administratief centrum maagdendale - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

administratief centrum maagdendale - Stad Oudenaarde

EDITORIAAL

INFO-MAGAZINE NR. 39

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :

Stadsbestuur Oudenaarde

Administratief Centrum

Maagdendale

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

Tel. 055 31 46 01

Fax 055 30 13 45

E-mail stad@oudenaarde.be

http://www.oudenaarde.be

REDACTIE EDACTIE :

Erna Van der Straeten

Piet Blondeel

Jessy Wandels

Jeroen Vanhoorne

Eddy Surmont

Rita De Vriese

Stefaan De Smet

Willem Vandenhaute (Jeugdraad)

Bram Van Cauwenberghe (vzw Jotie)

FOTO’S OTO :

Guy Minnaert

Jeroen Vanhoorne

Geert Vandriessche

Technifoto Van Wambeke

UITVOERING- ITVOERING LAY- LAY OUT :

Rosita Allinckx

PUBLICITEIT UBLICITEIT EN DRUK :

Drukkerij Vandevelde bvba

A. de Keyserestraat 6

9700 Oudenaarde

Tel.: 055 30 30 15

Fax: 055 30 30 14

Een nieuwe lente en een nieuwe lay-out voor ons Info-Magazine! Na 12 jaar

dezelfde vormgeving vonden we het tijd ons driemaandelijks tijdschrift eens

grondig op te frissen. We hopen dat onze lezers dit kunnen appreciëren en

hierdoor nog meer leesgenot hebben.

Er valt veel verkeersnieuws te vertellen. We geven u een overzicht van de

nieuwe indeling van de zware overtredingen en de overeenstemmende boetes

en stellen u de statistieken van de snelheidsovertredingen voor. Daarnaast

doen we een warme oproep om niet te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats

voor personen met een handicap. Het kost u niet alleen veel geld aan

boetes, maar het is vooral niet fair tegenover diegenen die dergelijke parkeerplaats

echt nodig hebben.

Onze middenkatern wordt volledig ingenomen door de tentoonstelling

“Gespekt & Gedekt” die op 1 mei op drie locaties de deuren opent voor het

grote publiek. We stellen u ook de meewerkende horecazaken voor en lichten

al een tip van de sluier van alle andere activiteiten die in het kader van deze

tentoonstelling georganiseerd worden. Erfgoeddag betekent de start van onze

promotiecampagne, dus ook daarover leest u meer in dit nummer.

Tijdens de prille lente krijgt iedereen de kriebels om een grote kuis te houden.

De milieudienst en de groendienst slaan de handen in elkaar om tijdens de

week van 19 tot 24 april ook een grote opruimactie zwerfvuil te organiseren.

Dat zal gebeuren in samenwerking met scholen, jeugdbewegingen, verenigingen

en met iedereen die zin heeft een handje te helpen. De milieudienst staat

ook in voor de organisatie van de Dag van het Park eind mei.

We schetsen een overzicht van grote openbare werken die nog voor de zomer

starten en vertellen u waar de groendienst tijdens het voorbije plantseizoen

boompjes geplant heeft. Wie zelf, samen met buren of vrienden, een stukje

groen realiseert, kan groenbonnen aanvragen. Hoe dat moet vertellen we u

graag.

In onze reeks over adviesraden stelt de stedelijke jeugdraad zich deze keer aan

u voor.

Daarnaast leest u alles over de werking van de Huurdersbond en doet de dienst

opvanggezinnen een warme oproep voor kandidaat-onthaalgezinnen.

De stadsbegroting 2004 vertelt ons waar de stad haar inkomsten vandaag haalt

en waarvoor dat geld gebruikt wordt. De begroting omvat ook een overzicht van

de geplande investeringen en grote werken.

Tenslotte brengen we u op de hoogte van een aantal gemeenteraadsbeslissingen

en vertellen we u een en ander over de aankoop van een nieuwe

CT-scanner voor de dienst Radiologie van het ziekenhuis.

VEEL LEESGENOT EN VROLIJK PASEN!

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 1

De Secretaris, De Burgemeester,

Luc Vanquickenborne Marnic De Meulemeester


2 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

ERFGOEDDAG

PRAKTISCH

U kan op Erfgoeddag

tussen 10 u en 18 u het

Stadhuis gratis

bezoeken onder

leiding van een

gids. Om het halfuur

vertrekt een gidsbeurt.

Aanmelden op de

Dienst Toerisme

(benedenverdieping).

Hou rekening met een

pauze tussen

12 u en 13 u.

Ook voor de

Familiefoto wacht

de stadsfotograaf u op,

aan de poort van de

benedenverdieping.

De Familiestukken

nemen wij eveneens in

ontvangst in het poortgebouw

(benedenverdieping).

Meer info: 055/31.72.51

U kan het Huis de

Lalaing op Erfgoeddag

vrij bezoeken van

10 u tot 18 u.

Meer info: 055/31.48.63

ZONDAG 18 APRIL 2004 VAN 10 TOT 18 U - GRATIS

De Erfgoeddag is een initiatief dat het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel in al zijn

diversiteit bij een breed publiek onder de aandacht wil brengen.

‘T ZIT IN DE FAMILIE!

Iedereen heeft familie en iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met zijn “familiaal”

erfgoed. Dit bepaalt voor een groot stuk wie of wat we zijn.

Beseffen we dat we dag in dag uit met een verleden van meer dan 200 en soms meer dan 500

jaar aan de slag gaan, telkens we onze familienaam zeggen, opgeven of invullen?

Familie kan als geen ander thema verduidelijken dat erfgoed staat voor wat we erven van

onze voorouders.

Bestaat er iets leukers om samen, in familieverband,

te doen dan eten?

Wij nodigen u en uw familie uit, nog niet om aan te

zitten, maar om u zoveel mogelijk informatie mee te

geven over “Gespekt & Gedekt”, de geplande

tentoonstelling over eetcultuur door de eeuwen heen.

“Gespekt & Gedekt: smaakvolle tijden in Velzeke,

OUDENAARDE

STADHUIS

Een bezoek aan het Oudenaards stadhuis kondigt zich aan als één ontdekkingstocht langs

erfstukken, museumstukken, getuigen van het verleden; langs portretten van beroemde

heersers, uit adellijke families; kunstwerken, veelal gemaakt door befaamde kunstenaarsgeslachten:

architecten, schilders, tapijtwevers en zilversmeden.

KOMEN ETEN!

Ename en Oudenaarde” is een samenwerking tussen

het stadsbestuur en de provinciale musea van

Velzeke en Ename. Ze loopt van 1/05 tot 3/10/04.

Op Erfgoeddag kan u bij ons terecht om kaarten te

reserveren, om kennis te maken met

individuele en groepsarrangementen en krijgt

u inzage in het totale zomerprogramma van leuke

omkaderingsactiviteiten.


ERFGOEDDAG

U bent er ongetwijfeld trots op, op die

familiefoto van op ‘t schitterende stadhuis

van Oudenaarde!

Gaat het over een huwelijk, een jubileum,

een ontvangst… maakt niet uit.

Op Erfgoeddag nodigen wij heelder

families uit om zich - opnieuw? - te laten

fotograferen in Oudenaards monumentaal

juweel. Voor een portret in het schoonste

huis van de stad, zeg maar.

En u kiest de situatie!

Klassiek: aan tafel in de

Schepenzaal.

Alwéér Gespekt & Gedekt!

Op Erfgoeddag verzamelen wij uw familiestukken.

‘t Is te zeggen die stukken, die u niet meer

gebruikt. We hebben het over messen,

vorken, lepels, borden, koppen, schotels,

allerlei kommen en vaatwerk…

DE FAMILIEFOTO

Al dat eet- en drinkgerei verwerken wij

in artistieke blikvangers voor de

tentoonstelling Gespekt & Gedekt.

Concreet: door een kleine moeite en met

een beetje geluk, kan u de afgestane

familiestukken bewonderen in de nevententoonstelling

“Tafeltje dek je!” in het

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 3

ZONDAG 18 APRIL 2004 VAN 10 TOT 18 U - GRATIS

FAMILIESTUKKEN

Romantisch: op het stemmige

balkon.

Avontuurlijk: tussen de eeuwenoude

balken van de merkwaardige zolder.

Fier: met één van onze wereldberoemde

wandtapijten als decor of glimmend

naast het prachtige zilverwerk.

Of gewoon: op de pui, op de trap.

Wij maken het mogelijk voor u en uw

familie. U vraagt, wij draaien!

De familiefoto krijgt u van ons

helemaal gratis.

Reserveren gewenst op 055/31 72 51.

Huis de Lalaing. Daarin tref je vanaf 1 mei

tot 11 juli 2004 een leuke presentatie van

tafellinnen en tafeltextiel.

Opgelet! Elektrische toestellen zoals

frietketels, microgolfovens, en broodroosters

aanvaarden we niet.

HUIS DE LALAING

Het statige Huis de Lalaing dankt zijn naam aan één van de meest roemrijke families uit de geschiedenis van onze

stad. Ook in een recenter verleden fungeerde het trouwens ook nog als woonst van enkele vooraanstaande

Oudenaardse families.

‘K HEB EEN TANTE IN …

…Nederland en die weeft wand- tapijtenfamilie uit Holland noemen.

niet synoniem staan voor stoffig en duf.

tapijten volgens de aloude (Oudenaardse) Kleurrijk, fantasievol, picturaal of abstract

legwerktechniek.

… de salons van het Huis de Lalaing Ook het Weefatelier van VASA en het

“Moderne Wandkleden uit Nederland” bieden je een boeiende variatie moderne eigen restauratieatelier van de historische

toont het werk van “de beste tapijtweef- wandkleden.

tapijten verwelkomen op Erfgoeddag de

sters die onze Noorderburen kennen.”

nieuwsgierige bezoeker… alsof hij /zij tot

Eigenlijk kunnen we ze een beetje onze Nog maar eens hét bewijs dat wandtapijten de familie behoort.


4 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

VERKEER

Zone 30

aan twee scholen

Om de veiligheid van

de schoolgaande kinderen

en andere weggebruikers

te verhogen,

besliste de

gemeenteraad

op 1 maart om een

zone 30 in te voeren in

de omgeving van de

KBO-school in

de Vontstraat te

Leupegem en

van de Abraham

Hansschool in de

Aalststraat.

De zone 30 in de

Vontstraat omvat het

gedeelte tussen het

Sompelplein en de

Smallestraat.

De zone 30 in de

Aalststraat wordt

begrensd door

Wijnendale en

Smissestraat.

Zoals u elders in

dit Info-Magazine kan

lezen staan er zware

boetes op te snel rijden

in een zone 30.

PARKEERPLAATSEN VOOR MINDERVALIDEN

Op verschillende plaatsen in onze stad zijn er

parkeerplaatsen voor mindervaliden. Nog te vaak

worden die parkeerplaatsen ingenomen door

mensen, die niét over een speciale parkeerkaart voor

personen met een handicap beschikken. We willen

via deze weg een oproep lanceren om meer respect

aan de dag te leggen voor de mensen die deze

parkeerplaatsen echt nodig hebben.

Er zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien

op alle openbare parkings, ter hoogte van iedere kerk

en in de omgeving van openbare gebouwen.

Privé-personen kunnen een aanvraag indienen om

ter hoogte van hun woning ook een parkeerplaats

mindervalide te krijgen.

Er moet dan wel aan volgende voorwaarden voldaan

zijn: de aanvrager moet in het bezit zijn van een speciale

parkeerkaart voor personen met een handicap

en de woonplaats beschikt niet over een garage of

privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt.

De aanvrager moet een voertuig bezitten of

vervoerd worden door iemand die bij hem of haar

inwoont.

Deze parkeerplaatsen zijn echter niet geïndividualiseerd.

Iedereen die houder is van een parkeerkaart

voor personen met een handicap mag deze parkeerplaatsen

gebruiken.

Personen die in het bezit zijn van dergelijke

speciale parkeerkaart mogen ook onbeperkt

parkeren in een blauwe zone en mogen gratis

parkeren op alle plaatsen waar een systeem van

betalend parkeren geldt.

Een parkeerkaart voor personen met een handicap

kan aangevraagd worden via de stedelijke sociale

dienst, Tussenmuren 17, tel. 055 335 124 of 055

335 104.

Aan de politie wordt gevraagd voortaan strenger op te

treden tegen bestuurders die niet over een kaart

beschikken, maar toch parkeren op een plaats die

voorbehouden is voor mindervaliden.

Zoals uit het onderstaand artikeltje blijkt, bedraagt de

boete daarvoor 150 euro.

NIEUWE INDELING VERKEERSOVERTREDINGEN

De nieuwe verkeersveiligheidswet is sinds 1 maart

van kracht. Deze wet deelt de overtredingen in

nieuwe categorieën in en voorziet in een snellere

afhandeling van de boetes. De zware overtredingen

zijn onderverdeeld in drie categorieën.

In de eerste categorie bevinden zich onder andere

parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers of

op een parkeerplaats voor personen met een handicap,

het niet naleven van de veiligheidsafstanden en

rijden met onaangepaste snelheid. Wanneer de

toegelaten maximumsnelheid met 10 km/uur overschreden

wordt, behalve in zones waar de snelheid

tot 30 km/uur beperkt is, woongebieden en schoolomgevingen,

is dit ook een zware overtreding van de

eerste graad.

Voor deze overtredingen geldt een onmiddellijke

inning van 150 euro.


VERKEER

In de tweede categorie vindt men overtredingen

zoals het niet naleven van de

voorrangsregels, het niet doorlaten van

prioritaire voertuigen (bv. ziekenwagens),

inhalen of niet rechts blijven rijden wanneer

men ingehaald wordt en het negeren

van een rood of oranjegeel licht. Wanneer

de toegelaten maximumsnelheid met 20

tot 40 km/uur overschreden wordt, of met

10 km/uur in zones waar de snelheid tot

30 km/uur beperkt is, woongebieden en

schoolomgevingen, is dit een zware overtreding

van de tweede graad. Voor deze

overtredingen bedraagt de boete 175

euro.

De derde categorie omvat overtredingen

zoals rechts inhalen waar dit

verboden is, rechtsomkeer maken of achteruit

rijden op de autosnelweg.

Je begaat ook een zware overtreding van

de derde graad wanneer je de maximumsnelheid

met 40 km/uur overschrijdt of met

meer dan 20 km/uur in zones waar de

snelheid tot 30 km/uur beperkt is, woongebieden

en schoolomgevingen.

SNELHEIDSCONTROLES 2003

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 5

De boete loopt op tot 300 euro.

Wie in alle gevallen de zaak voor de rechter

laat komen riskeert zwaardere straffen.

Bij de zware overtredingen van de eerste

en de tweede graad mag de rechter het

rijbewijs intrekken; bij een zware

overtreding van de derde graat moet de

rechter het rijbewijs intrekken.

Meer informatie over de belangrijkste

punten van de nieuwe wet vind je op

www.bivv.be.

De lokale politie bezorgde ons de statistieken van de snelheidscontroles die uitgevoerd werden in 2003. In totaal werden 39.736 voertuigen

gecontroleerd en werden 2.600 overtredingen vastgesteld, wat neerkomt op 6,54%. 44 rijbewijzen werden ingetrokken.

Een overzicht:

MAAND VOERTUIGEN OVERTREDINGEN % INTREKKEN RIJBEWIJS

Januari 2.630 294 11,2 8

Februari 3.087 157 5 5

Maart 1.989 168 8,4 4

April 2.956 137 4,6 3

Mei 2.943 121 4,1 3

Juni 3.629 174 4,8 2

Juli 0 0 0 0

Augustus 221 15 6,7 0

September 5.263 537 10,2 8

Oktober 7.429 346 4,65 8

November 4.203 313 7,4 3

December 5.386 338 6,3 0

De cijfers van januari 2004 werden ons

ook bezorgd. De uitschieters vinden we

niet zozeer op de N60, maar wel in de

Martijn van Torhoutstraat en de

Wortegemstraat. In de Martijn van

Torhoutstraat werd ‘s avonds gedurende

drie kwartier gecontroleerd op 27 januari.

Op 112 voertuigen reden er 43 te snel of

maar liefst 38,4%. Diezelfde dag werd ook

gedurende een uur controle georganiseerd

in de Wortegemstraat en daar reden

JANUARI 2004

30 van de 118 voertuigen te snel. Dat is

25,4%. Bij eerdere controles in

diezelfde straat lagen de cijfers wel lager:

4,3% en 2,5% overtreders.

Voor de N60 beschikken we over volgende

cijfers:

Westerring richting Gent:

7/1: 6,9% overtreders (‘s nachts)

12/1: 0,3% overtreders (vooravond)

21/1: 5,5% overtreders (namiddag)

Westerring richting Ronse:

6/1: 3% overtreders (‘s morgens)

21/1: 1,5% overtreders (namiddag)

23/1: 2,1% overtreders (‘s morgens)

Ronseweg richting Oudenaarde:

7/1: 2% overtreders (‘s avonds)

23/1: 8,5% overtreders (‘s morgens)

27/1: 3,1% overtreders (namiddag)


6 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

DIENST

OPVANGGEZINNEN

Word jij onze

nieuwe

onthaalouder?

Kan je je terugvinden

in het

profiel van onthaalouder?

Neem dan snel

contact op met

onze Dienst

Opvanggezinnen.

Wie weet kunnen

we, na een selectie, op

jou rekenen

als onthaalouder.

Dienst

Opvanggezinnen

Oudenaarde vzw

Burelen:

Baarstraat 67,

bus 3, 9700

Oudenaarde

Tel 055/33.02.35.

Mail:

dogoudenaarde@

skynet.be

Openingsuren:

Maandag, dinsdag,

donderdag en

vrijdag van

13u tot 17u

Administratieve zetel:

Tussenmuren 17, 9700

Oudenaarde

Tel 055/33.51.24.

OUDENAARDE ZOEKT ONTHAALOUDERS (M/V)

Je houdt je graag met kinderen bezig. Je werkt graag thuis. Heb je er al eens aan gedacht om

onthaalouder te worden bij een Dienst Opvanggezinnen? Je kiest niet alleen voor een belangrijke

maatschappelijke taak met heel wat afwisseling, onder je eigen dak én tijdens de uren

die je zelf kiest. Je kiest bovendien voor een degelijke financiële regeling, een sterk en

aantrekkelijk sociaal statuut en een goed georganiseerde ondersteuning door de Dienst

Opvanggezinnen.

DIENST OPVANGGEZINNEN OUDENAARDE. EVEN VOORSTELLEN …

Dienst Opvanggezinnen Oudenaarde is een stedelij- vormingsavonden. Als onthaalouder kan je alleen

ke vzw die kleinschalige dagopvang organiseert bij werken of samen met een andere onthaalouder.

onthaalouders voor kindjes van 0 tot 3 jaar en buiten- Elke onthaalouder mag maximaal 4 kinderen voltijds

schoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar in groot opvangen, eigen kinderen jonger dan 3 jaar

Oudenaarde.

inbegrepen. Op deze manier willen we het warme,

Wie onthaalouder wil worden moet eerst een persoonlijke karakter van opvang in gezinsverband

startopleiding volgen en jaarlijks een aantal verzekeren.

EEN DEGELIJKE FINANCIËLE REGELING

Elke onthaalouder krijgt een vaste startvergoeding

voor de installatiekosten.

De Dienst Opvanggezinnen vormt een belangrijke

schakel tussen ouders en onthaalouders. De dienst

schrijft de kinderen in en zoekt onthaalouders die aan

de verwachtingen van de ouders beantwoorden.

De Dienst Opvanggezinnen is bovendien een

centraal aanspreekpunt waar alle aangesloten

onthaalouders terecht kunnen voor ondersteuning

op volgende vlakken:

• huisbezoeken

Daarnaast ontvang je per dag een belastingvrije

kostenvergoeding per kind.

EEN STERK EN AANTREKKELIJK SOCIAAL STATUUT

Dankzij het sociaal statuut kan elke onthaalouder een beroep doen op een pakket van sociale rechten:

• een tegemoetkoming bij geneeskundige

• kinderbijslag

verzorging

• een pensioen

• een vervangingsinkomen bij moederschapsrust, • een vergoeding wanneer kinderen buiten

ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval

of een beroepsziekte

de wil van de onthaalouder niet komen

EEN GOED GEORGANISEERDE ONDERSTEUNING

DOOR DE DIENST OPVANGGEZINNEN

• overleggen en bemiddelen bij problemen

• vervanging wanneer je ziek bent of wanneer de

opvang gesloten is

• administratie en boekhouding

• uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere

onthaalouders en de Dienst Opvanggezinnen

• ter beschikking stellen van basismateriaal

(bedjes, parken,…) en de uitleen van

spelmateriaal


HUURDERSBOND

VOOR INFORMATIE

OVER

HUURPROBLEMEN

KAN U TERECHT BIJ:

SOCIALE DIENST

Sociale dienst,

Tussenmuren 17, 9700

Oudenaarde -

055/33.51.24. of

055/33.51.04.

Alle dagen

van 08.30 uur

tot 12.00 uur en op

maandag- en woensdagnamiddag

van

13.30 uur

tot 17.30 uur.

Tijdens de

paasvakantie

enkel in de

voormiddag en op

maandagnamiddag.

Buiten de openingsuren

op afspraak.

HUURDERSBOND

OOST-VLAANDEREN

Huurdersbond,

Fratersplein 6,

9000 Gent -

09/223.28.77

of

09/233.63.20

Wanneer kan de huurprijs worden geïndexeerd?

De laatste jaren is er heel wat gewijzigd in de huurwetgeving.

De wet van 13 april 1997 wijzigde de

woninghuurwet van 20 februari 1991. Het koninklijk

besluit van 8 juli 1997 vulde de voorwaarden in

waaraan een huurwoning moet voldoen om in overeenstemming

te zijn met de elementaire vereisten

van veiligheid, bewoonbaarheid en gezondheid.

Bovendien werd op 15 juli 1997 de Vlaamse wooncode

door de Vlaamse regering goedgekeurd en trad

op 1 september 1998 het decreet betreffende de

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en

studentenkamers in werking.

De laatste jaren wordt de sociale dienst meer en

meer geconfronteerd met vragen van huurders. De

sociale dienst probeert hen een antwoord of advies te

geven met betrekking tot deze probleemsituaties. De

dienst heeft hiervoor een collectief abonnement

afgesloten met de Huurdersbond waardoor zij permanent

terecht kunnen bij deze dienst voor vragen en

problemen rond huurgeschillen. Indien de problematiek

te complex is worden de huurders doorverwezen

naar de Huurdersbond voor een persoonlijk gesprek.

Sedert 1986 geeft Huurdersbond Oost-Vlaanderen juridisch

advies aan huurders.

Wat is het nut van een aangetekende brief?

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 7

OOST-VLAANDEREN

Wat als de verhuurder die vochtproblemen weigert te herstellen?

Kan hij je huurcontract hiervoor opzeggen?

Kan de huurder het contract opzeggen als de huurwoning te koop staat?

Het doel van de huurdersbond is het verdedigen van

de belangen van de huurder en het realiseren van het

recht op wonen. Deze doelstelling wordt beoogd via

het ondersteunen van rechtzoekenden, zowel

individueel als collectief. Dit gebeurt op verschillende

manieren, zoals juridische bijstand, begeleiding,

actie, coördinatie en vorming.

De huurdersbond geeft ook verschillende

publicaties uit, zoals het tweemaandelijkse tijdschrift

Huurdersblad, verschillende info-brochures waarin

telkens een welbepaald thema van de huurwetgeving

wordt uitgediept en het standaardwerk, het Nieuwe

Huurboek.

Elke tweede maandag van de maand is er een zitdag

van de Huurdersbond in het Administratief

Centrum Maagdendale en dit tussen 16 en 18 u. Je

moet wel eerst een afspraak maken via de sociale

dienst van het stadsbestuur of rechtstreeks bij de

Huurdersbond Oost-Vlaanderen.

Daarnaast is de huurdersbond een ledenorganisatie.

Zij vragen een lidgeld van 15 euro. In ruil krijg je een

jaar lang gratis juridisch advies en ontvang je ook het

Huurdersblad.


8 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

JEUGD

Heb je als

vereniging of als

kritische jonge gast

ook vragen, aandachtspunten,

wensen, eisen die

jouw vereniging

of de Oudenaardse

kinderen en

jongeren

aanbelangen?

Aarzel dan niet en

kom ook je zeg

doen in de

Oudenaardse

jeugdraad.

Zo wordt de stem van

jongeren écht gehoord

in onze stad!

OPENINGSUREN

UITLEENDIENST

DINSDAG

voormiddag

08.30 - 12.00 uur

namiddag

13.30 - 17.00 uur

WOENSDAG

namiddag

13.30 - 17.00 uur

DONDERDAG

voormiddag

08.30 - 12.00 uur

namiddag

13.30 - 17.00 uur

VRIJDAG

namiddag

13.30 - 19.00 uur

De jeugdraad is een inspraakorgaan. Jonge mensen,

georganiseerd of niet, kunnen deel uitmaken van de

jeugdraad en zo het jeugdbeleid opvolgen, adviseren

en uiteindelijk het jeugdwerk in Oudenaarde

stimuleren.

Heel wat jeugdraden bestaan reeds van de jaren

zestig. Ze werden echter niet altijd ernstig genomen.

Pas wanneer er in juli 1991 een wettelijke regeling

kwam moest het gemeentebestuur verplicht rekening

gaan houden met de mening (of het advies) van de

jeugdraad.

Wanneer het gemeentebestuur een beslissing wil

nemen op het gebied van jeugd zijn ze verplicht om

hierover eerst een advies te vragen aan de jeugdraad.

Het is geen bindend advies maar wanneer het

gemeentebestuur een advies niet volgt moeten ze

hiervoor een gemotiveerde reden geven.

In de praktijk gaat het meestal om adviezen over subsidies,

reglementen, fuifruimte, jeugdinfrastructuur,

In januari is de uitleendienst van het jeugdcentrum

Jotie uit de startblokken geschoten. Vzw Jotie wil via

de uitleendienst initiatieven van jongeren en jeugdverenigingen

ondersteunen en stimuleren.

Zowel jeugdverenigingen als niet georganiseerde

jongeren tussen 16 en 26 jaar kunnen van de uitleendienst

gebruik maken. Aanvragen voor activiteiten

met een zuiver commercieel doel worden echter

afgewezen.

De uitleendienst bevat spelmateriaal (new games,

volksspelen,...) en audiovisueel materiaal (muziekinstallatie,

multimediaprojector,...). De materialen

worden uitgeleend tegen bijzonder democratische

uitleentarieven. Vzw Jotie is er van overtuigd dat de

uitleendienst een belangrijke ondersteunende rol kan

spelen in het Oudenaardse jeugdwerk en op die

DE JEUGDRAAD WAT, HOE, EN WAAROM?

UITLEENDIENST JOTIE

speelruimte,…

Het initiatief komt niet enkel van het gemeentebestuur.

De jeugdraad kan ook op eigen initiatief adviezen

geven en zo het jeugdbeleid in een bepaalde

richting sturen.

Er zijn ongeveer zes algemene vergaderingen per

jaar (om de twee maand). In de algemene vergadering

heeft iedere Oudenaardse jeugdvereniging zijn

zitje. Ook niet-georganiseerde jongeren kunnen deel

uitmaken van de jeugdraad. De algemene vergadering

wordt voorbereid door het dagelijks bestuur dat

maandelijks vergadert. Zij volgen het jeugdbeleid van

dichtbij op door gemeenteraden bij te wonen en

regelmatig te overleggen met de jeugddienst.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan

organiseert de jeugdraad ook enkele ontspannende

activiteiten.

Er is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, baseballtornooi,

de dag van de jeugd.

manier een belangrijke meerwaarde kan betekenen

voor Oudenaardse jongeren.

De uitleendienst is ondergebracht in het jeugdcentrum

Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde,

055/33 44 90.


NIEUW

WEG- EN

RIOLERINGS-

WERKEN

BEDRIJVEN-

TERREIN

COUPURE

Er kan pas gestart

worden met de

bouw van het

drinkwaterproductiecentrum

wanneer

de weg- en

rioleringswerken

achter de rug zijn.

Tijdens de raadszitting

van 1 maart

werd het bestek

daarvoor, de wijze

van gunnen en

de raming

goedgekeurd.

De infrastructuurwerken

worden

geraamd op

2.630.263 euro.

De aanleg van de

bufferberm,

de beplanting en een

fietspad wordt

geraamd op

204.469 euro.

Meer informatie:

Dienst Infrastructuur

Ontwerp,

tel. 055/ 33 51 37

Informatie over het

drinkwaterproductiecentrum:

Regie waterdienst

tel. 055/ 33 51 18

De Regie Waterdienst kan momenteel via haar eigen

drinkwaterwinningen slechts gedeeltelijk voldoen aan

de behoeften van haar gebruikers. De eigen drinkwaterproductie

is afkomstig van de artesische put en

van bronnen, maar ongeveer 25% van het drinkwater

moet aangekocht worden bij TMVW. Om de aankoop

van water zoveel mogelijk te beperken en om de

drinkwaterproductie ook voor de toekomst te

garanderen is het nodig een nieuwe waterwinning

te realiseren.

Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat het aangewezen

is te investeren in een productie-installatie

van drinkwater uit oppervlaktewater, omdat dergelijke

investering veel rendabeler is dan de aankoop van

drinkwater bij derden.

Het drinkwaterproductiecentrum, waar het oppervlaktewater

behandeld wordt, komt ter hoogte van het

bestaand spaarbekken op het bedrijventerrein

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 9

Coupure. Om het oppervlaktewater op een natuurlijke

wijze voor te zuiveren en om in drogere periodes

over voldoende water te kunnen beschikken is het

nodig een retentiebekken aan te leggen. Het bekken

situeert zich ten oosten van de N60 langs de

Schelde. Het oppervlaktewater wordt aangevoerd via

de Coupure, waarop een kantelstuw geplaatst wordt

zodat het waterpeil in de Scheldemeersen kan

beheerd worden.

Het is de bedoeling om gemiddeld 5.000 m3 drinkwater

per dag te produceren. Daarnaast blijft de

waterdienst uiteraard ruw water leveren aan

bedrijven op het industrieterrein De Bruwaan.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 5,2

miljoen EUR.

Een milieuvergunningsaanvraag is ingediend bij het

provinciebestuur.

EVENEMENTENHAL

Er is dringend nood aan een evenementenhal in

Oudenaarde, daar is iedereen het over eens. Tijdens

de gemeenteraadszitting van 1 maart werd het startschot

gegeven. De evenementenhal zal gebouwd

worden op een braakliggend terrein in de Lindestraat,

dat echter voorlopig nog geen eigendom is van de

stad. De gemeenteraad besliste de grond aan te

kopen of, indien een aankoop in der minne niet

mogelijk blijkt, de grond te onteigenen. Het terrein

heeft een oppervlakte van 10.580 m2.

In een tweede dossier werd de procedure tot

aanstellen van een architect goedgekeurd. Alle

Oudenaardse architecten worden aangeschreven

met de vraag hun visie neer te schrijven op het

bouwen van dergelijke evenementenhal op maximum

twee bladzijden en een schetsontwerp te maken.

DRINKWATERPRODUCTIECENTRUM

Aan de hand van de ingediende kandidaturen

zullen er maximum drie kandidaten weerhouden

worden om hun project verder toe te lichten en uit te

bouwen. De evenementenhal moet dienstig zijn voor

het verenigingsleven, voor fuiven, bijeenkomsten en

commerciële organisaties.


10 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

DAG VAN HET PARK

30 MEI

Ook tijdens de

week van 19 april

wordt van alles

georganiseerd.

Details volgen

later, hou alvast

de website van

de stad Oudenaarde

www.oudenaarde.be

in het oog.

Op de website kan

je tevens ons

meldpunt Zwerfvuil

en Sluikstorten

vinden, alsook een

afdrukbare affiche

om achteloze

voorbijgangers

te sensibiliseren.

Opgeruimd: Straat

netjes !

Contactgegevens

Milieudienst

Meldpunt Zwerfvuil en

Sluikstort:

055/33 51 47.

De Grote

Lenteschoonmaak:

055/33 51 48 of

jeroen.vanhoorne@

oudenaarde.be

Dag van het Park -

fietstocht: zelfde adres.

THEMA WATER

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het stadsbestuur van Oudenaarde en de Volkstuinen de Dag

van het Park. In deze 14e editie staat het thema water centraal. Alles vindt plaats in het Liedtspark,

de Volkstuinen en het jeugdcentrum Jotie, en dit vanaf 14u. Er valt weer heel wat te beleven!

PROGRAMMA:

DOORLOPEND VANAF 14U:

• 14u: Opening Dag van het Park.

• tentoonstelling “Waterkronkels” in het

• 14u: Fietstocht georganiseerd door de fietsersbond jeugdcentrum Jotie;

langsheen waterrijke plaatsen in het Oudenaardse. - infostands rond duurzaam watergebruik, het

Liefst vooraf inschrijven bij de milieudienst.

belang van drinkbaar water in het Zuiden, afkop-

• 15u: Kinderanimatie: Rattenstoet.

pelingsbeleid en waterzuivering (door 11-11-11,

Tussen 15u en 18u jaagt de rattenvanger

TMVW, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen,

(Eric Baranyanka van Ketnet!) alle ratten

Stichting Omer Wattez en Denderactiecomité);

weg van het Liedtspark.

- infostand fietsersbond, compostmeesters en

Dit is echter een klusje dat hij enkel met de kinde- sportanimatie (klimmuur).

ren uit Oudenaarde en omstreken kan klaren. PROGRAMMA VOLKSTUINEN:

De kinderen krijgen een percussie-initiatie

• 11u: Aperitiefconcert met “Willy Aelvoets New

en trekken daarna in een stoet door

Orleans Swing Band”

het Park om alle ratten te verjagen.

• 12-14u: Hespenbarbecue met frietjes en groentekrans

• 17u30: Optreden samen met de ratten-

• 16-17u: Concert door de Koninklijke Fanfare

vanger, de instrumentenbouwer, de kinderen en St.-Cecilia uit Eine. Vanaf16u: Worstenbarbecue.

een heuse BAND in het Liedtspark.

• Doorlopend cafetaria en vrije rondgang in

Allen daarheen!

de tuinen.

ZWERFVUILACTIE 19 / 24.04

De Oudenaardisten zijn het grondig beu! Onze mooie

stad en haar unieke omgeving wordt immers al te vaak

bezoedeld door sluikstorten en het achteloos achterlaten

van afval. Om de leefbaarheid te verhogen, en de

natuur wat te ontzien organiseert de milieudienst op

zaterdag 24 april een GROTE LENTESCHOON-

MAAK. Alle verenigingen, gezinnen, burgers die er net

zo over denken worden vriendelijk verzocht mee te

doen! Dit kan via een telefoontje of door een mailtje te

sturen naar onze milieudienst. De “Grote

Lenteschoonmaak” start om 9u ‘s morgens en wordt

afgeblazen om 13u. Alle deelnemers worden verwacht

voor een eindapotheose, een drankje en een muzikale

afsluiter door de “Nihilisten” (West-Vlaamse Hip Hop).


GGeessppekt & gedekt

SMAAKVOLLE TIJDEN

IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDE

Iedereen houdt van eten en drinken, maar het is ook een basisbehoefte. De mens heeft

deze noodzakelijke handelingen echter onderworpen aan regels en rituelen. In de loop

der eeuwen werden ook hulpmiddelen ontworpen. Van een eenvoudig vuurstenen mes

tot kunstig zilverwerk, we kunnen schijnbaar niet zonder. De mens heeft eten en

drinken verheven tot een kunstvorm.

Het stadsbestuur van Oudenaarde en het Provinciaal Museum (pam) Velzeke-Ename

schoven alvast de tafels bijeen en pakken uit met een ambitieus plan: nooit eerder werd

een overzichtstentoonstelling op poten gezet, die zoveel aspecten van het “tafelen”

door de eeuwen heen belicht.

De tentoonstelling vindt plaats op drie locaties: het museum Velzeke, het museum

Ename en het stadhuis van Oudenaarde.

DRIE LOCATIES, VELE PERIODES

PAM VELZEKE

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 11

Pam Velzeke verdiept zich in de vroegste geschiedenis van onze gebieden. Het spreekt voor zich dat

hier de prehistorische en de Romeinse tafel gedekt worden. De jagers-verzamelaars zijn geen

schrokkerige bruten, maar mensen die zich perfect wisten aan te passen aan hun leefomgeving. Met de

eerste landbouwers onderging de menselijke geschiedenis een ware revolutie. Wist je dat de meeste

nieuwe producten zoals vee, groenten en granen afkomstig zijn uit het Midden-Oosten? De vroege

landbouwers leefden in grote dorpen zonder rang- en standverschillen. Dit verandert echter snel

met de komst van metalen voorwerpen (eerst brons, later ijzer). Meestal worden ze symbool van macht

en rijkdom en het groeiende onderscheid tussen de sociale klassen vertaalt zich ook in de

voedselgewoontes.

Met de Kelten zetten we een punt achter de prehistorie. De nietsontziende legioenen zorgen uiteindelijk

voor de inlijving van onze gebieden bij het Romeinse Rijk.


12 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

SMAAKVOLLE TIJDEN

IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDE

De open economie in de Romeinse periode zorgde ervoor dat voedselproducten van heinde

en verre onze gebieden bereikten. Denk maar aan de handel in wijn, olijfolie, zout en vissaus.

Bovendien getuigen klassieke teksten dat er zich hier een bijzonder verfijnde keuken

ontwikkelde. Met de ineenstorting van het Romeinse Rijk komen we in het feodale tijdperk.

De kleine landbouwbedrijven voorzien dan in hun eigen behoeften.

In pam Velzeke krijg je, naast de vaste collectie, een tent met dierenhuiden te zien, de voornaamste

jachtdieren en eerste gedomesticeerde dieren. Dat alles wordt aangevuld met de

belangrijkste jachtwapens, aardewerk, amforen en ook een unieke collectie Romeins

tafelzilver.

PAM ENAME

In pam Ename maken we kennis met de nieuwe culturele opbloei tijdens de hoge en late

middeleeuwen. Als introductie kan de bezoeker deelnemen aan het “Feest van 1000 jaar”.

De historische figuren rond deze feestelijk gedekte tafel vertellen zelf hun verhaal. Zo kan

men de kok, de landbouwer, de slager,… aan het woord laten. We leren er dat de Duitse

Keizer Otto II bijzonder verlekkerd was op varkensvlees.

Vervolgens stappen we een 15de eeuwse abdijkeuken en voorkeuken binnen. In de voorkeuken

worden de voorbereidingen getoond; hier werden ook de hammen en stokvissen

opgeslagen. De keuze voor deze periode is evident. Er is niet alleen het intensieve

onderzoek van planten en dierlijke resten, opgegraven op de archeologische site, dat voor

gedetailleerde informatie zorgt. Ook historici wisten de link te leggen met bewaarde geschriften

en rekeningen van de abdij. We gluren ook over de schouder van de kok wanneer hij aan

het koken en bakken is.

Tenslotte snoepen we van de goed gevulde provisiekast en besteden aandacht aan

de manier waarop voedsel bewaard werd. Veel bewaarmiddelen werden inderdaad

“uitgevonden” in de abdijkeukens.

STADHUIS OUDENAARDE

Tien sprekende modules in de statige benedenlakenhalle, de toenmalige keuken en de

stadswaag van het Oudenaards stadhuis bieden onderdak aan de late Middeleeuwen, de

Barokke periode, de eeuw van de verlichting, vervolledigd met de 19de en 20ste eeuw.

Binnen deze periodes wordt een thema belicht.

We starten met de rijkelijke en sprookjesachtige banketten van de Bourgondiërs,

een van de meest fascinerende thema’s. Dit thema wordt in de vroegere stadhuiskeuken

ondergebracht om zo de tijdsgeest nauwgezet te evoceren. Wist u dat de Bourgondische

maaltijden gepaard gingen met heuse spektakelstukken tussen de vele gangen door. Dat

een maaltijd vier gangen telde met elk 10 à 15 gerechten en dat dolfijnen, pauwen en

roodborstjes op het menu stonden?


SMAAKVOLLE TIJDEN

IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDE

Laat-middeleeuwse keukentaferelen vindt men in de stadswaag. Wij krijgen

antwoord op de volgende vragen: at de middeleeuwse mens grote porties, aan welke

voedingswaar gaf hij de voorkeur, hoe werden de gerechten bereid, waarom was men zo

verlekkerd op specerijen?

Handelscontacten met het Verre Oosten, Zuid-Amerika en Afrika leidden tot de introductie

van talrijke exotische producten zoals specerijen, tomaat, aardappelen, kalkoen, koffie,

thee en chocolade. Tijdens de middeleeuwen kende men zelfs een ware “specerijenwaanzin”.

Tijdens de tentoonstelling zijn voelen en ruiken de leidraad om de exotische module te

verkennen.

Met de 17de eeuw staan we aan de vooravond van dé grote veranderingen. Die periode voert

de Franse smaak hoog in het vaandel. Speciale aandacht gaat naar de voorstelling van

voedingswaar in de befaamde 17de eeuwse stillevens.

Spijs en drank gaan samen. De tentoonstelling belicht eveneens de wijn- en

biercultuur. Bier was immers eeuwenlang de belangrijkste alcoholische drank in de

Nederlanden én volksdrank bij uitstek. Een thema dat verlevendigd wordt met

enkele herbergtaferelen.

Daarnaast kende de wijncultuur tijdens de 17de eeuw een hoogtepunt. Een voorstelling met

pronkerige zilveren scherts- en stortebekers vervolledigt dit onderwerp en toont hun belang

aan. Dit wordt ongetwijfeld de meest luxueuze module.

Eten deden we niet altijd met onze handen. Een apart deel van de tentoonstelling geeft een

verrassende kijk op de evolutie van het tafelgerei.

De 19de eeuw, de eeuw van de burgerkeuken, legt de link met de opkomst van verschillende

stijlen zoals de Art nouveau en haar invloed op het tafelgerei. Wat later verschijnt de

Leuvense stoof op het toneel. Dit fenomeen confronteren we met de swingende sixties en de

opkomst van elektrische apparatuur. Dit wordt een boeiende reis doorheen de tijd!

Locaties: Pam Velzeke, Paddestraat 7, Zottegem (Velzeke)

Pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, Oudenaarde (Ename)

Stadhuis Oudenaarde, Markt 1, Oudenaarde

Open: van 1 mei 2004 tot en met zondag 3 oktober 2004

Toegang: 5 EUR met mogelijkheid tot reductie

Rondleidingen en arrangementen: dienst toerisme, stadhuis, Markt 1,

tel 055 31 72 51, mail: toerisme@oudenaarde.be

Gespekt & gedekt wordt gesteund door de Vlaamse

Gemeenschap, het Oost-Vlaams provinciebestuur,

het stadsbestuur van Oudenaarde, pam Velzeke

en pam Ename, het IAP, Het Nieuwsblad en Knack.

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 13


14 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

SMAAKVOLLE TIJDEN

IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDE

ZOEKTOCHT GESPEKT & GEDEKT

Een bezoek aan de drie tentoonstellingslocaties brengt je langs pittoreske plaatsen in de

Vlaamse Ardennen. Waarom dit dan niet combineren met een zoektocht, dachten we en zo

gezegd zo gedaan. De zoektocht start op de Markt van Oudenaarde en heeft een lusvorm.

De route loopt via Kerselare, Mater, Horebeke, Elst, Rozebeke, Roborst, Velzeke, Zwalm,

Korsele, Mater, Ename en Oudenaarde en is ongeveer 48 km lang. Onderweg zijn er halteplaatsen

voorzien en in iedere tentoonstellingslocatie moet een vraag opgelost worden.

Het is zeker geen zoektocht voor specialisten, maar wel voor het ganse gezin. Iedereen heeft

dus kans winnaar te zijn; de schiftingsvraag zal beslissend zijn.

Kostprijs:

7 euro, inclusief tentoonstellingsticket. Formulieren voor de zoektocht zijn te koop

bij de stedelijke dienst toerisme.

In de prijzenpot zitten tal van culinaire verwennerijen. Meedoen dus!

SAMENWERKING MET DE HORECA

Met een tentoonstellingsthema rond eten, drinken en tafelen is het evident dat we samenwerken

met de plaatselijke horecazaken. Bij volgende zaken kan je terecht voor een

speciaal Gespekt&Gedekt menu of een ander bijzonder aanbod: restaurant Cesar, Markt 6,

restaurant De Zalm, Hoogstraat 4, restaurant Comte de Flandre, Markt 38, restaurant De

Rantere, Jan zonder Vreeslaan 8, Wine & Dine Café, Hoogstraat 34, restaurant Harmonie,

Markt 63, restaurant De Mouterij, Markt 42, taverne-tea-room-snack Agora, Markt 50, eet- en

praatcafé Carillon, Markt 49, restaurant Moriaanshoofd, Moriaanshoofd 27 Mullem,

restaurant D’Eenaemsche Vierschaere, M. van Torhoutstraat 184 Ename, taverne-tea-roomsnack

D’Abdijhoeve, Wallestraat 161 Ename, restaurant T’Veer, Berchemweg 191 Melden

en huisbrouwerij Liefmans-zaal Baudelot, Aalststraat 200.

Op vertoon van je toegangsticket van de tentoonstelling Gespekt & Gedekt krijg je in al deze

zaken ofwel een aperitief gratis, of een gratis glas wijn bij het eten of een gratis koffie ofwel

wordt een korting aangeboden op de prijs van het menu of de consumpties. Je kan alle

details lezen op onze website www.oudenaarde.be onder de rubriek “evenementen”.

ANDERE ACTIVITEITEN

Alle jaarlijks terugkerende evenementen zullen dit jaar ook een Gespekt & Gedekt-sausje

krijgen, maar er staat nog meer op het programma. Hieronder een voorlopig overzicht. Een

meer gedetailleerd programma zal via de website en onze andere informatiekanalen bekend

gemaakt worden en uiteraard in ons volgend Info-Magazine van eind juni. Algemene regel is

dat wanneer je je tentoonstellingsticket kan tonen, je bij betalende activiteiten een korting

krijgt.


SMAAKVOLLE TIJDEN

IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDE

FILMCLUB HET GROOT LICHT

Onlangs zag de kersverse filmclub Het Groot Licht het levenslicht. Bedoeling is om maandelijks

in De Woeker een film te programmeren. Uiteraard wordt gestart met films rond het

thema eten en drinken. Neen, geen “La grande bouffe”, maar wel volgende pareltjes:

• 4/5: Big Night - Stanley Tucci en Campbell Scott, 1996

• 8/6: Babettes feast - Gabriel Axel, 1987 (datum o.v.)

• 6/7: Eat Drink, Man Woman - Ang Lee, 1994

• 31/8: The Cook, the thief, his wife and her lover, Peter Greenaway, 1989

• 14/9: Tampopo - Juzo Itami, 1986

• 12/10: Chocolat - Lasse Hallström, 2000

Filmtickets kosten 4 euro, maar op vertoon van je tentoonstellingsticket betaal je

slechts 3 euro.

VZW OUDENAARDE EN ZUSTERSTEDEN PLANT VERSCHILLENDE

DEGUSTATIES IN DE VOLKSZAAL VAN HET STADHUIS:

• 8/5: Breughelavond

• 24/6: koffie, thee en gebak

• 24/9: kaas, wijn en versnaperingen

CULTUUR:

De dienst cultuur zorgt voor gepaste animatie tijdens de traditionele evenementen: Adriaan

Brouwer Bierfeesten, Open Monumentendag, 11 juliviering, maar plant daarnaast ook een

nevententoonstelling in het Huis de Lalaing rond tafeltextiel en tafelschikking onder de

noemer “Tafeltje, dek je”. Partners zijn Deco 9, Het Huis a/d Schelde en Koen Eeckhaut.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen van 1 mei tot 11 juli.

WERELDSOLIDARITEIT EN WERELDWINKEL

Wereldsolidariteit organiseert het evenement “Eten bij de Buren” op de Kompas-camping op

18 juni. De Oudenaardse wereldwinkel organiseert een tentoonstelling “Proeven van de

Wereld” in het Vleeshuis van 15 september tot 3 oktober.

PAM VELZEKE

Het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke organiseert het volgende:

• 30/5: eten met de oude Belgen

• 22/8: animatie Kelten, Romeinen, Vikingen tijdens Zomertoeren

• 27/8: degustatie: met de Kelten aan tafel

• 3/9: degustatie: met de Vikings aan tafel

De Geschied- en oudheidkundige Kring Oudenaarde verzorgt een spreekbeurt over

“Voeding en Tafelmanieren in de late Middeleeuwen” in juni en de sportdienst geeft een

infoavond over “sport en voeding” op 13 mei. Wie een opleiding bloemschikken als tafeldecoratie

wil volgen kan, voor een kennismaking, terecht in het Vleeshuis van 11 tot 13 juni.

Organisator is het Vormingscentrum Land- en Tuinbouw.

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 15


16 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

GROENPROJECTEN

OP MAAT

Informatie over

lopende en

toekomstige

groenprojecten

en aanplantingen

kan bekomen

worden bij de

dienst

infrastructuur

uitvoering

afdeling

groendienst,

Paalstraat 9

9700 Oudenaarde

tel. 055/ 31 11 37

25 Carpinus betulus “Fastigiata” 18/20 (haagbeuk):

Stedelijke Begraafplaats

165 Carpinus betulus in cilindervorm (haagbeuk):

Matthijs Casteleinstraat

159 Alnus spaethii 12/14 (els):

Desiré Waelkensstraat

14 Sophora japonica piramide op stam 20/25

(honingboom): Kanunnikenstraat

7 Sophora japonica piramide op stam 20/25 (honingboom):

Fortstraat

57 Carpinus betulus “Frans Fontaine” piramide op

stam 20/25 (haagbeuk): Magnoliadreef

6 Acer saccharinum in leivorm 20/25 (zilveresdoorn):

Jeugdontmoetingscentrum Jotie

STRAATBOMEN IN EEN ANDERE VORM

In plannen voor vernieuwingsprojecten neemt “groen” een voorname plaats in. Meer en meer

gaat de aandacht naar het planten van vormbomen. De keuze om meer en meer vormbomen

aan te planten is er gekomen na heel wat klachten van bewoners over de hoogstambomen.

Vooral overlast van bladval, bladluizen, opdrukken van bestrating en lichtafname hebben

ertoe geleid andere keuzes te maken.

Tijdens de afgelopen winterperiode werden maar liefst 433 nieuwe bomen aangeplant op

diverse locaties.

WAAR WERD AANGEPLANT ?

GROENBONNEN

WORDT DE NATUUR JE NIEUWE BUUR ?

Met deze slogan is de Vlaamse overheid op zoek naar mensen die hun straat, wijk of buurt

een groener tintje willen geven. Samen een boom planten, een nieuw buurtparkje of tegeltuintjes

aanleggen, de straat opfleuren met vaste planten … elk waardevol initiatief wordt

beloond met één of maximum twee GROENBONNEN ter waarde van 250 euro elk.

De enige voorwaarden zijn dat je met een concreet plan voor de dag komt, de toelating van

de gemeente op zak hebt en je project de steun krijgt van een vereniging, club, of tenminste

4 buren/vrienden.


INFO-MAGAZINE 2003 - SEPTEMBER - 17

GROENBONNEN

WORDT DE NATUUR JE NIEUWE BUUR ?

Zonder de creativiteit van de inwoners te willen beknotten, willen we hier toch een aantal voorbeelden geven van projecten

die in aanmerking kunnen komen om te genieten van een groenbon:

• plant een of een aantal bomen in uw

straat. Rond de boom kan een ontmoetingsruimte

gecreëerd worden (zitbankje,..)

• ondersteun met meer groen een plek

die nu misschien reeds een belangrijke

sociale functie heeft. Misschien is er

een speelhoekje in de buurt.

Misschien staat er een bankje en kan

VRAAG ADVIES

Leg je project voor aan een deskundige.

Op www.bosengroen.be en www. groen.

net vind je vanaf 1 maart 2004 een lijst

met alle tuincentra die aan de GROEN-

BON-actie deelnemen.

Zij helpen je - met het oog op een duurzaam

project en een eenvoudig

onderhoud - bij de keuze van het

plantmateriaal en bezorgen je een

vrijblijvende kostenraming. Je kan

er met je vragen ook telefonisch

terecht of stuur een e-mail naar

bos.groen@lin.vlaanderen.be

ZORG DAT HET MAG

Kom langs bij het stadsbestuur en

laat je project goedkeuren.

De kans is groot dat je aan een

aantal administratieve en technische

verplichtingen moet voldoen.

Voor een project op privé-grond

heb je bovendien de toestemming

van de eigenaar nodig.

Contactadres:

Bestuur Infrastructuur

Uitvoering Groendienst,

Paalstraat 9,

9700 Oudenaarde,

tel. 055 31 11 37.

alles opgefleurd worden met wat groen.

• misschien weet u een “verloren hoek”

in de buurt waar niemand naar om kijkt.

Door het gebrekkige onderhoud is het

wellicht een doorn in het oog van velen.

Neem de uitdaging aan en maak van

het hoekje een groen pareltje.

• gebruik maken van bakken is soms de

OPEN JE DOSSIER

Inschrijvingsformulieren en informatie zijn

op volgend adres te verkrijgen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

afdeling Bos en Groen

Actie Groenbon

Koning Albert II-laan 20, bus 8

enige mogelijkheid om groen leven in

de buurt te brengen. Door de soortkeuze

kan men toch voor enige duurzaamheid

zorgen. Neem bijvoorbeeld vaste

planten in de plaats van éénjarigen.

• wanneer u erin slaagt om met enkele

buren tegeltuinen aan te leggen dat krijgt

uw straat direct een heel ander uitzicht.

1000 Brussel

Tel.: 02/553 81 12

of 0477/56 05 09

Informatie kan je ook down-loaden op

www.bosengroen.be Je dossier moet naar

hetzelfde adres opgestuurd worden en volgende

informatie omvatten: inschrijvingsformulier,

vergunningen, liggingsplan,

beschrijving, schetsen en kostenraming.

Als je project positief

beoordeeld wordt, ontvang je

daar zo snel mogelijk een schriftelijke

bevestiging van, samen met

één of twee groenbonnen ter

waarde van 250 euro elk.

OP DE REKENING

Na de bevesting kan je aan de

slag. Stuur na de uitvoering van je

project je aankoopbewijzen,

samen met een aantal foto’s van

het resultaat, naar de afdeling Bos

en Groen. Is alles in orde, dan

wordt het toegekende bedrag

onmiddellijk op je rekening overgeschreven.

We hopen dat veel

verenigingen, buurtcomités en

groepjes buren een dossier voor

een groenbon zullen indienen. Zo

zorgen we er samen voor dat onze

stad groener en aangenamer

wordt.


18 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

STARTENDE OPENBAR

Informatie

over alle

openbare werken

kan verkregen

worden bij de

dienst

Infrastructuur

ontwerp,

Administratief

Centrum Maagdendale,

tel. 055/ 33 51 37

Zoals eerder al aangekondigd belooft het voorjaar 2004 druk te worden. Verschillende grote

werken kunnen, na een lange administratieve weg, een aanvang nemen:

GOBELINSTRAAT : START OP 15 JUNI.

De Gobelinstraat verbindt de Stationsstraat met de Er wordt een nieuw voetpad aangelegd en er zijn

Jacob Lacopsstraat. Deze straat bevindt zich in een parkeerstroken voorzien. Er komt een fietspad, dat

erbarmelijke toestand. Sinds de komst van het

bowlingcentrum in deze straat, wordt ze druk gebruikt

kadert in het provinciaal fietsnetwerk.

en een renovatie drong zich op. Ondertussen zijn de Om het verkeer vlot te laten verlopen wordt geop-

werken toegewezen aan NV Van Hulle uit Tielt voor teerd voor eenrichtingsverkeer. De inrit bevindt zich

een bedrag van 170.601 EUR, inclusief BTW. De in de Stationsstraat. Deze inrit krijgt een andere,

werken startenop 15 juni.

gekleurde verharding en er worden een paar grotere

De Gobelinstraat krijgt een volledig nieuw wegdek. bomen geplant om een visueel poorteffect te krijgen.

RUTTEMBURGSTRAAT: START OP 19 APRIL

De Ruttemburgstraat in Bevere verbindt de De gasleiding wordt uitgebreid in het voetpad in een

Beverestraat met de Gentstraat. Het dossier renova- gemeenschappelijke sleuf met de waterleiding. De

tie Ruttemburgstraat omvat weg- en riolerings- bestaande gietijzeren buis van de waterleiding wordt

werken. De bestaande kasseiverharding wordt vervangen door een pvc-buis. De werken aan de

vervangen door KWS. De nieuwe voetpaden worden nutsleidingen zijn ondertussen achter de rug. De

gelegd met klinkers en een gegoten boordsteen. weg- en rioleringswerken, die toegewezen zijn aan

De Ruttemburgstraat krijgt een gescheiden riolerings- NV Betasco tegen een prijs van 107.373 EUR

stelsel, waardoor het regenwater en het huishoudelijk (inclusief BTW) zullen 30 werkdagen in beslag

afvalwater afzonderlijk afgevoerd worden.

nemen.

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN STADSVERKAVELING DORRE WEI: START OP 14 JUNI

Alle beschikbare bouwgronden uit stadsverkavelingen

zijn momenteel uitgeput. Daarom besliste het

stadsbestuur nieuwe kavels bouwrijp te maken. De

stadsverkaveling Dorre Wei - Wallestraat omvat 51

loten. Met aftrek van de wegenis is de verkavelbare

oppervlakte 4 ha 60 a. In het bestek werd ook de

renovatie van het voetpad Dorre Wei inbegrepen en

de voetpaden in de verkaveling zelf. De raming omvat

ook de groenvoorzieningen en het onderhoud ervan

door de aannemer gedurende drie jaar.

De werken worden geraamd op 873.369 EUR. De

bouwloten worden verkocht wanneer de weg- en

rioleringswerken gedaan zijn.


E WERKEN

Nu de restauratie van de Sint-

Laurentiuskerk in Ename voltooid is, kan

begonnen worden met de buitenaanleg

van de directe omgeving van de kerk.

Aangezien de omgeving een geklasseerd

dorpszicht is, moet rekening gehouden

worden met het bindend advies van

Monumenten en Landschappen, dat

onder andere stelt dat het besloten karakter

van de kerkhofsite moet behouden

blijven.

BUITENAANLEG OMGEVING KERK ENAME: ZIJN GESTART OP 15 MAART

AFGEWERKTE STRATEN

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 19

Het voetpad vanaf de traptreden wordt

aangelegd in hetzelfde materiaal - tegels

in blauwe hardsteen - en in dezelfde

breedte zoals toegepast werd bij de aanleg

rond de gerestaureerde kerk.

Een aantal bomen zal gerooid worden,

maar de oude buxussen ten zuiden van de

kerk blijven behouden. Ook de jonge linde

tussen de parochiezaal en de grot moet

behouden blijven. De omgevingswerken

worden geraamd op 49.950 EUR.

Ondertussen zijn de werken aan de Karel Martelstraat in Mater en de Koestraat in Bevere voltooid.

MELDINGSKAART

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deelgemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O M S C H R I J V I N G V A N H E T P R O B L E E M :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUREN NAAR STADSBESTUUR OUDENAARDE, TUSSENMUREN 17, 9700 OUDENAARDE, FAX 055 30 13 45

#


20 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

BEGROTING 2004

Conclusie:

de stadsbegroting

2004 is voor

het eigen dienstjaar

sluitend.

Er zijn met andere

woorden meer

inkomsten te

verwachten dan

uitgaven en dat bij

ongewijzigde

gemeentebelastingen.

De begroting is

een openbaar

document,

dat ter inzage

ligt bij de dienst

financiën en

het secretariaat

in het Administratief

Centrum en in

de bibliotheek in

het Vleeshuis.

Tijdens de gemeenteraadszitting van december werd de stadsbegroting 2004 besproken en

goedgekeurd. Wanneer we de resultaten van vorige jaren meerekenen, beschikt de stad over

een overschot van 5.400.738 EUR. Dit bedrag is een raming, want de definitieve cijfers 2003

zijn nog niet gekend.

Waar haalt de stad het geld om alle uitgaven te

betalen?

De ontvangsten worden geraamd op 25.897.840 EUR.

De grootste bron van inkomsten zijn de verschillende

belastingen. Alle belastingen zijn samen goed voor

60,7% van de ontvangsten:

• aanvullende personenbelasting: 6.349.144 EUR

• opcentiemen onroerende voorheffing:

6.194.853 EUR

• andere: 3.181.307 EUR

Een tweede belangrijke bron van inkomsten is het

Vlaams Gemeentefonds. Onze stad krijgt 5.050.872

EUR uit het gemeentefonds.

Het Vlaams Gemeentefonds is een samenvoeging

ONTVANGSTEN

van het vroegere gemeentefonds, het sociaal impulsfonds

en het investeringsfonds.

Daarnaast zijn er ook nog kleinere ontvangsten zoals

de retributies die moeten betaald worden voor bepaalde

prestaties van stadsdiensten (lidgelden bibliotheek,

toegangsprijs zwembad, kaarten De Woeker,..).

Samen goed voor 1.435.416 EUR of 5,54% van de

totale ontvangsten. De stad ontvangt ook overheidsbijdragen

voor bepaalde personeelskosten.

De inkomsten uit dividenden worden geraamd op

1.577.422 EUR.

Dividenden zijn deelnemingen in de winst van

intercommunales, waar de gemeente in vertegenwoordigd

is.

UITGAVEN

De totale uitgaven worden geraamd op 25.666.178 EUR

PERSONEELSKOSTEN

OVERDRACHTEN

Bij het stadsbestuur werken 253 personeelsleden.

Daarnaast zijn ook nog een 80-tal vrijwillige brandweermannen

actief, die per prestatie betaald worden.

Om alle personeelskosten te betalen is 7.936.842

EUR nodig.

Dit is 30,9% van alle uitgaven.

WERKINGSKOSTEN

De werkingskosten werden vastgesteld op hetzelfde

bedrag als goedgekeurd in 2003, met uitzondering

van de uitgaven voor energie: 7.411.526 EUR, of

28,9% van de uitgaven.

In de begroting 2004 wordt een bedrag van 5.884.960

EUR voorzien voor overdrachten. Dit betekent dat

22,9% van alle uitgaven dient voor toelagen aan

andere instanties. De grootste bedragen gaan naar

de politiezone Vlaamse Ardennen, het OCMW en de

verschillende kerkfabrieken.

Daarnaast krijgen ook tal van verenigingen van de

stad een subsidie.

Dotatie Politiezone Vlaamse Ardennen:

2.789.839 EUR

Werkingstoelage OCMW: 2.228.601 EUR

Kerkfabrieken: 158.493 EUR


BEGROTING 2004

SCHULDAFLOSSING

Om belangrijke investeringswerken uit te voeren moet de stad

leningen aangaan, waarvan de terugbetalingen gespreid zijn over

een bepaalde periode. In 2004 zal voor een totaalbedrag van

2.875.650 EUR aan leningen terugbetaald worden.

5,5 %

19,5 %

14,3 %

• aanleg Ohioplein - Ankerstraat

• aanleg parkings De Woeker en Meerspoort

• aankoop gronden vesting en gronden in de Neringstraat en

Koestraat

• overlagen en groot onderhoud van buurtwegen

• aanleg en herstel voetpaden en renovatie voetwegen

• fietsnetwerk Coupure

• aankoop wachthuisjes aan autobushaltes

• onderhoud waterlopen

• aankoop instrumenten voor de Muziekacademie en

materiaal voor de academie voor Beeldende Kunst

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 21

INVESTERINGEN

In de begroting 2004 zijn voor 5.439.509 EUR aan investeringen

ingeschreven. Deze investeringen worden betaald met eigen

middelen (2.853.328 EUR), met toelagen van hogere overheden

(1.287.245 EUR) en met nieuwe leningen.

INKOMSTEN UITGAVEN

60,7 %: belastingen

14,3 %: andere

5,5 %: retributies

19,5 %: gemeentefonds

60,7 %

17,3 %

22,9 %

WE SERVEREN U EEN GREEP UIT DE VOORZIENE INVESTERINGEN:

30,9 %

28,9 %

30,9 %: personeelskosten

28,9 %: werkingskosten

22,9 %: overdrachten

17,3 %: schuld

• renovatie gedeelte dak zwembad boven de cafetaria

en de inkom

• aankoop skateramps, speeltuigen en renovatie speelpleinen

• wegbeplanting

• renovatie gevels Abdij Maagdendale

• renovatiewerken aan verschillende kerken

• buitengewone toelage aan het ziekenhuis voor

de financiering van het uitvoeren van investeringen

• beplanting vrijgekomen percelen op de Steenberg in

Volkegem

• …….


22 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

NIEUWE

OPENINGSUREN

Wie meer

informatie wil

over het oefenterrein

kan contact

opnemen met de

dienst ruimtelijke

ordening in het

Administratief

Centrum,

tel. 055/ 33 51 46

Vanaf 19 april:

Alle diensten zijn open in de voormiddag van

8.30 uur tot 12.00 uur

Alle diensten zijn open op maandag- en woensdagnamiddag

van 13.30 uur tot 17.30 uur.

De diensten bevolking en burgerlijke stand zijn

echter iedere namiddag open tot 17.30 uur en

op maandag tot 19.00 uur.

ADMINISTRATIEF CENTRUM MAAGDENDALE

OEFENTERREIN

VOOR LEERLING-

AUTOBESTUURDERS

Ben je ook al vaak op zoek geweest naar een geschikt

terrein waar zoon- of dochterlief met de auto kunnen

oefenen voor ze hun rijexamen afleggen of naar het

nodige materiaal om een circuit af te bakenen? Het

stadsbestuur brengt de oplossing. Vanaf half april

kunnen leerling-autobestuurders oefenen op een

terrein dat door het stadsbestuur aangelegd wordt in

de Meulewalstraat. De Meulewalstraat is een zijstraat

van de Gentstraat en het terrein bevindt zich achter de

stedelijke begraafplaats.

Al het nodige materiaal is er aanwezig. Na het beëindigen

van de oefeningen moeten de toestellen op hun

voorziene plaats teruggezet worden. Gebruikers

kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de

schade die zij aan de toestellen veroorzaken.

Het stadsbestuur kan in geen geval verantwoordelijk

gesteld worden voor de schade aan voertuigen of

gebeurlijke ongevallen tijdens de oefeningen.

Het oefenterrein kan uitsluitend gebruikt worden door

leerling-autobestuurders die in het bezit zijn van een

voorlopig rijbewijs. Het gebruik van het oefenterrein is gratis.

Paasvakantie: 5 april tot 16 april:

Alle diensten zijn open voor het publiek van

8.30 uur tot 12.00 uur en op maandagnamiddag

van 13.30 uur tot 17.30 uur

Gesloten op paasmaandag 12 april

De regeling van de paasvakantie geldt

ook tijdens de zomer- en kerstvakantie.


NIEUWE CT-SCANNER

IN ZIEKENHUIS

Renovatiewerken

Het stadsbestuur

investeert over een

periode van vijf

jaar 2,5 miljoen euro

in de renovatie van

het ziekenhuis, deel

beddenhuis.

In de stadsbegroting

2004 is een eerste

schijf van 1 miljoen

euro ingeschreven.

Een studiebureau is

aangesteld om de

nodige plannen uit te

werken.

Momenteel worden

plannen gemaakt

voor het gelijkvloers,

waar zich twee

gangen voor

consultaties bevinden

met daartussen het

onthaal en de liften.

De uitvoering ervan

zal zo snel mogelijk

plaatsvinden.

Tijdens de komende

zomermaanden

worden aanpassingswerken

uitgevoerd op

de vijfde verdieping,

onder andere aan het

sanitair.

De VZW geneesheren

staat zelf in voor de

renovatiewerken aan

de consultatieruimtes.

Een multislice-CT-scanner is een soort van spiraalscan

die, zoals de naam het zegt, een fijne

spiraalvorm beschrijft. Gezien de tafel, waarop de

patiënt ligt, in een continue beweging verschuift en de

RX-lamp loodrecht daarop een continue cirkelvormige

omloop maakt, is het resultaat een spiraalvormig

traject.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in één glijdende

beweging terwijl de buis blijft ronddraaien. Bij de multislice-CT-scanner,

de nieuwste generatie spiraalscan,

worden tegelijk vier opnamen gemaakt in de

plaats van één. Naast de snellere werktijd, biedt de

kortere onderzoekstijd nieuwe mogelijkheden.

Zo kan het volledig onderzoek van de borststreek of

MULTISLICE-CT-SCANNER

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 23

Eind 2003 heeft het Oudenaards ziekenhuis een volledig nieuwe Multislice-CT-scanner

aangekocht voor de afdeling radiologie.

Samen met de oprichting van de Medische Urgentiegroep (MUG) en de volledige ombouw van

de benedenverdieping tot een moderne Polikliniek Orthopedie en Fysiotherapie, kadert de

aankoop van deze nieuwe CT-scanner in een totaalproject, waarin nieuwe medisch-strategische

projecten op stapel staan.

Deze projecten zijn, waar nodig, gekoppeld aan grondige infrastructurele renovatiewerken.

onderbuik nu in één ingehouden adempauze worden

gemaakt, zodat deze beelden perfect op elkaar

aansluiten. Dit laat ook een heel wat optimalere

reconstructie toe, die zowel tweedimensioneel als

driedimensioneel kan worden opgebouwd.

In het kader van de aankoop en installatie van deze CT-scanner werd eveneens een reorganisatie

van de openingstijden ingevoerd. Vanaf nu is de dienst Radiologie van het Oudenaards

ziekenhuis op weekdagen continu operationeel tussen 7.30 uur en 19.00 uur.

In het weekend wordt gewerkt van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor dringende onderzoeken is een

wachtsysteem georganiseerd. Er werd ook extra personeel aangeworven om de dienst

Radiologie optimaal te bemannen.


24 - MAART- INFO-MAGAZINE 2004

WEETJES

Subsidies voor

zaalsportclubs

Meer informatie

kan verkregen

worden bij de

stedelijke

sportdienst,

prins Leopoldstraat 89,

tel 055 31 49 50,

mail: sportdienst@

oudenaarde.be

Sociaal tarief voor

gas en electriciteit

Voor bijkomende

informatie en voor

het aanvragen van

het sociaal tarief

kan u terecht bij

de sociale dienst,

Tussenmuren 17.

U kan telefonisch

contact opnemen

op het nummer

055/33.51.24.

SUBSIDIES VOOR ZAALSPORTCLUBS

Aan sport doen is een gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding, maar de zaalsportclubs

kunnen niet altijd terecht in de stedelijke sportaccommodatie tijdens de uren die hen het best

passen. Ze moeten dan noodgedwongen uitwijken naar private sporthallen, die echter

hogere tarieven hanteren. Daarom besliste de gemeenteraad op 1 maart om, onder bepaalde

voorwaarden, zaalsportclubs een subsidie te geven wanneer ze gebruik maken van

privé-sportaccommodatie.

VOORWAARDEN

• enkel Oudenaardse zaalsportverenigingen met een

jeugdwerking en die erkend zijn door de stedelijke

sportraad komen in aanmerking. Onder jeugdwerking

wordt verstaan trainingen, lessenreeksen,

wedstrijden, tornooien, stages,… voor minstens 20

aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) en

die begeleid worden door één of meerdere personen

die daartoe sporttechnisch en/of pedagogisch

opgeleid werden

• de subsidie geldt enkel tijdens de uren dat de

stedelijke sportaccommodatie niet vrij is

• het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 2,5

euro per uur per zaaldeel.

• het gebruik van schoolsportaccommodatie kan

slechts gesubsidieerd worden als in de stedelijke

sporthal en in de privé-sporthallen alles bezet is.

BETALING

Op basis van een aanvraagdossier waarin de jeugdwerking gedetailleerd aan bod komt en van bewijsstukken

(factuur + betaling) waaruit het gebruik van de infrastructuur blijkt, zal tot betaling overgegaan worden.

SOCIAAL TARIEF VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT.

Personen die een gewaarborgd inkomen of een

inkomensgarantie voor ouderen krijgen van de

Rijksdienst voor Pensioenen hebben recht op het

sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Om dit sociaal tarief aan te vragen of te verlengen

Burgemeester: MARNIC DE MEULEMEESTER

politie, brandweer, veiligheid, communicatie,

informatica, toerisme

Zitdag: maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: burgemeester@oudenaarde.be

Eerste schepen: RICHARD EECKHAUT

ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit,

landbouw, kerkfabrieken, regie waterdienst

Zitdag: donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.be

Tweede schepen: PETER SIMOENS

openbare werken, regie grondbeleid,

lokale economie, groenvoorziening

Zitdag: vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur of

na afspraak

Telefoon: 055 31 95 32

E-mail: peter.simoens@oudenaarde.be

Derde schepen: WILLY BOTTELDOORN

feestelijkheden, burgerlijke stand, bevolking

moet een kopie van het roze attest inzake het

gewaarborgd inkomen of de inkomensgarantie voor

ouderen (dat u eind december toegestuurd werd door

de Rijksdienst voor Pensioenen) bezorgd worden aan

uw energieleverancier.

B E V O E G D H E D E N S C H E P E N C O L L E G E

Zitdag: dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: willy.botteldoorn@oudenaarde.be

Vierde schepen: LUC TSJOEN

sport, recreatie, jeugd, aankoopdienst

Zitdag: maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur

enkel na afspraak

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: tsjoen.luc@airkan.be

Vijfde schepen: CHRISTIANE MARIJNS

sociale zaken, Europese zaken, zustersteden,

kunstonderwijs, emancipatie

Zitdag: donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: christiane.marijns@oudenaarde.be

Zesde schepen: PETER DOSSCHE

financiën, cultuur, personeel, middenstand

Zitdag: donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur.

Telefoon: 055 31 46 01

E-mail: peter.dossche@oudenaarde.be

ALLE ZITDAGEN VINDEN PLAATS IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM MAAGDENDALE, TUSSENMUREN 17.

More magazines by this user
Similar magazines