Views
4 years ago

11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego

11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego

11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... -

Persstatement InCompany200 Onderzoek medewerkertevredenheid 2011 15-12-2011 Achtergrondinformatie Op vrijdag 9 december heeft het zakenblad InCompany een persbericht uitgebracht over de dalende medewerkertevredenheid van Nederlandse medewerkers, met Hago als hekkensluiter met een algemene tevredenheid van 5,54 op no. 135. In de week van 12 december hebben zij hun zakenblad InCompany verspreid, die 3x per jaar uitkomt met een bereik van ongeveer 52.000 mensen, gratis verstrekt aan directieleden van ondernemingen met >100 werknemers. Het blad publiceert jaarlijks de onderzoeksresultaten op medewerkertevredenheid, imago en klanttevredenheid onder de grootste werkgevers van Nederland in samenwerking met onderzoeksbureau Blauw. Resultaten en respons Hago Hago is sinds drie jaar meegenomen in dit onderzoek, waar gebruik wordt gemaakt van inwoners die zichzelf aanmelden voor deelname aan onderzoeken. Bij minimaal 15 respondenten belandt een bedrijf in de ‘InCompany’ ranking lijst op medewerkertevredenheid. 2010 2011 Algemeen 5,65 5,54 Functie 6,19 6,27 Cultuur 5,97 5,99 Arbeidsvoorwaarden 4,89 4,92 Carrière 5,30 4,2 Aan het onderzoek in 2011 hebben 20 medewerkers van Hago meegedaan. Het merendeel van de respondenten was vrouw, in de leeftijd 40 jaar en ouder, en merendeels laag opgeleid. Een kleiner deel is midden tot hoog opgeleid, en in het functiegebied verkoop, financien en marketing, ofwel, de respondenten zijn een mengeling van direct en indirect personeel, maar met een groot aandeel schoonmakers. Het is niet bekend of het medewerkers van Hago of Hago Zorg betreft, noch is er meer informatie over de regio. De reactie van Hago Een respons van minder dan 1% (20 op 6.500 medewerkers) is geen representatieve weergave van de organisatie om verregaande conclusies aan te verbinden. In het onderzoek zijn geen andere schoonmaakbedrijven betrokken, noch andere vergelijkbare benchmarkbedrijven in beveiliging, catering of groenvoorziening. Dit maakt een betrouwbare weergave of eerlijke vergelijking helaas niet mogelijk, en geeft daarmee een vertekend beeld naar de omgeving. Desalnietemin zien we de lage score we als een brancheprobleem in schoonmaak, een uiting van onvrede onder schoonmakers als gevolg van de prijzendruk in de branche. De verdringingsmarkt met grote druk op de prijzen resulteren in een hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en onvoldoende respect voor schoonmakers. De langste stakingen onder schoonmakers vorig jaar zijn daar een uiting van. Wij erkennen dat de branche, en soms ook wijzelf, in de afgelopen jaren zijn doorgeslagen in onverantwoorde tariefstellingen, en daarom is Hago zich actief gaan verzetten tegen de prijswaanzin. Hago werkt aan 63% van de aanbestedingen niet mee en lanceert initiatieven als Hago Next die de werkomstandigheden van schoonmakers verbeteren. Alhoewel we er nog niet zijn, Hago Nederland B.V. | Postbus 2619, 6401 DC Heerlen | In de Cramer 8, 6411 RS Heerlen T +31 (0)45 573 87 38 | F +31 (0)45 571 52 64 | info@hago.nl | www.hago.nl | KvK nr. 14030197

Magazine Goed van de Vebego foundation - Paapstvandam
Instituut voor dataverzameling en onderzoek - Het CentERpanel
Onderzoek Verwachtingen en wensen van senioren in ... - Pluspunt
onderzoek - Avs
ONDERZOEK STADSBENDES
de-nederlandse-afvalbranche-onderzoek-naar-strategie-rendement-en-bedrijfsvoering
Onderzoek-duurzaamheid-Nederlandse-stroomleveranciers-161014
ONDERZOEK STADSBENDES
Onderzoek naar Milieueffecten van dakbedekking - Verenigde ...
Een referentiebuffer voor huishoudens, onderzoek naar het ... - Nibud
Onderzoek 30 energiezuinige scholen en kantoren
het onderzoek aangeboden - Kerk in Actie
Zin in onderzoek - Open Universiteit Nederland
VBDO - Onderzoek kredietcrisis.pdf - MVO Nederland
Hoe verloopt de levensloop? - SEO Economisch Onderzoek
Nog een rondje van de buren - verdiepend onderzoek ... - KVNW
Opinie Pabo Onderzoek - Folia Web
16 mei 2011: presentatie Vebego - Fusienet ISD-WML
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Read more - Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten
Openbaar onderzoek afvalenergie centrale - Gemeente Kampenhout