de stoel voor u”.

Aan de overkant een grote Tabacozaak,

waarbij tevens een tijdschriftenafdeling,

herinnerde ik mij. “Ik ga even de

zaterdagkrant halen, let jij even op de

bagage’, commandeerde ik Betsie. Een

massa ruige Engelse zeelieden vochten zich

naar binnen tegen de horde ‘geslaagden’,

die zich met plastic winkeltassen, vol

geladen met sloffen sigaretten, naar buiten

wurmden. Twee oude Engelse dametjes

stonden opzij van de ingang met enorme

overgave en holle wangen aan hun sigaret te

zuigen. Een keek er zelfs een beetje scheel

bij. Ik liet de krant maar voor wat ‘ie was

en spoedde mij terug naar de koffers. Een

daarvan was een enorme trolley, waarvan

men de ritsen met een cijfercombinatie

op slot kon doen. Combinatie vergeten,

dus had ik de ritseinden met hangslotjes

geborgd.

“Verdraaid, het slotje is weg en de twee

sluiteinden van de rits ook!” “ Ja, maar

de rits is nog dicht”, zei Betsie. Eén klein

stukje van een ritseind was nog aanwezig en

het lukte mij om met de duimnagel de rits

in zijn geheel te openen. Gelukkig, niets van

de inhoud verdwenen. Maar het geeft wel te

denken hoe men ‘beneden’ met de bagage

omgaat.

Wij hebben genoten van het mooie weer,

slechts een dag regen en enkele dagen

fris. Niet uitgesproken koud, maar toch wel

reden voor een jekker. Uitgezonderd voor de

Engelsen dan, want die bleven bloot lopen.

Maar wellicht hielden zij zich warm met de

inhoud van de vele sloffen sigaretten.

Eén dag storm. In de volgestouwde lift

stond een man, die op een van de bovenste

etages bivakkeerde. “ Werd u niet zeeziek,

van de zwaaiende plafondlamp?” Vroeg ik

hem. “Ik was jarenlang havenmeester, dus

ben ik wel iets gewend”, was het antwoord.

“Waar?” “In Amsterdam”, enf in, het ene

woord lokte het andere uit. Wat wil

je, bootjesmensen. In de hal was

het voorstellen geblazen : “ik heet

Jan”, “en ik heet….” (u zult het

niet geloven)… “Piet! en ik woon

in Almere”, bevredigde Piet mijn

nieuwsgierigheid. Dus

werd het gezamenlijk

koff iedrinken met

Piet en Corrie. Helaas

komen zij pas in mei

weer thuis, want ik

had mij in gedachten

al voorzien van een kranig hulpje, die

mijn beschadigde rechterarm zou kunnen

vervangen vóór de tewaterlating van onze

boot. Maar je kunt niet alles hebben, zeggen

ze.

Algemeen dagblad 9 februari:

‘Ik houd niet van dat soort mensen’,

Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine

over SBS-journalist Alberto Stegeman,

die aantoonde met een reportage met

nepbommen, dat de beveiliging nationale

luchthaven rammelt.

(En ik houd niet van het soort mensen, dat

ouwe mensen hun zakmesje ontfutselt; Jan

Mens)

MEI 2008 SLUISKADE 11 NR 21 27

Gerlach Cerfontaine


Dierenspeciaalzaak

Uw dierenadviseur en specialist in Almere!

Dealer van ondermeer:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!