Logistiek Totaal november 2010

logistiektotaal.nl

Logistiek Totaal november 2010

jaargang 05 november 2010

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Shuttles rukken op

Populariteit palletshuttle blijft groeien

Nilfisk verlegt lat

vloerreinigers

E-commerce scoort

met sorteerinstallaties

Duracells behendige

wisseltruc


Moet uw truckvloot ook nodig iets

afslanken? Kies de Atlet methode.

Ongemerkt hebben veel bedrijven een truckvloot met een gewichtsprobleem.

Verouderde of ongeschikte magazijntrucks vormen een groot risico en leiden tot

een inefficiënte bedrijfsvoering. Maar gelukkig is er een oplossing - wij noemen

het Atlet Total ® . Zet daarom vandaag nog de eerste stap en maak een vrijblijvende

bezoekafspraak. En wij laten u zien hoe u met minder trucks, maar met

een efficiëntere truckvloot uw productiviteit kunt verbeteren.

Want vergeet niet, ook in uw magazijn geldt uiteindelijk de ‘survival of the fittest’.

Afslanken met Atlet? Maak vandaag nog een afspraak op info@atlet.nl of bel 053 / 484 84 84

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Logistiek Totaal is een uitgave van:

Basta Publishers

Koopmanslaan 3

7005 BK Doetinchem

www.logistiektotaal.nl

Uitgever:

Tom Schreuder (0314) 37 36 85

Hoofdredacteur:

Mark Dohmen (0314) 37 36 76

mark.dohmen@bastapublishers.nl

Redactieadres:

redactie@logistiektotaal.nl

Eindredacteur:

Lisette Biesenbeek (0314) 37 36 29

lisette.biesenbeek@bastapublishers.nl

Redactie o.a.:

Nick Kivits

Marcel te Lindert

Kasper Maes

Jan van de Nes

Hans van Zwet

Theo Egberts

Fotografie o.a.:

De Beeldredaktie

Dolph Cantrijn

Paul Mellaart

Vormgeving:

Jessica Dales, Senefelder Misset

(0314) 35 56 32

Commercieel advies:

Ruud Buiting (0314) 37 36 09

ruud.buiting@bastapublishers.nl

Aletta Martens (0314) 37 36 78

aletta.martens@bastapublishers.nl

Advertentiemateriaal:

Anita Hoenderken (0314) 37 36 82

anita.hoenderken@bastapublishers.nl

fax (0314) 37 36 46

Abonnementen:

Logistiek Totaal wordt op naam

toegestuurd aan logistieke beslissers

van zorgvuldig geselecteerde bedrijven

met een logistiek proces.

Zij betalen een jaarlijkse bijdrage

van € 27,50.

Voor wie niet tot deze selectie behoort,

is het mogelijk om een regulier

abonnement te nemen:

• Jaarabonnement: € 110,-

• Toeslag buitenland € 20,-

• Jaarabonnement onderwijsinstellingen

en studenten € 66,-

(Alle tarieven zijn excl. btw).

Voor opzegging van abonnementen

of het doorgeven van mutaties,

kunt u terecht bij de abonnementenadministratie.

Disclaimer:

Indien u geen prijs stelt op verdere

toezending van dit blad, of er de

voorkeur aan geeft dat iemand anders

binnen uw bedrijf het blad voortaan

ontvangt, kunt u uw mutaties

doorgeven aan:

Abonnementenadministratie:

Logistiek Totaal

Koopmanslaan 3

7005 BK Doetinchem

info@bastapublishers.nl

Vermeld s.v.p. bij het doorgeven van uw

mutaties uw 5-cijferige unieke code.

Dit nummer staat op de wikkel van

Logistiek Totaal en op uw acceptgiro.

Secretariaat en facturatie

(ook voor bewijsnummers):

Roos Schreuder - Van der Linden

(0314) 37 36 80

fax (0314) 37 36 46

roos.schreuder@bastapublishers.nl

Druk:

Senefelder Misset B.V.

Postbus 68

7000 AB Doetinchem

Betalingen:

t.n.v. Basta Publishers BV Doetinchem

Abonnementen:

Rabobank: 374794987

Advertenties:

Rabobank: 388404671

KvK 09160479

BTW nummer NL 8157.52.696.B01

Copyright:

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd,

op welke wijze dan ook, zonder

vooraf gaande schriftelijke toestemming van

de uitgever.

Logistiek Totaal wordt tevens elektronisch

opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs

van tekstbijdragen, in de vorm van artikelen

of ingezonden brieven, worden geacht

daarvan op de hoogte te zijn en ermee in te

stemmen. Uitgever en auteurs aanvaarden

geen enkele aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard dan ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op informatie uit dit blad.

ISSN: 1872-986X

Voorwoord

Duurzaamheid

‘Duurzame logistiek is alleen voor buiten het magazijn’. Zo luidde

de stelling die de afgelopen maand op www.logistiektotaal.nl

stond. Uiteraard was die stelling gechargeerd. Bewust. Ik weet heus

wel dat er zeker ook binnen de muren van het warehouse voldoende

duurzame kansen liggen. Afgaande op de reacties op onze site is

dat besef gelukkig ook bij u doorgedrongen. In totaal gaf ruim 86

procent van u aan dat duurzame kansen niet alleen in de fysieke

distributie liggen, maar óók – of zelfs juist – in het magazijn.

Nou kom ik in heel wat magazijnen en inderdaad; in de afgelopen

jaren heb ik zeker het een en ander zien veranderen. Bewegingssensoren

voor de verlichting van gangpaden, hergebruik van

regenwater om de opslaghal te verwarmen of juist koel te houden.

Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er mogelijk is. Koert

Damveld van Fiege geeft elders in dit nummer in zijn reactie op de

stelling nog meer voorbeelden.

Niet alleen eindgebruikers kunnen werken aan een meer duurzame

logistiek. Ook steeds meer leveranciers richten hun focus op

duurzame oplossingen. Zo keek Vanderlande Industries bij de ontwikkeling

van zijn nieuwe sorteerinstallatie ook naar de impact op

milieu en omgeving. De gebruikte onderdelen zijn puur en milieuvriendelijk.

Makkelijk te recyclen dus. Nilfisk introduceert op zijn

nieuwe vloerreiniger het ‘groene’ Ecoflex-systeem; een oplossing

waarmee water, reinigingsmiddel en energie worden bespaard.

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er in veel magazijnen

en distributiecentra nog steeds winst blijft liggen. Dat er

duurzame kansen worden gemist. Weet ú hoe duurzaam uw logistiek

eigenlijk is?

Hoofdredacteur Logistiek Totaal

3


Groeiende vraag

naar sorters

34

26

Meer mogelijk

met maatwerk

Behendige

wisseltruc 14

Logistiek Totaal in 60 seconden

14 Efficiënte inzet

Zonder van de truck te komen, toch simpel een voorzetstuk

wisselen inclusief alle aansluitingen voor de

hydraulische functies. Dat is de behendige wisseltruc

van het OilQuick-systeem. Batterijproducent Duracell

uit Aarschot wisselt met één heftruck tussen een rollenklem,

een rotator en een vorkenversteller in slechts

luttele seconden.

18 Gelanceerd

Steeds meer leveranciers bieden een palletshuttle als

alternatief voor zowel conventionele systeemoplossingen

als geautomatiseerde oplossingen. Logistiek

adviesbureau Wherehows Logistics nam de markt voor

palletshuttles onder de loep. Logistiek Totaal publiceert

een samenvatting van het marktonderzoek.

24 ‘Groen’ karakter

Onder het motto ‘Green meets clean’ introduceert

Nilfisk deze herfst zijn nieuwste serie zit schrob-zuigmachines:

de BR 652/752. De compacte en wendbare

machine is ontworpen op drie pijlers: een hoge productiviteit,

ergonomie en een ‘groen’ karakter.

... en verder ...

06 Marktnieuws

11 Stelling: ‘Duurzame logistiek alleen voor buiten het magazijn’

12 Li-ion eindelijk klaar voor toekomst

16 Lambrechts in balans met Slim4

18 Palletshuttles verzorgen in- en uitslag bij Deli-HTL

26 Groeiende vraag

Ondanks de voorbije, zware crisismaanden zagen

leveranciers van sorteerinstallaties de vraag naar

sorters groeien. Vooral de e-commerce sector blijkt een

belangrijke groeimarkt. Inzet van een sorteerinstallatie

in een webshop omgeving vraagt echter om een

andere aanpak.

30 All in the familiy

De Traigo24 heeft een nieuw uiterlijk. De jongste telg

uit de Traigo-familie is ergonomischer, moderner en

praktischer dan voorheen. Met zijn vloeiende lijnenspel

doet de truck niet onder voor zijn grotere broers.

Het ultra compacte ontwerp en maximale wendbaarheid

zijn bewaard gebleven. De Traigo24 is leverbaar

met een hefvermogen van 1,0, 1,25 en 1,5 ton.

34 U vraagt, wij draaien

Standaard trucks lenen zich niet altijd voor specifieke

kwesties binnen de interne logistiek. Specials, maatwerk

en bijzondere aanpassingen bieden vaak net dat

extra onderscheidende vermogen om succesvol te zijn.

Een greep uit diverse voorbeelden geeft aan hoe breed

die oplossingen kunnen zijn.

21 Column Theo Egberts

33 BMWT-column

36 Keurmeester

39 Warehousing Excellence

40 Productnieuws

Shuttles rukken op

4 5

18

30

Toyota Traigo24

in nieuw jasje

24

Green meets

clean


Marktnieuws

Praktijkrichtlijn laadstations vernieuwd

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3299 ’Veilig werken

bij het laden van tractiebatterijen’ is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn

vormt een handleiding voor de inrichting en het

gebruik van ruimten voor het laden van tractiebatterijen.

De vorige editie van de NPR 3299 dateerde van 2003.

Deze vernieuwde uitgave is geheel in overeenstemming

gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. NPR 3299

wordt op dit moment gepubliceerd als ontwerp. De praktijkrichtlijn

is een samenvatting van normen, voorschriften, wetgeving,

veiligheidskeuringen en adviezen die door verschillende

instanties worden gehanteerd.

Deze wetgevingen, normen en voorschriften zijn vastgelegd

in bijvoorbeeld de Europese ATEX-137 richtlijn, de Nederlandse

richtlijn bodembescherming, ARBO-wetgeving en diverse

Nederlandse normen zoals NEN 1010 en NEN 3140.

Belanghebbenden, zoals batterijleveranciers, inspecteurs en

controlerende ambtenaren, kunnen deze praktijkrichtlijn als

Advertentie

leidraad gebruiken bij het toepassen van de regels en wetten

zoals die in de markt gelden bij het inrichten van laadruimten

of laadplekken.

De praktijkrichtlijn is opgesteld door de werkgroep College

van Deskundige (CvD) van de BMWT sectie ’tractiebatterijen’,

in nauwe samenwerking met NEN in Delft. De herziene praktijkrichtlijn

NPR 3299 wordt op dit moment gepubliceerd als

ontwerp. Tot 1 december 2010 kunnen belanghebbenden via

www.normontwerpen.nen.nl hierop commentaar indienen.

Het commentaar wordt verwerkt in de definitieve uitgave

van de praktijkrichtlijn.

Leen Bakker kiest voor

Atlet magazijntrucks

In het nieuwe magazijn van Leen Bakker in Raamsdonkveer worden

Atlet magazijntrucks gebruikt voor het orderverzamelen. Het pakket

van eisen en wensen was zeer uitgebreid. Zo moesten de orderverzameltrucks,

binnen een gestelde maatvoering, zo veel mogelijk rolcontainers

tegelijk kunnen transporteren. Om ook op hoogte te kunnen

orderverzamelen moest in verband met de gewenste ergonomie het

staplateau van de operator én de rolcontainers tevens tot een hoogte

van circa 1.000 mm kunnen worden geheven. Atlet kwam met de

oplossing op maat om

vier RC’s op een draaibaar

plateau te plaatsen: twee

naast elkaar en twee achter

elkaar. Als de twee lege

containers direct achter de

operator zijn beladen, kan

het plateau 180 graden

draaien waarna er opnieuw

twee lege rolcontainers

ter beschikking staan.

Slimstock Retail wint

ING Retail Jaarprijs

Slimstock Retail is de winnaar van de ING Retail Jaarprijs

in de categorie Beste Retail Excellence-idee. Tijdens

het ING Retail Jaarprijs Excellence Event op maandag 4

oktober ontvingen de managing directors Peter Bocken

en Stephan Kooijmans uit handen van Oscar van den

Ende, voorzitter van de Stichting Retail Jaarprijs, de bijbehorende

bokaal. “Dit is een enorme stimulans om het

begrip dynamisch voorraadbeheer verder op de kaart te

zetten, want wie wil er nu geen maximale beschikbaarheid

bij een minimale voorraad?”, aldus Bocken.

De ING Retail Jaarprijs Beste Retail Excellence-idee is

bestemd voor de toeleverancier met het meest relevante

nieuwe product of dienst voor de retail. De jury

die Slimstock Retail tot winnaar heeft uitgeroepen,

stond onder leiding van Jan Brouwer, voormalig CEO van

C1000 en Super de Boer.

Dachser heeft een logistiek centrum in

Kopenhagen geopend. Het nieuwe gebouw,

gelegen op een terrein van 70.000 m 2 , meet

in totaal 7.100 m 2 . De investering bedroeg

circa 20 miljoen euro.

De activiteiten van VC Factory zijn ondergebracht

bij Groenewout Consultants &

Engineers. VC Factory draait sinds 2001

mee in de logistieke advieswereld.

In de oktober editie van Logistiek Totaal

werd in het achtergrondartikel over voorzetapparatuur

gesteld dat Meyer als enige

leverancier in de markt gebruikmaakt van

een directe overbrenging tussen wormwiel

en draaikrans om de draaibeweging van

zijn rotators te bereiken. Een oplettende lezer

wees ons erop dat er nóg een aanbieder

is die gebruikmaakt van directe overbrenging:

Stabau. Het merk wordt in ons land

vertegenwoordigd door Griptech.

Voor meer nieuws

bezoek onze site

www.logistiektotaal.nl

Samengaan Dematic en HK Systems

een feit

Dematic Group, leverancier van geïntegreerde oplossingen voor material handling,

heeft bekendgemaakt dat de acquisitie van HK Systems, leverancier van

geautomatiseerd materieel en software voor material handling, succesvol is

afgerond.

De nieuw gevormde onderneming heet Dematic en het hoofdkantoor is gevestigd

in Grand Rapids, Michigan. In zijn nieuwe vorm zal Dematic in staat zijn

machines in eigen huis samen te stellen voor het automatisch opslaan, sorteren

en order-fulfillment. John K. Baysore, Chief Executive Officer van Dematic North

America, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe fusieonderneming

in de Verenigde Staten en Canada.

6 7
Korte berichten ...

Holland hub DPD krijgt

nieuwste Crossorter

Na een intensieve samenwerking met DPD Nederland heeft Vanderlande Industries

de order gekregen voor een nieuw te bouwen hub. De ‘Holland Hub’ komt

in Veenendaal te staan en zal in mei 2011 operationeel zijn. Met de voorgestelde

Crossorter 1500-oplossing kan DPD sorteren voor de business-to-business- en

voor de business-to-consumermarkt, de capaciteit is schaalbaar, een hoge doorvoer

is mogelijk en het systeem is

flexibel in de beschikbare ruimte. De

eisen waren duidelijk: geavanceerde

technologie moest worden gecombineerd

met bewezen prestaties

en energie-efficiëntie. Het systeem

heeft behalve de Crossorter 1500

tevens tien invoerbanen en 30 uitgangen.

Dit aantal kan worden uitgebreid

naar 20 invoerbanen en 75

uitgangen. DPD koos ervoor om ook

de uitschuifbare transportbanden en

non-conveyablelijn van Vanderlande-Dinamic

te implementeren.

Zetes neemt de activiteiten PHI Data over

Zetes heeft laten weten dat het de activiteiten van PHI Data overneemt. Ook

een deel van het personeel en de gehele installed base zullen worden overgenomen.

Met de overname hoopt Zetes de bestaande teams in Nederlands te versterken

en zijn geografische aanwezigheid te vergroten. De kennis en ervaring

van PHI Data passen perfect in het aanbod van Zetes. PHI Data werd in oktober

failliet verklaard.

De overname, die volgens CEO Alain Wirtz geen aanzienlijke impact heeft op de

balansstructuur van Zetes, kon snel gerealiseerd worden dankzij de netto kaspositie

van de Groep.


jaargang 05 mei 2010

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Elektrisch rijden het goedkoopst

Energiekosten intern transport op een rij

Geen sludgevorming

meer?

Een jaar lang

Logistiek Totaal

voor maar € 27,50

(excl. 6% BTW)

Bent u beslisser of medebeslisser in een bedrijf met een

logistiek proces en wilt u het grootste en meest praktische

vakblad voor de interne logistiek geen maand missen?

Neem dan voor slechts € 27,50 (excl. 6% BTW) een speciaal

abonnement op Logistiek Totaal. U ontvangt maar

liefst 11 x het vakblad Logistiek Totaal en bent

CiTi Truck maakt

laatste loodjes lichter

jaargang 05 juni 2010

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Het belang van een

goede band

Volop in beweging

Logistieke systemen onder de loep

Uit de kunst met

nieuw WMS en WCS

Nieuw leven voor

uitgeputte batterij

altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen op

het gebied van producten en diensten.

Wilt u zich op basis van

bovenstaande criteria verzekeren

van iedere maand Logistiek Totaal,

stuur dan een e-mail met uw

Opleiden alleen

niet voldoende

naam, bedrijfsnaam, functie en

adresgegevens naar

info@logistiektotaal.nl.

Meer informatie vindt u op de website www.logistiektotaal.nl

PIT verhuist naar Hendrik-Ido-Ambacht

Partner Intern Transport (PIT) is verhuisd naar het hoofdkantoor van Still in

Hendrik-Ido-Ambacht. PIT behoort al meer dan tien jaar tot de Still-groep en was

tot voor kort gevestigd in Eindhoven. “Doordat alle West-Europese vestigingen

nu worden gestuurd vanuit Nederland, is het logisch dat PIT verhuist”, stelt Vice

President van Still Vincent Halma.

PIT ontwerpt en realiseert al meer dan 50 jaar nagenoeg alle intern transporttaken.

Het PIT-verhuurconcept

biedt ondernemingen met

intern transportmaterieel

concrete economische speelruimte

en maximale logistieke

flexibiliteit. Daarnaast

verzorgt PIT diverse opleidingen

voor chauffeurs en kaderleden.

Geheel in lijn met de

huidige Arbowet adviseert PIT

in alle intern transport gerelateerde

zaken, zoals inrichtingsadvies

van laadstations,

persoonlijke beschermingsmaatregelen

(PBM) etc.

BMWT lanceert website gebruikt materiaal

BMWT komt met een nieuwe website voor gebruikt

materiaal: www.dutchequipment.nl.

Dutch Equipment biedt een selectie van gebruikt

materieel, aangeboden door leden van de

BMWT; de Nederlandse branchevereniging van

fabrikanten en importeurs van bouwmachines,

magazijnstellingen, wegenbouwmachines en

transportmiddelen.

Volgens de branchevereniging is er wereldwijd

een grote vraag naar Dutch Equipment, omdat

het aanbod over het algemeen jonggebuikt is en

een hoog onderhoudsniveau heeft. Geïnteresseerden

kunnen zoeken op categorie, merk, type,

bouwjaar, prijs, gewicht en draaiuren.

Naamswijziging Exide voor Industrial Energy

Exide Technologies leverancier van opgeslagen elektrische energie oplossingen, kondigt

een naamswijziging aan voor de bedrijven ressorterend onder Exide Industrial Energy. Deze

naamswijziging gaat met onmiddellijke ingang in en luidt: GNB Industrial Power, een divisie

van Exide Technologies. “Deze wijziging is voortgekomen vanuit de behoefte en noodzaak

het bedrijf internationaal duidelijker te positioneren, en alhoewel deze verandering niet veel

betekent voor de klanten en partners, zijn wij ervan overtuigd

dat een sterk internationaal merk de toekomst

van ons bedrijf zal versterken.” De naamswijziging

heeft alleen invloed op de namen van de Exide Industrial

Energy divisies wereldwijd, niet op de producten

of diensten die worden geleverd.

RFID-techniek in de praktijk

In verband met de voorbereidingen voor ‘Operation Chip

It’, de campagne waarbij alle CC Containers zullen worden

voorzien van RFID (‘elektronische tags’), is Container

Centralen (CC) al begonnen met het gebruik van de IBMtechnologie

voor de eigen rollende pallets in Oostenrijk.

Sinds 2009 maakt CC gebruik van RFID voor de registratie

van alle CC Euro Dollies, ook wel ’rollende eenkwartpallets’

genoemd, die de Oostenrijkse CC-depots in- en

uitgaan. Inmiddels zijn de eerder toegepaste RFID-technieken

voor scan en registratie alsmede de gebruikte

IT-systemen omgezet naar dezelfde technieken en

systemen die zullen worden gebruikt voor de RFID-tags

van CC Containers. Het gehele systeem is uitgebreid beproefd

en toegepast op het moment dat 3,5 miljoen CC

Containers met RFID-tags vanaf 10 januari 2011 in heel

Europa in roulatie komen.

DHL neemt nieuwe

sorters in gebruik

DHL Express heeft de sorteersystemen in de

bestaande sorteercentra in Utrecht, Amsterdam

en Alkmaar vervangen voor nieuwe

systemen van VANRIET. Het hart van ieder

systeem is een hoge snelheid shoe sorter,

waarbij de pakketten door glijschoenen naar

de uitgangen bewegen.

Het grootste sorteercentrum staat in Utrecht.

Totaal worden daar 5.800 pakketten per uur

verwerkt. Na uitbreiding loopt dat aantal

zelfs op tot 7.550 per uur. Alle pakketten

worden automatisch gewogen, gescand en er

vindt volumemeting plaatst.

Het plaatsen en de inbedrijfstelling van de

nieuwe sorteersystemen gebeurde in de hal

waar voorheen ook al werd gesorteerd. Belangrijk

uitgangspunt bij het plaatsen van de

nieuwe systemen was dat de dagelijkse operatie

in de sorteercentra operationeel bleef.

Dankzij een uitgekiend faseringsplan bleef de

invloed op die dagelijkse operatie minimaal.

... op onze website


UNIT4 breidt activiteiten uit in Zuidoost-Azië

Dinalog opent ‘Call for Demonstration

Projects’

AFAS zet groei door in derde kwartaal

Maars brengt logistiek onder bij Ploeger

Top-10 ergernissen EVO

9


The World in Your Hand

hsdpa/utms edge/utms gps camera cámara USB on on the the go go micro sdhcsd

slot (hc)

Opladen?

Nauwelijks nodig

De zuinigste heftruck ooit en tóch de meest

productieve. De nieuwe EFG 3- en 4-wielseries.

Het verschil? Tot 38% zuiniger dan de andere

grote merken.

Dat is nog eens besparen. Op uw stroomverbruik,

op uw wisselbatterij, op uw tijd.

Download gratis de onafhankelijke

test op www.jungheinrich.nl/efgtest

Tecnología y robustez combinadas con ergonomía revolucionaria y velocidad

Een impresionante: robuuste PDA Elf, gecombineerd la nueva PDA met de Datalogic de laatste Mobile, technologie, el dispositivo revolutionaire diseñado

para ergonomie satisfacer en een aplicaciones ongeëvenaarde de Automatización snelheid: Datalogic de Fuerzas Mobile’s de Campo nieuwste y Retail. PDA Elf.

Impulsa Geef uw tu business negocio een con boost tecnología met innovadora, deze innovatieve 3 veces! technologie!

Elf asegura combineert ergonomía, superieure robustez, ergonomie, opciones robuustheid, de captura de diverse datos datacapture láser

e mogelijkheden, imager, junto con real capacidad time computing de cómputo en een y comunicación aantrekkelijk de design. datos en

tiempo real, todo en un dispositivo de fácil desarrollo, implantación y gestión.

PROFESIONAL

PROFESSIONEEL

FÁCIL&INTUITIVO

GEMAKKELIJK&INTUïTIEF

EN

REAL

TIEMPO

TIME

REAL

VOZ&DATOS

VOICE&DATA

www.elf.mobile.datalogic.com

www.elf.mobile.datalogic.com

info.mobile.nl@datalogic.com

0031-(0)30 602 34 30

JH adv. 195x131mm Lader.indd 1 21-04-10 15:07

markaadv.it

Stelling

‘Duurzame logistiek is alleen voor buiten het magazijn’

Duurzame logistiek: een modewoord of een duidelijk beheermiddel? Voor veel bedrijven blijkt duurzame logistiek nog een

vaag begrip. Dat duurzaamheid recht tegenover begrippen als vervuiling, lawaai en verspilling van energie staat, is duidelijk.

Maar waar hoort die duurzame logistiek dan thuis? Twee bedrijven geven hun mening.

Tekst: Jan van de Nes

Eens

‘Het meeste voordeel halen we uit

operaties op de weg’

“Wij richten ons vooral

op de operaties op de

weg, ook als het gaat om duur-

zaamheid. Op de weg maken

we de meeste kosten en daar

valt dus ook het meeste voordeel

te behalen. Zo vervangen

we alle distributievoertuigen

voor Euro 5 types waarbij de

koelmotoren op de laadcabines

worden vervangen door

Frigoblock systeemkoelingen.

Met die aanpassingen reduceren

we lawaai en brandstofgebruik.

Doordat de automotor

de units via een dynamo

aandrijft, neemt bovendien

de CO2-uitstoot af. Met verplaatsbare

tussenwanden in

de laadruimtes kunnen we

de vriesruimte vergroten of

verkleinen. Ook dat scheelt in

het energieverbruik. Behalve

achterdeuren en een onderschuiflaadklep

hebben we

zijdeuren; zo kunnen we per

Bram de Waard,

coördinator koelvriesdistributie Scholten

Drankengroothandel

Mening van de markt

Op www.logistiektotaal.nl legt

Logistiek Totaal de markt elke

maand een nieuwe stelling voor.

Ook u kunt reageren. Ga naar de

klant goederen pakken en nog

meer energie besparen. We

hebben nu drie wagens met

koel- en vriesruimte met Euro

5 motoren en twee met Euro 4,

die we waarschijnlijk volgend

jaar vervangen. Overigens betekent

dit niet dat we ons alleen

maar op de weg focussen.

We trekken duurzame logistiek

ook door naar de loodsen. Zo

rijden de vrachtwagens van

onze leveranciers naar binnen

door de zeven meter brede

deuren, zodat ze in de omgevingstemperatuur

worden

gelost. We hebben sensoren

op de binnenverlichting zodat

het licht in de stellinggangen

alleen aangaat als er iemand

binnenkomt en weer uitgaat

als beweging uitblijft. En we

recyclen alle verpakkingsmaterialen.

Maar onze prioriteit ligt

toch vooral in de operationele

sfeer buiten het magazijn.”

site en geef uw mening over de

actuele stelling. Op de stelling van

deze maand reageerde de markt

als volgt:

Oneens

‘Duurzaam hoort juist ook thuis in

het warehouse’

Logistiek heeft zeker

niet bij iedereen een

duurzaam imago. Die indruk

wordt bij buitenstaanders vermoedelijk

vooral gewekt door

de vroegere vrachtwagens

met hun roetuitstoot en hoog

brandstofverbruik. Wie iets

meer thuis is in de logistiek

voegt daar waarschijnlijk het

energieverbruik in loodsen aan

toe; deuren staan vaak constant

open en overal brandt

licht. Bij Fiege is dat echter

al lang niet meer het geval.

In onze magazijnen in zowel

Nederland als België en Duitsland

passen we bijvoorbeeld

energiezuinige verlichting toe.

Daardoor hebben we bij een

lager verbruik toch meer lux op

de werkvloer. We hebben ook

tests gedaan met inductieverlichting

en daar verwachten

we in de toekomst meer van.

Ook vangen we regenwater op

Koert Damveld,

Executive Director Fiege Northwest Europe

en gebruiken dat voor verschillende

toepassingen in de magazijnen,

terwijl we daarnaast

een gescheiden afvoersysteem

hebben voor schoon en vuil

water. We zamelen alle verpakkingsmateriaal

in en voeren

dat af naar recyclingbedrijven.

Maar het belangrijkste is misschien

wel dat we zelf zonneenergie

opwekken. We hebben

bijvoorbeeld het dak van ons

bedrijf in het Belgische Puurs

voorzien van 42.000 m 2 zonnepanelen

waarmee we jaarlijks

2,16 megawatt produceren.

Dat is voldoende voor het jaarlijkse

energieverbruik van 600

woningen. Bovendien hebben

we die panelen dusdanig gemonteerd

dat er geen sprake is

van horizonvervuiling. Wat ons

betreft hoort duurzaamheid

zeker thuis in het magazijn.

Dat mag duidelijk zijn.”

- Inderdaad. In de fysieke distributie liggen

de kansen 13,6%

- Duurzaamheid is iets voor de hele

keten, dus ook voor het magazijn 61,4%

- Juist in het magazijn kan veel winst

worden geboekt 25,0%

11


Paspoort

Lithium-ion batterijen en snelle laadtechnieken zijn nu marktrijp.

Dat stelt Q-Lion met de introductie van batterijen en laders tot en

met 36 V toepassingen. Pallettrucks, schoonmaakmachines en andere

transportmiddelen kunnen voortaan in 15 minuten worden geladen

en zijn zo 24 uur per dag inzetbaar zonder batterijwissel.

Laden in 15 minuten

Tekst: Theo Egberts

Foto’s: Q-Lion

Met de introductie van een complete marktklare

oplossing voor Li-ion batterijen stapt

Q-Lion over van de proef- naar de praktijkfase.

Ruim anderhalf jaar worden enkele

pallettrucks en een schoonmaakmachine in

een dagelijkse proef getest en de conclusies

zijn helder: “We kunnen ermee naar buiten”,

stelt directeur Koert Huisman van Q-Lion

uit Almere met enige trots. “Snelle laadtijden

en een lagere Cost of Ownership liggen

daadwerkelijk onder handbereik.”

Voor alle merken

Q-Lion is een PON-bedrijf, waartoe ook

MotracLinde uit Almere behoort. Als zelfstandige

onderneming richt Q-Lion zich niet

alleen op deze importeur van Linde intern

transportmaterieel of de zusterbedrijven

in België (Motrac Handling & Cleaning) en

Duitsland (Pelzer). Ook partnerships met

andere merken horen tot de mogelijkheden.

“Het gaat daarbij echt om een serieuze samenwerking

waarbij alle aspecten van een

kwalitatieve levering en een goed manage-

Quickscan

Pluspunten:

+ Super snel laden

+ Geen wisselbatterijen nodig

+ Energie-efficiënt en lagere TCO

Voor verbetering vatbaar:

- Initiële kostprijs

Q-Lion rolt techniek uit

voor intern transport

ment zitten besloten”, vult

Koert Huisman aan. “Deze

techniek vraagt immers

om een goede afweging en

een passende bedrijfsinzet.”

Ondanks de vele voordelen mikt

Q-Lion niet op een enkele truck of veegmachine

die een paar uurtjes per dag wordt ingezet.

De kosten van de lithium-ion batterij

en bijbehorende lader zijn daarvoor te hoog.

In vergelijking met een conventionele lader

en een loodzuur batterij komt een Li-ion-set

op een factor vier tot vijf. Q-Lion richt zich

met de nieuwe batterijen en laadtechniek

op een stevige inzet van 16 tot 24 uur per

dag waarbij doorgaans wisselbatterijen nodig

zijn om de klus te klaren. Koert Huisman:

“Ga je echter uit van een snelle laadtijd

van 15 tot 25 minuten zodat de batterij in

de pauze kan worden geladen, dan zien de

initieel hogere investeringskosten er anders

uit. Je hebt ten eerste geen wisselbatterijen

nodig en verliest dus ook geen tijd om te

wisselen. Ook gebruikt de laadtechniek circa

10% minder stroom omdat de weerstand

van een Li-ion batterij lager is en efficiënter

wordt geladen. Tijdens het gebruik van de

truck valt op dat de benodigde spanning

continu hoog blijft, waardoor de gebruikelijke

spanningsval van een loodzuur batterij

uitblijft en de truck even krachtig blijft presteren.

Dit is goed voor een productiviteitsstijging

van 10 tot 15%. Ook het wegvallen

van onderhoudskosten en een lange levensduur

tellen flink mee.”

Techniek in de lader

De kracht van het systeem zit volgens Q-

Llion vooral in de toegepaste techniek van

de laders. Hiervoor is een samenwerking

gestart met het Nederlandse bedrijf Epyon

uit Delft dat deze snellaadsystemen heeft

ontwikkeld. Voor toepassingen binnen

intern transport heeft Q-Lion de exclusieve

distributierechten gekregen die wereldwijd

gelden. “Ik sluit niet uit dat we ook in ons

PON-bedrijf in de VS op redelijke termijn zullen

starten”, oppert Huisman. “De markt is

er klaar voor en de techniek is voorhanden.

We geloven er stevig in.”

Ook bij Epyon zijn de verwachtingen hoog.

Daan Nap, Regional Sales Manager Benelux:

“Wij zijn inmiddels vergevorderd met systemen

voor elektrische voertuigen zoals auto’s

waarbij we werken met 350 tot 550 V instal-

laties en 40 kWh batterijen. Ik verwacht

daarom dat de stap naar zwaardere intern

transporttoepassingen, zoals vorkheftrucks

van 48V en hoger, binnen afzienbare tijd

wordt gemaakt. De batterijen in dit soort

trucks hebben echter ook de functie van

contragewicht. Dat is bij een Li-ion batterij

minder het geval, omdat ze vier keer zo licht

zijn als conventionele batterijen.”

Om dit probleem het hoofd te bieden, voegt

Q-Lion extra gewicht toe aan de batterijen

die nu worden ingezet. Voor de meeste

pallettrucks en veegmachines is dat echter

geen thema, omdat deze niet functioneren

op basis van een contragewichtsituatie.

Ombouw mogelijk

Het gebruik van Li-ion batterij en de snelladers

is niet gebonden aan de aanschaf

van nieuw materieel. Ook bestaande trucks

kunnen eenvoudig worden voorzien van

een nieuwe Li-ion batterij die daarvoor in de

bestaande trogmaat wordt gebouwd. In de

trog komt een pack Li-ion cellen en de benodigde

controller van Epyon die continu de

status van het pack bewaakt. Temperatuur is

tot op heden de belangrijkste tegenstander

van Li-ion batterijen en snellaadsystemen.

Inzet in warmere ruimten dan 50 graden of

kouder dan -10 graden wordt ernstig afgeraden.

“Ander bijkomend voordeel is dat je de Li-ion

batterij met onze lader overal probleemloos

kunt laden zonder de bekende restricties”,

benadrukt Daan Nap. “Er is geen sprake van

vorming van knalgas of een dreigende lekkage

van zuur. Vloeistofdichte vloeren zijn dus

niet nodig, evenals een speciale laderruimte

met geregelde ventilatie en alle andere geldende

voorschriften voor laadstations voor

loodzuurbatterijen. Daarbij zijn Li-ion batterijen

volledig onderhoudsvrij. Water bijvullen

is niet nodig, want dat zit er niet in.”

Via de intelligentie in en rond de batterij is

het tevens mogelijk om de inzet van de batterij

en de truck nauwkeurig te monitoren.

Via een webinterface kan de truck worden

gevolgd en kunnen waar nodig de juiste managementbeslissingen

worden genomen.

Ook het totale energieverbruik wordt zo

inzichtelijk gemaakt. “Bij normaal gebruik

gaan Li-ion batterijen vijf tot tien jaar mee,

dus ook op dat vlak is een intensieve inzet

binnen het intern transport geen enkel probleem”,

aldus Nap.

Naam: Q-Lion Lithium-ion batterijen en laders

Geboorteplaats: Delft en Almere, Nederland

Geboortedatum: Oktober 2010

Verschijning: Tractiebatterijen en supersnel laders

Doel: Efficiënt intern transport en laadtijden

van 15 tot 30 minuten

Toepasbaar: Op intern transportmiddelen en elektrisch

aangedreven machines tot 36V, 375 Ah.

12 13


Praktijk

Zonder van de truck te komen, toch simpel een voorzetstuk

wisselen inclusief alle aansluitingen voor de

hydraulische functies. Dat is de behendige wisseltruc

van het OilQuick-systeem. Batterijproducent Duracell

uit Aarschot wisselt met één heftruck tussen een rollenklem,

een rotator en een vorkenversteller in slechts

luttele seconden.

Eén truck,

drie voorzetstukken

Behendige wisseltruc

Via een veilige tweehandbediening worden vervolgens beide adapterplaten met

elkaar verbonden. Een cilinder drukte hierbij een set pennen naar buiten om de

adapterplaten te vergrendelen

De bovenrand van de adapterplaat op het vorkenbord haakt tijdens het heffen

in de omgekeerde rand van de adapterplaat op het voorzetstuk. Zodra deze in

elkaar grijpen, neigt de heftruckchauffeur de mast achterover en hangt het voorzetstuk

strak met de adapterplaten tegen elkaar

Tekst en foto’s: Theo Egberts

“De keuze was eigenlijk heel

eenvoudig”, begint Guide Orolé,

Stores & Waste Supervisor bij

Duracell Batteries uit Aarschot.

“Of een voorzetapparaat met

een wisselsysteem erbij of een

extra heftruck aanschaffen met

een vast voorzetstuk. Aangezien

we deze slechts af en toe

inzetten, viel de keuze op het

OilQuick-systeem dat Meyer

Benelux ons aanbood. Deze was

optie vanaf het eerste moment

al rendabel voor ons.”

Alleskunner

Duracell fabriceert in Aarschot

zeven verschillende batterijtypen

die wereldbefaamd zijn

door hun ongekende uithoudingsvermogen

en de opvallende

reclamespots met het

Tegelijkertijd schuiven ook de hy- >>

draulische verbindingen zijwaarts en

zorgen zo voor een lekvrije verbinding

tussen truck en voorzetstuk. Een slim

systeem met automatisch openende

en sluitende klepjes voorkomt vervuiling

van de hydraulische aansluitingen

als het voorzetstuk niet aan de truck is

gekoppeld


Praktijk

Na dc nu ook afhaalmagazijnen aan de beurt

Lambrechts krijgt meer

grip op voorraden

Vier jaar geleden besloot Lambrechts om voor het

beheer van de voorraad in het centrale distributiecentrum

het softwaresysteem Slim4 aan te schaffen. De

Belgische groothandel kreeg daardoor meer grip op de

voorraad, met als gevolg een hogere omloopsnelheid

en een hogere servicegraad. Nu is hetzelfde systeem

ook geïmplementeerd in de elf afhaalmagazijnen.

Danny Dedroog van Lambrechts:

“Vroeger waren we met een servicegraad

van 93 procent al blij”

Tekst: Marcel te Lindert

Foto’s: Lambrechts

In het voorjaar van 2009 opende

Lambrechts in Hasselt een

opvallende showroom voor particulieren.

In een pand van maar

liefst 5.000 m 2 laat het Belgische

bedrijf zien wat het in huis heeft

op het gebied van sanitair en

verwarming. “De tweede showroom

volgt begin 2011”, vertelt

Danny Dedroog, aankoopmanager

van Lambrechts.

De opening van showrooms

toont de ambitie van Lambrechts.

Het 65 jaar oude

familiebedrijf uit Genk is een

groothandel die niet alleen

gespecialiseerd is in sanitair

en verwarming, maar ook in

duurzame technieken zoals

zonneboilers, zonnecollectoren

en warmtepompen. De belangrijkste

afzetmarkt bestaat uit

installatiebedrijven, die worden

bediend via negen afhaalmagazijnen

in Vlaanderen en twee

in Wallonië. Twee keer per dag

worden die afhaalmagazijnen

beleverd vanuit het centrale distributiecentrum

in Genk.

Sturen op servicegraad

Het assortiment van Lambrechts

omvat zo’n 100.000 artikelen.

“Onze bestellingen bestaan

doorgaans voor 50 procent uit

artikelen die we op voorraad

hebben en voor 50 procent uit

Vanuit het dc van 10.000 m2 in Genk belevert Lambrechts

twee keer per dag elf afhaalmagazijnen

in België

artikelen die we bij leveranciers

moeten bestellen. In totaal hebben

we zo’n 10.000 artikelen op

voorraad. Die liggen in ons dc in

Genk. In de afhaalmagazijnen

liggen gemiddeld zo’n 3.000

artikelen op voorraad”, ligt Dedroog

toe.

Voor het beheer van de voorraad

beschikt Lambrechts

sinds vier jaar over Slim4, het

voorraadoptimalisatiesysteem

van Slimstock. Het maatwerk

ERP-systeem dat Lambrechts

gebruikte, bood daarvoor te

weinig ondersteuning. De optimale

voorraadniveaus moesten

handmatig worden bepaald,

wat een erg arbeidsintensief

karwei is met een assortiment

van 10.000 artikelen. “Dat gebeurde

dan ook lang niet altijd,

of alleen als iemand ons daarop

attendeerde. Het gevolg is dat

we van sommige artikelen te

weinig hadden liggen. Andere

artikelen bestelden we soms in

te grote hoeveelheden, met als

gevolg dat een en ander bleef

liggen”, vertelt Annick Notelaers,

key-user van Slim4.

Dankzij Slim4 heeft Lambrechts

de voorraden beter onder controle.

“Pluspunten zijn de gebruiksvriendelijkheid

en de overzichtelijkheid.

Dit systeem biedt

snel inzicht in de stand van

zaken, onder meer door de grafische

voorstelling van zaken”, aldus

Dedroog, die ook te spreken

is over de ondersteuning op het

gebied van vraagvoorspelling.

“Slim4 biedt niet één voorspellingsmethode,

maar meerdere.

Daardoor is het systeem flexibel

en is het mogelijk om te sturen

op servicegraad.”

Die servicegraad is dan ook flink

verbeterd. “Die schommelt nu

rond de 98 procent. Vroeger waren

we met 93 procent al blij”,

herinnert Dedroog zich.

Nauwelijks omkijken naar

Slim4 berekent elke dag weer

opnieuw hoeveel voorraad er in

het dc moet liggen om aan de

vraag van klanten tegemoet te

komen. Op basis daarvan genereert

het systeem per artikel een

besteladvies. Daarnaast berekent

Slim4 eens per maand een

forecast. Aan het eind van elke

maand wordt vervolgens per

artikel bekeken of de daadwerkelijke

verkoopcijfers overeenstemmen

met de voorspelde

cijfers. Als dat het geval is, is dat

het teken dat de gehanteerde

rekenmethodes goed zijn en dat

Lambrechts de besteladviezen

van Slim4 zonder problemen

kan opvolgen. Dedroog: “In ons

geval betekent dit dat we naar

75 tot 80 procent van de artikelen

nauwelijks nog omkijken

hebben.”

Dankzij het voorraadbeheersysteem

heeft Lambrechts de

voorraad nu onder controle. Dat

heeft niet alleen tot een hogere

servicegraad, maar ook tot een

hogere omloopsnelheid geleid.

Toen Lambrechts met Slim4 begon,

kende 50% van de artikelen

een te hoge voorraad. Nu is dat

nog maar 22 tot 23%. “Op nul

krijg je dat cijfer nooit, omdat

je sommige slowmovers toch

op voorraad wilt houden. Denk

aan reserveonderdelen voor cvketels.

Die worden in de zomer

nauwelijks besteld. Daarnaast

hebben we te maken met leveranciers

die minimale bestelhoeveelheden

hanteren. Er is één

artikel waarvan we 760 stuks

tegelijk moeten inkopen. Als we

er daarvan maar 1.000 per jaar

verkopen, hebben we al gauw te

veel op voorraad liggen.”

Ondanks de stijging in omloopsnelheid

heeft Lambrechts de

voorraadwaarde in absolute zin

niet zien dalen. Reden is de snelle

groei van het familiebedrijf

en de groei van het assortiment.

“Toen we met Slim4 begonnen,

Ondanks de stijging in omloopsnelheid is de voorraadwaarde in absolute zin

niet gedaald. Reden: de groei in zowel omzet als assortiment

Begin vorig jaar opende Lambrechts een moderne showroom in Hasselt.

Begin 2011 volgt de tweede

leverden we nog geen zonnepanelen”,

noemt Dedroog als

voorbeeld.

Implementeren in filialen

Vier jaar na implementatie van

Slim4 gaat Lambrechts het gebruik

van dit systeem intensiveren.

De groothandel wil het

systeem niet alleen gebruiken

voor beheer van de voorraad in

het dc, maar ook van de voorraad

in de tien afhaalmagazijnen.

Het doel van dit traject

is duidelijk. “We willen dat de

juiste voorraad op de juiste plek

ligt. Misschien blijkt straks uit

Slim4 dat we in ons afhaalmagazijn

in Tessenderlo wel te veel

voorraad van een bepaald artikel

hebben en in Hannuit te weinig.

Dan kunnen we die voorraden

meer in balans brengen. Het kan

echter ook zijn dat Slim4 aan-

Wie wat waarom?

geeft dat we in onze afhaalmagazijnen

van één artikel meer

op voorraad moeten leggen.

Bijvoorbeeld als dat leidt tot

minder pickactiviteiten in het

centrale dc.”

Nog dit najaar moeten alle afhaalmagazijnen

zijn overgezet

op Slim4. De eerste resultaten

zijn positief. Het aantal picks

in het centrale dc is met 13%

afgenomen. De waarde van de

voorraad in de filialen is met

7,5% gereduceerd, terwijl de

omloopsnelheid is gestegen van

7,0 naar 8,1. Dedroog: “Zaak is

het om onze mensen te overtuigen

van het nut van dit systeem.

Daarom zijn we ook begonnen

in één afhaalmagazijn, zodat

iedereen kan zien hoe dat functioneert.

Nu dat goed gaat, is de

rest aan de beurt.”

Wie? Lambrechts is een groothandel in sanitair, verwarming

en duurzame technieken zoals warmtepompen, zonneboilers

en zonnecollectoren. Het familiebedrijf heeft

tien afhaalmagazijnen in België en een toonzaal in

Hasselt.

Wat? Lambrechts gebruikt sinds vier jaar Slim4, het voorraadoptimalisatiesysteem

van Slimstock. Sinds dit

najaar wordt het systeem ook gebruikt voor het beheer

van de voorraden in de tien afhaalmagazijnen.

Waarom? Dankzij Slim4 is de omloopsnelheid gestegen en is

de servicegraad verbeterd van 93 tot 98%.

16 17


Achtergrond

Wherehows Logistics onderzoekt markt palletshuttles

Grafiek 1 – Aantal shuttles in gebruik

Shuttles rukken op

Grafiek 2 – Marktaandeel geïnstalleerde shuttles in Nederland

Grafiek 3 – Verdeling shuttles over branches

In de afgelopen jaren lanceerden steeds meer

leveranciers een palletshuttle als alternatief

voor zowel conventionele systeemoplossingen

als geautomatiseerde oplossingen.

Logistiek adviesbureau Wherehows Logistics

onderzocht de markt voor palletshuttles.

Tekst: Mark van Dohmen

Nadat BT Nederland (tegenwoordig Toyota Material

Handling, red.) in 2004 de eerste palletshuttle voor de

Nederlandse markt leverde aan The Greenery, is het

voorbeeld door een groeiend aantal leveranciers én gebruikers

gevolgd. Het aantal aangeboden shuttletypen

is inmiddels niet meer te tellen op de vingers van twee

handen. En het aantal geleverde systemen groeide in

een paar jaar tijd naar ongeveer 300 stuks in het afgelopen

jaar (grafiek 1).

Toyota heeft, met het exclusief verkooprecht van de

EAB-shuttle, nog steeds het grootste marktaandeel.

Mede bepalend daarvoor is volgens Wherehows Logistics

de relatief vroege marktintroductie. EAB startte in

1993 met de verkoop van shuttles en in 2004 werd dus

de eerste shuttle in Nederland verkocht.

Opvallend is dat de Nederlandse markt wordt beheerst

door aanbieders van intern transportmaterieel. Zo bieden

naast Toyota ook Still, Jungheinrich, Crepa en Motrac

Linde een shuttle systeem aan. Maar ook stellingleveranciers

zoals Nedcon, Zeus en SSI-Schäfer hebben een

shuttle in het programma (grafiek 2).

Voedingsbranche op kop

Op jaarbasis worden er volgens het onderzoeksrapport

ongeveer 75 (nieuwe en vervangende) shuttles verkocht.

Het gemiddeld aantal opslaglocaties per shuttle ligt op

circa 1.500.

Hoewel de alternatieven vaak als alternatief voor

conventionele of geautomatiseerde systemen worden

geïntroduceerd, kunnen ze volgens het marktonderzoek

niet als substituut worden gezien. Slechts waar ‘grijze’

gebieden ontstaan, zullen keuzes moeten worden gemaakt,

aldus het rapport.

Uit de marktanalyse blijkt verder dat bedrijven in de

voedingsector en hieraan gerelateerde bedrijven, zoals

bakkerijen en producenten van diervoeders de belangrijkste

afnemers zijn (grafiek 3). Meer dan 50% van de

gebruikers werkt in droge (ambient) warehouses. Vries-

huizen nemen ruim een kwart van de markt voor hun

rekening (grafiek 4).

Als het gaat om uitvoering en besturing verschillen de

shuttles volgens Wherehows Logistics niet veel. Wel

onderscheiden de systemen zich op technische specificaties

(tabel 1). Die specificaties zijn volgens het adviesbureau

echter niet doorslaggevend voor een vlekkeloze

inzet. Het succes van een shuttle wordt bepaald door de

geleverde totaaloplossing.

Grafieken geven een indicatie van de markt.

Bron: Wherehows Logistics

Tabel 1 – Technische specificaties shuttles

Rijsnelheid beladen/

onbeladen (m/s)

Max. hefcapaciteit

(kg)

Batterijcapaciteit

(V/Ah)

Toyota Still MotracLinde Storax Crepa Nedcon

Zeus-

DWS SSI-Schäfer IE Products Jungheinrich

0,7/1,0 0,75/1,0 0,5/1,1 0,6/0,8 0,55/2,2 0,8/1,0 1,0/1,2 1,0/1,0 0,8/0,9 0,94/1,06

1.500 1.500 1.500 1.400 1.500 2.000 1.500 1.500 1.200 1.500

24/100 24/136 24/53 24/48 24/53 24/156 12/156 powercaps 24/100 2x12/58 (K5)

Oplaadtijd (uren)


Monteer eens een paar

totaal andere banden

Voor elke inzet de juiste

ContiRV20

De ContiRV20 introduceert een nieuwe klasse voor nog

betere prestaties - speciaal voor industriële trekkers bij

intern transport en voor veegmachines. De innovatie zit

in de uitgekiende balans van produkteigenschappen,

zoals buitengewone rij snelheid, lange levensduur en een

uitstekend comfort.

• Zeer hoge rij snelheden

• Lange levensduur

• Uitstekend comfort

Continental Banden Groep B.V. - Barneveld - Tel: 0342-497 882

E-mail: industrie@conti.nl - www.conti.nl

ContiRT20

Nieuw product voor alle heftrucks en industriële voertuigen:

de ContiRT20 presteert op alle terreinen beter. Hij

functioneert optimaal wanneer vervoer van zware lasten

en goede tractie van belang zij n. Zelfs onder de zwaarste

omstandigheden biedt hij een lange levensduur. Speciaal

voor de zware industrie en intern transport.

• Extreem duurzaam en stabiel

• Uitstekend comfort

• Hoge tractie

NIEUW!

PowerScan TM PM8500 Industrial

Area Imager With Datalogic’s

STAR Cordless System.

Unlimited mobility and omnidirectional

reading of 1D and 2D codes.

• Datalogic 3GL TM (3Green Lights) and

loud beeper for good read feedback.

• 100% Compatible with Datalogic’s STAR

Cordless SystemTM .

• Seamless Roaming.

• Sealed For Harsh Environments.

For information about Datalogic Scanning products

for a variety of applications, go to

www.scanning.datalogic.com

Column

Snel goed of goed snel?

‘Wat goed is komt snel!’Het is een veel gebruikte term in het

sportjargon om aan te geven dat een echt talent meteen al zijn

of haar kwaliteiten laat zien. Om in de beeldspraak te blijven, ze

drukken niet alleen de neus aan het venster, maar nemen meteen

het hele kozijn met glas en al mee op hun weg naar succes.

Ik dacht hieraan bij de ontvangst van het persbericht van

Q-Lion. Het bedrijf geeft aan dat het een Lithium-ion oplossing

heeft voor intern transportmiddelen. Compleet met supersnel

laadsysteem, want dat is nodig voor succes.

Het is mijn (beroeps)tik om een uitdrukking als zoëven meteen

om te draaien. Je krijgt dan: ‘Wat snel komt is goed.’ Klinkt hetzelfde,

maar je voelt meteen dat het niet klopt. Eendagsvliegen

bewijzen dit dagelijks. Natuurlijk wil ik Q-Lion niet betitelen

als eendagsvlieg, want ze zijn niet over één nacht ijs gegaan.

Maar waar die plotselinge, bijna voorzichtige launch vandaan

komt? Toegegeven, er was een vakbeurs in Brussel waar het systeem

te zien was. Maar als je plannen hebt om het aan de grote

klok te gaan hangen, verwacht je reuring vooraf en een lokroep

om naar de Belgische hoofdstad te komen.

Is het dan naïeve onschuld of een slim strategisch gepland en

zorgvuldig uitgedokterd marketingplan? Een ding is duidelijk,

Q-Lion loopt op de muziek vooruit en zet de toon voor de

komende CeMAT vakbeurs in Hannover. Daar zal het met zekerheid

gonzen van snelle laadtechniek en Li-ion. Dus waarom

wachten tot mei 2011? Ik hou het voorlopig op wat goed is

komt snel.

Zelfstandig redacteur

21


Praktijk

Om ruimte te maken voor een

paar extra productielijnen

moest tabakfabrikant Deli-HTL

op zoek naar een nieuw, efficiënt

en compact opslagsysteem.

De keuze viel op een systeem

waarbij palletshuttles de in- en

uitslag van de pallets verzorgen.

Samen met de nieuwe wijze van

transport richting productielijnen

en andere maatregelen

heeft het bedrijf uit Eindhoven

arbeid bespaard.

Deli-HTL vergroot opslagcapaciteit grond- en hulpstoffen

Tekst en foto’s: Marcel te Lindert

Hoewel de tabaksindustrie het

niet gemakkelijk heeft, ziet Deli-

HTL zijn omzet groeien. Het

bedrijf verwerkt restproducten

die ontstaan bij de fabricage van

sigaren en sigaretten tot opnieuw

bruikbare halffabrikaten.

Deli-HTL koos na een gedegen selectietraject

voor Redi Storage Systems

als leverancier. “Een verrassende

keuze”, vindt Toine de Kok, technisch

project manager van Deli-HTL

Deli-HTL heeft twee palletshuttles

aangeschaft: één aan de voorkant

voor inslag en één aan de achterkant

voor uitslag

Tabak van shuttles

Jaarlijks gaan er miljoenen kilo’s

halffabrikaten de deur uit. “Omdat

er wereldwijd een verschuiving

plaatsvindt van tabaksteelt

naar voedingsmiddelenteelt,

wordt tabak als grondstof

steeds duurder”, vertelt Toine de

Kok, technisch projectmanager

van Deli-HTL. “Het gevolg is dat

fabrikanten steeds meer interesse

krijgen in ons product. Ze

gooien hun restproducten niet

langer weg. Bovendien draagt

ons product bij aan de smaak

van een sigaret en verlaagt het

de kostprijs.”

Vanwege de omzetgroei zag

Deli-HTL zich genoodzaakt om

de productiecapaciteit uit te

breiden. Dat was nog niet zo

eenvoudig, aangezien het bedrijf

op het industrieterrein aan

de Kanaaldijk Noord in Eindhoven

klem zit tussen wegen

en andere panden. “Gelukkig

hebben we een paar jaar geleden

nog een aangrenzend stuk

grond kunnen kopen. Daar hebben

we een nieuwe magazijn op

gebouwd”, vertelt De Kok.

Aanvoer productielijnen

Om te kunnen uitbreiden moest

er flink worden gepuzzeld met

de inrichting van het pand. De

bestaande opslagruimte voor

grondstoffen en hulpstoffen

moest deels plaatsmaken voor

nieuwe productielijnen. Door

die extra productielijnen veranderde

ook de lay-out van de

fabriek, wat weer consequenties

had voor de aanvoer van grondstoffen

aan de productielijnen.

Bij de zoektocht naar een nieuw,

efficiënt logistiek proces riep Deli-HTL

de hulp in van adviesbureau

Wherehows Logistics. Het

resultaat van dat adviestraject is

een erg efficiënt aanvoerproces.

“Voorheen werden de grond- en

hulpstoffen vanuit het magazijn

in verschillende stappen via

twee extra bufferlocaties naar

de productielijnen gebracht. Die

twee bufferlocatie zijn helemaal

verdwenen. Voortaan zetten we

de grond- en hulpstoffen direct

bij de machine neer. Bij elke lijn

staat nu één dag werkvoorraad”,

vertelt De Kok.

Een ander resultaat van het adviestraject

was een voorstel voor

een nieuw opslagsysteem voor

grond- en hulpstoffen. Tot nu

toe werden alle binnenkomende

pallets op de vloer neergezet.

Om ruimte te winnen, wilde

Deli-HTL graag de hoogte in. “In

eerste instantie dachten we aan

inrijdstellingen. We gebruiken

veel dezelfde grondstoffen, dus

die zijn gemakkelijk in een kanaal

te clusteren. Uiteindelijk

hebben we in overleg met

Voor hulpstoffen heeft Deli-HTL een inrijdstelling met extra brede liggers en

extra stevige steunen moeten monteren De shuttle kan met een afstandsbediening vanaf de heftruck worden bediend

Wherehows Logistics niet gekozen

voor inrijdstellingen, maar

voor een systeem met palletshuttles.

Voordeel daarvan is dat

we met een heftruck niet die

hele stelling hoeven in te rijden.

Dat betekent minder schades”,

stelt De Kok.

Twee shuttles

Het opslagsysteem bestaat uit

zestien kanalen − acht breed en

twee hoog − die zowel aan voor-

als achterzijde te benaderen

zijn. Elk kanaal biedt ruimte voor

maar liefst 26 pallets. “We hebben

nog ruimte voor uitbreiding.

Niet alles is al volgebouwd”,

stelt De Kok.

De grondstoffen worden aangevoerd

in grote dozen die tot 220 kilo kunnen

wegen. Op één pallet passen er drie

Voor de in- en uitslag van de pallets

zijn twee shuttles aangeschaft.

De ene wordt gebruikt

aan inbound zijde om de grondstoffen

uit de vrachtauto direct

in de stellingen te kunnen zetten.

De andere wordt gebruikt aan

outbound-zijde om pallets uit de

kanalen te halen en naar de productielijnen

te brengen. Middels

afstandsbediening kunnen de

shuttles vanaf de truck worden

bediend.

Bij de keuze van de leverancier

voor dit shuttlesysteem is Deli-

HTL niet over één nacht ijs gegaan.

Na offertes bij verschillende

leveranciers te hebben opgevraagd,

bleven drie leveranciers

over. De keuze viel uiteindelijk

op Redi Storage Systems. “Een

verassende keuze”, vindt De Kok

zelf, “aangezien deze partij vrij

nieuw is op de markt voor palletshuttles.

De stellingen en de

shuttle die ze leveren, zijn echter

afkomstig van gerenommeerde

merken. Dat wekt vertrouwen”,

meent De Kok.

Een belangrijk criterium was de

wijze van aandrijving. Een van de

andere partijen had een shuttle

die na elke handeling terugkeerde

naar de uitgangspositie om

zich daar op te laden voor de volgende

actie. De shuttle van Redi

beschikt over batterijen waarmee

Deli-HTL uren kan doorwerken.

“Dat scheelt tijd”, aldus De Kok.

Een andere criterium betrof de

afwerking en de materiaalkeuze.

De Kok: “De verwerking van

tabak geeft nogal wat stof. Dan

is het prettig als de rails gemakkelijk

zijn schoon te houden.

Daarnaast hebben we gelet op

materiaalkeuze. Een materiaal

als teflon, dat nogal eens in wielen

of afdichtingen is verwerkt,

mag absoluut niet in ons product

belanden.” Tot slot noemt

De Kok de prijs als reden.

Extra brede liggers

Het shuttlesysteem wordt

vooral gebruikt voor grondstoffen.

Voor hulpstoffen heeft Deli-

HTL toch nog inrijdstellingen

gemonteerd: acht pallets breed,

vier hoog en vier diep. “Die passen

niet in het shuttlesysteem

omdat ze worden aangeleverd

op verschillende palletformaten.

Daarom hebben deze inrijdstellingen

met extra brede leggers.

Om doorbuiging te voorkomen,

heeft Redi op ons verzoek extra

Wie wat waarom?

verstevigde steunen gemonteerd.”

Zowel het shuttlesysteem als de

inrijdstellingen zijn afgelopen

zomer in een paar weken tijd

gemonteerd. Het enige wat nog

ontbreekt, is een paar nieuwe

heftrucks. Die komen binnen enkele

weken. “Die heftrucks worden

uitgerust met hydraulisch

verstelbare kantelbare vorken.

De restproducten worden namelijk

verpakt in grote dozen die

niet op pallets staan. Als we die

vorken 90 graden draaien, kunnen

we die dozen vastklemmen

en op een pallet plaatsen. Als we

ze weer terugkantelen, kunnen

we die pallet oppakken.”

Niettemin is De Kok nu al zeer

tevreden over het project.

“Dankzij de nieuwe opslagsystemen

en de nieuwe aanvoerroute

voor de productielijnen hebben

we gemiddeld één chauffeur

minder nodig in de expeditie.”

Wie? Deli-HTL is een tabaksverwerkend bedrijf dat uit restproducten

van sigaren- en sigarettenfabricage nieuwe

halffabrikaten maakt. In Eindhoven fabriceert het

bedrijf miljoenen kilo’s per jaar.

Wat? Deli-HTL installeerde in de expeditieruimte een buffersysteem

met in totaal 16 kanalen en twee palletshuttles.

In elk kanaal passen 28 pallets.

Waarom? De tabaksfabrikant heeft zijn productiecapaciteit verdubbeld,

met als gevolg dat ook de opslagcapaciteit van

grondstoffen en hulpstoffen moest worden uitgebreid.

22 23


Paspoort

Onder het motto ‘Green meets clean’ introduceert

Nilfisk deze herfst zijn nieuwste serie zit schrobzuigmachines:

de BR 652/752. De compacte en

wendbare machine is ontworpen op drie pijlers:

een hoge productiviteit, ergonomie en een

‘groen’ karakter.

Nilfisk BR 652/752

zit schrob-zuigmachine

‘Green meets clean’

Tekst: Mark Dohmen

Foto’s: Nilfisk

Met de introductie van de BR 652/752 serie

zit schrob-zuigmachines legt Nilfisk de lat

weer een stukje hoger. De nieuwe vloerreinigers

zijn voorzien van innovatieve functies,

die de machines productiever, ergonomischer

en ‘groener’ maken.

Revolutionair is het gepatenteerde meebewegende

schrobdek systeem. Het dek

beweegt mee met de stuurrichting. Dat

maakt de vloerreiniger productiever en

wendbaarder; de machine kan volledig om

zijn eigen as draaien. Bovendien zijn er geen

extra zijskirts nodig om ervoor te zorgen

dat het water onder de machine blijft. Het

ontbreken van de zijskirts resulteert onder

De nieuwe Nilfisk

BR 652/752 serie zit

schrob-zuigmachines

is voorzien

van meerdere

innovatieve

functies

andere in minder slijtage en dus lagere onderhoudskosten.

Het schrobdek, dat buiten

het chassis steekt, is beveiligd met grote

bumpers en beweegt naar binnen als een

obstakel wordt geraakt.

Ook het ingebouwde zuigmond systeem

is vernieuwd. Deze draait niet mee, maar

beweegt wel mee als er tijdens het reinigen

een obstakel wordt geraakt. Tijdens het

achteruitrijden wordt de zuigmond automatisch

opgetild en klinkt een akoestisch

signaal.

Standaard ‘groen’

De BR 652/752 serie is verder uitgerust met

het unieke Ecoflex-systeem. Dit door Nilfisk

ontwikkelde systeem stelt de gebruiker in

staat om de instellingen van de machine

Tijdens het schrobben beweegt het schrobdek mee met de stuurrichting. Dit maakt de machine wendbaarder

en productiever

volledig af te stemmen op de vervuilingsgraad

van de vloer en het gewenste reinigingsniveau.

Standaard wordt de machine opgestart

in de besparende, ‘groene’ Ecoflex-stand.

Waterverbruik, reinigingsmiddelenverbruik

en borsteldruk staan dan zuinig afgesteld.

Het waterverbruik wordt verlaagd tot wel

70% en indien gewenst kan de toevoer van

reinigingsmiddel zelfs helemaal worden

uitgeschakeld.

Water en reinigingsmiddel worden pas op

het schrobdek gemengd, zodat er geen

verspilling is. Een bijkomend voordeel is dat

hierdoor de schoonwatertank niet hoeft

te worden gereinigd voordat deze wordt

geleegd.

Besparingen

Wanneer de ondergrond erg vuil is, kan de

Ecoflex-stand worden gedeactiveerd. Gedurende

één minuut geeft de machine dan

meer borsteldruk (50 kg i.p.v. 35 kg), meer

reinigingsmiddel en meer water voor een

intensiever resultaat. Na die minuut keert

de machine weer automatisch terug in de

‘groene’ stand. Als één minuut te lang is, kan

de bestuurder nogmaals op de Ecoflex-knop

drukken. De zuinige beginstand wordt dan

direct weer ingeschakeld.

Met het Ecoflex-systeem introduceert Nilfisk

een groene technologie waarmee het

Met het vernieuwde stuurconcept heeft de bestuurder

alle functies binnen handbereik

gebruik van water, reinigingsmiddel én de

energie wordt gecontroleerd. Zo wordt het

milieu gespaard zonder dat de prestaties

daar onder leiden, aldus de producent.

Daarnaast kan het systeem een aanzienlijke

financiële besparing opleveren. Afhankelijk

van het aantal te reinigen vierkante meters

kan de besparing volgens Nilfisk oplopen tot

enkele duizenden euro’s op jaarbasis.

Één vulling reinigingsmiddel is goed voor

ongeveer tien tot twaalf reinigingsbeurten.

Het Ecoflex-systeem wordt de komende periode

ook geleidelijk geïntroduceerd op een

beperkt aantal Nilfisk schrobmachines.

Meer innovaties

Niet alleen onder de kap van de nieuwe

vloerreiniger zijn vernieuwingen te vinden.

Ook de buitenkant is onder handen genomen

om de bestuurder maximaal comfort

en werkplezier te kunnen bieden. Het meest

in het oog springend is de brede, comfortabele

stoel, die via een opmerkelijk lage

opstap van twee kanten bereikbaar is. Vanaf

de zitplek heeft de bestuurder goed zicht op

de werkomgeving.

Ook is er – ondanks de compacte maatvoering

– voldoende voetruimte. Het tractiepedaal

is volledig instelbaar en uitlijnbaar met

de gewenste zithouding van de bestuurder.

Een in hoogte instelbare hielondersteuning

in de voetenplaat moet daarbij overbelasting

van het scheenbeen tegengaan. Ook

het stuur is in hoogte verstelbaar.

Het besturingsconcept is vernieuwd. De be-

stuurder heeft alle functies binnen handbereik

en hoeft het stuur niet meer los te

laten. Wisselen van rijrichting en het in- en

uitschakelen van het Ecoflex-systeem gebeurt

via paddles aan het stuurwiel. Alle

overige functies zijn geïntegreerd in het

Het grove vuil wordt tijdens het reinigen automatisch

gesorteerd in een vuilvergaarbakje

dashboard op het stuurwiel. Dit maakt niet

alleen een ergonomische en gebruiksvriendelijke

bediening mogelijk, maar verhoogt

bovendien de veiligheid.

Voor een veilige inzet is de schrob-zuigmachine

tevens uitgevoerd met een snelheidsbegrenzer.

Wanneer een bocht te scherp

wordt gemaakt, verlaagt het gepatenteerde

Automatic Speed Control (ASC) automatisch

en gelijkmatig de snelheid van de machine,

zodat elke bocht op een verantwoorde wijze

wordt genomen. Als ASC is ingeschakeld,

wordt dit via een knipperlicht op het dashboard

aangegeven. Het tractiecontrolesysteem

ESP voorkomt slippen.

Stiller werken

In magazijnen zal de behoefte minder zijn,

maar indien gewenst kan het geluidsniveau

van de machine met één druk op de knop

worden verlaagd van 60 dBA naar 57 dBA.

Dit betekent een halvering van het geluid.

In deze ‘Day Time Cleaning’ stand neemt

overigens wel het zuigvermogen af, met

ongeveer 25%.

Ook aan andere zaken is gedacht. Essentiële

onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar, een

flexibele slang maakt een regelbare afvoer

van het vuile water mogelijk en een vuilvergaarbakje

sorteert het grove vuil waardoor

de productiviteit hoog blijft. Voor nog meer

comfort levert Nilfisk verschillende opties,

waaronder een prullenbak en een mop kit.

Met de introductie van de nieuwe serie beantwoordt

Nilfisk de groeiende marktvraag

naar compacte, ergonomische zitmachines,

zonder aan productiviteit in te boeten. De

investering in een zitmachine valt weliswaar

hoger uit dan die in een achterloop

machine, maar die meerprijs is volgens de

leverancier snel terugverdiend, onder meer

Een in hoogte instelbare hielondersteuning in de

voetenplaat moet overbelasting van het scheenbeen

tegengaan

omdat de productiviteit 40% hoger is.

“We verwachten veel van deze nieuwe machine”,

gaf productmanager Henk Lauritsen

tijdens de officiële introductie van de serie

aan. “Er wordt steeds groener gedacht. In

het kader van het Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen biedt deze vloerreiniger

absoluut toegevoegde waarde”, aldus

Lauritsen.

De Nilfisk BR 652/752 is beschikbaar in

zes uitvoeringen en wordt geleverd met

schijfborstels of cilindrische borstels. In de

cilindrische uitvoering draait het schrobdek

niet mee.

Naam: Nilfisk BR 652/752

Geboorteplaats: Sziget, Hongarije

Geboortedatum: Oktober 2010

Functie: Schrob-zuigmachine

Schrobbreedte: 660/710 mm

Inhoud schoon-/

vuilwatertank: 80 liter

Max. theoretische

capaciteit: 4.260 m2/h

Theoretische

werktijd: 3,5 uur

24 25


Achtergrond

Ondanks de voorbije, zware crisismaanden

zagen leveranciers van sorteerinstallaties de

vraag naar sorters verder groeien. Vooral

de e-commerce sector blijkt een belangrijke

groeimarkt. Inzet van een sorteerinstallatie

in een webshop omgeving vraagt echter om

een andere aanpak.

Een andere manier van denken

Tekst: Mark Dohmen

Foto’s: Equinox, Euro-

Sort, Vanderlande

Industries

Om in een webshop

omgeving met een

sorter te werken, is een

andere manier van

denken gewenst. De

productstroom wordt

immers groter terwijl er

minder orderregels zijn

Opmars webshops

geeft sorters boost

De Crossorter 1500 van Vanderlande Industries

sorteert artikelen met een afmeting tot

1,50 meter en een gewicht tot 50 kg

Er zijn meerdere redenen om voor een sorteerinstallatie te

kiezen. De een wil kosten verlagen door minder handjes

aan het werk te zetten, een ander wil juist met dezelfde

handjes een hogere productiviteit realiseren. Daarnaast

kunnen het reduceren van het aantal pickfouten en het

verhogen van de capaciteit - zonder daarmee het aantal

bewegingen in het magazijn te vergroten - redenen zijn

om voor een sorter te kiezen. “Over het algemeen bedraagt

de levernauwkeurigheid bij sorters immers meer

dan 99,9 procent”, weet Peter Voet, manager system design

bij Equinox.

In veel logistieke centra zijn sorteerinstallaties dan ook

niet meer weg te denken. Maar de markt verandert. Diverse

‘traditionele’ sorterklanten hebben tegenwoordig

ook een webshop. De opmars van die webshops geeft de

vraag naar sorteerinstallaties een boost. “In vijf jaar tijd

is de vraag naar sorters vanuit e-commerce bedrijven met

30 procent gestegen”, stelt Voet.

Groeiende vraag

Equinox noteerde in het afgelopen crisisjaar een groei van

40%. Producent EuroSort, die levert aan integrators als

Vanderlande Industries en DistriSort, ziet eveneens een

stijgende lijn. In de afgelopen zeven jaar verdubbelde de

vraag.

Overigens groeit niet alleen het aantal aanvragen uit

e-commerce omgevingen. Ook logistiek dienstverleners

tonen steeds meer interesse, weet sales manager Rinus

de Leth van EuroSort. De verlader zelf is dan te klein,

terwijl een dienstverlener de goederenstromen van

meerdere verladers kan bundelen en de investering in

een sorteerinstallatie wél rendabel kan maken.

Juist bij de logistiek dienstverleners speelt de terugverdientijd

een belangrijke rol. Een logistiek dienstverlener

is immers gebonden aan contracten, die meestal niet

langer lopen dan drie jaar. Dat is volgens de integrators

ook de terugverdientijd van de investering in een sorter.

Een deel van de winst komt daarbij voort uit een reductie

van het aantal pickfouten en een verhoging van de

kwaliteit. De grootste winst zit echter in een efficiëntere

De Slide Tray Sorter van Equinox is gebaseerd op trays die onder

een hoek staan. Door het klepje onderaan de tray te openen

glijden producten op zwaartekracht in een sorteerlocatie

werkwijze. “Sorteren is een andere manier van werken.

De winst zit vaak niet eens zozeer in de sorter, maar

bijvoorbeeld veel meer in een efficiëntere manier van

orderverzamelen. Als gebruiker moet je daarom niet alleen

kijken naar de sorteerinstallatie, maar ook naar het

voor- en natraject”, geeft Edwin van Kempen, managing

director bij DistriSort, aan.

Andere aanpak webshops

Een andere manier van denken is ook zeker gewenst bij

de inzet van een sorter in een webshop omgeving. “De

opdrachtstructuur verandert; de productstroom wordt

groter en er worden vaak meer orders met minder orderregels

verwerkt”, legt Van Kempen uit. “Er moeten dus

kleinere batches worden uitgesorteerd. De kunst zit ‘m

dan in de interface; in de wijze van het ontvangen en het

verwerken van data. Dat moet een dynamisch proces

zijn, waarbij de wachttijden zo laag mogelijk worden gehouden”,

vult Voet aan. Ook de werkwijze in een e-commerce

omgeving is anders. Omdat de orders vaak direct

worden ingepakt, zullen er ook relatief meer mensen bij

de uitgangen staan.

“Daarnaast veranderen de goederen die via een sorter

worden uitgesorteerd”, voegt Henny van Boxtel, manager

engineering parcel & post bij Vanderlande Industries,

toe. “Van boeken tot elektronica en zelfs witgoed, consumenten

bestellen steeds meer via webshops. Naast

afmeting en gewicht neemt ook de kwetsbaarheid toe.

Er worden zelfs flatscreens en flessen wijn via sorteertechnologie

verwerkt.”

Nieuwe ontwikkelingen

Mede omdat de markt verandert, kijken fabrikanten en

leveranciers voortdurend naar manieren om de sorteerinstallaties

aan de wensen en eisen van de eindgebruiker

aan te passen.

EuroSort ontwikkelde bijvoorbeeld de Slide Belt Sorter;

een systeem voor het sorteren van dozen met een maximale

afmeting van 1,2 x 0,6 x 0,6 meter en een gewicht

dat varieert tussen 0,1 en 35 kg. De maximale capaciteit

van de sorter bedraagt ongeveer 8.000 dozen per uur.

De basisconstructie wordt gevormd door een modulaire

transporteur, een compact ontwerp van een driedimensionaal

transportsysteem. De transportbaan wordt getordeerd,

zodat de te sorteren items automatisch worden

uitgericht. Vervolgens worden ze langs een zijgeleiding

gevoerd en onder een hoek verder getransporteerd. Bij

de beoogde uitgang/bufferbaan worden de lamellen

omhoog geleid en glijdt de doos gecontroleerd over de

zijbegeleiding naar de bufferbaan.

De jongste ontwikkeling van Equinox betreft de Slide

Tray Sorter; volgens de producent een goedkoop alternatief

voor de crossbelt en de tilttray sorters. De Slide Tray

Sorter is gebaseerd op de Split Tray Sorter. Het binnenwerk

is identiek, maar er wordt gebruik gemaakt van

een nieuw ontwikkelde tray. Die tray maakt het mogelijk

een breder productenpakket te sorteren, waarbij zelfs

enveloppen en breekbare producten kunnen worden

uitgesorteerd.

Datacommunicatie

Beide innovaties gaan uit van een bestaand basisprincipe.

“In de praktijk komt het meestal neer op het aanpassen

van vorm en formaat aan de wensen van de gebruiker”,

geeft De Leth aan. Zo kunnen bijvoorbeeld twee

sorteerconcepten in één oplossing worden geïntegreerd

door de carrier aan te passen.

Voet voegt toe: “Je innoveert op details, bijvoorbeeld de

wijze waarop artikelen in en uit de sorter gaan.” Bij die

productontwikkeling maakt de software volgens hem

30% van de oplossing uit. “Zeker bij e-commerce bedrijven

is de interface en de realtime communicatie cruciaal,

omdat daar ook veel meer data wordt uitgewisseld. Dan

praat je echt in milliseconden”, aldus Voet.

Hiervoor ontwikkelde Equinox in eigen beheer een dynamisch

softwaresysteem. Zodra een uitgang van een sorteerinstallatie

vrij is, komt deze in theorie ook vrij voor de

volgende order. Als een bepaald percentage van de uitgangen

vrij is, kan er dynamisch worden gestart met de

volgende batch (terwijl de voorgaande wordt afgerond).

Daarnaast zal het WMS in veel situaties moeten worden

aangepast. DistriSort ontwikkelde een eenvoudige interface,

waardoor er geen ingrijpende wijzigingen aan het

overkoepelende softwaresysteem nodig zijn. De software

communiceert rechtstreeks met een host en vraagt in

één keer een complete sorteerfile op voor verwerking.

“Doordat die software los van het WMS draait, zijn aanpassingen

aan dat WMS niet nodig en is een heel korte

levertijd mogelijk”, licht Van Kempen toe.

“Een ‘boordcomputer’ voor een sorteerinstallatie

zie je steeds meer”, weet Henny

van Boxtel. Een moderne sorter

heeft steeds meer

intelligentie aan

boord. Data wordt

dan omgezet naar

bruikbare informatie voor

de gebruiker. “Dat kan óf de

Meer mogelijk

EuroSort ontwikkelde

een speciale carrier die

zowel item sorting als

shipping sorting doet.

De combi carrier wordt

momenteel ingezet op

Jersey

Een sorteerinstallatie kan ook voor andere doeleinden dan het uitsorteren

van outbound orders worden ingezet. Daarbij kan worden gedacht aan kwaliteitscontroles

en het tellen van aantallen bij de inbound stroom van bijvoorbeeld

containerladingen. Maar ook het verwerken van retouren, of zendingen

tussen verschillende filialen (die via een crossdockcentrum lopen) behoren tot

de mogelijkheden.

Het verwerken van retouren via een sorter is daarbij wel afhankelijk van het

volume. Als het té tijdrovend is, zal het vaak niet rendabel zijn om de returns

over de sorter te laten lopen.

26 27

>>


90% Van de gebruikte onderdelen en materialen voor de nieuwe

Crosssorter 1500 van Vanderlande zijn puur en milieuvriendelijk.

99 Procent is eenvoudig te demonteren en recyclen

operational manager zijn, óf de onderhoudsmanager, óf

de supply chain manager. Met de informatie kunnen verschillende

processen continu worden verbeterd; van onderhoud

tot inzet van de sorteerinstallatie”, legt hij uit.

Van lijn naar loop

Zo’n boordcomputer zit ook op de Crossorter 1500, Vanderlandes

jongste antwoord op de veranderende markt.

De Crossorter is een loopsorter die artikelen met een afmeting

tot 1,50 meter en een gewicht tot 50 kg sorteert.

Het systeem heeft een capaciteit tot 13.500 carriers per

uur.

Van Boxtel: “Eerder was ongeveer 80 procent van de sorters

een lijnsorter. Die technologie is minder complex en

dus goedkoper. Bovendien zag de markt de crossbeltsorter

jaren als té storingsgevoelig. De laatste tijd zien we

echter een trend naar loopsorters. Die bieden meer flexibiliteit,

bijvoorbeeld doordat je op meer locaties kunt

vullen, en zijn tegenwoordig steeds goedkoper. Tevens

heeft een aantal grote klanten bewezen dat de technologie

inmiddels wél betrouwbaar is. Ik schat dat nu 60

procent van de sorteerinstallaties loopsorters betreft.”

Er zijn twee belangrijke typen loopsorters: de tilttray en

de crossbelt. Omdat bij de ontwikkeling van de nieuwe

sorter een voorzichtige handling en betrouwbaarheid

centraal stonden, koos Vanderlande voor de crossbelt

Sorteerinstallaties zijn niet meer weg te denken in veel logistieke

centra. De vraag groeit nog steeds

technologie. “Juist vanwege de toenemende kwetsbaarheid

willen we de artikelen niet kiepen, maar geleidelijk

van de band schieten”, vervolgt Van Boxtel.

Een voorzichtige handling wordt volgens hem zó belangrijk,

dat op termijn de tilttray loopsorter zelfs helemaal

verdwijnt. “De investering voor een crossbelt is weliswaar

hoger, maar de TCO liggen met minder dan één

euro per 10.000 pakketten beduidend lager. Over vijf jaar

is de tilttray dan ook helemaal van het toneel verdwenen”,

voorspelt de manager.

Energie en milieu

Bij de ontwikkeling van de Crossbelt 1500 keek Vanderlande

ook naar de impact op het milieu en omgeving.

Het geluidsniveau hebben de diverse leveranciers al

langer onder de duim. Dat geldt ook voor het energieverbruik.

Zo is het gebruik van een ‘powersave’ systeem

− dat ervoor zorgt dat alleen dan energie wordt verbruikt

als dat écht nodig is − al enkele jaren gemeengoed, en

geeft een contactloze overbrenging een sorter een beduidend

hoger rendement. Toch lukt het Vanderlande om in

dat energieverbruik grote winst te boeken. Door gebruik

te maken van permanente magneetvelden verbruikt de

nieuwe sorter tot 80% minder stroom.

“Maar er is meer. Nu hebben we ook gekeken naar andere

milieuaspecten”, vertelt Van Boxtel trots. 90% Van de

gebruikte onderdelen en materialen zijn puur en milieuvriendelijk,

en 99% van de materialen zijn eenvoudig te

demonteren en recyclen. Daardoor is er minder energie

nodig voor de recycling aan het einde van de levensduur.

“Geen verlijmingen, geen lakken en geen pvc, dus”, verduidelijkt

Van Boxtel.

De milieuvriendelijke constructie van sorteerinstallaties

zal volgens de manager engineering een vlucht nemen

in de nabije toekomst: “Dat gaat verder dan het

design alleen. Er moeten ook

afspraken worden gemaakt

met leveranciers én gebruikers.

Onze toeleveranciers

zullen ook alleen pure grondstoffen

mogen gebruiken. En met de klant moet

je afspraken maken over de ontmanteling van

de sorter als die niet meer wordt gebruikt. Alleen

met die afspraken is de cirkel écht rond.”

Sorteerinnovaties

DistriSort ontwikkelde

een eenvoudige interface,

waardoor er geen

ingrijpende wijzigingen

aan het overkoepelende

softwaresysteem nodig

zijn. De software communiceert

rechtstreeks

met een host en vraagt

in één keer een complete

sorteerfile op voor

verwerking

Tijdens de CeMAT, die van 2 tot en met 6 mei 2011 plaatsvindt in Hannover,

lanceert EuroSort Systems twee nieuwe sorteerinnovaties. Veel details wil

de producent op dit moment nog niet kwijt, maar voor Logistiek Totaal werd

een tipje van de sluier opgelicht. De eerste noviteit betreft een sorteeroplossing

met meerdere uitgangen per vierkante meter, bijvoorbeeld voor inzet bij

webshops. De tweede innovatie betreft een combisorter; een sorteerinstallatie

die meerdere productsoorten kan verwerken.

29


Paspoort

Toyota heeft de Traigo24 geüpdate

zodat deze moderner, ergonomischer

en praktischer is dan voorheen.

Met zijn vloeiende lijnenspel

past de kleinste telg uit de Traigofamilie

nog beter bij zijn grotere

broers. Het ultra compacte ontwerp

en maximale wendbaarheid zijn

bewaard gebleven. De Traigo24 is

leverbaar met 1,0, 1,25 en 1,5 ton

hefvermogen.

Toyota Traigo24

All in the family

Tekst en foto’s: Theo Egberts

De Traigo24 was de eerste met deze benaming

die Toyota introduceerde. De kiene

kleine krachtpatser met 24V installatie

volgde de lijn die het merk in 2006 is gestart

met de Tonero verbrandingstrucks en die

later werd doorgetrokken met de Traigo48

elektrische heftrucks. Net als het voorgaande

model wordt ook de nieuwe Traigo24

geproduceerd in het Italiaanse Bologna.

De invloed van de Japanners was destijds

al goed zichtbaar, maar is bij het nieuwste

model nog beter te herkennen. De lijnen zijn

vloeiender geworden, de gebruikte materialen

zijn van hoge kwaliteit en de trucks passen

beter dan ooit binnen de Traigo-familie

Quickscan

Pluspunten:

+ Compact

+ Robuust en compleet

+ Intelligent

Voor verbetering vatbaar:

- pedaalopstelling bij het 1,0 tons model

die inmiddels is uitgegroeid tot modellen

met 8,5 ton hefvermogen.

Degelijk en compact

In de showroom van Toyota Material Handling

Nederland in Ede treffen we twee van

de drie modellen aan die de Traigo24 serie

telt: de 1,0 en 1,5 tonner. Door de modulaire

opbouw zijn alle trucks uit de serie vrijwel

identiek, alleen het batterijcompartiment is

anders. Opvallend is dat de truck vrijwel geheel

uit degelijk staal is opgebouwd en zeer

robuust aanvoelt. De 1,0 tonner is ongekend

compact en vooral bedoeld voor de handling

van maximaal 1 ton zware lasten binnen de

krapste ruimten. De opstaphoogte is aangenaam

laag en de entree tot de werkplek

is goed te maken. De zit achter het stuur op

de traploos verstelbare stuurkolom is bij de

1 tons Traigo24 merkbaar krapper dan bij

de 1,5 tonner. De pedaalopstelling zou naar

onze mening iets lager mogen zijn (of de zit

wat hoger) om de spanning op de onderbenen

te verminderen. Ook aan de beenafstand

tot de hefhendel met de aangebouwde

rijrichtingschakelaar merk je dat bij deze

truck er alles aan is gedaan om in totaal zo

weinig mogelijk ruimte verloren te laten

gaan. De 1,5 tonner is 22 cm langer en aanmerkelijk

ruimer van inrichting. Desondanks

behoort ook de 7FBEST15, zoals hij officieel

te boek staat, tot de compacte heftrucks in

dit segment.

Vier kernwaarden

Evenals de andere modellen uit de Toyota

Traigo en Tonero range is ook de Traigo24

gebaseerd op de vier kernwaarden Productivity,

Durability, Safety en Drivebility. We zien

dit onder andere terug in de volgende zaken:

In de onderlinge vergelijking valt vooral de 22 cm

langere lengte van de 1,5 tonner op; evenals de 1,3

tonner beschikt deze truck over een groter batterijcompartiment

dan de 1 tonner

Ultra compact,

24V en geschikt

voor hefhoogtes

tot 6.500 mm:

de nieuwe

Traigo24 van

Dankzij de heldere knopstructuur is bediening van

Toyota Standaard wordt de Traigo24 geleverd met mecha- de verschillende rijprogramma’s zeer eenvoudig; De masten met vrije heffing beschikken over een

nische hydrauliekhendels; optioneel leverbaar zijn het verlichte display biedt daarbij alle benodigde gedeelde cilinder voor een optimaal zicht op de

mini levers en kruishendels op een armleuning

informatie

werkomgeving

De op- en afstap is laag en er is een kunststof

handgreep gemonteerd. De pedaalopstelling

is autonormaal, maar kan naar wens

ook worden geleverd in D2 (voor-/achteruit

combinatie) en als tweepedalensysteem.

Traigo24 wordt standaard geleverd met conventionele

hendels die rechtstreeks de hydrauliek

ventielen bedienen voor optimale

controle en beheersbaarheid. Ook hier geldt

dat naar wens minilevers en kruishendels

verkrijgbaar zijn.

Uiteraard beschikken ook de kleinste

Toyota’s over het Systeem van Actieve

Stabiliteit SAS dat is terug te vinden in de

stuursynchronisatie (altijd in zelfde stand

bij het rechtuit rijden), snelheidscontrole in

bochten, automatische horizontaalstelling

van de vork (per knopdruk op neighendel) en

neighoek- en neigsnelheidbeperking afhankelijk

van het lastgewicht en de hefhoogte.

De AC-motoren zijn onderhoudsarm, energiezuinig

en zeer compact. De rijmotor

draait niet met het stuur/aandrijfwiel mee

zodat de voedingskabels niet hoeven mee

te buigen. De truck heeft een langzame en

gecontroleerde terugloop op hellingen en

remt bij het loslaten van het acceleratiepedaal

netjes af op de rijmotor. Mocht er

Met drie modellen variërend van 1,0, 1,3 en 1,5 ton

hefvermogen biedt Toyota een compacte truck met

volwassen karakter

additionele remkracht nodig zijn, dan zijn de

betrouwbare en zelfstellende trommelremmen

altijd paraat.

Keuze genoeg

In de cabine zien we op het schutboord een

nieuw, helder verlicht digitaal display waarmee

de rijstanden S (Standard), P (Power)

en H (High Power) en de gecombineerde en

volledig programmeerbare SPH-stand te

kiezen zijn. Het display biedt tevens stuurwielindicatie,

diverse oproepbare urentellers

en de schildpadoptie voor extra voorzichtig

rijden. Indien gewenst kan er een PIN-code

slot worden geleverd, een conventioneel

contactslot is standaard.

De hoogte van het beschermdak is beschikbaar

in drie formaten. Anders dan bij de

voorgaande Traigo24 serie is nu de gemiddelde

hoogte tot standaard benoemd.

Met 2055 mm biedt hij doorgaans voor de

meeste applicaties en chauffeurslengtes een

goede keuze. Moet het lager of juist hoger,

dan bieden de cabines in 1980 mm of 2150

mm uitkomst. Voor de laagste bouwvorm

zijn alle gesloten cabinevarianten leverbaar,

de twee hogere maten zijn uit te rusten met

een voor-, achter- en dakruit.

Zicht en gemak

Voor de mastkeuze biedt de Traigo24 drie

modellen, variërend van enkelvoudig zonder

en met vrijheffing tot de drievoudige

mast met vrije heffing. Bij masttypen met

vrije heffing biedt de twee-cilinderopstelling

extra goed zicht op de vorkpunten en

werkomgeving. Nieuw is de verbeterde en

beschermende slanggeleiding die over de

ketting voert en zodoende ook het zicht

optimaliseert.

Voor de plaatsing en het wisselen van de

batterij heeft de Traigo24 ook verschillende

opties in huis. Standaard voor alle modellen

is Low Lift Out, waarbij met een minimale

heffing via een takel, de batterij heel eenvoudig

zijwaarts is te verplaatsen. Wie liever

rolt, kan een rollenbed onder de batterij

geleverd krijgen. Daarnaast is het bij de 1,3

en 1,5 versie mogelijk om een plaat met

vorksloffen onder de batterij te plaatsen.

Hierdoor is de batterij met een stapelaar of

heftruck uit de Traigo24 te pakken. Bijkomstigheid

is dat er dan geen DIN batterij kan

worden ingezet en de maximale batterijcapaciteit

met circa 20% vermindert.

Conclusie: de nieuwe Traigo24 is even compact

als zijn voorganger, maar heeft nog

meer flair, ergonomie en mogelijkheden

meegekregen. Het is een moderne truckserie

die vooral scoort in krappe inzetsituaties

en op maximaal rendement per vierkante

meter. Maar bovenal is het een echte Toyota.

Naam: Toyota Traigo24

Geboorteplaats: Bologna, Italie

Geboortedatum: Oktober 2010

Verschijning: Elektrische vorkheftruck

Hefcapaciteit: 1.000, 1.250 en 1.500 kg

Max. rijsnelheid: 12,5 km/uur

Max. hefhoogte: 6.500 mm

Elektrische

installatie: 24V, AC-techniek

30 31


The closest you can get to zero tolerance

Maximaal rendement door Ultra Vlakke Vloer

Dienstverlening op een hoger niveau

Tractiebatterijen en laders...

...NEN-3140 haalt de spanning er af

Met het BMWT-Keur zijn de arbo-verantwoordelijkheden

bij het gebruik van tractiebatterijen

en laders volledig afgedekt. Inmiddels is

daar een vergelijkbare dekking voor electrische

(NEN-3140) risico’s voor het werken mét en

áán laders, aan toegevoegd. Jaarlijks worden

de isolatiewaarden en de doorslagweerstand

gemeten en de grootte van de lekstroom

vastgesteld. Tegen marginale kosten worden er

zo voortaan twee keuringen gelijktijdig verricht

en is het BMWT-Keur haar waarde nu helemaal

dubbel en dwars waard.

Meer weten, kijk op www.bmwt.nl

Stökskesweg 12 Bergeijk

Tel. 0497 - 555 739

www.paccfloorservice.nl

Continuïteit

Flexibiliteit

Onafhankelijkheid

Kellenseweg 22 | postbus 6210 | 4000 HE Tiel | t. +31 (0)344 624524 | f. +31 (0)344 623440 | info@vanhooffinterntransport.nl | www.vanhooffinterntransport.nl

Save time, space and

money with RollerForks ®

Palletless handling

Features:

• Lower investment costs compared to push-pull

• Almost no maintenance

• No hydraulics needed

Case studies and application films are available on CD and the website.

Meijer Special Equipment is also the manufacturer of the well-known KOOI-REACHFORKS ® .

More information: www.telescopicforks.com

Meijer Special Equipment

Oudebildtdijk 894

9079 NG St. Jacobiparochie

The Netherlands

Telephone: +31 (0) 518-492929

Fax: +31 (0) 518-492915

Website: www.rollerforks.com

E-mail: info@mse-forks.com

• Low own weight

• No loss of visibility

• Can be used for standard pallet handing

Adv. MSE.indd 1 13-10-2008 13:20:09

BMWT-KEUR

In magazijnen en hallen raken kolommen, stellingen en trucks door aan rijdingen

snel beschadigd. Ook uw chauffeur kan hierdoor letselschade oplopen.

Sentry kolombeschermers lossen dit - vaak kostbare - probleem op.

Sentry absorbeert de schokken. Is semi-flexibel, scheurbestendig en komt

na aanrijding terug in

oorspronkelijke vorm.

Leverbaar in diverse

maten, eenvoudige

mon tage, voor

kolommen en pallet -

stellingen.

Vraag info en

demo CD-Rom aan

Crepa b.v.

Fleminglaan 5, 2289 CP Rijswijk

Tel.: 070 - 413 55 55 Fax: 070 - 413 55 60

info@crepa.nl www.crepa.nl

vouwbare palletboxen

groot volume, toch ruimtebesparend

webshop: www.engels.eu

Tel.: (NL) +31 40 - 26 29 222 (B) +32 11 - 81 50 50

(NL) Boven Zijde 9, Eindhoven / (B) Industrieweg Zuid 1307, Zonhoven

Column

Het belang van rust

Hoe harder je werkt, hoe minder er uit komt. Voor ons gaat die

vlieger niet altijd op, maar met een batterij kan dat wel het geval

zijn. De capaciteit van batterijen wordt uitgedrukt in een hoeveelheid

ampère bij gelijkmatige ontlading over vijf uur. Ontlaad je

een batterij sneller, dan haal je er minder ampère uit. Vergelijk

het met autorijden. Ga je harder, dan is je tank naar verhouding

eerder leeg.

Laat je een batterij te hard werken, bijvoorbeeld door diepontlading,

of te vaak flinke piekstromen, dan krijg je massa-uitval.

Stukken actieve massa vallen dan letterlijk uit de platen om

onderin de batterij als een droesem neer te slaan. In dat geval is

het een kwestie van tijd tot je kortsluiting krijgt.

Andersom is ook niet altijd goed. Een batterij die te veel rust

krijgt, gaat sulfateren. Eenvoudig gezegd: de boel komt vast te

zitten door kristalvorming, met als gevolg dat er minder in en uit

kan komen. Doe je lange tijd niets met een batterij, dan verhardt

deze helemaal en legt hij het loodje.

Toch is rust in de operatie goed. Het geeft een batterij de gelegenheid

om bij te komen en te herstellen. Zo haal je er uiteindelijk

meer uit. Rust na het laden is net zo belangrijk. Het geeft de batterij

de gelegenheid om te ordenen als je het simpel uitdrukt.

Wat dat betreft lijkt een batterij eigenlijk niet veel anders dan

wij. Neem je als mens een pauze, dan kun je bijkomen, krijg je

overzicht en kom je verder. Neem je alleen maar pauze, gaat je

conditie achteruit en verstart je denken. De pauze in de economie

is bijna voorbij. Heeft u hem goed benut?

BMWT-sectievoorzitter Tractiebatterijen

33


Praktijk

Out of the Box denken voor optimalisatie

Maatwerk maakt meer mogelijk

Tekst: Theo Egberts

Foto’s: PTB, Votex, Bavaria, Still,

Jungheinrich, Motrac Linde

Votex

Votex-Bison Material Handling

uit Heeze heeft met de

EGH4T een speciale elektrische

machine ontwikkeld

voor het intern transport

van verticaal staande betonbuizen.

De buizen hebben

diverse diameters en hoogtes

en soms wel een gewicht dat

kan oplopen tot 4.000 kg. De machine is voorzien van een

hydraulisch bodemaanpassingsysteem om de stabiliteit te

waardborgen. Tevens zorgt dit systeem voor de juiste gewichtsverdeling

en maximale tractie. Verder is de machine

voorzien van meerijplatform, AC-techniek en voldoet aan

IP-classificaties.

De machine is speciaal ontwikkeld voor de betonindustrie.

De inzetprimeur is voor de Vor Beton uit Roeselaere (B).

Bavaria

Bavaria uit Lieshout zocht een multi-inzetbare elektropallettruck

waarmee de bierbrouwer zowel één europallet dwars of twee

dusseldorfers (halve europallet 800 x 600 mm) in de lengte kan

pakken. Probleem bij de halve pallets is de klos in het midden van

de pallet, de plank onder de pallet waar

je overheen moet rijden (zonder dat de

pallet wegschuift) én de kopse latten

in de linker- en rechterbovenhoek van

de pallet waar de vorken niet tegenaan

mogen komen vanwege de stabiliteit van

beide pallets. Still uit Hendrik-Ido-Ambacht

heeft een aantal Still EXU 22 pallettrucks

geleverd en Totalservice Nederland

ontwikkelde en construeerde in overleg

met Bavaria een uniek snel (de)monteerbaar

dubbelvorkenbord. De vorken van de

pallettruck zijn aangepast door Totalservice

van 160 naar 130 mm en hebben

een smallere breedte over de vorken van

520 naar 510 mm. De nieuwe pallettruck

heeft de handling van het aantal pallets

bij Bavaria vrijwel verdubbeld.

Niet altijd geven standaard trucks antwoord op specifieke vraagstellingen binnen

de interne logistiek. Specials, maatwerk en bijzondere aanpassingen bieden vaak

net dat extra onderscheidende vermogen om succesvol te zijn. Een greep uit diverse

voorbeelden geeft aan hoe breed die oplossingen kunnen zijn.

Karnevalswierts

Der Karnevalwierts uit Heerlen

levert meer dan 1.600 toebehoren

en 1.300 verschillende carnavalskleding

in elf maten per ontwerp. Voor

het nieuwe magazijn zocht het

bedrijf naar een intern transportoplossing

die ook op hoogte het

verzamelen van hangende kleding

eenvoudig maakt. Atlet voorzag

de inductiegestuurde OPS 100TV

hoogheffende orderpicktrucks van

een aanhaaksysteem en platform

om de rolstangen op te nemen

waarmee de kleding hangend

wordt verzameld. Zodra de cabine heft, wordt automatisch de rolstang

vergrendeld. Mocht er tijdens het pick- en transportproces een

kledingstuk van de stang of kleerhanger

vallen, dan komt hij niet in

het gangpad terecht, maar op het

speciaal geconstrueerde rekje. Met

een handige haak is deze zo weer

op te pakken. Door de 1.60 meter

brede rolstang zijn de trucks breder

dan normaal; de afgeronde cabinevorm

voorkomt het vasthaken van

de verzamelde kleding.

PistenBully Jungheinrich

PistenBullys krijgen hun rupskettingen pas bij de klant aangebracht.

Tot die tijd kunnen ze niet zelfstandig rijden en zijn er hulpmiddelen

nodig. Om aan deze vraag van de

firma Kässbohrer Geländefahrzeug

AG uit Laupheim tegemoet te

komen, heeft Jungheinrich in haar

fabriek voor speciaal voertuigen in

Lüneburg de ETA 380 ontwikkeld.

Dankzij een speciaal lastopnamemiddel

kan met een aangepaste

reachtruck de PistenBully worden

aangehaakt en verplaatst.

Corus Jungheinrich

Voor Corus ontwikkelde Jungheinrich een

aangepaste reachtruck om 8 ton zware

staalrollen te kunnen handlen. Speciale

banden en een aangepaste mast maken

het werk mogelijk.

Still Sunroof

Niet iedereen houdt van een

airco in de cabine van de

heftruck, al was het maar

vanwege de investeringskosten,

het stroomverbruik

bij elektrische heftrucks en

de temperatuursverschillen

bij regelmatig in- en uitstappen.

Om optimale ventilatie

te hebben, voorzag Still deze

verhoogde en gesloten cabine

daarom van een sunroof,

zonder dat de bescherming

van de chauffeur daaronder

zou tekortschieten. Een speciale

constructie maakt het

openen van de dakvenster

mogelijk. Een verhoogd beschermrek

houdt eventueel

vallende objecten tegen en

zorgt dat de wisser vrij kan

bewegen.

Groenewegen MotracLinde

Voor trailerfabrikant Groenewegen in Etten-

Leur heeft MotracLinde uit Almere een

speciale uitvoering van een P50 elektropallettruck

geleverd. Achter het chassis is een

koppeling bevestigd waar de trailer net als

bij een vrachtwagen kan worden in gehangen.

De speciale P50 kan vervolgens de

trailer tillen en verplaatsen. Hierdoor is het

productieproces versneld.

Voorheen gebruikte Groenewegen een terminaltrekker

om de chassis te kunnen verplaatsen.

Montage geschiedde vooral op één

ASML PTB

ASML uit Veldhoven produceert

microchip productiemachines.

Gedurende dit proces

worden de machines op een

zogeheten ‘Floor-Frame’ gemonteerd.

Het eigengewicht

van zo’n ASML frame inclusief

een machine-unit kan oplopen

tot zo’n 13 ton. Wat doe je als je zo’n unit wilt verplaatsen binnen de

productiehallen?

PTB Transportmiddelen uit Groningen leverde

een 13 tons elektropallettruck die is

voorzien van twee vorken van 2.800 mm

lang, 600 mm breed en een insteekhoogte

van slechts 95 mm. Dankzij de RVS bekleding

is de truck ook in een ‘clean-room’

inzetbaar. De disselbesturing is aan de

zijkant geplaatst zodat de bediener optimaal

zicht behoudt op de werkomgeving.

TKF Jungheinrich

Voor kabelfabriek TKF-

Lochem bouwde Junghein-

rich een EDK90 pallettruck

met 9 ton hefcapaciteit.

Hiermee kunnen kabel-

trommels van verschillende

grootte worden opgenomen

en verplaatst. De trommel

is veilig vergrendeld tijdens

het transport.

locatie. De overstap op een productiestraat

met meerdere montagecellen vroeg om een

slimme en handige transportoplossing van

chassis in opbouw.

Still velgen

Altijd maar die stukgereden velgen, vooral

bij het inrijden van containers. Hoe maken

we daar toch een einde aan? Still zocht voor

haar klant naar een antwoord en voorziet

de wielen voortaan van een extra stevige

velgring. Deze voorkomt het indeuken van

sluitringen en voorkomt veel ongemak en

stilstand aan de trucks.

34 35


Keurmeester

De BMWT kent een apart keuringsrapport

voor heftrucks met een

hefcapaciteit van meer dan 10 ton.

Keurmeester Johan Grit van Harmsen

Heftrucks uit Wieringerwerf

laat zien dat het rapport slechts

afwijkt op onderdelen. “Het blijft

toch gewoon een heftruck, maar

dan groot en zwaar.”

Tekst en foto’s: Hans van Zwet

“Neem de tijd bij grote machines”

De Hyster die Johan Grit keurt, is acht jaar

geleden in Nijmegen gebouwd. Die jaren

zijn de H18.00XM-12 niet aan te zien. Harmsen

Heftrucks heeft de Hyster onlangs geleverd.

De machine met een eigen gewicht

28.500 kilo is in gebruik genomen door

Wiegersma BV uit Amsterdam. De Noord-

Hollandse onderneming heeft een locatie in

Amsterdam Westpoort. Wiegersma gebruikt

de machine om in het Amsterdamse havengebied

vrachtauto’s met containers te laden

Controle bandenspanning belangrijk

Aandachtspunten

• Slijtage van de vorken

• Beschadiging van de banden

• Slijtage van de ketting

• Afstelling van de ketting

• Olielekkage hef- en neigcilinders

• Goede werking vollucht remsysteem

Ook bij deze vorken kan de meting

van Johan tot afkeur leiden

en te lossen. In dat havengebied wordt de

Hyster ook gekeurd.

Wat opvalt, is het gemak waarmee de

BMWT-keurmeester van Harmsen Heftrucks

omgaat met de mastodont. Waarschijnlijk

omdat hij tot 1991 met grote dieselmotoren,

gasturbines en hydrauliek bij de Koninklijke

Marine heeft gewerkt. Direct daarna

is hij bij Harmsen Heftrucks aan het werk

gegaan. Grit is een van de vier keurmeesters

van Harmsen Heftrucks.

Neem de tijd

Grit is duidelijk thuis in de bediening, het

onderhoud, en naar later blijkt, de keuring

van de machine met een spoorbreedte van

bijna drie meter. De eerste vraag die rijst is

natuurlijk die over de veiligheid. Johan kan

de gebruikers van de machine bij Wiegersma

maar weinig extra leren. “Deskundigheid

is belangrijk. Het zijn hier allemaal gecer-

Kans op lekkage bij ongelijkmatige belasting van de

mast. Johan: “Het is geen shovel”

tificeerde chauffeurs die duidelijk gewend

zijn om met grote machines om te gaan.

Wiegersma exploiteert naast zijn werk met

vrachtauto’s ook grote lopende bandsystemen

en er rijden hier diverse grote wielladers.

Bovendien hebben ze hier gevoel voor

techniek. Ik zie dat zij zelf regelmatig de

smeerspuit ter hand nemen, bijvoorbeeld.

Voor chauffeurs die minder ervaring hebben

is mijn advies: neem de tijd. Bij grote

machines gaat het allemaal net iets minder

snel dan bij de kleinere exemplaren. Dat

geldt bijvoorbeeld voor het spreiden van de

vorken, heffen en dalen. Het gaat om grote

gewichten, die komen altijd moeilijk op

snelheid en laten zich ook lastig afremmen.

Rust in de bediening is de beste manier om

veilig om te gaan met deze machine met

grote gewichten en dito krachten. Dat geldt

in het bijzonder bij het sturen in een bocht.

Ook deze machine kan op zijn kant gaan.

Meer kans op schade met deze verlichting, die extra

naar buiten is gezet

Johan met grote machines in zijn element

Dat is ook een kwestie van inzicht overigens.

Het besef dat je als heftruckchauffeur nooit

precies weet waar het zwaartepunt van de

lading ligt als je een container optilt. Je kunt

er niet in kijken en hij kan niet gelijkmatig

beladen zijn. Ervaren chauffeurs kunnen aan

het gedrag van de heftruck overigens merken

dat het zwaartepunt niet in het centrum ligt.

Ze merken dat aan de manier waarop de heftruck

al bij het opnemen en wegrijden op de

lading reageert. Die chauffeurs zijn namelijk

goud waard en vallen met hun heftruck niet

om.”

Elektronica

“Door de komst van elektronica, eerst bij de

elektrische machines en daarna bij de diesel-

en gastrucks, is mijn advies aan klanten

steeds nadrukkelijker: ga niet zelf sleutelen.

Voorheen kon je als chauffeur op een rustige

middag nog wel een werklamp op de heftruck

monteren of een radio aansluiten. Met de

komst van CAN-bus systemen is dat verleden

tijd. Alle nieuwe trucks zijn tegenwoordig

standaard voorzien van CAN-bus techniek.

De CAN-bus techniek staat garant voor meer

veiligheid en bedrijfszekerheid. Mogelijke storingen

worden aangegeven voordat serieuze

schade optreedt. Het ge-volg van die techniek

is echter ook meer complexiteit. Nieuwe elektrische

gebruikers moeten worden aange-

Zoals op ieder vork ook hier het draagvermogen:

Johan controleert en ja hoor, 9.000x1200

De machine

meld in de computer. Gebeurt dat niet, dan is

er kans op een storing of het apparaat werkt

eenvoudig helemaal niet.”

Dagelijks onderhoud

Ook Grit is een keurmeester die gebrand is

op dagelijks onderhoud en regelmatig gebruik

van luchtdruk om stof van de machine

te blazen. “Ik kan in mijn werk nog steeds

snel zien of een truck een eigen chauffeur

heeft. Dan is het met dagelijks onderhoud

in ieder geval beter gesteld. Bovendien zie

ik in dat geval minder schades. Of een truck

dan ook wordt schoongehouden, hangt toch

vooral af van de instelling van de individuele

chauffeur. Ik benadruk altijd dat het de bedrijfszekerheid

verhoogt en slijtage vermindert

als stof en vuil niet de kans krijgen tot

diep in alle hoeken en gaten van de techniek

door te dringen.

Over de houding van bedrijven ten opzichte

van periode keuring is Johan uitgesproken

positief. “In de eerste periode van gewenning

keken bedrijven vaak argwanend naar

de keuring van de BMWT. Levert dat geen

extra kosten op? Daar hoef ik nu eigenlijk

nooit meer een discussie over te voeren. De

tijd heeft geleerd dat de keuring in combinatie

met preventief onderhoud goed werkt

om tegen aanvaardbare kosten onverwachte

stilstand te voorkomen.”

Speciaal BMWT formulier voor heftrucks met een

hefvermogen van 10 ton of meer

De Hyster H18.00XM-12, met zescilinder Cummins motor met

turbo en intercooling van 172 kW (230 pk), kan een last heffen

van 18.000 kg tot een lasthoogte van 4.650 mm bij een lastzwaartepunt

van 1.200 mm. Bij een lastzwaartepunt van 1.370

mm is het draagvermogen 17.000 kg. Het eigen gewicht is 28.500

kg. De spoorbreedte is 2.945 mm. Het vorkenbord is uitgerust

met een vorkenverstelling. De bandenmaat is 14.00x24-20PLY

(6x), de bandenspanning 8.3 bar.

Kans op inrijdingen in de haven groot

Hyster voor container handling

Het werk

Directeur J. Wiegersma van Wiegersma BV

zegt over het werk: “Wij verzorgen vanuit

deze vestiging de inslag, opslag of overslag

en het transport van cacao-bulkproducten

in het Amsterdamse havengebied. Dat

doen we overigens ook in Zaandam, Antwerpen

en in Takoradi (Ghana) voor onze

klanten in de cacao-industrie. Bulkhandling

en transport zijn onze specialiteit. Tot

voor kort vervoerden wij hier in Westpoort

de 20 ft containers met cacaobonen op

korte opleggers. Dankzij deze heftruck

kunnen we nu met motorwagen-aanhangwagencombinaties

twee van die zware

containers tegelijk vervoeren en die snel

op- en afladen. Dat is des te belangrijker

omdat de ritlengte zelf vaak kort is.

36 37


www.witron.nl

Ergonomische

oplossingen

voor tillen

van zware

en lichte

lasten.

Heftruck Keuren?

VEBIT, het keurmerk waar u

zwaar aan mag tillen.

Ook voor batterijladers en veegmachines

Magazijninrichting

kunt u terecht bij VEBIT

keurende bedrijven.

Legbordstellingen • Palletstellingen • Vloerconstructies

Paternosters • Gaaswanden • Verrijdbare Stellingen

Grootvakstellingen • Doorrolstellingen • BMWT-Keur

Meer dan 40 jaar ervaring • Deskundig advies • Eigen montage

en service • Periodieke keuring • Verstrekking BMWT-Keur

Constructor Dexion Holland BV

Nijverheidsweg 23h • 3641 RP Mijdrecht

T.: 0297-23 94 00 • F.: 0297-23 94 11 • info@constructor.nl

A Member of the

Constructor Group

www.constructor.nl

www.vebit.nl

Onze techniek – Uw voorsprong

WITRON staat voor passie en toewijding aan logistiek.

Dé magazijninrichter.

Beide waarden vormen het fundament van ons werk. Tevens zijn dit de pijlers voor de

ontwikkeling en realisatie van hoog beschikbare en rendabele systeemoplossingen op

basis van gemechaniseerde logistieke techniek.

In onze innovatieve concepten zetten wij uitsluitend techniek in,

die zich bewezen heeft.

Het resultaat: Succesvolle klanten en langdurige partnerships, waar

wij trots op zijn.

WITRON Engineering BV

Keizersveld 47C

NL-5803 AM Venray

Tel. +31 (0) 4 78/ 5 51 855

Fax +31 (0) 4 78/ 5 51 850

info@witron.nl

WITRON Logistik-Hof

Warehousing Excellence

Stapelassistent haalt laatste inefficiënties uit het orderpicken

Stack by instruction

Het navigatiescherm geeft aan waar in de gang de orderpicker het beste zijn

pallet kan parkeren en waar de picklocaties zich bevinden

De keuze voor de juiste orderpickmethode kan een warehouse veel tijd en

dus geld besparen. Maar zelfs als de beste methode wordt gebruikt, kan

het orderpicken altijd nog efficiënter. Ga maar na: lang niet alle orderpic-

kers zijn even snel. Met de IPS Stapelassistent wordt de kloof tussen pro-

ductieve en minder productieve orderpickers kleiner.

Neem eens twee willekeurige orderpickers

uit het warehouse in gedachten. Stel je voor

dat ze allebei exact dezelfde order lopen. Wie

van de twee is het snelst weer terug met een

volle pallet?

Wat het antwoord ook is, één ding is duidelijk:

ook al laat je twee mensen exact hetzelfde

werk doen, dan nog zal de één sneller

zijn dan de andere. De verschillen zitten niet

alleen in de loop- en handelingssnelheid,

maar bijvoorbeeld ook in de ervaring, het

ruimtelijk inzicht en de puzzelkwaliteiten van

de mensen. Een ervaren orderpicker die vijf

dozen op een pallet moet leggen, weet dat

hij voor een stabiele stapel ruimte tussen de

dozen moet laten. Hij heeft immers allang

gezien dat die ruimte toch niet kan worden

opgevuld. Een onervaren orderpicker legt

de dozen wel strak tegen elkaar, en komt er

enkele orderregels verder pas achter dat zijn

stapel instabiel wordt. In de praktijk blijkt dat

zelfs de meest ervaren orderpickers regelmatig

aan het herstapelen zijn.

Navigatiescherm

De IPS Stapelassistent, ontwikkeld door CICT

Solutions, moet een gebrek aan ervaring,

ruimtelijk inzicht en puzzelkwaliteiten voor

een groot deel ondervangen. Dit softwareprogramma

geeft op intuïtieve wijze aan

waar op een pallet de dozen moeten worden

gestapeld. ‘Stack by instruction’ noemt CICT

dit. Het gevolg is dat de gemiddelde productiviteit

stijgt, volgens CICT met minstens 5 en

wellicht zelfs 10%. Niet omdat alle orderpickers

5 of 10% beter worden, maar omdat de

zwakke orderpickers minder zwak worden. Of

anders gezegd: de kloof tussen de sterkste en

zwakste orderpickers wordt kleiner.

Het softwareprogramma bevat algoritmes

die op basis van een gegeven pickopdracht

met de bijbehorende looproute het beste stapelpatroon

berekent. Het resultaat is een stapelpatroon

dat zorgt voor een stabiele stapel

en voor een optimaal gebruik van de ruimte

op een pallet. Dat betekent minder schades

aan goederen en wellicht zelfs minder pallets

en dus lagere transportkosten.

Als het stapelpatroon bekend is, wordt dat

vertaald in stapelinstructies die de orderpicker

te zien krijgt op zijn handheld of polsband

terminal. Uit praktijktesten is gebleken

dat voor een effectieve en efficiënte informatieoverdracht

die instructies in twee delen

moeten worden geknipt: een navigatiescherm

en een stapelinstructiescherm. Het

Het stapelinstructiescherm toont een bovenaanzicht van de pallet, waarop de

al gestapelde dozen te zien zijn, evenals de plek van de nieuwe doos

navigatiescherm laat visueel zien naar welke

gang de orderpicker moet, waar in de gang

hij zijn pallet moet parkeren en waar ten

opzichte van de pallet (linksvoor of rechtsachter)

zich de te picken producten bevinden.

Het stapelinstructiescherm toont vervolgens

het bovenaanzicht van de pallet inclusief de

al gestapelde dozen en de plek waar de nieuwe

doos moet komen. In dat scherm wordt

bovendien het locatienummer, een foto van

het product en het resterende aantal dozen

getoond. De IPS Stapelassistent vertelt zelfs

of de orderpicker twee of meer dozen tegelijk

kan pakken en of een doos beter even apart

gelegd en pas later kan worden gestapeld.

Trainingstool

De IPS Stapelassistent is inmiddels succesvol

getest bij JéwéRET, leverancier van onder

meer houten panelen aan doe-het-zelfzaken.

De software is daar gebruikt om tijdens het

orderpicken optimale stapels te genereren,

waarbij onder meer rekening wordt gehouden

met afmetingen, gewicht, doorbuiging

en zijdes die absoluut niet beschadigd mogen

raken.

De IPS Stapelassistent is te integreren met

het WMS, maar als proef ook stand alone verkrijgbaar.

Het is ook geschikt als trainingstool

voor nieuwe medewerkers of uitzendkrachten.

Op www.warehousingexcellence.com is

meer te lezen over stack by instruction.

Warehousing Excellence

Meer weten of deze en andere

uitdagingen, ontwikkelingen en oplossingen?

Kijk op www.warehousingexcellence.com

39


Productnieuws

Crowns ESR 5000-serie met reeks nieuwe functies

Crowns reachtrucks uit de ESR 5000-serie zijn nu leverbaar met nieuwe, productiviteitsverhogende

standaardfuncties en uitbreidingsopties, waardoor ze nog sneller

en nog hoger zijn. Het nieuwe systeem voor optimale bochtensnelheid (OCS)

is ook beschikbaar in de ESR 5000-serie, die verder een hogere topsnelheid en

een grotere hefhoogte (tot 13 meter) biedt. Het nieuwe OCS-systeem dat in

Crowns aangepaste ESR 5000-serie is ingebouwd, zorgt ervoor dat bestuurders

zonder vertraging soepel en veilig met hun heftrucks kunnen rijden.

Via de Access 1 2 3 systeembesturing kunnen de prestatie-instellingen van

de truck van P2 (standaard) in P1 worden gewijzigd, waardoor een topsnelheid

van 14 km per uur mogelijk is. Dankzij de Super Duty-mast hebben de

reachtrucks nu een restcapaciteit van 800 kg bij een hefhoogte van 13 meter.

ZEUS presenteert verrijdbare stellingsystemen

Sinds enige maanden zijn de eerste verrijdbare systemen van ZEUS

DWS operationeel met de nieuwe geïntegreerde kabelrups op de

mobiele wagens ter vervanging van de oude hangende kabel aan

de kabelgoot. Het grote voordeel van dit nieuwe systeem is dat er

naast de reguliere stroomtoevoer voor de hoofdschakelkast geen

elektricien meer nodig is om de ouderwetse kabelgoten te monteren

en te bekabelen. DWS speelt hiermee in op de vraag uit de

3D MultiTouch WMS

met positiebepaling

Gateway Software en haar samenwerkingspartner Essensium

zullen op de ICT & Logistiek beurs in Utrecht een zeer geavanceerd

3D MultiTouch WMS presenteren, gekoppeld aan een

positiebepalingssysteem, dat zowel binnen als buiten alle

goederenbewegingen tot op een paar centimeter nauwkeurig

kan volgen. Gateway Software heeft als leverancier van het

standaard supply chain management pakket FreightWare,

waarin WMS, TMS, DMS (Duty) geïntegreerd worden aangeboden,

het WMS uitgerust met een 3D-interface die MultiTouch

kan worden bediend. Dat betekent dat alle voorraadposities

zichtbaar zijn in een 3D-view. Er kan worden ingezoomd op

de individuele goederen en/of locaties. Op het 3D-scherm kan

MultiTouch door

het warehouse

worden gelopen/

gevlogen, naar

het buitenterrein

om de trailers

en containers te

bekijken etc. Ook

kunnen goederen

virtueel worden

verplaatst.

markt van de koel en vriessector, waar men zo weinig mogelijk

extra aanpassingen in de relatief dure ‘koude cel’ wilde aanbrengen.

Ondertussen blijkt dat ook voor verrijdbare systemen

bij normale temperatuur deze vernieuwing tijd en geld in de

bouwfase bespaart. Minder partijen op de bouw, alles in één

hand, kortom: efficiënter bouwen voor alle betrokken partijen.

Advertentie

voor het beste en betrouwbaarste

moet u DAMCO eens bellen.

Uiteraard voorzien van alle vereiste normen

aangaande veiligheid en

ruimte afzuiging volgens de Nederlandse

NEN-norm, Wet- en Regelgeving en de

Europese Richtlijnen.

www.damco-metaal.nl • www.acculaad.nl

3e Industriestraat 5 • 3133 EJ Vlaardingen • Tel. 010 434 51 88 • info@damco-metaal.nl

Q-Pall komt met een nieuwe kunststof pallet;

CP8. De pallet is speciaal voor het transport

van big bags en octabins en heeft een afmeting

van 1.140 x 1.140 mm.

Vocollect lanceert de Vehicle Mount Talkman.

De nieuwe oplossing kan aan hef- of magazijntrucks

worden gemonteerd en biedt gebruikers

de mogelijkheid zich vrij bewegen tot 9

meter buiten hun truck.

Munsterman Intern Transport heeft voor

Bribus Keukens in Dinxperlo een Schmalz

vacuümsysteem aangepast voor het transport

van plaatmateriaal. Het systeem is eenvoudig

uitwisselbaar en in principe geschikt te maken

voor elk type vorkheftruck.

De Nissan Forklift DX Serie ECO-X is nu

beschikbaar met een nog betere bescherming

tegen de ‘elementen’. Het ECO-X Robuust

Pakket bevat onder andere een stevig LED verlichtingspakket,

versterkte achterste hoofdbeschermer

stijlen, transmissievergrendeling,

een groothoek panoramische spiegel, een

comfortabele stoel en metalen vloerplaten.

Mobiele telefoon voor het ruige werk

Sonim Technologies komt op de markt met de nieuwe Sonim

XP1300 CORE mobiele telefoon. De XP1300 CORE is de eerste

IP68 gsm telefoon ter wereld en is volledig onderdompelbaar

in twee meter diep water. Het toestel is uitgerust met een

twee inch hoge resolutie, krasvast display alsmede een microfoon

met ruisonderdrukking, waarmee werkers een robuuste

telefoon in handen hebben die de zwaarste omstandigheden

kan weerstaan. De XP1300 CORE houdt werkers verbonden

ongeacht de omgeving waarin zij zich bevinden. De telefoon is

vanaf begin november wereldwijd beschikbaar.

40 41

RapidRoll deur

voor cleanrooms

Speciaal voor toepassing in

de gezondheidszorg, biotechnologie

en in andere branches

waar de productie in

cleanroom zones standaard

is, heeft Albany de nieuwe

snelroldeur RapidRoll Clean

ontwikkeld. Het is de eerste

door het Frauenhofer Instituut

gecertificeerde deur voor cleanroom zones.

De RapidRoll voldoet aan de internationale normen

en richtlijnen voor toepassingen voor cleanroom

zones conform DIN EN ISO 14644-1 en GMP.

Hierbij is ISO-klasse 5 en GMP-klasse C bereikt en

gecertificeerd. De deurconstructie is optimaal aangepast

aan de behoeften van de gebruikers van

toepassingen voor cleanroom zones, en valt op

door een glad, eenvoudig te reinigen roestvrijstalen

oppervlak (V2A) zonder overstekende delen en

randen. Door de uiterst smalle zijgeleidingen is de

deur nagenoeg overal bruikbaar. Afmetingen van

1.000 x 1.000 mm (b x h) tot 3.500 x 3.500 mm

(b x h) zijn mogelijk.

Korte berichten ...

Stickies uit een doosje

Voor meer nieuws

bezoek onze site

www.logistiektotaal.nl

MMS-Magneetservice presenteert de nieuwe Coroplan stickies. Met de

kleine vierkante magneetjes kan in een handomdraai bijna alles magnetisch

worden gemaakt. De stickies worden geleverd

in een handige dispenserdoos en kunnen naar behoefte

per stuk uit de doos worden gehaald. Er hoeft

geen extra beschermstrip te worden verwijderd.

Dankzij de zelfklevende achterkant kunnen de magneetjes

direct op belangrijke notities of documenten

worden geplakt, waarna ze op alle ijzerhoudende

oppervlakken hechten. Zo kan alles wat magnetisch

is bevestigd op ieder moment gemakkelijk worden

verwijderd, verplaatst of verwisseld. De magneten

zijn 3x3 cm en er zitten 160 stuks in een doos.

Nachtleveringen zonder geluidshinder

De distributie van goederen naar winkels in stedelijke gebieden wordt

moeilijker. Om dagranddistributie in stedelijke gebieden mogelijk te

maken, lanceert Container Centralen (CC) een nieuwe reeks geluidsarme

ladingdragers. Volgens de Nederlandse PIEK-norm voor stille

technologie mag de geluidsemissie van leveringen in

de nacht en de vroege ochtend niet meer dan 60 dB

bedragen. CC lanceert nu een nieuwe reeks

geluidsarme, displayvriendelijke transportmiddelen:

een rollende halfpallet,

een bloementrolley en een rolcontainer

die ideaal is voor picking en packing. CC

is in afwachting van de PIEK-certificering

voor de CC Euro Rolly en de CC Euro

Rollcontainer. Ook de CC Rolly en de

CC Dolly zijn door TNO getest voor het

PIEK-keurmerk en voldoen aan de norm

van 60 dB(A).


42

ID-scanner met

autofocus lens

Cognex introduceert de DataMan

8000 Series: nieuwe handheld scanners

voor intensieve industriële inzet.

De scanners maken gebruik van de gepatenteerde

IDMax-technologie, waardoor

1D- en 2D-coderingen snel en

betrouwbaar zijn te lezen, ongeacht

codeafmetingen, printkwaliteit, -methode

en het soort oppervlak waarop

de codering is aangebracht. Opmerkelijke

noviteit is de toepassing van een

gevoelige vloeistoflens met autofocustechnologie.

Daarnaast staan verschillende

dataprotocollen ter beschikking

voor een snelle communicatie met

IT-systemen, waaronder naast RS-232

en USB nu ook Industrieel Ethernet. De

nieuwe handheld scanners beschikken

over snelle en bedrijfszekere communicatiemogelijkheden

met fabrieksnetwerken

en ERP-systemen. Hierdoor

zijn de handheld scanners ideaal voor

realtime (online) productidentificatie

en tracking & tracing.

Twee nieuwkomers bij Still

Still presenteert dit najaar een nieuwe heftruckserie: de RC 40.

Het betreft een serie hydrodynamische trucks met LPG

en verbrandingsmotor. De nieuwe

verbrander is het eerste tastbare

resultaat van de krachtenbundeling

tussen Still en het Italiaanse OM, en zal

door Still als enige Kion-lid in West-Europa

worden vermarkt. Tot de Kion-groep behoren

– naast Still en OM – ook Linde en Baoli.

Met de komst van de RC 40 heeft Still voor

het eerst sinds de jaren zeventig weer

een koppelomvormer in zijn assortiment.

ASIX importeur Comac

ASIX Reinigingsmachines uit Urk is importeur geworden van Comac

vloerreinigingers. De Italiaanse veegzuig- en schrobzuigmachines

staan volgens de importeur bekend om hun hoge kwaliteit en luxe

comfort en uitstraling. Het Comac assortiment is breed; van kleine

en behendige achterloopmodellen tot grote en degelijke opzitmachines

en combinatiemachines. Voor sommige provincies is

ASIX nog op zoek naar kundige en servicegerichte dealers.

Li-ion accu omsnoerapparaten

voor kunststofband

Fromm introduceert met de P318, P326 en de P327 drie

nieuwe accu omsnoerapparaten voor polyester (PET) en

polypropyleen (PP) kunststofband. De nieuwe modellen vallen

met name op door hun grote gebruiksgemak, Li-ion accutechniek,

hoge spankracht en het robuuste ontwerp. Zoals

bij alle Fromm-apparaten is ook hier de inleg van het band

eenvoudig en kunnen beide bandeinden gelijktijdig worden

ingevoerd. Met deze nieuwe apparaten kunnen bandbreedtes

van 10 tot 19 mm probleemloos worden verwerkt, evenals

banddiktes van 0,4 tot 1,35 mm. De spankracht van deze

apparaten (400 – 3.500N) stelt ze in staat de optimale rek

uit het band te halen en zo ook bij schokbelasting of krimpende

pakketten (hout), de spanning er altijd op te houden.

Advertentie

Naast de diesel/LPG-elektrische heftrucks uit de RX 70-serie beschikt

het bedrijf daarmee over oplossingen die aan elke marktvraag

voldoen.

Naast de RC 40 presenteert Still de gloednieuwe

ECU elektropallettruck. De truck is specifiek

ontwikkeld voor toepassing binnen lichte tot

middelzware inzetsituaties.

Met drie nieuwe modellen biedt de ECU-serie

een praktische aanvulling op de sterke Still

EXU-range, die specifiek is ontwikkeld

voor een continu-inzet onder alle

denkbare en zware omstandigheden.

online veilinghuis

intern transport & materieel

gratis registratie

DEZE HEFTRUCK

HEEFT IETS UNIEKS

Achterasstabilisator

Snelheidsreductie

in bochten

DE DYNAMISCHE TOYOTA SAS TECHNOLOGIE VERMINDERT DE KANS OP SCHADE AAN

GOEDEREN EN TRUCKS EN HAALT HET MAXIMALE UIT UW CHAUFFEURS

Chauffeurskosten en kosten als gevolg van schade maken meer dan 70% van de totale operationele kosten

van uw heftruck uit. SAS levert u tastbare kostenbesparingen via 6 unieke functies die automatisch

samenwerken en uw intern transport beter en veiliger laten verlopen. SAS staat garant voor een superieure

mastcontrole en een effectievere, ergonomische rijervaring.

Ontdek hoe SAS uw productiviteit naar een hoger niveau tilt:

sas.toyota-forklifts.nl

Voorwaartse

neighoekbeperking

Achterwaartse

neigsnelheidbeperking

Automatische

vorkhorizontaalstelling

Actieve stuursynchronisatie

More magazines by this user
Similar magazines