UNE FERME AU CENTRE VILLE - IBGE

ibgebim.be

UNE FERME AU CENTRE VILLE - IBGE

Een boerderij in het midden van de stad

De Boerderij van het Maximiliaanpark

Schipperijkaai 21

1000 Brussel

De Boerderij van het Maximiliaanpark is niet alleen een oord voor milieu- en natuureducatie, maar ook

een dierenpark. Het hele jaar door verwelkomen de animatoren hier klassen, organiseren ze stages of

werken ze mee aan socioculturele projecten met de Noordwijk. De verantwoordelijken hebben een

continu proces van “vergroening” van het park op gang gebracht: ze installeren milieuvriendelijke

uitrustingen en passen methodes toe om de milieueffecten van de boerderij te beperken.

1. VOORZIENINGEN OP HET VLAK VAN ECOLOGISCH BOUWEN

• Waterzuiveringsvijver voor een deel van het huishoudelijk afvalwater: het water vloeit traag van

vijver naar vijver tussen riet en wilgen, met het oog op de natuurlijke zuivering ervan.

• Twee regenwatertanks (5.000 liter en 7.500 liter) voor wc’s, planten, drinkwater voor de dieren en

schoonmaak.

• Beschutting voor konijnenhokken en bijenkasten van “gemetselde stammetjes”: muren van

houtblokken, bestreken met kalk, houtzaagsel en cement. Eik en lork.

• Houten geraamte voor de schapenstal, de keukens en de animatiezaal (1988).

• Leem- en kalkbepleistering op de muren.

2. INSTALLATIES DIE ENERGIEBESPARINGEN IN DE HAND WERKEN

• Zonneboiler van 2,3 m² gekoppeld aan een waterreservoir van 110 liter. Een elektrische boiler

van 100 liter vult aan. Dit systeem zorgt voor de toevoer van sanitair water naar de keuken die

wordt gebruikt voor de animaties en de evenementen.

• Zonneboiler van 4,6 m² gekoppeld aan een waterreservoir van 300 liter. De aanvullende warmte

wordt geleverd door een verwarmingsketel op gas met een waterreservoir van 130 liter. De

installatie voorziet de keuken en het sanitair van de kantoren van water.

• Fotovoltaïsche panelen (5,5 m²) voorzien een deel van de gebouwen van de boerderij van

elektriciteit. De niet-verbruikte elektriciteit wordt op het net gezet.

• Hoogrendementsglas voor de grote ramen (K1.1).

• Zuurstofpomp (12 volts) voor het vijverwater, gevoed met fotovoltaïsche cellen, in warme

periodes (wordt op dit moment geïnstalleerd).

• Lichtputten om de behoefte aan kunstlicht in de lokalen te beperken.

• Publieke verlichting (lantaarns) met leds die worden gevoed door fotovoltaïsche accumulatoren.

• Spaarlampen overal waar dit mogelijk is.

• Stekkerblok met schakelaar.

3. OVERIGE MILIEUBEWUSTE VOORZIENINGEN

• Groot compostvat gemaakt van gerecycleerd plastic.

• Drinkwaterfonteintje buiten (in het mooie seizoen).

• Verharding met trage doorsijpeling op de wegen van het domein (straatstenen, zand en

dolomiet).

LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM – MAART 2008

02/775. 75 .75 – www.leefmilieubrussel.be


• Wormencompostering sinds bijna een jaar.

• Een nieuwe omheining in Franse kastanje.

• Een biologische moestuin.

• “Wilde” ruimten werden aangelegd om de biodiversiteit te behouden.

4. MILIEUBEWUST GEDRAG

• Systematische opvolging van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

• Afstelling van thermostaat van centrale verwarming op vorstbeveiligingstemperatuur ’s nachts.

• Aankoopbeleid gericht op een beperking van de ecologische voetafdruk.

• Onderhoud van het park met natuurlijke producten zonder pesticiden of herbiciden.

• Twee fietsen ter beschikking van de werknemers van de boerderij, terugbetaling van de

verplaatsingen met de fiets (0,15 €/km) en promotie van het openbaar vervoer.

5. KOSTEN EN RENDABILITEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN

• De (zelfgebouwde) zonneboiler van 2,3 m², het waterreservoir (110 liter), de leidingen en de

installatie kostten samen +/- 1.700 € incl. btw.

• De zonneboiler van 4,6 m², het waterreservoir (300 liter) en de installatie kostten 7.250 € incl.

btw. Op een jaar tijd kon met deze installatie 19 m³ water worden voorverwarmd voor een totale

energie van 991 kWh. Op het vlak van aardgas werd 96,5 m³ bespaard, wat overeenkomt met

35,50 €. Dit betekent eveneens een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 200 kg.

• De twee tanks en het installatiemateriaal kostten samen +/- 645 € incl. btw.

• Het systeem met de fotovoltaïsche panelen kostte bijna 9.900 € incl. btw. Het werd geïnstalleerd

in oktober 2005 en heeft ongeveer 610 kWh elektriciteit geproduceerd op een jaar tijd.

• De zuurstofpomp voor het water in de vijver kostte 500 € incl. btw en vereist, na installatie, geen

elektrische aansluiting.

• De zes lantaarns met accu en fotovoltaïsche cellen kostten, met inbegrip van de installatie en de

ingebruikneming, 22.419 € incl. btw.

6. ONTVANGEN PREMIES

• Premie van Sibelga voor de zonneboiler van 2,3 m²: 625 €.

• Subsidies van het Grootstedenbeleid voor de fotovoltaïsche installatie, de zuurstofpomp voor de

vijver en de fotovoltaïsche lantaarns, de zonneboiler van 4,6 m², de uitrustingen in hout, de

compostvaten.

7. ONTWERPERS VAN HET PROJECT

• Verantwoordelijke ecobeheer van de vzw Boerderij van het Maximiliaanpark: D. Kilimnik.

• Coördinatrice van de vzw Boerderij van het Maximiliaanpark: C. Rousson.

• Schepenambt Groene Ruimten van de Stad Brussel.

• Vaklui: installateurs gespecialiseerd in zonneboilers, fotovoltaïsche panelen en uitrustingen voor

de opvang van regenwater.

8. BEZOEKUREN

16 maart 2008, van 10u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 18u00.

LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM – MAART 2008

02/775. 75 .75 – www.leefmilieubrussel.be

More magazines by this user
Similar magazines