Klik hier. - SUST-enable Forum

sustenableforum.nl

Klik hier. - SUST-enable Forum

HET SUST-ENABLE FORUM WERKT

VOOR DEELNEMERS

Het SUST-enable Forum is een stichting en werkt voor

eigen deelnemers. Door het afsluiten van een

gezamenlijk op te stellen overeenkomst en het voldoen

van de eenmalige entreefee (€ 2.000,00 excl. BTW) kan

men deelnemer worden (maar afhankelijk van de

individuele situatie kan hiervan afgeweken worden).

Voor deelnemers hanteert het SUST-enable Forum een

garagetarief van € 66,00 (excl. BTW) per uur.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van het forum bestaat uit:

• Bart Nooteboom (hoogleraar innovatie Universiteit van

Tilburg)voorzitter;

• Gosse Boxhoorn (ondernemer in zonne-energie);

• Marko Hekkert (hoogleraar duurzame innovatie aan de

Universiteit van Utrecht);

• Ruud Koornstra (ondernemer/investeerder, Tendris);

• Daan Dijk (adjunct directeur sustainable business

development van de Rabobank Groep) is als adviseur

verbonden van de Raad van Toezicht.

Meer weten?

Lees meer over het SUST-enable Forum op de

website

www.sustenableforum.nl

E-mail

info@sustenableforum.nl

WERKT HET SUST-ENABLE FORUM

OOK VOOR NIET-DEELNEMERS?

In principe werkt het SUST-enable Forum alleen voor

deelnemers. Voor opdrachtgevers echter die geen

deelnemer willen of kunnen worden maar die zich wel

bezighouden op het gebied van duurzaamheid en

duurzame ontwikkeling, kan het SUST-enable Forum

een uitzondering maken. Niet-deelnemers betalen een

iets hoger tarief dan het “garagetarief”. Hun tarief ligt

op ongeveer de helft van marktconforme tarieven.

Overigens kan met niet-deelnemers ook een bedrag

ineens worden afgesproken voor een pakket aan

diensten.

Of neem direct contact op met:

Henk Groeneveld

voorzitter

06-51231019

Gaston Vilé

secretaris

06-21283688

Stichting SUST-enable Forum Rabobank 1518.93.977 KvK Midden-Nederland 30268152

Similar magazines