P1_Signalen van kindermishandeling wat iedereen moet weten

cursussenencongressen.nl

P1_Signalen van kindermishandeling wat iedereen moet weten

Signalen van kindermishandeling

“Wat iedereen moet weten

Erica Post, Kinderarts

St. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein

Signalen van kindermishandeling

Kindermishandeling vaak niet herkend

op de huisartsenpost

retrospectief statusonderzoek bij

mishandelde kinderen

Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B127

Sandra S. Goren, Anne-Marie C. Raat, Dorien M. Broekhuijsen-van Henten, Ingrid

M.B. Russel, Henk F. van Stel en A.J.P. (Guus) Schrijvers

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

1


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Dienstdoende huisartsen op de HAP

herkenden signalen van kindermishandeling

onvoldoende.

Daarnaast vroegen zij in de anamnese

onvoldoende door om kindermishandeling

uit te kunnen sluiten.

Ook het beleid na signalering van

kindermishandeling was vaak ontoereikend.

Sandra S. Goren, Anne-Marie C. Raat, Dorien M. Broekhuijsen-van Henten, Ingrid M.B. Russel,

Henk F. van Stel en A.J.P. (Guus) Schrijvers

Cijfers

Signalen van kindermishandeling

Inhoud

Bronnen van informatie

Gezinsfactoren en voorgeschiedenis

Interactie en gedrag

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Take home!

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

2


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Wat cijfers

Slachtoffers in NL: 107.000/jaar

= Gemiddeld 1 kind per klas!

70-150/jaar met fatale afloop

In alle lagen van de bevolking

82% van de AMK-meldingen blijkt

terecht

Signalen van kindermishandeling

Aard van mishandeling

Aantal AMK-meldingen in 2007 + 17.000/jaar

Getuige van geweld in gezin 38,8%

Affectieve verwaarlozing 33,7%

Psychisch geweld 18,2%

Lichamelijke mishandeling 16,8%

Lichamelijke verwaarlozing 16,7%

Seksueel misbruik 6,0%

Munchausen-by-proxy 0,3%

Overig 17,7%

Uit: AMK jaarverslag 2007

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

3


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Signalen Van Kindermishandeling

Bronnen van Informatie:

• Gezinsfactoren

• Voorgeschiedenis ouders en kind

• Interactie en gedrag

• Anamnese

• Lichamelijk onderzoek

Signalen van kindermishandeling

Gezinsfactoren en voorgeschiedenis

Risicofactoren o.a.:

• Armoede (bv.kredietcrisis!) of andere gezins-stressor

• Isolement

• Migranten

• groot gezin (>3 kinderen)

• Verslaving of psychiatrische problemen

• Ouders als kind mishandeld of gewelddadig

• Frustratie (tgv. irreële verwachtingen)

• Ongewenst of prematuur kind

• Kind met handicap of gedragsstoornis

• Huilbaby

• Adoptie- of stiefkind

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

4


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Risicofactoren en mishandeling

Kans op mishandeling

Aantal risicofactoren (gezin en voorgeschiedenis)

Signalen van kindermishandeling

Gedrag: Frozen watchfullness

“..alsof je helemaal alleen in het

pikkedonker loopt….enge steegjes..

Zelf wil je absoluut niet opvallen

terwijl je alles in de gaten houdt…”

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

5


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Gedrag: Frozen watchfullness

7 maanden 12 maanden

Signalen van kindermishandeling

Gedrag: Frozen watchfullness

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

6


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Gedrag o.a.:

• Pas laat hulp inroepen

(vaak HAP in plaats van eigen huisarts)

• Inadequaat gedrag in relatie met

ernst van het letsel

• Slechte ouder-kind interactie

• Extreem bang of juist

“allemans-vriend”

Signalen van kindermishandeling

Anamnese en lichamelijk onderzoek

“Zie ik het wel goed?”

Vraag meer en kijk beter

dan U gewend was!

Kan bij dit kind dit letsel op

deze manier gebeurd zijn?

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

7


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Hoe is de lichamelijke verzorging, groei,

ontwikkeling en therapietrouw in het algemeen?

Past de toedracht bij het nivo van ontwikkeling?

Past het letsel bij de toedracht (in tijd en plaats)?

Zijn er andere letsels en klopt daarvan de

toedracht?

Is het verhaal consistent of verandert het steeds?

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Lichamelijke verzorging, groei, ontwikkeling

•Dun haar

•Dunne extremiteiten

•Rode handjes en voetjes (Niacine)

•Luieruitslag (extreem)

•Ontwikkelings-achterstand

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

8


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Lichamelijke verzorging, groei, ontwikkeling

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Lichamelijke verzorging, groei, ontwikkeling

Signalen van kindermishandeling

Slecht

gebit

Enkele

maanden

later

9/7/2009

9


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Slijmvliezen

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Slijmvliezen

Signalen van kindermishandeling

?

Geforceerd voeden

kan leiden tot:

laceratie van frenula

tandbeschadiging en

zwelling van de lippen

9/7/2009

10


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Slecht

gebit

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

Slag gedempt

door een trui

• Zitten normaal meestal op plaatsen waar de

huid dicht op het bot zit

• Meestal aan voorzijde en op uitstekende delen

Slecht

• Een duidelijk patroon is gebit verdacht

• Verkleuring zegt weinig over datering

• Past het bij het nivo van ontwikkeling?

9/7/2009

11


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Een blauwe plek bij een

niet-mobiel Slecht kind

gebit

is kindermishandeling

tot het tegendeel bewezen is!

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

4 maanden oud

Moeder geeft toe

hem recent

geslagen te

hebben

9/7/2009

12


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

Kijk bij een gezwollen

oor altijd achter het

oor

(geeft informatie over

de kracht van de

slag)

Van de trap

gevallen?

1: Pluis?

2: Niet pluis?

9/7/2009

13


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

> 3 cm =

bijtwond van

persoon die

al gewisseld

heeft

Signalen van kindermishandeling

4 cm

Signalen van kindermishandeling

1: Pluis?

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Val tegen de

rand van het

bed?

2: Niet pluis?

9/7/2009

14


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

petechien

Signalen van kindermishandeling

?

1: Pluis?

2: Niet pluis?

9/7/2009

15


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Blauwe plekken

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

petechien

Signalen van kindermishandeling

Zuigzoenen !

Vaak geassocieerd

met

seksueel misbruik

9/7/2009

16


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

petechien

Signalen van kindermishandeling

Signalen van kindermishandeling

Lage thrombocyten en

petechien

1: Pluis?

Zie ik het wel goed?

petechien

2: Niet pluis?

Een kind kan mishandeld lijken

door een aandoening

maar

een kind met een aandoening kan

ook mishandeld worden!

9/7/2009

17


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

Buren hoorden dit

kind vaak huilen ‘s

nachts

Vastgebonden!

Vraag naar

de oorzaak

van dingen

die je

opvallen!

9/7/2009

18


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

patronen

6 jaar

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

patronen

Komt i.v.m.

bedplassen…

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

19


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

20


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

patronen

Signalen van kindermishandeling

?

9/7/2009

21


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

Signalen van kindermishandeling

Onverklaarde

brandwonden op

de rug van de

hand zijn suspect

3 jaar

Naar het hete bad geklommen en de handjes

er zelf ingestoken?

9/7/2009

22


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

3 jaar

Signalen van kindermishandeling

Zeer suspect:

Een scherpe

demarcatielijn en

bovendien een

niet verbrand

deel in het

verbrande

gebied!

Gedwongen te zitten

in een heet bad

“Gat in de donut”

effect

9/7/2009

23


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

Signalen van kindermishandeling

Zie ik het wel goed?

Brandwonden

Signalen van kindermishandeling

DD brandwonden:

• Infectie

• Phytophotodermatitis

• Contact dermatitis

• Toxische reactie

• Culturele gebruiken

9/7/2009

24


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Signalen Van Kindermishandeling

Bronnen van Informatie:

• Gezinsfactoren

• Voorgeschiedenis ouders en kind

• Interactie en gedrag

• Anamnese

• Lichamelijk onderzoek

Signalen van kindermishandeling

Aard van mishandeling

Aantal AMK-meldingen in 2007 + 17.000/jaar

Getuige van geweld in gezin 38,8%

Affectieve verwaarlozing 33,7%

Psychisch geweld 18,2%

Lichamelijke mishandeling 16,8%

Lichamelijke verwaarlozing 16,7%

Seksueel misbruik 6,0%

Munchausen-by-proxy 0,3%

Overig 17,7%

Uit: AMK jaarverslag 2007

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

25


Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Cijfers

Bronnen

Gezin en

VG

Interactie

en gedrag

Anamnese/

Lich.Ond.

Take

home

Take Home 1

Vraag meer en kijk verder

dan U gewend was!

Kan bij dit kind dit letsel op deze

manier gebeurd zijn?

En wat maakt het kind nog meer mee?!

Signalen van kindermishandeling

Take Home 2

Hebt U twijfel?

Overleg met een collega

(HA/KA) of vraag advies bij

het AMK!

Signalen van kindermishandeling

9/7/2009

26

More magazines by this user
Similar magazines