Juni 2009 - Korfbalvereniging Luctor

kvluctor.nl

Juni 2009 - Korfbalvereniging Luctor

Juni 2009


Colofon

Korfbalvereniging Luctor

Terneuzen opgericht 10 mei 1941.

Voorzitter:

Diny van der Staal

Jan van Galenstraat 40

4535 BX Terneuzen

Voorzitter@kvluctor.nl

Secretaris:

Piet Geene

Jan van Galenstraat 52

4535 BX Terneuzen

Secretaris@kvluctor.nl

Penningmeester:

Hans Hamelink

Briljantboog 7

Tel: 0115 618 206

Penningmeester@kvluctor.nl

Bank:

ABN AMRO 5110 28 008

Postgiro:

387551 t.n.v. KV Luctor

KVK nummer:

40302277

Beheer clubhuis:

Zie secretaris

Clubhuis:

Vliegende Vaart 17

4537 DH Terneuzen

Tel 0115 631 213

Wedstrijdsecretaris:

Zie secretaris

Eindredactie LucRaak:

Petra Geene

lucraak@kvluctor.nl

Website:

www.kvluctor.nl

Pagina 2

OPA 2009

januari 15.020 kg

februari 19.260 kg

maart 11.540 kg

april 13.240 kg

mei 11.680 kg

juni 16.580 kg

juli

augustus

september

oktober

november

december

Totaal 2009 87.320 kg

Inhoud:

Van de voorzitter ..................... 3

Estelles abc-tje ........................ 6

Interview ................................ 7

Surprise…!............................. 13

Sudoko * .............................. 14

Afsluiting korfbalseizoen.......... 16

Lieve C’s, .............................. 20

World Games 2009 ................. 21

The A-team rukt uit ................ 23

Knegseltoernooi 2009 ............. 25

Dubbelschieten 2009 .............. 29

Wedstrijdverslagen ................. 31

Puzzel ................................... 36

Kleurplaat ............................. 37

Nieuws .................................. 38

Wist u dat…?? ........................ 39

Puzzel ................................... 42


Van de voorzitter

V

oor jullie ligt alweer de laatste LucRaak van het seizoen

2008-2009.

Het bestuur feliciteert de kampioenen uit zowel de veld- als

zaalcompetitie en wenst de degradanten veel succes in het

volgend seizoen om het verloren gegane terrein te heroveren.

Wat het meest in het oog springt is de trainerswisseling voor de

eerste selectie die volgend seizoen zal plaatsvinden. Sylvia

Trouwborst zal vanaf september met Peter Durink mee gaan

lopen om na de zaalcompetitie het roer volledig over te nemen.

Ook voor KV Luctor zijn de financiën van essentieel belang om de

korfbalsport goed uit te kunnen laten oefenen. Als dan de

inkomsten uit –in dit geval- de oud-papieractie teruglopen, mede

door de kredietcrisis, zullen andere wegen moeten worden

bewandeld om toch aan de benodigde geldmiddelen te komen.

Daarom is bijvoorbeeld de sponsorcommissie bezig om plannen te

ontwikkelen die kunnen leiden tot meer inkomsten via reclames

op onze sportaccommodatie.

Een andere mogelijkheid is om deel te nemen aan de Clubactie,

waarbij de leden proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. De

opbrengst daarvan bedraagt voor de club 80%.

Door deze nieuwe inkomsten kunnen we de verhoging van de

contributie in de hand houden.

In de algemene ledenvergadering van september 2008 is

besloten om de jaarlijkse verhoging in te laten gaan per 1 juli van

elk jaar. Voor 2009 is die verhoging vastgesteld op € 1,-- per

kwartaal, oftewel € 4,-- per jaar.

Op bestuurlijk niveau is voor Sylvia Trouwborst, die in september

2008 het bestuur verliet, een vervanger gevonden. Petra Geene

zal worden voorgedragen op de eerstkomende algemene

ledenvergadering.

Verder wil het bestuur alle commissieleden en vrijwilligers

bedanken voor hun inzet, waardoor het toch nog steeds mogelijk

is de korfbalsport in de kern Terneuzen te beoefenen.

Als afsluiting wenst het bestuur iedereen een goede

vakantieperiode toe en hoopt iedereen eind augustus weer

gezond en wel terug te zien.

Hans Hamelink

Penningmeester KV Luctor

Pagina 3


Pagina 4


Nu kunnen ook uw auto- en motorfietssleutels

met transponder of startonderbreking nagemaakt

worden.

Net zoals de andere sleutels:

KLAAR TERWIJL U WACHT

Pagina 5


Estelles abc-tje

A is van aardbei; heerlijk in de zomer

B is van barbecue; dat doe ik graag

C is van camping; met de caravan naar Frankrijk

D is van Danique; dat is mijn vriendin

E is van Evi; een andere vriendin

F is van Fabiënne; mijn zusje

G is van geboren; op 19-05-1999

H is van hamster; mijn

lievelingsdier

I is van ijsje; dat lust ik graag

J is van Jasper en Julian; twee

klasgenotjes en ook spelers in mijn

team

K is van korfbal; dat vind ik een leuke sport

L is van lezen; voordat ik ga slapen

M is van monopoly; dat is een leuk spel

N is van Nathalie; onze trainster

O is van Ondo; dit seizoen tweemaal van gewonnen

P is van pizza; lekker met kaas

Q is van quiz; deal-or-no-deal

R is van rekenen; mijn favoriete vak

S is van school; vijf dagen in de week

T is van trampoline; bij ons in de tuin

U is van uit spelen; we gaan meestal met

veel supporters

V is van verdedigen; daar ben ik goed in

W is van winnen; kampioen geworden met E-1

X is van xxx; kusjes

Y is van Yolanda; mijn ‘tante’

Z is van zon; heerlijk als deze schijnt

Pagina 6


Interview

Naam: Adrie de Jonge

Speler van: Luctor 1

Leuk dat je mee wilt werken aan dit interview. Vertel eens

in het kort iets over jezelf.

Nou, ik ben dus Adrie de Jonge, ik ben 25 jaar en jarig op 2 e

kerstdag, dus een kerstkindje. Mijn ouders heten Henk en Nelly,

ik heb drie oudere broers, Peter, Johnny en Herman, dus ik ben

de jongste thuis. Sinds kort ben ik verloofd met Corine en daar

ben ik ook nog steeds heel erg verliefd op. Ik werk nu drie jaar

bij Symach, eerst in Breskens, maar sinds 2 maanden zijn we

met het bedrijf naar Terneuzen verhuisd (erg relaxed!).

In mei vorig jaar heb je een eigen huis gekocht. Waar

kunnen we dat vinden en moest er veel

aan gebeuren?

Ja klopt, ik heb vorig jaar mei een huis gekocht

op ‘oud’-Othene in de Brugstraat op nummer

25. Daar moest redelijk wat aan gebeuren: ik

heb de badkamer er helemaal uitgehaald en

een nieuwe gezet, bijna al het elektrisch is

vervangen, alle inbouwkasten zijn uit de

kamers gesloopt, de kozijnen waren verrot en

moesten ook worden opgelapt en er zijn vast nog wel een aantal

dingen die ik nog vergeet. Dus daar zijn Corine en ik nu al een

jaar in aan het klussen (zo nu en dan natuurlijk ook met hulp van

ouders e.d.).

Ben je handig met klussen of heb je twee linkerhanden?

Tja, het lukt wel aardig. Ik probeer toch zoveel mogelijk zelf te

doen, ik heb natuurlijk een technische baan dus dat helpt wel

mee. Maar ik heb ook wel hulp hoor. Mijn

vader helpt wel eens mee, mijn schoonvader

is vroeger timmerman geweest dus die helpt

ook regelmatig mee; hij heeft de badkamer

betegeld. Verder heeft mijn broer zelf ook al

erg veel verbouwd, dus die kan ik altijd

raadplegen voor tips en materialen. En Corine

is ook best handig dus die doet ook veel.

Wanneer denk je erin te gaan wonen?

Uhm ja als het klaar is, maar dat gaat nog wel een paar maanden

Pagina 7


duren denk ik. Alles moet natuurlijk na mijn werk gebeuren dus

zo hard gaat het ook allemaal niet. Maar straks met de

zomervakantie hoop ik weer wat harder op te schieten en dan

hoop ik toch wel een heel eind te komen.

We hebben mooie berichten gehoord over jou en je

vriendin. Vertel eens!

Ja, wij zijn al meer dan 5 jaar samen en ik heb Corine 29 april

ten huwelijk gevraagd, waarop zijn natuurlijk ‘ Ja’ heeft gezegd.

19 mei zijn we al in ondertrouw gegaan en 9 april 2010 is de

grote dag!

Je aanzoek was erg origineel. Hoe heb je Corine gevraagd?

Het was ook echt de bedoeling dat Corine absoluut niks door had.

Dat is al heel lastig, want ze weet altijd wat er gaat gebeuren en

wat voor cadeautje ze krijgt voor haar verjaardag zonder dat ik

ook maar iets heb verteld, maar het is me toch gelukt. Ik had via

internet opblaasletters gekocht en de op de schutting gehangen,

met de vraag: Corine wil je met me trouwen?(Zie foto). Die had

ik stiekem opgehangen toen Corine in de logeerkamer aan het

verven was en toen riep ik haar en zag ze de letters hangen.

Toen ben ik natuurlijk nog even op m’n knieën gegaan en gaf ze

mij het JA-woord!

Pagina 8


Niet al je vrije tijd gaat op aan het klussen in je huis.

Vertel eens over je auto.

Nou, ik vind het wel heel leuk om aan

m’n auto te sleutelen en zoveel mogelijk

vermogen eruit te halen en hem er

natuurlijk heel mooi uit te laten zien.

Maar ja, dat kost ook veel tijd en geld

en dat gaat op het moment

voornamelijk naar het huis. Ik probeer af en toen nog wel wat te

sleutelen, maar dan moet ik er echt speciaal tijd voor nemen. Als

mijn huis klaar is heb ik er misschien weer wat meer tijd voor!

Natuurlijk moeten we het ook over de korfbal hebben.

Wanneer heb jij voor het eerst de stap in het veld gezet?

Weet je nog een beetje met wie je voornamelijk gespeeld

hebt en wie je trainers zijn geweest?

Ik ben begonnen met korfbal toen ik in groep 3 of 4 zat. Ik zat

toen bij juffrouw Addy, dat was toen nog met schoolkorfbal. Later

ging ik zelf op korfbal, want een paar vriendjes en mijn broer

Herman zaten er ook op. Ik heb sinds die tijd voornamelijk met

Ferry gespeeld en verder met mensen als Joyce Hamelink, Davy,

Jolien en Jacquelien, Hanneke van der Steen enz, enz. gespeeld.

Het team is veel gewisseld, dus het is moeilijk om hier alle namen

te noemen. Trainers waren Tonny Jonker, Afke van Dijkhuizen,

Hanny Geene en Peter natuurlijk.

Welke periode heb jij de leukste herinneringen aan?

Allerjongste jeugd, junioren of misschien senioren?

Bij de junioren was het altijd erg gezellig, toen gingen we ook

vaak na de wedstrijd nog bij elkaar film kijken enzo. Ook de

SWIFT toernooien waren altijd erg gezellig! Met z’n allen een paar

dagen op de camping. Maar bij de senioren heb ik het ook nog

steeds naar mijn zin.

Pagina 9


Wel eens iets heel geks, leuks of bijzonders meegemaakt

op het korfbalveld wat je niet snel vergeet?

Twee keer kampioen worden op het veld en in de zaal, in één jaar

tijd. En verder ja, hoe zullen we het noemen,

mijn iets minder geslaagde grapje richting Pieter

Kousemaker afgelopen maand. Waarbij ik Pieter

tijdens het partijtje langs achteren onderuit

haalde omdat hij mij dik voorbij was gelopen en

zou gaan scoren. Hij kwam verkeerd terecht en

scheurde hierbij zijn enkelband…

Van al je ploeggenoten trek je vooral op met Lisanne (op

zaterdag) en Pieter, ook buiten de korfbal. Een reden voor

jou om het spelletje te blijven spelen of maakt de

samenstelling van de ploeg voor jou niet uit?

Ja, ik vind het wel belangrijk dat er toch mensen zijn waarmee ik

het goed kan vinden en mee kan optrekken tijdens trainingen en

voor en na de wedstrijden. Dat maakt het een stuk gezelliger.

Gelukkig hebben we inderdaad ook een gezellig team!

In je team zitten best wat mensen met dezelfde

geloofsovertuiging als jij. Schept dat een band?

Dat denk ik wel ja, het maakt het wel makkelijker om over

sommige dingen te praten. Het is toch goed om te weten dat er

mensen in het team zijn die hetzelfde denken over dingen als het

geloof enzo.

Hoe ervaar jij het dat er momenteel niet veel wedstrijden

gewonnen worden, kun je daar van balen? Vind jij dat er

dingen moeten veranderen of is het gewoon weer een

kwestie van tijd en knokken om er weer bovenop te

komen?

Ja, daar kan ik zeker wel van balen maar dat is vaak ook weer zo

over hoor. Ik denk niet dat er wat moet veranderen, het is

gewoon een kwestie van knokken. Het was meer dat het team

veranderde door dat een aantal spelers stopte en we tegelijk 3 e

klasse gingen spelen, wat toch boven ons niveau was. Maar ik

ben er van overtuigd dat we met ons team van nu volgend jaar

weer gewoon onze wedstrijden kunnen gaan winnen!

Pagina 10


We komen jou niet tegen als scheidsrechter of

trainer. Lijkt je dat niets of heb je er geen tijd voor?

Nee, het lijkt me eerlijk gezegd niet echt leuk en nu heb ik

er inderdaad ook geen tijd voor. Ik denk dat ik dat ook wel

nooit zal gaan doen, zoiets is niks voor mij.

Heb je nog andere hobby’s behalve korfballen en je

auto?

Kolonisten van Catan spelen... En beetje op de computer

pokeren en forummen.

Welke auto zou je graag nog eens in rijden?

Dat is nou wel een lastig vraag; ik vind zoveel auto’s leuk

en mooi. Ik vind snelle Italiaanse wagens helemaal te gek.

Een Lancia Delta S4 is toch wel de auto waar ik eens mee zou

willen rijden. Dat is een oude legendarische rally auto met

ongeveer 500 PK, 0-100km/per uur in 2,3 seconden.

Favoriete vakantiebestemming?

Een favoriete vakantie bestemming heb ik niet echt, maar Zuid-

Frankrijk is me wel heel goed bevallen, dus daar gaan we zeker

nog een paar keer naar toe.

We hopen dat we jou nog jaaaaren kunnen bewonderen

tijdens een wedstrijd. Gaat dat gebeuren denk je?

Ja dat denk ik wel. Zolang ik het spelletje nog leuk vind blijf ik

zeker nog korfballen! En het is natuurlijk ook nog goed voor de

conditie.

Pagina 11


Pagina 12


Surprise…!

Voor degenen die nieuwsgierig zijn geworden over de inhoud van

de mysterieuze ‘coke’-doos die ik voor mijn

verjaardag van de A’s heb gehad, volgt

hier een kort verslag:

Bereidingswijze:

Ingrediënten:

1 kartonnen doos

180 enveloppen

200 gr bloem

2,4 kg munten

3 m 2 bakpapier

2 m touw

1 m tape

- Neem 10 enveloppen en vul deze met wat muntjes.

- Plak deze enveloppen vervolgens met voldoende tape stevig

aan elkaar.

- Neem 0,25 m 2 bakpapier en bestrooi deze met wat bloem.

- Pak vervolgens het setje enveloppen in het bakpapier in en

strik een stevig touw goed rond het setje.

- Herhaal dit een flink aantal keer, zodat je voldoende setjes

hebt om een doos mee te kunnen vullen.

Resultaten:

Eenmaal uitgepakt door de jarige ontstaan de volgende

resultaten:

- Heel wat afval en troep

- 123 x € 1ct

- 145 x € 2ct

- 330 x € 5ct

- 50 x € 10ct

Pagina 13

- 20 x € 20ct

- 1 x € 50ct

- 1 x € 1,-

- 3 x € 2,-

A’s, super bedankt voor het leuke cadeau!

© Martijn


Sudoko *

Voor een sudoko gelden de volgende regels:

- Horizontaal moeten alle cijfers (1 t/m 9) ingevuld worden

- Verticaal moeten alle cijfers (1 t/m 9) ingevuld worden

- In elk omrand vak (9x9) moeten alle cijfers ingevuld worden

- Elk cijfer mag dus zowel horizontaal als verticaal als in een

omrand vak slechts één keer voorkomen.

Veel SUCCES!

6 4 5 9 1 7

7 4 2 1 8 5

9 5 3 6 4

9 7 6 2 4 5

Pagina 14

3

3 5 8 1

5 1 4 7 3 9

6 9 5 7 1

1 6 5

De oplossing van de puzzel in de vorige LucRaak was:

VELDCOMPETITIE


Pagina 15


Afsluiting korfbalseizoen

(door de AC)

Dat de activiteiten van de

Activiteiten Commissie

steeds drukker worden,

wisten we als organisatoren

al, maar onze laatste

spande toch echt wel de

kroon. Aan het begin van

het seizoen besloten we om

weer eens een fietstocht te

organiseren met als

afsluiting een barbecue.

Leuk idee vonden wij, maar

vond de rest van de vereniging dit ook. Half april gingen de

uitnodigingen de deur uit en nu maar wachten……… Het duurde

even voordat de eerste opgaven binnen kwamen, maar daarna

ging het ook wel hard. We hadden zelf gedacht dat er zo’n 50 of

misschien wel 60 mensen zouden meefietsen. Dit werden er iets

meer. 100 mensen( en kinderen )die mee fietsten en 115 mensen

(en kinderen) voor de barbecue. Toen we gingen tellen hadden

we van de AC wel zoiets van “oeps”, maar gelijk ook, “wat leuk”.

Dit vergde wel een iets andere aanpak en

dus werd er nog van alles geregeld. Een

tent (en wat achter de hand voor het

geval dat), biertapinstallatie, extra drank

inslaan en niet te vergeten de slager.

Maandag 1 juni (2 e Pinksterdag) was het

dan zover. De weergoden waren ons

goed gestemd, want er schenen wel meer

dan 7 zonnen. Om 10 uur ’s morgens

werd alles al klaar gezet; terras, tent en

de biertap natuurlijk. Om half 1 kwamen

de eersten al aanfietsten, het werd een

drukte van jewelste en na de uitleg van

Eric Jan werd de eerste groep om klokslag 1 uur weggestuurd,

daarna zou iedere 10 minuten een groep vertrekken. We fietsten

vanaf de korfbal richting Driewegen, via het ziekenhuis reden we

verder langs de Kraaghof richting Zaamslag. Lekker een windje

en wat was het warm. Net voor Zaamslag sloegen we rechtsaf de

Pagina 16


polder in. Na een paar vragen te hebben beantwoord reden we

weer lekker verder en na een paar honderd meter hadden we al

onze eerste stop. Erwin stond klaar met heerlijk koud drinken en

een snoepje.

Na deze heerlijke verfrissing

reden we weer verder. We

kwamen langs

polderweggetjes die we nog

niet eerder gezien hadden,

maar wel prachtig waren en

leuk om te zien. Af en toe

moesten we een vraag

beantwoorden. Iedereen was

lekker gezellig aan het

kletsen, af en toe verloor iemand iets (fietsmandje, zonnebril of

nog erger de ROUTE), maar al fietsende kwamen we al uit in

Axel. Daar stond Wilco aan de kant van de weg met een lekkere

appel. Vanaf Axel kon je via een lange of een korte route richting

Schapenbout. Dit was een lekkere stop. Ten eerste stond Peter

hier met chips en ten tweede was hier een speeltuin, waar jong

en oud zich konden uitleven op de wip en schommel. Ook hingen

hier lekkere kersen aan een boom, die iedereen wel eens wilde

proeven.

Via Spui en weer langs Driewegen kwamen we moe maar voldaan

weer terug bij de kantine. Daar

stond het bier, de wijn en

frisdrank koud en konden we

gelijk aanvallen, wat dus ook

gebeurde. De bezemwagen is

gelukkig niet uit moeten

rukken, al had een enkeling

toch pech met zijn fiets maar

dat werd ter plekke opgelost.

Deel 1 van deze dag was dus al

een succes.

Iedereen zat lekker op het terras wat te drinken toen de slager

eraan kwam. De barbeques werden aangestoken en de mannen

konden aan de slag. Het was een drukte van belang bij de sauzen

en salades (die er heerlijk uitzagen) en toen de eerste

hamburgers klaar waren, kon iedereen aanvallen. Er was voor

ieder wat wils. Hamburger, sate, worst en suflaki. Nog een

bedankje bij deze voor de slager, want iedereen was het erover

Pagina 17


een, dat het eten geweldig goed was. De drank vloeide goed en

iedereen had het enorm naar zijn zin. Om een uur of half 7

gingen de eersten al weer op huis aan en om 8 uur was alles wat

kinderen had toch wel al vertrokken.

Wij van de Ac vonden het

een geweldige dag. Het weer

was echt heel goed, iedereen

genoot tijdens de fietstocht

en tijdens de barbecue

konden de ouders lekker eten

en praten, terwijl alle

kinderen op het veld

speelden, wat willen we nog

meer.

We zijn ook heel blij dat iedereen zo enthousiast is bij alles wat

we organiseren. We zijn aan het begin van het jaar met een hele

nieuwe AC begonnen en dan weet je nog niet wat je kan

verwachten. Maar bij alles wat we deden zaten we VOL. De

filmavond aan het begin van het seizoen (weten jullie dat toch

nog) was erg leuk en druk. De Kerstmiddag was ook gezellig druk

(lekker knutselen en wafels eten). Daarna was er de Culinaire

Avond, UITVERKOCHT. De Bonte Avond, de kantine was echt te

klein. En Last But Not

Least , de Fietstocht

met barbecue. Erg

leuk is dat niet alleen

de leden, maar ook

de ouders van onze

leden zich steeds

enthousiast opgeven.

Hopelijk kunnen we

dit alles volgend jaar

evenaren, maar met

jullie enthousiasme

moet dat zeker

lukken. Bedankt voor

jullie opkomst en tot volgend seizoen.

De AC; Eric Jan, Erwin, Wilco, Caroline, Ivanka, Sabina en

Nathalie

Pagina 18


Pagina 19


Lieve C’s,

Ik wil jullie heel erg bedanken voor al die lieve kaartjes, woorden,

mooie rozen en bonnen die ik van jullie heb gehad tijdens de

laatste training.

Dit had ik zeker niet verwacht en ik moet zeggen dat het me echt

goed gedaan heeft om zoveel waardering van jullie te krijgen!!

Gelukkig blijven Petra en Marion nog actief bij jullie, dus voor het

komend seizoen gaat dat helemaal goed komen!!

Petra, ook jij bedankt voor de leuke samenwerking en natuurlijk

gaan jullie me nog steeds terugzien op het korfbalveld en zal ik

jullie blijven volgen.

Ik wens jullie nog heel veel korfbalplezier toe. Maak er samen iets

moois van!!

Bedankt voor alles.

Veel liefs,

Marjolein

Pagina 20


World Games 2009

Van 16 tot 27 juli worden de World Games gehouden in Kaohsiung,

Chinese Taipei. De World Games is bedoeld voor de sporten die niet

binnen de Olympische Spelen vallen. Het evenement biedt een grote

diversiteit aan spectaculaire sporten. Ook korfbal is hier één van. In 2005

wist de Nederlandse Korfbalselectie goud binnen te halen, door in de finale

België te verslaan.

Bondscoach Jan Sjouke van den Bos selecteerde de volgende spelers en

speelsters:

Dames Heren

Henriët Brandsma Dalto/DSB Bank Tim Bakker Koog Zaandijk

Kim Cocu Koog Zaandijk Casper Boom DOS'46

Roxanna Detering Koog Zaandijk Gerald van Dijk Nic./Alfa-college

Bregtje van Dongelen TOP/Wereldtickets.nl André Kuipers DOS'46

Mirjam Maltha Fortuna/Tempus Jos Roseboom Dalto/DSB Bank

Eva Sprangers Dalto/DSB Bank Leon Simons PKC/LukassenBoer

Suzanne Struik PKC/LukassenBoer Rick Voorneveld Koog Zaandijk

Het Nederlands korfbalteam is al druk bezig met de voorbereidingen voor dit internationale

topsportevenement. Het korfbalgedeelte van de World Games vindt plaats van 17 t/m 21 juli.

Ter voorbereiding speelt het Nederlands team nog een aantal oefenwedstrijden:

Woensdag 10 juni: KV Tilburg - Nederlands team

Woensdag 17 juni: SKF - Nederlands team

Zaterdag 27 juni: Zeeuws team - Nederlands team

Resultaten voorgaande oefenwedstrijden:

6 mei: Koog Zaandijk - Nederlands team 21 - 28

13 mei: DVO - Nederlands team 9 - 25

27 mei: Fortuna/Tempus - Nederlands team 12 - 26

3 juni: Fries regioteam - Nederlands team 18 – 22

10 juni: KV Tilburg - Nederlands team 10 – 23

Het programma van de World Games 2009

Er zullen 8 landen deelnemen aan het Korfbaltoernooi. De deelnemende landen zullen verdeeld worden

over twee poules van vier. Nederland zal het in de poulewedstrijden opnemen tegen Australië, Tsjechië

en Rusland.

Poule A Poule B

Australië België

Tsjechië Chinese Taipei

Nederland Groot-Britannië

Rusland Portugal

Poulewedstrijden Nederlands team:

Pagina 21


Datum Wedstrijd Tijd

Vrijdag 17 juli Nederland - Rusland 17:25 uur

Zaterdag 18 juli Tsjechië - Nederland 17:25 uur

Zondag 19 juli Nederland - Australië 13:45 uur

Schema van de kruisfinales en finaledag:

Maandag 20 juli

Tijdstip Team Team Wedstrijd

13:45 B3 A4 13

15:35 B4 A3 14

17:25 B1 A2 15

19:15 B2 A1 16

Dinsdag 21 juli

Tijdstip Team Team Wedstrijd

12:30 Verliezer 13 Verliezer 14 7e/8e plaats

14:30 Winnaar 13 Winnaar 14 5e/6e plaats

16:30 Verliezer 15 Verliezer 16 Strijd om brons

18:30 Winnaar 15 Winnaar 16 Finale

Meer informatie over de World Games is te lezen op

www.knkv.nl onder de kop ‘Evenementen’.

Pagina 22


The A-team rukt uit

Door S. Jansen & H. Verlinde BBC News

Het door Lizeth ingeslagen randsoen zorgde ervoor dat Wij

(Sander en Hans) , zelfs al kwamen we voor een week vast in een

sneeuwstorm, niet konden verhongeren. Een uur eerder dan

gepland en dan de rest vertrokken we richting het Mekka van

Limburg.

Onze reisleider stond met een opvallend geel autootje op ons te

wachten. De reis was goed en voorspoedig verlopen.

Na het passeren van de slagboom kon er niets meer fout gaan..

of toch!.. nog even terug om Sander z’n telefoon van de parking

te rapen en het avontuur kon beginnen…

Na een smalle weg met lage snelheidsremmers van nog geen

meter hoog wisten wij ons een weg te banen richting het

voorspelde *****huisje. (Nee, de sterretjes duiden geen 5

sterren aan, maar slechts de PIEP voorafgaande aan ‘huisje’).

Met gevaar voor eigen leven trotseerden wij het pad met

gevaarlijke eenden, ganzen, zwanen en Martijn.

En plots…uit het niets dook daar ons huisje op. Er heerste

blijdschap in de auto waarna de eerste glazen klonken. Een

schitterend optrekje met een privé vijver waarin zelfs geen vissen

mochten komen (er stond speciaal een bord: Vissen Verboden).

Met 3 slaapkamers boven en een ruime slaapkamer voor het

ouderlijk toezicht beneden. Wij hebben snel onze inheemse

gassen los gelaten en ons territorium afgezet. Met de korte blik

op het huisje achter de rug, was het tijd om de auto uit te laden.

Grote dozen eten en enkele sporttassen met kleren werden

doorgegeven tot de deur waarna ze naar binnen gegooid werden.

Toen Hans alvast een pak Wc-papier vanaf de auto naar de

woning wierp kwam de ‘Ronaldo’ in Martijn naar boven en kopte

hij zijn bril krom.

Martijn lied zich na herstel van zijn hersenschudding wederom

van zijn beste kant zien en begon pannenkoeken te bakken. Toen

de heerlijke aroma’s van versgebakken pannenkoeken ons optilde

uit de bank ging de deurbel. Alsof ze het wisten stond daar de

Pagina 23


est van het Team die met evenveel spullen als wij (alleen dan

p.p.) bepakt en bezakt aankwamen.

Na het eten van de heerlijke boterkoeken van Martijn zat

iedereen uitgeteld op de bank.

Een ontzettend harde scheet van M.K. onderbrak de stilte en

zette aan tot een gezellige avond waarin iedereen zich thuis kon

voelen. Spelletjes als ‘Wie ben ik’, ‘De Nachtwacht’ en ‘Aleen

antwoorden met JA of NEE’ konden niet ontbreken.

De vrouwen waren gaan shoppen en kuren en de heren zouden

op hun beurt een bezoek brengen aan de welbekende Hertog Jan

Brouwerij, echter de rondleiding door de brouwerij was vol

waardoor het plan voor ons in het water viel. (dat ‘water’ komen

we zo op terug.) Gelukkig was ons huisje van alle gemakken

voorzien en konden wij ons terugtrekken in de jacuzzi. En als het

even meezat kwamen er zelfs bubbeltjes. (gna gna).

Om niet lui te worden tijdens het weekend gingen we een stuk

hardlopen in de omgeving. We liepen door het donkere woud en

langs het heldere, fonkelende water. Toen we bij terugkomst

bezweet neerploften in de sofa’s begon de ellende. De televisie

kon niet aan… de lampen deden het niet.. de vaatwasser snakte

naar adem en uit de kraan kwam geen druppel water. Even

schoot het beeld door ons hoofd dat we waren omsingeld door de

Duitsers en dat ze ons wilden uithongeren tot de vooraad van

Lizeth op was. Voordat onze gedachten door de

uitdrogingsverschijnselen nog verder op hol konden slaan kwam

Marinka vanaf de receptie met de verlossende woorden, over een

uurtje of 3 is er weer water. Gelukkig…maar 3 uur.. WÁÁÁT 3

UUR!! Dan maar afkoelen in het tropisch zwemparadijs op het

park. Helaas bleek ook hier geen water aanwezig.

Een wederom gezellige avond zonder televisie met ouderwetse

spelletjes bij kaarslicht was het gevolg. We kunnen al met al

trugkieken op een geslaagd weekend!!

Pagina 24


Knegseltoernooi 2009

Net als vorig jaar vetrokken de junioren ook dit jaar weer vroeg

op de dag richting Knegsel.

Ditmaal met als doel het behalen

van de 1 e plaats (vorig jaar 2 e ).

Een aantal vaste waarden uit het

team ontbraken, maar dat mocht

de pret niet drukken. In

tegendeel, ondanks de regen die

ons bijna de hele dag boven het

hoofd hing, had iedereen het naar

z’n zin.

Al hoewel het leek of we ruim op tijd

zouden zijn, werd het allemaal toch iets

krapper dan gedacht. We hadden ons

schoenen amper aan toen we het veld in

mochten voor onze eerste wedstrijd. Deze

werd gespeeld tegen Koveni uit

Nieuwegein. Het leek of we het dit jaar

zwaarder zouden krijgen, want binnen de

kortste keren

keken we tegen

een grote achterstand aan. Gelukkig

was er nog tijd genoeg om te spelen en

ons terug te knokken in de wedstrijd.

Dit gebeurde dan ook. Uiteindelijk

gingen we met een 5-5 eindstand en

gemengde gevoelens van het veld.

Vorig jaar immers verloren we de eerste

ronde, en wisten we uiteindelijk toch tot

de finale te komen. Een vooruitgang dus t.o.v. vorig jaar.

Opnieuw hadden we kans onze spullen

veilig en droog onder een groot zeil te

leggen, maar toen het regenen overging

in gieten, werd er op het verstandige

idee gekomen om de spullen in de grote

tent te leggen. Zo gezegd, zo gedaan…

Pagina 25


Ook onze tweede wedstrijd speelden

we in de stromende regen. Het veld

begon zo langzamerhand een

zwembad te worden, maar dat mocht

de pret niet drukken. Helios uit

Castricum was de tegenstander. De

Noord-Hollanders speelden goed, maar

we waren zeker niet kansloos. Zeker

Matthijs speelde zijn tegenstander

telkens op dezelfde manier uit. Een

gelijk opgaande wedstrijd eindigde

helaas in een nipte nederlaag. 3-2

voor Helios.

Tussen ronde vier en zeven, de

rondes die wij speelden, mocht

Martijn nog twee wedstrijden

fluiten. Eentje in een c-klasse en

eentje bij de meisjes B-jeugd, een

korfbalvorm die je in Zeeland niet

ziet. De regels zijn hetzelfde, alleen

iedereen mag iedereen verdedigen.

Een rare gewaarwording…

De laatste poulewedstrijd moest

gewonnen worden om nog een kans

te maken op een finaleplek. We

speelden tegen DOT uit Oss. Een

‘bierteam’ dat duidelijk de indruk

gaf niet echt om de uitslag te geven.

We wisten maar niet tot score te

komen, totdat Sander het op zijn

heupen kreeg. Binnen enkele

minuten wist hij tweemaal te

scoren. Omdat DOT het scoren maar

niet voor elkaar kreeg leek er lange

tijd geen vuiltje aan de lucht. Toch wisten de Brabanders terug te

komen tot 2-1, maar daar bleef het bij.

Pagina 26


Afwachten maar op de uitslag van de

andere wedstrijd in de poule. Het kon

raar lopen, door onze winst hadden we

als eerste kunnen eindigen, maar een

derde plaats behoorde ook tot de

mogelijkheden. Helios won dik van

Koveni, waardoor wij als tweede

eindigden en het in de finale op

mochten nemen tegen opnieuw Helios.

Eerst restte ons niets anders dan twee

en een half uur te wachten tot we de finale konden spelen. Het

was nog steeds aan het regenen, waardoor we dus het grootste

deel van deze tijd doorbrachten in de grote tent. Met een hapje

en een drankje konden we dan na lang wachten toch het veld in

om een sportieve revanche te nemen op Helios…

Wat wel vreemd was; de scheidsrechter voor de finale stond

vooraf al vast. Laat dit nou net de coach van Helios zijn…

Anderzijds stond bij de verliezerfinale (Koveni – DOT) een

scheidsrechter van Koveni binnen de lijnen…

Onze leidsman kreeg het helaas toch voor elkaar om

vooroordelen te bevestigen. Een zuiver doelpunt van Matthijs

werd afgekeurd, terwijl aan de andere kant wel erg makkelijk een

stip werd gegeven. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een

gelijke stand (3-3). Volgens informatie van Helios werd de finale

op doelsaldo beslist, weer iets vreemds. De scheidsrechter ging

hier natuurlijk in mee. Wij vertrouwden het boeltje niet en bij

navraag bleek dat er strafworpen genomen moesten worden ter

beslissing. Helios was al aan het feesten toen wij het hen

kwamen melden.

In de strafworpenserie waren we superieur. In een serie van 8

waren we na 5 strafworpen al klaar (5-1). Helios slaagde er maar

niet in de bal in de korf te mikken. Met slechts één overwinning in

reguliere speeltijd hebben we dus toch de 1 e plaats bemachtigd!

Na het toernooi nog even langs onze stamkroeg om daar een

lekker hapje te eten, (geen gehaktbal dit maal ), om vervolgens

huiswaarts te keren. Tot slot werd een tussenstop gemaakt bij

MC Donalds voor een heerlijk ijsje. Rest nog Priscilla en Karlijn

hartelijk te bedanken voor de bijdrage aan de gezellige dag.

Pagina 27


Pagina 28


Dubbelschieten 2009

Ook dit jaar werd er weer een dubbelschiettoernooi

georganiseerd tijdens de laatste training. Helaas waren er nogal

wat afmeldingen en ook het weer was niet super, maar gelukkig

konden we nog 3 poules van ieder 3 koppels maken.

Eline en Marjolein waren aanwezig om de titel te verdedigen,

maar helaas werd verloren van Willy en Davy, waardoor dat al

niet meer kon.

Willy en Davy waren niet te stuiten en moesten het in de

finalepoule opnemen tegen Wietse & Lisanne en Peter & Adrie.

Peter & Adrie verloren in deze finalepoule, waardoor de eindstrijd

ging tussen Wietse & Lisanne en Willy & Davy. De wind speelde

deze avond voor veel mensen parten, maar niet iedereen leek

daar last van te hebben.

Een finale die wel leuk was om

naar te kijken maar nooit echt

spannend is geweest, eindigde

dan ook in een ruime

overwinning voor vader en

zoon. Willy was helemaal in

zijn nopjes, want dit was zijn

allereerste overwinning van het

dubbelschiettoernooi.

Een mooie snoepmedaille werd

uitgereikt aan zowel de

winnaars als de verliezers.

Nog een woord van dank aan

Hanny die de tijdwaarneming

in goede banen heeft geleidt

en natuurlijk aan iedereen die

aanwezig was.

Graag tot volgend jaar!

Pagina 29


Pagina 30


Wedstrijdverslagen

A’s sluiten seizoen met kampioenschap af!

Zoals reeds in de vorige LucRaak aangegeven, waren de junioren

van Luctor het seizoen sterk begonnen. Met een klinkende

overwinning op Seolto (13–5), werd een goede basis voor het

kampioenschap gelegd.

Ook de twee daarop volgende thuis-

wedstrijden werden tot een goed einde

gebracht. Swift en Stormvogels werden

onder toeziend oog van het publiek met

respectievelijk 8-5 en 9-5 verslagen. De

speler die in de wedstrijd tegen Swift

duidelijk voor het meeste spektakel

zorgde was Hans. Hij kreeg maar liefst

vier verre afstandsschoten om zijn oren,

maar daar liet hij het zeker niet bij zitten.

Met een schot, een doorloper en twee

kleine kansjes maakte Hans er zelf ook

vier!

Een week later mochten we opnieuw tegen

Stormvogels. Ditmaal in Oost-Kapelle, en

zoals altijd waaide het daar ook nu

behoorlijk. Bij winst konden we, net als in het

najaar van 2007, na vier ronden al kampioen

worden. Regen en een koude wind maakt het

spel moeilijk. Dit resulteerde in een schamele

2-2 (1-1 bij rust). Achteraf gezien moesten

we heel tevreden zijn met het behaalde punt.

Helaas was dit punt niet genoeg om het

kampioenschap op zak te hebben.

Een week later mochten we opnieuw een poging wagen een gooi

te doen naar de titel. Ditmaal kwam Seolto op bezoek. Op basis

van de eerste wedstrijd van het seizoen zou dit geen probleem op

moeten leveren, en zo leek het in het begin van de wedstrijd ook

te gaan worden. Maar na een 4-0 voorsprong verslapte de

aandacht en wist Seolto het spannend te maken. Na 7-7 kwamen

we weer bij de les en bouwden de voorsprong verder uit. Met een

15-11 stand was dan toch het kampioenschap binnen.

Doelpunten in deze wedstrijd kwamen van Hans (wéér 4!),

Martijn en Anniek 3, Sander 2, Marinka, Mireille en Jentl 1.

Pagina 31


Na de

wedstrijd was het tijd voor de

foto, maar natuurlijk ook voor taart en champagne!

Het werd gezellig gemaakt in de kantine, maar ondertussen werd

ook de kleedkamer in gereedheid gebracht. Ook de vrijdag ervoor

namelijk waren de juniorenheren er vast van overtuigd dat er van

Seolto gewonnen moest kunnen worden,

want er werden flinke voor-bereidingen

getroffen. “Kampioen worden in het laatste

seizoen dat we in deze samenstelling

spelen móet toch op een bijzondere manier

gevierd worden” was het motto. Er werd

een zwembad in gereedheid gebracht en

ook de tuinslangen werden aangekoppeld. Althans, dat was de

bedoeling… Maar ja, dan moet je wel een passend koppelstukje

hebben… Gelukkig kwam Piet langs voor de dagelijkse

routinecontrole, want voor techniek moet je

tegenwoordig niet bij de jeugd zijn…

Nadat alles geïnstalleerd en aan-

gesloten was kon het feest beginnen.

Ondanks dat de wedstrijd vroeg

gespeeld werd, werd er tot in de late

uurtjes doorgebadderd…

Twee weken later sloten de junioren,

gecoacht door Piet, het seizoen

ongeslagen af door met 9-7 van Swift

(A2?) te winnen.

Pagina 32


Luctor C2 – Stormvogels C1

De laatste wedstrijd van het seizoen. Twee dames, Karlijn en

Talitha, hadden er net een wedstrijd op zitten met C1 en gingen

meteen weer van start bij C2.

We begonnen een beetje moeizaam, vooral in de aanval.

Stormvogels speelden het beter waardoor we te snel op

achterstand kwamen. Gelukkig scoorde Britte het eerste doelpunt

voor ons zodat de nul verdween op mijn lijstje.

C1 en C2 trainen samen en dat was vandaag duidelijk te zien.

Evenals de wedstrijd hiervoor van C1 werd nu ook weer steeds

maar op de doorloopbal gespeeld en vergaten we gewoon dat we

spelers hebben die best goed kunnen schieten. Dan moet je ook

niet zo moeilijk doen!! Bal aanspelen en knallen!! Is wel een

beetje eentonig om dat van de kant steeds te moeten roepen,

maar daar komen toch zeker kansen uit omdat de verdediging de

ruimte geeft om te kunnen schieten. Gelukkig, het gebeurt......

Talitha schiet, loopt achter haar bal aan,

krijgt hem terug en scoort met een klein

kansje het tweede doelpunt voor Luctor.

Stormvogels had tussendoor ook nog

een stip gekregen maar miste zodat de

ruststand 2-3 was.

Geen achterstand die niet

rechtgetrokken kon worden. We

moesten dan wel de tweede helft

agressiever spelen. En dat gebeurde. Storen bij het uitverdedigen

zodat de bal weer terug in bezit kwam. Hard werken, voor de

spanning eens de bal in de handen van de tegenstander gooien.

kansjes creëren, meer schieten, maar ondanks verwoede

pogingen te scoren lukte dit niet. Jammer, want Stormvogels was

de tweede helft ook een beetje ingezakt. Het werd

warm op het veld. Eén van onze dames deed even

een oogje dicht (te lang) en hielp de tegenstander

aan de 2-4 voorsprong. En dan eindelijk in de laatste

seconde weet Esmaye met een klein kansje de bal in

de korf te werken. Helaas te laat om een gelijk spel

er uit te slepen zodat deze wedstrijd in 3-4 eindigde. Doordat

niemand van C1 gebleven was speelden Karlijn en Talitha ook nu

de gehele wedstrijd. Helemaal uitgeblust vielen zij na de

wedstrijd in de schaduw op het gras voor de (snelle) nababbel.

Die zullen een rustig weekend hebben!!

Pagina 33


KAMPIOEN!!!!!KAMPIOEN!!!!!KAMPIOEN!!!!!KAMPIOEN!!!!!

Zaterdag 6 juni was de grote dag. We

speelden onze laatste wedstrijd van het

seizoen. We waren al kampioen, omdat

we zelfs bij verlies nog gelijk zouden staan

met de ploeg onder ons. Maar het leukst

is het natuurlijk als we alleen kampioen

zouden worden.

Met negen auto’s vol met supporters en

spelers vertrokken we om 8 uur richting

Blauw Wit. Iedereen in het oranje en in opperbeste stemming, dit

kon toch niet meer fout gaan.

We begonnen de wedstrijd nogal slapjes en waren stuk voor stuk

nog niet uitgeslapen. We waren wel iets beter dan de

tegenstander, maar konden nog niet onze stempel op de

wedstrijd drukken. Eindelijk wist Sirma een mooie doorloopbal te

scoren op aangeven van Merijn, gelukkig 0-1. We bleven

aanvallen, maar ook Blauw Wit had een aantal enorme kansen,

we kwamen dus goed weg steeds. Net voor het wisselen van de

vakken wist Merijn nog een schotje te scoren

en kwamen we op een 0-2 voorsprong.

Toen ging het even fout, de verdediging was

echt nog niet wakker en Blauw Wit wist een

2-0 achterstand om te buigen in een 3-2

voorsprong. Daar gingen we dus met ons

Oranjelegioen aan de kant. Dit konden we niet

laten gebeuren, we moesten laten zien dat we

een terechte kampioen zijn.

De tweede helft zag ik weer wat ik al meer heb gezien dit laatste

jaar. Een felheid en een wil om te winnen (we waren eindelijk

wakker). Het eerste aanvalsvak speelde goed en kreeg enorm

veel kansen, maar hij wilde er niet in. Net weer voor het wisselen

van de vakken scoorde Evi een mooie doorloopbal aangegeven

door Sirma. Weer een beetje adem voor iedereen aan de kant,

want met een 3-3 stand zouden we ook alleen kampioen zijn.

Het laatste aanvalsvak kreeg vleugels en ook weer enorm veel

kansen, de tegenpartij kwam niet meer aan aanvallen toe, want

Pagina 34


als de bal al bij het andere vak

kwam, werd die gelijk weer

onderschept (goed gedaan).

Jasper en Estelle speelden veel

samen en vergaten af en toe dat

Martijn en Danique ook in het

vak stonden. Martijn stond een

keer zo

vrij dat

zelfs zijn

tegenstander hem niet kon vinden. Dat

Danique wel kan scoren is wel gebleken in

de laatste minuten, want Estelle gaf een

mooie doorloopbal aan op Danique en dus

was het ineens 3-4, wat een feest. Daarna

wist Danique nog 2 keer de korf te vinden,

1 keer toen ze de bal onderschepte en

gelijk schoot en nog een doorloopbal op

aangeven van Estelle. Martijn zijn schotje

draaide helaas uit de korf. Bij het affluiten van de scheidsrechter

stond er dus 3-6 op het uitslagenbord en waren we denk ik de

terechte kampioenen.

De spelers stonden allemaal te juichen en alle meegereisde

supporters kwamen het veld oprennen om mee te feesten en te

zingen. Hierna hebben de dames nog lekker gedouched met hun

kleren aan en konden we weer terug naar Terneuzen om daar

verder te feesten.

In de kantine van Luctor hebben we champagne gedronken en

taart gegeten (een mooie met een teamfoto erop) , we kregen

nog snoep en chips en als klap op de vuurpijl kregen we nog een

handdoek met onze eigen naam erop, en aan de andere kant E1

KAMPIOEN 2009. Wat een verrassing.

Pagina 35


Jongens en meisjes jullie hebben het heel goed gedaan het

afgelopen jaar en

enorm veel

geleerd. Ik hoop

dat jullie nog lang

korfballen en er

heel veel plezier in

blijven houden.

Volgend seizoen

gaan we er weer

lekker tegenaan,

maar de komende

weken gaan we

vooral genieten

van ons kampioenschap

en de

vriendschappen die

ontstaan zijn dit

seizoen.

Puzzel

Wie drinkt er melk ?

Pagina 36


Kleurplaat

Pagina 37


Nieuws

Een korfbalveld voor Jeroen Briefjes

Overal in Nederland liggen trapveldjes voor de voetballers. Alleen

in Westerwatering (gemeente Zaandstad) ligt een

kunstgrasschietveld voor korfballers. E-jeugdspeler Jeroen

Briefjes van Koog Zaandijk vond dat in zijn stad niet alleen

voetbalveldjes mochten zijn. Hij schreef een brief naar de

gemeente Zaandstad en haalde handtekeningen op. Hij had

succes. Het korfbalveldje wordt op 22 juni om 19.00u geopend

door de wijkwethouder.

Schotklok komend seizoen

(29-06-2009)

Per abuis is in de nieuwsbrief een foutje geslopen bij de

verslaggeving over de schotklok. In het komende seizoen zal de

schotklok voor het eerst worden gebruikt in de reserve

Hoofdklasse, de Overgangsklasse en de Hoofdklasse A-jeugd en

niet zoals vermeld in de nieuwsbrief in de reserve

Overgangsklasse.

Het jaar erop zal de schotklok in de eerste klasse worden

ingevoerd.

Auteur: esther.van.der.heijden

Ook Zeeuwen niet opgewassen tegen Oranje

(28-06-2009)

Op zaterdag 27 juni speelde Oranje tegen een Zeeuws team in

sporthal Voorborch (Middelburg). Nederland won met 24-16.

Suzanne Struik kreeg rust en speelde niet, vanwege een lichte

blessure. De start van de selectie van Van den Bos was

moeizaam, de Zeeuwen konden tot 8-6 in het voetspoor van

Oranje blijven. Daarna kon de selectie afstand nemen. Tim

Bakker schoot erg zuiver van afstand, Léon Simons had weer een

geweldige dag en Gerald van Dijk maakte een aantal weergaloze

ballen. Het in groten getale opgekomen publiek in de Voorborch

kon genieten, alsook de jeugd van Swift die een clinic van Oranje

volgde. De selectie krijgt nu een week rust. Op 7 juli vertrekt de

selectie naar Taiwan. De fans kunnen vanaf 11.00 uur de spelers

en speelster uitzwaaien, rond 12.00 uur checkt de selectie in. Het

korfbalgedeelte van de World Games vindt van 17 tot 21 juli

plaats in Kaohsiung (Taiwan).

Auteur: Ronald van der Spiegel

Pagina 38


Wist u dat…??

• De Junioren in maart een weekendje weg

geweest zijn?

• zij het daar erg naar hun zin gehad hebben?

• Hans daar soms stil valt op vervelende plaatsen?

• hij bijna een slagboom op zijn dak kreeg?

• dit niet eens zijn eigen dak was?

• hij daar ook zonder stroom teletekst kan kijken?

• je hier meer over kunt lezen in deze LucRaak?

• 21 mei het Swifttoernooi weer plaats vond?

• ook de junioren weer meededen?

• Sander ook via Souburg in Middelburg kan komen?

• zij het toch gevonden hebben?

• Lindsey op het toernooi het doorloopschot heeft

geïntroduceerd?

• ’s Avonds iedereen een rood kleurtje had?

• Peter rond die tijd jarig was?

• Martijn hem dacht te feliciteren?

• hij zijn SMS’je echter naar Hans had gestuurd?

• Peter dus geen sms’je kreeg?

• de junioren ook naar Knegsel zijn geweest?

• Karlijn en Priscilla ook mee zijn geweest?

• zij daar het toernooi hebben gewonnen?

• Sander zijn auto bijna tegen een boom prakte

op een lege parking?

• zijn auto dit maar net overleefde?

• diezelfde auto alsnog is afgekeurd?

• De competitie alweer klaar is?

• Wij dit seizoen weer een paar kampioenen kunnen feliciteren?

• Je hierover ongetwijfeld ook elders in het krantje kunt lezen?

• Wij hopen dat het in het nieuwe seizoen ook zo goed gaat?

• Deze wens natuurlijk ook geldt voor de ploegen die het (net)

niet gered hebben?

• Tonny Jonker op donderdagavond altijd achter de

bar staat?

• Zij de nootjes blijkbaar een beetje beu was?

• Ze voor alle liefhebbers heel de avond tosti’s heeft

gebakken?

Pagina 39


• Sommigen na twee tosti’s zonder het schaamrood op de kaken

nog een derde aannamen?

• Ze wel heel erg lekker waren?

• Wij rustig afwachten wat ze ons in het nieuwe seizoen

voorschotelt?

• Wij haar alsnog willen bedanken?

• Marjolein tijdens een heerlijk trainingsweertje haar korte broek

vergeten was?

• Harold (trainer D’s) haar redder was?

• Hij zijn sportbroek zonder nadenken

uitleende?

• Marjolein niet veel van de training

terechtbracht?

• Dit niet aan de broek lag, maar aan haar

medespelers?

• Zij dit formaat broek bepaald niet gewend zijn?

• Het dus nogal opviel dat alleen haar kuiten deze keer zichtbaar

waren?

• Marjolein toch blij was dat ze niet in een héle lang broek

moest trainen?

• Adrie graag tienbal speelt op training?

• Dit een schotspelletje is waarin je moet proberen om je

degene die voor je staat eruit te schieten door eerder een

doelpunt te maken dan degene die voor je staat?

• Adrie het eerste potje won?

• Adrie ook tweede potje won?

• Eric-Jan er van overtuigd was dat dit twee

incidentjes waren?

• Adrie graag wilde laten zien dat dit beslist niet

het geval was?

• Hij ook het derde potje won?

• Het dus inderdaad geen incidentje was?

• Eric-Jan toen maar niets meer zei?

• Er een week later wel een incidentje plaatsvond met Adrie?

• Pieter hier het slachtoffer van werd?

• Adrie namelijk niet wilde dat Pieter ging scoren?

• Dit uiteindelijk ook niet gebeurde?

• Adrie gewoon zorgde dat Pieter het gras van wat dichterbij

ging bekijken?

• Hij hierbij, als incidentje, wel zijn enkelband scheurde?

• Adrie hier behoorlijk van schrok?

Pagina 40


• Pieter met veel pijn naar de HAP is gebracht en

nu op krukken loopt?

• Hij toch zeker zes weken uit de roulatie is?

• Hij gelukkig niet (heel…?) boos is op Adrie?

• Wij Pieter veel beterschap toewensen?

• We hetzelfde wensen voor Nathalie en Hanny die

ook al een tijdje geblesseerd zijn?

• We hopen dat voor de laatste twee een operatie

de beoogde resultaten geeft?

• we hopen dat Nathalie weer snel binnen de lijnen te vinden is?

• We voor Hanny hopen dat ze snel weer lángs de lijn kan

staan?

• We alle geblesseerde Luctorianen veel beterschap toewensen?

Luctor 1 en een beetje 2 na afloop van de wedstrijd tegen

Atlas nog flink gefeest heeft in

Ritthem?

• De foto’s te zien zijn op

www.kvatlas.nl?

• Dit alweer het laatste krantje van het

seizoen is?

• De redactie van Luc Raak iedereen een

hele fijne en mooie zomer toewenst?

• We natuurlijk ook hopen dat iedereen

in september weer topfit aan de start

verschijnt??

Pagina 41


Puzzel

Pagina 42


Pagina 43


Pagina 44

More magazines by this user
Similar magazines