21.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

In dit nummer o.a.<br />

W<strong>in</strong>naars Zilveren Camera bij CBK Emmen<br />

Nieuwe start Beelden <strong>in</strong> Gees<br />

De Foudgumse School: De kle<strong>in</strong>ste en noordelijkste academie<br />

Jan Adam Zandleven<br />

<strong>in</strong> Museum Flehite<br />

Mart<strong>in</strong> Huits<strong>in</strong>g bij<br />

Galerie Lauswolt<br />

Zhuang Hong Yi bij<br />

Willy Schoots<br />

ZESTIENDE JAARGANG NUMMER 4<br />

NEEM<br />

JULI/AUGUSTUS 2012<br />

mee!<br />

Zilveren Camera


<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Heerde<br />

pag<strong>in</strong>a 2 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

BEELDSCHOON<br />

Openstell<strong>in</strong>g beeldenpark<br />

Het beeldenpark is elke woensdag t/m zondag<br />

van 13.00 tot 17.00 uur vrij toegankelijk <strong>voor</strong> publiek.<br />

Expositie<br />

Nieuw <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Aan de rand van de horizon<br />

Veenweg 12,<br />

8181 NL Heerde<br />

landgoedhetveen.nl<br />

Theo Koster<br />

Kenmerkend <strong>voor</strong> zijn werk is de vlakverdel<strong>in</strong>g; grootse<br />

luchten boven land of water met een lage horizon en het<br />

heldere kleurgebruik is eigentijds. Zijn gevoel <strong>voor</strong> de juiste<br />

kleurkeuze en de dynamische verfbehandel<strong>in</strong>g creëren een<br />

specifieke sfeer <strong>in</strong> elk afzonderlijk schilderij. Verder maakt<br />

hij gebruik van grafische - en collagetechnieken.<br />

'het Veen'


Wessel Bezemer: professioneel beeldhouwer<br />

Na verschillende stages en studiereizen is Wessel Bezemer<br />

s<strong>in</strong>ds ruim achttien jaar werkzaam als professioneel<br />

beeldhouwer. Zijn beelden zijn opgenomen<br />

<strong>in</strong> collecties van particulieren, bedrijven en gemeente-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen.<br />

Hij exposeert regelmatig <strong>in</strong> zowel<br />

b<strong>in</strong>nen- als buitenland. Naast de artistieke kant van<br />

de beelden is <strong>voor</strong> hem ook het technische proces<br />

van belang. Het bronsgieten doet hij zelf volgens de a<br />

cire perdu methode wat een ambachtelijke, arbeids<strong>in</strong>tensieve<br />

manier van werken is. Door het bronsgieten,<br />

ciseleren en pat<strong>in</strong>eren zelf uit te voeren rust op<br />

ieder beeld de hand van de <strong>kunst</strong>enaar.<br />

Met zijn beelden wil hij een gevoel opwekken van<br />

ontzag <strong>voor</strong> de natuur om ons heen. Deze natuurlijke<br />

<strong>in</strong>spiratiebron uit zich <strong>in</strong> een fasc<strong>in</strong>atie <strong>voor</strong> vissen,<br />

vogels en de mens. Hij probeert zijn verbaz<strong>in</strong>g<br />

uit te drukken over de verscheidenheid van het leven<br />

op aarde.<br />

Wessel Bezemer heeft een atelier met eigen bronsgieterij<br />

<strong>in</strong> Drenthe, op Eemster 24, Dw<strong>in</strong>geloo. Het<br />

atelier ligt midden tussen de weilanden waar hij veel<br />

<strong>in</strong>spiratie uit de natuur haalt.<br />

Ellen de Jongh sublimeert landschapsbelev<strong>in</strong>g<br />

Reizen kun je overal: door de echte wereld, <strong>in</strong> je hoofd,<br />

door je boekenkast en <strong>in</strong> een schilderij. Dat laatste is<br />

alleen mogelijk als een <strong>kunst</strong>enaar de toeschouwer<br />

aanspoort om een verkenn<strong>in</strong>gstocht of expeditie te<br />

ondernemen. Kompas, landkaart en bagage zijn overbodig.<br />

Alles wat de kijker nodig heeft, zijn een open<br />

en ontvankelijke <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g en een bl<strong>in</strong>d vertrouwen<br />

<strong>in</strong> het vermogen van de <strong>kunst</strong>enaar om ongekende<br />

werelden, verrassende vergezichten, paradijselijke<br />

panorama’s of duizel<strong>in</strong>gwekkende droom-dome<strong>in</strong>en<br />

te openbaren.<br />

Ellen de Jongh laat ons dwalen door haar schilderijen.<br />

Wie op zoek gaat naar het houvast van herkenn<strong>in</strong>gspunten<br />

komt onherroepelijk op een dood spoor<br />

terecht. De <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g is moeilijk te herleiden tot<br />

bestaande locaties. De afwisselend desolate en flamboyante<br />

landschappen zijn weliswaar gebaseerd op<br />

concrete waarnem<strong>in</strong>gen, maar die zijn gefilterd en<br />

vertekend door persoonlijke gewaarword<strong>in</strong>gen. De<br />

imag<strong>in</strong>aire landschappen geven <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>ge samenhang<br />

een beeld van een fasc<strong>in</strong>erende wereld die<br />

alleen op doek en <strong>in</strong> de verbeeld<strong>in</strong>g van de <strong>kunst</strong>enaar<br />

bestaat.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 3<br />

2D en 3D ontmoeten elkaar <strong>in</strong> Uffelte<br />

Ellen de Jongh en Wessel Bezemer exposeren hun nieuwe<br />

schilderijen en beelden <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> en galerie van De Eshoeve<br />

Twee boeiende <strong>kunst</strong>enaars, die elkaar al enkele keren eerder<br />

hebben ontmoet op locale exposities <strong>in</strong> Drenthe, manifesteren zich<br />

nu op een gezamenlijke <strong>kunst</strong>happen<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Uffelte. Wessels nieuwe<br />

werken, uitgevoerd <strong>in</strong> steen, hout en brons, gegoten <strong>in</strong> eigen<br />

gieterij, staan <strong>in</strong> de romantische tu<strong>in</strong>, tussen weelderig groen en<br />

Ellens lyrisch abstracte doeken hangen <strong>in</strong> de sfeervolle galerie van de<br />

130 jaar oude boerderij.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

European recession, Ellen de Jongh, 2012<br />

Wanneer<br />

Zaterdag 14 juli (preview) en zondag 15 juli van 14.00 tot<br />

17.00 uur. Officiële open<strong>in</strong>g op zondag om 15.00 uur.<br />

Waar<br />

Galerie De Eshoeve, Dorpsstraat 19 Uffelte<br />

De <strong>kunst</strong>enaars zijn aanwezig om toelicht<strong>in</strong>g te geven over<br />

hun werk en vertonen films over de werkwijze en de techniek.<br />

Op zondag is er muzikale begeleid<strong>in</strong>g door de jazzband<br />

West End J.<br />

Deze unieke tentoonstell<strong>in</strong>g is na de open<strong>in</strong>g nog vele weken<br />

te bezichtigen, ieder 1e en 3e weekend van de maand<br />

van 13.00 tot 17.00 uur en natuurlijk altijd na een telefonisch<br />

afspraak tel. 0521 351050.<br />

www.de-eshoeve.nl www.wesselbezemer.nl<br />

Kunsthappen<strong>in</strong>g<br />

14 & 15 juli, 14.00-17.00 uur<br />

Galerie De Eshoeve, Dorpsstraat 19, Uffelte


KLASSIEKEACADEMIE<br />

<strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong><br />

VAKOPLEIDINGEN SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN<br />

klassieke-academie.nl<br />

Klassieke Academie <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> Akerkhof 43C 9712 BC Gron<strong>in</strong>gen<br />

19e<br />

Telefoon: 050 3189202 Email: <strong>in</strong>fo@klassieke-academie.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 4 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

<strong>kunst</strong>huis<br />

secretarie<br />

Hoofdstraat 22<br />

7941 AG Meppel<br />

telefoon 0522 850 644<br />

www.<strong>kunst</strong>huissecretarie.nl<br />

2 juni t/m 2 september 2012<br />

Stien<br />

Eels<strong>in</strong>gh<br />

GROTE OVERZICHTSTENTOONSTELLING<br />

open<strong>in</strong>gstijden di t/m zo 13.00 - 17.00 uur<br />

do 10.00 - 17.00 uur<br />

vr 13.00 - 17.00 uur<br />

18.00 - 20.00 uur<br />

gratis toegang


Zhuang Hong Yi – zwelgen <strong>in</strong> materie<br />

Schilder<strong>kunst</strong> als constellatie<br />

van ervar<strong>in</strong>gen<br />

De opmars van Zhuang Hong Yi <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> begon al weer<br />

bijna tw<strong>in</strong>tig jaar geleden met een expositie <strong>in</strong> Galerie Waalkens<br />

(F<strong>in</strong>sterwolde) <strong>in</strong> 1993. Daarna volgden exposities <strong>in</strong> andere plaatsen<br />

<strong>in</strong> Noord en Oost <strong>Nederland</strong>. Het Gron<strong>in</strong>ger Museum toonde het werk<br />

van Zhuang Hong Yi <strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong> 2002 <strong>in</strong> een groepsexpositie en<br />

vijf jaar later solo. Vorig jaar was hij één van de we<strong>in</strong>ige <strong>kunst</strong>enaars<br />

van wie tijdens Art Amsterdam <strong>in</strong> meerdere stands werk te zien was.<br />

Dat is overigens niet verwonderlijk, want verspreid over <strong>Nederland</strong><br />

exposeren vier galeries met enige regelmaat recent werk van hem.<br />

De E<strong>in</strong>dhovense Galerie Willy Schoots is daar één van.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

De laatste jaren wordt het werk van de <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a<br />

geboren <strong>kunst</strong>enaar (Shichuan, 1962) gekenmerkt<br />

door een sterke fasc<strong>in</strong>atie <strong>voor</strong> bloemen <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met het toepassen van assemblagetechnieken die<br />

zijn honger naar materie onderstrepen. Zhuang<br />

Hong Yi zwelgt <strong>in</strong> materie. Hij schuwt overdaad niet<br />

en zoekt steeds naar de grenzen van de veelheid.<br />

Dat levert schilderijen en objecten op die een<br />

ongekende rijkdom openbaren, zowel aan kleur als<br />

aan beweg<strong>in</strong>g, materie en tactiele ervar<strong>in</strong>gen. In<br />

ouder werk was dat niet anders, al was de thematiek<br />

aanvankelijk meer beladen dan <strong>in</strong> zijn nieuwste werk.<br />

In de recente Flowers-serie nemen de bloemvormen,<br />

met hun gepolijste uiterlijk, haast het complete<br />

beeldvlak <strong>in</strong> beslag. Dat is een zijdel<strong>in</strong>gse verwijz<strong>in</strong>g<br />

naar de vergezichten van het Gron<strong>in</strong>gse platteland<br />

waar Zhuang jarenlang woonde en werkte. Maar: de<br />

handgemaakte papieren bloemen die er<strong>in</strong> verwerkt<br />

zijn komen uit Ch<strong>in</strong>a!<br />

Integratie<br />

Aansluiten bij het leven <strong>in</strong> zijn geboorteland. Zhuang<br />

Hong Yi doet het graag en veel! Hoewel hij en zijn<br />

vrouw Lu Luo (eveneens beeldend <strong>kunst</strong>enaar) al<br />

weer geruime tijd <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> wonen en werken,<br />

manifesteert zijn artistieke oeuvre zich als een<br />

constellatie van ervar<strong>in</strong>gen en gedachten die onder<br />

meer teruggaan naar het leven <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a. In de<br />

gemengde technieken van Zhuang Hong Yi vormt<br />

de Ch<strong>in</strong>ese cultuur een belangrijke basis, maar<br />

daarnaast is <strong>in</strong>tegratie tussen Ch<strong>in</strong>ese en westerse<br />

cultuur een essentieel gegeven. Zijn werk gaat niet<br />

alleen over kleur en compositie, maar ook over<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen en verwijz<strong>in</strong>gen naar het land van<br />

herkomst en de westerse wereld waar hij deel van<br />

uitmaakt.<br />

In Galerie Willy Schoots onderstreept de <strong>kunst</strong>enaar<br />

opnieuw zijn uitgesproken <strong>voor</strong>keur <strong>voor</strong> de collage-<br />

en/of assemblagetechniek. Doorgaans fungeren<br />

enorme vellen rijstpapier als beelddragers. De daarop<br />

aangebrachte verflagen worden gecomb<strong>in</strong>eerd met<br />

het gebruik van andere materialen. Zhuangs recente<br />

bloemschilderijen beg<strong>in</strong>nen met een onderlaag van<br />

rijstpapieren bloemvormen die gemaakt worden<br />

<strong>in</strong> ambachtelijke werkplaatsen <strong>in</strong> Beij<strong>in</strong>g en <strong>in</strong><br />

de omgev<strong>in</strong>g van Shanghai. Ze zijn beschilderd<br />

<strong>in</strong> effen kleuren. Zhuang gebruikt soms de<br />

achterkant van deze bloemvormen of hij bevestigt ze<br />

samengevouwen op het doek. Vervolgens brengt hij<br />

een matte beschermende laag aan, waar hij <strong>in</strong> een<br />

volgende fase overheen schildert met acrylverf. Ook<br />

voegt hij alledaagse materialen toe, zoals plastic.<br />

De objecten van Zhuang worden <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>ese<br />

werkplaatsen door ambachtslieden en schrijnwerkers<br />

op basis van door hem aangeleverde ontwerpen<br />

uitgevoerd <strong>in</strong> hout, roestvrij staal en andere<br />

materialen. De objecten komen ‘vanzelfsprekend’<br />

<strong>voor</strong>t uit de schilderijen. Ze behandelen dezelfde<br />

thema’s, maar de uitvoer<strong>in</strong>g verschilt, al blijft de<br />

gelaagdheid ook <strong>in</strong> de objecten een vast gegeven. In<br />

een serie porsele<strong>in</strong>en objecten komen elementen<br />

<strong>voor</strong> (zoals het gebruik van triviale of obligate<br />

dagelijkse <strong>voor</strong>werpen) die doen denken aan Pop Art,<br />

maar de <strong>kunst</strong>enaar laat niet na deze verwijz<strong>in</strong>gen<br />

te comb<strong>in</strong>eren met zijn eigen stijl en beeldtaal. Zo<br />

brengt hij ongebruikelijke verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen tot stand<br />

die er<strong>voor</strong> zorgen dat hij <strong>in</strong> zijn werk een veilige<br />

afstand creëert ten opzichte van vroegere strom<strong>in</strong>gen<br />

waarmee zijn werk een relatie heeft.<br />

Intuïtief<br />

Zijn mixed media maken <strong>in</strong> één oogopslag duidelijk<br />

dat schilderen <strong>in</strong> de optiek van Zhuang Hong Yi niet<br />

losgezien kan worden van componeren, ordenen,<br />

compileren en rangschikken. Zijn werk wordt<br />

zorgvuldig opgebouwd, al ziet het e<strong>in</strong>dresultaat er<br />

altijd vlot en losjes uit. Schilderen is <strong>voor</strong> Zhuang<br />

<strong>in</strong> zekere z<strong>in</strong> nog steeds een vorm van schrijven.<br />

Hij vertelt verhalen die uite<strong>in</strong>delijk uitmonden <strong>in</strong><br />

op zichzelf staande artistieke gebeurtenissen. De<br />

<strong>kunst</strong>enaar werkt <strong>in</strong>tuïtief, snel en zonder lang na<br />

te denken, maar blijft wel trouw aan de gelaagde<br />

werkwijze die zijn handelsmerk is geworden. Ook<br />

de dialoog tussen figuratieve en abstracte elementen<br />

blijft overe<strong>in</strong>d.<br />

Opvallend is de sensuele uitstral<strong>in</strong>g van Zhuangs<br />

werk. De bloemen zien er verleidelijk uit en roepen<br />

een onbedw<strong>in</strong>gbare behoefte op om ze aan te raken.<br />

Zowel de schilderijen als de objecten van de Ch<strong>in</strong>ese<br />

<strong>kunst</strong>enaar prikkelen de z<strong>in</strong>nen. Essentieel is hun<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 5<br />

fysieke aanwezigheid. Daarnaast bezitten ze het<br />

vermogen om een ruimte te bespelen en te veroveren.<br />

Zelf benadrukt de <strong>kunst</strong>enaar dat hij het <strong>in</strong> zijn werk<br />

(ook) wil hebben over structuur en gebaar. Daarnaast<br />

bezitten zijn schilderijen en objecten een sterke<br />

muzikale component als gevolg van het ritme en de<br />

herhal<strong>in</strong>gspatronen die er <strong>in</strong> <strong>voor</strong>komen. De sporen<br />

van het schepp<strong>in</strong>gsproces blijven zichtbaar en de<br />

artistieke handel<strong>in</strong>gen zijn eenvoudig te traceren.<br />

Perfecte mix<br />

De relatie met de Ch<strong>in</strong>ese cultuur manifesteert<br />

zich <strong>in</strong> het recente werk <strong>voor</strong>al op het gebied<br />

van sfeer en toonzett<strong>in</strong>g. Zonder schroom maakt<br />

Zhuang gebruik van elementen uit de westerse<br />

en oosterse traditionele genres, zoals landschap,<br />

stilleven en portret. Toch gaat hij met een bocht om<br />

<strong>voor</strong>spelbare pastiches heen. Het blijft lastig (zo niet<br />

onmogelijk) om zijn werk te ontleden, te analyseren<br />

of te herleiden tot de <strong>kunst</strong>historische bronnen<br />

en referentiekaders die er<strong>in</strong> verwerkt zijn. Een<br />

vleugje impressionisme, abstract expressionistische<br />

beeldtaal, conceptuele seriematige aanpak,<br />

elementen van Ch<strong>in</strong>ese teken<strong>kunst</strong>, een eclectische<br />

benader<strong>in</strong>g en andere <strong>in</strong>vloeden zijn opgegaan <strong>in</strong><br />

een nieuwe en ondeelbare eenheid, een perfecte mix<br />

waar<strong>in</strong> niets meer is wat het aanvankelijk was.<br />

Hoewel hij <strong>voor</strong>al veel waarder<strong>in</strong>g oogst <strong>voor</strong> werk<br />

waar<strong>in</strong> dynamische processen toonaangevend<br />

zijn, maakt Zhuang ook bedachtzame en bijna<br />

contemplatieve schilderijen waar<strong>in</strong> hij de stilte<br />

sublimeert. Naast de bloemenserie valt een serie<br />

semi-fictieve portretten op waar<strong>in</strong> de symbolische<br />

lad<strong>in</strong>g prom<strong>in</strong>ent aanwezig is. Evidente verwijz<strong>in</strong>gen<br />

naar iconen als Mao Zedong en Marilyn Monroe<br />

sporen aan tot associëren en het zoeken van diepere<br />

betekenislagen. Ook roepen ze vragen op over<br />

de persoonlijke standpunten van de <strong>kunst</strong>enaar<br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot dogma’s, glamour, idealen en<br />

ideaalbeelden.<br />

■ Zhuang Hong Yi, t/m 11 augustus <strong>in</strong> Galerie Willy Schoots,<br />

Willemstraat 27, E<strong>in</strong>dhoven. Open: wo-vr 11-18, za 11-17.


ZomerSalon<br />

juli en augustus 2012<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

Gedurende de thema-exposities is de galerie<br />

op de volgende tijden geopend:<br />

vrijdag van 12.00-22.00 uur<br />

zaterdag en zondag van 12.00-18.00 uur<br />

Op andere tijden kunt u de galerie bezoeken na<br />

een telefonische afspraak.<br />

14 07<br />

09 09<br />

2012<br />

Noorderlicht Fotogalerie<br />

Akerkhof 12, Gron<strong>in</strong>gen<br />

050 318 22 27<br />

<strong>in</strong>fo@noorderlicht.com<br />

www.noorderlicht.com<br />

open<strong>in</strong>gstijden<br />

woensdag t/m zondag<br />

12.00-18.00 uur<br />

toegang gratis<br />

Gedurende de zomermaanden juli en augustus houden we onze jaarlijkse<br />

ZomerSalon. We presenteren werk van de vaste <strong>kunst</strong>enaars verbonden aan<br />

de galerie.<br />

Beelden van:<br />

Loet van Veen<br />

Jissy Keuenhof<br />

Hanneke Pereboom<br />

John Deckers<br />

Alie Kalverda<br />

Frans en Truus van der Veld<br />

In “De Verbeelde Stadstu<strong>in</strong>” staan deze keer de beelden van Loet van Veen<br />

en Jissy Keuenhof centraal.<br />

Met Loet van Veen werken al s<strong>in</strong>ds de opricht<strong>in</strong>g van de galerie. Hij heeft <strong>in</strong><br />

de loop der jaren een groot oeuvre aan bronzen opgebouwd.<br />

Realistische en fi guratieve beelden. In de galerie hebben we een grote<br />

collectie van hem <strong>in</strong> diverse grootte en prijsklasse.<br />

Ook met Jissy Keuenhof werken we al vele jaren. Zij heeft een heel eigen<br />

stijl en giet de beelden zelf. Het zijn fantasierijke eigenz<strong>in</strong>nige beelden,<br />

van Mulfen tot blije vogels. Helaas is ze vertrokken naar Mexico. Voor haar<br />

vertrek hebben we nog een grote serie beelden van haar kunnen betrekken.<br />

Deze beelden kunnen we gedurende de ZomerSalon aanbieden <strong>voor</strong><br />

bijzondere prijzen.<br />

Schilderijen van:<br />

Anky Ess<strong>in</strong>k<br />

René van der Hoofd<br />

Hélène Terlien<br />

Marten Randa<br />

pag<strong>in</strong>a 6 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

Zowel Anky Ess<strong>in</strong>k als Marten Randa zijn dit jaar 70 jaar geworden en dat<br />

willen we vieren met een dubbel expositie. Speciaal <strong>voor</strong> deze bijzondere<br />

gelegenheid hebben ze nieuwe werken gemaakt.<br />

Het vaak <strong>in</strong>getogen werk van Anky en het dynamische werk van Marten<br />

maken deze expositie bijzonder spannend.<br />

Paolo Pellegr<strong>in</strong><br />

Dies Irae<br />

Dies Irae (Dag van toorn) is het eerste retrospectief van de veelvuldig<br />

onderscheiden Magnum fotograaf Paolo Pellegr<strong>in</strong>.<br />

Pellegr<strong>in</strong>’s fotoseries en reportages zijn hard, vaak tragisch, en<br />

verslaan oorlog, gevangenschap en natuurrampen. Pellegr<strong>in</strong> werkt<br />

onbe<strong>voor</strong>oordeeld en volgt met zijn ogen wat er om hem heen<br />

gebeurt, om het vervolgens te duiden <strong>in</strong> het licht van zijn ruime<br />

ervar<strong>in</strong>g als journalist en zijn compassie als mens.<br />

Paolo Pellegr<strong>in</strong> is als geen ander <strong>in</strong> staat gebleken de lessen en<br />

pr<strong>in</strong>cipes van de fotojournalistieke traditie te vernieuwen en te<br />

vertalen <strong>in</strong> een nieuwe eigentijdse taal.<br />

Open<strong>in</strong>g vrijdag 13 juli om 17.00 uur. U bent van harte welkom.<br />

Steeds wisselende exposities van<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong>.<br />

Stationsweg 41<br />

9671 AM W<strong>in</strong>schoten<br />

Tel: (0597) 41 41 40<br />

<strong>in</strong>fo@galeriemartenranda.nl<br />

www.galeriemartenranda.nl


Het Centrum Beeldende Kunst Emmen brengt van 7 juli t/m 2<br />

september de tentoonstell<strong>in</strong>g Zilveren Camera 2011, met de<br />

prijsw<strong>in</strong>naars van de <strong>Nederland</strong>se fotojournalistiek.<br />

Zilveren Camera<br />

bij het CBK Emmen<br />

B<strong>in</strong>nenlands nieuws: Joost van den Broek.<br />

De Zilveren Camera 2011, de belangrijkste prijs <strong>voor</strong><br />

fotojournalisten <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>, is dit <strong>voor</strong>jaar <strong>in</strong> het<br />

Fotomuseum Den Haag toegekend aan fotograaf<br />

Joost van den Broek (1967). Op zijn foto is te zien dat<br />

de buren willen dat de penn<strong>in</strong>gmeester van pedofielenverenig<strong>in</strong>g<br />

Martijn uit hun buurt <strong>in</strong> Hengelo<br />

vertrekt. Ze lijken het recht <strong>in</strong> eigen hand te willen<br />

nemen. De foto is uit bijna 10.000 <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen verkozen<br />

tot de beste persfoto van 2011. Joost van den<br />

Broek maakte zijn foto <strong>voor</strong> de Volkskrant.<br />

Volgens de jury geeft de w<strong>in</strong>nende foto van Joost<br />

van den Broek een glashelder beeld van <strong>Nederland</strong><br />

anno 2011. Een multiculturele samenlev<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong><br />

ongeduld, agressie en de neig<strong>in</strong>g om het recht <strong>in</strong> eigen<br />

hand te nemen de overhand lijken te krijgen.<br />

Joost van den Broek laat dit zien door tussen de<br />

mensen, maar toch op gepaste afstand te gaan staan.<br />

Portretten: Siese Veenstra.<br />

Verhaal<br />

Behalve de w<strong>in</strong>naar van de Zilveren Camera zijn <strong>in</strong><br />

Emmen alle genom<strong>in</strong>eerde en w<strong>in</strong>nende foto’s uit<br />

de andere categorieën te zien: b<strong>in</strong>nenlands nieuws,<br />

b<strong>in</strong>nenland documentair, dagelijks nieuws, sport,<br />

<strong>kunst</strong>-cultuur en enterta<strong>in</strong>ment, portretten, bui-<br />

Buitenlands nieuws: Jorge Dirkx.<br />

B<strong>in</strong>nenlands nieuws: Koen van Weel.<br />

Nationale Portretprijs: Annaleen Louwes.<br />

tenlands nieuws en buitenland documentair.<br />

Onderdeel van de tentoonstell<strong>in</strong>g De Zilveren Camera<br />

is ook de w<strong>in</strong>naar van de Canon Prijs. De Canon<br />

Prijs beloont het beste fotoverhaal dat <strong>in</strong> 2011<br />

is voltooid. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de<br />

wijze waarop de fotograaf zijn of haar verhaal doet.<br />

Het gebruik van nieuwe platformen, zoals websites,<br />

sociale media of YouTube, speelt bij de beoordel<strong>in</strong>g<br />

een sterke rol.<br />

Na rijp beraad besloot de jury unaniem de Canon<br />

Prijs toe te kennen aan het project Nomads life van<br />

Jeroen Toirkens (1971), een project waarbij de diverse<br />

podia en technieken - fotoboek, filmpjes, website<br />

en expositie - elkaar versterken. Een project ook dat<br />

<strong>in</strong> deze jachtige tijden benadrukt dat een jarenlange<br />

concentratie op één onderwerp leidt tot nieuwe<br />

<strong>in</strong>zichten, kennis en beelden die de clichés superieur<br />

ontstijgen.<br />

Tot slot ziet u de w<strong>in</strong>naar van de Nationale Portretprijs<br />

2011, Annaleen Louwes. Ze heeft met haar<br />

w<strong>in</strong>nende foto een kroon gezet op haar <strong>in</strong>drukwekkende<br />

oeuvre. Het portret lijkt een portret van een<br />

Hollandse meester. De foto herbergt een uitzonderlijke<br />

emotie, is prachtig van kleur en is daarmee<br />

een toonbeeld van klassieke portret<strong>kunst</strong>. Louwes,<br />

die niet altijd <strong>voor</strong> schoonheid kiest, benadert juist<br />

met dit portret de esthetische perfectie.<br />

Foto op cover:<br />

‘Mila’ van Allard de Witte, een portret uit zijn serie met k<strong>in</strong>deren<br />

met het Foetaal Alcohol Syndroom. FAS wordt veroorzaakt<br />

door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.<br />

■ De Zilveren Camera 2011, van 7 juli t/m 2 september bij<br />

het CBK Emmen, De Fabriek, Emmerweg 88b, Emmen. Open<br />

wo-zo 13-17.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 7<br />

KNSTNWS<br />

Scher<strong>in</strong>ga-collectie<br />

<strong>in</strong> Gorssel<br />

De Gelderse zakenman Hans Melchers<br />

heeft een groot deel van de <strong>kunst</strong>verzamel<strong>in</strong>g<br />

van Dirk Scher<strong>in</strong>ga overgenomen.<br />

Het gaat om zo’n duizend werken van<br />

de ongeveer 1.240 magisch realistische<br />

<strong>kunst</strong>werken uit de collectie. Melchers wil<br />

de verzamel<strong>in</strong>g met schilderijen van onder<br />

anderen Carel Will<strong>in</strong>k, Pyke Koch en Charley<br />

Toorop onderbrengen <strong>in</strong> een nieuw<br />

museum. Dat zal gehuisvest worden <strong>in</strong><br />

het huidige gemeentehuis <strong>in</strong> Gorssel, dat<br />

e<strong>in</strong>d dit jaar vrijkomt. Het door Hans van<br />

Heeswijk ontworpen museum opent naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het <strong>voor</strong>jaar van 2014.<br />

Teylers v<strong>in</strong>dt 3 Rafaëls<br />

Het Teylers Museum <strong>in</strong> Haarlem heeft drie<br />

teken<strong>in</strong>gen van Rafaël (1483-1520) herontdekt.<br />

De teken<strong>in</strong>gen<br />

werden<br />

eerst toegeschreven<br />

aan zijn<br />

leerl<strong>in</strong>gen. Maar<br />

na uitgebreid<br />

onderzoek<br />

blijkt dat ze van<br />

de hand van<br />

de Italiaanse<br />

renaissance<strong>kunst</strong>enaar<br />

zelf<br />

moeten zijn.<br />

De teken<strong>in</strong>gen<br />

worden getoond<br />

<strong>in</strong> de allereerste Rafaël-tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

<strong>Nederland</strong>, die e<strong>in</strong>d september opent <strong>in</strong><br />

het Teylers Museum.<br />

L<strong>in</strong>tje <strong>voor</strong> Han Benn<strong>in</strong>k<br />

Op de laatste dag van zijn solotentoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Museum Belvédère <strong>in</strong> Heerenveen<br />

is Han Benn<strong>in</strong>k geridderd <strong>in</strong> de Orde van<br />

Oranje-Nassau. Benn<strong>in</strong>k (70) ontv<strong>in</strong>g de onderscheid<strong>in</strong>g<br />

<strong>voor</strong> zijn meer dan 50-jarige<br />

carrière als beeldend <strong>kunst</strong>enaar en als<br />

<strong>in</strong>ternationaal succesvol slagwerker. Hij<br />

speelt onder meer een prom<strong>in</strong>ente rol bij<br />

de <strong>kunst</strong>manifestatie Kunst op Kamers <strong>in</strong><br />

De Rijp.<br />

Nieuwe directeur<br />

Gron<strong>in</strong>ger Museum<br />

Andreas Blühm (1959) is benoemd tot<br />

de nieuwe directeur van het Gron<strong>in</strong>ger<br />

Museum. De <strong>kunst</strong>historicus is geboren<br />

<strong>in</strong> Berlijn en groeide op <strong>in</strong> Bremen. Dr.<br />

Andreas Blühm is onder meer verantwoordelijk<br />

geweest <strong>voor</strong> het tentoonstell<strong>in</strong>gsbeleid<br />

van het Van Gogh Museum.<br />

Hij heeft een <strong>in</strong>ternationale reputatie en<br />

is een specialist <strong>in</strong> de negentiende-eeuwse<br />

<strong>kunst</strong>, wat als een verbred<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> het<br />

Gron<strong>in</strong>ger Museum aanwezige expertise<br />

wordt gezien. Blühm beg<strong>in</strong>t zijn werkzaamheden<br />

<strong>in</strong> augustus.<br />

De Nieuwe Rembrandt<br />

Alex Jacobs (1973) is uitgeroepen tot<br />

w<strong>in</strong>naar van De Nieuwe Rembrandt, een<br />

televisieprogramma van de AVRO. Het<br />

werk van de Rotterdamse <strong>kunst</strong>enaar is<br />

te zien <strong>in</strong> het Haags Gemeentemuseum.<br />

Eerder won Jacobs al de Kon<strong>in</strong>klijke prijs<br />

<strong>voor</strong> Vrije Schilder<strong>kunst</strong> (2008).<br />

Ideeënbus KunstKrant<br />

Heeft u ideeën of suggesties <strong>voor</strong> de KunstKrant?<br />

Stuur ze ons. U kunt uw opmerk<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>gezonden<br />

brieven mailen naar: <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com


KNSTNWS<br />

R<strong>in</strong>sema-vleugel<br />

Na de grote belangstell<strong>in</strong>g die Museum<br />

Drachten heeft gekregen <strong>voor</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Thijs/Evert R<strong>in</strong>sema – avant-garde<br />

<strong>in</strong> Drachten, is er <strong>in</strong> het museum een<br />

permanente ‘R<strong>in</strong>semavleugel’ geopend.<br />

Hier zijn de belangrijkste werken van de<br />

gebroeders R<strong>in</strong>sema ondergebracht. Daartussen<br />

zit ook een aantal nooit eerder geexposeerde<br />

werken, waar Museum Drachten<br />

recentelijk de beschikk<strong>in</strong>g over kreeg.<br />

Werk van Thijs en Evert R<strong>in</strong>sema is ook te<br />

zien <strong>in</strong> de grote tentoonstell<strong>in</strong>g R<strong>in</strong>s en<br />

Does bij Mondriaan, t/m 30 september <strong>in</strong><br />

het Mondriaanhuis <strong>in</strong> Amersfoort.<br />

Johannes Vermeer Prijs<br />

<strong>voor</strong> Marlene Dumas<br />

De Johannes Vermeer Prijs 2012 is toegekend<br />

aan Marlene Dumas. De jury heeft<br />

haar eenstemmig <strong>voor</strong>gedragen vanwege<br />

haar uitzonderlijke schilder<strong>kunst</strong>ige<br />

talenten en haar ongeëvenaarde vermogen<br />

menselijke emoties <strong>in</strong> beeld vast te leggen.<br />

Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra<br />

zal de prijs 29 oktober <strong>in</strong> Delft uitreiken.<br />

Aan deze staatsprijs <strong>voor</strong> de <strong>kunst</strong>en is een<br />

geldbedrag verbonden van 100.000 euro.<br />

Btw op <strong>kunst</strong> terug<br />

naar laag tarief<br />

In het ‘Lenteakkoord’ is overeengekomen<br />

dat het btw-tarief <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> terug gaat<br />

naar 6%. Het laatste kab<strong>in</strong>et had de btw<br />

<strong>voor</strong> de <strong>kunst</strong>sector <strong>in</strong> 2011 verhoogd naar<br />

19%. Eerder werd al bekend dat het tarief<br />

<strong>voor</strong> de podium<strong>kunst</strong>en weer verlaagd<br />

zou worden. Nu gaat dus ook de btw <strong>voor</strong><br />

de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> weer terug naar het<br />

oorspronkelijke, lage tarief.<br />

Kunstprijs Nordhorn<br />

Benjam<strong>in</strong> Bergmann uit München heeft<br />

de Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2012<br />

ontvangen. De <strong>in</strong>stallatie<strong>kunst</strong>enaar won<br />

€ 4.500,- en krijgt <strong>in</strong> het najaar de gelegenheid<br />

te exposeren <strong>in</strong> de Städtische Galerie<br />

Nordhorn.<br />

Art Amsterdam afgelast<br />

Kunstbeurs Art Amsterdam, die dit jaar<br />

<strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong> september plaats zou<br />

v<strong>in</strong>den, is afgeblazen. Het vernieuwde<br />

concept van de beurs stuitte op weerstand<br />

van de deelnemers. Art Amsterdam was<br />

altijd <strong>in</strong> mei <strong>in</strong> de RAI. Het was de bedoel<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> september op een nieuwe locatie<br />

<strong>in</strong> Amsterdam Noord een compactere en<br />

kwalitatief betere beurs te organiseren.<br />

Hierdoor ontstond onvrede onder de deelnemende<br />

galerieën.<br />

Omdat Art Amsterdam niet meer <strong>in</strong> mei<br />

plaatsvond, was er <strong>in</strong> de RAI een nieuwe<br />

<strong>kunst</strong>beurs met een oude, bekende naam:<br />

de KunstRAI. Er kwamen zo’n 12.000<br />

bezoekers op af.<br />

Vanwege de nieuwe koers en het uite<strong>in</strong>delijke<br />

afgelasten van Art Amsterdam was<br />

ondertussen al een nieuwe <strong>kunst</strong>beurs<br />

ontstaan, georganiseerd door gedupeerde<br />

<strong>kunst</strong>enaars: Unfair Amsterdam. Deze alternatieve<br />

beurs zal e<strong>in</strong>d september plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Zie www.unfairamsterdam.nl<br />

Giclée <strong>voor</strong> abonnee<br />

De giclée van Peter Durieux is deze keer gewonnen door<br />

de heer K. Geijzendorffer uit Veendam. Gefeliciteerd!<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt abonnee en u<br />

krijgt de KunstKrant thuisgestuurd. Iedere twee maanden<br />

wordt een andere giclée verloot onder de nieuwe abonnees.<br />

Zie de bon <strong>in</strong> deze krant.<br />

Jan Adam Zandleven kwam op dreef <strong>in</strong> de buitenlucht<br />

“Mijn leven is één passie <strong>voor</strong> de <strong>kunst</strong>” schreef Jan Adam<br />

Zandleven <strong>in</strong> 1906 aan de <strong>in</strong>vloedrijke <strong>kunst</strong>handelaar en –<br />

Kle<strong>in</strong>e Meester met grote kwaliteiten<br />

pedagoog H.P. Bremmer. Zandleven was destijds 38 jaar en bezig<br />

om een carrière als <strong>kunst</strong>schilder op te bouwen. Hij schilderde<br />

<strong>voor</strong>namelijk stillevens en landschappen, maar maakte ook<br />

een aantal fraaie boeren<strong>in</strong>terieurs en dorpsgezichten waar<strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>vloed van V<strong>in</strong>cent van Gogh en Théophile de Bock doorschemert.<br />

Museum Flehite <strong>in</strong> Amersfoort toont circa vijftig werken van<br />

Zandleven, <strong>in</strong> samenhang met <strong>kunst</strong>enaars uit zijn nabije<br />

omgev<strong>in</strong>g, zoals Bremmer, Jakob Nieweg en Jan Carbaat.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 8<br />

Eigenlijk is de aanduid<strong>in</strong>g ‘Kle<strong>in</strong>e Meesters’ een<br />

onbruikbare term: een conta<strong>in</strong>erbegrip dat te pas<br />

en <strong>voor</strong>al te onpas wordt gebruikt. Toch begrijpt<br />

iedereen onmiddellijk wat er ongeveer mee wordt<br />

bedoeld en wie tot de categorie van kle<strong>in</strong>e meesters<br />

gerekend kunnen worden. Het gaat om bekwame<br />

<strong>kunst</strong>enaars die nooit echt bekend zijn geworden,<br />

later <strong>in</strong> de vergetelheid zijn geraakt of doelbewust<br />

zelf de anonimiteit verkozen.<br />

Hun werk rechtvaardigt een hogere status en meer<br />

bekendheid dan hen ten deel is gevallen. Jacob<br />

Nieweg is zo’n kle<strong>in</strong>e meester. Gust van de Wall<br />

Perné en Loe Saalborn worden eveneens tot deze<br />

categorie gerekend. En ook Jan Adam Zandleven. Ja<br />

<strong>in</strong>derdaad: Jan Adam Zandleven. Zijn naam is m<strong>in</strong>der<br />

bekend dan hij gezien zijn vroegere reputatie en de<br />

nog steeds onvolprezen kwaliteiten van zijn werk<br />

verdient. Zijn relatief korte leven en late artistieke<br />

roep<strong>in</strong>g, maar ook de tegenwerk<strong>in</strong>g die hij <strong>in</strong> zijn<br />

directe omgev<strong>in</strong>g ondervond en zijn bescheidenheid<br />

hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen.<br />

Jan Adam Zandleven (1868–1923) verkoos de stilte<br />

van zijn atelier en van de natuur. De mentaliteit<br />

van de stille schilder is een bekend gegeven. Een<br />

uitgesproken <strong>voor</strong>keur <strong>voor</strong> een leven <strong>in</strong> de luwte<br />

kan geen kwaad, zolang anderen zich maar over je<br />

ontfermen. Zandleven begreep dat.<br />

Hoe bescheiden hij ook was, hij schroomde<br />

niet om contact te zoeken met de <strong>in</strong> zijn tijd<br />

gerenommeerde en ‘grote’ H.P. Bremmer. Zo<br />

ambitieus en zelfverzekerd was hij wel! De bekende<br />

<strong>kunst</strong>handelaar en <strong>kunst</strong>pedagoog Bremmer zag wel<br />

wat <strong>in</strong> het werk van de zoon van een verffabrikant uit<br />

Koog aan de Zaan die weigerde zijn vader op te volgen<br />

en daardoor het ongenoegen en de tegenwerk<strong>in</strong>g van<br />

de familie over zich afriep. Hij trotseerde het verzet<br />

en koesterde de belangstell<strong>in</strong>g van Bremmer die hem<br />

met een maandelijkse toelage aan het werk hield.<br />

Duwtje<br />

Het begrip ‘Kle<strong>in</strong>e Meesters’ is een letterlijke<br />

vertal<strong>in</strong>g van het Engelse ‘Little Masters’ (Duits:<br />

Kle<strong>in</strong>meister) dat aanvankelijk alleen gebruikt werd<br />

als aanduid<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> een groepje Duitse grafici dat<br />

zich <strong>in</strong> de 16de eeuw specialiseerde <strong>in</strong> het maken<br />

van kle<strong>in</strong>e, zeer gedetailleerde prenten. Later<br />

werden er ook de m<strong>in</strong>der bekende leerl<strong>in</strong>gen van<br />

meesterschilders als Rembrandt mee aangeduid<br />

en de schilders die <strong>in</strong> de 19de en 20ste eeuw net<br />

even achter de grote vernieuwers aankwamen. Ze<br />

schilderden verdienstelijk, misschien zelfs virtuoos,<br />

maar konden niet opboksen tegen hun illustere<br />

<strong>voor</strong>gangers of tijdgenoten.<br />

Van Zandleven is bekend dat hij V<strong>in</strong>cent van Gogh<br />

en Théophile de Bock bewonderde en ook elementen<br />

van hun stijl en schildertrant overnam <strong>in</strong> zijn<br />

pasteuze schilderijen. Als schilder was hij autodidact,<br />

maar aan zijn werk is het gebrek aan academische<br />

schol<strong>in</strong>g niet af te lezen. Voor de gedreven schilder<br />

gold dat oefen<strong>in</strong>g <strong>kunst</strong> baart. Hij oefende veel.<br />

Buitensporig veel zelfs. Bloemschilderijen,<br />

stillevens, bosgezichten, boerenschuren, bloeiende<br />

boomgaarden, <strong>in</strong>terieurstukken.<br />

In het beg<strong>in</strong> was zijn stijl naturalistisch<br />

impressionistisch. In later werk duiken<br />

po<strong>in</strong>tillistische <strong>in</strong>vloeden op die door een vrij sober<br />

palet worden getemperd. De zware en enigsz<strong>in</strong>s<br />

sombere po<strong>in</strong>tillistische toets wordt Zandlevens<br />

handelsmerk bij uitstek. Zijn idioom wordt door<br />

zowel <strong>kunst</strong>handelaren als musea gewaardeerd.<br />

Er wordt gekocht! Bij twijfel zorgt Bremmer<br />

<strong>voor</strong> het beslissende duwtje <strong>in</strong> de rug. Haags<br />

Gemeentemuseum, Dordrechts Museum, Centraal


Museum Utrecht, Rijksmuseum Kröller-Müller (Otterlo) en<br />

Museum Jan Cunen <strong>in</strong> Oss kopen werk van Zandleven aan.<br />

In 1929 eert Stedelijk Museum Amsterdam hem met een<br />

postume retrospectieve expositie. In 1962 doet het Dordrechts<br />

Museum dat nog eens dunnetjes over. En nu is er een grote<br />

overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g van zijn werk te zien <strong>in</strong> Museum<br />

Flehite <strong>in</strong> Amersfoort.<br />

Ple<strong>in</strong> airist<br />

Jan Adam Zandleven was een echte en ple<strong>in</strong> air schilder.<br />

Niet <strong>voor</strong> niets wordt zijn naam vaak genoemd <strong>in</strong> relatie<br />

tot de Veluwe, waar hij evenals veel van zijn collega’s graag<br />

vertoefde om <strong>in</strong> de buitenlucht, <strong>in</strong> direct contact met de<br />

uitgestrekte natuur te schilderen. Zijn fasc<strong>in</strong>atie en liefde<br />

<strong>voor</strong> dit ongerepte stukje <strong>Nederland</strong> verleidde hem er zelfs<br />

toe om zich op de Veluwe te vestigen. Hij woonde onder meer<br />

<strong>in</strong> Putten en Rhenen.<br />

Vooral de grillige takkenstelsels, ruwe boomstammen,<br />

zandverstuiv<strong>in</strong>gen, hooibergen, keien, paddestoelen en<br />

bospaadjes van de Veluwe <strong>in</strong>spireerden hem. De religieuze<br />

schilder zag er de hand van God <strong>in</strong>. Zijn geloof verleidde<br />

hem tot schilder<strong>kunst</strong> waar<strong>in</strong> hij zijn bewonder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> de<br />

schepp<strong>in</strong>g prom<strong>in</strong>ent etaleerde. De natuur was <strong>voor</strong> hem een<br />

grote manifestatie van Goddelijke aanwezigheid en almacht.<br />

Zandleven vertaalde die verwonder<strong>in</strong>g niet <strong>in</strong> pontificale<br />

religieuze symboliek maar juist <strong>in</strong> aandacht <strong>voor</strong> subtiele<br />

details waar<strong>in</strong> hij ‘de kle<strong>in</strong>e wonderen van de werkelijkheid’<br />

onderstreepte en op een schilder<strong>kunst</strong>ige manier vertaalde <strong>in</strong><br />

visueel aantrekkelijke landschappen.<br />

Jan Adam Zandleven woonde samen met vrouw Janke en<br />

boezemvriend en collega-schilder Jan Carbaat, die enkele<br />

keren met het echtpaar Zandleven mee verhuisde. Naast<br />

Carbaat heeft ook dom<strong>in</strong>ee/schilder Jakob Nieweg veel <strong>in</strong>vloed<br />

op zijn doen en denken gehad. Bremmer blijft Zandleven<br />

steeds op gepaste afstand volgen, koopt en verkoopt zijn<br />

werk en geeft af en toe gevraagde en ongevraagde adviezen<br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot stijl en schildertrant zonder afbreuk<br />

te doen aan de authenticiteit en zegg<strong>in</strong>gskracht daarvan.<br />

In trefzekere krijtteken<strong>in</strong>gen van werkende boeren is<br />

de <strong>in</strong>vloed van V<strong>in</strong>cent van Gogh (Nuenense periode) te<br />

herkennen. Zandleven tekende en schilderde dag en nacht<br />

om de weerbarstige technieken onder de knie te krijgen. Deze<br />

autodidactenkwaal speelde hem soms parten maar zorgde er<br />

uite<strong>in</strong>delijk wel <strong>voor</strong> dat hij de schilderijen kon maken die<br />

hem <strong>voor</strong> ogen stonden.<br />

Tim<strong>in</strong>g<br />

Vooral <strong>in</strong> Putten, waar hij <strong>in</strong> 1912 een huis laat bouwen, bloeit<br />

Zandleven helemaal op. Hij woont er met zijn vrouw Janke en<br />

vriend Jan Carbaat en maakt er zijn beste werk. De Puttense<br />

periode is ook de meest vruchtbare periode. Hij schildert veel<br />

<strong>in</strong>tieme stillevens en krachtig uitgewerkte bosimpressies<br />

maar ook impressies van bleekwitte herfstpaddestoelen die<br />

de naderende w<strong>in</strong>ter aankondigen. Donkere ondergronden<br />

refereren aan rottende bladeren.<br />

In zijn Puttense jaren werkt de <strong>kunst</strong>enaar zelden <strong>in</strong> het<br />

atelier. Hij wil buiten zijn om de natuur lijfelijk te ervaren, de<br />

w<strong>in</strong>d en de regen te voelen. Onder die omstandigheden komt<br />

hij pas echt op dreef. Het schildersdoek maakt hij met punaises<br />

vast op het deksel van de schilderkist. Om vertroebel<strong>in</strong>g van<br />

de verf te <strong>voor</strong>komen, mengt hij de klodders op het palet<br />

zelden. Zijn pasteuze verfgebruik verraadt de ervar<strong>in</strong>g die hij<br />

met de materie opdeed toen hij nog <strong>in</strong> de verffabriek van zijn<br />

vader werkte.<br />

Stroef en volgens een strakke plann<strong>in</strong>g werkt Zandleven<br />

aan een <strong>in</strong>drukwekkend oeuvre waaruit zijn virtuoze<br />

verfbehandel<strong>in</strong>g en zijn gevoel <strong>voor</strong> tim<strong>in</strong>g en <strong>in</strong>timiteit<br />

spreekt. Zo werkt hij dag <strong>in</strong> dag uit. En ’s avonds leest hij bij de<br />

kachel <strong>in</strong> zijn Statenbijbel. In Putten bereikt hij zijn artistieke<br />

hoogtepunt. Toch verhuist hij <strong>in</strong> 1918 naar Rhenen waar hij<br />

enkele jaren later na een slopende ziekte overlijdt.<br />

Opvallende uitschieters <strong>in</strong> het oeuvre van Zandleven zijn<br />

enkele m<strong>in</strong> of meer experimentele schilderijen die hij <strong>in</strong><br />

de Puttense periode voltooit. In onder meer Abstract (1917),<br />

Boom <strong>voor</strong> muur (1914) en Boomstronk (1917) experimenteert de<br />

schilder voluit met abstracte structuren. Hij laat werkelijkheid<br />

en waarnem<strong>in</strong>g los en geeft zich on<strong>voor</strong>waardelijk over aan<br />

de dialoog met verf. Dat levert wervelende en bij vlagen<br />

zelfs weergaloze schilderijen op die tot de hoogtepunten<br />

van zijn oeuvre gerekend kunnen worden. Als gevolg van<br />

merkwaardige ontspor<strong>in</strong>gen, grillige misvorm<strong>in</strong>gen en<br />

misleid<strong>in</strong>gen, on<strong>voor</strong>spelbare compositorische <strong>in</strong>grepen<br />

en het verdwijnen van het onderscheid tussen <strong>voor</strong>- en<br />

achtergrond brengt hij de blik van de kijker <strong>in</strong> verwarr<strong>in</strong>g,<br />

terwijl hij er met zijn avontuurlijke en onberekenbare<br />

schilder<strong>kunst</strong>ige exercities tegelijkertijd <strong>voor</strong> zorgt dat de<br />

aandacht geen moment verslapt.<br />

■ Jan Adam Zandleven (1868–1923), t/m 26 augustus <strong>in</strong> Museum<br />

Flehite, Wests<strong>in</strong>gel 50, Amersfoort. Open: di-vr 11-17, za/zo 12-17.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 9<br />

column<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritaties<br />

Jij bent de nieuwe<br />

Rembrandt!<br />

Jonge <strong>kunst</strong>enaars hebben soms last van het ‘Rembrandt<br />

syndroom’. Vol van hun <strong>voor</strong>treffelijkheid wanen zij zich<br />

alvast <strong>in</strong> de rijen van de allergrootsten. Nu echter heeft<br />

de <strong>Nederland</strong>se televisie dit syndroom tot iets officieels<br />

verheven <strong>in</strong> het programma De nieuwe Rembrandt. Hoewel<br />

<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong> wedstrijden al s<strong>in</strong>ds de oudheid bekend zijn en<br />

<strong>kunst</strong>enaars soms grote faam brachten, is zo’n programma toch<br />

betrekkelijk nieuw met zijn format tussen de Prix de Rome<br />

en de nu alomtegenwoordige talentenjachten <strong>in</strong>. De uit vele<br />

aanmeld<strong>in</strong>gen geselecteerde tien kandidaten kregen wekelijks<br />

een opdracht van gast<strong>kunst</strong>enaars. In de twee dagen, die zij<br />

per week op de Ateliers doorbrachten, moesten zij een werk<br />

maken dat door de jury beoordeeld werd, waarna er een of<br />

twee kandidaten afvielen.<br />

Zo’n procedure mag tegenwoordig gewoon zijn <strong>voor</strong> koks,<br />

modellen en dansers, maar werkt heel slecht <strong>voor</strong> beeldend<br />

<strong>kunst</strong>enaars. De deelnemers hadden een opleid<strong>in</strong>g van vijf<br />

tot zeven jaar achter de rug, waar noch de jury, noch de<br />

gast<strong>kunst</strong>enaars reken<strong>in</strong>g mee hielden. De kandidaten werden<br />

als leerl<strong>in</strong>gen behandeld met de daar bijbehorende krappe<br />

werkruimte en vage kritiek. Aanvankelijk waren de ouderen<br />

<strong>in</strong> het <strong>voor</strong>deel, gewend als zij waren om naast een baan <strong>in</strong><br />

korte tijd iets te maken, maar na verloop van tijd bleken zij<br />

niet soepel genoeg b<strong>in</strong>nen de schoolse opzet en kregen de<br />

jongeren letterlijk en figuurlijk de ruimte.<br />

Het was overigens een wonder dat zij al iets konden maken,<br />

want de gast<strong>kunst</strong>enaars gaven <strong>voor</strong> de hand liggende<br />

opdrachten en vielen de kandidaten lastig met verkeerde<br />

adviezen of vroegtijdige oordelen. En ook de jury functioneerde<br />

slecht. Elke week verwachtten zij iets totaal anders, straften<br />

elk teken van stijlvastheid af en waren zo wankel <strong>in</strong> hun<br />

oordeel dat er geen peil op hen te trekken viel. Zo werd<br />

het programma eerder een stresstest dan een talentenjacht.<br />

Degenen die zich het m<strong>in</strong>st van het gedoe aantrokken, bleven<br />

dan ook over om een ‘meesterwerk’ te maken, op grond<br />

waarvan zij de begeerde titel zouden verkrijgen.<br />

Wat bezielt een <strong>kunst</strong>enaar om aan zoiets potsierlijks deel<br />

te nemen? Je opleid<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong> een verkorte en rare vorm<br />

herhaald, je wordt aan de discipl<strong>in</strong>e van een televisieprogramma<br />

onderworpen, je wordt <strong>voor</strong>tdurend begluurd<br />

door camera’s en door duizenden mensen via de televisie. Dit<br />

is <strong>in</strong> zo’n tegenstell<strong>in</strong>g tot de gewone omstandigheden van<br />

<strong>kunst</strong>enaars, dat het bijna on<strong>voor</strong>stelbaar is dat er zich iemand<br />

<strong>voor</strong> zo’n programma aanmeldt. Maar de televisie lonkt en<br />

belooft roem, overigens wel de soort roem die Rembrandt pas<br />

twee eeuwen na zijn overlijden ten deel viel!<br />

Eerst dacht ik dat de titel van het programma ironisch bedoeld<br />

was; een nieuwe Rembrandt kan immers niet bestaan. Maar<br />

bij de toekenn<strong>in</strong>g van de prijs werden de drie kandidaten<br />

daadwerkelijk met Rembrandt vergeleken. De bekendheid van<br />

Rembrandt functioneerde hier als een mythe. Met artistieke<br />

<strong>voor</strong>treffelijkheid en hard werken, zoals <strong>in</strong> Rembrandts tijd,<br />

kom je er tegenwoordig niet meer. Alleen de televisie kan je<br />

die fabelachtige roem verschaffen.<br />

De w<strong>in</strong>naar, de 39 jarige Alex Jacobs, die de meest veelzijdige<br />

bleek, was blij met zijn uitverkiez<strong>in</strong>g. Hij krijgt een ‘titel’, een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g en zijn w<strong>in</strong>nende werk wordt aangekocht.<br />

Beseft hij wel wat een hybride toestand dit is? Als Jacobs<br />

zijn <strong>kunst</strong>je niet op televisie blijft herhalen, zal het grote<br />

publiek hem snel <strong>voor</strong> een nieuwere hype <strong>in</strong>ruilen. En <strong>in</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>wereld, waar<strong>in</strong> hij moet functioneren, hoeft de nieuwe<br />

Rembrandt geen eretitel te zijn. Misschien echter zijn die<br />

twee werelden al met elkaar versmolten, terwijl we even<br />

niet hebben opgelet. Dan heeft zijn uitverkiez<strong>in</strong>g Jacobs niet<br />

de ‘vijftien m<strong>in</strong>uten roem’ van Warhol gebracht, maar iets<br />

soortgelijks als wat voetballers en popmusici ten deel valt. Wij<br />

zullen het moeten afwachten.<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog heeft een weblog op<br />

http://<strong>kunst</strong>zaken.blogspot.com<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritaties


B e e l d & T u i n ...<br />

Zeven hectare paradijs, waar natuur<br />

en <strong>kunst</strong> elkaar ontmoeten. De tu<strong>in</strong> met een<br />

Engels karakter: grote open ruimtes en <strong>in</strong>tieme<br />

thematu<strong>in</strong>en. Honderd boomsoorten, en dertig<br />

<strong>kunst</strong>enaars uit <strong>Nederland</strong>, Duitsland en België<br />

geven elkaar en de bezoeker de ruimte. En na<br />

enkele uren dwalen is het goed toeven op het<br />

terras en <strong>in</strong> de Galerie, en dat allemaal <strong>in</strong> Gees,<br />

<strong>in</strong> magisch zuid-oost Drenthe!<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees<br />

Schaapveensweg 16<br />

7863 TE Gees<br />

Zomeropen<strong>in</strong>g van 6 mei<br />

t/m 30 september 2012<br />

woensdag t/m zondag<br />

van 12.00 – 17.00 uur<br />

www.beelden<strong>in</strong>gees.nl<br />

MUSEUM SCHOKLAND<br />

Een verzamel<strong>in</strong>g schilderijen van kerk<strong>in</strong>terieurs <strong>voor</strong> het eerst bijeengebracht<br />

Henk Helmantel & Maarten ‘t Hart<br />

Broeders <strong>in</strong> Kunst en Kerk<br />

14 juli t/m 31 december 2012<br />

foto: Han van Hagen<br />

Middelbuurt 3,<br />

8319 AB Schokland<br />

0527 - 25 13 96<br />

www.schokland.nl<br />

cbk_ill_versie1.0.pdf 13-11-2007 21:58:36<br />

pag<strong>in</strong>a 10 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

CENTRUM<br />

BEELDENDE<br />

KUNST<br />

DRENTHE<br />

Documentatie en <strong>in</strong>formatie<br />

Bemiddel<strong>in</strong>g en begeleid<strong>in</strong>g<br />

• Aankopen<br />

• Opdrachten<br />

Kunstuitleen<br />

• Particulieren en scholen<br />

• Bedrijven<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

CBK Drenthe<br />

Nijverheidsweg 35A<br />

Telefoon (0592) 408885<br />

<strong>in</strong>fo@cbkdrenthe.nl<br />

Informatie en open<strong>in</strong>gstijden<br />

www.cbkdrenthe.nl<br />

ZOMEREXPOSITIE 2012<br />

Beelden<br />

<strong>in</strong> de stadhuistu<strong>in</strong><br />

te Sneek<br />

Tot e<strong>in</strong>d september -Toegang gratis<br />

Organisatie: Galerie Peter Bax (www.bax<strong>kunst</strong>.nl) Galerie Oosthem (www.galerieoosthem.nl)<br />

en Galerie BAS (www.beeldendaktiefsneek.nl) i.s.m. Gemeente Súdwest-Fryslân<br />

Exposerende <strong>kunst</strong>enaars:<br />

Jan Hofstra, Gerard Herder, Dries Reeder, Angele Geuskens,<br />

Adri de Fluiter en Gert Jan Luimstra.<br />

t/m 26 augustus<br />

Auke de Vries<br />

beelden en teken<strong>in</strong>gen<br />

t/m 26 augustus<br />

GeGeven<br />

schenk<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> de vaste collectie<br />

Museum Belvédère<br />

H E E R E N V E E N | O R A N J E W O U D<br />

open: di t/m zo 11-17 T 0513 - 644 999<br />

www.museumbelvedere.nl


Marten Huits<strong>in</strong>g bij Galerie Lauswolt<br />

‘Schilderen is een verslav<strong>in</strong>g’<br />

Het begon met de bouw van een eigen huis <strong>in</strong> zijn geboorteplaats<br />

Bedum, twaalf jaar geleden. Marten Huits<strong>in</strong>g (1965), gewend alles<br />

zelf te doen en te maken, vond dat er op de spl<strong>in</strong>ternieuwe wanden<br />

van zijn woonvertrekken wel wat schilderijtjes zouden passen. Op een<br />

<strong>kunst</strong>beurs bleken de prijzen echter te hoog te zijn. Waarom ze dan niet<br />

zelf schilderen? Het leidde tot een <strong>kunst</strong>vakopleid<strong>in</strong>g aan de Klassieke<br />

Academie <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen. De doener werd een schepper. Nu is hij een<br />

van de exposanten <strong>in</strong> galerie Lauswolt, deze zomer.<br />

TeksT en foTo eric Bos<br />

De <strong>kunst</strong>schilder bewoont een fraai huis <strong>in</strong> een<br />

nieuwbouwwijkje van Bedum. ‘Een soort Zonnedael’,<br />

noemt hij het gekscherend. Schone straten, groen<br />

geverfde boompjes en heggen en een <strong>in</strong>drukwekkende<br />

stilte. Wie zou daar na zijn pensioen niet willen wonen?<br />

’Achteraf ben ik hartstikke stom geweest dat ik<br />

niet meteen een groot atelier achter het huis heb<br />

gebouwd’, zegt Marten Huits<strong>in</strong>g nu. In het huis<br />

bev<strong>in</strong>dt zich een piepkle<strong>in</strong>e werkruimte, maar<br />

<strong>voor</strong> het grote werk heeft hij een uitgewoond, 18deeeuws<br />

schoolgebouw <strong>in</strong> het oudste deel van Bedum<br />

gevonden. Het is er ruim en licht, maar onverwarmd,<br />

wat met een naaktmodel wel eens lastig kan zijn.<br />

Het heeft echter één groot nadeel. Als je door<br />

het raam kijkt, ontwaar je achter het atelier de<br />

massieve, 11de-eeuwse toren van de Walfriduskerk<br />

die dreigend <strong>voor</strong>over helt. ‘Het is op dit moment de<br />

scheefste toren van Europa,’ zegt Marten Huits<strong>in</strong>g.<br />

‘Als die omvalt, ligt het hele atelier plat.’<br />

IJssalon<br />

Marten Huits<strong>in</strong>g schildert het liefst mooie, jonge<br />

vrouwen. Ze poseren <strong>in</strong> zijn atelier en hangen aan de<br />

wanden van zijn woonhuis, op tentoonstell<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong><br />

de Friese Galerie Lauswolt. Sommige doen denken aan<br />

de naakten van <strong>kunst</strong>schilder Herman Tulp, anderen<br />

zijn typische Huits<strong>in</strong>gs. Helder van <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g,<br />

blond van toon en vaak <strong>in</strong> het kleurenpalet van de<br />

Italiaanse ijssalon, al weet hij ze ook <strong>in</strong> dramatisch<br />

clair-obscur te schilderen. Ze verkopen goed, maar<br />

dat is niet de belangrijkste reden dat Marten Huits<strong>in</strong>g<br />

ze schildert. Het gaat hem om schoonheid, die hij<br />

het beste uitgedrukt ziet <strong>in</strong> het verschijnsel vrouw.<br />

Die omhangt hij het liefst met prachtige, kleurige of<br />

bebloemde stoffen, zelfs met japonnen van papier.<br />

Aan het e<strong>in</strong>d van zijn opleid<strong>in</strong>g aan de Klassieke<br />

Academie verraste hij docenten en medestudenten<br />

met een groot doek waarop een wonderschone<br />

naakte vrouw met engelenvleugels op een wolkje<br />

bivakkeert. Roze en wit tegen blauw. De stijl was aan<br />

de lieve en zoete kant, maar wel heel overtuigend, en<br />

engelen zijn tenslotte lief en zoet. Het deed <strong>in</strong> ieder<br />

geval denken aan de schilderijen van de beroemde<br />

Franse salonschilder William-Adolphe Bouguereau<br />

(1825-1905).<br />

Salon<strong>kunst</strong><br />

Salonschilder<strong>kunst</strong> is allang geen taboe meer, het<br />

gaat er om of het goed geschilderd is, wat bij Marten<br />

Huits<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ieder geval heel overtuigend is. De<br />

schilder groeit met het jaar <strong>in</strong> zijn vakmanschap.<br />

In ieder geval is Bouquereau met zijn esthetische<br />

naakten een belangrijke <strong>in</strong>spiratiebron geweest. In<br />

het atelier van Marten Huits<strong>in</strong>g treffen we enkele<br />

grote reproducties aan van de Franse meester. Het<br />

verschil is dat hij na die eerstel<strong>in</strong>g geen Venussen<br />

of engelen schildert, al verraden een paar witte<br />

engelenvleugeltjes aan de ateliermuur dat ze nooit<br />

ver weg zijn.<br />

‘Ik ben een dromer. Het schilderen is een zoeken<br />

naar een vredige wereld. Het liefst zou ik het<br />

verleden willen schilderen, mijn eigen verleden,<br />

toen alles nog volmaakt leek, toen ik als k<strong>in</strong>d<br />

vaak aan de rand van een sloot zat. Maar je smaak<br />

verschuift’, ontdekte Marten Huits<strong>in</strong>g. ‘Vroeger<br />

vond ik abstracte <strong>kunst</strong> maar niks, nu heb ik er<br />

veel waarder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong>. Ik zie de overeenkomsten van<br />

abstractie met figuratieve <strong>kunst</strong> veel duidelijker.<br />

Ik stop <strong>in</strong> mijn eigen schilderijen ook het liefst<br />

abstracte composities. Ik zoek naar geometrische<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen.’ Hij wijst op een schilderij met een<br />

damesschoen en op een figuurstudie waarvan de<br />

achtergronden <strong>in</strong> strakke vlakken zijn verdeeld.<br />

In zijn dorp Bedum begon hij ooit op een huistu<strong>in</strong>-en-keuken<br />

cursus. ‘Ik heb een drukke baan als<br />

coörd<strong>in</strong>ator werktuigbouwkunde en elektrotechniek<br />

van de prov<strong>in</strong>cie Drenthe. Schilderen doe ik als ik<br />

vrij ben, tijdens vakanties, zodra het maar even kan.<br />

Vervolgens werd de Klassieke Academie opgericht,<br />

zo’n zes, zeven jaar geleden. Dat bood grote<br />

mogelijkheden. De eerste tijd was wel schrikken,<br />

helemaal terug naar af en het eerste jaar alleen maar<br />

tekenen, met de NOS camera’s achter ons, omdat de<br />

academie groot nieuws was.’<br />

Perfectie<br />

Na de opleid<strong>in</strong>g kwam hij zonder dralen <strong>in</strong> de stal van<br />

galerie Lauswolt terecht. Die zag meteen al voldoende<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 11<br />

beziel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zijn werk om met hem <strong>in</strong> zee te gaan.<br />

Inderdaad hebben zijn beste schilderijen een grote<br />

picturale kracht. M<strong>in</strong>der gladjes, veel expressiever en<br />

dramatischer, ook al verandert het onderwerp niet.<br />

Zijn hoge mate van figuratief vakmanschap maakt<br />

dat hij goed gelijkende portretten kan schilderen.<br />

Maar echt tevreden is hij nog niet. ‘Ik heb van Matthijs<br />

Röl<strong>in</strong>g geleerd om vanuit vlekken te schilderen, niet<br />

vanuit de kennis van het uiterlijk van de d<strong>in</strong>gen. Dat<br />

was heel leerzaam, maar dat v<strong>in</strong>d ik nog steeds heel<br />

moeilijk. Ik experimenteer geregeld met een ruigere<br />

verfstreek en probeer mijn neig<strong>in</strong>g tot perfectie te<br />

bedw<strong>in</strong>gen, maar mijn verstand zit me soms <strong>in</strong> de<br />

weg.’<br />

‘Met mijn methode kom je als vanzelf <strong>in</strong> het<br />

Realisme terecht. Ik schilder natuurgetrouw en snel.<br />

In een à twee dagen is een schilderij klaar. Van Piet<br />

Sebens leerde ik om het mooie met het lelijke te<br />

comb<strong>in</strong>eren, kleur tegen een grijze achtergrond of<br />

zoals ik s<strong>in</strong>ds kort doe, kleur direct op ruw l<strong>in</strong>nen. Ik<br />

ben 24 uur van de dag met schilderen bezig, <strong>in</strong> mijn<br />

hoofd of <strong>in</strong> het atelier. Het is een verslav<strong>in</strong>g.’<br />

De portretten verkopen goed. Marten Huits<strong>in</strong>g<br />

ontdekte tot zijn verbaz<strong>in</strong>g dat hij <strong>voor</strong>al vrouwen<br />

als klant heeft. Door zijn drukke baan, bekommert<br />

hij zich niet <strong>in</strong> de eerste plaats om het geld. ‘Het liefst<br />

zou ik willen schilderen wat iemand mooi v<strong>in</strong>dt.<br />

Als ik geld genoeg had, zelfs <strong>voor</strong> niks. Ik schilder<br />

misschien wel <strong>voor</strong> als ik dood ben, dat het allemaal<br />

niet zomaar verdwijnt, maar dat ik <strong>voor</strong>tleef <strong>in</strong> mijn<br />

eigen werk.’<br />

■ Marten Huits<strong>in</strong>g is deze zomer een van de exposanten bij<br />

galerie Lauwswolt <strong>in</strong> Olterterp, van 6 juli t/m 9 september.<br />

Open: di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17.


A M S T E R D A M<br />

MEESTERLIJKE STILLEVENS<br />

P A I N T I N G S<br />

5 t/m 10 september 2012<br />

M.v.B Bastiaansestraat 28<br />

WG Kunst (A’dam)<br />

Dagelijks van 12 - 19 uur<br />

www.romanreis<strong>in</strong>ger.nl<br />

AGNES VAN EUPEN<br />

beeldend <strong>kunst</strong>enaar<br />

schilderijen <strong>in</strong> diverse technieken<br />

cursussen en workshops<br />

www. agnesvaneupen.nl<br />

<strong>in</strong>fo@agnesvaneupen.nl<br />

Mepperstraat 13 7855PH Meppen<br />

0591 532395 / 06 22953183<br />

Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: di t/m zo van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dw<strong>in</strong>geloo tel: 0521-597146/597636<br />

tweemaandelijkse wisselexpositie<br />

open do, za en zo van 14–17 uur<br />

en op afspraak<br />

u bent van harte welkom<br />

Galerie/Atelier<br />

Margôt Ritman<br />

Hoptunen 13<br />

9213 VK De Wilgen (Fr.)<br />

M.: 06-52539055<br />

Zomerexpositie<br />

Expositie<br />

<strong>in</strong><br />

Galerie<br />

’t Nien End<br />

Galerie ’t Nien End<br />

Sportlaan 46, 7581 BZ Losser<br />

telefoon 053-5382589<br />

bij Erve Kraesgenberg<br />

28 juli t/m 2 september 2012<br />

Schilderijen en beelden van Margôt<br />

Ritman en geschenkdoosjes van<br />

Wija en R<strong>in</strong>i van Dam<br />

Kijk op www.margotritman.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 12 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

Expositie tot 22 juli 2012:<br />

Els Meeles, Joke Langendorff, Joop Runhardt,<br />

Lex Smit Duyzent<strong>kunst</strong>, Martien van<br />

Rooijen, Mart<strong>in</strong> Rijpstra, Mathilde Verwey<br />

en Petra van Kalker: schilderijen, etsen,<br />

pastels en glazen objecten.<br />

Expositie van 28 juli t/m 23 september 2012:<br />

Margo de Graaf, Mildred Kuipers, Anne Post<br />

toe Slooten, Ans Schuil<strong>in</strong>g, Elly Huiz<strong>in</strong>ga,<br />

Froukje Tolsma, Peter R. He<strong>in</strong>.<br />

Werk <strong>in</strong> diverse discipl<strong>in</strong>es, van schilderijen,<br />

collages tot bronzen beelden<br />

“Golfer” van Peter He<strong>in</strong><br />

Brons<br />

Saaxumhuizerweg 2/ <strong>in</strong>gang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl<br />

foto: Jos Schuurman<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

herbert nouwens<br />

14 juli t/m 19 augustus 2012<br />

kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.opdew<strong>in</strong>d.nl<br />

Vierburenweg 11 • 9922 TE Westeremden<br />

T (0596) 55 18 77 • M 06 51 46 38 12<br />

Metaalatelier Herbert Koekkoek<br />

www.herbertkoekkoek.nl<br />

Bovenrijgerweg 19, 9797 TD Thes<strong>in</strong>ge<br />

050 3024869 of herbertkoekkoek@planet.nl<br />

Geopend tijdens Open Atelierroute<br />

Sticht<strong>in</strong>g KAT elke eerste zondag van<br />

de maanden mei t/m oktober van<br />

13.00-17.00 uur, en op afspraak.


Yvo van Marle, nieuwe eigenaar Beelden <strong>in</strong> Gees<br />

‘Het kan spannender en dynamischer’<br />

Vorig jaar namen Yvo van Marle en Ted Doove uit Leiden de bekende<br />

beeldentu<strong>in</strong> van de familie De Hullu <strong>in</strong> Gees over. De Randstedel<strong>in</strong>gen<br />

zouden op het Drentse platteland een nieuwe start maken. Kunstenaars<br />

werden benaderd. Beelden werden uitgezocht <strong>voor</strong> de paradijselijke<br />

tu<strong>in</strong>. Keramiek werd ontdekt <strong>voor</strong> <strong>in</strong> de galerie. De <strong>voor</strong>bereid<strong>in</strong>gen<br />

g<strong>in</strong>gen <strong>voor</strong>spoedig. Totdat Ted Doove tijdens het laatste werkbezoek<br />

plotsel<strong>in</strong>g overleed. Ineens stond Yvo van Marle alleen <strong>in</strong> hun<br />

paradijselijke avontuur, dat onverwachts een andere wend<strong>in</strong>g nam.<br />

Het nieuwe beg<strong>in</strong> kreeg een zwarte rand. Toch zette Van Marle door.<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees moest cont<strong>in</strong>ueren.<br />

TeksT en foTo: illanD PieTersma<br />

Natuurlijk heeft hij met de gedachte gespeeld er<br />

helemaal mee te stoppen. “Dit was óns project.<br />

Hier waren we samen aan begonnen. Ted en ik,”<br />

vertelt Yvo van Marle. Ze waren <strong>in</strong> Duitsland op<br />

atelierbezoek. Op de parkeerplaats bij hun hotel<br />

werd Ted Doove <strong>in</strong>eens onwel. Ze overleed aan een<br />

embolie. Verschrikkelijk. “Dan is de beeldentu<strong>in</strong> niet<br />

het eerste waar je aan denkt. Toch is het wel door<br />

mijn hoofd geschoten: ‘Ik kap met dit hele gedoe.’<br />

Het duurde maar kort. Vijf m<strong>in</strong>uten. We hadden de<br />

beeldentu<strong>in</strong> zo goed als rond. We hadden afspraken<br />

gemaakt met dertig <strong>kunst</strong>enaars. Het kon alleen<br />

maar doorgaan.”<br />

Het begon als een onwerkelijk plan. “We waren<br />

een paar jaar geleden <strong>voor</strong> het eerst bij Dehullu <strong>in</strong><br />

Gees geweest. We waren verrast, net als iedereen die<br />

hier b<strong>in</strong>nenkomt en iets heeft met tu<strong>in</strong> en <strong>kunst</strong>. Je<br />

kunt op <strong>in</strong>ternet kijken wat er allemaal te zien is.<br />

Maar je kunt je niet <strong>voor</strong>stellen hoe groots, wijds en<br />

paradijselijk het hier is. Met dat gevoel kwamen we<br />

<strong>in</strong>dertijd ook thuis. We hebben het er zelfs nog even<br />

over gehad: Hoe zou het zijn om zo’n beeldentu<strong>in</strong> te<br />

runnen? Maar dat was natuurlijk niets <strong>voor</strong> ons.”<br />

“We waren wel met <strong>kunst</strong> bezig. Onze vakanties<br />

waren afgestemd op Venetië, Bilbao of de Documenta.<br />

En we kochten ook wel eens wat. Schilderijen.<br />

Moderne <strong>kunst</strong>. In 2010 zagen we <strong>in</strong> de krant <strong>in</strong>eens<br />

de beeldentu<strong>in</strong> van Gees te koop staan. Toen doemde<br />

de vraag weer op: Zou het iets zijn…?”<br />

Ze hadden allebei een goede baan <strong>in</strong> Leiden. “Ik werkte<br />

al dertig jaar bij grote organisaties als manager. Ted<br />

had een directeursfunctie bij de universiteit. Leuke<br />

banen bij leuke organisaties. Maar mensen om ons<br />

heen die de 55 gepasseerd waren hoorden we steeds<br />

vaker de jaren aftellen, terwijl Ted en ik juist op het<br />

punt stonden van: blijven we dit werk doen tot ons<br />

pensioen, of toch nog iets anders? De beeldentu<strong>in</strong><br />

kwam <strong>voor</strong> ons gevoel echter tien stappen te snel.<br />

Dus hebben we het een tijdje laten liggen.”<br />

Alice <strong>in</strong> Wonderland<br />

“Later hebben we ons er toch <strong>in</strong> verdiept. Het werd<br />

‘ons project’. Zo noemden we het ook. We zouden<br />

moeten verhuizen, terwijl we echte Randstedel<strong>in</strong>gen<br />

zijn en geen reden hadden om weg te gaan. Maar toen<br />

we er op een gegeven moment écht <strong>in</strong> doken, kregen<br />

we een ‘Alice <strong>in</strong> Wonderland’-gevoel. We g<strong>in</strong>gen<br />

The sky is the limit, van Eugène Terw<strong>in</strong>dt blijft een herkenn<strong>in</strong>gspunt<br />

<strong>in</strong> Gees.<br />

Yvo van Marle bij werk van Henk Slomp. Op het veld bij de grote vijver.<br />

met mensen praten – galeriehouders, <strong>kunst</strong>enaars,<br />

enzo<strong>voor</strong>t. Het werd steeds aantrekkelijker. We<br />

hadden het idee dat het hier àltijd mooi weer is. Er<br />

straalt zo’n rust en harmonie van uit. In mei vorig<br />

jaar hebben we de knoop doorgehakt.”<br />

“Vanaf de zomer hebben we allemaal <strong>kunst</strong>enaars<br />

bezocht. Fantastisch. Wanneer je bij de universiteit<br />

werkt, ontmoet je wetenschappers. Die zijn cont<strong>in</strong>u<br />

met iets nieuws bezig en hebben altijd een goed<br />

verhaal. Dat is met <strong>kunst</strong>enaars net zo. Helemaal<br />

wanneer je kunt zeggen dat je ‘van de beeldentu<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> Gees’ bent, kom je overal gemakkelijk b<strong>in</strong>nen.<br />

Iedereen kent het. Ook buiten <strong>Nederland</strong>.”<br />

“Samen met de <strong>kunst</strong>enaars kies je dan werk uit.<br />

Want het is dan wel onze beeldentu<strong>in</strong>, het is ook<br />

een beetje hún expositie. Toen die beelden hier<br />

b<strong>in</strong>nenkwamen – als je dat <strong>voor</strong> het eerst meemaakt,<br />

is dat spectaculair. Fred de Hullu, de zoon van de<br />

vorige eigenaren, heeft geholpen met de plaats<strong>in</strong>g.<br />

Een vak apart. We hadden tevoren goed bepaald<br />

welke beelden waar komen te staan. Maar samen<br />

met de <strong>kunst</strong>enaar ga je kijken of het ook echt de<br />

goede plek is. Het is een samenspel. En je wilt de<br />

beelden zo neer zetten, dat de bezoeker regelmatig<br />

verrast wordt.”<br />

Dynamischer<br />

“In grote lijnen blijft de tu<strong>in</strong> hetzelfde. Veel van<br />

de gevestigde namen uit <strong>Nederland</strong> hebben hier al<br />

eens gestaan. Daarom gaan we de koers een beetje<br />

veranderen. Bij<strong>voor</strong>beeld met jonge <strong>kunst</strong>enaars.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 13<br />

In zand gegoten glas<strong>kunst</strong> van Trijnie Mohlmann <strong>in</strong> de<br />

galerie van Beelden <strong>in</strong> Gees.<br />

En we willen kiezen <strong>voor</strong> wat ‘spannender’ <strong>kunst</strong>.<br />

Tot nu toe waren de meeste beelden <strong>voor</strong>al mooi.<br />

Daar is niets op tegen. Maar iemand als Rob van der<br />

Ven is bij<strong>voor</strong>beeld een glas<strong>kunst</strong>enaar die ook met<br />

andere materialen als metaal en klei werkt. Je kunt<br />

je afvragen of je zijn beelden meteen ‘mooi’ kunt<br />

noemen. Maar ik v<strong>in</strong>d ze wel heel spannend.”<br />

“Van de <strong>kunst</strong>enaars van dit jaar hebben er maar<br />

zes ooit eerder hier geëxposeerd. We hebben dus<br />

veel nieuwe namen, waarvan een stuk of zeven uit<br />

Duitsland en een paar uit België. Ja, ‘<strong>in</strong>ternationaler’.<br />

Dat kun je ook zeggen.”<br />

“Trouwe bezoekers komen speciaal op mij af. Ze zijn<br />

heel positief. Ten eerste zijn ze blij dat Beelden <strong>in</strong><br />

Gees overgenomen is en wordt <strong>voor</strong>tgezet. Verder<br />

zeggen sommigen dat ze wel afwachten wat er<br />

gaat veranderen. Anderen v<strong>in</strong>den het al duidelijk<br />

zichtbaar, dat er een nieuwe eigenaar is.”<br />

“Je ziet het verschil wel aan het drukwerk: de folders<br />

zijn vierkant en hadden één beeld op de <strong>voor</strong>kant.<br />

Wat strak, dus. Dat formaat blijft hetzelfde, maar er<br />

kunnen wel meer foto’s <strong>in</strong>. Het mag wat dynamischer.<br />

Arjaan en Hieke De Hullu hebben een prachtige<br />

beeldentu<strong>in</strong> neergezet. Een sterk concept. B<strong>in</strong>nen<br />

die grenzen brengen we hele kle<strong>in</strong>e verander<strong>in</strong>gen<br />

aan. Zo gaan we wat eerder open en willen we de<br />

horecaservice uitbreiden.”<br />

Sparr<strong>in</strong>gpartner<br />

Yvo van Marle blijft praten <strong>in</strong> de wij-vorm. “Wanneer<br />

Ted en ik het over de horeca hadden, of over de<br />

bezett<strong>in</strong>g van de galerie, dan g<strong>in</strong>gen we er van uit dat<br />

wij tweeën aan de basis zouden staan. Een van ons<br />

zou telkens aanwezig zijn. We hadden nét ontdekt<br />

dat we heel goed samen konden werken. We hadden<br />

net een stijl ontwikkeld. We hadden besloten welke<br />

kant we op wilden. Dan voelt het wel eens absurd,<br />

om hier alleen te zitten.”<br />

“Zo’n beeldentu<strong>in</strong> valt niet <strong>in</strong> je eentje te draaien.<br />

Dan mis je je sparr<strong>in</strong>gpartner. Daarom hebben we<br />

extra mensen aangetrokken. Goede mensen.” Spijt<br />

heeft Van Marle nog geen moment gehad. “Ik ben<br />

hier nu meer dan fulltime mee bezig. Vroeger deed<br />

ik dat <strong>in</strong> mijn vrije tijd: <strong>kunst</strong> kijken. Nu heet het<br />

werk.”<br />

■ Beelden <strong>in</strong> Gees, o.a. Leen Kessels, Joachim Röderer,<br />

Mette Bus, Jeanette Jansen en Henk Wolvers, Schaapveensweg<br />

16, Gees. Open t/m 30 september, wo-zo 12-17.


Galerie de Paardenstal is een <strong>kunst</strong>galerie en beeldentu<strong>in</strong>,<br />

die gevestigd zijn <strong>in</strong>- en rondom een woonboerderij<br />

<strong>in</strong> het wijdse landschap van de Noordoostpolder. De galerie<br />

voert wisselende exposities van hedendaagse <strong>kunst</strong>.<br />

Galerie en beeldentu<strong>in</strong> samen zijn bijzonder geschikt<br />

om <strong>kunst</strong> en gezelligheid te comb<strong>in</strong>eren. Galerie de Paardenstal<br />

is een belev<strong>in</strong>g.<br />

Een galerie heeft goede <strong>kunst</strong>enaars nodig en <strong>kunst</strong>enaars<br />

hebben een goede galerie nodig. Dit betekent <strong>voor</strong><br />

de galerie ontwikkel<strong>in</strong>gen op de voet volgen, het kaf van<br />

het koren scheiden en jong talent en kwaliteit signaleren.<br />

Dit zijn de taken van galeriehouders die streven<br />

naar een exclusief programma. Galerie de Paardenstal<br />

kiest op persoonlijke <strong>voor</strong>keuren. Er is zowel abstracte<br />

als figuratieve <strong>kunst</strong> te zien en te koop <strong>in</strong> de galerie en<br />

<strong>in</strong> de beeldentu<strong>in</strong>. Het <strong>kunst</strong>aanbod bestaat uit schilder<strong>kunst</strong><br />

alsook ruimtelijk werk waarbij te denken valt<br />

aan beelden en objecten van keramiek, hardsteen, glas,<br />

brons, r.v.s en andere materialen. Alle <strong>kunst</strong>werken zijn<br />

van de hand van gerenommeerde en professionele <strong>kunst</strong>enaars<br />

maar ook van veelbelovend jong talent. Galerie<br />

de Paardenstal is betrokken bij zijn <strong>kunst</strong>enaars en<br />

<strong>kunst</strong>m<strong>in</strong>naars en brengt beide werelden op een spannende<br />

manier en <strong>voor</strong>al met respect samen.<br />

Kunst wil communiceren. Abstract, figuratief, expressief<br />

of <strong>in</strong>getogen. Het zijn de deuren die de <strong>kunst</strong>enaar naar<br />

ons open houdt om de dialoog aan te gaan en van gedachten<br />

te wisselen.<br />

Beeldentu<strong>in</strong><br />

In de ondertitel van Galerie de Paardenstal staat niet<br />

<strong>voor</strong> niets Art & Garden want naast de liefde <strong>voor</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 14<br />

Galerie De Paardenstal Art & Garden<br />

In de kathedrale ruimte van een Oldambster herenboerderij<br />

v<strong>in</strong>dt u een glasgalerie van wel heel bijzondere<br />

afmet<strong>in</strong>g. Hier worden uitsluitend mondgeblazen<br />

Unica geëxposeerd van Johan de Vries en<br />

vlakglaspanelen <strong>in</strong> de Tiffany-techniek van Tanja<br />

de Heus.<br />

De grove geb<strong>in</strong>ten en gemetselde muren vormen een<br />

bijzonder contrast met de kleurrijke transparante<br />

glasobjecten. Verwonder u <strong>in</strong> de <strong>voor</strong>malige graansilo’s.<br />

Eens opslag van 160 ton graan, nu een wereld<br />

van glas waar u kunt wegdromen <strong>in</strong> de verstilde<br />

transparante creaties van de <strong>kunst</strong>enaar. Hier v<strong>in</strong>dt<br />

u fraaie <strong>kunst</strong>werken van formaat met o.a. titels als<br />

Lake side, Sunset, Autumn pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>gs. Dit alles door<br />

de hand van meesterglasblazer Johan de Vries en de<br />

adem van Tanja de Heus. Nieuwsgierig hoe dit werkt?<br />

U kunt hen beiden aan het werk zien <strong>in</strong> de glasstudio.<br />

Tijdens de blaassessie krijgt u uitleg over het<br />

proces.<br />

Johan de Vries werkt ruim 20 jaar met het vloeibare<br />

en hete materiaal “glas”.<br />

<strong>kunst</strong> staat bij de galeriehouders Bob en Ada Brug de passie<br />

<strong>voor</strong> tu<strong>in</strong>ieren centraal.<br />

Rondom de woonboerderij ligt een grote tu<strong>in</strong> die is <strong>in</strong>gedeeld<br />

<strong>in</strong> tu<strong>in</strong>kamers. Aan de <strong>voor</strong>- en zijkant van de<br />

boerderij ligt een grote parkachtige tu<strong>in</strong> met leil<strong>in</strong>des<br />

en een groot gazon met daar<strong>in</strong> borders op kleur en oude<br />

bomen.<br />

De tu<strong>in</strong> is omzoomd door hagen. Achter de boerderij<br />

ligt een tu<strong>in</strong> met een verhoogde vijver waar<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong><br />

weerspiegelt. De meeste <strong>kunst</strong>werken staan opgesteld op<br />

oude meerpalen. De tu<strong>in</strong> is geheel <strong>in</strong>gericht als beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Ieder seizoen toont de tu<strong>in</strong> haar schoonheid van<br />

dat moment. Achter de boerderij is een veranda gebouwd<br />

waar de bezoekers heerlijk rustig kunnen zitten en van<br />

de <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> de beeldentu<strong>in</strong> kunnen genieten.<br />

Exposities<br />

Galerie de Paardenstal organiseert jaarlijks 4 tot 5 exposities,<br />

zowel solo- als groepstentoonstell<strong>in</strong>gen van<br />

regionale, nationale en <strong>in</strong>ternationale gerenommeerde<br />

<strong>kunst</strong>enaars maar ook van m<strong>in</strong>der bekende maar veelbelovende<br />

<strong>kunst</strong>enaars. Professionaliteit, kwaliteit en<br />

een verantwoorde prijsstell<strong>in</strong>g zijn daarbij primaire<br />

<strong>voor</strong>waarden. De <strong>kunst</strong>werken worden gexposeerd <strong>in</strong><br />

de galerie en de aangrenzende serre. Aan de feestelijke<br />

open<strong>in</strong>gen van iedere nieuwe expositie wordt altijd veel<br />

aandacht besteed. Zondag 10 juni is de expositie ‘Summertime’<br />

gestart met olieverfschilderijen van Jolande<br />

Weekhout en beelden en objecten <strong>in</strong> brons, steen en glas<br />

van Hanneke Pereboom. De expositie duurt nog t/m 2<br />

sept 2012.<br />

Kunst en meer<br />

In de galerie worden naast <strong>kunst</strong>werken ook <strong>kunst</strong>gerelateerde<br />

artikelen verkocht, zoals tassen en sieraden <strong>in</strong><br />

diverse stijlen en materialen van bekende ontwerpers zoals<br />

de fair trade sieraden <strong>in</strong> keramiek van Kazuri en tassen<br />

van by-l<strong>in</strong>. Ook zijn <strong>in</strong> de galerie de pozieproducten<br />

van Pl<strong>in</strong>t, viltproducten en <strong>kunst</strong>boeken te koop.<br />

Kunstenaars<br />

Een selectie van <strong>kunst</strong>enaars die hebben gexposeerd <strong>in</strong><br />

de galerie en/of beeldentu<strong>in</strong>, die nu exposeren of nog<br />

gaan exposeren. Van de meeste <strong>kunst</strong>enaars heeft de galerie<br />

werk <strong>in</strong> stock.<br />

Parel van het Noorden<br />

Glas<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Oost Gron<strong>in</strong>gen<br />

Bij een temperatuur van 1120 graden worden lagen<br />

kristalhelder glas over het kleurglas design gehaald.<br />

Door vormen, tussentijds blazen en warmen wordt<br />

het uite<strong>in</strong>delijke verstilde glasobject gevormd. Zijn<br />

grote <strong>in</strong>spiratiebron is de natuur waar kleuren gedurende<br />

de dag constant veranderen. Juist de <strong>in</strong>tensiteit,<br />

de mate van transparantie van de kleurschaker<strong>in</strong>gen,<br />

zijn een grote uitdag<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het glas, waarbij<br />

vorm ondergeschikt is aan de teken<strong>in</strong>g.<br />

De vorig jaar geopende Glastu<strong>in</strong> is een oase van rust,<br />

midden <strong>in</strong> het natuurgebied “Bos op Houw<strong>in</strong>gaham”.<br />

Hier kunt u zelf de wisselwerk<strong>in</strong>g tussen opvallend<br />

en doorvallend licht <strong>in</strong> de buitenobjecten ervaren.<br />

Welke ook weer verandert naarmate de dag vordert.<br />

O.a. Galerie Lauswolt presenteert Johan de Vries zijn<br />

werk op de grote <strong>kunst</strong>beurzen <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Voor<br />

de andere bemiddelende galeries en expo’s zie de<br />

website.<br />

S<strong>in</strong>ds 1985 ontwerpt en maakt Tanja de Heus vlakglaspanelen<br />

<strong>in</strong> de Tiffany-techniek. Haar werk wordt<br />

gekenmerkt door de bijzondere gestileerde afbeeld<strong>in</strong>gen.<br />

Door het transparante karakter van glas is<br />

er naast de afbeeld<strong>in</strong>g zelf een kleur<strong>in</strong>g en sfeerverander<strong>in</strong>g<br />

van de omliggende ruimte. De “tijd” is <strong>voor</strong><br />

Tanja een <strong>in</strong>trigerend gegeven. Verleden, heden en<br />

toekomst.<br />

De laatste jaren werkt zij ook driedimensionaal.<br />

Comb<strong>in</strong>aties van hout en glas, zoals bv. haar “aurastoelen”<br />

en “het transformatie huisje”, welke ook <strong>in</strong><br />

de glastu<strong>in</strong> te v<strong>in</strong>den zijn.<br />

Meer <strong>in</strong>fo over workshops, exposities en demo`s op<br />

www.oldambtglas.nl of mail naar:<br />

glasblazen@onl<strong>in</strong>e.nl Groepen op afspraak.<br />

Open elke do. t/m zondag van 13.00- 17.00 uur, tel:<br />

0597 655213<br />

Hamdijk 21, 9693TB Bad Nieuweschans.<br />

Juul Kortekaas Doet Boersma Hanneke van den Bergh<br />

Lena Postuma Edith Madou Hannie Diender Margot Meulenberg<br />

Els van der Glas Hans Jouta Margreet Huisman<br />

Hedda Willem Buijs Marius Meulenberg Gertjan Scholte-<br />

Albers Puck Ste<strong>in</strong>brecher Frits Sloos Jenny Verplanke Rosalie<br />

Hamm<strong>in</strong>k Gert Tabak Judith Meulenberg Yvon van<br />

Wordragen W<strong>in</strong>neth Sala Cees van Es Eelco Maan Frank<br />

Boogaard Hanneke Pereboom - Jolande Weekhout - Marjole<strong>in</strong><br />

van G<strong>in</strong>kel e.a.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

Galerie: donderdag t/m zaterdag en 1e, 3e en 5e zondag<br />

van de maand van 13.30- 17.00 uur.<br />

Beeldentu<strong>in</strong>: Van beg<strong>in</strong> april tot half oktober tijdens de<br />

open<strong>in</strong>gstijden van de galerie.<br />

Galerie en beeldentu<strong>in</strong> zijn ook op afspraak te bezoeken.<br />

Groepen altijd graag op afspraak.<br />

Raadpleeg de website <strong>voor</strong> aanpass<strong>in</strong>gen.<br />

Galerie de Paardenstal<br />

Noordermiddenweg 2-1 , 8311 RA Espel<br />

Tel: 0527- 612654<br />

www.galeriedepaardenstal.nl


Peter B. van Houten van de Foudgumse School<br />

‘Laatste der Mohikanen’<br />

Voor schilders en aanstaande <strong>kunst</strong>enaars zijn er verschillende<br />

mogelijkheden om les te nemen, van korte workshops en seizoens-<br />

lessen tot meerjarige particuliere opleid<strong>in</strong>gen. In het Friese dorpje<br />

Foudgum is s<strong>in</strong>ds een paar jaar de Foudgumse School gevestigd.<br />

Het is de kle<strong>in</strong>ste en noordelijkste academie van <strong>Nederland</strong>, geleid<br />

door beeldend <strong>kunst</strong>enaar Peter B. van Houten.<br />

Waarom een particuliere opleid<strong>in</strong>g? Wordt er op de bestaande<br />

<strong>kunst</strong>academies niet goed les gegeven, dan?<br />

“Wat figuratieve <strong>kunst</strong> betreft niet meer. Ik heb de<br />

‘oude situatie’ nog meegemaakt, toen ik van 1961 tot<br />

1966 aan de Rijksacademie studeerde. Dat was <strong>in</strong>dertijd<br />

het belangrijkste <strong>kunst</strong>opleid<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stituut, waar<br />

docenten nog tot professoren werden benoemd. Als<br />

een van de laatste <strong>kunst</strong>enaars heb ik nog iets van<br />

die negentiende-eeuwse opvatt<strong>in</strong>gen meegekregen.<br />

Want na 1968 is die schildersvakopleid<strong>in</strong>g overal<br />

langzaam maar zeker afgebouwd en gemoderniseerd.<br />

Ik ben dus nog een van de ‘laatste der Mohikanen’.<br />

Maar ik ben erg blij met wat ik nog geleerd heb op<br />

de Rijksacademie. Want <strong>voor</strong> figuratieve <strong>kunst</strong> heb je<br />

echt veel vakkennis nodig. Dat wil ik overbrengen <strong>in</strong><br />

mijn opleid<strong>in</strong>g.”<br />

Er zijn meerdere particuliere opleid<strong>in</strong>gen. Niet zo heel ver<br />

van Foudgum is bij<strong>voor</strong>beeld de Klassieke Academie <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Zit er een verschil tussen die opleid<strong>in</strong>gen?<br />

“Het belangrijkste verschil is dat de Foudgumse<br />

School kle<strong>in</strong>er is. Wij nemen m<strong>in</strong>der studenten aan<br />

en werken met m<strong>in</strong>der docenten. Dat zie ik als een<br />

<strong>voor</strong>deel. Ik vergelijk het wel eens met het ‘conservatoriummodel’,<br />

waarbij iemand na zijn opleid<strong>in</strong>g<br />

een leermeester zoekt die hij goed v<strong>in</strong>dt en van wie<br />

hij verder les krijgt. Vervolgens zoek je een ander, bij<br />

In september zal de derde groep studenten beg<strong>in</strong>nen<br />

aan deze <strong>in</strong>tensieve opleid<strong>in</strong>g die gericht is op<br />

vakstudenten die de figuratieve schildertechnieken<br />

willen beheersen, om overtuigend en krachtig werk<br />

te kunnen maken. Centraal <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g staat het<br />

aanscherpen en verfijnen van het waarnemend vermogen.<br />

Niet alleen wat betreft het onderwerp, maar<br />

ook <strong>in</strong> compositie, perspectief, kleur, anatomie en<br />

materiaalgebruik. Waar het om gaat is het waarnemend<br />

vermogen te vertalen naar het beeldend vermogen.<br />

Van de vakstudenten wordt al een zekere<br />

kennis en bekwaamheid verwacht en uiteraard de<br />

nodige gedrevenheid. Ieder kan een <strong>in</strong>dividuele begeleid<strong>in</strong>g<br />

en een persoonlijke benader<strong>in</strong>g verwachten.<br />

Docenten<br />

De lessen worden gegeven <strong>in</strong> Atelier Van Houten te<br />

wie je weer wat meer kunt leren. Aan de Foudgumse<br />

School krijg je dus maar van een paar docenten les,<br />

maar daardoor kun je het vak wel beter verdiepen.”<br />

“Een ander verschil zijn de lessen <strong>kunst</strong>filosofie. Niet<br />

alleen de klassieken van Plato tot nu worden behandeld,<br />

maar bij<strong>voor</strong>beeld ook het ‘esthetisch oordeel’<br />

van Kant, of het formalisme. De hele geschiedenis<br />

van het denken komt <strong>voor</strong>bij. Als je de <strong>kunst</strong> <strong>in</strong>gaat<br />

heb je een visie nodig. Vandaar de filosofie, die door<br />

een vakdocent gegeven wordt.”<br />

“Maar verder ontlopen de opleid<strong>in</strong>gen elkaar niet<br />

zoveel. Ook aan de Foudgumse school krijg je anatomie,<br />

tekenen naar model, materiaalkennis en basistechnieken<br />

als compositie, toon en kleurstell<strong>in</strong>gen.”<br />

“Ik heb trouwens goed contact met de Klassieke Academie,<br />

hoor. Die opleid<strong>in</strong>g heeft de figuratieve <strong>kunst</strong><br />

weer goed op de kaart gezet.”<br />

Is zo’n academie aan het meest noordelijke randje van <strong>Nederland</strong><br />

niet nadelig?<br />

“Nee, <strong>in</strong>tegendeel. Toen ik met deze opleid<strong>in</strong>g begon,<br />

dacht ik dat de studenten <strong>voor</strong>namelijk uit Friesland<br />

en omgev<strong>in</strong>g zouden komen. Maar ze komen uit werkelijk<br />

het hele land. Een van de <strong>voor</strong>delen hier aan de<br />

Friese kust is juist de omgev<strong>in</strong>g: het landschap met<br />

dat prachtige Waddenlicht. In heel <strong>Nederland</strong> is het<br />

nergens zo mooi. Het is heel helder.”<br />

Hoeveel studenten telt de Foudgumse Academie?<br />

“Tien per klas. Dat is niet heel veel. Maar zoals ik al<br />

zei: dat zie ik juist als een pre. In een kle<strong>in</strong>ere groep<br />

kun je iedereen meer aandacht geven. De opleid<strong>in</strong>g<br />

aan de Foudgumse Academie duurt drie jaar. Daarna<br />

is er de mogelijkheid een aansluitende ‘master’ te<br />

volgen. Hier<strong>in</strong> kan iemand zich verdiepen <strong>in</strong> wat hij<br />

of zij zelf belangrijk v<strong>in</strong>dt. Als docent probeer je er<br />

toch uit te halen wat er <strong>in</strong> zit. Het is dan ook de bedoel<strong>in</strong>g<br />

dat een leerl<strong>in</strong>g niet zijn meester kopieert,<br />

maar zijn eigen weg v<strong>in</strong>dt.”<br />

De Foudgumse School<br />

De kle<strong>in</strong>ste en noordelijkste academie<br />

In het kle<strong>in</strong>e dorpje Foudgum bestaat s<strong>in</strong>ds 2010 De Foudgumse<br />

School. De kle<strong>in</strong>ste en noordelijkste academie <strong>voor</strong> figuratieve<br />

schilder<strong>kunst</strong>. In Foudgum, gelegen op het Friese platteland, nabij de<br />

waddenzee, richtte beeldend <strong>kunst</strong>enaar Peter B. van Houten samen<br />

met D<strong>in</strong>ie Goedhart deze kle<strong>in</strong>ste academie op. De succesvolle Foud-<br />

gumse school kreeg <strong>in</strong> juni 2011 het CRKBO keurmerk.<br />

Foudgum (boven Dokkum) door: Peter B. van Houten,<br />

Foudgum, afgestudeerd <strong>in</strong> 1966 aan de Rijksacademie<br />

<strong>voor</strong> Beeldende <strong>kunst</strong>en te Amsterdam<br />

De gastlessen worden verzorgd door o.a.:<br />

John Verberk, Amsterdam, schilderen, Marcel Duran,<br />

Gron<strong>in</strong>gen, schilderen<br />

Prof. Dr. Pieter Adriaans, Kockengen, <strong>kunst</strong>filosofie,<br />

D<strong>in</strong>ie Boogaarts, Nijega, schilderen<br />

Peter Leen, galeriehouder, Breukelen ‘Kunstenaars <strong>in</strong><br />

de galerie”.<br />

Cees Booij, Dokkum, materiaalkennis, D<strong>in</strong>ie Boogaart,<br />

schilderen<br />

De Foudgumse School heeft maximaal 10 studenten<br />

per groep!<br />

Voor 2012-2013 is aanmelden mogelijk tot 15 augustus<br />

2012.<br />

- Hoe schilder je de weerspiegel<strong>in</strong>g van een boot op<br />

het water?<br />

- Hoe schilder je de plooien <strong>in</strong> iemands jas als hij<br />

zit? Hoe schilder je de rug van iemand die bukt.<br />

- Hoe schilder je een krachtig portret?<br />

- Hoe schilder je zegg<strong>in</strong>gskracht?<br />

- Techniek, daar beg<strong>in</strong>t het mee.<br />

De Foudgumse School 2012-2013<br />

1 dag per week 10.00-17.00 uur, lunchpauze 12.30-<br />

13.30 uur.<br />

Thuisstudie<br />

Gemiddeld 2 tot 3 dagen per week<br />

Toelat<strong>in</strong>g<br />

Van de vakstudenten wordt al een zekere<br />

bekwaamheid en kennis van zaken<br />

verwacht en uiteraard de nodige<br />

gedrevenheid.<br />

Ieder kan een <strong>in</strong>dividuele begeleid<strong>in</strong>g<br />

en een persoonlijke benader<strong>in</strong>g verwachten.<br />

Voor toelat<strong>in</strong>g gelden strenge eisen<br />

en per studiejaar wordt bekeken of de<br />

student de studie kan <strong>voor</strong>tzetten.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 15<br />

KNSTNWS<br />

Ontmoet<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> ’t Waar<br />

Galerie Waar<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> het Gron<strong>in</strong>gse ’t<br />

Waar was tot nu toe <strong>voor</strong>al het podium<br />

van de <strong>kunst</strong>enaars Peter Meijer en Maike<br />

van der Kooij en slechts een keer per<br />

maand open. Nu is de galerie uitgebreid<br />

met onder meer een beeldentu<strong>in</strong> en theeschenkerij.<br />

Daarom is Waar<strong>kunst</strong> vanaf<br />

deze zomer ieder weekend geopend en is<br />

er ruimte <strong>voor</strong> gastexposanten. Tot 10 augustus<br />

is er <strong>in</strong> de galerie bij<strong>voor</strong>beeld werk<br />

te zien van An Luthart en Coc van Duyn en<br />

<strong>in</strong> de beeldentu<strong>in</strong> van Gert Sennema en<br />

Jan Ketelaar.<br />

Informatie op www.waar<strong>kunst</strong>.nl<br />

Nijburg w<strong>in</strong>t grafiekprijs<br />

R<strong>in</strong>ke Nijburg uit Arnhem heeft de eerste<br />

Duits-<strong>Nederland</strong>se grafiekprijs gewonnen.<br />

Die werd onlangs <strong>voor</strong> het eerst uitgereikt<br />

tijdens de 25ste Duits-<strong>Nederland</strong>se grafiekbeurs<br />

<strong>in</strong> Borken. Het werk van Nijburg,<br />

Seven bl<strong>in</strong>d butterflies, is samen met dat<br />

van tw<strong>in</strong>tig andere nom<strong>in</strong>aties t/m 23 augustus<br />

te zien bij Kunst & Cultuur Overijssel<br />

aan de Kamperstraat 11-13 <strong>in</strong> Zwolle.<br />

Kunsthandel Hofsteenge<br />

gaat sluiten<br />

Deze zomer sluit de <strong>kunst</strong>handel van Cees<br />

Hofsteenge aan het Zuiderdiep <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Hofsteenge begon <strong>in</strong> 1972 met een<br />

<strong>kunst</strong>- en antiekzaak <strong>in</strong> de stad. Gedurende<br />

veertig jaar specialiseerde hij zich<br />

<strong>in</strong> het werk van noordelijke <strong>kunst</strong>enaars,<br />

met name dat van de expressionistische<br />

Kunstkr<strong>in</strong>g De Ploeg. Hij schreef ook<br />

verschillende publicaties over de noordelijke<br />

<strong>kunst</strong>enaars. Hoewel de zaak nu sluit,<br />

blijft Hofsteenge bemiddelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>,<br />

restauratie en advies.<br />

Informatie op www.hofsteenge.com<br />

Kesk-Art te Workum<br />

In de vorige KunstKrant is <strong>in</strong> het bericht over de open<strong>in</strong>g<br />

van de Workumse galerie Kesk-Art per abuis de<br />

verkeerde plaatsnaam genoemd. In het Friese Workum<br />

is deze nieuwe galerie dus gevestigd, en wel <strong>in</strong> het<br />

<strong>voor</strong>malige Jopie Huisman Museum aan de Noard<br />

5. In drie maanden tijd hebben reeds tweeduizend<br />

<strong>kunst</strong>liefhebbers de galerie met veel bewonder<strong>in</strong>g<br />

bezocht. Er zijn wisseltentoonstell<strong>in</strong>gen en een collectie<br />

schilder<strong>kunst</strong> uit de 19e en 20e eeuw. Tot e<strong>in</strong>d<br />

september is er een expositie met modernistische<br />

schilderijen van Mart<strong>in</strong> Alkema, abstracte wadgezichten<br />

van Fransje Versloot, beelden van Mark van den<br />

Heuvel en keramiek van Jos van de Ven.


De schilderijen van Jan Bouman zijn meesterwerken waar<strong>in</strong> elk<br />

aspect weloverwogen is: kleur, vorm, compositie. Bouman tast de<br />

grensgebieden van ieder aspect <strong>voor</strong>tdurend af, zonder het geheel uit<br />

het oog te verliezen. Het resultaat van zijn eeuwige zoektocht levert<br />

een beeld op dat zowel evenwichtig als spannend is.<br />

Bouman meldde zich <strong>in</strong> 1967 aan bij de Hochschüle<br />

für Bildende Künste <strong>in</strong> Berlijn. Geheel onbevangen<br />

nam hij deel aan het meerdaagse toelat<strong>in</strong>gsexamen<br />

en niet veel later was hij ‘prompt geslaagd’. In een<br />

bruisende en politiek bewogen tijd krijgt Bouman<br />

een gedegen opleid<strong>in</strong>g aan het prestigieuze <strong>in</strong>stituut.<br />

In die tijd maakte hij werk dat sterk beïnvloed was<br />

door pop-art en het surrealisme. ‘Een beetje zit er hier<br />

en daar nog <strong>in</strong>, maar niet zo dik opgelegd. Soms zijn er<br />

d<strong>in</strong>gen die her<strong>in</strong>neren aan surrealistische <strong>in</strong>vloeden. Dan<br />

komt er door middel van kleur bij<strong>voor</strong>beeld weer een popachtig<br />

iets b<strong>in</strong>nen.’<br />

In 1973 studeerde Bouman af. ‘In de periode na<br />

de academie schilderde ik erg realistisch. Ik vond veel<br />

<strong>in</strong>spiratie <strong>in</strong> de late gotiek, een heel primitieve en primaire<br />

schilder<strong>kunst</strong> waarvan ik een tijdlang erg onder de <strong>in</strong>druk<br />

was. Dat kwam <strong>in</strong> mijn werk ook sterk terug <strong>in</strong> zowel<br />

kleur als compositie. Toen kreeg ik als een soort tussenstap<br />

een periode waar<strong>in</strong> ik heel expressief werkte, hele grote<br />

gestaltes maakte. Het was ook <strong>in</strong> een grovere toets en sterk<br />

abstraherend. Het had met wat ik nu maak heel we<strong>in</strong>ig van<br />

doen. Ik denk dat ik het nodig had ik om afstand naar het<br />

vroegere werk te krijgen. Dat g<strong>in</strong>g met veel horten en stoten,<br />

want ik moest me helemaal opnieuw <strong>in</strong>stellen op een<br />

andere manier van schilderen. Toen ik dat doorlopen had,<br />

keerde ik deels terug naar het realisme van mijn beg<strong>in</strong>tijd.<br />

Gek genoeg was de sleutel daartoe een werk <strong>in</strong> opdracht,<br />

<strong>voor</strong> een nicht van mijn vrouw: realisme met vreemde<br />

d<strong>in</strong>gen erbij. Daarmee begon het. Ik had er plezier <strong>in</strong> en het<br />

<strong>in</strong>spireerde mij om verder te gaan op dat pad. Want dat is<br />

<strong>in</strong>spiratie: niks anders dan dat je ergens plezier <strong>in</strong> hebt.’<br />

In de tijd dat Bouman studeerde, en ook daarna, was<br />

het allerm<strong>in</strong>st vanzelfsprekend dat een <strong>kunst</strong>enaar<br />

figuratief werkte. ‘Ik ben nooit een abstract schilder<br />

geweest. Als dat de enige mogelijkheid was geweest<br />

om te schilderen dan had ik het gelaten. Goed tekenen<br />

betekent goed kijken en dat is een tijdlang verderfelijk<br />

geweest. Want dat was academisch en academisch was<br />

ouderwets. Ik begrijp wel waar dat vandaan kwam, maar<br />

het slaat nergens op dat het zo’n dogma geworden is. Zo<br />

kreeg je een nieuwe vorm van academisme die de plaats<br />

overnam van het oude academisme. Daar schiet je niets<br />

mee op. Waar het mij om gaat is of een werk authentiek<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 16<br />

is. Of het daadwerkelijk hoort bij degene die het gemaakt<br />

heeft. Of iets <strong>kunst</strong> is <strong>in</strong>teresseert me niet. Ik wil zelf gewoon<br />

schilder zijn, zo goed mogelijk, op mijn manier. Als iemand<br />

daar <strong>kunst</strong> tegen wil zeggen, dan v<strong>in</strong>d ik dat prima. Mijn<br />

eerste <strong>in</strong>tentie is schilderijen te maken die uitdrukken, wat<br />

ik voel en hoe ik tegen de wereld aankijk. De rest staat op<br />

het tweede plan.’<br />

De bijzondere proporties van de figuren <strong>in</strong> Boumans<br />

werk zijn puur gegrepen uit zijn fantasie.<br />

‘Ik werkte vroeger wel naar model maar <strong>in</strong> de loop der<br />

tijd steeds m<strong>in</strong>der. Vanuit een oorspronkelijk beeld ga ik<br />

vervormen. De proporties worden door elkaar gehusseld,<br />

terwijl de details als zodanig wel heel precies geschilderd<br />

zijn. Van de comb<strong>in</strong>atie van al die d<strong>in</strong>gen bij elkaar<br />

probeer ik een heel eigen mixtuur te maken. Ik probeer<br />

overdrijv<strong>in</strong>gen van vorm neer te zetten op een manier dat<br />

het geen karikatuur wordt. M<strong>in</strong>ieme overdrijv<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

proporties zijn overal te zien <strong>in</strong> de wereld om ons heen. Dat<br />

is normaal. Ik leg alleen een stapje erbovenop. Bij het maken<br />

van mijn schilderijen beg<strong>in</strong> ik met aparte studies. Geen<br />

hele vorm, maar details daaruit. Een bovenlichaam, een<br />

kop, handen. En die comb<strong>in</strong>eer ik onderl<strong>in</strong>g met elkaar en<br />

daaruit komen die eigenaardige gestaltes te<strong>voor</strong>schijn. Met<br />

de ontstane figuur doe ik iets. Ik zoek daarbij <strong>voor</strong>werpen<br />

en een omgev<strong>in</strong>g. Dat gebeurt op het doek. Als dat eenmaal<br />

staat, heb ik qua <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g een bepaald idee. Pas daarna<br />

beg<strong>in</strong> ik met verf te werken. Ik let erg op contouren, dat<br />

die mooie overgangen hebben, dat die stemmen. En<br />

tegelijkertijd moet het heel spits geschilderd zijn. Ik noem<br />

het altijd maar scherpschilderen.’<br />

Jan Bouman<br />

scherpschilderen<br />

De vorm richt zich <strong>in</strong> de werken van Bouman naar een<br />

achterliggende gedachte. ‘Ik maak <strong>in</strong> mijn schilderijen<br />

gebruik van symboliek, maar het is geen specifieke<br />

boodschap die vastgelegd is, zoals ik dat vroeger soms deed.<br />

In de hoofdzaak is de thematiek <strong>in</strong> mijn huidige werk de<br />

relatie tussen mannen en vrouwen, en wat daar onderl<strong>in</strong>g<br />

gebeurt. Ik schilder de manier waarop ik zie dat mannen<br />

en vrouwen met elkaar omgaan. Dat is een onderwerp dat<br />

mij altijd heeft bezig gehouden en dat ik nu echt uitwerk. Ik<br />

breng via mijn schilderijen de d<strong>in</strong>gen zoals ik ze vermoed.<br />

Maar hoe een ander dat ondergaat, is heel persoonlijk. Dat<br />

is afhankelijk van het filter van zijn ervar<strong>in</strong>gen. Dat geldt al<br />

helemaal <strong>voor</strong> zoiets subjectiefs als een schilderij. Zoals je de<br />

wereld <strong>in</strong>terpreteert, zo zou je wat mij betreft een schilderij<br />

<strong>in</strong> het algemeen ook moeten <strong>in</strong>terpreteren. Het is <strong>in</strong> elk geval<br />

geen raadseltje dat je moet oplossen om erachter te komen<br />

wat de schilder heeft bedoeld. Als je het dan hebt opgelost. is<br />

het klaar. Dat is jammer, want een schilderij <strong>in</strong> het algemeen<br />

en de kijk van een schilder op de wereld is zoveel complexer<br />

dan het oplossen van een raadsel. Een goed schilderij moet<br />

eigenlijk een raadsel zijn dat onoplosbaar is, waarnaar je<br />

kan blijven kijken. Het cryptische en de symboliek <strong>in</strong> mijn<br />

schilderijen zijn bedoeld om de complexiteit van alle d<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> zich vast te houden.<br />

■ Tentoonstell<strong>in</strong>g van 1 september tot 8 oktober 2012<br />

bij MORREN GALLERIES - Oudegracht 340, Utrecht -<br />

www.morrengalleries.nl


De schilderijen van Ferroni maken ons deelgenoot<br />

van een wereld die ver van ons moderne leven verwijderd<br />

lijkt. Een wereld waar<strong>in</strong> mythologische, historische,<br />

maar ook hedendaagse motieven centraal<br />

staan. Lange tijd werd de schoonheid van klassieke<br />

<strong>kunst</strong>, zoals die van Ferroni, door de avant-gardisten<br />

verworpen. Echter, zij kwamen uite<strong>in</strong>delijk tot<br />

het besef dat dit misprijzen niet te handhaven was.<br />

Donald Kuspit is professor <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>geschiedenis<br />

en de filosofie aan de State University <strong>in</strong> New<br />

York en één van de meest gerespecteerde <strong>kunst</strong>critici<br />

van de Verenigde Staten: ‘Tommasi Ferroni<br />

keert terug naar de rijke traditie van de Italiaanse<br />

<strong>kunst</strong> – een authentieke en consistente traditie die<br />

<strong>in</strong> retrospectief meer subtiele en <strong>in</strong>novatieve wend<strong>in</strong>gen<br />

bevat dan de moderne <strong>kunst</strong>. Zijn beweegredenen<br />

komen niet <strong>voor</strong>t uit nostalgie of archeologische<br />

nieuwsgierigheid; hij is zich ervan bewust<br />

dat de traditie en de klassieke cultuur nog steeds<br />

een belangrijke bron vormen en onze verbeeld<strong>in</strong>g<br />

en emotionele z<strong>in</strong>nen kunnen prikkelen’. Ferroni<br />

is tot op heden trouw gebleven aan de eigen stijl,<br />

tegen alle <strong>kunst</strong>opvatt<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>. Mede hierdoor is<br />

hij als <strong>kunst</strong>enaar autonoom en er <strong>in</strong> de contempora<strong>in</strong>e<br />

<strong>kunst</strong> geen vergelijkbaar werk te v<strong>in</strong>den is.<br />

Ferroni’s schilderijen doen verslag van spannende<br />

verhalen met aardse en onaardse wezens die zich<br />

begeven <strong>in</strong> een idyllisch landschap of geplaatst<br />

zijn <strong>voor</strong> historische monumentale bouwwerken.<br />

Het werk getuigt van bewonder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> de renaissancistische,<br />

barokke of byzantijnse <strong>kunst</strong>; zoals<br />

bij<strong>voor</strong>beeld de kathedraal San Marco <strong>in</strong> Venetië,<br />

die <strong>in</strong> veel van zijn werken <strong>voor</strong>komt. Echter, een<br />

opvallende comb<strong>in</strong>atie maakt hij door soms een<br />

contrast te creëren met hedendaagse iconen: een<br />

moderne luxueuze speedboot, een man <strong>in</strong> spijkerbroek<br />

of eigentijdse attributen. Hierdoor ontstaat<br />

een tegenstrijdigheid <strong>in</strong> beeld en tijd, wat zijn werk<br />

een bevreemdende, magisch-realistische atmosfeer<br />

geeft. Qua compositie hebben zijn schilderijen de<br />

elegantie van de klassieke oudheid, daarentegen<br />

zijn de figuren en dieren levendig <strong>in</strong> zijn werk aanwezig<br />

en zijn de kleurcomb<strong>in</strong>aties verassend.<br />

Spann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zijn werk creëert hij door het contrast<br />

te leggen tussen bij<strong>voor</strong>beeld orgiastische, dionysische<br />

taferelen, ontleend aan de antieke oudheid,<br />

en die te plaatsen aan een wateroever <strong>in</strong> Venetië.<br />

Of door demonische, spookachtige monsters <strong>in</strong> een<br />

decor van engelachtige kerkarchitectuur te schilderen.<br />

In de thema’s die hij uitbeeldt, geeft hij de<br />

beschouwer veelal <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> het menselijk bestaan.<br />

Ferroni’s schildertechniek is van een hoog niveau.<br />

Er is sprake van een subtiel en tegelijkertijd contrastvol<br />

gebruik van kleuren en een compositorische<br />

eenheid van tegenstell<strong>in</strong>gen. Ondanks een ze-<br />

GTF boek 255x305.<strong>in</strong>dd 21<br />

kere onrust <strong>in</strong> veel van zijn werk is hij toch <strong>in</strong> staat<br />

om <strong>in</strong> zijn schilderijen meditatieve rust te creëren.<br />

Zijn technieken zijn zonder meer gebaseerd op die<br />

van de Oude Meesters.<br />

Giovanni Tommasi Ferroni legt <strong>in</strong> zijn werk een<br />

overtuigende l<strong>in</strong>k tussen de moraal van de antieke<br />

wereld en het leven van de hedendaagse mens. Zijn<br />

<strong>in</strong>tentie is om de toeschouwer te laten terugkeren<br />

<strong>in</strong> een cultuur van meer dan tweeduizend jaar geleden<br />

om uite<strong>in</strong>delijk te constateren dat <strong>in</strong> wezen<br />

niet veel is veranderd. De mens is door de eeuwen<br />

heen m<strong>in</strong> of meer dezelfde gebleven en wordt nog<br />

steeds gedreven en beperkt door dezelfde driften.<br />

■ De schilderijen van Ferroni zijn vanaf 8 september te zien<br />

<strong>in</strong> Morren Galleries Amsterdam, Pr<strong>in</strong>sengracht 572 <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over deze schilder is terug te v<strong>in</strong>den<br />

op de website van Morren Galleries. Ferroni wordt exclusief<br />

vertegenwoordigd door Morren Galleries. Tel: 020-3206015<br />

of 06-54916131. emorren@morrengalleries.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 17<br />

Te zien <strong>in</strong> Morren Galleries van 8 september tot 21 oktober 2012<br />

Giovanni Tommasi Ferroni (1967, Rome) is geboren <strong>in</strong> een <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige<br />

Italiaanse familie. Grootvader, vader, zus en oom zijn allen klassiek<br />

geschoolde schilders en beeldhouwers en Ferroni zet deze traditie met<br />

verve <strong>voor</strong>t. De jeugdige Ferroni was regelmatig te v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> het atelier<br />

van zijn vader en had als tienjarige al veel aff<strong>in</strong>iteit met de teken<strong>kunst</strong>.<br />

In het beeldhouwatelier van zijn oom Marcello <strong>in</strong> Pietrasanta bracht<br />

hij zomers zijn vakanties door en kreeg er zijn eerste tekenlessen. Op<br />

zestienjarige leeftijd startte hij als schilder <strong>in</strong> het atelier van zijn vader.<br />

Naast een actief <strong>kunst</strong>enaarschap studeerde hij <strong>kunst</strong>geschiedenis<br />

en literatuur aan de Universiteit La Sapienza <strong>in</strong> Rome. Deze beide<br />

studiericht<strong>in</strong>gen vormen tot op de dag van vandaag een enorme bron<br />

van <strong>in</strong>spiratie <strong>voor</strong> de eigenz<strong>in</strong>nige en klassieke schilderijen van deze<br />

Toscaanse <strong>kunst</strong>enaar.<br />

Giovanni Tommasi Ferroni<br />

GTF boek 255x305.<strong>in</strong>dd 15<br />

Senza Titolo 1999<br />

olieverf op l<strong>in</strong>nen<br />

32 x 48 cm<br />

Studio per ‘La Tempesta’ 2000<br />

potlood op papier<br />

25 x 33,5 cm


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Hasenkab<strong>in</strong>ett <strong>in</strong> het Duitse Weener<br />

Sneeuwhazen <strong>in</strong> de zomer<br />

Voor het derde achtereenvolgende<br />

jaar organiseert Wilma Mencke<br />

van <strong>kunst</strong>bureau Albion Putti een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g rond ‘de haas’. Dat<br />

doet ze wederom <strong>in</strong> Museum Hasenkab<strong>in</strong>ett<br />

<strong>in</strong> Weener, een kle<strong>in</strong> curiosum,<br />

vlak over de grens bij Bad Nieuweschans,<br />

<strong>in</strong> het Duitse Ostfriesland.<br />

De haas blijft fasc<strong>in</strong>eren. In 2010 begon<br />

het met tw<strong>in</strong>tig <strong>kunst</strong>enaars, die<br />

een eerbetoon brachten aan Albrecht<br />

Dürer en diens bekende teken<strong>in</strong>g van<br />

een haas. Nu is <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong>e museum<br />

het thema Schneehasen im Sommer.<br />

In diverse technieken wordt deze bijzondere,<br />

meestal witte, haas (kle<strong>in</strong>er<br />

dan de gewone Lup<strong>in</strong>us) door opnieuw<br />

tw<strong>in</strong>tig <strong>kunst</strong>enaars verbeeld <strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>tieme expositieruimte en ook <strong>in</strong> de<br />

tu<strong>in</strong> achter het Hasenkab<strong>in</strong>ett. In het<br />

Hasenwohnzimmer is, naast de eigen<br />

collectie (witte) hazen, de museumshop<br />

gevestigd met het unieke hazenservies,<br />

-tassen, - <strong>kunst</strong>kaarten en<br />

andere -artikelen.<br />

Op de afbeeld<strong>in</strong>g is de sneeuwhaas<br />

<strong>in</strong> grijs/bru<strong>in</strong> te zien, gemaakt door<br />

Hanneke Francken, zoals hij zich <strong>in</strong> ons<br />

gebied toont <strong>in</strong> de zomer. Ook wittere<br />

hazen zijn te zien <strong>in</strong> vele varianten en<br />

technieken: Poëtisch, realistisch, anekdotisch,<br />

humoristisch, <strong>in</strong> abstraher<strong>in</strong>g<br />

en folkloristisch.<br />

Van Hellen Abma is er bij<strong>voor</strong>beeld<br />

een <strong>in</strong>stallatie met drie keramische<br />

witte hazen <strong>in</strong> een soort stoelendans,<br />

terwijl Anne van As twee <strong>in</strong>getogen<br />

Beeldhouwcentrum Koudum<br />

Wilt u een middag beeldhouwen, een mooie expositie bekijken of alleen gezellig<br />

op ons mooie terras <strong>in</strong> het hart van Koudum zitten; u bent altijd van harte<br />

welkom <strong>in</strong> Beeldhouwcentrum Koudum.<br />

De laatste jaren is het Beeldhouwcentrum uitgebreid met het Kunstcafé BeiMei<br />

en een Bed&Breakfast. Een gezellig <strong>kunst</strong>cafe met een mooi terras waar je heerlijk<br />

kunt ontbijten, lunchen en d<strong>in</strong>eren.<br />

Het Kunstcafé heeft een open verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met het Beeldhouwcentrum, met de<br />

ateliers, de w<strong>in</strong>kel en de galerie. Als onze gast ben je vrij om overal te kijken of zelf<br />

deel te nemen.<br />

Speciaal <strong>voor</strong> de gasten van Friesland bieden wij <strong>in</strong> de zomer 3 middagen <strong>in</strong><br />

de week korte workshops aan <strong>voor</strong> volwassenen en k<strong>in</strong>deren. Het gaat bij deze<br />

workshop om een korte directe kennismak<strong>in</strong>g met beeldhouwen, met steen, met<br />

gereedschap. Maar bovenal gaat het om ontspann<strong>in</strong>g en plezier.<br />

Ook bieden wij beeldhouwvakanties aan. Je kunt zelf bepalen hoe lang jouw<br />

beeldhouwvakantie duurt. In 5 dagen kan iedereen met onze goede begeleid<strong>in</strong>g<br />

een (tu<strong>in</strong>)beeld maken.<br />

In de w<strong>in</strong>kel kunnen onze medewerkers alles vertellen over de vele soorten steen<br />

en gereedschappen die wij verkopen.<br />

In juli, augustus en september is <strong>in</strong> ons dorp de Kunstroute. In tu<strong>in</strong>en door het hele<br />

dorp kunt u beelden van de cursisten van het Beeldhouwcentrum bezichtigen.<br />

In deze zelfde maanden zijn er op het Frieslandple<strong>in</strong>, <strong>in</strong> de Galerie van het<br />

Beeldhouwcentrum en <strong>in</strong> BeiMei e<strong>in</strong>dexamen beelden van de studenten van de<br />

beeldhouwopleid<strong>in</strong>g te zien.<br />

Een centrum vol beelden, waar iedereen zelf beelden kan maken,of kan kijken hoe<br />

beelden gemaakt worden.<br />

Beeldhouwcentrum Koudum<br />

Hoofdstraat 4<br />

8723 BH Koudum Tel: 0514-522676<br />

Email <strong>in</strong>fo@beelhouwcentrumkoudum.nl<br />

www@beelhouwcentrumkoudum.nl<br />

www.beimei.nl<br />

schilderijtjes toont van twee witte<br />

hazenkopjes (alb<strong>in</strong>o’s; afb.). De grote<br />

sneeuwhaas van Floor Coolsma hangt<br />

aan het plafond te smelten vanwege<br />

de zomer, de keramische hazen van<br />

Marianne Bijker hebben helaas het<br />

loodje al gelegd. Carol<strong>in</strong>e Witteveen<br />

liet zich <strong>in</strong>spireren door de witte haas<br />

uit Alice <strong>in</strong> Wonderland.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g is t/m 19 augustus<br />

te zien <strong>in</strong> het Hasenkab<strong>in</strong>ett, Am<br />

Hafen 38 <strong>in</strong> Weener (Ems). Open: zaterdag<br />

en zondag 13.00-16.30 uur. Ook<br />

zijn er mogelijkheden <strong>voor</strong> een Bugs<br />

Bunny Brunch en Ont-haas-te Koffi etafel<br />

na reserver<strong>in</strong>g. Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.albionputti.nl/hasenkab<strong>in</strong>ett.htm<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 18<br />

Eigen werk en verzamel<strong>in</strong>g van Koos Zwiers <strong>in</strong> Schierst<strong>in</strong>s<br />

Moderne sculpturen en<br />

oude Afrikaanse beelden<br />

Moderne keramische dieren tussen fantasie en<br />

werkelijkheid en Afrikaanse beelden uit oeroude<br />

tradities. Dat is kortweg de zomerexpositie van<br />

beeldend <strong>kunst</strong>enaar Koos Zwiers <strong>in</strong> De Schierst<strong>in</strong>s<br />

te Veenwouden. De moderne <strong>kunst</strong> maakt<br />

hij zelf, de rest is een deel van zijn omvangrijke<br />

Afrikaanse verzamel<strong>in</strong>g.<br />

De natuur <strong>in</strong> de directe omgev<strong>in</strong>g is <strong>voor</strong> Koos<br />

Zwiers aanleid<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> het maken van beelden,<br />

maar dat geldt eveneens <strong>voor</strong> onderwerpen en<br />

procedures uit de moderne <strong>kunst</strong>. Daarnaast hebben<br />

ook beelden en tradities uit Afrika <strong>in</strong>vloed.<br />

Dat is ontstaan door de vele reizen naar dit<br />

cont<strong>in</strong>ent en het daar verzamelen van beelden,<br />

keramiek, sieraden en textiel. Die Afrikaanse<br />

<strong>in</strong>vloed is te zien <strong>in</strong> de formele aspecten zoals<br />

vormen en kleuren en stijl, maar ook <strong>in</strong> de keuze<br />

van het onderwerp zoals dierfi guren.<br />

Betekenis<br />

De expositie legt een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen Afrika en<br />

Zwiers’ beelden. U ziet grote verschillen, maar ook de overeenkomsten. Bij Zwiers gaat<br />

het om de <strong>kunst</strong>, bij de Afrikaanse ‘<strong>kunst</strong>enaars’ g<strong>in</strong>g het om religieuze uit<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> een<br />

cultuur die niet of nauwelijks van teksten en afbeeld<strong>in</strong>gen gebruik maakte. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

laat zien hoe Afrikaanse tradities <strong>in</strong>vloed hebben op het keramische werk.<br />

De meeste Afrikaanse beelden staan <strong>in</strong> verband met de <strong>voor</strong>ouderverer<strong>in</strong>g. Er bestaat<br />

daar geen ‘<strong>kunst</strong>’-traditie. Wel een <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige uitwerk<strong>in</strong>g van een beeld dat optimaal<br />

moet functioneren <strong>in</strong> de samenlev<strong>in</strong>g. Dat zien we bij<strong>voor</strong>beeld bij de kameleons als het<br />

Afrikaanse symbool <strong>voor</strong> wijsheid, horens als verwijzend naar kracht, of klauwen en rode<br />

kleurstoffen geladen met betekenis.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g – met de titel Keramische beelden van Koos Zwiers en Afrikaanse sculpturen:<br />

een samenspraak – is van t/m 26 augustus te bezichtigen. De Schierst<strong>in</strong>s is d<strong>in</strong>sdags<br />

t/m zondags van 13.30-17.00 uur geopend.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie – over bij<strong>voor</strong>beeld de permanente expositie over kloosters, kerken,<br />

staten en st<strong>in</strong>sen en Theun de Vries – is te v<strong>in</strong>den op www.schierst<strong>in</strong>s.nl<br />

Museum<br />

De Buitenplaats<br />

Eelde<br />

16 juni t/m 7 oktober 2012<br />

Beelden Natasja Benn<strong>in</strong>k<br />

Anamorfose Olga Wiese<br />

Kijkdozen Jan Steen e.v.a.<br />

www.museumdebuitenplaats.nl


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Hotel Stories <strong>in</strong> CODA Museum<br />

Je ooit afgevraagd …<br />

Wat er <strong>in</strong> de kamer naast je gebeurt?<br />

Wat de barman allemaal hoort?<br />

Wat het kamermeisje aantreft tijdens haar schoonmaakronde?<br />

Wie er <strong>voor</strong> je op die matras geslapen heeft?<br />

Wat er zich afspeelt achter de schermen van het hotel?<br />

CODA en Saxion presenteren een unieke expositie die deze zomer te zien,<br />

horen en beleven is <strong>in</strong> CODA Museum. Aanleid<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> dit bijzondere en<br />

<strong>in</strong>teractieve samenwerk<strong>in</strong>gsproject is het 10-jarig bestaan van het hogere<br />

hotelonderwijs. Hotel Stories is een schatkist boordevol verhalen, muziek,<br />

foto’s, films en <strong>voor</strong>werpen die bezoekers de hotelwereld laat beleven.<br />

Het woord ‘hotel’ vertegenwoordigt een sterk merk dat wereldwijd op dezelfde<br />

manier geschreven wordt. Dit ‘merk’ heeft vele gezichten en refereert<br />

aan m<strong>in</strong>stens zoveel verhalen en ervar<strong>in</strong>gen. De rode loper, de lift, de lange<br />

gangen, de stille bar, de lege bedden en de smetteloze badkamers... Hotel<br />

Stories laat bezoekers die wereld beleven.<br />

Uniek: verlot<strong>in</strong>g van orig<strong>in</strong>ele penteken<strong>in</strong>g<br />

Overzichtsexpositie Stien Eels<strong>in</strong>gh <strong>in</strong> Meppel<br />

Kunsthuis Secretarie te Meppel pakt deze zomer uit met een overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van het werk van Stien Eels<strong>in</strong>gh (1903-1964).<br />

Eels<strong>in</strong>gh was een van de meest <strong>voor</strong>aanstaande expressionisten<br />

die <strong>Nederland</strong> gekend heeft. Zij woonde het grootste deel van haar<br />

werkzame leven <strong>in</strong> Staphorst, buurgemeente van Meppel. Van haar werk<br />

is nagenoeg niets meer ‘op de markt’. Uniek tijdens de expositie is<br />

daarom de verlot<strong>in</strong>g van een orig<strong>in</strong>ele penteken<strong>in</strong>g. Bezoekers kunnen<br />

hiernaar <strong>voor</strong> slechts vijf euro meed<strong>in</strong>gen.<br />

Stien Eels<strong>in</strong>gh groeide op <strong>in</strong> Zwolle, waar ze al vroeg begon met<br />

tekenen en schilderen. Omdat de getalenteerde Stien ook muzikaal was,<br />

prefereerden haar ouders een toekomst <strong>in</strong> de muziek <strong>voor</strong> hun dochter.<br />

Maar Stien verkoos het doek boven de piano en werd schilderes. In haar<br />

vroege (Zwolse) periode schilderde ze <strong>voor</strong>al bloemen, portretten en<br />

stadsgezichten.<br />

Ze bracht daarna enkele jaren door <strong>in</strong> Amsterdam, waar ze lid werd van<br />

<strong>kunst</strong>enaarsverenig<strong>in</strong>gen. Ze deed mee aan groepsexposities en verkocht<br />

werken via een <strong>kunst</strong>handel. In 1942 verhuisden zij en haar echtgenoot<br />

Roelof Frankot naar Staphorst. Ze betrokken een oude boerderij, die ze<br />

restaureerden en van een bijzonder en <strong>in</strong>spirerend <strong>in</strong>terieur <strong>voor</strong>zagen.<br />

Er kwamen bij de gastvrije en hartelijke <strong>kunst</strong>enares vele vrienden en<br />

vakgenoten over de vloer.<br />

Hotels hebben <strong>in</strong> de afgelopen decennia tot de verbeeld<strong>in</strong>g gesproken van<br />

schrijvers, dichters, musici en beeldend <strong>kunst</strong>enaars. Er zijn beroemde films<br />

en boeken verschenen met het hotel <strong>in</strong> de hoofdrol. Hotels zijn ook vastgelegd<br />

<strong>in</strong> verhalen en songteksten.<br />

Liefdeskamers<br />

De bouwstenen van Hotel Stories <strong>in</strong> CODA komen uit een verzamel<strong>in</strong>g<br />

verhalen van <strong>kunst</strong>enaars die beelden, films, muziek, songteksten, literatuur<br />

en poëzie hebben gemaakt op basis van hun hotelervar<strong>in</strong>gen. Gastvrijheid<br />

is het uitgangspunt en de basis van Hotel Stories. Andere thema’s zijn ontmoet<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>spiratie, mystiek, vergankelijkheid, locatie, lust en liefde en het<br />

kijkje achter de schermen. Net zoals een hotelverblijf een ervar<strong>in</strong>g op zich<br />

is, zo is een bezoek aan Hotel Stories dat ook. In de tentoonstell<strong>in</strong>g is een<br />

aantal unieke ‘hotelverhalen’ opgenomen. Een greep uit de verschillende<br />

onderdelen die Hotel Stories vormen:<br />

Fotograaf en <strong>kunst</strong>enaar L<strong>in</strong>da Troeller fotografeerde bijzondere gasten <strong>in</strong><br />

het beroemde Chelsea Hotel <strong>in</strong> New York. Vele <strong>kunst</strong>enaars, muzikanten,<br />

schrijvers en dichters verbleven hier. Arthur C. Clarke schreef er zijn 2001: A<br />

Space Odyssey, terwijl Bob Dylan, Janis Jopl<strong>in</strong> en Iggy Pop er een aantal van<br />

hun bekende nummers schreven.<br />

De Belgische mode- en Playboyfotograaf Frank De Mulder laat <strong>in</strong> zijn serie<br />

Love Hotel zien wat er op het gebied van lust en liefde achter gesloten<br />

deuren gebeurt.<br />

De Japanse ‘love hotels’ bieden al decennialang een plek om ongestoord<br />

seks te hebben. Tegenwoordig zijn hier liefdeskamers <strong>in</strong> gericht als klaslokaal,<br />

themapark of kermis. De Amerikaanse fotograaf geeft een kijkje <strong>in</strong><br />

deze bijzondere Japanse hotelkamers.<br />

Verder zijn er prachtige zwart-wit foto’s van de spraakmakende Bed-In van<br />

John Lennon en Yoko Ono <strong>in</strong> het Amsterdamse Hilton Hotel <strong>in</strong> 1969.<br />

Hotel Stories is te zien, voelen en ervaren tot en met 16 september.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie is te v<strong>in</strong>den op www.coda-apeldoorn.nl/hotelstories<br />

Respectvol<br />

Het werk van Eels<strong>in</strong>gh is uniek en herkenbaar. Ze verbeeldde <strong>in</strong> haar<br />

eigen stijl de kenmerken van Staphorst, waar ze zich thuis voelde. Haar<br />

schilderijen kenschetsen het eigen karakter van de Staphorster bevolk<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong> hun werk op het land en <strong>in</strong> hun dagelijks leven, op een respectvolle<br />

manier zonder mensen uit de anonimiteit te halen. Stien Eels<strong>in</strong>gh maakte<br />

enkele reizen, naar Zuid-Frankrijk en naar Israël. Haar <strong>in</strong>drukken legde ze<br />

vast <strong>in</strong> teken<strong>in</strong>gen, gouaches en aquarellen.<br />

Het werk van de schilderes is bij vele liefhebbers (particulieren en bedrijven)<br />

terechtgekomen. Voor deze tentoonstell<strong>in</strong>g zijn tientallen schilderijen<br />

<strong>in</strong> bruikleen gegeven. Dit biedt <strong>kunst</strong>liefhebbers een uitgelezen<br />

kans om de kroonjuwelen uit het oeuvre van Stien Eels<strong>in</strong>gh te bekijken.<br />

Lez<strong>in</strong>gen<br />

De expositie is samengesteld met medewerk<strong>in</strong>g van de Stien Eels<strong>in</strong>gh<br />

Sticht<strong>in</strong>g. In Kunsthuis Secretarie zullen lez<strong>in</strong>gen gehouden worden door<br />

de <strong>voor</strong>zitter van de sticht<strong>in</strong>g, <strong>kunst</strong>historica Roel Smit-Muller en Eels<strong>in</strong>ghs<br />

dochter Margreet Frankot. Tijdens de expositie is er de mogelijkheid<br />

tot rondleid<strong>in</strong>gen.<br />

De trekk<strong>in</strong>g van de lot<strong>in</strong>g is beg<strong>in</strong> september, direct na afloop van de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g. De toegang van Kunsthuis Secretarie is gratis. Meer<br />

<strong>in</strong>formatie op www.<strong>kunst</strong>huissecretarie.nl<br />

Stien Eels<strong>in</strong>gh, t/m 22 september <strong>in</strong> Kunsthuis Secretarie, Hoofdstraat 22,<br />

Meppel. Open: di-zo 13-17, do 10-17, vr 13-20.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 19<br />

KNSTBKN<br />

Regenboog<br />

Den Haag Sculptuur<br />

staat deze zomer<br />

<strong>in</strong> het teken van<br />

Zuid-Afrikaanse<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong>.<br />

Het jaarlijkse<br />

beeldenevenement<br />

aan de Lange Voorhout<br />

<strong>in</strong> de hofstad werkt<br />

daarbij evenals vorig<br />

jaar samen met<br />

Museum Beelden<br />

aan Zee, waar de buitenexpositie wordt<br />

<strong>voor</strong>tgezet. Daarmee is het de grootste<br />

overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g van Zuid-Afrikaanse<br />

sculpturen die er <strong>in</strong> Europa gehouden is. De<br />

bijbehorende catalogus The Ra<strong>in</strong>bow Nation<br />

(WBooks, € 25,-) laat de ontwikkel<strong>in</strong>g zien van<br />

de moderne en hedendaagse Zuid-Afrikaanse<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> van de afgelopen zestig jaar.<br />

Ontdek het moderne<br />

Afgelopen <strong>voor</strong>jaar<br />

opende <strong>in</strong> het Gemeentemuseum<br />

<strong>in</strong><br />

Den Haag de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Ontdek<br />

het moderne. Museumdirecteur<br />

Benno<br />

Tempel schreef er<br />

een toegankelijke catalogus<br />

bij. Aan de<br />

hand van de <strong>kunst</strong>werken<br />

uit de eigen<br />

collectie en van de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g vertelt hij het verhaal van de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van de moderne <strong>kunst</strong> en legt<br />

daarbij dwarsverbanden naar politiek en sociale<br />

gebeurtenissen en bij<strong>voor</strong>beeld de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de fotografie en de ruimtevaart. De<br />

expositie loopt tot beg<strong>in</strong> 2014. Ontdek het moderne<br />

(WBooks, € 19,95).<br />

ZomerSalon<br />

galerie Marten Randa<br />

Gedurende de zomermaanden houdt galerie Marten Randa <strong>in</strong><br />

W<strong>in</strong>schoten de jaarlijkse ZomerSalon. In galerie en beeldentu<strong>in</strong><br />

wordt werk gepresenteerd van schilders als Anky Ess<strong>in</strong>k en René<br />

van der Hoofd en van beeldhouwers als Hanneke Pereboom, John<br />

Deckers en Alie Kalverda.<br />

Achter de galerie ligt een bijzondere tu<strong>in</strong> verscholen, de Verbeelde<br />

Stadstu<strong>in</strong>. Een tu<strong>in</strong> waar beplant<strong>in</strong>g en <strong>kunst</strong>werken met elkaar<br />

<strong>in</strong> balans zijn gebracht. Een tu<strong>in</strong> waar de stilte alleen verbroken<br />

wordt wanneer de vogels hun gezang laten horen. Onder bomen<br />

en tussen planten staan beelden opgesteld. Beelden van brons,<br />

marmer, serpentijn en steen, <strong>in</strong> formaat variërend van enkele<br />

centimeters tot enkele meters. Ieder <strong>kunst</strong>werk heeft zijn eigen<br />

plek, waardoor het de aandacht krijgt die het waard is.<br />

In de tu<strong>in</strong> staan deze keer de beelden van Loet van Veen en Jissy<br />

Keuenhof centraal. Met Loet van Veen werkt Randa al s<strong>in</strong>ds de<br />

opricht<strong>in</strong>g van de galerie. Hij heeft <strong>in</strong> de loop der jaren een groot<br />

oeuvre aan bronzen opgebouwd. Realistische en figuratieve beelden.<br />

In de galerie is eveneens een grote en gevarieerde collectie<br />

van hem te v<strong>in</strong>den.<br />

Ook met Jissy Keuenhof werkt Marten Randa al vele jaren. Zij<br />

heeft een heel eigen stijl en giet de beelden zelf. Het zijn fantasierijke<br />

eigenz<strong>in</strong>nige beelden, van ‘mulks’ tot blije vogels. Helaas<br />

is Keuenhof vertrokken naar Mexico. Voor haar vertrek heeft de<br />

galerie nog een grote serie beelden van haar kunnen betrekken.<br />

Zie www.galerie-martenrand.nl


pag<strong>in</strong>a 20 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

CHEOPS<br />

brutale keramiek<br />

23 juni t/m 9 september 2012<br />

Oudestraat 133 | Kampen | 038 331 73 61<br />

www.stedelijkmuseumkampen.nl<br />

IJsselkade 1 | Kampen | 038 331 73 61<br />

www.koornmarktspoortkampen.nl<br />

Gratis <strong>kunst</strong>boek Jan van Loon!<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, Ja, ik ik wil wil op op de de hoogte blijven van van de de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Noordoost-<strong>Nederland</strong>. Ik v<strong>in</strong>d het gemakkelijk Ik v<strong>in</strong>d hetom<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>i stratie -<br />

de KunstKrant thuis bezorgd te krijgen. Voor € 18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>istratiekosten) krijg ik de<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement<br />

eerste<br />

automatisch<br />

6 nummers<br />

verlengd.<br />

thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement automatisch verlengd.<br />

n a a m<br />

a d re s<br />

p o s tco d e<br />

Stuur een email naar post@roesd.nl met uw<br />

naam en adresgegevens o.v.v. ‘<strong>kunst</strong>krant’.<br />

Behoort u tot de eerste 10 <strong>in</strong>zenders dan ontvangt<br />

u geheel gratis de monografi e van “Jan<br />

van Loon, 50 jaar op zoek” t.w.v. € 39,50.<br />

wo, do, vr 10 - 17.30 uur<br />

zaterdag 10 - 17 uur<br />

De Holm 34, 9356 VB Tolbert<br />

0594-549707<br />

post@roesd.nl • www.roesd.nl<br />

wo o n p l a ats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/giroreken<strong>in</strong>g<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handteken<strong>in</strong>g<br />

Deze bon <strong>in</strong>vullen en <strong>in</strong> een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Altijd verrast <strong>in</strong> Pronkkoamer<br />

Galerie Pronkkoamer te Saaxumhuizen, een gehucht met ca. 60<br />

<strong>in</strong>woners, gelegen op één van de mooiste plekjes van het Gron<strong>in</strong>ger<br />

Hogeland tussen Bafl o en Eenrum, brengt al zestien jaar bijzondere<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong>. De galerie is gevestigd tegenover de kerk <strong>in</strong> het oude<br />

verbouwde café.<br />

Altijd weer worden bezoekers verrast door de deskundig samengestelde<br />

exposities van bekende en niet zo bekende<br />

<strong>kunst</strong>enaars en als het iets m<strong>in</strong>der druk is<br />

<strong>in</strong> de galerie, bestaat ook de mogelijkheid<br />

werk te zien van galeriehoudster Mar Vedder,<br />

te weten zeefdrukken die nog handmatig<br />

zonder computer of andere technische snufjes<br />

vervaardigd worden.<br />

Momenteel kunt u genieten van werken van<br />

Els Meeles (aquarellen en acrylschilderijen,<br />

zie afb.), Joke Langendorff’s acrylschilderijen,<br />

Joop Runhardt met zijn verfi jnde etsen, grote<br />

abstracte schilderijen van Lex Smit Duyzent<strong>kunst</strong>,<br />

kleurrijke schilderijen <strong>in</strong> gemengde<br />

techniek van Mart<strong>in</strong> Rijpstra, prachtige pastels<br />

van Mathilde Verwey, kle<strong>in</strong> poëtisch monumentaal<br />

werk op doek en paneel van Petra<br />

van Kalker en last but not least de glazen<br />

objecten van Martien van Rooijen. Werkelijk<br />

een feest <strong>voor</strong> het oog.<br />

Deze groepstentoonstell<strong>in</strong>g duurt tot 22 juli.<br />

Vanaf 28 juli exposeren Margo de Graaf,<br />

Mildred Gravesteyn, Anne Post toe Slooten,<br />

Ans Schuil<strong>in</strong>g, Elly Huiz<strong>in</strong>ga, Froukje Tolsma<br />

en Peter R. He<strong>in</strong>. Zij werken <strong>in</strong> verschillende<br />

discipl<strong>in</strong>es, van schilderijen en collages tot<br />

bronzen beelden, zoals de afgebeelde Golfer<br />

van Peter R. He<strong>in</strong>.<br />

Galerie Pronkkoamer is gelegen aan de Saaxumhuizerweg 2, en is op zaterdag<br />

en zondag geopend van 10.30 tot 17.00 uur.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.pronkkoamer.nl<br />

Historische buitenplaatsen, tu<strong>in</strong>en en lusthoven <strong>in</strong> Pr<strong>in</strong>cessehof<br />

2012 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Historische Buitenplaats’. Ter<br />

gelegenheid van dit themajaar presenteert Keramiekmuseum Pr<strong>in</strong>cessehof<br />

<strong>in</strong> Leeuwarden de tentoonstell<strong>in</strong>g Groen Geluk. Van lusthof tot<br />

volkstu<strong>in</strong>. Het museum vertelt het verhaal van de historische buitenplaatsen,<br />

tu<strong>in</strong>en en lusthoven, van de 18de-eeuwse formele tu<strong>in</strong> tot de hedendaagse<br />

volkstu<strong>in</strong>. Vier eeuwen tu<strong>in</strong>geschiedenis vormen het decor <strong>voor</strong> uiteenlopende<br />

keramische objecten.<br />

Oranjerie<br />

Bijna vierhonderd jaar geleden laten steenrijke koopliederen en regenten<br />

riante buitenplaatsen bouwen op de mooiste plekken van <strong>Nederland</strong>.<br />

Met de formele Franse tu<strong>in</strong>en als <strong>in</strong>spiratiebron worden tu<strong>in</strong>en bij deze<br />

zomerverblijven met grote zorg aangelegd. Op 18de-eeuwse keramiek is te<br />

zien dat men zich hier bezighoudt met musiceren, jagen en vissen. Favoriete<br />

bezigheid is het fl aneren langs hagen, fonte<strong>in</strong>en en priëlen, zoals we zien<br />

op fraaie tegeltableaus. De relatie tussen tu<strong>in</strong>en en keramiek is geboren, en<br />

bestaat tot op de dag van vandaag.<br />

Een zaal <strong>in</strong> het museum is omgetoverd tot een enorme oranjerie, zoals<br />

deze bij bijna alle grote buitenplaatsen aanwezig was. Gietijzeren kassen en<br />

serres worden populair <strong>in</strong> de 19de eeuw. Met Engeland als grote <strong>voor</strong>beeld<br />

maakt de formele tu<strong>in</strong> plaats <strong>voor</strong> de landschappelijke tu<strong>in</strong>. De aanleg<br />

hiervan is niet m<strong>in</strong>der <strong>kunst</strong>matig, maar oogt natuurlijker. De museumkas<br />

bevat levende planten <strong>in</strong> bijzondere cache-pots, bij<strong>voor</strong>beeld van Fries<br />

Kerfsnee-aardewerk.<br />

Weelderig<br />

Op het hoogtepunt van de art nouveau, rond 1900, worden eerlijk vakman-<br />

schap en traditionele materialen ook <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>architectuur belangrijk.<br />

Voor het eerst ontstaat een tu<strong>in</strong> vol weelderige planten en bloemen, <strong>in</strong><br />

strakke rechte borders. De oorsprong van deze bordertu<strong>in</strong>en v<strong>in</strong>den we net<br />

als de landschapstu<strong>in</strong> <strong>in</strong> Engeland. Op het sieraardewerk uit die tijd is het<br />

bloemendecor favoriet. Vazen <strong>in</strong> art nouveau stijl sieren het <strong>in</strong>terieur van de<br />

landhuizen. In de tentoonstell<strong>in</strong>g vormen ze een bonte bloemenborder van<br />

keramiek.<br />

De museumtu<strong>in</strong> is getransformeerd tot volkstu<strong>in</strong>complex. Het idee van de<br />

volkstu<strong>in</strong> gaat terug tot de Middeleeuwen. Monniken verbouwen hun groenten<br />

en kruiden bij de kloosters. In de loop van de 19de eeuw verschijnen<br />

de eerste volkstu<strong>in</strong>complexen <strong>in</strong> en om <strong>Nederland</strong>se steden, plekken waar<br />

men eigen groenten en fruit verbouwt op gehuurde stukjes grond. Vanaf<br />

de jaren ‘20 van de vorige eeuw krijgen volkstu<strong>in</strong>en ook een recreatieve<br />

functie. Volkstu<strong>in</strong>en staan tegenwoordig bol van keramiek, van bleek- en<br />

aardbeienpotten tot de fameuze tu<strong>in</strong>kabouter.<br />

Groen Geluk. Van lusthof tot volkstu<strong>in</strong> is nog te zien tot en met 28 oktober.<br />

In het najaar biedt het museum bovendien een <strong>in</strong>teressante serie lez<strong>in</strong>gen<br />

aan, aansluitend op de tentoonstell<strong>in</strong>g. De thema’s lopen uiteen van<br />

historische buitenplaatsen tot de tu<strong>in</strong>en van Mien Ruys en bloemen <strong>in</strong> de<br />

<strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong>. Voor meer <strong>in</strong>formatie zie www.pr<strong>in</strong>cessehof.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 21<br />

KNSTNWS<br />

Kunst Rijk Emmen<br />

Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk Cultureel organiseert<br />

al tien jaar exposities <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong><br />

Emmen. Ter gelegenheid van dit jubileum<br />

mogen Emmenaren kiezen welke <strong>kunst</strong>werken<br />

ze willen zien. De Rijksdienst <strong>voor</strong><br />

het Cultureel Erfgoed stelt hier<strong>voor</strong> 200<br />

werken beschikbaar uit de Rijkscollectie<br />

waaruit het publiek kan kiezen. Normaal<br />

gesproken zijn deze werken alleen bestemd<br />

<strong>voor</strong> de werkkamers van m<strong>in</strong>isters,<br />

ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders.<br />

Voor het project Kunst Rijk<br />

Emmen worden verschillende groepen<br />

<strong>in</strong>woners van Emmen benaderd. De uite<strong>in</strong>delijke<br />

expositie opent op 30 september.<br />

Jaarlijkse <strong>kunst</strong>route<br />

Bafl o en Rasquert<br />

Na het succes van vorig jaar is besloten<br />

de <strong>kunst</strong>route van Bafl o en Rasquert <strong>in</strong><br />

Noord-Gron<strong>in</strong>gen jaarlijks te organiseren.<br />

Op 26 augustus stellen veertien <strong>kunst</strong>enaars<br />

wederom hun ateliers open <strong>voor</strong><br />

publiek. De route wordt om 11.00 uur<br />

geopend met een concert <strong>in</strong> de Laurentiuskerk,<br />

alwaar ook een expositie is <strong>in</strong>gericht.<br />

Vervolgens zijn van 12.00 tot 17.00 uur<br />

de ateliers te bezoeken. Onderwijl zijn er<br />

<strong>in</strong> de kerk en <strong>in</strong> het Stof Vennema Huis<br />

concerten. Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

http://<strong>kunst</strong>routebafl o.wordpress.com<br />

Mensen w<strong>in</strong>t AanZet!<br />

Jan Mensen heeft de AanZet!prijs 2012 gewonnen.<br />

Aan deze <strong>kunst</strong>prijs <strong>voor</strong> startend<br />

talent <strong>in</strong> Overijssel, Gelderland en Münsterland<br />

is een bedrag van € 4.000,- verbonden.<br />

Daarnaast ontv<strong>in</strong>g Sarah Bijlsma de<br />

publieksprijs en Johannes Langkamp de<br />

Kunstopdracht 2012.<br />

Fietsen langs beelden<br />

<strong>in</strong> stad Gron<strong>in</strong>gen<br />

Ook dit jaar verzorgt Henk Bakker <strong>kunst</strong>excursies<br />

langs beelden <strong>in</strong> de stad Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Deze keer per fi ets, op de zondagen<br />

1 juli en 5 augustus. De drie uur durende<br />

tocht gaat door veel groene delen van de<br />

stad en langs beelden van onder anderen<br />

Jan Wolkers, Mette Bus en Mare Röl<strong>in</strong>g. De<br />

start is telkens om 14.00 uur bij het centraal<br />

station. Informatie en reserveren:<br />

www.<strong>kunst</strong>excursie.nl of 050-3090757.<br />

Museum De Fundatie<br />

langer gesloten<br />

De verbouw<strong>in</strong>g van museum De Fundatie<br />

<strong>in</strong> Zwolle heeft vertrag<strong>in</strong>g opgelopen door<br />

een fout van het constructiebedrijf en het<br />

faillissement van de staalleverancier. De<br />

open<strong>in</strong>g stond gepland op 12 december<br />

(12-12-’12), tegelijk met de oplever<strong>in</strong>g van<br />

de nieuwe spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad.<br />

De verbouw<strong>in</strong>g zal pas e<strong>in</strong>d mei klaar<br />

zijn. Wel gaat het museum op 12 december<br />

alsnog één dag open <strong>voor</strong> het publiek.<br />

Donald Duck <strong>in</strong> het<br />

Drents Museum<br />

Omdat de Donald Duck zestig jaar bestaat,<br />

verschijnt er iedere maand een prov<strong>in</strong>cieeditie<br />

van het vrolijke weekblad. In mei<br />

was Drenthe aan de beurt. Het Drents<br />

Museum speelde er een belangrijke rol <strong>in</strong>.<br />

Daar is nog tot 18 juli het echte geluksdubbeltje<br />

van Dagobert Duck te bezichtigen.


Sassenstraat 78 8011 PD Zwolle<br />

038-7507438 www.renaissance-giclees.nl<br />

Aanbied<strong>in</strong>g - Aanbied<strong>in</strong>g - Aanbied<strong>in</strong>g - Aanbied<strong>in</strong>g<br />

Gedurende de maanden juli en augustus ontvangt u<br />

bij een <strong>in</strong>gelijste giclee van Henk Helmantel zijn boek<br />

“40 jaar <strong>kunst</strong>schilder” t.w.v. € 49,95 geheel gratis.<br />

Kijk <strong>voor</strong> de <strong>voor</strong>waarden op www.renaissance-giclees.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KUNSTGIETWERK IN:<br />

BRONS - ALUMINIUM - RVS EN GIETIJZER<br />

pag<strong>in</strong>a 22 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

expositie<br />

30 juni t/m 30 september<br />

Klaas Gubbels<br />

(i.c.m. collectie<br />

koffiepotten)<br />

<strong>in</strong> juli en augustus<br />

op donderdagmiddag<br />

Demonstraties Vakmanschap<br />

Open: di-vr: 10-17 uur ; za-ma: 14-17 uur<br />

Geelgietersstraat 1-11 • 8501 CA Joure<br />

www.museumjoure.nl<br />

Kunstkr<strong>in</strong>g Uytland<br />

Open Atelierroute<br />

Slikwerd<br />

21 & 22 juli, 13-18 uur<br />

vrij entree<br />

25 locaties op en om het Bildt<br />

Noordwest Friesland<br />

overzicht en gratis folder<br />

<strong>in</strong> de Aerden Plaats<br />

Oude Bildtzijl<br />

www.slikwerk.nl<br />

MEER DAN MAATWERK<br />

Noorderstraat 370 Tel: +31 (0) 598 - 39 29 97 <strong>in</strong>fo@gieterijborcherts.nl<br />

9611 AV Sappemeer Fax: +31 (0) 598 - 39 62 20 www.gieterijborcherts.nl


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

H.N. Werkman centraal <strong>in</strong> Grafisch Museum Gron<strong>in</strong>gen<br />

Drukken <strong>in</strong> oorlogstijd<br />

Welke kranten werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht en<br />

door wie? En wat waren hun standpunten? Hoe verdraaide de bezetter de<br />

waarheid <strong>in</strong> legale kranten en hoe werd deze vervolgens weergegeven <strong>in</strong> de<br />

illegale pers? Welke risico’s nam het verzet om het drukwerk bij de mensen thuis te<br />

krijgen en hoe loste men het probleem van papier- en <strong>in</strong>ktschaarste op?<br />

Deze en andere vragen worden beantwoord <strong>in</strong> de expositie Drukken <strong>in</strong> Oorlogstijd<br />

die tot en met 26 augustus te zien is <strong>in</strong> het Grafisch Museum te Gron<strong>in</strong>gen. De<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g is georganiseerd <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met het Oorlog- en Verzetscentrum<br />

Gron<strong>in</strong>gen. De expositie vertelt het verhaal van het legale en illegale drukwerk uit<br />

Gron<strong>in</strong>gen tijdens de Tweede Wereldoorlog.<br />

Het persoonlijk verhaal van ooggetuigen, drukkers en koeriers wordt verteld aan de<br />

hand van <strong>in</strong>terviews, bewegend beeld, geluidsfragmenten en foto’s. Welke problemen<br />

kwamen zij op hun pad tegen en welke oploss<strong>in</strong>gen werden hier<strong>voor</strong> bedacht? Welke<br />

risico’s durfde het verzet te nemen en hoe probeerden zij deze risico’s <strong>in</strong> te perken?<br />

Het hele museum<br />

wordt <strong>voor</strong> het<br />

project <strong>in</strong>gezet. In<br />

de drukkerij wordt<br />

getoond hoe drukwerk<br />

gedurende de oorlog<br />

tot stand kwam.<br />

Objecten als radio’s,<br />

stencilmach<strong>in</strong>es en<br />

drukwerk geven<br />

<strong>in</strong>formatie over het<br />

vergaren, verwerken<br />

en verspreiden van<br />

<strong>in</strong>formatie. Op de<br />

eerste verdiep<strong>in</strong>g<br />

is de expositie te zien en <strong>in</strong> het Werkmanatelier staat de rol van H.N. Werkman als<br />

drukker <strong>in</strong> oorlogstijd centraal.<br />

Het Grafisch Museum is gevestigd aan de Rabenhauptstraat 65 <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen. Het is<br />

geopend van d<strong>in</strong>sdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.grafischmuseum.nl<br />

Marco Sanges <strong>in</strong> Eduard Plant<strong>in</strong>g Gallery<br />

Voorbij de decadentie<br />

De Eduard Plant<strong>in</strong>g Gallery <strong>in</strong> Amsterdam toont <strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> werk<br />

van de Italiaanse fotograaf Marco Sanges. Onder de titel Beyond Decadence laat<br />

de fotogalerie een selectie zien uit Sanges surrealistische en erotische werken,<br />

tezamen met zijn karakteristieke portretten. Voor deze epische foto’s liet Sanges<br />

zich onder meer <strong>in</strong>spireren door ‘stomme films’. Kunstenaar Gav<strong>in</strong> Turk vergeleek<br />

de foto’s van Marco Sanges eens met een bezoek aan het theater: ‘Het is alsof je<br />

via verschillende deuren <strong>in</strong>eens <strong>in</strong> een donkere gang komt, die je leidt naar het<br />

hoofdpodium van het universum van dromen…’<br />

Sanges voelt zich sterk<br />

aangetrokken door zwart-wit<br />

films uit de beg<strong>in</strong>periode van de<br />

c<strong>in</strong>ema. Hij creëert fotoreeksen<br />

met een verhalend karakter,<br />

die een gevoel van mysterie<br />

en sensualiteit uitstralen. Voor<br />

deze expositie is een selectie<br />

gemaakt uit drie verschillende<br />

series: Big Scenes, Portaits en<br />

Circumstances. Hierdoor kan het<br />

<strong>Nederland</strong>se publiek meteen<br />

kennis maken met de beste<br />

werken van Sanges.<br />

Marco Sanges (1970) begon als modefotograaf <strong>voor</strong> Vogue Italia, <strong>voor</strong>dat hij<br />

zich <strong>in</strong> Londen vestigde, waar hij tegenwoordig woont. Zijn werk is al wereldwijd<br />

geëxposeerd en met diverse prijzen bekroond.<br />

De expositie is t/m 11 augustus te zien <strong>in</strong> de Eduard Plant<strong>in</strong>g Gallery aan de Eerste<br />

Bloemdwarsstraat 2 <strong>in</strong> Amsterdam en is geopend van woensdag t/m zaterdag, 13.00-<br />

18.00 uur. De tentoonstell<strong>in</strong>g maakt ook deel uit van de Amsterdam Fashion Week<br />

(6-15 juli) en de Amsterdam Gay Pride (2-5 augustus).<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.grafischmuseum.nl<br />

Stemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Grote Kerk Lochem<br />

Erik Langhout en Nicole Talsma scheppen een landschap aan beelden en<br />

geluiden <strong>in</strong> de kerkruimte. U komt b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de Grote Kerk en hoort een<br />

comb<strong>in</strong>atie van allerlei geluiden. U kunt ze niet goed thuisbrengen. Zijn het<br />

stemmen? Is het geweeklaag, gelach of wordt er gefluisterd? Hebben ze<br />

het over u? U ziet een heleboel bewerkte gezichtsafbeeld<strong>in</strong>gen op stangen<br />

met hoofddeksels van vilt. Ze staan licht <strong>voor</strong>overgebogen alsof ze hun nek<br />

uitsteken, alleen of <strong>in</strong> groepjes. Als u dichterbij komt begrijpt u wat er zoal<br />

<strong>in</strong> de ruimte aan geluid aanwezig is en waar dat vandaan komt.<br />

Erik Langhout, oud-Lochemer, is afgestudeerd aan de <strong>Nederland</strong>se<br />

Filmacademie, en heeft als geluidsman meegewerkt aan vele<br />

films, dramaseries en documentaires. In samenwerk<strong>in</strong>g met andere<br />

<strong>kunst</strong>enaars heeft hij geluids<strong>in</strong>stallaties gemaakt, o.a. bij portretten van<br />

zeemansweduwen en <strong>in</strong> het Joods Historisch Museum.<br />

‘Who More Sci-Fi Than Us’ <strong>in</strong> Amersfoort<br />

Hedendaagse <strong>kunst</strong> uit Cariben<br />

In Kunsthal KAdE is tot 26 augustus Who More Sci-Fi<br />

Than Us te zien. De tentoonstell<strong>in</strong>g toont werk van een<br />

representatieve selectie van hedendaagse <strong>kunst</strong>enaars<br />

uit de Cariben, van het zuiden (Antillen en Sur<strong>in</strong>ame) tot<br />

het noorden (Cuba en Jamaica) en van het westen (Costa<br />

Rica en Panama) tot het oosten (Haïti en Dom<strong>in</strong>icaanse<br />

Republiek) en alle eilanden daartussen. De expositie is<br />

samengesteld door gastcurator Nancy Hoffmann. Zij was<br />

directeur van het Instituto Buena Bista – Curaçao Center<br />

for Contemporary Art <strong>in</strong> Willemstad. Hoffman richtte dit<br />

<strong>in</strong>stituut op met Tirzo Martha en David Bade. Nog steeds<br />

doet zij veel onderzoek naar hedendaagse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> het<br />

Caribisch gebied.<br />

Complex en veelzijdig<br />

Nancy Hoffmann: ‘Met deze tentoonstell<strong>in</strong>g laten we<br />

<strong>voor</strong> de eerste keer <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> het brede palet aan<br />

hedendaagse Caribische <strong>kunst</strong> en <strong>kunst</strong>enaars zien. De<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g focust op een gedeelde identiteit, geschiedenis,<br />

economische en sociale condities; een comb<strong>in</strong>atie<br />

van factoren die tot een bepaalde surrealistische manier<br />

van communiceren leidt, <strong>in</strong> woord en beeld. Of, zoals de<br />

Dom<strong>in</strong>icaans-Amerikaanse auteur en Pulitzer Prize w<strong>in</strong>naar<br />

Junot Diaz het zo welbespraakt formuleert: It might have<br />

been a consequence of be<strong>in</strong>g Antillean. Who more sci-fi<br />

than us?, waaraan de titel is ontleend.<br />

‘De tentoonstell<strong>in</strong>g vertelt een discursief verhaal over<br />

het Caribisch gebied waar<strong>in</strong> een soort overeenkomstige<br />

cultuur naar voren komt, die alle eilanden met elkaar<br />

delen. Daarnaast laten we zien hoe complex en veelzijdig<br />

het gebied is. In feite bestaat er misschien wel niet eens<br />

zoiets als ’Het Caribisch Gebied’. We willen de <strong>kunst</strong>enaars<br />

niet ‘framen’ <strong>in</strong> een geografische context, maar het verhaal<br />

over de regio de hoofdrol laten spelen. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

vertelt onder andere het verhaal over een gedeelde<br />

historie, politieke omstandigheden, de rol van religie en<br />

het dagelijks leven van de gemiddelde bewoner’.<br />

De relevantie van het Caribisch gebied <strong>voor</strong> <strong>Nederland</strong> is<br />

evident, met o.a. de grote Antilliaanse, Arubaanse en Sur<strong>in</strong>aamse<br />

gemeenschappen <strong>in</strong> ons land. Op <strong>kunst</strong>gebied is <strong>in</strong><br />

<strong>Nederland</strong> tot nu toe slechts spaarzaam aandacht besteed<br />

aan deze ‘bloedgroepen’. KAdE zet ze, <strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong><br />

<strong>Nederland</strong>, <strong>in</strong> het kader van het grotere Caribische gebied.<br />

Catalogus<br />

De catalogus bij de tentoonstell<strong>in</strong>g laat nog een extra realiteit<br />

zien. Het gebied is gedeeld door verschillende talen en<br />

dus taalbarrières. De cultuurverschillen zijn <strong>voor</strong>al te herleiden<br />

naar de relatie met het (<strong>voor</strong>malige) moederland:<br />

Spanje, Frankrijk, Engeland en <strong>Nederland</strong>. De catalogus<br />

is daarom verdeeld <strong>in</strong> vier katernen, die allen <strong>in</strong>geleid<br />

worden met een algemene tekst van een auteur uit elk<br />

taalgebied: Leon Wa<strong>in</strong>wright (Uk), Charl Landvreugd (Nl/<br />

Su), Giscard Bouchotte (Fr/Haïti) en Blanca Victoria López<br />

Rodríguez (Cuba). De catalogus bevat tevens een <strong>in</strong>terview<br />

met Simon Njami (Fr) door Jocelyn Valton (Guadeloupe).<br />

De Kunsthal KAdE aan het Smallepad 3 <strong>in</strong> Amersfoort is<br />

geopend van d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en <strong>in</strong> het<br />

weekend van 12.00-17.00 uur.<br />

Nicole Talsma studeerde<br />

chemie en geneeskunde.<br />

Met liefde en talent <strong>voor</strong><br />

<strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> is ze<br />

<strong>in</strong>middels een heel eigen<br />

stijl aan het ontwikkelen.<br />

De expositie Stemm<strong>in</strong>g –<br />

40 beelden en 40 geluiden<br />

opent op zondag 8 juli<br />

om 15.00 uur <strong>in</strong> de Grote<br />

of St. Gudulakerk aan de<br />

Markt <strong>in</strong> Lochem en duurt tot 4 augustus.<br />

Open: di-za 11-16. Zie www.daglochem.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 23<br />

KNSTNWS<br />

Bronzen beelden<br />

Bad Nieuweschans<br />

In april werden dertien beelden van de<br />

Russische <strong>kunst</strong>enaar Alexander Taratynov<br />

gestolen uit de beeldentu<strong>in</strong> van Fontana<br />

<strong>in</strong> Bad Nieuweschans. Negen daarvan<br />

zijn <strong>in</strong>middels teruggevonden. Taratynov<br />

exposeert tot e<strong>in</strong>d oktober bij Fontana,<br />

met onder meer een beeldengroep naar De<br />

Nachtwacht van Rembrandt. De expositie<br />

is onderdeel van een tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

gemeente Oldambt met Russische <strong>kunst</strong>enaars,<br />

<strong>voor</strong>uitlopend op het <strong>Nederland</strong>-<br />

Rusland jaar 2013.<br />

Museum Oude Wolden<br />

later geopend<br />

Het Museum De Oude Wolden <strong>in</strong> Bell<strong>in</strong>gwolde<br />

zou na een verbouw<strong>in</strong>g beg<strong>in</strong><br />

juni weer opengaan <strong>voor</strong> publiek. Maar<br />

door tegenslagen is de open<strong>in</strong>g uitgesteld<br />

naar een nog nader te bepalen tijdstip <strong>in</strong><br />

juli. Vanaf dan is er tot 26 augustus de<br />

expositie Breekbaar te zien, met papieren<br />

<strong>in</strong>stallaties van Janke Klompmaker en<br />

objecten van glas van Gemma en V<strong>in</strong>cent<br />

van Leeuwen. Zie <strong>voor</strong> de aanvangsdatum:<br />

www.museumdeoudewolden.nl<br />

Kunstacademie <strong>in</strong><br />

<strong>voor</strong>malig museum<br />

Beg<strong>in</strong> juni is <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen het nieuwe onderkomen<br />

geopend van Academie M<strong>in</strong>erva.<br />

De <strong>kunst</strong>academie was uit haar jasje<br />

gegroeid <strong>in</strong> het door Piet Blom ontworpen<br />

pand aan het Zuiderdiep. Het nieuwe pand<br />

was oorspronkelijk gebouwd als Gron<strong>in</strong>ger<br />

Museum. Later was er het Natuurmuseum<br />

<strong>in</strong> gevestigd.<br />

Gietrecord keramiek<br />

Royal Goedewaagen <strong>in</strong> Nieuw-Bu<strong>in</strong>en<br />

heeft een record gebroken: er is een vaas<br />

gegoten, uit één stuk van 1,20 meter hoog.<br />

Het oude record stond op naam van de Plateelbakkerij<br />

Zuid-Holland, die <strong>in</strong> 1912 een<br />

vaas goot van 1,05 meter. De nieuwe vaas<br />

is een vergrote uitvoer<strong>in</strong>g van de Hollandvaas<br />

van Sander Alblas, met de contour<br />

van <strong>Nederland</strong> aan de bovenrand.<br />

Galerie Re<strong>in</strong>der Homan<br />

Etser Re<strong>in</strong>der Homan en zijn vrouw en<br />

beeldhouwster Sofie Hupkens hebben e<strong>in</strong>d<br />

mei een nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>gruimte<br />

geopend aan huis <strong>in</strong> het Friese Bakhuizen.<br />

Beelden van Hupkens staan onder meer <strong>in</strong><br />

Workum en Amsterdam (Jordaanoproer).<br />

Grafiek van Homan is onder andere opgenomen<br />

<strong>in</strong> de collectie van het Rijksmuseum.<br />

Ze tonen hun werk <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met prenten uit eigen verzamel<strong>in</strong>g – van<br />

Rembrandt en Whistler tot Jan Van de<br />

Velde en Horst Jansen. Info: www.re<strong>in</strong>derhoman.com<br />

of de agenda achter<strong>in</strong>.<br />

Drie w<strong>in</strong>naars<br />

Verzamel<strong>in</strong>g Drenthe<br />

De prov<strong>in</strong>cie Drenthe kende de afgelopen<br />

maanden haar eigen ‘Zomer Expo’, een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g waar zowel amateurs als<br />

professionals anoniem werk konden aanleveren.<br />

Uit de e<strong>in</strong>dselectie van 12 genom<strong>in</strong>eerden<br />

zijn uite<strong>in</strong>delijk drie w<strong>in</strong>naars<br />

verkozen: Ria Penthum (juryprijs), Wout<br />

Wachtmeester (publieksprijs) en Samuel<br />

Overgoor (talentprijs).


‘IEDER JAAR ANDERS’<br />

Collectie Helmantel <strong>in</strong> Museum De Weem<br />

pag<strong>in</strong>a 24 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

Vanaf de open<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1985 van Museum De Weem <strong>in</strong> het Noord-Gron<strong>in</strong>gse Westeremden is er iedere<br />

jaar een tentoonstell<strong>in</strong>g van olieverfschilderijen van (meestal) Henk Helmantel. Iedere keer is de<br />

collectie anders van samenstell<strong>in</strong>g, vandaar ook de titel dit jaar: ‘Ieder jaar anders’<br />

In de schitterend gelegen geheel herbouwde<br />

middeleeuwse pastorie-boerderij, een zo genaamde<br />

Weem, komen een 70-tal schilderijen<br />

heel goed tot hun recht.<br />

De collectie bestaat merendeels uit stillevens,<br />

maar ook zijn er <strong>in</strong>terieurs van middeleeuwse<br />

kerken en kloosters te zien, waaronder nieuwe<br />

monumentale werken van de kerk van Oldenzijl<br />

(Gr.) en van Buttforde <strong>in</strong> Ostfriesland (D.).<br />

Op nieuwe stillevens dom<strong>in</strong>eren antiek glas en<br />

vruchten.<br />

Helmantels werk valt op door een weldoordachte<br />

compositie, het spel van licht en schaduw<br />

en door een zeer goede stofuitdrukk<strong>in</strong>g.<br />

Dit alles geeft het werk een grote helderheid en<br />

ruimtelijkheid.<br />

Henk Helmantel heeft op vele plaatsen <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen-<br />

en buitenland geëxposeerd.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g duurt van 26 april tot en met<br />

27 oktober, een maand langer dan <strong>in</strong> <strong>voor</strong>gaande<br />

jaren.<br />

Bij mooi weer wordt er gratis koffie of thee <strong>in</strong><br />

de tu<strong>in</strong> geschonken, anders b<strong>in</strong>nen.<br />

Naast Museum De Weem staat de Middeleeuwse<br />

Andreaskerk, die ook te bezichtigen is<br />

en iets verderop is de w<strong>in</strong>kel van Zus en Zo,<br />

met <strong>kunst</strong>kaarten, (<strong>in</strong>gelijste) reproducties<br />

(Giclée’s) en <strong>kunst</strong>boeken van verschillende<br />

<strong>kunst</strong>enaars. Maar ook zijn er ijsjes en allerlei<br />

leuke snuisterijen te koop.<br />

In de tentoonstell<strong>in</strong>gsperiode zullen ook weer<br />

een aantal “Weem-lez<strong>in</strong>gen” worden gehouden.<br />

Voor deze lez<strong>in</strong>gen moet men zich aanmelden.<br />

Zie www.helmantel.nl<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

26 april t/m 27 oktober 2012, donderdag,<br />

vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.<br />

Groepen op afspraak.<br />

Museum De Weem, Abt Emopad 2,<br />

9922 PJ Westeremden.<br />

0596 551415 babs@helmantel.nl<br />

www.helmantel.nl<br />

Andere presentaties <strong>in</strong> 2012:<br />

1. Klooster Ter Apel: Permanente tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van de Helmantel-collectie, betreffende<br />

Middeleeuwse sculpturen, meubels en <strong>voor</strong>werpen<br />

uit West Europa aangevuld met enkele<br />

kerk<strong>in</strong>terieurs.<br />

Zie www.kloosterterapel.nl<br />

2. Iconenmuseum Kampen: vanaf 28 april iconen<br />

met middeleeuwse sculpturen uit de collectie<br />

Helmantel.<br />

Zie www.iconenmuseumkampen.nl<br />

3. Museum Schokland: van 15 juli tot beg<strong>in</strong><br />

januari 2013. Samen met Maarten ’t Hart kerk-<br />

en klooster<strong>in</strong>terieurs uit <strong>Nederland</strong> en West-<br />

Europa.<br />

Zie www.schokland.nl<br />

< De herbouwde pastorie-boerderij<br />

Stilleven met rode tas, 1998<br />

Glasstilleven, 2011<br />

Buttforde, 2011<br />

Stilleven met kweeperen, 2011


José van Gool<br />

‘de pianiste’<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 25<br />

“Duet van <strong>kunst</strong> en muziek”<br />

elke zondagmiddag van 14.00 tot 15.00<br />

een live muzikaal <strong>in</strong>termezzo.<br />

Beeldend <strong>kunst</strong>ena a r Ma rie-L ouise<br />

Kersbergen nodigt u uit op ‘Landgoed<br />

Huize Groeneveld’.<br />

Met 800 m 2 expositieruimte en een<br />

beeldentu<strong>in</strong> van 1,5 ha. is Galerie &<br />

Skulpturenpark Groeneveld Almelo een<br />

van de grootste <strong>kunst</strong>centra van ons land.<br />

De wisselende tentoonstell<strong>in</strong>gen en de<br />

uitgebreide vaste collectie laten een<br />

grote variatie zien <strong>in</strong> bronzen beelden,<br />

schilderijen, keramiek en glas. U kunt<br />

bij ons tijdens open<strong>in</strong>gstijden ook terecht<br />

<strong>voor</strong> een broodje en koffie of thee.<br />

Naast <strong>kunst</strong>aankopen, workshops en<br />

cursussen bieden we op het landgoed<br />

ook ruimte <strong>voor</strong> de organisatie van<br />

evenementen, sem<strong>in</strong>ars en vergader<strong>in</strong>gen.<br />

Neemt u <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie, de<br />

uitgebreide cater<strong>in</strong>gmogelijkheden en<br />

een vrijblijvende prijsopgave contact<br />

met ons op.<br />

Open<strong>in</strong>gst ijden woensdag tot en met zondag va n 12 .0 0 tot 17.0 0.<br />

Groene veld s weg 8 • 7609 PX A lmelo • 0546 818111 • w w w.g a lerie-g roene veld.n l


expositieagenda Stuur<br />

Gron<strong>in</strong>gen Kunstroutes Gron<strong>in</strong>gen<br />

aduard<br />

Kloostermuseum Hofstraat 45, T 050-4032109, open T/m 1 nov<br />

di-za 10-17, zo 13-17. Van klooster tot kerk.<br />

bad nieuweschans<br />

Galerie Ateliertwee Voorstraat 32, T 0597-655420, dagl. op verzoek<br />

12-18. Ingrid Constance, Hans van Herwijnen, schilderijen.<br />

Beelden <strong>in</strong> de bocht Hamdijk 2, T 0597-797017, open t/m 30 sept<br />

do-zo 10-16. Beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Atelier/beeldentu<strong>in</strong> Cilia de la Court Oudezijl 14, T 0597-671737,<br />

open za/zo 12-18 en op afspr.<br />

Old Ambt Glasblazerij & Galerie Hamdijk 21, T 0597-655213, open<br />

do-zo 13.30-17.30. Glas<strong>kunst</strong>.<br />

bell<strong>in</strong>gwolde<br />

Ammelot Boeken&Kunst, Hoofdweg 74, T 0597-530738, open za/<br />

zo 13-17.<br />

Museum De Oude Wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open<br />

wo-vr 10-17.<br />

delfzijl<br />

Galerie HOP Het oude postkantoor, open wo, za 13-17.<br />

den andel<br />

Galerie Den Andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17.<br />

T/m 8 juli Lente Liefde. 15 juli t/m 2 sept 45-jarig jubileumexpositie<br />

Hélène Grégoire, schilderijen. En glas<strong>kunst</strong>.<br />

Kunstmanifestatie Diverse locaties, t/m 15 juli, Kunstgroep Het<br />

Hoogeland.<br />

f<strong>in</strong>sterwolde<br />

De Gron<strong>in</strong>ger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open za<br />

14-17, zo 11-18. en op afspr. T/m 12 aug Sportieve <strong>kunst</strong>, Nelleke<br />

Allersma, Michael Jepkes, Joke Struik e.a.<br />

gron<strong>in</strong>gen<br />

Kunstruimte 09 Hereb<strong>in</strong>nens<strong>in</strong>gel 11, T 050-8795291, open wo-zo<br />

13-17.<br />

Der Aa-kerk 13 juli t/m 23 aug Nieuwe Uitleenschatten, Mirjam de<br />

Zeeuw, Joram Roukes, Petra de Vries e.a.<br />

Galerie Anderwereld Stationsstraat 7, T 050-3114446, open wo-za<br />

12-17 en op afspr.<br />

Kunsthandel Richard ter Borg Folk<strong>in</strong>gestraat 33, T 050-3110918,<br />

open wo-za 12-17.<br />

CBK Gron<strong>in</strong>gen Tromps<strong>in</strong>gel 27, T 050-3680160, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 23 sept Frank Havermans, objecten.<br />

Galerie Doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567,<br />

open wo-za 13-17 en op afspr. T/m 15 juli Sophie Hupkens, Re<strong>in</strong>der<br />

Homan e.a.<br />

Galleria Unexpected Schuitendiep 47, T 050-3183144, ma-vr 9.30-<br />

16.30, za/zo 13.30-16.30. Zomercarroussel 9 Ploegleden: T/m 19<br />

juli Hans Busman, Re<strong>in</strong>a Rozema, Mary Velthoen. 20 juli t/m 9 aug<br />

Marten Holten, Petra Koen, Rob Elz<strong>in</strong>ga. 10 t/m 30 aug Gijs vd Sleen,<br />

Anna Brons, Janny vd Woude.<br />

Grafisch Museum Rabenhauptstraat 65, T 050-5256497, di-zo 13-17.<br />

T/m 26 aug Drukken <strong>in</strong> oorlogstijd.<br />

Gron<strong>in</strong>ger Museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo<br />

10-17, vr 10-22. T/m 23 sept Iris van Herpen, mode. T/m 30 sept<br />

Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g Canada. The Group of Seven. T/m 18 nov Y<strong>in</strong> Xiuzhen.<br />

Kunsthandel Hofsteenge Ged. Zuiderdiep 146, T 050-3136496, open<br />

wo-za 13-17. Werk van De Ploeg e.a.<br />

Galerie Noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open di-za 13-17, 1e<br />

zo vd maand 13-17. T/m 26 juli Texflex, Fleur vd Berg, Ria Penthum,<br />

Astrid Poolman e.a.<br />

Noordelijk Scheepvaartmuseum Brugstraat 24, T 050-3122202, open<br />

di-za 10-17, zo 13-17. T/m 2 sept Licht en ruimte, Johan Faber.<br />

Noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo<br />

12-18. T/m 8 juli Offside, Football <strong>in</strong> exile. 14 juli t/m 9 sept Dies<br />

Irae, Paolo Pellegr<strong>in</strong>.<br />

Kunstruimte Noordwest Station Noord, Kastanjelaan 1. T/m 15 juli<br />

Golden Edges, Wiebe Keck, sieraden.<br />

Het Paleis Boterdiep 111, T 050-3118849. 1 juli, 13-17 Culturele<br />

zondag/open ateliers How th<strong>in</strong>gs are made.<br />

Remonstrantse kerk Coehoorns<strong>in</strong>gel 14, open ma-vr 9-16.30. T/m<br />

31 aug It’s a wonderful world, Jeannet Klement, keramiek.<br />

RUG faculteit GMW, Grote Kruisstraat 2/1, b<strong>in</strong>nentu<strong>in</strong>, open t/m 31<br />

aug, gARTen #04, Suzanne Bodde, Job vd Zwan e.a.<br />

Galerie Van Starkenborg W<strong>in</strong>sumerweg 1, open wo-zo 13-17. T/m<br />

28 okt Re-Design, 3e <strong>in</strong>ternationale ontwerpwedstrijd, meer dan 20<br />

<strong>kunst</strong>enaars.<br />

Galerie with tsjall<strong>in</strong>g Oosterstraat 23, open wo-vr 12-18, za 12-17.<br />

T/m 4 aug Without you I am gett<strong>in</strong>g lost, Jans Muskee.<br />

Ateliers Veldstra en De Vreede Rijksweg 10a en 65, open za/zo<br />

25/26 aug 12-19, Ton de Vreede, Antje Veldstra e.a.<br />

Galerie Z E S Ganze<strong>voor</strong>ts<strong>in</strong>gel 6, T 050-3147680, raamexposities.<br />

T/m 30 juli Ria Klijnsma. 31 juli t/m 11 sept Joanna Paszkiewicz.<br />

Kunstruimte Zuidoost Station Noord, Kastanjelaan 1. T/m 15 juli Ho<br />

visto nascere 1000 stelle, Mari Mare, <strong>in</strong>stallatie.<br />

Galerie Erik Zwezerijnen Folk<strong>in</strong>gestraat 65, open do-za 12-18.<br />

haren<br />

Hortus Kerklaan 34, T 050-5370053, open dagl. 9.30-17. T/m 20 okt<br />

Beeldenstorm, Gron<strong>in</strong>ger beeldhouwers.<br />

leens<br />

Verhildersum Wierde 40, T 0595-571430, open di-zo 11-17. T/m 9<br />

sept Familieschatten <strong>in</strong> naald en draad. Gron<strong>in</strong>ger merklappen en<br />

textiel 18e en 19e eeuw.<br />

nieuwolda<br />

Galerie 10 bij 10 Dok 1a. T 0655374588, open vr/za 13-17.30, zo<br />

14-17 en op afspr. T/m 15 juli Jan Pekelder, Simon Woudwijk.<br />

niezijl<br />

Galerie Ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/<br />

zo 12-18 en op afspr. T/m 29 juli Noordoost, Gertjan Scholte-Albers,<br />

Natalia Dik.<br />

onnen<br />

Galerie Appèlbergen Zuidveld 31, T 06-55740700, open za/zo 13-17.<br />

T/m 5 juli Theo Leijdekkers, Heleen Levano e.a.<br />

oude pekela<br />

Atelier Reny de Boer Thorbeckelaan 25, T 0597-615957, open<br />

dagelijks tot 21. Beelden, schilderijen, sculpturen.<br />

saaxumhuizen<br />

Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, T 0595-425078,<br />

open za/zo 10.30-17. T/m 22 juli Els Meelis, Joke Langendorff, Joop<br />

Runhardt e.a. 28 juli t/m 23 sept Margo de Graaf, Mildred Kuipers,<br />

Peter R. He<strong>in</strong> e.a., div. techn.<br />

Fietsen langs beelden <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen<br />

Zo 1 juli en 5 aug, start 14 u. bij fietsenstall<strong>in</strong>g/rijwielshop op<br />

Centraal Station. Fietsroute met gids langs beelden van o.a. Wolkers,<br />

Röl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> stad Gron<strong>in</strong>gen. Info: www.<strong>kunst</strong>excursie.nl. Reserveren:<br />

050-3090757 of hb@henkbakker.nl<br />

Atelierroute De Beetse & Ter Borg<br />

Za/zo 4 en 5 aug, 11-17. Route langs zo’n 40 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong><br />

Westerwolde (Zuidoost Gron<strong>in</strong>gen). Info: www.atelierroute-debeetseterborg.nl<br />

Van Eems tot Westeremden<br />

Za/zo 25/26 aug, 10-17. 33 <strong>kunst</strong>enaars met open ateliers <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e<br />

dorpen. Info: www.vaneemstotwesteremden.nl<br />

Kunstroute Baflo en Rasquert<br />

Zo 26 aug, open<strong>in</strong>g 11 u. en expositie <strong>in</strong> Laurentiuskerk. 12-17 <strong>in</strong><br />

ateliers van 14 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Baflo en Rasquert. Info: café Beuv<strong>in</strong>g<br />

t.o. station Baflo en http://<strong>kunst</strong>routebaflo.wordpress.com<br />

Atelier Route 99 Noord-West Gron<strong>in</strong>gen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 17 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Noordwest-Gron<strong>in</strong>gen. Zowel<br />

figuratief als abstract. Info: www.route99.nl<br />

Noorder 7<br />

1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g bij bibliotheken, VVV en locatie Waar<strong>kunst</strong>, ‘t Waar.<br />

Info: www.noorder7.nl<br />

Open ateliers Ten Boer Sticht<strong>in</strong>g KAT<br />

1e zo vd mnd 13-17. Info: Bertus Hidd<strong>in</strong>g, Kollerijweg 18, Woltersum,<br />

tel: 050-5710707 of www.sticht<strong>in</strong>gkat.nl<br />

sappemeer<br />

Beeldentu<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>emeersterstraat 153, open <strong>in</strong> juli, zo 13-17.<br />

Expositie met high tea, beelden en schilderijen.<br />

schildwolde<br />

Atelier ’t Juffertje Meenteweg 88, T 0598-421399, open mei t/m<br />

sept ltste zo vd mnd 13-17. Leo en G<strong>in</strong>y Perdon, beelden, schilderijen.<br />

slochteren<br />

Galerie F<strong>in</strong>e Arts Hoofdweg 32, T 0598-423146, open wo-zo 10-17.<br />

O.a. Karel Appel, Klaas Gubbels, Jan vd Kooi.<br />

Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr<br />

9-16.30. T/m 4 sept werk <strong>kunst</strong>uitleen Artos.<br />

ten boer<br />

Atelier Horneman Ticheldobben 8, T 06-50563099, open vr/za, 1e<br />

zo vd mnd en op afspr. 5 aug t/m 7 okt Joep Hommerson.<br />

ter apel<br />

Klooster Ter Apel/Galerie II Boslaan 3-5, T 0599-581370, open di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 2 sept Kees Thijn, schilderijen.<br />

thes<strong>in</strong>ge<br />

Kunsthal Bart Art Box Thes<strong>in</strong>gerweg 4, T 050-3061909/06-<br />

43533703, open za/zo 13-17.<br />

Herbert Koekkoek Bovenrijgerweg 19, T 050-3024869, open 1e zo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Metalen beelden.<br />

uithuizen<br />

Museum Eddy Roos Emmaweg 50, T 0595-431067, open apr t/m okt<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Eigen werk en Rachel Dieraert, schilderijen.<br />

‘t waar<br />

Galerie Waar<strong>kunst</strong> Hoofdweg 1, T 0598-446390, open za 14-17, zo<br />

11-17. T/m 10 aug Ontmoet<strong>in</strong>gen, Jan Ketelaar, Gert Sennema, Peter<br />

Meijer, Maike van der Kooij e.a.<br />

warffum<br />

Openluchtmuseum Het Hoogeland Schoolstraat 4, open di-za 10-17,<br />

zo 13-17. T/m 2 sept Color Improvisations, quilts.<br />

westeremden<br />

Kunstgang Op de w<strong>in</strong>d Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-<br />

551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 8 juli Barbara Hoyng,<br />

Marieke Cordesius. 14 juli t/m 19 aug Herbert Nouwens (beelden),<br />

Hans Sas (foto’s).<br />

De Weem Abt Emopad 2, T 0596-551415, open t/m okt, do-za 13-17.<br />

T/m 27 okt Ieder jaar anders I, Henk Helmantel.<br />

w<strong>in</strong>schoten<br />

Galerie Marten Randa Stationsweg 41, T 0597-414140, open vr 12-<br />

22, za/zo 12-18 en op afspr. Ook beeldentu<strong>in</strong>. Juli/aug ZomerSalon,<br />

Hanneke Pereboom, Anky Ess<strong>in</strong>k, John Deckers e.a.<br />

zeerijp<br />

Beeldentu<strong>in</strong> Eenumermaar Tolweg 4, T 0596-573517, open tot 1<br />

sept, za/zo 13-17 u. 13 <strong>kunst</strong>enaars, 70 beelden.<br />

Friesland<br />

BAKHUIZEN<br />

Homan-Hupkens <strong>in</strong> prent en beeld Gaestwei 14, T 0514-581312/06-<br />

13020602, open vr-zo 12-17 en op afspr. Re<strong>in</strong>der Homan, Sofie<br />

Hupkens, grafiek, beelden.<br />

BEETSTERZWAAG<br />

Kunsthuis Syb Hoofdstraat 70, T 0512-382376, open za/zo 13-17.<br />

T/m 31 juli Rid<strong>in</strong>g the cosmotractor, David Stamp, Grégory Cuquel.<br />

Kunstruimte Wagemans Hoofdstraat 24a, T 06-51552333, open vr-zo<br />

12-17. en op afspr. T/m 2 sept Flatland, Kaneli & Smit.<br />

DE WIlGEN<br />

Atelier Amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-<br />

17, 28/5 en op afspr. 28 juli t/m 2 sept Margôt Ritman (beelden,<br />

schilderijen), Wija en R<strong>in</strong>i van Dam (geschenkdoosjes).<br />

DRACHTEN<br />

E.M. Galerie Heideanjer 8b, T 06-22121831, open do-za 13-18 u en<br />

op afspr.<br />

Museum Dr8888 Museumple<strong>in</strong> 2, T 0512-515647, open di-za 11-17,<br />

zo, feestd. 13-17.<br />

Kunstuitleen Veenstra Molene<strong>in</strong>d NZ 22, T 0512-513223.<br />

Permanente expositie Piet de Vries, etsen, schilderijen. Boiten,<br />

Hassan, schilderijen.<br />

pag<strong>in</strong>a 26 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van september/oktober<br />

uiterlijk 10 augustus naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Jan J. de Vries Wimerst 12, T 0512-513524, open vr-zo 12-17 en op<br />

afspr. Friese landschappen.<br />

EERNEWOUDE<br />

Galerie Koopmans De Stripe 14, T 0511-539575, open do-za 14-17<br />

en op afspr.<br />

FOUDGUM<br />

Atelier van Houten Kolkreed 1, T 0519-296219, open op afspr. Eigen<br />

werk Peter B. van Houten.<br />

GORREDIJK<br />

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo<br />

13.30-17.30 en op afspr. T/m 8 juli Marty Poorter, Jelle vd Berg.<br />

HARlINGEN<br />

Atelier BB aansee Zuiderhaven 39, T 0517-414742, open vr-zo<br />

13-17 en op afspr. Wilco Berga (schilderijen, grafiek), Tanja Blokland<br />

(objecten). Ook Jan Deodatus en Skelte Visser.<br />

Atelier Groenhuizen Heiligerweg 60, T 06-21200148, open vr-za<br />

10-17. Rob Groenhuizen (schilderijen).<br />

Galerie De Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr<br />

12.30-17, za 11-17 en op afspr. T/m 28 juli Goed en Kwaad, Barbara<br />

Broekman, textiel. 7 juli t/m 29 sept Musée de la mere, Harm-Jan<br />

Boven, Gerrit Benner, Wim Buitendijk e.a.<br />

HEERENVEEN<br />

Museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open<br />

di-zo 11-17. T/m 26 aug Auke de Vries, beelden, teken<strong>in</strong>gen. 4 juli<br />

t/m 26 aug GeGeven II.<br />

Museum Willem van Haren M<strong>in</strong>ckelersstr. 11, T 0513-623408, open<br />

di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 5 aug Ingrid Rollema, <strong>in</strong>stallaties. T/m<br />

sept beeldenhof.<br />

JOURE<br />

Museum Joure Geelgietersstraat 1-11, T 0513-412283, open di-vr<br />

10-17, za-ma 14-17. T/m 30 sept Klaas Gubbels.<br />

KOUDUM<br />

Atelier-Galerie 13 Manen Hoofdstraat 37a, open di-do 10-17.<br />

Monumentaal/symbolisch, beelden, schilderijen div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Beeldhouwcentrum Koudum Hoofdstraat 4, T 0514-522676, open<br />

di-za 10-12.30, 13.30-17. Kunstroutes & workshops.<br />

Galerie De Souverijne Hoofdstraat 26-28, T 06-10374486, open woza<br />

13-16 en op afspr. 10/7 t/m 14/8 ook di 10-17. 7 juli t/m 29 sept<br />

Loes Bosveld (art quilts), Hanneke vd Woude (grafiek).<br />

lEEUWARDEN<br />

Kunstuitleen Friesland Wissedw<strong>in</strong>ger 1, T 058-2125400, open di-vr<br />

10-17, za 12-17. T/m 13 juli Dorita Savert.<br />

Keramiekmuseum Pr<strong>in</strong>cessehof Grote Kerkstraat 11, T 058-2948958,<br />

open di-zo 11-17. T/m 28 okt Groen geluk. Van lusthof tot volkstu<strong>in</strong>.<br />

Kunsthandel & galerie De Vries Turfmarkt 1, T 06-52037004 open<br />

do-za 13-17.30 en op afspr.<br />

OlDEBERKOOP<br />

Kunstruimte Hiemstra Oosterwoldseweg 17, T 0516-451861, open<br />

vr-zo 13-17.30.<br />

Open Stal 28 juli t/m 26 aug, dagl 13-18, diverse locaties. Taal en<br />

teken, 41e <strong>kunst</strong>route Open Stal.<br />

OlTERTERP<br />

Galerie lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open<br />

di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. 6 juli t/m 9 sept Jan Groenhart,<br />

Pieter Knorr, Grietje Postma e.a.<br />

OUDE BIlDTZIJl<br />

Aerden Plaats Ds. Schuil<strong>in</strong>gstraat 4-6, T 0518-421012, open wo-ma<br />

10.30-16.30. Kunstkr<strong>in</strong>g Uytland.<br />

ROTTEVAllE<br />

Galerie-Atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma Heidbuorren 3, T 0512-<br />

342047, open vr/za 13-18 en op afspr.<br />

SNEEK<br />

Galerie Peter Bax S<strong>in</strong>gel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18, do<br />

19-21, za 10-17. T/m 4 aug Adri de Fluiter en Collectie Vromans.<br />

Gemeentelijke tu<strong>in</strong> Stadhuis, Waltaple<strong>in</strong>, open t/m sept tijdens<br />

kantoortijden, Dries Reeder, Adri de Fluiter e.a., beeldentu<strong>in</strong>.<br />

TIJNJE<br />

la lanka galerie/beeldentu<strong>in</strong>, De Warren 17, T 0513-571154, open<br />

t/m 11 sept, do-zo 13-17.<br />

TJERKWERD<br />

Galerie Artisjok Kerkstraat 19, T 0515-579193, open do-za 13-17<br />

en op afspr. T/m 27 okt Rondom Wonderen, Ada Stel, keramiek,<br />

schilderijen.<br />

Gerrit Wijngaarden Waltaweg 25, T 0515-579323, open op afspr.<br />

TWIJZEl<br />

Frytsjam Beelden- en Pluktu<strong>in</strong>, De Wedze 22 A, T 0511-543440, open<br />

wo, vr 14-18, za 10-18, zo 13-18. Werk van Re<strong>in</strong> Bril. T/m 31 aug<br />

Mov<strong>in</strong>g Doors, Olivier Rijcken, Hessel Dokkum.<br />

Kunstroutes Friesland<br />

Open Atelierroute Slikwerk<br />

Za/zo 21/22 juli 13-18. 27 <strong>kunst</strong>enaars van Kunstkr<strong>in</strong>g Uytland op 25<br />

locaties, overzichtsexpositie <strong>in</strong> de Aerden Plaats, Oude Bildtzijl. Info:<br />

www.slikwerk.nl<br />

Rondje Kunstz<strong>in</strong>nig Achtkarspelen<br />

Vr/za 10/11 aug, 11-17. Atelierroute bij 30 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> gemeente<br />

Achtkarspelen. Overzichtsexpositie <strong>in</strong> Kolkzicht, Surhuisterveen.<br />

Mythe van de Natuur<br />

T/m aug. Fietsroute langs 15 monumentale <strong>kunst</strong>werken <strong>in</strong> het<br />

Drents-Friese Wold, tussen Diever, Hoogersmilde en Appelscha. Route<br />

en <strong>in</strong>fo: www.mythevandenatuur.nl<br />

Kunstroute ‘Ars et Natura’<br />

Elk laatste volledige wknd vd mnd za/zo 13-17. Kle<strong>in</strong>e route langs 3<br />

kle<strong>in</strong>schalige locaties tussen Beetsterzwaag en Drachten.<br />

Info: www.ateliertonterl<strong>in</strong>den.nl<br />

Kunst aan de Kust Harl<strong>in</strong>gen<br />

9 galeries, ateliers en een museum op loopafstand <strong>in</strong> Harl<strong>in</strong>gen.<br />

Boekjes verkrijgbaar bij bibliotheken, VVV’s en hotels.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>aandekust.nl<br />

DE VEENHOOP<br />

Atelier Ton ter l<strong>in</strong>den Kruswei 14, T 0512-462098, open op afspr.<br />

Open dagen 21/22, 28/29 juli De kracht van de eenvoud, Gertien van<br />

Rhijn, Ton ter L<strong>in</strong>den, Gert Tabak. T/m 28 okt Glas <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, Carien<br />

Tromp; open dagen: 11/12, 25,26 aug 10-17.<br />

VEENWOUDEN<br />

De Schierst<strong>in</strong>s Hoofdstraat 1, open di-zo 13.30-17. T/m 26 aug Koos<br />

Zwiers, beelden, en Afrikaanse <strong>kunst</strong>.<br />

WORKUM<br />

Galerie Piets Althuis Noard 18, T 0515-542282, open <strong>in</strong>dien aanw. of<br />

op afspr. Piets Althuis (beelden), Sjoerdtje Hak (schilderijen). T/m 29<br />

sept dagl 13-17, Water en w<strong>in</strong>d.<br />

Galerie Berger Noard 23A , T 06-20234810, open di-za 11-17. Div.<br />

<strong>kunst</strong>enaars, sieraden, schilderijen, objecten. 11 aug t/m 8 sept Jan<br />

Kok, schilderijen.<br />

Jopie Huisman Museum Noard 6, T 0515-543131, open dagl 13-17,<br />

apr t/m okt ma-za 10-17, zo 13-17. T/m 30 dec Fisk & Frij, van Jopie<br />

Huisman tot Jan Mankes.<br />

Galerie Kesk-Art Noard 5, T 06-30590478, open vr-zo 13-18, mei-okt<br />

wo-vr 13-18, za/zo 11-18. T/m sept Mart<strong>in</strong> Alkema, Fransje Versloot<br />

e.a.<br />

Galerie Ada Stel Súd 32, T 0515-579193, open do-za 13-17 en op<br />

afspr.<br />

Galerie De Vereenig<strong>in</strong>g Sud 13, T 06-28676254, open vr-zo 13.30-<br />

17. T/m 22 juli Uit en thuis, Rolf Weijburg (etsen), Elsbeth van Dijk<br />

(schilderijen), Peter R. He<strong>in</strong> (beelden).<br />

Drenthe<br />

ANlOO<br />

Galerie Musch Annerweg 2, T 0592-271712, open vr-zo 13-17. T/m 8<br />

juli 17 leden Drents Schildersgenootschap, 3 uit Ostfriesland.<br />

ASSEN<br />

Het Aardscheveld beeldentu<strong>in</strong>/galerie, Anreperstraat 184, T 0592-<br />

316403, open t/m e<strong>in</strong>d sept za 11-16, zo 12-16 en op afspr.<br />

Adventskerk L<strong>in</strong>delaan, open vrij 10-12, zo rond kerkdienst van 9.30.<br />

T/m 4 juli Kleurrijke impressies, Rolf Smit.<br />

B’art galerie/atelier, Vaart zz 93, T 0592-398093, open wo-vr 9-12,<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Jan Ketelaar, Marc de Jong, Edzard Krol e.a.<br />

CBK Drenthe/<strong>kunst</strong>uitleen Assen Weiersstraat 1/f, T 088-0128000,<br />

open wo-vr 13-17, za 13-16. T/m 2 sept B<strong>in</strong>nensteBuiten, Richard<br />

Deacon, Tony Cragg, Henk Visch e.a.<br />

Drents Museum Br<strong>in</strong>k 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 2<br />

sept Griezelige perfectie, Ger Siks, grafiet. T/m 28 okt Vik<strong>in</strong>gen.<br />

BAllOO<br />

Galerie Drentsche Aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr/za 13-17<br />

en op afspr.<br />

BEIlEN<br />

Stefanuskerk Pr. Bernhardstraat 12, T/m 22 juli vr-zo 13-17.<br />

Marianne Berhoff (foto’s), Joan Brugg<strong>in</strong>k (beelden).<br />

COEVORDEN<br />

Coevorder Kunst Collectief expositieruimte, Sallandsestraat 5, T 06-<br />

25503692, open vr/za, koopzo 13-17. Wisselende exposities.<br />

DE SCHIPHORST<br />

De Havixhorst beeldenpark, Schiphorsterweg 34-36, T 0522-441487,<br />

open dagl. 11-17.<br />

DIEVERBRUG<br />

Atelier/galerie Jan Won<strong>in</strong>g Dieverbrug 51, T 06-30100309, open<br />

do-za 11-17. Schilderijen.<br />

DWINGElOO<br />

ACM+ Ent<strong>in</strong>gheweg 15 A, T 06-16517888/06-44496322, open t/m<br />

sept za/zo 13-17 en op afspr. Maria Berkhout (beelden), Joop Vos<br />

(schilderijen).<br />

Kunstbureau ARTeria Dw<strong>in</strong>gelderwijk 37, open vr/za 12-17 en op<br />

afspr. T/m 7 juli Tr<strong>in</strong>ette Ledelay, Tr<strong>in</strong>ette Scheper.<br />

Boerderij de Galerij Eemster 24, T 0521-571220, open wo-vr<br />

9.30-17, wknd op afspr. Wessel Bezemer (beelden), schilderijen van<br />

wisselende exposanten. Beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra,<br />

Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open di-zo 13-17 en op afspr.<br />

ECHTEN<br />

Beeldentu<strong>in</strong> Huize Echten Zuidwolderweg 5, T 0528-250806/<br />

251313, open tot 1 okt ma-vr 10-16, zo 13.30-16.<br />

EElDE<br />

Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open<br />

di-zo 11-17. T/m 7 okt Tu<strong>in</strong> der lusten, Natasja Benn<strong>in</strong>k (beelden);<br />

Anamorfose, Olga Wiese; Kijkdozen, Jan Steen e.a.<br />

ElIM<br />

Galerie Afterdaan Carstensdijk 148, T 0528-352634/06-10545755,<br />

open za/zo 13-17 en op afspr.<br />

EMMEN<br />

CBK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17. 7<br />

juli t/m 2 sept Zilveren Camera 2011.<br />

Galerie de Kamer Marktple<strong>in</strong> 7, T 0591-618180, di-zo 10-21.<br />

Grote Kerk Marktple<strong>in</strong>, open di-do, za 13-17. T/m 9 juni K<strong>in</strong>deren<br />

kijken <strong>kunst</strong>, 4 boekillustratoren.<br />

Kunsthuis 1927 Dordsestraat 27, T 0591-618003, open ma-vr<br />

9-17.30, do tot 20.30, za 9-17. O.a. Herman Brood, Anton Heyboer.<br />

GASSElTERNIJVEEN<br />

Kunstgalerie Arnold Gasselterweg 1, T 0599-513340, open wo-za,<br />

1e zo vd mnd 13.30-17.30. Schilderijen 19e, 20e en 21e eeuw.<br />

Galerie Pommona Hoofdsrtaat 58, T 0599-512867/06-29204451,<br />

open 10-17 en op afspr.<br />

GEES<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees beeldentu<strong>in</strong> en galerie, Schaapveensweg 16, T<br />

0524-582141, open wo-zo 12-17. T/m 30 sept Mette Bus, Jan Steen,<br />

Hartwig Doden e.a.<br />

HIJKEN<br />

De Kunsthoek De Hoek 7, open t/m sept, wo-zo 11-18, beeldentu<strong>in</strong>.<br />

HOOGEVEEN<br />

Museum De 5000 Morgen Hoofdstraat 9, T 0528-231530 open di-za<br />

11-17, zo 13-17.


expositieagenda Stuur<br />

HOOGHAlEN<br />

Galerie Wildevuur Zwiggelterweg 4, T 0593-592411, open vr-zo<br />

12-18 en op afspr. T/m 22 juli Gijs Kos, schilderijen.<br />

lHEE<br />

Atelier Galerie Anny van Veen Lhee 75, T 0521-597433, open di-vr<br />

10-18, za 10-17. T/m dec Geert Biel (glas), Joke Sp<strong>in</strong> (schilderijen).<br />

MEPPEl<br />

De Portretschilderij Kunst- en Cultuursalon, Woldstraat 52, T 0522-<br />

270522, open do-za 13-17 en op afspr. Poortjes expositie, Martha<br />

Velthuis (keramiek), Marijke Booy (schilderijen).<br />

Kunsthuis Secretarie Hoofdstraat 22, T 0522–850644, open<br />

di-zo 13–17, do 10–17, vr 18-20. T/m 2 sept Stien Eels<strong>in</strong>gh,<br />

overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Kunsthuis De Stijl Touwstraat 6, 06-30666682, open wo-vr 13.30-<br />

17.30, za 11-17 en op afspr.<br />

MEPPEN<br />

Galerie/atelier Oude Br<strong>in</strong>k Oude Br<strong>in</strong>k 1, T 0591-377772, open za/<br />

zo 14-18. Len Egberts en gastexposanten.<br />

NIEUW AMSTERDAM<br />

Galerie van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17.<br />

NIEUW ANNERVEEN<br />

Atelier De Kunst Stee Hunzeweg 42, T 0598-468199, open dagelijks<br />

10-17.<br />

Fred Wagemans Egberts Lent, Hunzeweg 30, T 06-51552333, open<br />

vr-zo 12-17 en op afspr.<br />

NIEUW BUINEN<br />

Goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-616090,<br />

open ma-vr 10-16, za/zo 13-17.<br />

Silo del Arte Zuiderdiep 7, T 06-22922601, dagelijks welkom. Erik<br />

Zwezerijnen, schilderijen en Louisa van den Hof, glas<strong>kunst</strong>.<br />

NIEUWEROORD<br />

Atelier & Gangerie Delibre Middenraai 41a, T 0528-373766, open<br />

za/zo 13-16 en op afspr. Delia Bremer, Marijn Scholte, Grietje van<br />

Keimpema-Weggemans. Tevens beeldentu<strong>in</strong> ‘Beelden & ’n bakkie’,<br />

open <strong>in</strong> lente/zomer.<br />

NIEUW-RODEN<br />

Kunstpaviljoen Zevenhuisterweg 4b, T 050-5016383, open za/zo<br />

13-17.<br />

NIJlANDE<br />

Art-Melvy Gallery Nijlande 19, T 0592-243294, open op afspr.<br />

Yvonne Visser (beelden) e.a. Beeldentu<strong>in</strong>.<br />

NOORD-SlEEN<br />

Galerie Geert W Zweelooërstraat 1, T 0591-361778, open wo-zo<br />

13.30-17.<br />

NORG<br />

Galerie Het Witte Huis Langeloërweg 12, do-zo 13-17.<br />

OOSTERHESSElEN<br />

Atelier Fonte<strong>in</strong> Geubel 13, T 0524-582441, open dagl 11-16. Ben<br />

Fonte<strong>in</strong> (aquarellen), Geertje Biessen (schilderijen).<br />

ORVElTE<br />

Hot Marks Glasblazerij, Fl<strong>in</strong>tenweg 8-10, T 0593-322606, open Goede<br />

Vrijdag-okt di-zo 11-17, nov-Pasen za/zo 12-17. Mark Lolock, Emma-<br />

Louise Kirkham, glas.<br />

Porsele<strong>in</strong> achter Turf Melkwegje 2b, open di-zo 11-16. Dieneke<br />

Boektje, beschilderd porsele<strong>in</strong>.<br />

Schenkerij Museum Antiek Schoolstraat 1a, T 0593-322525.<br />

Stillevens en trompe-l’oeils van Henk Rent<strong>in</strong>g.<br />

PATERSWOlDE<br />

Galerie lemferd<strong>in</strong>ge Lemferd<strong>in</strong>gelaan 2, T 050-3091377, open vr-zo<br />

12-17. T/m 9 sept Ver. Drentse Natuurfotografen.<br />

PEIZE<br />

De Paardestal Hooghaar 1, T 050-5032003, open vr/za 10-17 en<br />

op afspr.<br />

RODEN<br />

Galerie Barth-Art Padkamp 21, open wo-vr 13-17, za 10-17.<br />

Tsjechisch glas en hedendaagse <strong>kunst</strong>.<br />

Koetshuis Mens<strong>in</strong>geweg 3, T 050-5013035, open do-zo 13-17. T/m<br />

1 juli NaNu 2012.<br />

Kunstuitleen bibliotheek, Mr. Apothekerstraat 13, T 050-5018940,<br />

open di, do 18-20. 9 t/m 23 juli, 19 aug t/m 17 sept Zomergevoel <strong>in</strong><br />

kleuren rood, Arjan van Arendonk, Nelleke Verkaik e.a.<br />

RUINEN<br />

Atelier Femke Anne Meppelerweg 36, T 06-14348108, open dagl<br />

(<strong>in</strong>dien aanw.) en op afspr. Femke Anne Kaldenberg, schilderijen.<br />

Galerie/atelier Benderse Benderse 15, T 0522–472569, open <strong>in</strong>dien<br />

aanw. en op afspr. Hendrik Oomen (schilderijen), Ineke Oomen (glas<br />

<strong>in</strong> lood).<br />

TyNAARlO<br />

Gazendam Handelsweg 17, T 0592-544295, open di-vr 10-17, za<br />

10-14.<br />

Niet Nieuw Design Transportweg 2, T 0592-545554, open di-vr<br />

10-18, za 11-17.<br />

Pronckgoedt Kunst en Antiek, Esweg 2, T 0592-541812, open za/zo<br />

10–17 en op afspr. Schilderijen, Drentse schilders, antiek.<br />

UFFElTE<br />

Jan Piet van den Berg en Fieke Takens Rijksweg 11, T 0521-351569,<br />

open op afspr. Beelden, textiel. Ook <strong>kunst</strong>ruil.<br />

Atelier/galerie de Eshoeve Dorpsstraat 19, T 0521-351050, 1e, 3e<br />

za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. Ellen de Jongh (schilderijen) e.a.<br />

Boerderij De Uelenspieghel W<strong>in</strong>kelsteeg 5, T 0521-351331, open op<br />

afspr. Julië Fichter, houtpastels.<br />

VEENHUIZEN<br />

Gevangenismuseum Oude Gracht 1. Zo 8 juli 11-17, Art-event, 50<br />

<strong>kunst</strong>enaars.<br />

Outsider Art House Oude Gracht 2, T 0592-388809, wo-zo 11-17.<br />

VlEDDER<br />

Atelier De Klei l<strong>in</strong>de Dorpsstraat 10, T 0521-382787, open ma-za<br />

10-18. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.<br />

Henk Pries Pastorieweg 23, T 0521-381325, open op afspr.<br />

Landschapsaquarellen.<br />

’t Veurhuus galerie-boetiek, Schapendrift 10, T 0521-381932, open<br />

vr/za vanaf 12 u. en op afspr. Annette Kiewiet-Huit<strong>in</strong>k, beelden.<br />

Museums Vledder Br<strong>in</strong>k 1, T 0521-383352, open apr t/m kerstvak.<br />

wo-zo 11-16.<br />

Kunstroutes Drenthe<br />

Kunstroute Vledder<br />

12 juli t/m 26 aug <strong>kunst</strong>route <strong>in</strong> en om Vledder met 29 juli<br />

Kunstproeverij en glas<strong>kunst</strong>markt.<br />

VlEDDERVEEN<br />

Atelier Hans van Riessen Jan vd Veenweg 2, T 0521-381676, open<br />

dagl. Aardewerk.<br />

VRIES<br />

Atelier Br<strong>in</strong>k 2 Br<strong>in</strong>k 2, T 0592-858845, open t/m 26 aug za/zo 13-<br />

17 en op afspr. De ijsvogels van de Hunze, Erik van Ommen.<br />

WAPSERVEEN<br />

Atelier 133A Midden 133a, T 0521-341380, open do-za 13-17 en op<br />

afspr. Ineke van Tiel, schilderijen, objecten.<br />

WITTElTE<br />

Galerie De Ambachtsman Wapserveenseweg 15, T 0521-598244,<br />

open vr-zo 13-18. div. <strong>kunst</strong>enaars; ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Galerie De Herkenn<strong>in</strong>g Meester Broerweg 2, T 0521-598007, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. Ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Atelier Ineke Ottenhof Wittelterweg 16, T 0521-598033, ’s middags<br />

open. Schilderijen.<br />

WITHAREN<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open do-zo<br />

11-17 en op afspr. Galerie en beeldentu<strong>in</strong>. Carla Dijs, Hugo Galama,<br />

Jeannette Claessen e.a.<br />

yDE<br />

Kunst B&V Norgerweg 153, T 0592-559332, open 1e za/zo vd mnd<br />

11-17 en op afspr. Diek Boerman en Hieke Veenstra.<br />

Galerie Br<strong>in</strong>k 7 Br<strong>in</strong>k 7, T 050-4061580, open zo-wo 13-17 en op<br />

afspr. T/m 27 aug Drents Schilders Genootschap.<br />

Overijssel<br />

AlMElO<br />

Groeneveld galerie en skulpturenpark, Groeneveldsweg 8, T 0546-<br />

818111, open wo-zo 12-17. Schilderijen, glas, keramiek, beelden.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Indigo Kunsthal Hof 88, Hofkamerstraat, Elisabethhof 6,<br />

open di-zo 13.30-17.<br />

lads <strong>kunst</strong> + exposities Molenstraat 23, T 0546-459490, open wo-vr<br />

10-17.30, do 10-21, za 11-17.<br />

Keramiekcentrum Westerdok Trompstraat 2, open wo 11-13, za, 1e<br />

zo vd mnd 13-16.<br />

BASSE (STEENWIJKERlAND)<br />

Galerie & atelier Eelco Maan Basserweg 6a, T 0512-589822, open<br />

op afspr. Schilderijen.<br />

BlOKZIJl<br />

Galerie Kunst & Kleur Bierkade 9, open di-za 10-18, zo 12-17.<br />

Collectief van schilders, keramisten en sieradenontwerpers.<br />

Atelier Maria Mosselman Brouwerstraat 7/9, T 0521-515605/06-<br />

50488003, open do-za 10-17. Schilderijen, beelden, mode.<br />

DAlMSHOlTE<br />

Heileuvers Schilderijenhuis Dalmsholterdijk 17, open ma-za 9-18.<br />

Iedere 2 mnd nieuwe expositie van schilderijen en grafiek.<br />

DEDEMSVAART<br />

Atelier 3 6 4 Langewijk 364, T 0523-232782, open 2e zo vd mnd.<br />

Henk Boudewijns, foto’s, Immy van Huizen, Leonarda van Eijk, Joanne<br />

Eekman, schilderijen/grafiek, Marie Louise M<strong>in</strong>ke, beelden.<br />

Tu<strong>in</strong>en Mien Ruis Moerheimstraat 84, T0523-614774, open di-za<br />

10-17, zo 12-17.<br />

DElDEN<br />

Galeriet Piet Boon Zone Oost, Langestraat 46, T 074-2919600, open<br />

di-vr 11-17.30, za 11-17, zo 14-17.<br />

De Pook galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, Noorderhagen 58a, T 074-3767065,<br />

open wo-vr 13-18, za 11-17, zo 13-17.<br />

De Witte Kamer Langestraat 47, T 074-2593555, open wo-vr 13-<br />

17.30, za 11-17, zo 13-17.<br />

DEN HAM<br />

Expositiehuis Middendorpshuis, Grotestraat 4, T 0546-671864,<br />

open wo-za 14-16. T/m 14 juli De kracht van kleur en de geur van<br />

bloemen, Evert de Boer, schilderijen.<br />

DENEKAMP<br />

Art Atelier Nordhornsestraat 236a, open vr-zo 10-17 en op afspr.<br />

Permanente expositie van Lony W<strong>in</strong>g.<br />

DE POl<br />

Expositie Beeldschoon Löhnislaan 4, T 0521-588679, open vr/za<br />

13-17, zo en feestd. 11-17.<br />

DEVENTER<br />

Etty Hillesum centrum Roggestraat 3, open wo, za/zo 13-16.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Industrieel Erfgoed Deventer bij de zwarte Silo, open vr<br />

13-21, za/zo 13-17. Werk van Der Wexel en Re<strong>in</strong>ier Kranendonk.<br />

Galerie Kiek-Kus Roggestraat 16, T 0570-642573, open wo-zo 11-17.<br />

Galerie Kon<strong>in</strong>gshof Grote Overstraat 16-18, T 0570-672753, open<br />

ma, di, do-za 12-18.<br />

Galerie/atelier De Kunsten TG Gibsonstraat 19, 0570-615569, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunstenlab Laboratoriumple<strong>in</strong> 1, T 0570-611848, open di-zo 13-17.<br />

Loes & Re<strong>in</strong>ier International Ceramics Korte Assenstraat 15, T 0570-<br />

613004, open wo-vr 11-18, za 11-18.<br />

Galerie De Schoone Schijn Boxbergerweg 31, open do-za 10-16.<br />

Galerie Urbach Kle<strong>in</strong>e Overstraat 51, open do 19-21, vr/za 13-17.30<br />

en op afspr.<br />

DIEPENHEIM<br />

Galerie Àlafran Grotestraat 45, T 0547-351718, open wo-zo 12-17 en<br />

op afspr. T/m 8 juli Henny Zandjans, Erik van Rotterdam, Arvee.<br />

Draw<strong>in</strong>g Centre Kuimgaarden 1, open di-zo 11-17.<br />

Kunstverenig<strong>in</strong>g Diepenheim Grotestraat 17, T 0547-352143, open<br />

di-zo 11-17.<br />

Galerie Visée Grotetraat 41, T 06-18653279, open vr-zo 13-17 en op<br />

afspr., jan gesloten.<br />

ENSCHEDE<br />

Galerie Beeld & Aambeeld Walstraat 13, T 053-4300357, open<br />

wo-za 10-17, do 10-21.<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 27<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van september/oktober<br />

uiterlijk 10 augustus naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Concordia Expositie 21rozendaal, Het Rozendaal 21, T 053-4300999,<br />

open do-zo 11-17 en op afspr. T/m 12 aug Uit het hoofd, Merijn<br />

Bol<strong>in</strong>k.<br />

Concordia Expositie Langestraat 56, T 053-4300999, open di-vr 10-17,<br />

do 10-20, za 11-16. T/m 7 juli Merijn Bol<strong>in</strong>k en oud-studenten.<br />

Galerie Lambert, Hofpassage 6, T 06-53972589, Lucebert, Wolvecamp,<br />

Klashorst, Brood, Cremer e.a.<br />

louk’s atelier/galerie Walstraat 63, T 053-4332211, open di-za<br />

10-17.<br />

TETEM <strong>kunst</strong>ruimte Stro<strong>in</strong>ksbleekweg 16, T 053-2308791, open do-zo<br />

11-17. T/m 8 juli Lumok<strong>in</strong>ese, NIMk. Zomergasten.<br />

Rijksmuseum Twenthe Lasonders<strong>in</strong>gel 129-131, T 053 4358675,<br />

open di-zo en feestdagen 11–17.<br />

GIETHOORN<br />

Galerie Du<strong>in</strong>e-Rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17<br />

en op afspr. T/m 9 sept alleen op afspr. T/m 30 aug Mensen/vogels,<br />

Siegfried Woldhek.<br />

Rhoda Kunst en Keramiek B<strong>in</strong>nenpad 41, T 0521-362040, open<br />

ma-zo 10-18 en op afspr. Landschappen en stillevens van o.a. G.J.<br />

Veenstra, H. Wijngaard, R. Smelt, en R. Meilof.<br />

HARDENBERG<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen De Mulderij 15, T 0523-270023, open di-vr<br />

10-17, do 10-21, za 11-17. Theo Boeren, Herman Brood, George<br />

Heidweiler e.a., schilderijen, glas, keramiek, brons.<br />

KNSTSPR Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> 3a, T 0523-260013, open wo-za 14-17, do<br />

19-21 u en 1e zo vd mnd. T/m 21 juli fotogroep Natuur <strong>in</strong> Beeld. 28<br />

juli t/m 1 sept Kunstenaars van open atelierroute Vechtdal.<br />

HEINO/WIJHE<br />

Museum de Fundatie/kasteel Het Nijenhuis ’t Nijenhuis 10, T 0572-<br />

388188, open di-zo 11-17. T/m Claassen, Zadk<strong>in</strong>e, Van Pallandt e.a.<br />

HENGElO<br />

Passion for Stones beeldentu<strong>in</strong>, Reigerweg 40, T 074-2420170, open<br />

ma-za en op afspr. 10-17. Ties Mulder.<br />

Gallery Signaal Enschedesestraat 238, T 074-2470597, open zo van<br />

14-17 en op afspr.<br />

HOlTEN<br />

Galerie/Atelier Henk Mulder Oranjestraat 29, T 06-53837281, za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Nagelhoutzaal Kulturhus, Smidsbelt 6, open ma-vr 10-17. Collectie<br />

Nagelhout.<br />

KAlENBERG<br />

Atelier/Galerie Marlène Kalenberg Noord 5, T 0561-477573, open<br />

di-zo. 14-16. Keramiek van Montse Zurilla. Gastexposanten.<br />

KAMPEN<br />

Gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open<br />

di-za 11-17. 7 juli t/m 9 sept Wouter Berns, schilderijen.<br />

Ikonenmuseum Buiten Nieuwstraat 2, T 038-3858483, open wo 13-<br />

17, do-za 10-17. T/m 3 nov Beeld ontmoet Ikoon, Henk Helmantel.<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Oudestraat 241, T 038-3318746, open do<br />

10-18, vr 10-21, za 10-17. Antonio Poioumen, Herman Brood, Robert<br />

Whitaker e.a.<br />

Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17.<br />

T/m 9 sept Brutale keramiek, Cheops.<br />

Galerie ’t Posthuys Oudestraat 137-1, do-za 11-17. 2 aug t/m 8 sept<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Bett<strong>in</strong>g (foto’s), Ton van Sprang (beelden).<br />

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, T 038-3317361, di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 9 sept Brutale keramiek, Cheops.<br />

lONNEKER<br />

Galerie Qu<strong>in</strong>ta Bies Dorpsstraat 90, open vr 11-17, zo 13-17.<br />

Galerie Kar<strong>in</strong> Wijnand Dorpsstraat 113, open vr 11-17, zo 13-17. 13<br />

mei t/m Peter Boersma.<br />

lOSSER<br />

Galerie Erfje Kuiper Kloppenstraat 42, T 053-5385995, open do-zo<br />

12-17 en op afspr. Jan Kuiper, bronzen beelden, Anneke Kuiper, quilts.<br />

T/m 22 juli Se<strong>in</strong>e Schoemaker, schilderijen.<br />

Galerie ‘t Nien-End Sportlaan 46, T 053-5382589, open do, za/zo<br />

14-17 en op afspr.<br />

NIJVERDAl<br />

Galerie Sous-Terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma<br />

13-17, di-za 10-17.<br />

OMMEN<br />

Kunst onder de Wieken Zwolsche weg 5, T 0529-676272, open t/m<br />

aug vr-zo 14-17. T/m 8 juli Jeroen Bijl, Alexandra Veneman, Maarten<br />

de Vries. 13 juli t/m 31 aug Lenny de Kruyff, De Piereneters, T<strong>in</strong>ke<br />

Langbroek.<br />

Kunstmarkt Giethmen Dalmsholterweg 6, 26 t/m 28 juli, do/vr<br />

14-21, za 10-17.<br />

Galerie Aly Schutte en galerie Eric Schutte Dalmsholterweg 6, open<br />

di 13-17, vr/za 10-17. Aly Schutte, Anne Christie Warner-Schutte, Eric<br />

Schutte, schilderijen.<br />

OOTMARSUM<br />

Chez-Moi Ton Schulten Galerie International, Marktstraat 4-6/<br />

Gasthuisstraat 3-6, T 0541-291760, open wo-vr 14–17, za 11-17, zo<br />

13-17. Ton Schulten en gastexposanten.<br />

Galerie atelier lambert Keerweer 3, T 06-53972589, open do/vr<br />

13-17, za/zo 12-17. Lucebert, Wolvecamp, Appel, Corneille e.a.<br />

Annemiek Punt galerie/glasatelier, Kloosterstraat 5, T 0541-293245,<br />

open wo-vr 13.30-17, za 11-17 en op afspr.<br />

Museum Ton Schulten Kerkple<strong>in</strong> 16-17, T 0541-291763, open wo-zo<br />

14-17, za 11-17.<br />

Galerie Twaalf Ganzemarkt 10-12, T 0541-295101, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

STAPHORST<br />

Galerie He<strong>in</strong> Elfer<strong>in</strong>k Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-18,<br />

vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 7 juli Draw<strong>in</strong>g<br />

now Staphorst 2. 30 aug t/m 6 okt Célio Braga.<br />

STEENWIJK<br />

Galerie Bruelle Komputs<strong>in</strong>gel 5, T 0521-344533, open vr/za 10-17,<br />

3e zo van de mnd 13-17.<br />

Galerie Steenwijk Nicolaas ter Maethstraat 2, T 0521-5512486, open<br />

ma-vr 13.30-17, do 19-20.30, za 10-12.30.<br />

IJHORST<br />

De Galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na afspr.<br />

T/m 5 aug Floris Anker (aquarellen), Greet Veenhoff (beelden).<br />

WEERSElO<br />

De Driehoek galerie & atelier, Lemselosestraat 6 T 0541-662626/<br />

662575, 06-23379642, open do-za 14-17 en op afspr. Irene<br />

Schildkamp en werk <strong>in</strong> stock.<br />

Kunstroutes Overijssel<br />

Kunstschatten losser<br />

2de zo vd mnd 13-17. 17 galerieën en ateliers <strong>in</strong> gemeente Losser.<br />

Info: galerie Erfje Kuiper, Kloppenstraat 42, Losser en<br />

www.<strong>kunst</strong>schattenlosser.nl<br />

Atelierroute Vechtdal<br />

T/m aug laatste wknd vd mnd 11-17. Info: www.vechtdal<strong>kunst</strong>.nl<br />

Natuurgebied De Weerribben<br />

Route met twaalf <strong>kunst</strong>werken. Info: Bezoekerscentrum De<br />

Weerribben, Ossenzijl.<br />

Kunststappen<br />

1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers <strong>in</strong> Almelo en Wierden.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>stappen.nl<br />

Kunstroute Zwolle<br />

Laatste zo vd mnd 14-17. Info: www.<strong>kunst</strong>routezwolle.nl<br />

WETERING<br />

Atelier Daniëlle Broekhuizen-Mazzola Weter<strong>in</strong>g-oost 56, T 0521-<br />

371388, open zo 13-17 en op afspr.<br />

WIERDEN<br />

Galerie Tolg’Art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30,<br />

vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 28 juli<br />

Abstract en figuratief… leraar versus leerl<strong>in</strong>g, Jan Aanstoot, Ton<br />

Ploegmakers (schilderijen), Randy van L<strong>in</strong>gen (beelden).<br />

Drokje petit galerie atelier, Kupersweg 2x, T 0546-657589, open<br />

10-22 (even bellen).<br />

ZWOllE<br />

Ann<strong>in</strong>gahof Beeldenpark, Hessenweg 9, open va. half mei t/m okt,<br />

wo-zo 13-18.<br />

Galerie Delfi Form Praubstraat 4, T 038-4226835, do/vr 10.30-17.30,<br />

za 13-17 en op afspr.<br />

Galerie In Beeld Koestraat 13, T 06-52677090, open zo 14-17 en op<br />

afspr. T/m 26 aug Will Schropp (beelden), Otto Oelen (schilderijen).<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Marsweg 42, T 038-4605656 open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Meer dan 1000 <strong>kunst</strong>werken. Theo Koster, Herman<br />

Brood, Peter Meijer e.a.<br />

KCO Kunst & Cultuur Overijssel, Kamperstraat 11-13, T 038-4225030,<br />

open di-vr 11-17 en op afspr. T/m 23 aug Ontmoet<strong>in</strong>gen, Duitse en<br />

<strong>Nederland</strong>se grafici.<br />

Kunstuitleen Zwolle Voorstraat 31, T 038-4216118, open di-za 11-17,<br />

do 11-21. T/m 31 juli I have no mercy, Susanne Boger, sieraden.<br />

Stedelijk Museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17.<br />

T/m 12 aug Stil Even, Gouden Eeuw tot nu, Zandvliet, Maulwurf,<br />

Toorop e.a.<br />

Flevoland<br />

AlMERE<br />

Corrosia! Expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17.<br />

D.O. Gallery Marktmeesterstraat 18, T 036-5247839, open wo-vr<br />

10-18.<br />

Museum De Paviljoens Odeonstraat 3, T 036-5450400, open 12-17.<br />

EMMElOORD<br />

Galerie KIK Bedrijfsweg 20, T 06-27523759, open do-za 13.30-17.30,<br />

vr 19-21 en op afspr.<br />

ESPEl<br />

Galerie de Paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654,<br />

open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 2 sept Summertime,<br />

Jolande Weekhout (schilderijen), Babke Moelee (beelden).<br />

lElySTAD<br />

Atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open ltste zo vd mnd 12-17<br />

en op afspr. Mart<strong>in</strong>e Bakker, schilderijen.<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art Buitenplaats 131, T 0320-244826, open zo 14-17 en<br />

op afspr.<br />

Go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1 e zo vd<br />

mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer,<br />

beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Nieuwland Erfgoedcentrum Oostvaardersdijk 1-13, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 11.30-17. T/m 28 okt Schipbreuk. De noodlottige reis van de<br />

Batavia.<br />

NAGElE<br />

Museum Nagele R<strong>in</strong>g 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. T/m 29<br />

juli Just another day, Saskia Burleson.<br />

SCHOKlAND<br />

Museum Schokland Middelbuurt 3, T 0527-251396, open dagl. 11-17.<br />

14 juli t/m 31 dec Broeders <strong>in</strong> <strong>kunst</strong> en kerk, Henk Helmantel &<br />

Maarten ’t Hart.<br />

ZEEWOlDE<br />

Atelier Nestor Krachtenveld 52, T 036-5225229, open di-vr 9-12, za<br />

12-15. Kathelijne Hes, Ineke te Kaate, Wilhelmien Nijboer e.a.<br />

Kunstroutes Flevoland<br />

Kunst Route lelystad<br />

Ltste zo vd mnd 14-17. Open ateliers.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>routelelystad.com<br />

Gelderland<br />

AlMEN<br />

Galerie De blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo<br />

10-17, do/vr (e<strong>in</strong>d mrt-1 nov) 14-17, 1 e za/zo vd mnd 12-17.<br />

APElDOORN<br />

Park Berg & Bos Zo 19 aug, 11-17, Art-event.<br />

Coda Museum Vosselmanstraat 299, T 055-5268400, open di-vr 10-<br />

17.30, do-koopavond, za 10-17, zo 13-17. T/m 16 sept Hotel Stories.


expositieagenda Stuur<br />

ARNHEM<br />

Museum Moderne Kunst Arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 15 juli Lost, Lon Robbé T/m 2<br />

sept Tegenpolen!, figuratie/socialistisch realisme uit Polen. T/m 7 okt<br />

hedendaagse Poolse <strong>kunst</strong>.<br />

Galerie Plaatsmaken Emmastraat 73, open wo-vr, zo 12-17.<br />

Galerie De Vijf Eiken Parkstraat 45, T 026-3511004, open 1e zo vd<br />

mnd, 12.30-17 en op afspr.<br />

Wanrooij Gallery Zwanenstraat 6, T 026-4436068, open do-za 11-17<br />

en op afspr.<br />

ASPEREN<br />

KunstFort Asperen Langendijk 60, open t/m sept, di-zo 10-17.<br />

land & Beeld galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Oude Zuiderl<strong>in</strong>gedijk 12, T<br />

0315-632423, open t/m 10 okt za/zo 10-16 en op afspr.<br />

APPElTERN<br />

Sous-Terre Walstraat 2a, open dagl 10-18. Galerie en beeldenpark.<br />

BARNEVElD<br />

Museum Nairac Langstraat 13, T 0342-415666, open di-vr 10-17,<br />

za 13-17.<br />

BERG EN DAl<br />

Afrika Museum Postweg 6, T 024-6847272, open ma-vr 10-17, za/<br />

zo 11-17.<br />

BREEDENBROEK<br />

Galerie 21 Terborgseweg 21, open vr-zo 13.30-17.30.<br />

CUlEMBORG<br />

Galerie Kobalt Stationsple<strong>in</strong> 1, T 06-14257039, open wo, vr, zo<br />

13-17.<br />

DOESBURG<br />

lalique Museum Gasthuisstraat 1, T 0313-471410, open wo-vr 14-17,<br />

1e zo vd mnd 12.30-17 en op afspr.<br />

Galerie P&E Art & Tax Meipoortstraat 16, T 0313-472144, open wo-za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

DOETINCHEM<br />

Galerie Evie J.G. Heuthorststraat 45, T 0314-362688, open ma-vr<br />

10-17.<br />

DOORWERTH<br />

Golden Tulip Hotel Kabeljauwallee 35. T/m 8 aug, Henk Slijper,<br />

natuuraquarellen.<br />

EEFDE<br />

Galerie Vorm en Beeld Mettrayweg 25, T 0575-519519/542051,<br />

open do-zo 13-17 en op afspr. Regelmatig themaexposities.<br />

ElBURG<br />

Museum Elburg Jufferstraat 6-8, open di-za 11-17.<br />

Galerie Withaar Beekstraat 11, T 0525-682698, open wo-za 13.30-<br />

16.30. Re<strong>in</strong>t en Rian Withaar, schilderijen.<br />

GARDEREN<br />

Beeldentu<strong>in</strong> Oude Barnevelderweg 5, open ma-za 10-17, vr 10-21.<br />

T/m 27 okt Kon<strong>in</strong>klijke Appels, 52 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

GElSElAAR<br />

Gelster Galerie Driessenweg 2, open vr-zo 13.30-17.<br />

’T HARDE<br />

Kasteel Zwaluwenburg Zwaluwenburg 4, T 0525-681932, open<br />

di-zo 14-17. T/m 9 sept Kunst natuurlijk! Elt de Boer, Erl<strong>in</strong>de Ufkes<br />

Stephanus, Anna Doedijns e.a.<br />

HARDERWIJK<br />

Cathar<strong>in</strong>akapel Klooster 1, open wo-vr en 1e + 3de zo vd mnd<br />

14-17, za 10.30-13.<br />

Gemeentehuis Havendam 56, open op kantoortijden. T/m 31 juli<br />

Tekenaar van dromen, Bertus Sondaar.<br />

HATTEM<br />

Anton Pieck Museum / Voerman Museum Achterstraat 46-48, T<br />

038-4442897, open di-za 10-17.<br />

De Schoppert beeldentu<strong>in</strong>, Groenweg 18, T 038-4441294, open wo<br />

10-16 en <strong>voor</strong> groepen op afspr.<br />

Kunstroutes Gelderland<br />

Kunst <strong>in</strong> Beeld Zutphen<br />

1e zo vd mnd. 9 galeries en musea <strong>in</strong> en rond Zutphen. Info: www.<br />

<strong>kunst</strong><strong>in</strong>beeld.com<br />

Een rondje <strong>kunst</strong> Zutphen<br />

1 e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.<br />

Ai Weiwei<br />

HEERDE<br />

De Queeste galerie en Beeldentu<strong>in</strong>, Koerbergseweg 6, T 06-<br />

20881914, open vr 19-21, za/zo 14-17.<br />

Het Veen landgoed, Veenweg 12, open wo-zo 13-18, beeldenpark.<br />

HEUMEN<br />

Marishuis ateliermuseum Jac Maris (1900-1996), Looistraat 57, T<br />

024-3580151, open wo 14-17, za/zo 13-17.<br />

lAAG-KEPPEl<br />

Galerie 1880 Hummeloseweg 4a, T 0314-382208, open do-zo 13-17<br />

en op afspr. Brood, Heijboer, Corneille e.a.<br />

Espace Enny Dorpsstraat 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en<br />

op afspr.<br />

Galerie de Waker Dorpsstraat 9, T 0314-380507, open do-zo 13.30-<br />

17.30 en op afspr. Regelmatig wisselende collecties.<br />

lOCHEM<br />

15a galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Galgengoorweg 15a, T 0575-469458,<br />

open t/m 31 okt do-zo 13-17 en op afspr.<br />

Kunsthandel De Drieluik Achterstraat 6, T 0573-256656, wo-za<br />

11-18, zo 12-18.<br />

Grote Kerk Markt, open 10 juli t/m 4 aug, di-za 11-16. Stemm<strong>in</strong>g, 40<br />

beelden en 40 geluiden, Erik Langhout, Nicole Talsma.<br />

NEEDE<br />

Galerie de Berendjeshoek Oudestraat 53, T 06-53397046, open za<br />

13-16.30 en op afspr. Hasto, Jacob Kanier, Elke Paleit e.a.<br />

Galerie Needien Bremstraat 34, T 0545-292465, vr-zo 14-17.<br />

NIJKERK<br />

Galerie Polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17.<br />

NIJMEGEN<br />

Museum het Valkhof Kelfkensbos 59, T 024-3608805, open di-vr 10-<br />

17 en za/zo 11-17. T/m 22 juli The French connection. T/m 12 aug,<br />

Waarom god<strong>in</strong>nen zo mooi zijn.<br />

Galerie Wit licht Grotestraat 48, T 06-44943517, open do 14-20, vr<br />

12-18, za/zo 12-17.<br />

OOSTERBEEK<br />

Kunstgalerij Albricht Utrechtseweg 107, T 026-3611876, open wo-za<br />

11-17 en op afspr.<br />

OTTERlO<br />

Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open<br />

di-zo 10-17, beeldentu<strong>in</strong> tot 16.30. T/m 28 okt Verlangen naar<br />

volmaaktheid – 21 jaar verzamelen.<br />

PUTTEN<br />

Gemeentehuis Fontanusple<strong>in</strong>. T/m aug deelnemers Puttense<br />

Atelierroute.<br />

RUURlO<br />

Galerie M22738 Dom<strong>in</strong>eesteeg 16, open vr-zo 13.30-17.<br />

VElP<br />

Art Gallery O-68 Oranjestraat 68, 026-3639222, open di-vr 14-17.<br />

Klas Vijf Oranjestr. 36d, T 026-4458575, do-za 12-17, zo 13-17.<br />

T/m 5 aug Gestolde momenten, Adriaan van Esveld, Loes Enklaar<br />

(schilderijen), Kar<strong>in</strong> Hulst (objecten).<br />

VORDEN<br />

Galerie A-quadraat Mosselseweg 12a, 0575-556456/06-54397579,<br />

open vr-zo 13-17 en op afspr.<br />

Galerie De Burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 19 aug Willemien van Gurp, Paul Dunki Jacobs<br />

(schilderijen), Ineke Keesom (objecten).<br />

Galerie Agnes Raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open do-ma 11-<br />

17 en op afspr. T/m 22 juli Waar wij wonen, MC Brouwer, schilderijen.<br />

WAGENINGEN<br />

Het Depot Generaal Foulkesweg 64, T 0317-424420, open do-zo<br />

11-17.<br />

Galerie Wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930/06-21712810, open<br />

do-zo 13.30-17.30.<br />

WARNSVElD<br />

Galerie JansenKooy Lage Lochemseweg 7, T 0575-431481, open<br />

do-za, 1 e zo vd mnd 12-17.30 en op afspr.<br />

WINTERSWIJK<br />

Galerie Help u zelven Wilhelm<strong>in</strong>astraat 9, T 0543-531784, open<br />

wo-za, 1e zo vd mnd 12-17.<br />

Tricot W<strong>in</strong>terswijk Tricot 11, T 0543-532616, wo-zo 12-17.<br />

ZEVENAAR<br />

Galerie Meander Arnhemseweg 4, T 0316-331855, open do-zo 13-<br />

17.30, behalve 1e zo vd mnd, en op afspr.<br />

ZUTPHEN<br />

Galerie De andere Kant Marspoortstraat 16, 0575-476996, open<br />

wo-za 11-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

pag<strong>in</strong>a 28 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van september/oktober<br />

uiterlijk 10 augustus naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Galerie iZarte Laarstraat 47, T 0575-549370/06-13802505, open wo<br />

12-18, do/vr 10-18, za 10-17, 1e, ltste zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

1 juli t/m Gogoma’s, g<strong>in</strong>ko’s en meer Marit Kersten, Simon Masilo<br />

e.a., keramiek.<br />

Galerie Bozana Milic Nieuwstad 66, T 0575-476996, open do-za, 1 e<br />

zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Museum Henriette Polak Zaadmarkt 88, T 0575-516878, open di-zo<br />

11-17.<br />

Stedelijk Museum Rozengracht 3, T 0575-516878, open di-zo 11-17.<br />

Utrecht<br />

AMERSFOORT<br />

Amersfoort Fotostad T/m 13 juli op diverse locaties.<br />

Museum Flehite Wests<strong>in</strong>gel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 19 aug Jan Adam Zandleven.<br />

Galerie IQ Havik 37a, T 033-4450595, open wo-za 11-17.<br />

KAdE Smallepad 3. T/m 26 aug Who more sci-fi than us,<br />

hedendaagse Caribische <strong>kunst</strong>.<br />

Mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 30 sept R<strong>in</strong>s en Does bij Mondriaan, Evert en Thijs<br />

R<strong>in</strong>sema, Theo van Doesburg.<br />

Museumnacht In drie musea, za 25 aug 19-24 u.<br />

BREUKElEN<br />

Galerie Peter leen Herenstraat 25, T 06-51707729, open do t/m zo<br />

13-17 en op afspr. juli t/m sept Harold Aspers e.a.<br />

lANGBROEK<br />

Art Options Amerongerweter<strong>in</strong>g 13, T 0343-592322, open za/zo<br />

13.30-17 en op afspr.<br />

UTRECHT<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art kantoor Eelman Nienhuys Makelaars, Nachtegaalstraat<br />

3, T 06-16484645, open za/koopzo 14-17, na afspr.; bezichtigen<br />

tijdens kantoortijden.<br />

Centraal museum Agnietenstraat 3, T 030-2362362, open di-zo 11-<br />

17. T/m 9 sept Italiaanse <strong>in</strong>vloeden op Utrechtse Oude Meesters.<br />

Morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Morren galleries Burg. Reigerstraat 2a, T 030-2381867, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

SOEST<br />

Galerie de Ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr 11-17,<br />

za 11-16.<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE<br />

Galerie De Bekor<strong>in</strong>g Oeverstraat 21, T 0344-682607, open do-za<br />

11-17, zo 13-17.<br />

Noord-Holland<br />

AlKMAAR<br />

Sluistu<strong>in</strong>en Oude Heldersweg 85b, open di-za 10-17. T/m 15 nov<br />

Sluistu<strong>in</strong>én<strong>kunst</strong>, beelden div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

AMSTElVEEN<br />

Cobra Museum Sandbergple<strong>in</strong> 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17.<br />

T/m 9 sept Open de kooien van de <strong>kunst</strong>, Lucebert. Cobra – andere<br />

tijden. T/m 7 okt Cobra cities.<br />

AMSTERDAM<br />

Amsterdam Museum Kalverstraat 92/St. Luciensteeg 27. T/m dec<br />

Mijn stad, Barbara Broekman, tapijt.<br />

De Appel arts centre, Pr<strong>in</strong>s Hendrikkade 142, open di-zo 11-18. T/m<br />

23 sept Topsy Turvy, leve de omgekeerde wereld, James Ensor, David<br />

Lloyd, Matthew Barney e.a.<br />

Galerie Bart Bloemgracht 2, T 020-3205208, open wo-vr 11-18, za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17. T/m 28 juli Jochem Rotteveel, Wouter<br />

Rens.<br />

Beeldend Gesproken galerie/<strong>kunst</strong>uitleen, Borgerstraat 102, T 020-<br />

5904500, open ma-vr 9-18, za 14-17. 4 t/m 18 aug Pride & Friction,<br />

Stephan B. Reisig, schilderijen.<br />

Galerie Brandt Pr<strong>in</strong>sengracht 799, T 020-6223132, open wo-za<br />

11.30-17.30, zo 12-17. T/m 14 juli Yigal Ozeri, Peter Weidenbaum,<br />

Sander Meisner e.a.<br />

Foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, open<br />

dagl 10-18, do-vr 10-21. T/m 22 aug Light of other days, Taiyo<br />

Onorato & Nico Krebs. Paparazzo extraord<strong>in</strong>aire!, Ron Galella.<br />

Van Gogh Museum Paulus Poterstraat 7, T 020-5705200, open<br />

dagl. 10-18, vr 10-22. T/m 23 sept Schoonheid <strong>in</strong> veelvoud,<br />

prentencollectie Bonnard, Gaugu<strong>in</strong>, Vuillard e.a.<br />

Gandhāra<br />

Grimm Gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstraat 26, open wo-za<br />

12-18.<br />

Hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17.<br />

T/m 31 jan Impressionisme: sensatie & <strong>in</strong>spiratie, Monet, Renoir e.a.<br />

Galerie Carla Koch Veemkade 500, T 06-4397440, open na afspr.<br />

Galerie lieve Hemel Spiegelstraat 3, T 020-6230060, open di-za<br />

12-18.<br />

Huis Marseille Keizersgracht 401, T 020-5318980, open di-zo 11-18.<br />

T/m 9 sept Een wereld aan her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen, Ch<strong>in</strong>o Otsuka, foto’s.<br />

Galerie Mokum Oudezijds Voorburgwal 334, T 020-6243958, do-zo<br />

12-17.<br />

Morren Galleries Pr<strong>in</strong>sengracht 572, T 020-3206015, open do-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Nieuwe Kerk Dam, T 020-6386909, open dagl. 10-17.<br />

Gallery N<strong>in</strong>e Keizersgracht 522, T 06-13212049, open do-za 12-17 en<br />

op afspr. T/m 1 sept zomerexpositie.<br />

Galerie Oker Kerkstraat 78A. T/m 8 juli Groeten uit Amsterdam,<br />

illustraties.<br />

Eduard Plant<strong>in</strong>g Gallery Eerste Bloemdwarsstraat 2 l<strong>in</strong>ks, T 020-<br />

3206705, open wo-za 13-18. T/m 11 aug Beyond decadence, Marco<br />

Sanges, foto’s.<br />

Rembrandthuis Jodenbreestraat 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17.<br />

Rijksmuseum Jan Luijkenstraat 1, T 020-6747470, open dagl. 9-18.<br />

Stedelijk Museum Bureau Rozenstraat 59, T 020-4220471, open<br />

di-zo 11-17.<br />

GROOTSCHERMER<br />

Nic Jonk Museum en beeldentu<strong>in</strong>, Haviksdijkje 5, T 0299-671560,<br />

open wo-vr (juli/aug ook di) 11-17, za/zo 13-17. T/m 3 sept De<br />

mooiste schilderijen van Nic Jonk; tevens glas<strong>kunst</strong>enaars.<br />

HAARlEM<br />

De Hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, open di-za 11-17, zo 12-<br />

17. T/m 2 sept Naar zee. De zee <strong>in</strong> de <strong>Nederland</strong>se <strong>kunst</strong> s<strong>in</strong>ds 1850,<br />

Sluijters, Toorop, Dibbets, Dijkstra e.a.<br />

Teylers Museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo<br />

12-17. T/m 2 sept Ottomaans Turkije door westerse ogen. T/m 16<br />

sept Eet smakelijk! Eten en dr<strong>in</strong>ken <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>.<br />

HIlVERSUM<br />

GSA Kunstenaarsverenig<strong>in</strong>g/CBK, Langestraat 52, T 0345-6237121,<br />

di-za 12-17, zo 14-17. 5 aug t/m expositie STA-ART.<br />

HOORN<br />

Galerie Oost 99 Grote Oost 99, T 0229275742, open do-zo 13-17, mrt<br />

t/m okt wo-zo 12-17.<br />

HUIZEN<br />

Huizer Museum Achterbaan 82, T 035-5250223, open di-zo 13.30-17.<br />

T/m 15 sept Typisch Holland, Erica Scheper, Peter Boersma, Sietske<br />

Bosma e.a.<br />

lAREN<br />

Galerie Bianca landgraaf Zomertu<strong>in</strong> 11, T 035-5335987, open wo-zo<br />

13-17.<br />

S<strong>in</strong>ger Museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17. T/m<br />

26 aug Art & design, Jan des Bouvrie.<br />

Gallery lilly Zeligman Torenlaan 4-8, T 035-5414787, open wo-za<br />

12-17, zo 15-17 en op afspr.<br />

Zuid-Holland<br />

AlPHEN AAN DE RIJN<br />

Galerie Helga Hofman gebouw M+, Hoorn 131, T 0172-421174,<br />

open wo/do 12-17, za 11-17 en op afspr.<br />

STA-ART galerie Hooftstraat 33, T 0172-769112, open wo-za 11-17,<br />

koopzo 13-17. T/m 21 juli deelnemers <strong>kunst</strong>w<strong>in</strong>kel.<br />

BERGSCHENHOEK<br />

Artihove Art Center Hoeksekade 162, T 010-5296060, open ma-vr<br />

9-17, za 10-16, zo 12-16.<br />

CAPEllE AAN DE IJSSEl<br />

Esmare Kunstkab<strong>in</strong>et ’s Gravenweg 368, T 06-22757782, open vr/<br />

az 11-17.<br />

DEN HAAG<br />

Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, open di-zo 11-17. T/m<br />

30 sept The Ra<strong>in</strong>bow Nation, Zuid-Afrikaanse sculpturen.<br />

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open<br />

di-zo 11-17. T/m 12 aug Pophouse!, Evelyne Janssen. T/m 19 aug<br />

ZomerExpo 2012. T/m 4 nov Goud uit Java. Zilver uit Batavia. T/m<br />

11 nov Keep on dream<strong>in</strong>g, Hans van Bentem. T/m 1 jan Ontdek het<br />

moderne, Monet, Kand<strong>in</strong>sky, Bavon e.a. T/m 1 jan 2014 Mondriaan<br />

en De Stijl.<br />

lange Voorhout T/m 9 sept Den Haag Sculptuur: The Ra<strong>in</strong>bow<br />

Nation, Zuid-Afrikaanse beeldhouw<strong>kunst</strong>.<br />

Het Museum nodigt uit tot een unieke reis door 5.000 jaar <strong>kunst</strong>- en cultuurgeschiedenis: van de oude <strong>kunst</strong> uit Egypte, Japan, Ch<strong>in</strong>a, Thailand, India of Afghanistan tot moderne en hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong> uit Europa en Azië toe. Kunstwerken van Jan J. Schoonhoven, Richard Long, Richard Serra, Lee Ufan, Ai Weiwei e.v.a. worden op 2.700 m² <strong>in</strong> 51 ruimtes gepresenteerd.<br />

Museum DKM _ De plek <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en cultuur <strong>in</strong> Duisburg. www.museum-dkm.de<br />

maandag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen 12 ─ 18 uur.


expositieagenda Stuur<br />

lange Voorhout evenemententerre<strong>in</strong>, open za/zo 25/26 aug, 10-17.<br />

19e Haagse Kunst & Antiekdagen, 180 deelnemers.<br />

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, T 070-3023456, open di-za 9-17, zo<br />

11-17.<br />

Galerie Ramakers Toussa<strong>in</strong>tkade 51, T 070-3634308, open wo-za<br />

12-17. T/m 15 juli Es geht auch ohne, Ton Holland.<br />

Galerie De Twee Pauwen Oranjestraat 1/Noorde<strong>in</strong>de, T 070-<br />

3925443, open wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

GOUDA<br />

Galerie Hon<strong>in</strong>gen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

MuseumgoudA Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17.<br />

lEIDEN<br />

De lakenhal Oude S<strong>in</strong>gel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 12-17.<br />

lISSE<br />

Kasteel Keukenhof Keukenhof 1, T 0252-750690, open mrt t/m okt<br />

di-zo 11-17. T/m 21 okt Hof van Appel, beelden Karel Appel.<br />

NIEUWKOOP<br />

’t Regthuys Reghthuysple<strong>in</strong> 1, open di-zo 12-17, za 10-16. T/m 2<br />

sept Zomer<strong>kunst</strong> Nieuwkoop, wekelijks wisselende <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Hoeve Rijlaarsdam Nieuwveenseweg 59, T 0172-574030, open doza<br />

10-17, zo (tijdens exposities) 13-17.<br />

ROTTERDAM<br />

Boijmans van Beun<strong>in</strong>gen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open<br />

di-zo 11-17. T/m 12 aug Pophouse! Evelyne Janssen. T/m 2 sept<br />

Geleefde tijd, On Kawara. T/m 16 sept M<strong>in</strong>imal Myth. T/m 30 sept<br />

F<strong>in</strong>s glas. T/m 1 jan Jeff Wall.<br />

Chabot Museum Museumpark 11, T 010-4363713, open di-vr<br />

11-16.30, za 11-17, zo 12-17. T/m 30 sept Klaas Gubbels, terug <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Een overzicht van 60 jaar schilderen.<br />

Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open<br />

di-za 10-17, zo 11-17. T/m 2 sept My secret garden, Arne Qu<strong>in</strong>ze,<br />

<strong>in</strong>stallatie. T/m 21 okt Aanw<strong>in</strong>st.<br />

Onderzeebootloods RDM-straat 1, open t/m 30 sept di-zo 12-18,<br />

Ballads, Sarkis, <strong>in</strong>stallatie.<br />

Wereldmusuem Willemskade 25, T 010-2707172, open di-zo 10-20.<br />

T/m 9 sept Magie van de vrouw – weefsels en sieraden uit de Gordel<br />

van Smaragd.<br />

<strong>Nederland</strong>s Fotomuseum Las Palmas, Wilhelm<strong>in</strong>akade 332, T 010-<br />

2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

Witte de With Witte de Withstraat 50, T 010-4110144, open di-zo<br />

11-18.<br />

SCHIEDAM<br />

Stedelijk museum Hoogstraat 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17.<br />

T/m 8 juli Collectie <strong>kunst</strong> na 1945. T/m 2 sept The lost Bischop, R<strong>in</strong>us<br />

vd Velde. Preludes, Aukje Koks.<br />

ZEIST<br />

Slot Zeist Z<strong>in</strong>zendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo<br />

13-17. T/m 2 sept Etsen van Rembrandt en tijdgenoten.<br />

Zeeland<br />

MIDDElBURG<br />

De Vleeshal Zusterstraat 7, T 0118-652000, open di-zo 13-17.<br />

Zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17.<br />

SCHEVENINGEN<br />

Art on Tour Palaceple<strong>in</strong> 252, open do-zo 13-17.<br />

ZIERIKZEE<br />

Galerie la ligne Rouge Meelstraat 25, T 0111-413752, open za/<br />

zo 13-17.<br />

Noord-Brabant<br />

BOSSCHENHOOFD<br />

De Beeldenstorm galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Roosendaalsebaan 4, T<br />

0165-340333, open vr 14-17, za/zo 13-17.<br />

DEN BOSCH<br />

Jan van Hoof Galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo<br />

14-18 en op afspr.<br />

Galerie Mark Peet Visser Parade 29, T 073-6125774, open do-zo<br />

12-18 en op afspr.<br />

EINDHOVEN<br />

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo 11-<br />

17. T/m 26 aug And Europe will be stunned, Yael Bartana<br />

Galerie Willy Schoots Willemstraat 27, T 040-2222592, open wo-vr<br />

11-18, za 11-17. T/m 11 aug Zhuang Hong Yi.<br />

FIJNAART<br />

Van lien Museum + galerie, Kadedijk 2, T 0168-464888, open vr-zo<br />

13-18.<br />

HEESWIJK-DINTHER<br />

Interart beeldentu<strong>in</strong>&galerie, Gouverneursweg 6c, T 0413-293328,<br />

open t/m mei 14 okt do-zo 13-17. Pépé Gregoire, Jeroen Henneman,<br />

Hans Jouta e.a.<br />

HEEZE<br />

Galerie des Beaux Arts Jan Deckersstraat 45, T 040-2262810, open<br />

wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

HERPEN<br />

Artitled Rogstraat 28, T 06-47121800, open do-zo 12-17.<br />

HEUSDEN<br />

Galerie lilja Zakirova Engstraat 5, T 0416-661830, open do-zo 13-17<br />

en na afspr.<br />

lITHOIJEN<br />

Sous-Terre Batterijstraat 23a, T 0412-482159, open za/zo 13-17 en<br />

op afspr.<br />

NUENEN<br />

Galerie Bonnard Berg 41, T 040-2837878, open vr-zo 13-18.<br />

OSS<br />

Museum Jan Cunen Molenstraat 65, T 0412-629328, open di-zo<br />

12.30-16.30. T/m 26 aug Unfolded, Sheltens & Abbenes, foto’s. T/m<br />

21 okt Maartje Folker<strong>in</strong>ga. T/m 31 dec 2013 Pizzeria Vasari, Gijs<br />

Friel<strong>in</strong>g.<br />

RUCPHEN<br />

Galerie Dom’Arte Langendijksestraat 3, T 0165-563415, open do/vr<br />

11-17, za/zo 14-17 en op afspr. T/m 15 juli Salonexpositie.<br />

SCHIJNDEl<br />

Jan Heestershuis Pompstraat 17, T 073-5492276, open di-zo 13-17.<br />

TIlBURG<br />

Studio van Dusseldorp Wilhelm<strong>in</strong>apark 110, T 013-5420468, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr.<br />

De Pont Wilhelm<strong>in</strong>apark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e<br />

do vd mnd 17-20. T/m 2 sept Diver’s eye, René Korten. T/m 28 okt<br />

Innocence is precisely: never to avoid worst, Philippe Vandenberg &<br />

Berl<strong>in</strong>de De Bruyckere.<br />

VAlKENSWAARD<br />

De Kunstkeuken galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, T 040-2016814, open<br />

wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erl<strong>in</strong>de Ufkes<br />

Stephanus, Heyboer e.a.<br />

WIllEMSTAD<br />

Van Bellen Art Voorstraat 29, T 0168-471147, open wo-za 11-17, zo<br />

12-17.<br />

Limburg<br />

HEERlEN<br />

Schunck* Glaspaleis, Bongerd 18, T 045-5772200. T/m 12 aug In<br />

het spoor van de Heerlense avant-garde, Lucebert, Lataster, Pieter<br />

Defesche e.a. T/m 30 dec Wir s<strong>in</strong>d so fröhlich, Ton Slits, <strong>in</strong>stallaties.<br />

MAASTRICHT<br />

Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17.<br />

T/m 15 juli Different impressions, chang<strong>in</strong>g traditions.<br />

Huub Hannen galerie Boschstraat 50, T 043-3255552, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

SITTARD<br />

Museum het Dome<strong>in</strong> T 046-4513460, T/m 26 aug Common spirits,<br />

José Bedia (<strong>in</strong>stallatie), Hans Lemmen (teken<strong>in</strong>gen, keramiek).<br />

THORN<br />

Het land van Thorn gemeentemuseum, Wijngaard 14, di-zo 11-16.<br />

VENlO<br />

Museum Van Bommel Van Dam Deken Van Oppens<strong>in</strong>gel 6, T 077-<br />

3513457, open di-zo 11-17. T/m 7 okt In de roos, Margriet Smulders,<br />

stillevens.<br />

www.baklijsthuren<br />

onderdeel van Popma lijstenmakerij@<strong>kunst</strong>handel te Joure<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 29<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van september/oktober<br />

uiterlijk 10 augustus naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Duitsland<br />

BAD BENTHEIM<br />

Gallery of art F.B Wilhelmstraße 4, T 0049-5922779044, open vr-zo<br />

14-17.<br />

BERSENBRüCK<br />

Museum des landkreises Osnabrück Stiftshof 4, T +49-5439-441,<br />

open di-vr 9-12, 14-17, za/zo 14-17. T/m juli De 24 uur van een<br />

geisha – Japanse houtsneden <strong>in</strong> kleur.<br />

BORKEN<br />

Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za<br />

15-18, zo 10.30-17.30.<br />

BREMEN<br />

Focke Museum Schwachhauser Heerstrasse 240, T 0421-699600-60,<br />

open di 10-21, wo-zo 10-17.<br />

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, T 0421-329080, open di 10-21, zo<br />

10-17. T/m 19 aug Seduc<strong>in</strong>g Time, Lynn Hersman Leeson. T/m 26 aug<br />

Zauberspiegel, die Sammlung nach 1945.<br />

Paula Modersohn-Becker Museum Böttcherstrasse 6-10, T 0421-<br />

3365077, open di-zo 11-18.<br />

COESFElD<br />

Glasmuseum Alter Hof Herd<strong>in</strong>g Letter Berg 38, T +49-2546-930511,<br />

open wo, za 14-17, zo 11-17.<br />

DUISBURG<br />

Museum DKM Güntherstrasse 13-15, T +49-203-9355547-0, open<br />

vr-ma 12-18 en op afspr. T/m 1 okt Christiane Möbus, Timm Ulrichs.<br />

T/m 28 jan <strong>kunst</strong> uit Gandhara en <strong>kunst</strong> uit Egypte. 10 aug t/m 26 nov<br />

Norbert Frensch, schilderijen. 13 juli t/m 28 jan Bl<strong>in</strong>ky Palermo, grafiek.<br />

Stiftung Wilhelm lehmbruck Museum Düsseldorfer Straße 51, T<br />

+49-2032833138, open di-za 11–17, zo 10–18.<br />

EMDEN<br />

Kunsthalle Emden H<strong>in</strong>ter dem Rahmen 13, T 0049-4921975050,<br />

open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo, feestd 11-18. T/m 9 sept Passage<br />

2011. Herbert Brandl, landschappen.<br />

HAMBURG<br />

Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 29<br />

juli M<strong>in</strong>imal and beyond, eigen collectie. T/m 23 sept Lost places,<br />

foto’s. T/m februari Kunst uit jaren 50.<br />

lINGEN<br />

Kunstvere<strong>in</strong> l<strong>in</strong>gen Kunsthalle Kaiserstrasse, T 0049-591-59995,<br />

open di-vr 10-17, do 10-20, za/zo 11-17. T/m 26 aug Piano del<br />

Colore, Sarah Pelikan.<br />

MüNSTER<br />

Kunsthaus Kannen Museum für Outsider Art, Alexianerweg 9, T +49-<br />

2501-96620560, open di, zo 13-17.<br />

lWl-landesmuseum Domplatz 10, T +49-251-5907-01, open di-zo<br />

10-18, do 10-21.<br />

NEUENHAUS<br />

Kunstvere<strong>in</strong> Grafschaft Bentheim Hauptstrasse 37, open wo-za<br />

15-18, zo 11-18.<br />

NORDHORN<br />

Städtische Galerie Nordhorn Vechteaue 2, T 0049-5921-971100,<br />

open di-vr 14-17, za 14-18, zo 11-18.<br />

OlDENBURG<br />

BBK-Galerie Peterstr. 1, open di-do 14-17, zo 11-14.<br />

landesmuseum Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, open<br />

di-vr 9-17, do 9-20, za/zo 10-17.<br />

OSNABRüCK<br />

Felix-Nussbaum-Haus Lotter Strasse 2, T +49-541-3232207.<br />

PAPENBURG<br />

Galerie im Forum Alte Werft Ölmühlenweg 11, T +49-4961-3829,<br />

open di-do 15-17, zo 14-17.<br />

RASTEDE<br />

Palais Rastede Feldbreite 23, T 044-0281552, open zo-vr 11-17 u<br />

en op afspr.<br />

WEENER<br />

Hasenkab<strong>in</strong>ett Am Hafen 48, T 0049-15229123708, open za/zo<br />

13-16.30 u. T/m 19 aug Schneehasen im Sommer, Els vd Glas, Hellen<br />

Abma e.a.<br />

WIlHElMSHAVEN<br />

Kunsthalle Wilhelmshaven Adalbertstrasse 28, T 0049-442141448,<br />

open di 14-20, wo-zo 11-17.<br />

KUNSTROUTE<br />

BAFLO<br />

RASQUERT<br />

ZO 26 augustus<br />

11.00 - 17.00 uur<br />

Open<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Laurentiuskerk,<br />

open ateliers, concerten<br />

Peter Boekholt<br />

Ronnie Afman<br />

Feikje Boersma<br />

Sibrich Veenland<br />

Jan Bodde<br />

Sip Hofstede<br />

Gertrude van der Veen<br />

Jenny Weegenaar<br />

Duo Horus en<br />

Noordakkoord<br />

tOEgaNg gRatIs<br />

WWW.KuNstROutEBaFLO.WORDPREss.COM<br />

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Uitgave, vormgev<strong>in</strong>g & opmaak<br />

Connect Pr<strong>in</strong>tmedia, ISSN 1389-8462<br />

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum/Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl, telefoon: 050-3013636,<br />

fax: 050-3012732<br />

Abonnementen<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Opzeggen van een los abonnement kan schriftelijk of via de<br />

e-mail worden gedaan, <strong>voor</strong> 1 december<br />

Abonnementsgeld bedraagt € 18,- per kalenderjaar<br />

Uitgiftepunten<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Redactie<br />

Hoofdredacteur: Illand Pietersma, Postbus 494, 9700 AL<br />

Gron<strong>in</strong>gen<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@live.nl, telefoon: 06-18535018<br />

Aan dit nummer werkten mee: Wim van der Beek en Eric Bos<br />

Advertentiewerv<strong>in</strong>g<br />

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662<br />

E-mail: eddyberg@euronet.nl<br />

Advertenties<br />

Aanleveren van advertenties bij <strong>voor</strong>keur als pdf- of<br />

jpgbestand via de e-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl<br />

Deadl<strong>in</strong>es<br />

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot<br />

uiterlijk de 10e van de maand <strong>voor</strong> verschijn<strong>in</strong>g<br />

Verschijn<strong>in</strong>g<br />

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/<br />

augustus, september/oktober, november/december<br />

Verspreid<strong>in</strong>g<br />

Gratis verspreid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> heel <strong>Nederland</strong> via galeries, musea,<br />

VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra<br />

(theaters etc.), <strong>in</strong>stituten, opleid<strong>in</strong>gen, boekhandels en hotels.<br />

WITTMUND<br />

Funnix beeldentu<strong>in</strong>, Funnix 2, T 04467-481, open t/m 2 sept do, za<br />

14-18, zo 13-18. Herbert Nouwens, John Deckers, Auke Wassenaar e.a.<br />

België<br />

ANTWERPEN<br />

Art Forum Nassaustraat 15, T +32-3-2342160, open wo-vr 10-17.<br />

Extra City Kunsthal Tulpstraat 79, T +32-3-6771655, open wo-zo<br />

14-19, do 14-20.<br />

MuHKa Leuvenstraat 32, T +32-3-2609999, open di-zo 11-18, do<br />

11-21. T/m 2 sept Nieuwe <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Antwerpen 195801962. T/m<br />

18 nov Jimmie Durham, retrospectieve. T/m 20 dec Extra Muros:<br />

Meesterwerken <strong>in</strong> het MAS.<br />

Galerie Schoots + Van Duyse Napoleonkaai 15, +32-3-6891314, open<br />

wo-za 12-18. T/m 1 sept Heden en verleden, Lucebert, Schoonhoven,<br />

Spoerri e.a.<br />

BRUSSEl<br />

Paleis <strong>voor</strong> de schone <strong>kunst</strong>en Ravenste<strong>in</strong>straat 23, T +32-2-<br />

5078200, open di-zo 10-18, do 10-21.<br />

Wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.<br />

GENT<br />

S.M.A.K. Citadelpark, T +32-9-2407601, open di-zo 10-18. T/m 11<br />

nov Le Décor et son double, Daniel Buren. Chambers d’Amis.<br />

lEUVEN<br />

Museum leuven Leopold Vanderkelenstraat 28, T +32-16-272929,<br />

open ma-zo 11-18, do 11-22. T/m 26 aug Van <strong>voor</strong> Teniers tot na<br />

Ensor.


3 7 e I N T E R N A T I O N A L E K U N S T - E N A N T I E K B E U R S B E L G I Ë<br />

AR T NOCTURNE KNOCKE<br />

pag<strong>in</strong>a 30 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

CC SCHARPOORD &<br />

HOTEL LA RESERVE<br />

11-19 AUGUSTUS 2012<br />

dagelijks van 16 tot 21 u<br />

a r t n o c t u r n e k n o c k e . b e


1<br />

La Lanka, waar <strong>kunst</strong> en<br />

natuur harmonisch samengaan<br />

La Lanka is gelegen <strong>in</strong> het Friese weidelandschap,<br />

op een plekje waar men nog<br />

van de stilte en weidevogels kan genieten.<br />

La Lanka biedt de bezoeker een<br />

omgev<strong>in</strong>g waar <strong>kunst</strong> en natuur<br />

harmonisch samengaan.<br />

door allerlei aantrekkelijke activiteiten<br />

La Lanka, een rijk palet aan <strong>kunst</strong>werken<br />

Het aantrekkelijke zeer gevarieerd<br />

<strong>kunst</strong>aanbod, onze gastvrijheid, de fraaie<br />

La Lanka legt zich toe op het presenteren van moderne, <strong>voor</strong>-<br />

beeldentu<strong>in</strong> geïntegreerd met zijn<br />

namelijk figuratieve <strong>kunst</strong> en biedt een rijk palet van <strong>kunst</strong>werken<br />

omgev<strong>in</strong>g van hoge kwaliteit en de <strong>in</strong> vele gezellige uit<strong>in</strong>gsvormen Theetu<strong>in</strong> en technieken, met<br />

zowel van zijn <strong>kunst</strong>enaars terrassen, die maken ruimschoots dat wij hun <strong>in</strong>middels<br />

sporen hebben<br />

verdiend als van getalenteerde nieuwkomers. Kom eens een<br />

uitgegroeid zijn tot een sfeervol trefpunt<br />

kijkje nemen en laat u <strong>in</strong>spireren en misschien zelfs verleiden<br />

door het <strong>voor</strong> veelzijdig moderne aanbod figuratieve van <strong>kunst</strong>werken. <strong>kunst</strong>, een<br />

Waar <strong>kunst</strong> en natuur harmonisch samengaan<br />

Kom eens een kijkje nemen en laat u<br />

La Lanka is gelegen <strong>in</strong> het Friese weidelandschap op een plekje waar men<br />

<strong>in</strong>spireren nog van de stilte en misschien weidevogels kan zelfs genieten. verleiden In deze oase van rust is<br />

door elk beeld het zorgvuldig veelzijdig <strong>in</strong> balans aanbod met zijn omgev<strong>in</strong>g van <strong>kunst</strong>- geplaatst, waardoor de<br />

schoonheid ervan versterkt wordt en het tegelijkertijd de extra dimensie<br />

werken. Kunst kijken, <strong>kunst</strong> beleven en<br />

laat zien die beelden aan een tu<strong>in</strong> kunnen geven. Een <strong>in</strong>spirerende omge-<br />

eventueel v<strong>in</strong>g waar natuur tot en <strong>kunst</strong> aankoop harmonisch overgaan, samengaan. is een<br />

‘place to be’ waar het prettig is naar proces dat tijd en aandacht vergt.<br />

<strong>kunst</strong> te kijken, mensen te ontmoeten<br />

IN 2012<br />

en<br />

EXPOSEREN:<br />

Voor het meest recente nieuws, kijk op<br />

over <strong>kunst</strong> te praten.<br />

onze website www.lalanka.nl.<br />

L<strong>in</strong>a Bekeriene (Lit)<br />

Lolke van der Bij<br />

Jean en Marianne Bremers<br />

Marjolijn de Bru<strong>in</strong> 12<br />

Ursula Commandeur (D)<br />

Cobi Dierikx<br />

Lida Dijkstra<br />

Corrie Eland<br />

Friedy Evers<br />

Roel Gort<br />

Charles Henri 8<br />

Alied Holman Wiea Du<strong>in</strong>tjer<br />

Annalies Hoornweg<br />

Marianne Houtkamp 6<br />

Jan Jacob (B) 9<br />

Mildred en Ron Janneman<br />

Netty Janssens<br />

Edith Janzen<br />

Romee Kanis 10<br />

Mar<strong>in</strong>us Klap 3<br />

Jonneke Kodde 1<br />

Thomas Jan König (D)<br />

Marlies Krijgsman<br />

Roos Mannaerts<br />

In 2011 bestaat La Lanka 15 jaar.<br />

Allereerst hebben wij <strong>in</strong>houd gegeven<br />

aan dit jubileumjaar door een bijzondere<br />

en prachtige collectie <strong>kunst</strong>werken <strong>in</strong><br />

beeldentu<strong>in</strong> en galerie te presenteren.<br />

Verder worden er het gehele seizoen<br />

georganiseerd.<br />

Hieke Meppel<strong>in</strong>k<br />

Christel Möhr<strong>in</strong>g (D)<br />

Jacco Mustert<br />

Pilar Nadales (Sp)<br />

Kieta Nuij<br />

Hanneke Pereboom<br />

Raul Pereda (Sp)<br />

Dom<strong>in</strong>ique Pr<strong>in</strong>s<br />

David Reade (ZA) 4<br />

Henk Robben<br />

Sara van Roon<br />

Paz Sanz Fle 2<br />

Marjan Smit<br />

Wim Ste<strong>in</strong>s 7<br />

Marjolijn van Stiphout<br />

Rieke van der Stoep 5<br />

Frank Stoopman 11<br />

Jan van Strien<br />

Berita Valk<br />

Martha Waijop 13<br />

Shirley Weiffenbach<br />

Lenie van Well<br />

DEELNEMENDE KUNSTENAARS IN 2011 IN DE BEELDENTUIN ZIJN O.A.:<br />

Frank Biemans<br />

Lolke van der Bij<br />

Jorien Brugmans<br />

Roel Gort<br />

Inge Groenen<br />

Evert van Hemert<br />

Charles Henri<br />

Mart<strong>in</strong> Hogeweg<br />

De Warren 17<br />

8406 AG Tijnje<br />

Tel. 0513-571154<br />

<strong>in</strong>fo@lalanka.nl<br />

14<br />

2 3<br />

Alied Holman<br />

Jeannette Jansen<br />

Hans Janssen<br />

Romee Kanis<br />

Jonneke Kodde<br />

Roos Mannaerts<br />

Hieke Meppel<strong>in</strong>k<br />

Trijnie Mohlmann<br />

Kieta Nuij<br />

Peter Pel<br />

Ellen Pr<strong>in</strong>se<br />

Sara van Roon<br />

Marjan Smit<br />

Marian Spekreijse<br />

Wim Ste<strong>in</strong>s<br />

Rieke van der Stoep<br />

Frank Stoopman<br />

Netty Werkman<br />

LG A L LEA RNI KE A & BBE E EEL LD DE EN N TTU U I IN N & L A G AL LA EN RK IAE Beeldentu<strong>in</strong> Galerie en Beeldentu<strong>in</strong> en Galerie <strong>voor</strong> Hedendaagse Moderne Kunst <strong>kunst</strong> • Midden • Midden <strong>in</strong> <strong>in</strong> de de Natuur van van Friesland<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g: - A7, afrit 27 Tijnje: bij<br />

rotonde Tijnje De rechtdoor, Warren 17 dan •2e afslag 8406 rechts; AG Tijnje<br />

Tel. 0513-571154 • E-mail: <strong>in</strong>fo@lalanka.nl • www.lalanka.nl<br />

- A32, afrit 13 Akkrum, richt<strong>in</strong>g Oldeboorn;<br />

daar afslag Tijnje. Na 4 km l<strong>in</strong>ksaf<br />

Open:<br />

15 april tot en met 9 september 2012<br />

elke do t/m zo van 13.00-17.00 uur<br />

Open: 14 mei tot 11 september 2011, elke do t/m zo van 13.00-17.00 uur. Vrij entree.<br />

Bereikbaar vanaf A7 (Gron<strong>in</strong>gen-Heerenveen) de afslag Gorredijk/Tijnje richt<strong>in</strong>g Tijnje,<br />

bij de rotonde rechtdoor, en de 2e afslag rechtsaf. Zie ook de ANWB borden.<br />

14 13 12 11<br />

www.lalanka.nl<br />

4<br />

<strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012 pag<strong>in</strong>a 31<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

detail


pag<strong>in</strong>a 32 <strong>kunst</strong>krant juli/augustus 2012<br />

G bij Juwelier De Slag, Selmien West 2 <strong>in</strong> Olterterp<br />

Hierbij nodigen wij u uit <strong>voor</strong> de<br />

alerie Lauswolt Zomer-expositie van 6 juli t/m 9 sept. 2012<br />

open<strong>in</strong>g 8 juli 16.00 uur,<br />

tijdens de open<strong>in</strong>g live-muziek<br />

Marten Huits<strong>in</strong>g, Liggend rood, olieverf op paneel, 70 x 26 cm<br />

NGA<br />

Lid van de Ned.<br />

Galerie Associatie<br />

Aangesloten bij Nat.<br />

Kunstkoop Regel<strong>in</strong>g<br />

In de zomer-expositie<br />

een solo-expositie<br />

met beelden van<br />

Margot Homan<br />

aangevuld met werk van<br />

andere <strong>kunst</strong>enaars<br />

Schilderijen en<br />

grafiek:<br />

Jan Groenhart<br />

Johan Haantjes<br />

Marten Huits<strong>in</strong>g<br />

Pieter Knorr<br />

Frauke Seemann<br />

Ruud Verkerk<br />

Frans Faber<br />

Barbara Jet Wichers<br />

Hoeth<br />

Re<strong>in</strong>out Kuipers<br />

Grietje Postma<br />

Margot Homan, Sonate, brons hoog 44 cm<br />

Open: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur, zondag 13.30 - 17.00 uur<br />

Stel uw tomtom <strong>in</strong> op: Olterterp, Aldhof 9, schu<strong>in</strong> tegenover nummer 9 v<strong>in</strong>dt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!