'Een Leven Lang Leren'-programma en de Interculturele ... - Epos

epos.vlaanderen.be

'Een Leven Lang Leren'-programma en de Interculturele ... - Epos

Comenius

Project VBS De Tweesprong

Eurosound

In “Eurosound” werkten scholen uit Vlaanderen,

Oostenrijk, Polen en Turkije samen om hun leerlingen

op een aangename en leerrijke manier in contact

te brengen met elkaar en met elkaars land en cultuur.

Via “muziek” als centraal en universeel thema, konden

de kinderen de verschillen maar zeker ook de

overeenkomsten daadwerkelijk be-leven.

In totaal waren er 9 grote activiteiten, 3 per schooljaar. Er werd geopteerd voor een

doorschuifsysteem waarin opdrachten, activiteiten zelf en de resultaten ervan van

school tot school gingen. In het eerste jaar leerden de jongere leerlingen elkaars

kinderliedjes en –dansjes, in elkaars taal. De oudere leerlingen deden opzoekwerk,

schreven essays en maakten een kunstwerk over elkaars bekende muzikanten. Tijdens

het tweede jaar knutselden de leerlingen een typisch instrument uit hun eigen

land in elkaar dat in de andere scholen werd nagemaakt en bespeeld. Ook werd er

samengewerkt rond “muziek en gevoelens” (waarbij de kinderen hun gevoelens “op

muziek zetten” voor mekaar) en “muziek en literatuur” (waarbij verhalen-op-muziek

werden uitgewisseld, voorgelezen, besproken en gebundeld). In het derde en

laatste jaar werkten de leerlingen aan een hoorspel en schreven ze een gezamenlijk

lied. Actie-reactie en internationale interactie tussen de leerlingen stond bij al die

opdrachten centraal. Tot slot organiseerde elke school ook een eigen versie van het

Eurosongfestival. Als eindproduct werd een gezamenlijke DVD gemaakt, waarop

alle kunstwerken, geluidsopnames, beeldmateriaal,… werd voorgesteld.

6

In “Eurosound” brachten kinderen uit

een plattelandsdorp met weinig of geen

interculturele of internationale contacten

op een positieve manier “interculturele

dialoog” in de praktijk. “Op

afstand”, via interactie rond gemeenschappelijke

opdrachten, maar ook

“in levende lijve” tijdens gezamenlijke

bosklassen. De leerlingen hebben ervaren

dat, hoewel verschillende culturen

muziek verschillend benaderen, alle

mensen in Europa muziek beluisteren

More magazines by this user
Similar magazines