N I E U W S B R I E F 2012 - 2 - RAAP Archeologisch Adviesbureau

raap.nl

N I E U W S B R I E F 2012 - 2 - RAAP Archeologisch Adviesbureau

Profiel Beverwijk-Wijngaarden:

booronderzoek

het grootste aaneengesloten geologische profiel

ooit geboord in Nederland

In verband met de aanleg van de aardgastransportleiding

tussen Beverwijk en Wijngaarden door Gasunie, voerde RAAP

een inventariserend veldonderzoek uit. Tussen februari

2011 en juli 2012 zijn daarvoor twee provincies en dertien

gemeenten doorkruist. Doel van het booronderzoek was het

in kaart brengen van het landschap en de daarin aanwezige

archeologische vindplaatsen of kansrijke archeologische zones.

Daarnaast leidde het onderzoek ook tot een uitzonderlijk

gedetailleerde en uitgebreide geo-archeologische doorsnede

waar de vorming van West-Nederland goed van is af te lezen.

Van Wijngaarden naar Beverwijk, van het Zuid-Hollandse

donkengebied, via de afzettingen van de Oude Rijn en de

Haarlemmermeer tot het Noord-Hollandse Oer-IJ. Voor

zover bekend is dit in Nederland het langste aaneengesloten

uitgeboorde geologisch profiel ooit.

De feiten:

Lengte: 64 km van het in totaal 90 km lange tracé is uitgeboord

Aantal: 2024 boringen zijn er in totaal gezet, verkennend en

karterend

Boorafstand: 25 of 50 meter (verkennend booronderzoek) verdicht

tot maximaal 5 meter (karterend booronderzoek)

Diepte: 6 meter ging de diepste boring

Kaart: 16 meter lang is de A3-kaartenbijlage van het

profiel schaal 1:4000

Projectleider Geuch de Boer

T 071-5768118 | E g.de.boer@raap.nl

Uitvergroot fragment van het 64km lange uigeboorde tracé (in

zijn geheel afgebeeld aan de onderzijde van deze nieuwsbrief).

B ooronderzoek:

doen ze dat zo?!

Booronderzoek is in de Nederlandse archeologie een

veel toegepaste prospectiemethode. RAAP startte

met booronderzoek in de jaren 80 van de vorige eeuw

en was daarmee trendsetter. Jaarlijks worden vele

booronderzoeken uitgevoerd als onderdeel van het

archeologisch vooronderzoek. Grote booronderzoeken

zoals het uitboren van de spoorlijntracés voor ProRail,

maar ook kleine onderzoeken van slechts een halve dag

voor particulieren die een bouwvergunning hebben

aangevraagd.

Regelmatig krijgt RAAP vragen van bedrijven en

particulieren die willen weten wat er bij een booronderzoek

komt kijken. Teamleider prospectief onderzoek van de RAAP

vestiging in Leiden, Maaike de Waal: “Soms denken mensen

dat we met een grote machine het land op moeten en zo

het terrein en eventuele gewassen zullen beschadigen,

maar dat is een misverstand. Booronderzoek is op enkele

uitzonderingen na handwerk en de bodem wordt door het

boren minimaal verstoord. Om opdrachtgevers te laten zien

hoe het booronderzoek in zijn werk gaat, hebben we nu

een informatief filmpje gemaakt.” Het filmpje is te bekijken

op de website van RAAP en daar is ook een informatieblad

over booronderzoek aan te vragen.

Boorfilm:

www.raap.nl/pages/Archeologisch_Booronderzoek.html

More magazines by this user
Similar magazines