Klik hier. - SUST-enable Forum

sustenableforum.nl

Klik hier. - SUST-enable Forum

Pieter Hoff, CEO Aquapro BV

“AquaPro BV ontwikkelde een

waterreservoir ten behoeve van het

planten van kiemen en/of zaden in zeer

droge omgevingen. Pieter Hoff:

“Tijdens de marktintroductie van mijn

product brachten de SUST-enablers me

vooruit en loodsten me succesvol door

de ‘death valley’. De marktintroductie is

hierdoor versneld. ‘Susten’, heb ik

ondervonden, is een voortreffelijke mix

van kennis en ervaring, maar dat niet

alleen. Het betekent ook dat het SUSTenable

Forum het heel betaalbaar

houdt. Juist in de periode dat ik een

negatieve cashflow had, mijn

startperiode, was dat van levensbelang

voor mij.”

Dirk Jan Vos, directeur DANVOS BV

“DANVOS BV is een klein bedrijf en

adviseur in de agro/food keten. De

conversie van biomassa tot energie

kwam onverwacht op het pad Dirk Jan

Vos en DANVOS maakte een

innovatiesprong om energie uit

biomassa te maken. Dirk Jan Vos:

“Zonder het SUST-enable Forum was

het onmogelijk geweest onze uitvinding

naar de markt te brengen en was de

kans groot geweest dat ons

intellectueel eigendom in verkeerde

handen was gekomen. Bovendien

bracht het SUST-enable Forum ons in

contact met technopartners met wie we

ons nu in de fase van oprichting van

een consortium bevinden. Het SUSTenable

Forum heeft een enorme druk

op mij als ondernemer weggenomen,

waardoor ik mijn bedrijf gewoon kan

voortzetten totdat de uitvinding geld

gaat genereren.”

Lourens Zwart,

samenwerkingsverband ABC- Kroos

“Het SUST-enable Forum heeft ABC-

Kroos geweldig geholpen bij het

verkrijgen van financiering voor een

haalbaarheidsstudie naar de

mogelijkheden van verwerking van

eendenkroos tot waardevolle industriële

grondstoffen. Op dit moment biedt het

SUST-enable Forum veel contacten

voor verdere business development. En

voor de toekomst verwachten wij nog

veel baat te hebben van het SUSTenable

Forum bij de verdere

ontwikkeling van ons initiatief.”

Stichting SUST-enable Forum Rabobank 1518.93.977 KvK Midden-Nederland 30268152

Similar magazines