Nieuwsblad

sch86615.home.xs4all.nl

Nieuwsblad

Inhoud:

Van de rector

Jongerendebat

Workshop Graffiti klas 3

Kunstbende

Aantal nieuwe eersteklassers

Cursus pech onderweg

Examentrainingen

4 mei

NL DOET

Renovatie

Workshops Dans&Muziek

Agenda:

13 en 14 juni

uitslagen examens

27 juni

uitslagen herexamens

27 juni

pasavond nieuwe bouwleerlingen

27 juni t/m 3 juli

toetsenweek 3tTL, 3HV, 4HV, 5V

28 juni

toneelavond TTO 19.30 -21.30 uur

5 juli

diplomauitreiking

6 juli

Minitriatlon

10 juli

boeken inleveren

13 juli

laatste schooldag

4 september

eerste schooldag nieuwe schooljaar

Van de rector

Het Nieuwsblad nu ook digitaal

Ja, niet alleen het schoolgebouw van De Meergronden kreeg een nieuwe jas, ook

het Nieuwsblad is gerenoveerd. Vanaf heden ontvangt u een digitaal Nieuwsblad

in plaats van een papieren. Dat zal ook gelden voor een groot deel van de andere

schoolinformatie die u tot nog toe of via uw zoon/dochter of via de post ontving.

Wij reageren hiermee op verzoeken van ouders en leerlingen: inmiddels zijn we

allemaal zó gewend aan e-mail en internet dat papier eigenlijk als te duur en

te milieubelastend wordt ervaren. In principe verschijnt het digitale Nieuwsblad

éénmaal per maand.

We kunnen dat doen omdat we nu van de meeste ouders over het e-mailadres

beschikken. Van de meeste, maar helaas nog niet van alle ouders. Daarom is dit

Nieuwsblad ook nog benaderbaar via de website van de school. Sommige informatie

aan ouders is echter niet geschikt om publiekelijk op internet te plaatsen. Daarom

roep ik ouders die hun e-mailadres nog niet doorgaven, nogmaals op om dat zo

spoedig mogelijk te doen.

Een digitaal Nieuwsblad betekent ook een wat andere opzet. Het is ook voor de

redactie een nieuw fenomeen, dus de eerste keren zullen we vast nog wel wat

experimenteren.

Wij hopen dat het digitale Nieuwsblad aan uw wensen voldoet. Uw suggesties zijn

van harte welkom bij nieuwsblad@meergronden.nl

Joséphine Rutten

Rector

Jaargang 1, nr 1

juni 2012

036-5472727

info@meergronden.nl

www.meergronden.nl


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Jongerendebat

Op initiatief van Comité 4/5 mei Almere 18 april vond er een groot scholierendebat

plaats in de raadzaal van het stadhuis onder leiding van Klaas Wilting. De

debatleider werd bijgestaan door wethouder René Peters en raadslid Mostapha

el Madkouri. In de raadszaal van het gemeentehuis Almere debatteerden ruim

dertig jongeren over Vrijheid in 2012. Hoe vrij zijn we eigenlijk in 2012? Mag je

alles roepen wat je denkt? Welke invloed hebben social media op de gevoelens

van veiligheid van jongeren? Zomaar wat voorbeelden van vragen die uitvoerig

besproken werden door de Almeerse scholieren. Deelnemende scholen waren

ROC Flevoland, Buitenhout College, Baken, Oostvaarders College, jongeren van

de stichting DiggOut en uiteraard De Meergronden.

Coen, Manon, Marc, Micha en Nena uit 5 VWO kruisten de degens met hun

leeftijdsgenoten. Bij een gedeelte in het debat waar een aantal jongeren het in de

arena tegen elkaar opnam, traden opvallend veel Meergrondenleerlingen op de

voorgrond. Het was zeer verfrissend om te zien hoe jongeren tegen begrippen als

vrijheid, discriminatie en racisme aankijken. De wethouder René Peters gaf aan dat

hij de inzichten van de jongeren zeker mee zou nemen in zijn werkzaamheden voor

de gemeente Almere.

Peter Mreijen

Workshop Graffiti

klas 3 techniek

De derde klassen techniek hebben onder

professionele leiding een cursus GRAFFITI

gevolgd. Als eindwerkstuk mochten ze hun

eigen bord maken.

Bekijk de foto’s.

Docent Mens & Maatschappij


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Bonnie Warnars wint tweede prijs bij Kunstbende

Bonnie Warnars (15) zit in een derde klas HAVO/VWO op De Meergronden. Na

school bezoekt zij op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag de 5 o’clock klas

op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het doel van de 5 o’clock class

is om jonge, zeer getalenteerde dansers in een korte tijd op het auditieniveau te

brengen van een hbo-kunstvakopleiding.

Dit jaar heeft Bonnie meegedaan aan

Kunstbende, dé wedstrijd voor jong creatief

talent voor jongeren van 13 tot en met 18 in

verschillende categorieën, van dans tot DJ. Het

thema dit jaar was “vreemd”. Ze werd 1ste van

Flevoland in de categorie dans, met een dans

waarin ze verschillende vreemde dansstijlen

zoals tango en Arabische dans gecombineerd

heeft met modern. Met deze eerste prijs mocht

ze door naar de landelijke finale die in de

Melkweg werd gehouden.

Bonnie: “Het was een super ervaring en een

eer om in de Melkweg (solo) te dansen voor

een supergoede jury waaronder Marco Gerris.

Bij de prijsuitreiking werd bekend gemaakt

dat ik 2e van Nederland geworden was! Ik kan het nog steeds niet begrijpen. Ik

kreeg allemaal vette prijzen en gave optredens, waarbij ik mag dansen. Maar

het allerleukste vind ik, dat ik de coaching bij Marco Gerris en verschillende

dansworkshops gewonnen heb. Ik was zo overdonderd, dat ik eigenlijk nog steeds

niet zo goed begrijp dat ik 2e geworden ben!”

Maja Broekema

Bekijk de fotos

Bekijk op YouTube

Docent Duits


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Aantal nieuwe eersteklassers fors gestegen!

Eerder dit jaar informeerden we u al over de nieuwe koers die De Meergronden gaat

varen. De wereld om ons heen verandert ingrijpend, leerlingen veranderen en het

onderwijs moet daarin mee. Wij hebben daarom als missie al onze leerlingen zó

op te leiden dat ze goed voorbereid en vol vertrouwen hun toekomst in de nieuwe

wereld van de 21e eeuw tegemoet gaan.

Daarvoor veranderen we ons onderwijsaanbod. Maar misschien nog wel

belangrijker: we veranderen ook de inhoud en vorm van ons onderwijs. Wereldwijd

blijken onderwijskundigen ervan overtuigd dat leerlingen van nú zogenaamde ’21’st

century skills’ ofwel 21e-eeuwse vaardigheden nodig hebben. Daaronder wordt

onder andere verstaan: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit,

onderzoekende houding, samenwerkend leren, sociale en culturele vaardigheden en

ICT-geletterdheid.

Onze voorlichting aan groep 8 leerlingen was er op gericht om duidelijk te maken

wat het voor hen zou betekenen om voor de nieuwe Meergronden te kiezen.

Spannend natuurlijk of ons nieuwe profiel voldoende aantrekkelijk zou zijn, of

VMBO-leerlingen voor tweetalig onderwijs zouden kiezen en of de nieuwe VWO+

klas vol zou stromen. We zijn dan ook enorm blij dat het aantal aanmeldingen fors

is gestegen: ruim 50 leerlingen meer dan vorig jaar. We rekenden op één klas

tweetalig VMBO, maar dat werden er twee; zowel een op BBL/KBL-niveau als een

op TL-niveau. Ook de VWO+ klas, een tweetalige klas voor de betere vwo’er, is

goed gevuld. In totaal zijn er volgend jaar 14 eerste klassen.

Het betekent natuurlijk wel dat we aan hoge verwachtingen moeten gaan voldoen.

Alle collega’s die volgend jaar in de eerste klas gaan lesgeven zijn druk bezig hun

nieuwe lessen voor te bereiden. Op 4 september heten we 351 eersteklassers

welkom. Volgend jaar rond deze tijd hopen we u te kunnen vertellen dat zij en wij

met tevredenheid op dat eerste jaar terugkijken.

Cursus Pech onderweg

De leerlingen uit klas BK3V hebben een eigen avondprogramma ontwikkeld met als

thema; Pech Onderweg. De leerlingen hebben samen nagedacht wat er allemaal

kan gebeuren, waardoor je stil komt te staan langs de kant van de weg. Op het

moment dat dit plaats vindt, wat doe je dan? Gelet op o.a. veiligheid, wat kan je zelf

oplossen en kan/ mag je overal stil gaan staan?

Na een powerpoint-presentatie over dit onderwerp hebben de meeste leerlingen

ook een praktijk instructie gegeven. De avond is heel goed verlopen, ouders, broers,

zussen en andere belangstellenden waren zeer tevreden. Alle leerlingen hebben

een supergoede beoordeling gekregen!

Saskia Reijns

Bekijk de fotos

Docent Voertuigentechniek


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Examentrainingen in meivakantie succesvol

Voor al die leerlingen die dit jaar juist De Meergronden met een diploma onder

de arm hopen te verlaten, was er voor het eerst een mogelijkheid om extra

examentrainingen te volgen. Wij stelden in de meivakantie onze school open voor

een commerciële aanbieder van trainingen, de kosten van de training waren voor

de leerling, de kosten voor het gebruik van de school waren voor ons. Door het

grote volume konden we de prijs van de aanbieder, Nationale Eindexamentraining,

met 50% terugbrengen. De belangstelling was onverwacht groot. In vijf dagen tijd

werden ruim 250 trainingen gevolgd door leerlingen van De Meergronden, Helen

Parkhurst en Montessori Lyceum Flevoland.

Het viel ons ook op (of beter, we wisten het al) maar het was toch leuk om van

de organisatie te horen dat onze leerlingen zo gedisciplineerd en aardig waren.

Er werd hard gewerkt, in groepjes van vijf met één trainer. De leerlingen gaven in

de evaluatie hoge cijfers voor de kwaliteit van de trainingen. Als de examencijfers

bekend zijn, onderzoeken we of de trainingen ook hebben bijgedragen aan betere

resultaten. Daarover later dus meer in het Nieuwsblad.

Tijden diplomauitreiking 5 juli

BG unit

15.00 uur Ontvangst leerlingen en

ouders door mentoren in

eigen lokaal

16.00 uur Diploma uitreiking in aula

17.00 uur Receptie

HE unit

17.30 uur Ontvangst leerlingen en

ouders door mentoren in

eigen lokaal

18.30 uur Diploma uitreiking in aula

19.30 uur Receptie

Nieuwsflitsen

VWO

19.00 uur Ontvangst leerlingen en

ouders door mentoren in

eigen lokaal

20.00 uur Diploma uitreiking in aula

20.30 uur Receptie

HAVO

20.00 uur Ontvangst leerlingen en

ouders door mentoren in

eigen lokaal

21.00 uur Diploma uitreiking in aula

22.00 uur Receptie

• Vanaf 2014 doet elke leerling eindexamen rekenen op een vastgesteld niveau

• Steef en Jordan winnen brons bij NK Roeien voor scholen

• Hoe internationaal georiënteerd is de Meergronden? AK-docent Joost Penninx

heeft afgelopen schooljaar op zee lesgegeven

• Nieuwe regels bezoek leerlingen aan AH supermarkt

• Gastsprekers bij Geschiedenis een groot succes

Nieuwsgierig geworden... kijk en lees dan verder op: www.meergronden.nl


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Herdenking 4 mei

Zoals elk jaar vond op 4 mei in Almere-Haven de herdenking plaats van degenen

die ons ontvielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig wordt er ook

stilgestaan bij slachtoffers uit andere oorlogen. De herdenking werd georganiseerd

door het Comité 4 en 5 mei Almere. Ook dit jaar waren er weer vele mensen

aanwezig bij de herdenking. Vertegenwoordigers van politieke partijen en

maatschappelijke organisaties legden kransen en bloemen bij het oorlogsmonument

dat tegenover onze school ligt. Tevens werd er gesproken door burgemeester

Jorritsma en diverse jongeren.

Leerlingen van De Meergronden dragen

elk jaar hun steentje bij aan deze

herdenking door het inrichten van de

herdenkingsplaats en het ontvangen

van de mensen die de herdenking

bijwonen. Ook dit jaar lieten onze

leerlingen weer zien dat ook jongeren

het belangrijk vinden om deze periode

uit de geschiedenis te blijven herdenken

en ervoor te waken dat zoiets als de

Tweede Wereldoorlog nogmaals kan

plaatsvinden. De leerlingen van De

Meergronden legden ook een bloemstuk

bij het oorlogsmonument.

Peter Mreijen

Docent Mens & Maatschappij


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

NL DOET

Ook de tweedeklassers doen aan maatschappelijke stage. Hieronder het verhaal

van Suzanne van Bree uit HV2C.

Wij zijn als klas voor NL DOET op vrijdag 16 maart naar het asielzoekerscentrum

AZC Almere geweest. We gingen met zijn allen de kinderen helpen om vogels te

maken van stof, veren, schuimrubber en nog veel meer. Die vogels werden gebruikt

voor een optocht in de stad. Die optocht was om aandacht te krijgen voor het

asielzoekerscentrum en dat de kinderen een leuke dag hadden.

De klas had verwacht dat er meer kinderen aanwezig zouden zijn bij het maken

van de vogels, helaas was dat niet zo. Er kwamen maar een paar kinderen die ons

hielpen en er waren ouders aanwezig die op het asielzoekersterrein woonden. We

werden met open armen ontvangen door middel van allerlei lekkere hapjes die de

mensen daar zelf hadden gemaakt.

Later op de dag hebben we zelf het initiatief genomen om een voetbalwedstrijd

te houden met de klas waarbij er steeds meer kinderen kwamen. We hebben die

middag gevoetbald met kinderen van elke leeftijd en zagen dat de kinderen het fijn

vonden dat wij er waren, wat ons een heel warm gevoel gaf. Van die dag hebben wij

geleerd om de mensen te respecteren die jaren lang wachten totdat ze toegelaten

worden in Nederland of zelfs terug gestuurd worden naar hun eigen land.

Wilt u meer lezen over de Maatschappelijke Stage? Kijkt u dan eens onder

Maatschappelijke Stage op www.meergronden.nl

Maaike Buijs

Cultuurcoördinator


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

De zuidvleugel en gymzalen zijn aan de beurt!

De laatste fase van de renovatiewerkzaamheden is officieel opgestart. Dit houdt

in dat de gymzalen én de ‘Zuid-vleugel’ (het lage deel van school liggende aan de

busbaan) aan de beurt zijn.

Het nieuwe jasje van school kleurt wit/antraciet, maar een oplettende voorbijganger

ziet hier en daar de kleur geel van de Yellow Brick-road ‘doorschemeren’. Elke

dag bewegen zich 1500 leerlingen én 220 docenten en onderwijsondersteunend

personeel door het schoolgebouw. De ‘Yellow Brick Road’ geeft binnen school de

belangrijkste looproutes aan van het ene naar het andere bouwdeel. Om deze

looproute van buitenaf te benadrukken, is ervoor gekozen de kleur geel hier en daar

ook aan de buitenzijde zichtbaar te maken.

Naast de kleur geel is ook de kleur groen binnen school een veel terugkomende

kleur. Ook deze kleur laten wij terugkomen aan de buitenzijde van het

schoolgebouw. Het fietspad onder de Noordvleugel door wordt ‘een groene’

doorgang. De verlichting onder deze doorgang wordt aangepast, zodat deze een

frisse en lichtere uitstraling krijgt.

Als alles volgens planning verloop, worden de renovatiewerkzaamheden voor

aanvang van het nieuwe schooljaar afgerond. Dit houdt in dat De Meergronden bij

aanvang van haar 35ste schooljaar klaar is voor de toekomst!

Vragen en/of opmerkingen over de renovatie? Mail: renovatie@meergronden.nl

Sabina Kok


Bezoekadres

Marktgracht 65

1353 AL

Almere

Telefoon

036-5472727

Postadres

Postbus 73

1300 AB

Almere

E-mail

info@meergronden.nl

Workshops Dans&Muziek

Na de meivakantie volgden alle tweedeklassers een workshop dans en een

workshop muziek. Er kon gekozen worden uit salsa, streetdance en bodyclap. En uit

gospel, percussie en rap.

Dat er hard is gewerkt tijdens de workshops is te zien aan de rap van Daniël, Gijs,

Jillis, Stein en Halim uit HV2G.

Dit is een rap over de cursus die we hebben gehad.

Hij is nu allang bezig maar we zijn het nog niet zat.

Er zijn veel dingen die we hier hebben geleerd.

We volgen deze workshop en dat is niet verkeerd.

In dit lokaal is de NAPSTER onze master.

Door zijn goede workshop rappen wij alleen maar faster.

Met deze rap laten we zien wat we nu weten.

Wat er hier is gebeurd, gaan we nooit meer vergeten.

Wel jammer dat ze de rap niet ten gehore kunnen brengen. Met een vette beat

eronder zouden tekst, rijm en flow natuurlijk veel beter tot hun recht komen.

Maaike Buijs

Cultuurcoördinator

Inhoud: Henk Mathlener

Opmaak: Jeroen de Gooijer

More magazines by this user
Similar magazines