N I E U W S B R I E F 2012 - 2 - RAAP Archeologisch Adviesbureau

raap.nl

N I E U W S B R I E F 2012 - 2 - RAAP Archeologisch Adviesbureau

Fort Frederik Hendrik

zichtbaar in

Deltakering Breskens

cultuurhistorie & waterbeheer

Oud fort in nieuwe waterkering

In Zeeuws-Vlaanderen wordt in het kader van

nationale deltaproject Zwakke Schakels de

waterkering langs de Schelde op deltahoogte

gebracht. Ter hoogte van het voormalige

fort Frederik Hendrik in Breskens komt een

verharde dijk met een betonnen waterkering. In de 500 meter lange muur

van de waterkering wordt het oude fort op verschillende manieren verbeeld.

Parklaan Landschapsarchitecten ontwikkelde het plan voor de vormgeving

in samenwerking met RAAP. Het technisch ontwerp is gemaakt door het

waterschap Scheldestromen.

Kanonnen langs de Schelde

Fort Frederik Hendrik werd in 1810 aangelegd door de Fransen (tegen de

Engelsen) en was onderdeel van de stelling van Breskens. Verschillende

legers gebruikten het en veranderden de naam. Het fort ligt achter de dijk

en slechts de contouren herinneren nog vaag aan wat er ooit stond. Uit

een analyse van RAAP bleek dat de boog die op deze plaats in de deltadijk

aanwezig is, dateert uit tijd van de aanleg van het fort. Op deze plaats, de

batterij genoemd, stonden de kanonnen opgesteld. De nieuwe betonnen

muur volgt deze boog en refereert naar de vormgeving van de vesting.

De gebogen muur,

refererend aan de

vorm van het fort,

in aanbouw. In de

betonnen muurdelen

is een patroon van de

plattegrond van het fort

zichtbaar.

Unieke betonnen muurdelen

Vanaf de veerboot van Vlissingen naar Breskens en vanaf het land wordt de

geschiedenis weer zichtbaar. Wie naar Breskens vaart, heeft mooi zicht op

de plaats van het fort, herkenbaar door de roodbruine kleur van de deltadijk

als verwijzing naar het metselwerk. Op de deltamuur zijn, naast een contour

van het fort, de verschillende benamingen van het fort te lezen: fort

Imperial, fort Frederik Hendrik en Atlantikwall. Aan de landzijde

zijn belangrijke momenten uit de geschiedenis van het fort

aangegeven. Ter hoogte van de batterij is een patroon

aangebracht van kanonnen ‘gericht op de Schelde’ en op

Foto’s Bart Beex

de muur, langs het veel gebruikt fietspad, zijn vijf kleine

roestvrijstalen platen met informatie aangebracht.

De werkzaamheden aan de Deltakering Breskens zijn

medio 2013 afgerond.

Meer info: www.parklaan.nl

Projectleider Ivar Schute

T 071-5768118 | E i.schute@raap.nl

Visualisatie van de deltakering vanaf de dijk.

More magazines by this user
Similar magazines