onderdeel | onderwerp André Odding van ... - Twentevisie

twentevisie.nl

onderdeel | onderwerp André Odding van ... - Twentevisie

André onderdeel Odding | onderwerp van Reggemedia is niet de loopjongen van Wegeners Joop Munsterman

André Odding uit Nijverdal,

leidt een mediabedrijfbedrijf

van dertig mensen, is

projectontwikkelaar in de

zorg en houdt van verzekeren.

“Ik voel me ondernemer.”

4 Twentevisie 07/2005


Twentevisie

is vreemde eend in de bijt’

(door Jan Medendorp) Uitgeverij Mediasales

waartoe ook dit blad behoort, is begin dit

jaar in serieuze financiële problemen

gekomen. Eén van de aandeelhouders is

toen (op eigen initiatief) naar uitgeverij

Wegener gestapt om hulp. Daarbij moet

gezegd dat in de afgelopen periode aandeelhouders

gingen en kwamen, net als

directeuren waarbij de individuele kwaliteit

van een aantal heerschappen minimaal

onder de maat bleek. Hadden weinig verstand

van zaken en keken vooral naar de

eigen agenda. Bovendien bleek de onderlinge

verstandhouding een klein drama.

Maar dat ook daardoor de resultaten waren

gekelderd en dat zonder ingrijpen een faillissement

onvermijdelijk zou zijn geweest,

was de redactie van dit periodiek op dat

moment onbekend. Wegener (directeur Joop

Munsterman) verwees naar Reggemedia,

naar André Odding. En die nam de tent

over. De redactie van Twentevisie was woedend

en dreigde met opstappen.

We hebben er lang over gesproken, over getwijfeld

of we André Odding wilden interviewen

voor Twentevisie. De tegenstanders vonden het

‘incestueus’: de redactie interviewt zijn eigen

uitgever! Dat kan niet goed gaan, want het is of

te lief of te hard en de buitenwacht gelooft er

wellicht toch niets van, onder het mom ‘wiens

brood men eet, wiens woord men spreekt’. De

voorstanders hebben gewonnen, zoals u ziet,

waarbij het vervolgens nog een hele klus was

Odding zelf over te halen.

Op een goede dag togen wij dus naar de

Grotestraat 192b in Nijverdal. Gevestigd boven

een zeer fraaie lingeriewinkel. In een tot net

kantoor verbouwde huiskamer waar schilderijen

van zijn vrouw (die is kunstenaar) de muren

(verplicht?) opsieren, spraken we met de tot

dusver onbekende Twentse mediatycoon.

Uw Zakengids

André Odding (49) is als 18-jarige (“op 1 december

1973”) voor zichzelf begonnen, in verzekeringen.

“Mijn doelgroep was het MKB en de vrije

beroepen.” Het nadeel van het verkopen van

verzekeringen is dat de provisie niet direct op je

rekening wordt gestort. Odding ging daarom ook

advertenties verkopen. “Ik zag een advertentie

van ’Uw Zakengids’ -dat zegt jou waarschijnlijk

niets- dat ze een advertentieverkoper zochten.

‘Uw Zakengids’ was een plaatselijk weekblad

van Van der Loef destijds. We moesten opboksen

tegen het Twents Volksblad. Door alle fusies en

overnames is het uiteindelijk allemaal in handen

van Wegener gekomen.” Het Twents Volksblad

en Tubantia delen elders in de Grotestraat een

redactie. De relatie tussen Joop Munsterman en

André Odding dateert uit die jaren.

Odding Assurantiën

Eerst het polisverhaal afmaken. Het verzekeringsbedrijf

Odding BV in Nijverdal (waar pa

zich na de oorlog als politieagent vestigde)

draaide als een lier. Middenstanders, ondernemers,

ook veel in de medische sector zoals

vrijwel alle apothekers in Twente, brachten

hun verzekeringen onder bij Odding. In 1990

meldde de plaatselijke Rabobank (in de jacht op

MKB’ers) zich bij hem en deed ‘an off you can’t

refruse’, met de aantekening dat hij zich vijf

jaar verre zou houden van alles wat riekt naar

polissen, kleine lettertjes en schades.

’Munsterman schakelt ons

in omdat zoals hij eens zei

‘onze organisatie is niet in staat

om mensen met rust te laten,

die komen dan in het stramien

van Wegener met de wekelijks

verantwoording, dat wordt niets’

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, in 1998

nam Odding een klein verzekeringsbedrijfje over

in Hellendoorn, wat hij ‘Odding Assurantiën BV’

noemde. “Daar werkt nog steeds één man. Jij

begrijpt dat niet, maar ik vind verzekeren een leuk

vak. Nee, het is geen hobby, het levert wel geld

op. Ik concentreer me nog steeds op het MKB,

want daar zit mijn netwerk. Ik zit de Rabobank

niet in de weg. Er is hier volgens mij zelfs nog

ruimte voor nog een concurrent. Hoe lang is

het geleden dat jij gebeld bent door iemand die

vraagt ‘mag ik je verzekeringsportefeuille eens

doorlichten’. Dat is de meest directe vorm van

marketing, gewoon mensen in je omgeving vragen.

Dat gebeurt zelden. Grote organisaties zijn

niet in staat goed de markt te bedienen.”

Later die dag gaat hij zelf nog op pad, omdat

zijn medewerker op vakantie is. “Ik vind dat

leuk. We kunnen wel groeien, maar dat wil ik

niet. Dan word ik weer manager, moet je mensen

aansturen, ben je aan het vergaderen en

daar houd ik niet van.”

Lingerie

Odding heeft ook nog samengewerkt met (en

later verkocht aan) Willy Oosterhuis van RTV

Oost, in het handelsbedrijf Fourass Bron BV.

“We importeerden onderdelen uit Portugal en

later uit China en verkochten dat hier, zoals

caravanonderdelen, sluitplaten voor deuren,

van alles. We hebben erg gelachen, maar ik

had er geen tijd meer voor. Ik was bestuurlijk

vrij actief, bijvoorbeeld bij de Kamer van

Koophandel.” Zijn maat van het eerste uur

Hein Broekmate heeft nu een groothandel in

gordijnfournituren en zit nu vooral in China

waar hij een paar duizend man aan het werk

heeft. “Ik ben daar niet in meegegaan, want ik

heb de pest aan vliegen. En ik heb geen zin om

meer dan de helft van het jaar van huis te zijn.

Broekmate is daardoor zelfs geen ingezetene

meer. Zijn vrouw, en nou is de cirkel rond, heeft

hier beneden als hobby die lingeriewinkel.”

Medisch Centrum Nijverdal

interview | media

Odding is dankzij de Rabobank sinds 1990 een

vermogend man en mensen met geld zoeken

naar goede beleggingen. En dat is al sinds jaar

en dag vastgoed. Odding kocht niet alleen stenen,

hij bouwde ook industriehallen die hij

dan doorverkocht. Niet het hele grote projectontwikkelingswerk,

Volker Wessels zal er geen

slapeloze nacht van hebben gehad. “Beginjaren

negentig stond ik een keer te praten tijdens

een bijeenkomst van de rotary met de plaatselijke

huisarts en ik zei hem dat de eerste

lijnszorg eigenlijk ook gehuisvest zou moeten

worden in een soort bedrijfsverzamelgebouw.

’Wegener is een enorme

fabriek waar vlees ingaat

en eenheidsworst uitkomt’

Hij vond dat eerst niets. Toen heeft de Commissie

Kersten in opdracht van de tweede kamer een

onderzoek gedaan naar de positie van de huisarts

in 2010. In dat rapport werd bijvoorbeeld

het huisartsentekort voorspeld. Toen ben ik

samen met de huisarts, de architect met wie ik

ook die industriehalletjes bouwde en een vriend

van mij, apotheker Erik Mijnhart om de tafel

gaan zitten.” Het resultaat is bekend: een fraai

wit bedrijfsverzamelgebouw onder de naam

Medisch Centrum Nijverdal met in totaal 22

disciplines zoals een prikpost van het Almelose

Twenteborg Ziekenhuis. “Iedereen heft zijn

Twentevisie 07/2005 5


Odding maakt huis- aan huiskranten, schouwburg- en ziekehuisblaadjes: ’Wij doen niet aan

vlammende journalistiek, maar aan human interest: ‘bromfietser breekt been’, wat om de hoek

gebeurt, interesseert onze lezers’

eigen deeltje gekocht, daardoor is de onderlinge

sfeer erg goed.” Het overleg en getouwtrek over

de komst van het pand heeft overigens zes jaar

geduurd. “Van subsidies hebben we afgezien,

want het aanvragen en verantwoorden kost

meer tijd en geld dan het oplevert.”

Geen projectontwikkelaar

Odding is trots op het project. Half medisch

Nederland is komen kijken. Specialisten

met picknickmanden wilden alles horen en

zien over het concept. Vorig jaar was het

nog het pijlerproject voor de Landelijke

Huisartsenvereniging (LHV). “Dat centrum

is een schot in de roos geweest. Vervolgens

kwamen andere gemeenten vragen om advies.

Daar had ik eigenlijk niet zo veel zin in. Het is

een gevecht hoor om al die medische disciplines

op één lijn te krijgen.” Inmiddels is Odding

betrokken bij de bouw en ontwikkeling van

35 van dergelijke gebouwen in Nederland. Een

aantal daarvan hangt als foto bij hem aan de

muur. “Kijk, deze in Leeuwarden is ongeveer

net zo groot als hier in Nijverdal. Daarnaast

zie je Den Ham, dat is in aanbouw, dat wordt

in januari geopend. Rechtsboven wordt ons

mooiste medisch centrum, daar is nu de eerste

verdieping gelegd, dat is in Goor naast het NSstation.

Daar investeert ook het Hengelose ziekenhuis

veel geld in. Rechtsonder is Barneveld,

die wordt deze maand geopend. Verder zijn

we bezig in Wageningen, Ede, Arnhem,

Bennekom, Lunteren en in Drachten.” Odding

was uniek met zijn concept. Inmiddels hebben

ook andere projectontwikkelaars zoals Wessels

zich op deze markt gestort. Aan de term projectontwikkelaar

heeft Odding een hekel. “Dan

zou ik één idee uitwerken en tweehonderd keer

verkopen. Maar al die eerstelijnszorggebou-

wen waar ik bij betrokken ben, zijn allemaal

anders, zowel qua bouw als qua bezetting.”

Reggemedia

Het verkopen van advertenties om snel een

paar centen te verdienen is uitgegroeid tot

Reggemedia, een bedrijf waar circa dertig mensen

werken. Vooral in de advertentieacquisitie

voor Wegener-bladen en -kranten (in Enschede,

Zwolle, Dalfsen, Ommen). Maar ook voor eigen

uitgaven, zoals het Udens Weekblad, Veghels

Nieuwsblad, Wiechen Weekjournaal en het

Dukenburgs Weekjournaal. Daarnaast exploiteert

(zowel redactie als advertenties inclusief

opmaak) Reggemedia in opdracht van Wegener

het Weekblad van Salland en voert het management

over het Ommer Nieuwsblad, het Twents

Volksblad en de Oprechter Dalfser Courant.

Het wekt de indruk dat Odding een soort

loopjongen is van Munsterman, bij alles waar

Wegener zich niet aan wil branden (Twentevisie?)

wordt Reggemedia naar voren geschoven. Dat

gevoel wordt versterkt als je naar de site van

Reggemedia gaat, dan word je linea recta geklikt

naar Wegener Huis- aan Huiskranten. “Ik denk

dat wij wederzijds zeer afhankelijk van elkaar

zijn. Natuurlijk is Wegener mijn grootste klant,

maar ik denk ook dat ik van Wegener Huis- aan

Huiskranten (WHK) de grootste klant ben. En

Joop weet wat onze kracht is en wat de kracht

van Wegener is. Ik geef je een voorbeeld. Toen

hij het Weekblad voor Salland in Raalte overnam,

vroeg hij mij voor de exploitatie. Ik was daarover

verbaasd, want dat kan hij net zo goed, vond ik.

Toen zei Munsterman, ‘onze organisatie is niet in

staat om mensen met rust te laten, die komen dan

in het stramien van Wegener met de wekelijks

verantwoording, dat wordt niets’. En we hebben

het voor elkaar gekregen.”

Drukpersen

onderwerp | onderdeel

Daarnaast krijgt Wegener vaak het verzoek

boeken of speciale folders voor bedrijven

of instellingen te maken. Maar daar is dat

enorme concern eigenlijk niet op toegerust.

Maar de drukpersen moeten wel draaien in

tijden dat de kranten gedrukt zijn. Ongeveer

een derde van de mensen van Reggemedia

is druk met vrijwel alle schouwburgbladen

die in het oosten verschijnen, ziekenhuisblaadjes

of speciale uitgaven van gemeenten,

bedrijven of verenigingen. De klus (redactie,

advertenties, opmaak) wordt doorgeschoven

naar Reggemedia, Wegener drukt. “Wegener

is een enorme fabriek waar vlees ingaat en

eenheidsworst uitkomt.”

En zo schoof Munsterman ook bij de overname

van Mediasales Reggemedia naar voren.

Want wat moet hij (Wegener) met een paar

makelaarsbladen, een lifestylblad, een (vrijgevochten)

ondernemersblad en een automatiseringsbedrijf

Braun. ”Een paar uitgaven zoals

het Military Magazine en de uitgave voor de

FBK-games past goed bij ons. Ik vind die makelaarsbladen

een nieuwe interessante poot.”

Odding is niet voornemens het goed renderende

automatiseringsbedrijf Braun te verkopen dat

onder meer de huizensite van de Landelijke

Makelaars Vereniging beheert.

Twentevisie

Verder trof Odding aan Twentelife, een blad

dat pas vorig jaar op de markt is gezet door

Mediasales, vooral om (hoe saillant) een aantal

wegvallende makelaarsbladen op te vangen.

Twentelife is overigens bij het uitkopen van één

van de aandeelhouders ‘meegegaan’ met Jeroen

Achterberg. “Ik was beslist niet rouwig dat dat

blad direct weer verdween. Daar zie ik niets in.

Een lifestyleblad past niet bij mentaliteit van de

Tukker. Mijn inschatting was dat ik daar heel

veel geld in zou moeten stoppen om het aan de

gang te krijgen.”

En als toetje trof hij aan Twentevisie, die hij

trouwens nooit toegestuurd kreeg, maar het

elders of digitaal las. “Twentevisie is één van

de Twentse merknamen. Het blad heeft een heel

grote naamsbekendheid, maar ik erken direct

dat het een vreemde eend is in de bijt van

Reggemedia. Ik beschouw Twentevisie als een

toegift in het geheel bij de aankoop.”

Hamvraag is natuurlijk wat Odding met het

blad wil, want er staan niet altijd even onschuldige

interviews, commentaren, analyses in zoals

in zijn weekkranten en schouwburgbladen.

“Wij doen niet aan vlammende journalistiek,

maar aan human interest, ‘bromfietser breekt

been’, wat om de hoek gebeurt, interesseert

onze lezers.”

“Ik denk dat die minder onschuldige stukjes

een deel zijn van het concept van Twentevisie,

en ook een deel van het succes uitmaken. Maar

het is wel een ander concept dan de rest van de

dingen die wij doen.” ■

Twentevisie 07/2005 7

More magazines by this user
Similar magazines