Views
5 years ago

R Td RONDOM DE TOREN

R Td RONDOM DE TOREN

R Td RONDOM DE

R T d VAN DE VOORZITTER RONDOM Terheijden & Wagenberg DE TOREN VAN DE VOORZITTER Sponsorbijlage: In deze Rondom de Toren vindt u in het midden de prachtige, op gesatineerd papier gedrukte sponsorbijlage. De deelnemers vinden RdT belangrijk voor onze dorpen en ondersteunen RdT met een financiele bijdrage. Als dank daarvoor plaatsen wij hun naam/logo in deze Toren. Ook komend voorjaar zal dat nog 2 keer gebeuren. Sponsoren: ontzettend bedankt!! Donateursactie: Ook over deze actie zijn wij heel enthousiast. Vele lezers ondersteunen ons blad met een donatie. Natuurlijk kunt u dat nog steeds doen, mocht u het vergeten zijn (15.06.93.311) Komende week gaat het lot bepalen welke donateur de gelukkige winnaar wordt van de 81 cm LCD TV. In de Toren van 14 december zullen we hierover berichten. Donateurs: ontzettend bedankt!! Column/redactioneel stuk: Op verzoek het volgende: als een column of een redactioneel stuk wordt ondertekend met een naam die overeenkomt met iemand die u kent, gelieve dan niet meteen de voor u bekende met het stuk tekst te associëren! Jan is gewoon Jan en dus niet Jan Janssen of Jan Smit, Merijn is gewoon Merijn en niet Merijntje Gijzen of Merijn van BN De Stem en Chantal is niet Chantal Janzen. C.V. (is wel Christ Verdaasdonk) SINTERKLAAS VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN De leden van de vereniging worden uitgenodigd voor het bijwonen van het Sinterklaasfeest, dat gehouden zal worden op vrijdag 2 december a.s. in De Cour. De zaal is open vanaf 13.00 uur en het feest begint om 13.30 uur. De bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee en krijgen in de loop van de middag een presentje. In de pauze wordt nogmaals een consumptie aangeboden. De middag zal worden afgesloten met een rondje bingo. Op vrijdag 16 december zal de gebruikelijke Kerstviering worden gehouden. Ook deze keer weer in De Cour en de aanvang zal zijn om 13.30 uur. Voor beide middagen dient u zich op te geven. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn geweest, dan wel het te hebben vergeten, meldt u zich dan bij iemand van het bestuur. Geprobeerd zal worden u alsnog toe te voegen. Voor beide middagen Tweewekelijks informatieblad 33e jaargang nr. 840 30 november 2011 Oplage: 3500 stuks. wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het bestuur is momenteel druk bezig om het Kerstnummer van het INFOT samen te stellen. De bedoeling is dat dit kort na 6 december wordt rond gebracht. Ter informatie aan de leden: De Cour zal in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten zijn. PANIEK OP DE PIETENSCHOOL Zondag 13 november: het was een leuke voorstelling met een stel ondeugende Pietjes, ze wilden zelf ook graag ook cadeautjes en ze waren erg brutaal tegen grote Piet. Maar gelukkig waren de kleine Pietjes slim genoeg om te begrijpen dat Sinterklaas zijn verjaardag dit jaar echt niet over kon slaan, zodat alle lieve kinderen toch pakjes kregen. Het was een leuke voorstelling waarbij de kinderen lekker mee konden roepen en zingen. Na de voorstelling kregen de kinderen een heerlijke taaitaai geschonken door Bakkerij Van Dongen. Dat was dus smullen voor de kinderen. We willen iedereen bedanken die aan deze voorstelling heeft mee gewerkt, met name Tinckerbell voor de verkoop van de kaartjes, Fa. P. Rasenberg voor decor, Bakkerij Van Dongen voor de taaitaai. Heb je zin om lid te worden van onze vereniging, dan ben je van harte welkom bij een van onze repetities op woensdagavond. De regisseur zegt “iedereen kan het leren” Dus heb je zin om toneel te spelen? Kom woensdagavond naar de Cour of bel 06 54976198 voor meer informatie. Groetjes, Terheijdens Theater. TERUGBLIK BLEREFESTIVAL IN WAGENBERG EEN GROOT SUCCES Zaterdag 12 november was er in Wagenberg weer het jaarlijkse blèrefestival. De 8 deelnemers van deze avond : c.v. de Voetbalvrouwen, ToonWilMar, M & M, Ut Spulleke, Vrouwe van, De Groete, de Leutjes met de Leutband en Net Echt, zorgde ervoor dat het een groot feest was in café Driedorp en dat op het motto IK WIT ME GIN RAAD Voor de jury was het een een hele moeilijke taak om hieruit het carnavalslied voor 2012 te zoeken. 3 deelnemers mochten in de finale

Rondom de Toren - Editie 913
Rondom de Toren - Editie 926
Rondom de Toren - Editie 914
Rondom de Toren - Editie 923
Rondom de Toren - Editie 922
Rondom de Toren - Editie 920
Rondom de Toren - Editie 915
Rondom de Toren - Editie 917
Rondom de Toren - Editie 925
Rondom de Toren - Editie 916
Rondom de Toren - Editie 921
Rondom de Toren - Editie 924
Rondom de Toren - Editie 919
Rondom de Toren - Editie 918
C o n f e r e n t ie C e n t r u m - Het Aluminium Centrum
W W W . S V H O O F D D O R P . N L
december 2010 nummer 2 - Limburgse Jagers
Fiets Techniek Posthuma van start - Marknesse