HORECAspecial - FNV Horeca

fnvhoreca.nl

HORECAspecial - FNV Horeca

HORECA special

Een magazine voor iedereen die in de horeca werkt • jaargang 7 nr 2 • 2012

Werken

op het water

Broer en zus

met hart voor horeca

Ontslag

op staande voet

‘Nu leren,

straks zelf de baas’


Hoe gebruik je een

QR-code?

In de Horeca Special wordt regelmatig

een telefoon met een QR-code

afgebeeld. Dit betekent dat je de

code kunt scannen met de

camera van je smartphone

om extra informatie te

krijgen. Hiervoor moet je

wel een (gratis) app op

je telefoon downloaden,

zoals de QR Reader

(iPhone) of Barcode

Scanner (Android).

Gratis abo!

Wil je ook 2x per jaar de

Horeca Special op de deurmat?

Ga naar www.horecaplein.nl/special

en vul je gegevens in. Je ontvangt

het magazine helemaal gratis.

Colofon

De Horeca Special is een uitgave voor

werknemers in de horeca en verschijnt twee

keer per jaar. Het magazine is geproduceerd

door Stichting Projecten FNV Horecabond

en mede tot stand gekomen dankzij een

bijdrage van de bedrijfstakfondsen.

Hoofdredactie: Ben Francooy | Redactie:

Milen van Boldrik, Wendy Dekker,

Annick Rijkschroeff | Correctie: Evelyn

Jongman | Fotografie: P&I, Amsterdam |

Vormgeving, prepress en druk: Van der Weij

BV Grafische Bedrijven, Hilversum | Met

medewerking van: Dania Bakker, Boscafé ’t

Hijgend Hert, De Rooi Pannen, Grand Café

Central, Erwin Koevoets, Rederij Doeksen,

VIC en de geïnterviewden.

Oplage: 35.000

Adres: Stichting Projecten FNV

Horecabond, Louis Armstrongweg 100,

Postbus 1435, 1300 BK Almere, telefoon

algemeen 0900-239 10 00 (€ 0,50/min.),

voor FNV Horecaleden 0900-202 23 23

(€ 0,20/min.), fax 036-536 3397, e-mail:

info@horecaplein.nl

www.horecaplein.nl

4

Aan het woord: broer en zus

met een hart voor horeca

Sander Letschert:

Horeca is hard werken. Maar ja, dat

weet je van tevoren als je dit vak

kiest. Ik vind het niet erg. Soms werk

ik zelfs zes dagen per week. Dat

moet ook, wil ik mijn doel bereiken.

En dat is het overnemen van de

zaak. Wat wel erg jammer is, is dat ik

hierdoor minder tijd heb voor mijn

vriendin en voor mijn dochtertje van

anderhalf. Mijn vriendin werkt ook

in de horeca, bij hetzelfde bedrijf

als ik, dus zij begrijpt als geen ander

hoe het er in de horeca aan toe

gaat.”

Meer over Sander op pag. 9.

Op de cover

8 To the point


10In

beeld

16

12

#durftevragen

Uitgelicht: gedwongen ontslag

‘Ze loog over haar

diploma’s’

inhoudsopgave

9Opleiding • ontwikkeling • carrière

‘Ik wil hier de boel runnen’

14

In the spotlight: Sander

‘Deze boot is mijn thuis’

18horecaspecial

3

Loontabellen


•Hart

voor horeca

lindsey vRomans

HoRecadocente in spe

4 horecaspecial

Robin vRomans

HoRecaleeRling


Hij zit in de schoolbanken om

het vak te leren, zij staat voor

de klas. Hij staat te popelen om

een eigen restaurant te beginnen,

zij stoomt liever ánderen

klaar voor het horecavak. Eén

ding hebben ze gemeen en

dat is hun passie voor horeca.

Horeca Special sprak met twee

horecatoppers, die beiden een

groot deel van de tijd op school

doorbrengen: een leerling en

een docente. Ook nog eens

broer en zus. “Je kunt wel

zeggen dat horeca ons in het

bloed zit.”

Tekst: Wendy Dekker

Beeld: P&I

aan het woord

horecaspecial 5


6 horecaspecial

Passie voor horeca

lindsey vRomans, HoRecadocente in spe

‘Leerlingen voelen zich op hun gemak’

Nog twee jaar en dan kan Lindsey aan

de slag als horecadocente. Ze volgt een

4-jarige deeltijdopleiding. Eén dag in

de week gaat ze naar school en één dag

loopt ze stage op De Rooi Pannen in

Tilburg. Lindsey ervaart haar stage tot

nu toe als leerzaam, maar pittig. “Ik

geef les aan drie verschillende klassen

op het vmbo-basis. Dit zijn leerlingen

die nog niet bewust voor het horecavak

kiezen. Horeca is een verplicht vak. Ze

zijn niet allemaal even gemotiveerd.

Voor mij is het een extra uitdaging om

alle leerlingen toch bij de les te houden.

Dit probeer ik te doen door verschillende

lesstijlen met elkaar te combineren.

Ik geef niet alleen les uit de boeken,

maar stimuleer de leerlingen ook om

zelf op onderzoek uit te gaan.”

Vorig jaar gaf Lindsey als stagiairdocent

les op het mbo. “Het vmbo

is uitdagend, ik leer hier vooral veel

over hoe je het beste kunt lesgeven.

Geduld en creativiteit. Dat zijn volgens Lindsey

Vromans (23) de basisingrediënten die nodig zijn

om een goed horecadocent te worden. Ze zit in het

tweede jaar van de tweedegraads lerarenopleiding

Consumptieve Technieken op de Fontys Hogeschool

in Eindhoven. En kan niet wachten om aan de slag

te gaan als docent. “Ik wil jongeren graag iets

nieuws leren!”

Terwijl je op het mbo echt vakkennis

overdraagt en meer met het horecavak

bezig bent. Een voorkeur voor

een van de twee heb ik eigenlijk niet.”

Geluk bij een ongeluk

Zelf zat ze ook ooit in de schoolbanken

bij De Rooi Pannen. Na het afronden

van de opleiding besloot ze fulltime te

gaan werken in de horeca, maar kwam

thuis te zitten wegens rugproblemen.

Een tegenslag die uiteindelijk toch

nog goed uitpakte: Lindsey ontdekte

hierdoor haar passie voor lesgeven. “In

de horeca werken is fysiek vrij zwaar.

Hoewel ik mijn rug op dat moment

moest ontzien, wilde ik na een tijdje

weer aan het werk. In de horeca, want

daar ligt tenslotte mijn passie. Ik ging

opnieuw aan de slag bij een restaurant

en kreeg als taak nieuwe medewerkers

in te werken en leerlingen te begeleiden

die stage kwamen lopen. Dat

ging me erg goed af.” Een geluk bij een

ongeluk. Lindsey had haar roeping

gevonden. Ze heeft er het volste vertrouwen

in dat ze een goed docente zal

worden. “Het belangrijkste is dat ik van

mijn vak houd. Bovendien merk ik dat

leerlingen zich snel op hun gemak voelen

bij me. En ook al ben ik nog jong,

ze nemen me allemaal serieus.”

Met de paplepel

Haar rugklachten zijn inmiddels

verholpen en naast haar studie werkt

Lindsey nu vier dagen per week in een

hotel-restaurant in Eindhoven. “Bijna

mijn hele leven draait om horeca.”

Lindsey kreeg het vak met de paplepel

ingegoten, met een vader die diverse

functies in de horeca had. “Helaas is

mijn vader inmiddels overleden. Het

voelt goed dat zowel ik als mijn broer

de liefde voor horeca van hem hebben

overgenomen.”


‘Later wil ik mijn eigen restaurant’

Robin vRomans, HoRecaleeRling

Net als zijn zus Lindsey heeft Robin Vromans (19) één grote

passie en dat is horeca. Als het aan hem ligt, is hij in de

toekomst eigenaar van zijn eigen restaurant. Om zijn doel

te bereiken, volgt Robin momenteel de mbo-opleiding

Horecaondernemer/-manager op De Rooi Pannen in

Eindhoven. “Ik ben een praktijkmens.”

Wie in een restaurant door Robin

wordt bediend, kan rekenen op uitstekende

service. Vraag hem bovendien

uit welke ingrediënten je gerecht

bestaat en hij zal het je haarfijn uitleggen.

Robin is zeer fanatiek als het op

horeca aankomt. “Toen ik 16 was, had

ik mijn eerste bijbaantje in de horeca.

Zowel het omgaan met gasten als het

serveren en het reilen en zeilen in de

keuken spreekt me aan. Ik wil precies

weten hoe de producten binnenkomen,

hoe wij ze verwerken en welke bereidingstechnieken

we gebruiken.” Nog

steeds werkt Robin in de bediening

maar daarnaast volgt hij sinds 2010 een

horecaopleiding. De eerste twee jaren

kreeg hij vooral theorielessen, met één

dag in de week een praktijkdag waarop

hij kennismaakte met de basistechnieken

van het koken en bedienen. In het

derde jaar krijgt hij meer te maken met

de managementfunctie in de praktijk.

“Samen met een aantal medeleerlingen

moet ik een ondernemingsplan opzetten.

We halen onze informatie niet

alleen van internet of uit de boeken,

maar gaan echt naar het bedrijfsleven

toe. Hierdoor bouw ik ook al een

beetje een netwerk op. Wie weet komt

dat later van pas wanneer ik echt in de

praktijk aan de slag ga.”

Droombaan

In de tweede helft van dit schooljaar

zal Robin zijn managementvaardigheden

moeten laten zien in een van de

keukens en in een van de restaurants

op zijn school. Een docent beoordeelt

dan hoe hij de eerste- en tweedejaarsleerlingen

aanstuurt. Hoewel hij

hierna nog een jaar te gaan heeft, ziet

Robin zijn toekomst na deze opleiding

al voor zich. Een eigen restaurant

hebben, lijkt hem wel wat. “Ik wil

een plek creëren waar gasten graag

naar terugkeren. Een restaurant dat

zich kenmerkt door een ongedwon-

opleidingen

gen, informele sfeer. Op een centraal

gelegen locatie, waar veel verschillende

gasten komen. Qua eten zou ik

goede kwaliteit willen bieden tegen

redelijke prijzen. Dus ook gasten die

minder te besteden hebben, zouden

bij mij terechtkunnen.”

Kritisch

Robin laat zich inspireren door iedereen

met een passie voor het horecavak.

Een van die inspiraties is zijn

vader. “Hij overleed toen ik 14 was.

Onze vader was een echte horecaman.

Als we met het gezin een restaurant

binnenstapten, had hij altijd oog voor

de details. Het interieur, de bediening,

de kleding van het personeel, en

natuurlijk de kwaliteit van het eten.

Daar was hij zeer kritisch op. Ik merk

dat ik dat nu zelf ook ben. Ja, ik denk

dat mijn vader trots zou zijn op het

feit dat Lindsey en ik in zijn voetsporen

treden.”

aan het woord

Bij de 4-jarige vmbo-opleiding kun je in het derde jaar kiezen voor horeca. De horecaopleidingen

op mbo-niveau volg je aan een ROC. Je kunt hier zelfs het diploma halen

dat je nodig hebt om je eigen zaak te starten. De horecaopleiding op hbo-niveau

heet de Hoge Hotelschool. De opleiding duurt vier jaar, maar als jij je mbo-4 diploma

op zak hebt, kun je hem in drie jaar afronden. Daarnaast zijn er vakopleidingen

waarmee je verder komt in de horecabranche. Kijk hiervoor op www.svh.nl.

horecaspecial 7


to the point

prestatieverhoging

Elk jaar heb jij recht op een beoordelingsgesprek met je werkgever, waarbij wordt

gekeken of je in aanmerking komt voor een prestatieverhoging. Je werkgever heeft tot 1

april na het beoordelingsjaar de tijd om je te beoordelen. In de nieuwe cao 2012-2013

staat dat je zelf vóór 1 april kenbaar moet maken aan je werkgever dat je graag een

beoordelingsgesprek wilt. We raden je aan dit schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te

doen, zodat je altijd kunt bewijzen dat jij je werkgever hierop aangesproken.

TOP-APPS

stamgast

aoW-leeftijd wordt verder verhoogd

Sinds 1 april 2012 geldt dat je de AOW-leeftijd bereikt op de dag dat je 65 jaar wordt. Vanaf 2013 wordt de AOWleeftijd

jaarlijks stapsgewijs verder verhoogd. In de eerste jaren steeds met één maand, daarna met twee of drie

maanden per jaar. In de cao voor de horeca is geregeld dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg

van het bereiken van een bepaalde leeftijd (het zogenaamde ‘automatisch leeftijdsontslag’) aansluit op de nieuwe

AOW-leeftijd. Dit voorkomt dat je voor het ingaan van de AOW te maken krijgt met een inkomensterugval.

8 horecaspecial

Scan de QR-code met je smartphone voor meer informatie.

Of kijk op: www.horecaplein.nl/prestatieverhoging

Passie voor Horeca

Met meer dan 300 video’s over bereidings-, kook- en serveertechnieken, is de Passie

voor Horeca-app onmisbaar voor iedere horecamedewerker. Hoe maak je een echte

crème brûlée? Hoe tap je op de juiste wijze een biertje? Verhoog je vakbekwaamheid

overal en op elk gewenst moment! De app kost € 2,69 (de lite-versie is gratis).

Urenregistratie

In de horeca zijn onregelmatige werktijden heel normaal. Wil je op eenvoudige wijze

je uren bijhouden, download dan deze app. Zo heb je altijd een overzicht van de

uren die jij hebt gewerkt! De app kost € 0,89.

Connaisseur

Connaisseur is de wijn-braintrainer voor je smartphone. Met honderden vragen en

weetjes over wijn opgesteld door Harold Hamersma, word je binnen no-time een

echte wijnkenner. De app kost € 4,49 (de lite-versie is gratis).

Jasper ludenhoff

Tekst en samenstelling:

Wendy Dekker, Frank Jansen, VIC

“Ik ben regelmatig in horecagelegenheden te vinden, soms wel drie keer per week. Meestal ga

ik naar een disco. Natuurlijk kom ik ook wel eens in een café. Qua sfeer vind ik het belangrijk

dat er een gezellig, bourgondisch sfeertje hangt. Van het personeel verwacht ik eigenlijk niet

veel meer dan dat ze vriendelijk zijn en me goed helpen. Wat dat betreft ben ik geen veel-

eisende klant, hoor.”

Scan de QR-code met je smartphone voor meer informatie.

Of kijk op www.horecaplein.nl/verhoging-aow-leeftijd

Milen van Boldrik

Sectorbestuurder FNV Horeca

“Waar wil jij zijn over

5 jaar? En wat heb je

nodig om daar te komen?

Je loopbaan is work

in progress. Investeer

in jezelf en zoek een

werkgever waarbij je tot

bloei kan komen.”


‘Er was geen plan B’

Alles wat je doet, moet ten goede

komen aan de beleving van de

gasten. Leergierig als hij is, neemt

Sander Letschert (26) deze tip

van zijn baas ter harte. Sander

hoopt over niet al te lange tijd het

bedrijf waar hij werkt, Grand Café

Central, over te nemen. Hiervoor

is hij momenteel in training bij de

eigenaar van dit sfeervolle café op

de markt in Gouda.

Sander: “Al vrij snel wist ik dat horeca

een vak was waar ik veel creativiteit in

kwijt kan. Koken is altijd een hobby

van me geweest. Als kind experimenteerde

ik al met eten. Op mijn zestiende

kreeg ik mijn eerste bijbaantje in

de horeca. Nadat ik mijn vwo-diploma

had behaald, meldde ik me aan voor de

Hogere Hotelschool in Scheveningen.

Als ik destijds niet zou zijn ingeloot,

had ik eerlijk gezegd niet geweten

wat ik had gedaan. Er was geen plan

B. Horeca was wat ik wilde. Ik heb

een praktijkstage gelopen op een luxe

cruiseschip, mijn eerste kennismaking

met gastvrijheid in het hoogste segment.

Heel interessant. Nog interessanter

vond ik de lessen die ik op school

kreeg over de financiële aspecten van

een bedrijf. Die kennis kan ik nu en

straks toepassen in de praktijk.”

“Voor en tijdens mijn studie werkte

ik hier in de weekenden. Na mijn

studie werd ik bedrijfsleider en kreeg

ik er managementtaken bij, zoals

het opstellen van de roosters, uren-

administratie en het afnemen van

sollicitatiegesprekken. Ik had dan wel

mijn Hogere Hotelschooldiploma op

zak, maar dat betekende niet dat ik

uitgeleerd was. Integendeel. Ik vind

het belangrijk om mezelf te blijven

ontwikkelen en regelmatig trainingen

te volgen om bij de tijd te blijven. Zo

haalde ik in 2011 mijn Leermeesterdiploma

van SVH. Ik vind het leuk

om leerlingen op te leiden voor het

horecavak. Het ligt me ook. Ik vind

het niet erg om iets meerdere keren

uit te leggen en neem daar ook de

tijd voor. Verder zou ik nog specifiek

getraind willen worden op het gebied

van leidinggeven, waardoor ik het

personeel nog beter zou kunnen

aansturen. En ik wil me graag meer

verdiepen in wijn. Een product

waarin veel gasten geïnteresseerd zijn.

Hoe beter ik erover kan vertellen, des

te meer kan ik ervan verkopen.”

opleiding ontwikkeling carrière

“Op dit moment ben ik in training bij

meneer De Groot, eigenaar van dit

bedrijf. Met als doel over een paar jaar

in zijn voetsporen te treden. Ik leer veel

van hem. Zoals welke gerechten je op

de menukaart moet zetten en waarom.

Wat past binnen de visie van het bedrijf

en wat juist niet? Ik leer hoe je je personeel

optimaal kunt inzetten. En hoe

in te spelen op marketingactiviteiten.

Wanneer sponsoren we bijvoorbeeld

een evenement en wanneer niet? De

reden waarom ik per se in dit bedrijf

verder wil, en niet een eigen nieuw bedrijf

zou willen opzetten, is dat Grand

Café Central een mooie historie heeft

en een vaste klantenkring. De visie van

dit bedrijf komt overeen met wat ik

belangrijk vind in horeca. Daarnaast

zie ik groeimogelijkheden voor dit

bedrijf. Ik kan haast niet wachten om

te kunnen voortborduren op wat er al

is neergezet door de huidige eigenaar.”

Tekst: Wendy Dekker

Beeld: P&I

horecaspecial 9


10 horecaspecial

Boscafé ’t Hijgend Hert ligt op een bijzondere locatie in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, op 260 meter hoogte. Al sinds 1932

vinden hier horeca-activiteiten plaats. Om een echt Hert-biertje te bestellen, zet je twee duimen aan weerszijden van je hoofd en

wapper je met je vingers. Daarna geef je met je vingers aan hoeveel Hert-biertjes je wilt bestellen. Proost!


in beeld

Beeld: P&I

horecaspecial 11


De experts geven antwoord

Hoe zit dat nou precies met vakantie-uren? Contracten? Salaris? Zoveel werknemers, zoveel vragen. Het VIC (Voorlichtings-

en Informatiecentrum) zet de meest gestelde vragen voor je op een rijtje.

“Ik moet op tweede kerstdag werken. Is er een speciale

compensatieregeling voor feestdagen?”

In de horeca-cao is een bepaling opgenomen voor erkende feestdagen (art.

3.14 en 3.15). Als je werkt op een erkende feestdag, heb je recht op vrije tijd.

Dit houdt in dat als je 8 uur werkt, je recht hebt op 8 uur vrije tijd (betaald

vrij). De vrije tijd moet binnen 26 weken na de feestdag worden toegekend.

Lukt dat niet, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk binnen 4 weken na

afloop van de periode van 26 weken 50 procent van je uurloon extra uit te

betalen.

Let wel: als je in een wachtperiodiek bent ingeschaald, dan heb je geen recht

op compensatie!

12 horecaspecial

“Mijn werkgever is failliet. Krijg ik nu de uren uitbetaald die ik in

de tussentijd nog gewerkt heb?”

Bij een faillissement van de werkgever zijn er vaak veel verschillende schuldeisers

die allemaal aanspraak maken op het resterende vermogen van de werkgever. Indien

jouw werkgever je salaris niet meer kan uitbetalen en loonvorderingen niets uithalen

is het belangrijk dat je een betalingsonmacht aanvraagt bij het UWV. Het UWV keert

dan de uren uit die jij nog te goed hebt van je failliete werkgever. Het gaat om de

volgende uitbetalingen:

• het loon dat je nog te goed hebt over maximaal 13 weken voor de opzegdatum,

bijvoorbeeld je salaris, overuren, onkostenvergoeding, dertiende

maand en atv-dagen;

• het loon over de opzegtermijn;

• je kunt over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband je

vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenpremie en bijdragen aan

het tijdspaarfonds verkrijgen via het UWV.


COntaCt

De juridische medewerkers van het Voorlichtings- en Informatiecentrum staan al jaren klaar om alle

werknemers in de recreatie te helpen met vragen op het gebied van werk en inkomen! Stel je vragen online

via www.horecaplein.nl/vic of bel: 0900 – 239 10 00, € 0,50/min.

#durftevragen

Tekst: VIC

Beeld: P&I

“Ik ben 19, net gestart als medewerker bediening en zit nog in mijn

proeftijd. Ik heb geen eerdere ervaring en beschik evenmin over

een vakdiploma. Ik ben door mijn werkgever in een wachtperiodiek

geplaatst. Maar wat houdt dat precies in?”

Als je niet beschikt over een branche-erkend vakdiploma en je wordt ingeschaald in

functiegroep I, II of III dan kan je werkgever het wettelijk minimumloon betalen. Er

kunnen dan maximaal 4 wachtperiodieken toegepast worden. Uiteraard moeten beide

partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Een wachtperiodiek eindigt altijd op 31 december

en omvat ten minste een heel kalenderjaar.

Als er sprake is van een functiewijziging

(bij dezelfde werkgever) kan de regeling

omtrent wachtperiodieken niet opnieuw

toegepast worden. Na de wachtperiodieken

heb je recht op het basisloon van je functiegroep.

Let op: als je wel beschikt over een

branche-erkend vakdiploma dan kun je niet

in een wachtperiodiek geplaatst worden.

“Op 1 mei dit jaar ben ik in dienst gekomen bij mijn huidige

werkgever. Kan ik in december rekenen op een eindejaarsuitkering?”

Nee, in 2012 heb je alleen recht op een eindejaarsuitkering wanneer je op 31

december een volledig kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) in dienst

bent geweest bij dezelfde werkgever. De eindejaarsuitkering bedraagt 1,25 procent

van het bruto-jaarloon inclusief vakantietoeslag. In 2013 wordt de eindejaarsuitkering

afgeschaft. Werknemers die in 2012 recht hadden op een eindejaarsuitkering

hebben per 1 januari 2013 recht op een loonsverhoging van 1,25 procent. Dit is ter

compensatie van het vervallen van de eindejaarsuitkering.

horecaspecial 13


in the spotlight

sander mud

14 horecaspecial

‘Dit is meer

dan alleen

horeca’


Wie zijn de gezichten achter de horeca? Dit keer aandacht voor het werk van

Sander Mud (27), horecamedewerker bij Rederij Doeksen.

“In de vacaturetekst las ik: ‘Gastheer

op een schip’. Dat dit heel wat anders

was dan de andere horecavacatures

die ik tot dan toe was tegengekomen,

sprak me erg aan. Net als de veelzijdigheid

waarmee de functie omschreven

werd. Ik besloot meteen te solliciteren

en werd aangenomen als steward. Inmiddels

werk ik bijna drie jaar op deze

boot, die van Harlingen naar Vlieland

vaart en terug. Mijn voornaamste

taak was aanvankelijk het ontvangen

van de gasten. De functie steward is

onlangs echter komen te vervallen en

inmiddels heb ik een dubbelfunctie:

medewerker bediening én invalpurser.

Ik ben nog steeds aanspreekpunt voor

de gasten, maar onder andere ook

verantwoordelijk voor het buffet en

alles wat daarmee te maken heeft: de

bestellingen, de uitstraling...

Helaas ben ik wel eens zeeziek. Het ligt

dus niet voor de hand dat ik op een

boot werk. Als de zee heel ruig is, heb

ik er minder last van. Maar met rustige,

deinende golven kan ik me soms

hondsberoerd voelen. Nee, het went

nooit. Toch is dat voor mij geen reden

om met dit werk te stoppen. De sfeer is

gastheer

buffet

sfeer

variatie

vlieland

voldoening

thuisfront

uniek. De meeste mensen die op onze

boot meevaren, zijn op weg naar hun

vakantiebestemming. De boottocht

is voor hen al een beleving op zich.

Sommige mensen stappen onwennig

en gestrest aan boord. Mijn taak, en

die van mijn collega’s, is dat we hen op

deze boot al het gevoel geven dat ze op

vakantie zijn. Je bent dus met meer dan

horeca alleen bezig. Laatst kreeg ik een

compliment van een vrouw: ‘Ik vind

het zo leuk dat je daar bij die uitgang

zo aardig staat te lachen!’

In de winter werken we met een kleiner

team, omdat het dan veel rustiger

is. Dan nemen we regelmatig taken

van elkaar over. Met mijn collega’s

bouw ik een hechte band op. Doordeweeks

wérk ik hier namelijk niet

alleen, maar overnácht ik ook op de

boot. Het thuisfront heeft daar geen

problemen mee. Ik woon samen, maar

mijn partner werkt ook onregelmatig.

De komende jaren wil ik zeker nog

hier blijven werken. Ik zou het liefst

purser worden. En ik droom van een

managementfunctie in een entertainmentpark

als Disneyland. Maar dat is

iets voor later.”

bediening

winter

teamwork

overnachten

in the spotlight

Tekst: Wendy Dekker

Beeld: P&I

zeeziek boot

collega’s

compliment

horeca

onwennig vakantie

toekomstdroom

horecaspecial 15


Gedwongen ontslag. En nu?

Het zal je maar gebeuren. Vanwege een conflict met de baas, een faillissement of

om een andere reden raak je plotseling je baan kwijt. Zie dan nog maar eens het

hoofd koel te houden. Hier alvast de belangrijkste stappen op een rij.

“Van de ene dag op de andere

moest ik op zoek naar een nieuwe

baan.” Ruben (29) vertelt hoe hij tot

september als barkeeper bij een café

werkte. Een uit de hand gelopen

ruzie met zijn leidinggevende maakte

daar abrupt een einde aan. “Hij zei

dat ik kon vertrekken en nooit meer

terug hoefde te komen.” Ruben was

verbijsterd. “Ik vond het vreemd dat

hij me zomaar kon ontslaan. Ik had

toch een contract?” De verstandhouding

tussen Ruben en zijn baas was

al lange tijd slecht. Waar dat aan lag,

16 horeca special

kan Ruben niet goed duiden. “Soms

is er gewoon niet de juiste klik, denk

ik. Twee jaar geleden ben ik in dienst

gekomen, maar mijn baas had al

vanaf dag één de pik op me. Niks

wat ik deed was goed in zijn ogen.

Tenminste, zo voelde het.” Rubens

gevoel werd echter nooit bevestigd in

functioneringsgesprekken. “Ik kreeg

redelijke beoordelingen. Natuurlijk

kreeg ik ook wel eens te horen wat

ik niet goed deed. Maar dat lijkt me

normaal.” Ruben werd door de fikse

ruzie op staande voet ontslagen.

Daar kon geen contract of positief

beoordelingsgesprek tegenop.

Leugen

Café-eigenaar Frank maakte vorig

jaar de andere kant mee. Hij was

degene die een werknemer moest

ontslaan. “Het hoogseizoen was net

begonnen. Bij ons op het terras kun je

dan rekenen op topdrukte. Alles liep

lekker, totdat mijn bedrijfsleider zich

ziek meldde. Hij zou voor langere tijd

uit de running zijn. Een fikse tegenvaller.

Gelukkig vond ik al snel een

vervangster, Jessica. Zij kon dezelfde

week al beginnen. Ik vroeg haar of ze

in het bezit was van het diploma Sociale

Hygiëne. Dit werd volmondig met

ja beantwoord. Door de haast, drukte

en hectiek schoot het erbij in om


haar ook daadwerkelijk deze papieren

te laten overleggen. Jessica bleek de

ideale vervangster. Ze werkte snel, efficiënt

en was vriendelijk tegen klanten.

Jessica kwam de overeengekomen

proeftijd dan ook glansrijk door. Op

een middag, niet lang daarna, kwam

de Inspectiedienst langs in het café

voor een routinecontrole. Zelf was ik

toevallig niet aanwezig. Ik had Jessica

de zaak toevertrouwd, ze stond alleen

achter de bar. Bij deze controle kwam

de aap uit de mouw: Jessica bleek helemaal

niet over de juiste papieren te

bezitten. Het café, mij dus, werd een

fikse boete opgelegd. Jessica had gelogen

en ik kon niet anders dan haar

diezelfde dag nog ontslaan.” Frank

handelde volgens de wet, waarin staat

dat de werkgever het recht heeft een

werknemer te ontslaan bij ‘misleiding’:

wanneer je zoals Jessica gelogen

hebt over je diploma’s. Of (in ernstige

mate) over je bekwaamheid.

Biertje

Er zijn verschillende redenen te bedenken

voor gedwongen ontslag. Bij

Rubens baas was een ruzie de aanleiding,

en bij Jessica een leugen. Maar

ook diefstal, geweld of te vaak te laat

komen zijn zogenoemde ‘dringende

redenen’ om iemand op staande voet

te ontslaan. Regels zijn regels. Maar

ieder bedrijf interpreteert deze naar

eigen inzicht. Hoe zit het bijvoorbeeld

met alcohol drinken tijdens het werk?

Erwin Koevoets, jurist FNV Horeca:

“Dronken op het werk verschijnen is

natuurlijk een duidelijk voorbeeld van

iets wat niet kan. Maar als je als werknemer

tegen sluitingstijd een biertje

van de klant krijgt aangeboden, kan

dat weer anders liggen. Zeker wanneer

je al jaren naar tevredenheid

werkzaam bent bij je werkgever, zal

hij je hier hoogstwaarschijnlijk niet

om ontslaan. Iedere horecagelegenheid

heeft eigen huisregels. Wat de

ene baas onacceptabel vindt, ziet de

ander door de vingers. Vaak staan de

regels ook zwart op wit. Zorg dat je ze

kent, wanneer je ergens gaat werken.”

Ook het achterhouden van fooi,

terwijl hier andere afspraken over

gemaakt zijn, is volgens Koevoets niet

per se een ‘dringende reden’ voor ontslag.

“Wel is te zeggen dat je hiermee

je collega’s benadeelt, waardoor er

een vertrouwensbreuk ontstaat. Niet

bevorderlijk voor je positie op het

werk dus.”

Brief

Bij een ontslag op staande voet eindigt

de arbeidsovereenkomst direct.

Anders gezegd: je verliest in één klap

zowel je baan als je inkomen. Het

heeft dus grote gevolgen. Wat kun je

in zo’n geval doen? Koevoets drukt

horecamedewerkers op het hart om

bij ontslag direct contact op te nemen

met het Voorlichtings- en Informatiecentrum

(VIC). “Wacht niet te lang

met het zoeken van juridische hulp.

Hoe eerder we je kunnen helpen, des

te meer kans op een goede oplossing.”

Een jurist van het VIC maakt naar

aanleiding van jouw verhaal eerst een

inschatting van de situatie. Staat de

werkgever om te beginnen wel in zijn

recht om jou te ontslaan? Koevoets:

“Ben je onterecht ontslagen, dan kan

het ontslag worden aangevochten.

Blijkt het ontslag toch terecht, dan

zullen we proberen het ontslag op

staande voet te wijzigen in een ontslag

met wederzijds goedvinden. Dit

laatste heeft als doel het veiligstellen

van je WW-uitkering. Een ontslag

op staande voet is voor het UWV

namelijk een reden om je geen uitkering

toe te kennen, aangezien er dan

sprake is van verwijtbare werkloos-

heid.” Ook zal het VIC je adviseren

een aangetekende brief te sturen naar

je werkgever. Het VIC kan je helpen

bij het opstellen van zo’n brief. In de

brief schrijf je dat je je beschikbaar

blijft stellen voor arbeid en dat je je

loon wilt blijven ontvangen. Hoe onnatuurlijk

dit ook zal voelen, wanneer

je net na een fikse ruzie op straat bent

gezet. Als op staande voet ontslagen

werknemer loop je bovendien

ook nog eens het risico financieel

aansprakelijk te worden gesteld. Je

werkgever, die door jouw ontslag

van de ene dag op de andere met een

tekort aan mankracht zit, kan dat op

jou verhalen. “Een werkgever kan bij

wijze van schadevergoeding claimen

dat hij nog een of meer maandsalarissen

van je krijgt, of zelfs een complete

schadevergoeding van je eisen. Dat

kan flink in de papieren lopen!”

Hiermee onderstreept Koevoets nog

eens het belang van goede juridische

ondersteuning.

Behalve ‘op staande voet’ kun je als

werknemer ook op andere manieren

gedwongen ontslagen worden. Zoals

wanneer het bedrijf bezuinigt of

failliet gaat. Of wanneer jouw functie

komt te vervallen en er geen passende

vervangende functie beschikbaar

is. Ook kan een werkgever menen

dat je je werk niet naar behoren

uitvoert. In zulke gevallen heeft hij

in de loop van de tijd al aangegeven

dat hij niet tevreden is. Als het goed

is, zal hij er alles aan hebben gedaan

om jou handvatten en aanwijzingen

te geven zodat jij je werk beter kunt

doen. Zoals het aanbieden van een

cursus. Als er desondanks geen verbetering

is, kan hij je ontslaan via het

UWV Werkbedrijf.

Juridische hulp nodig?

Bel voor persoonlijk advies naar 0900 - 239 10 00 (€ 0,50 p/m),

leden van FnV Horeca bellen naar 0900 - 202 23 23 (€0,20 p/m).

uitgelicht

Tekst: Wendy Dekker

horecaspecial 17


loontabellen cao horeca

schaallonen per 1 januari 2013

brutolonen en schaalsalarissen per maand op basis van 38-urige werkweek (bedragen in euro’s)

vakvolwassen lonen

Functiegroep I II III Iv v vI vII vIII IX X XI

Wachtperiodieken* 1 = WML 1.469,40 1.469,40 1.469,40

Basisloon 22 jaar en ouder 1.469,40 1.508,31 1.570,47 1.635,76 1.738,84 1.938,21 2.143,87 2.347,44 2.559,17 2.789,49 3.040,55

Jaarlijkse prestatieverhoging * 2 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

18 horecaspecial

Eindloon 1.691,27 1.752,13 1.852,24 1.957,24 2.138,57 2.383,78 2.689,43 2.944,81 3.274,65 3.569,37 3.889,09

* 1 Tijdens een wachtperiodiek heeft de werknemer recht op het Wettelijk Minimumloon (WML); vanaf 23 jaar geldt het vakvolwassen loon van het WML.

* 2 De hoogte van de jaarlijkse prestatieverhoging is afhankelijk van je functioneren. Als de werkgever geen uniform beoordelingssysteem heeft ingevoerd en/of er

geen beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden, bedraagt de hoogte van de prestatieverhoging bijvoorbeeld 2%.

jeugdlonen

leeftijd % I II III Iv v vI vII vIII IX X XI

Wachtperiodieken* 3

= WML

1.469,40 1.469,40 1.469,40

22 jaar en ouder 100% 1.469,40 1.508,31 1.570,47 1.635,76 1.738,84 1.938,21 2.143,87 2.347,44 2.559,17 2.789,49 3.040,55

21 jaar 90% 1.322,46 1.357,48 1.413,42 1.472,18 1.564,96 1.744,39 1.929,48 2.112,70 2.303,25 2.510,54 2.736,50

20 jaar 75% 1.102,05 1.131,23 1.177,85 1.226,82 1.304,13 1.453,66 1.607,90 1.760,58 1.919,38 2.092,12 2.280,41

19 jaar 65% 955,11 980,40 1.020,81 1.063,24 1.130,25 1.259,84 1.393,52 1.525,84 1.663,46 1.813,17 1.976,36

18 jaar 55% 808,17 829,57 863,76 899,67 956,36 1.066,02 1.179,13 1.291,09 1.407,54 1.534,22 1.672,30

17 jaar 45% 661,23 678,74 706,71 736,09 782,48 872,19 964,74 1.056,35 1.151,63 1.255,27 1.368,25

16 jaar 35% 514,29 527,91 549,66 572,52 608,59 678,37 750,35 821,60 895,71 976,32 1.064,19

15 jaar 30% 440,82 452,49 471,14 490,73 521,65 581,46 643,16 704,23 767,75 836,85 912,17

* 3 De werknemer die niet in het bezit is van een voor de functie relevant branche-erkend vakdiploma, kan ingeschaald worden in een wachtperiodiek.

Tijdens een wachtperiodiek heeft de werknemer recht op het Wettelijk Minimumloon (WML); de hoogte is afhankelijk van je leeftijd, zie de tabel bruto minimumloon per 1 januari 2013.

FunctIegroep I, leerlIngen kwalIFIcatIenIveau 1

geen schooldag 1 schooldag

Leeftijd % maand week maand week

22 jaar en ouder 100% 1.469,40 339,10 1.237,39 285,55

21 jaar 90% 1.322,46 305,18 1.113,65 257,00

20 jaar 75% 1.102,05 254,32 928,04 214,16

19 jaar 65% 955,11 220,41 804,30 185,61

18 jaar 55% 808,17 186,50 680,56 157,05

17 jaar 45% 661,23 152,59 556,83 128,50

16 jaar 35% 514,29 118,68 433,09 99,94

15 jaar 30% 440,82 101,73 371,22 85,67

FunctIegroep III, leerlIngen kwalIFIcatIenIveau 4

geen schooldag 1 schooldag

Leeftijd % maand week maand week

22 jaar en ouder 100% 1.570,47 362,42 1.322,50 305,19

21 jaar 90% 1.413,42 326,17 1.190,25 274,67

20 jaar 75% 1.177,85 271,81 991,87 228,89

19 jaar 65% 1.020,81 235,57 859,63 198,38

18 jaar 55% 863,76 199,33 727,38 167,86

17 jaar 45% 706,71 163,09 595,12 137,34

16 jaar 35% 549,66 126,85 462,87 106,82

15 jaar 30% 471,14 108,72 396,75 91,56

Leerlingen horecaondernemer café/bar en fastfood (kwalificatieniveau 4) ontvangen

het loon volgens functiegroep II.

FunctIegroep II, leerlIngen kwalIFIcatIenIveau 2 oF 3

geen schooldag 1 schooldag

Leeftijd % maand week maand week

22 jaar en ouder 100% 1.508,31 348,07 1.270,16 293,11

21 jaar 90% 1.357,48 313,26 1.143,14 263,80

20 jaar 75% 1.131,23 261,05 952,62 219,84

19 jaar 65% 980,40 226,25 825,60 190,52

18 jaar 55% 829,57 191,44 698,59 161,21

17 jaar 45% 678,74 156,63 571,57 131,90

16 jaar 35% 527,91 121,83 444,55 102,59

15 jaar 30% 452,49 104,42 381,05 87,93

bruto mInImumloon per 1 januarI 2013

leeftijd % maand week dag

23 jaar 100% 1.469,40 339,10 67,82

22 jaar 85% 1.249,00 288,25 57,65

21 jaar 72,5% 1.065,30 245,85 49,17

20 jaar 61,5% 903,70 208,55 41,71

19 jaar 52,5% 771,45 178,05 35,61

18 jaar 45,5% 668,60 154,30 30,86

17 jaar 39,5% 580,40 133,95 26,79

16 jaar 34,5% 506,95 117,00 23,40

15 jaar 30% 440,80 101,75 20,35


Uurloonberekening

Om je uurloon te berekenen, gebruik je de volgende

formule:

Bruto maandsalaris : 164 ,67* = uurloon

*38 (uur per week) x 52 (weken) : 12 (maanden)

Bijvoorbeeld:

je bent sous-chefkok ingedeeld in functiegroep VI. Je

verdient een bruto maandsalaris van € 1.938,21

Jouw uurloonberekening wordt dan als volgt:

€ 1.938,21 : 164,67 = € 11,77

Hoe lees je een loontabel?

Op www.referentiefunctieshoreca.nl vind je

welke salarisschaal bij jouw functie past. Je moet

minimaal het basisloon van de loonschaal van jouw

functiegroep ontvangen. Door te onderhandelen

kun je proberen een hoger loon af te spreken.

Een hoger loon dan het eindloon is immers ook

mogelijk.

Let op: ben je ingeschaald in functiegroep I, II of III

en beschik je niet over een relevant branche-erkend

vakdiploma, dan kun je in een wachtperiodiek

worden ingeschaald (wettelijk minimumloon,

maximaal 4 wachtperiodieken). Een wachtperiodiek

eindigt op 31 december van ieder jaar en omvat

minimaal een kalenderjaar. als je bij dezelfde

werkgever van functie verandert, mag de wachtperiodiek

niet opnieuw worden toegepast. als je

tijdens het dienstverband een voor jouw functie

relevant diploma behaalt, dan heb je per direct

minimaal recht op inschaling conform het cao-loon

behorend bij de functiegroep.

Eindejaarsuitkering

In 2012 heb je recht op een eindejaarsuitkering

wanneer je op 31 december een volledig kalenderjaar

(1 januari tot en met 31 december) in dienst

bent geweest bij dezelfde werkgever.

De eindejaarsuitkering bedraagt 1,25% van het

bruto jaarloon inclusief vakantietoeslag. In 2013

wordt de eindejaarsuitkering afgeschaft. Werknemers

die in 2012 recht hadden op een eindejaarsuitkering

hebben per 1 januari 2013 recht op een loonsverhoging

van 1,25%. Dit is ter compensatie van het

vervallen van de eindejaarsuitkering.

Deze tabellen zijn met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld.

Desondanks kunnen er onverhoopt fouten in zijn geslopen en

kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Scan de QR-code met je smartphone voor

de meest actuele loontabellen of kijk op

www.horecaplein.nl/actuele-loontabellen

loontabellen cao horeca

horecaspecial 19


De workshopdag gemist?

Hieronder de beste tips uit de sollicitatieworkshops:

Spread the word: laat je omgeving weten dat je een nieuwe baan zoekt en zet je netwerk in • Zorg voor een

foutloze brief en laat hem door iemand anders nakijken • Onderteken je brief altijd, ook als je deze per

e-mail verstuurt • Bereid je goed voor op het gesprek: bestudeer het bedrijf, maar ook je gesprekspartner

• Zorg voor een actieve, maar ontspannen houding, zowel staand, zittend als lopend. Ga niet

onderuitgezakt, maar ook niet op het puntje van je stoel zitten • In het sollicitatiegesprek is niet alleen wát

je vertelt belangrijk, maar ook hóe je het vertelt • Luister nauwkeurig naar iedere vraag en probeer

geen overhaaste antwoorden te geven. Vraag door als je iets niet begrijpt en denk gerust even na als de vraag

erg moeilijk of lastig is. Kijk je gesprekspartner(s) recht in de ogen, maar staar niet. Als het gesprek met

meerdere personen plaatsvindt, zorg dan dat je met iedereen oogcontact houdt • Voorkom het gebruik van

stopwoorden en articuleer duidelijk • Get the job!

More magazines by this user
Similar magazines