Jaargang 37 nummer 1 februari 2009 vissen - Amsterdamse ...

ahv.nl

Jaargang 37 nummer 1 februari 2009 vissen - Amsterdamse ...

vissen

Jaargang 37 nummer 1 februari 2009

Spinners om te beginnen

Speciale vergunningen

Kreeften invasie


vissen

Jaargang 37, nummer 1, februari 2009

Sluitingsdatum kopij volgende nummer:

maandag 9 maart 2009

Melding vissterfte

Tijdens kantooruren 020 - 626 49 88

Buiten kantooruren DWR 020 - 460 22 00

Abonnementen

Verschijnt zesmaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de

leden van de vereniging. Losse abonnementen € 4,00 per jaar.

Adreswijzigingen, nieuwe abonnementen en correspondentie

aan het kantoor van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

E-mail: ahv@ahv.nl

Internet: http://www.ahv.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.

(U kunt dan per kas betalen).

Adres: AHV, Nicolaas Witsenstraat 10, 1017 ZH Amsterdam.

Per Postbank 590499. Per Rabobank Amsterdam 10.28.72.511

Redactie

Wiegert Dulfer, Anton Staartjes, Ko Babeliowsky en Bert Vooijs.

Contributie VisPas inclusief afdracht

Seniorleden (met ingang van het jaar dat je 18 jaar wordt) € 45,00

Juniorleden (met ingang van het jaar dat je 14 jaar wordt) € 25,00

Aspirant-leden (tot met je 13e) € 1,00

Nieuwe leden (senior of junior) betalen € 6,00 inschrijfgeld

Aanvullende vergunningen

Vergunning 3e Hengel; afhalen op kantoor € 35,00 per post € 37,50

Geldig op de volgende wateren: Amstel, Nieuwe Meer, Abcoudermeer,

Noorder IJplas, Sloterplas en aangrenzende vaarten tot

de eerste brug, Kinselmeer, Gaasperplas, Kleine en grote Amstelveense

Poel; Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail aan te vragen)

en winkeliers (2,50 extra); Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas,

pasfoto, legitimatiebewijs

Nachtverblijfpas AHV; Kosten in 2008: € 5,-. Geldig op de

volgende wateren: Sloterplas, Kinselmeer, de sierwateren in

Amsterdam Zuidoost en Het Amsterdamse Boscomplex exclusief

de Kweekvijvers (Bosbaan, Amsterdamse Bos ten zuiden van de

H.Colijnweg, Grote en Kleine Amstelveense Poel). Verkrijgbaar

bij: AHV (ook via e-mail aan te vragen) en winkeliers (2,50 extra);

Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs

Kweekvijver; (per dag) € 12,50 (periode 1 september - 30 april)

Botenverhuurderijen

Nieuwe Meer, telefoon: 020 - 604 15 44

Het Twiske, telefoon: 075 - 684 48 90

Vinkeveen, telefoon: 0294 - 28 13 95

De Wijde Blick, telefoon: 035 - 656 26 66

Westeinderplassen, telefoon: 020 - 657 01 15

Contactadres Amstelveen

Wijkcentrum Alleman, vrijdagavond 19.30 - 21.00 uur.

Advertentie exploitatie

Publishing House & Facilities B.V.

Peter Timmers en Thijs van Aalst

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

Telefoon 0314 - 340 150

Fax 0314 - 346 675

Ontwerp

Tenty Productions, Hoofddorp

Grafische vormgeving

Publishing House & Facilities B.V.

Stephanie van Asselt

Drukwerkverzorging

Publishing House & Facilities B.V.

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

Telefoon 0314 - 340 150

Fax 0314 - 346 675

E-mail: studio@publishinghouse.nl

Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet

toegestaan. Overname van niet gesigneerde gegevens is toegestaan

mits duidelijk wordt vermeld: Overgenomen uit ‘VISSEN’,

orgaan van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Vanaf 1 januari 2009 algemeen

meeneemverbod aal

Waarschijnlijk hoeven wij u niet meer

te vertellen dat het slecht gaat met de

aal.

K De vangsten zijn sinds 1960 met

75 % afgenomen.

K Sinds 2000 is de intrek van glasaal

minder dan 5 % van het niveau van

vroeger; de intrek in 2008 wordt

geschat op 2 %.

K Dat betekent dat de aal al voor bijna

99 % is uitgestorven!

De redenen van het uitsterven van de

aal zijn heel divers en daarom niet zo

gemakkelijk aan te pakken. Natuurlijk

speelt overbevissing een kwalijke rol,

door Nederlandse beroepsvissers

o.a. op het IJsselmeer, maar ook

door Spaanse en Franse vissers die

de spaarzame glasaal die nog wel

aan de Europese kust komt, direct

wegvissen. Volwassen alen kunnen

de zee niet meer bereiken omdat

ze onderweg worden verhakseld in

waterkrachtcentrales (hoezo groene

energie?) en als ze die met veel geluk

wel hebben weten te passeren, zakken

ze op reis naar de Sargassozee dood

naar de bodem door acute vergiftiging

met dioxinen en pcb’s.

De sportvisserij is dus niet de

reden dat de aal uitsterft, maar

de sportvisserij wil wel haar

verantwoordelijkheid nemen om de

stand weer te herstellen. Daarom

heeft de algemene ledenvergadering

van Sportvisserij Nederland besloten

om in de Vispas op te nemen dat

sportvissers vanaf 1 januari 2009

gevangen aal direct onbeschadigd

in hetzelfde water dienen terug te

zetten. De ledenraad van de AHV heeft

zich daarbij aangesloten.

We moeten ons daarbij realiseren,

dat als de sportvisserij niet zelf met

eigen maatregelen was gekomen, er

met zekerheid vergaande wettelijke

verboden door de overheid aan de

hengelsport zouden zijn opgelegd,

zoals een peurverbod en een

gesloten tijd gedurende het gehele

jaar. Eigen maatregelen vormen de

enige mogelijkheid om dergelijke

definitieve wettelijke verboden voor de

hengelsport te voorkomen en de zaken

meer in eigen hand te houden.

De terugzetverplichting maakt deel uit

van een groter pakket aan maatregelen

om te proberen de aal te redden.

Hieronder vallen onder meer het

verminderen van de beroepsvisserij

op aal en het verbeteren van inrichting

en beheer van het water. Minister

Verburg wil visserijvrije zones instellen

op plaatsen die belangrijk zijn voor de

trek van de aal. Ook wil zij een verbod

voor beroepsvissers om in de periode

van 1 september tot 31 oktober op

paling te vissen. In deze periode is de

trek van de schieraal op zijn top. Het

plan voorziet ook in maatregelen om

gemalen, stuwen, sluizen en dammen

beter passeerbaar te maken voor

de aal. De overheid zal daaraan de

komende jaren meer dan 200 miljoen

euro besteden.

Hopelijk zullen we ons later 2009

herinneren als het keerpunt in het nu

dreigende dramatisch uitsterven

van onze zo geliefde aal.


Kunstaas

Spinners: ideaal kunstaas

om mee te beginnen

“Alle begin is moeilijk” luidt een bekend gezegde dat ook van toepassing

is op het vissen met kunstaas. Ik dacht er gisterenavond nog

aan toen kleinzoon Danny met buurjongen en visvriendje Martijn

met de fiets langskwam en hulp wilden met het optuigen van een

hengel waarmee ze baarzen maar nog liever snoek wilden vangen.

Ze wilden weten of het snoer op de molentjes sterk genoeg was,

hoe ze een onderlijn aan de hoofdlijn moesten knopen en vooral

welk kunstaas ze dan het beste aan die onderlijn konden hangen.

OOnwillekeurig dacht ik toen terug

aan mijn eerste ervaringen op

kunstaasgebied. Ik moet dan wel

53 jaar terug in de tijd gaan, maar mijn

eerste roofvis met kunstaas gevangen,

staat me nog heel duidelijk

voor de geest, net als

de plek waar ik deze

Hier is het verschil tussen een onverzwaarde

spinner, boven, en verzwaarde spinner duidelijk

zichtbaar.

baars van misschien net 20 cm ving.

Ik viste bij de brug over de ringvaart

van de Beemster bij het Oosteinde

van het mooie dorp De Rijp met een

kleine verzwaarde Veltic spinner,

andere modellen waren nauwelijks

te koop. Ik wist toen niet, dat zo’n

verzwaarde spinner eigenlijk te diep

ging op dit vrij ondiepe water en dat je

veel beter een onverzwaarde spinner

kon gebruiken. Ik had geen vissende

vader of opa en moest alles zelf in de

harde praktijk met vallen en opstaan

uitzoeken. Je was als de dood dat je

de spinner zou verspelen als je aan

de bodem vast zou raken, iets wat

regelmatig gebeurde.

Nu ruim 50 jaar later kan ik lezen

en schrijven met alle soorten en

modellen spinners, die je te kust en te

keur in iedere hengelsportzaak kunt

kopen. Ik vis nog steeds heel graag

met spinners en ze hebben nog niets

van hun vangkracht ingeleverd. Ik vind

het nog steeds het ideale kunstaas

voor beginnende kunstaasvissers

omdat je er weinig fouten mee kunt

maken en er alle roofvissen,

ook de minder bekende

zoals roofblei, forel,

meerval en winde,

mee kunt vangen.

Een goede combinatie

is het halve werk

In de eerste aflevering van

deze artikelenreeks heb ik

de 5 hengel-molenlijn

combinaties

waarmee ik mijn

totale kunstaasvisserij

bedrijven kan,

voorgesteld. Voor het

vissen met spinners komen 2 combinaties

in aanmerking. Voor het vissen

met de kleinste spinners gebruik ik de

Rozemeijer Qualifier Spin Medium 240

met de Xpert FTR 200 molen en voor

beginners liefst 0,18 mm gevlochten

lijn op de spoel. Deze wat dikkere lijn

maakt dat je minder snel je spinner

verspeelt en heb je later het inwerpen

en drillen goed onder controle,

dan kun je altijd nog wat dunnere lijn

gebruiken, safety first!

Voor de wat grotere en zwaardere

spinners, die ook meer weerstand

in het water hebben tijdens het

binnendraaien, gebruik ik dan een

middelzware spinhengel van 270

cm met daarop een goede medium

molen met 0,21 mm gevlochten lijn

op de spoel. Je zou kunnen stellen

dat laatstgenoemde combinatie

mijn allround uitrusting is voor het

poldergebeuren.

Op deze Blue Fox spinners heb ik al heel wat mooie baarzen gevangen.

Vergeet niet een stalen onderlijn te

monteren, want tussen de scherpe

tandjes van een snoek schuren zelfs

een sterke dyneema lijn heel snel in

stukken met alle ellende voor snoek

en snoekvisser. Zelf gebruik ik voor

de poldervisserij niet al te lange

onderlijnen, 15 tot 22 cm, maar vis

je op dieper water, dan kun je ze ook

wat langer nemen. Op websites vind

je diverse types stalen onderlijnen die

Ik heb nog veel oude spinners uit de periode dat ik met kunstaasvissen begon bewaard, eigenlijk

is er in al die jaren weinig veranderd.

allemaal goed zijn. De ene visser heeft

liever een flexibele onderlijn, de ander

liever een massief stalen spinstang

met verende springveersluiting die

nooit open springt, zelfs niet tijdens de

dril van de sterkste snoek.

Veel startende kunstaasvissers weten

niet goed hoe ze die onderlijn aan

hun hoofdlijn moeten knopen. Vooral

bij de gevlochten superlijnen is de

juiste knoop van groot belang. Zelf

gebruik ik altijd de z.g. “verbeterde

kunstaasknoop”. Deze gaat als volgt:

steek de hoofdlijn door het oog van

de wartel en ga vervolgens nog een

keer door dit oog maar trek de lus

niet aan. Ik houd die lus open door

mijn duim en wijsvinger er op te

leggen en vervolgens draai ik met het

losse uiteinde van mijn lijn 4-5 keer

om de hoofdlijn. Is dat gedaan, krijg

ik weer een soort lus en nu steek ik

het uiteinde van mijn lijn door beide

lussen. Het lijkt ingewikkeld, maar als

je het in de praktijk nu even toepast,

zul je zien dat het een fluitje van een

cent is.

Even een beetje spuug op deze knoop,

dan glijdt het beter, en vervolgens aan

de hoofdlijn trekken en dan zul je zien

dat de knoop muurvast komt te zitten.

Ga je maar een keer met je lijn door

het oog van de wartel, dan zul je zien

dat je deze knoop, die voor nylon wel

goed is, uit elkaar getrokken wordt bij

spanning die maar een fractie van de

hoge trekkracht van de gevlochten lijn

is. Je hoort dan vaak vissers mopperen

dat die nieuwe lijn kl...ten of sh...

t is, maar de oorzaak is een totaal

verkeerde knoop. Geloof me, je kunt de

beste hengel, molen, lijn en kunstaas

hebben, maar maak je verkeerde

knopen om je onderlijn mee vast te

zetten, dan verspeel je iedere gehaakte

vis en dat is nu net niet de bedoeling.

Als het bovenstaande voor elkaar is,

wordt het tijd om een spinner aan

de onderlijn te hangen. Tja, en dan

komt de vraag die iedere beginnende

kunstaasvisser het moeilijkste

vindt: welke spinner hang ik aan die

onderlijn? Ik zal jullie een beetje helpen

en eerst eens wat meer vertellen over

spinners en hun eigenschappen.

Hoe kies je de juiste spinner?

Ik heb jullie al eerder verteld dat de

juiste presentatie vaak het verschil

maakt tussen vis vangen en met een

plezierig gevoel naar huis gaan of niks

vangen, kunstaas op de bodem parkeren

en met de pest in je lijf thuiskomen.

Eigenlijk zou iedere kunstaasvisser

een portie basisinformatie moeten

hebben over het viswater waar hij de

roofvis aan de schubben wil komen.

Ik denk dan aan zaken zoals: wat is

de gemiddelde diepte, hoe verloopt

het bodemprofiel, is er veel of weinig

stroming, zit er veel rommel op de

bodem en hoe is de zichtdiepte. Dit zijn

allemaal zaken die je vrij gemakkelijk

zelf uit kunt zoeken en lukt dat niet,

dan kun je nog altijd aan vismaten en

de lokale hengelsportwinkelier informatie

vragen. Zelf heb ik altijd lol als

Duitse gastvissers me vragen hoe ik nu

weet dat de diepte voor en onder een

betonnen duiker vaak nog een keer

zo diep is als in de poldersloot zelf. Ik

Kunstaas

vertel ze dan dat er een speciale Hollandse

dieptemeter is die je in een paar

seconden de juiste diepte laat zien. Op

de volgende vraag of ik zo’n dieptemeter

mee heb, kan ik ook bevestigend

antwoorden en ik wil wel even laten

zien hoe zo’n ding werkt. Groot is dan

de verbazing op de gezichten als ik

mijn spinhengel omkeer en de top tot

op de bodem onder water steek en ze

vertel dat het hier 170 cm diep is. Heel

eenvoudig maar heel praktisch, maar

dit kunstjes kun je natuurlijk niet in een

5 meter diepe haven langs de Maas

doen.

Maar goed, ik weet de diepte van mijn

viswater en op stekken die niet dieper

zijn dan 150 cm gebruik ik meestal

onverzwaarde spinners. Dat zijn

spinners waar het lijf, ook wel body

genoemd, gemaakt is van een stukje

licht plastic of een paar losse kraaltjes

die weinig wegen.

Bij een verzwaarde spinner bestaat

dat lijfje uit een stukje koper, messing,

soms lood of ander metaal. Het gevolg

is dat deze spinner veel sneller zinkt.

Dat betekent dan ook weer, dat zo’n

verzwaarde spinner in ondiep water

veel sneller aan de bodem vastraakt

met alle problematische gevolgen

zoals lijnbreuk en het verspelen van

deze spinner.

Om dit lijfje draait nu het meest

essentiële onderdeel van dit stukje

kunstaas: het spinnerblad.

Ook metersnoeken pakken zo nu en dan een

tandemspinner.


Als de spinner uitgeworpen is, moet

je het draaien van het spinnerblad

starten door een paar keer met de

molenslinger snel te draaien. Dan

voel je de weerstand van het nu

draaiende spinnerblad. Dat draaiende

spinnerblad maakt nu trillingen die

op een of andere manier de roofvis

het idee geven dat er een aasvis in

de buurt is of juist de vinnen neemt.

Ik ben van mening dat de vorm van

een spinner in de verste verte niet op

een aasvis lijkt. In ieder geval veel en

veel minder dan een plug of jerkbait.

Nee, alles draait om die trillingen en

zelfs in het meest troebele water kan

de roofvis met behulp van zijn zijlijn

orgaan dit kunstaas precies lokaliseren

en tussen de kaken grijpen.

Stekken om de hoek

van de deur

Ik begon dit artikel met te vertellen

dat mijn kleinzoon Danny me kwam

vragen of ik hem wou helpen zijn

spinhengel op te tuigen. Laat ik nu ook

eens met hem eindigen. De dag voor

Kerstmis kreeg ik mijn 3 kinderen en

6 kleinkinderen op visite. Best gezellig,

maar de hele dag binnen zitten

vind ik een straf, vooral als het goed

snoekweer is. Ik vroeg Danny of hij

later nog wat gevangen had met die

spinhengel. Hij wist me te vertellen dat

hij samen met zijn vriendje 4 baarzen

in een plasje in een plantsoen vlak

bij huis had gevangen. Eigenlijk viel

ze dat tegen, want ze hadden op een

mooie snoek gehoopt. Ik vertelde hem

dat hij al tevreden moest zijn met een

paar baarzen en dat die snoek echt

binnenkort wel zou komen. “Kunnen

we het niet even hier naast het huis

proberen?” was de volgende vraag.

Het mocht van oma.

Wat ik hoopte gebeurde, want nog

geen 5 worpen verder was ik de

gelukkige die op een onverzwaarde

tandemspinner een snoekje van 66

cm ving. Danny mocht hem drillen

onder de toeziende ogen van de hele

familie en ik heb hem netjes met de

kieuwgreep geland, onthaakt en weer

snel teruggezet. Mijn schoonzoon

Eric, die met mijn dochter Ingrid in de

Diamantbuurt woont, was verbaasd

over de aanwezigheid van snoek in

deze dorpssloot. Ik vertelde hem dat je

ook in Amsterdam nog mooie snoeken

kunt vangen, zowel in de grachten

als de sloten en plasjes in de vele

plantsoenen

Op dat moment wist ik nog niet

dat dit mijn laatste snoek van 2008

zou zijn, want in korte tijd vroren

de sloten dicht. Als je dan in de

polders wilt vissen blijven alleen de

windwakken en de ruimte onder de

duikers over. Ik schreef het al, ik kan

slecht tegen binnen zitten en als je

dan ook nog de nodige familievisites

met de Kerstdagen moet ondergaan,

ben je blij als je weer een frisse

neus kunt halen in de polder. Ik wist

dat het water onder enkele duikers

nog niet hard was geworden en op

Bij bruggen en duikers pak ik vaak mooie snoekbaarzen op de spinner.

Kunstaas

maandagmiddag 29 december zou

ik proberen mijn laatste snoek van

het jaar te vangen. Ik gebruik voor

deze visserij altijd tandemspinners

met koplood, omdat je die lekker

kunt werpen en op deze relatief diepe

stekken zakken ze snel naar beneden,

daar waar de roofvis ligt te wachten.

Nou ja, roofvis, binnen 10 worpen

had ik al een brasem en een karper

in de rugvin gehaakt. Op dit soort

“aanbeten” zat ik niet te wachten.

Maar ziet, even later kwam een echte

aanbeet en de hengeltop stond lekker

krom. Maar ook nu kwam er een

verrassing boven. Niet mijn laatste

snoek van het jaar, maar een mooie

70 cm plus snoekbaars, een soort

eindejaarskers op het toetje en daar

had ik geen hekel aan.

Hoewel ik de spinner niet tot het

meest favoriete kunstaas voor

snoekbaars reken, vang ik toch ieder

seizoen een aantal mooie glasogen

met de spinner. Vooral in de buurt van

bruggen, duikers en achter de stuwtjes

met stromend water. Dus wat let u om

eens wat meer spinners in te zetten op

stekken waar u snoekbaars verwacht?

Ik ben nu begonnen aan het 54ste

jaar waarin ik met spinners vis en

durf te stellen dat ze nog steeds niet

aan vangkracht hebben ingeboet,

integendeel zelfs!

Jan Eggers


Jeugd

Verslag Jeugd Karper Weekend

(14), 15 en 16 november 2008

14 november

Knopen in Alleman

Rond zeven uur zijn Dirk, Dennis, Bert

en Jelmer aanwezig samen met de

jeugdleden van de AHV in Wijkcentrum

Alleman voor de knoopavond,

die vooraf gaat aan het karperweekend

in de kweekvijvers van het

A’damse Bos. Met als doel de kinderen

te leren knopen en hun eigen

onderlijntjes te leren maken waar ze

het visweekend mee kunnen vissen.

Knopen doen we onder het kijken

van een karperfilm.

Ik moet zeggen dat ik versteld stond

van hoe goed en geconcentreerd

er geknoopt werd. Er werd netjes

gemeten hoe lang de hairtjes

moesten worden, hoe veel er

gestripped moest worden van de

onderlijntjes en om het mooi af

te werken konden we onze lijnen

laten krimpen met krimptubes op

de knopen en haak-ogen. Kortom

professioneel knoopwerk al zeg ik het

zelf.

15/16 november

Karperweekend

Als ik om kwart over zes in de auto

stap om naar het Adamse bos te

rijden voel ik hoe lekker het is buiten,

rustig windje, graadje of 9 a 10 en

hier en daar wat mistige straten. Met

veel hoop op wat goede vissessies

van de jeugdvissers rijd ik het nog

stille bos in om een van de begeleiders

vast op een stek af te zetten. De

kweekvijvers van het A’damse Bos

liggen er weer mooi bij en ik kan

niet wachten om mijn hengels uit

te gooien. We zitten deze keer wat

meer verspreid door het bos heen

dan voorgaande keren, 8 begeleiders

en 12 vissers is de opkomst! Het is

leuk om te zien hoeveel jeugd er toch

nog zelfs nu het winter is (wel een

extreem zachte dit weekend), aan is

komen sjouwen met hun uitrustingen.

Zodra ik goed en wel zelf

geïnstalleerd ben in de hoek van de

kleine kweekvijver en mijn hengels

net goed en wel ingegooid heb, komt

het eerste telefoontje van Dennis dat

er bij hem al een 27 ponds schub

uitgekomen is!!! Dat begint gelijk

goed! En om het nog mooier te

maken is er bij Paul ook al activiteit

(Paul zit met Davy aan de grote

vijver). Davy en Paul hebben allebij al

gevangen! Dit gaat echt goed!

Bij mijn stek heeft Redmer

(begeleider) zijn eerste ook al

gevangen. En het is nog niet eens

twee uur. Ik vind het een hele

verassing omdat niemand van de

begeleiders gedacht zal hebben dat

het al zo goed zou gaan voor deze

tijd van het jaar. Begin november was

er ook een visdag voor karper-vissers

in het A’damse Bos en toen is er heel

erg schaars gevangen! Die jeugd van

tegenwoordig ook….

Een beetje regen en wind ‘s avonds

maakt het weekend echt een beetje

herfstachtig, maar voor de rest is het

een rustige nacht. Nou ja, rustig? Als

je mij nu vraagt: heb je veel geslapen

vannacht? Dan zal ik zeggen; Ja hoor,

wel 7 keer! De piepers bleven gaan

bij mijn stek, en ik geloof dat ik in

de nacht piepers door het hele bos

gehoord heb. Er werd hard gewerkt

door de heren die bij mij zaten,

waar gaan we de vis scheppen, ligt

de onthaakmat in de buurt? Zelf

wegen en foto’s maken! De regen, de

blubber en de wind leken er allemaal

niet meer toe te doen. Karpers, die

deden er nog wel toe, en vooral hoe

gaan we deze vangen!? Nou het is ze

gelukt, in de winter en in een nachtje

nog wel. In totaal zijn er denk ik rond

de 32 karpers uitgekomen waaronder

een viertal dikke 20ers! Dit verdeeld

over 12 vissers (in de winter!) is wat

mij betreft een hele prestatie en een

groot succes!

Op zondagochtend staat Alex van

der Velde zoals gewoonlijk poffertjes

voor ons te bakken bij het grote

grasveld. Met dank aan Sanders

Hengelsport en Tackle-Link kunnen

we de jeugdige vissers weer wat

cadeautjes aanbieden. Het was een

kortere sessie deze keer, maar om in

minder tijd met minder vissers en in

de winter even goed te vangen als

we van de zomer gedaan hebben is

nogmaals een hele prestatie!

Onze dank gaat uit naar, Sanders

Hengelsport en Tackle-Link voor de

karperspullen en De Boswachterij

voor hun gastvrijheid in het

Amsterdamse Bos. De begeleiding

was in handen van Dirk den

Haan, Dennis Lenior, Redmer van

Oudheusden, Mitsz van de Kamp,

Bert Vooijs, Paul Hendriks en Coen

Koops. Alex van der Velde en

zijn vrouw dank voor de heerlijke

poffertjes. Paviljoen Favier verzorgde

het ontbijt. En natuurlijk groot

compliment voor alle jongens die

mee zijn geweest voor het viswerk

en dit tot zo’n groot succes hebben

gemaakt!

JeugdKarperWeek

‘Frankrijk’

Wij zijn erg blij jullie te kunnen melden

dat de AHV in de periode van 1

t/m 8 augustus 2009 met 12 jeugdleden

zal verblijven in Etang la Botte in

Noord-Frankrijk. Wij zullen het gehele

water tot onze beschikking hebben.

En samen met drie begeleiders zal de

AHV de hele week verzorgen. Omdat

we maar 12 plaatsen hebben voor

deze week hebben wij besloten om

als eerste de jeugdleden uit te nodigen

die de afgelopen twee maal zijn

mee geweest tijdens de Jeugd Karper

weekenden. Als we hierna nog niet

vol zitten zullen wij meer jeugdleden

gaan aanschrijven.

Met vriendelijke groet, Jelmer de Boer

Reactie kerstkarper

MMet verbazing heb ik in de kersteditie

van Vissen het artikel ‘’Karper,

kerstvarken onder de vissen’’ gelezen.

Ik heb geen enkel bezwaar tegen

een artikel over het opeten van

karpers. Ik mag zelf ook graag een

lekker visje eten. Maar de toon die

spreekt uit de laatste alinea stuit mij

als rechtgeaarde sportvisser tegen

de borst. De auteur zegt: ‘‘Een visser

die een karper op de ‘Cuyp’ ziet

liggen, denkt over de slootkant waar

de karper naar lucht heeft liggen

happen’’. Dat strookt niet met mijn

visie op vissen en ik denk dat ik kan

spreken voor veel van mijn collegavissers.

Volgens mij denkt een echte visser

bij het aanzicht van een dode karper

op een marktkraam: ‘’Die had nu ook

nog vrij rond kunnen zwemmen, en

wie weet had ik ‘m ooit eens van

dichtbij mogen bewonderen na een

spannende strijd, waarna ik de karper

zo snel mogelijk en onbeschadigd

terug had gezet’’.

Van het ‘terug gooien’ van de vis is

onder kenners ook al geen sprake. Die

laten iedere gevangen vis te water

op een respectvolle manier. En áls

het doel al is om het dier opnieuw te

vangen, zoals de schrijver suggereert,

is die kans in de vele Amsterdamse

wateren miniem.

Meeneembeperkingen

Dood onmiddellijk de gevangen vis die je meeneemt. Het is verboden:

K Aal, graskarper of spiegelkarper (dus ook rijen- en lederkarper) in bezit

te hebben. Gevangen vissen moeten direct in hetzelfde water worden

teruggezet;

Brief

K Schubkarper in bezit te hebben kleiner dan 40 cm of groter dan 60 cm. De

gevangen vis moet direct in hetzelfde water worden teruggezet;

K Méér dan 2 snoekbaarzen en/of meer dan 2 schubkarpers in bezit te

hebben. Voor de Vinkeveense Plassen en de Jagersplas gelden strengere

regels (zie hiervoor de bepalingen in je vergunning);

K Meer dan één snoek te behouden. Op de Jagersplas en De Wijde Blick is

het in bezit hebben van snoek in het geheel niet toegestaan.

Vissers zijn volgens het stuk écht

dapper als ze de gevangen karper mee

naar huis nemen, in bad stoppen, een

naam geven en daarna opeten. Een

sadistische fantasie, waar volgens mij

niets dappers aan is. Wel weet ik dat

dit de karper een heleboel stress zou

bezorgen.

De auteur vergeet te melden dat slechts

schubkarpers tot maximaal zestig

centimeter in aanmerking komen voor

zijn zelfbedachte weg naar de dood.

Het gevoel bekruipt mij dat het stuk

niet is geschreven door een waardige

karpervisser, maar door iemand die

niets begrijpt van menig fanatiek

visser die zijn hobby met veel plezier

beoefent.

Voor een echte visser betekent vissen

het bewonderen van de natuur, met

als bonus de spanning en bevrediging

die het observeren, vangen en weer

terugzetten van een onbeschadigde vis

teweeg brengt.

Gelukkig lees ik in dit blad steeds meer

over diervriendelijk vissen en dat vind

ik een goede zaak.

Roeland Meys

Het oorspronkelijke artikel is te vinden

onder www.stampoteuropa.nl

Nieuwe website AHV online!

NNa jaren voorbereiden, maanden

bouwen en weken vullen, presenteert

de AHV met trots haar nieuwe

website. Al in 2007 werden de plannen

gesmeed voor dit project. De ‘oude’

site werd (toen nog) goed bijgehouden

en voldeed in veel opzichten prima.

Maar de mogelijkheden van internet

zijn de laatste jaren zodanig vergroot

dat het verstandig leek een geheel

nieuwe website te laten bouwen.

In januari 2009 was het zo ver.

Het is een kleurige site geworden

met uitgebreide interactieve

mogelijkheden, zoals:

K Het online bestellen van diverse

vergunningen

K Het zoeken van viswater in Google

Maps

K Het uploaden van visverslagen en

vangstmeldingen

K Het bekijken van een agenda voor

evenementen en wedstrijden

K Een directe link naar ‘Buienradar.nl’

Waarschijnlijk worden de

mogelijkheden van ahv.nl in de

toekomst nog verder uitgebreid. De

infrastructuur van de site is daar nu al

grotendeels op berekend.

De eerste weken draait de site op

proef. Na een tijdje zullen nog wat

zaken aangepast worden. En het

belangrijkste: vanaf nu wordt

www.ahv.nl weer op regelmatige basis

bijgehouden.

Vissen in en rond Amsterdam? Je

vindt het wel op www.ahv.nl!


NNaast de VISpas verstrekt de AHV

een aantal speciale vergunningen,

waaronder de Parkvergunning

voor senioren en bijvoorbeeld een

vergunning voor het vissen met

drie hengels in een beperkt aantal

wateren. ‘VISSEN’ vroeg Irma Munnik

om uitleg over het hoe en waarom.

Naast secretaris in het AHV-bestuur

is Irma onder meer voorzitter van de

commissie Controle.

Intervieuw

Irma Munnik over (speciale) vergunningen

“Iedereen moet zo veel mogelijk kunnen hengelen zoals hij of zij dat wil!”

Aspiranten

Voor kinderen jonger dan 14 jaar die

met één hengel en ‘aangewezen’ aassoorten

willen vissen, is er de ‘Aspirantenvergunning’.

Die kost maar

1 euro, aldus Irma. “Als een jong kind

wil gaan vissen, weet je als ouder

niet of dat een hobby voor het leven

wordt. De lol kan er ook na een paar

weken af zijn. Daarom bieden we deze

service. Zo kan het jonge vissertje,

onder begeleiding van een volwassen

AHV-lid, zonder veel extra kosten

eerst een tijdje ‘uitproberen’.”

Parkvergunning 65 +

In de meeste Amsterdamse stadsparken

mag niet worden gevist, maar:

“Voor 65-plussers geeft de AHV een

speciale vergunning uit, die het vissen

in een aantal parken mogelijk maakt.

Voordeel voor de senioren is, dat ze

met de parkvergunning gemakkelijk

visrijke stekken kunnen bereiken.” De

parkvergunning is exclusief voor AHVleden

verkrijgbaar als aanvulling op

de VISpas en kost slechts anderhalve

euro per jaar.

Kweekvijvers

Een groot deel van het jaar – van

september tot april – mag op de

Kweekvijvers in het Amsterdamse

Bos gevist worden met een speciale

dagvergunning. Die vergunning is

alleen voor leden verkrijgbaar, vertelt

Irma Munnik: “Op het AHV-kantoor,

tegen betaling van e 12,50. Wie een

dagje wil gaan vissen in het Bos, doet

er trouwens verstandig aan eerst

telefonisch te reserveren. Er worden

per dag namelijk niet meer dan tien

vergunningen uitgegeven.”

Drie hengels

Hengelsportverenigingen kunnen

hun leden toestaan met drie hengels

te vissen. Vooral de snel groeiende

groep karpervissers maakt graag gebruik

van die mogelijkheid. Irma: “Tot

twee jaar geleden was de derde hengelvergunning

erg duur bij de AHV.

Onze Karpercommissie stelde voor de

prijs te verlagen en het aantal wateren

op de vergunning uit te breiden.

Inmiddels kun je voor 35 euro een

jaar lang met drie hengels vissen op

een achttal wateren. Dat zijn allemaal

grotere waterpartijen waar hengelaars

elkaar niet zo snel in de weg zitten.”

Nachtverblijfpas

In 2008 voerde de AHV, bij wijze van

experiment, een Nachtverblijfpas in.

De pas (kosten e 10, - per jaar; omdat

de pas in maart werd ingevoerd,

kostte deze in 2008 slechts e 5, -) is

nodig om langs bepaalde wateren in

een visserstentje te kunnen overnachten.

Waarom eigenlijk?

“Per 1 januari 2008 is de Wet op de

Openluchtrecreatie vervallen. In de

nieuwe situatie moeten gemeentes

zelf bepalen – via de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV)

– wat wel en niet kan. Irma: “Om

die gemeenten alvast een handje

te helpen, hebben we als AHV zelf

regels opgesteld voor het verblijf

aan de waterkant. We besloten als

experiment langs een aantal van

onze wateren het Nachtverblijf

alleen onder voorwaarden toe te

staan. Zo kunnen we de betrokken

gemeenten laten zien dat het prima

kan, zolang vissers zich maar aan

de regels houden.” Die regels staan

Wateren waar de 3e

hengelvergunning geldt:

K Abcoudermeer

K Sloterplas en vaarten tot de

1e brug

K Gaasperplas

K Amstel

K Kinselmeer

K Noorder IJplas

K Nieuwe Meer

K Kleine en Grote Amstelveense

Poel.

op de pas afgedrukt en hebben te

maken met orde, behandeling van

de vis en het schoon achterlaten

van de stek. “De vereniging – onze

BOA’s en Controleurs - verzorgt zelf

de handhaving.” Overigens geeft de

pas niet het wettelijke recht om te

verblijven, maar vooralsnog is in de

APV’s van de betrokken gemeenten

ook geen verbod opgenomen.

Foto

Op zowel de 3e hengelvergunning als

de Nachtverblijfpas staat een foto van

de houder. Dat vindt de AHV nodig

omdat het exclusieve vergunningen

betreft waarop specifieke regels staan

vermeld. “Het maakt de verspreiding

niet gemakkelijker”, geeft Irma toe.

“In eerste instantie kon men dergelijke

vergunningen alleen ophalen op

ons kantoor. Inmiddels is het – dat

geldt voor álle speciale vergunningen

– ook mogelijk de vergunning op te

laten sturen.” Bestellen kan nu ook telefonisch,

via e-mail en via de nieuwe

website van de AHV. In geval van de

3e hengelvergunning en de Nachtverblijfpas

moet de aanvrager dan een

pasfoto opsturen. Tegen een meerprijs

van e 2,50 voor administratiekosten

en porto krijgt hij of zij de vergunning

vervolgens thuis afgeleverd. “Het lijkt

wat ingewikkeld”, zegt Irma, “Maar zo

kunnen we deze service wel leveren!”

Wateren waar nachtverblijf alleen kan met de Nachtverblijfpas:

K Sloterplas en vaarten tot de 1e brug

K Kinselmeer

K Sierwateren in Amsterdam Zuidoost

K Het vrij bevisbare gedeelte van het Amsterdamse Boscomplex (Bosbaan, Grote en Kleine Amstelveense Poel en het

Amsterdamse Bos ten zuiden van de H. Colijnweg).

11


Tussen ( )

( (

Haakjes

Herinnering contributie 2009

Hebt u de AHV-VISpas voor 2009 nog niet? Dan hebt u waarschijnlijk vergeten te betalen. Doe dit alsnog: maak

gebruik van de acceptgiro. Geen acceptgiro ontvangen? Maak het vereiste bedrag over naar de AHV, Postbank 590499

o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. Het innen van de contributies die eind april nog niet zijn betaald, gebeurt via een

incassobureau. Dit leidt tot extra kosten. Die zijn voor rekening van U.

Wanbetalers en

wangedragers 2009

Een landelijke ledenadministratie

biedt veel voordelen. Zo komt het

voor dat wanbetalers proberen

over te stappen naar een andere

hengelsportvereniging. In dergelijke

gevallen krijgen zij vanaf nu van

Sportvisserij Nederland bericht dat ze

hun lopende financiële verplichtingen

moeten afhandelen, voor ze de

nieuwe VISpas krijgen opgestuurd.

Ook wangedrag wordt in het centrale

systeem geregistreerd. Verenigingen

kunnen overtreders, bekeurden,

tijdelijk geschorsten en geroyeerden

doorgeven aan Sportvisserij

Nederland. In het uiterste geval kan

een ‘sportvisser’ voor altijd uitgesloten

blijven van de landelijke VISpas.

Contactadressen

Voor hengelsportinformatie, het

spreken in visserslatijn, het bespreken

van vistechnieken met mede vissers of

samen een visvideo bekijken, kunt u

elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00

uur terecht in Buurthuis Alleman, Den

Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen.

Joop Cornelissen, hengelsporter in

hart en nieren en oud-bestuurslid,

ontvangt alle belangstellende vissers.

De door hem uitgekozen visvideofilms

worden altijd vertoond op de laatste

vrijdag van de maand, uitgezonderd

juli en augustus.

Kantoor gesloten tussen

16 en 23 februari

Wegens inventarisatie is het

verenigingskantoor gesloten van

16 tot 23 februari 2009. Op dat

moment zijn wij ook telefonisch

niet bereikbaar.

Hierna kunt u voor al uw vragen

natuurlijk des te beter terecht!

Excuses voor het ongemak.

Controleurs gevraagd

Ons controleurkorps komt weer

aardig op sterkte. Heel belangrijk,

want controleurs proberen niet alleen

het zwartvissen te beperken, maar

zij zijn ook onze ambassadeurs aan

de waterkant. Zij kunnen mensen die

onbekend zijn met de hengelsport

informatie geven en eventuele

klachten aan de vereniging doorgeven.

Voor alle rayons, maar vooral voor

Amsterdam-Noord en Amstelveen,

zoekt de Amsterdamse Hengelsport

Vereniging nog een aantal

vrijwilligers. Het gaat om onbetaald

vrijwilligerswerk. Spreekt dit u aan en

wilt u ook eens mee op pad, bel dan

even met het AHV-kantoor.

Kweekvijvers nog even open

Met een dagvergunning is het

mogelijk te vissen in de zelden beviste

kweekvijvers in het Amsterdamse Bos.

Per dag geeft het kantoor maximaal

tien vergunningen af. Tot 30 april heeft

u deze mogelijkheid. Daarna zijn de

vijvers gesloten tot 1 september. De

Boswachterij van het Amsterdamse

bos bekeurt veel mensen voor het

vissen tussen de Burgemeester

Colijnweg en de A9. Dit water behoort

ook tot de kweekvijvers. Zonder

speciale ‘Kweekvijververgunning’ mag

u daar dus niet vissen!

Invalidensteigers Bosbaan

De Bosbaan telt enkele vissteigers

met dubbele op/afrit. Deze steigers

zijn uitsluitend bedoeld voor invalide

hengelsporters met een speciale

invalidenvergunning van de AHV.

Het is absoluut niet gepast deze

invalidenvergunninghouders de

toegang tot de steigers te beletten

door te verkondigen dat elke AHV’er

van de steigers gebruik mag maken.

Dit verhaal geldt ook voor de andere

invalidensteigers zoals langs de

Valentijnkade te Amsterdam.

Contributie 2009

Aspirant-vergunning € 1,00

Jeugdvispas AHV € 17,00

Vispas AHV junior € 25,00

Vispas junior extra * € 9,50

Vispas junior extra ** € 13,50

Vispas AHV senior € 45,00

Vispas senior extra * € 29,50

Vispas senior extra ** € 33,50

** Sublid AHV, lid federatie NWN

** Sublid AHV, lid federatie elders

De contributieprijzen zijn inclusief

de afdracht aan de Federatie

Noord-West Nederland (NWN) en

Sportvisserij Nederland en gelden

voor de leden met automatische

incasso. Senioren die de

contributie per acceptgiro willen

voldoen betalen € 2,50 extra voor

administratie- en verzendkosten.

Nieuwe leden betalen € 6,00

inschrijfgeld, nieuwe aspiranten

natuurlijk niet!

U bent lid voor het leven van

de AHV. Door omstandigheden

kunt u redenen hebben van uw

lidmaatschap af te willen. Dat kan

elk jaar. Opzeggingen voor 2009

moesten statutair schriftelijk voor

1 oktober 2008 bij ons binnen

gekomen zijn. Is dat niet het

geval, dan bent u ook in 2009

nog lid. U kunt nu dus opzeggen

voor 2010. Zodra uw opzegging

verwerkt is, ontvangt u binnen

enkele werkdagen een bevestiging.

Bewaar deze bevestiging bij uw

visdocumenten.

Voerverbod Bosbaan

Vanuit Brussel zijn aan alle Europese waterbeheerders strenge

waterkwaliteitseisen opgelegd met een resultaatverplichting; meer helder/

zuiver plantenrijk water wordt geëist. In dat kader stoort het de beheerders

van het Amsterdamse Bos dat een aantal sportvisser aan de Bosbaan zich

niet aan het altijd al bestaande voerverbod houden. Het vele illegale voer

heeft een ongewenste uitwerking op de waterkwaliteit. Houdt u aan het

voerverbod, de handhavers bekeuren zonder waarschuwing.

De Bosbaan wordt intensief door o.a. roeiers gebruikt. Tijdens de

evenementen is de baan uitsluitend bestemd voor deelnemers en is vissen

niet toegestaan. De nieuwste ontwikkelingen rond de Bosbaankalender en de

ballisage kunt u ook inzien in de rubriek “evenementen” op de internet site

van het Amsterdamse Bos: www.amsterdamsebos.amsterdam.nl. Rond de

evenementen worden vaak ballisagelijnen gebruikt waardoor het vissen kan

worden gehinderd.

Terrein Nuon-centrale verboden

De politie heeft ons meegedeeld dat er steeds meer klachten van de Nuon

komen dat vissers het terrein van de voormalige Pen(Nuon)-centrale

in Diemen betreden. Dit is uitdrukkelijk verboden en de politie heeft

aangekondigd daar scherper op te gaan toezien. Blijft u daar a.u.b. weg!

Uitbreiding redactie

In het kerstnummer van VISSEN riepen wij leden die een bijdrage aan het

blad willen doen zich te melden bij de redactie. Een aantal leden heeft dat

gedaan en daar zijn we heel blij mee. Helaas zijn door een omzetting van

het computer systeem op het kantoor van de AHV tussen kerst en oud en

nieuw hun adresgegevens verloren geraakt. De redactie van Vissen bestaat

inmiddels in zijn huidige samenstelling zes jaar. We hebben in deze tijd met

plezier aan het blad gewerkt. Op het resultaat zijn we ook best trots, we

hebben aansprekende auteurs zoals Jan Eggers, Bertus Rozemeier, Marco

Kraal en anderen, die speciaal stukken voor ons schrijven welke gericht zijn

op het vissen in AHV-water. Vaak hebben we mooie en bijzonder foto’s,

die verder gaan dan het geijkte plaatje “man met vis”. En geregeld houden

we wedstrijden onder lezers over de beste limmerick of visverhaal, lezers

reageren op de stukken die we afdrukken, of ze sturen spontaan eigen

werk in. Dat is een goed teken en we willen die reacties zoveel mogelijk

afdrukken.

Toch zijn we nog niet tevreden. De lay-out kan misschien beter, we willen

steeds meer foto’s en we zouden vaker rapportages maken van activiteiten

of mensen in de vereniging. Onze uiteindelijke ambitie is dat mensen een

abonnement nemen op VISSEN, niet omdat ze lid zijn van de AHV, maar

omdat ze het blad zo bijzonder vinden. Om hoe het eruit ziet en om wat

erin staat. Ook willen we meer interactief met internet doen. Daarvoor

ontbreken ons op dit moment alleen een beetje de mogelijkheden, zowel

in tijd, maar allicht ook in talent. In een vereniging van 20.000 leden moet

talent echter ruimschoots voorhanden zijn.

Daarom zoeken we naar versterking van ons team. We zoeken zowel naar

mensen die kunnen schrijven, als naar mensen die kunnen fotograferen, die

reportages willen maken, zich met ons beeldmateriaal willen bemoeien,

die goeie ideeën hebben op het gebied van internet, of die talent hebben

om dingen te organiseren. Kortom, als u in VISSEN kijkt en u denkt: “best

aardig, maar ook wel een beetje knullig en er zit meer in”, dan bent u

welkom. Op wat voor manier dan ook, als redactielid of als (on)regelmatig

medewerker. Ons is in principe niets te gek, behalve natuurlijk financieel.

Want geld is er wel, maar niet veel.

Wij vragen iedereen die zich al gemeld had en nog belangstelling heeft,

neem even contact op met de hoofdredacteur zelf, Wiegert Dulfer, telefoon

020-6332436. Overige belangstellenden zijn ook nog van harte welkom!

Tussen ( )

12 1


H

Kreeft

Kreefteninvasie in de polder

Afgelopen zomer heeft Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan

naar het voorkomen van exotische rivierkreeften in de polder

Groot-Wilnis-Vinkeveen. Aanleiding waren de klachten van leden

van Hengelsportvereniging Wilnis die steeds meer last hadden van

rivierkreeften. De indruk bestaat dat de populatie is geëxplodeerd

en verantwoordelijk is voor een achteruitgang van de visstand,

vegetatie en de helderheid van het water.

Het overgrote deel van de gevangen

kreeften betrof de geknobbelde

Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes

viriles) en er werden twee gevlekte

Amerikaanse rivierkreeften

(Orconectes limosus) aangetroffen.

Een globale schatting van de biomassa

kreeften komt op ruim twintig kilo per

hectare ofwel bijna 400 individuen per

hectare. De geknobbelde Amerikaanse

rivierkreeft is zeer talrijk aanwezig in

de Wilnisse Bovenlanden.

Rivierkreeften in Nederland

De gewone rivierkreeft (Astacus astacus)

– de enige inheemse rivierkreeft –

is in de loop van de 20e eeuw zo goed

als verdwenen in Nederland. door de

kreeftenpest en andere factoren zoals

waterverontreiniging. Exotische rivierkreeften

worden echter steeds meer

waargenomen. Niet alleen de aantallen

nemen toe, maar ook het aantal

soorten is toegenomen. Om ten tijde

van de achteruitgang van de inheemse

kreeft de vangstverminderingen te

compenseren werd aan het einde van

de 19e eeuw de gevlekte Amerikaanse

rivierkreeft in Duitsland geïntroduceerd.

Deze uitzettingen hebben ertoe

geleid dat deze soort vanaf 1968 ook

in Nederland werd aangetroffen. Vanaf

de jaren zeventig heeft de soort zich

over heel Nederland verspreid. In de

jaren zeventig en tachtig hebben zich

vervolgens de Turkse rivierkreeft en de

rode Amerikaanse rivierkreeft aan-

gediend. Na 2000

zijn er maar liefst

nog vier soorten

bijgekomen: de oranje

Amerikaanse rivierkreeft,

de marmerkreeft, de

Californische rivierkreeft en de

geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft.

Effecten

Uit eerdere onderzoeken in Kamerik

en Spengen is gebleken dat de geknobbelde

Amerikaanse rivierkreeft

een negatief effect heeft op planten

en waterkwaliteit. In water met veel

kreeften werden nauwelijks onderwaterplanten

en kroos aangetroffen,

terwijl in water met weinig kreeft veel

meer ondergedoken waterplanten en

kroos aanwezig waren en de helderheid

groter was. Ook uit experimenten

in kunstmatige vijvers is gebleken dat

waterplanten zoals fonteinkruiden,

vederkruiden en kranswieren door

de kreeft gegeten worden. Het zijn

alledrie gravers die in de oevers van

wateren graag tunnels aanleggen.

Door dit gegraaf kan de bodem flink

omgewoeld worden.

Het is bekend dat de geknobbelde

Amerikaanse rivierkreeft door het eten

van visseneieren een negatief effect

kan hebben. In het gebied bij Wilnis

is gebleken dat er weinig kleine vis

aanwezig is. Of de oorzaak hiervan

bij de kreeft ligt is niet met zekerheid

Herkenning van de 3 meeste voorkomende soorten

Soort geknobbelde gevlekte Amerikaanse rode Amerikaanse

Amerikaanse rivierkreeft rivierkreeft

rivierkreeft

Wetenschappelijke Orconectes virilis Orconectes limosus Procambarus clarkii

Kenmerken

Scharen groenbruin met bruinzwart, met een (donker)rood met

opvallende witgele oranje topje en daar lichtrode knobbels

knobbels achter een zwart bandje

Achterlijf geen wijnrode vlekken wijnrode vlekken vrij egaal rood

Wang zonder stekeltjes met stekeltjes zonder stekeltjes

Rugschild glad redelijk glad ruw

te zeggen. Ook de

aalscholver kan hier een rol in spelen.

Oproep

Het kreeftenprobleem strekt verder dan

Wilnis: de geknobbelde Amerikaanse

rivierkreeft is zijn verspreidingsgebied

snel aan het uitbreiden. Aangezien de

kreeften een groot probleem vormen

wil Sportvisserij Nederland er aandacht

aan blijven besteden. Een aantal

soorten wordt nog steeds verkocht in

aquaria- en tuincentra. Vaak worden

deze kreeften te groot voor het aquarium

of vijver en eten ze de aanwezige

waterplanten of vissen op waarna ze

door de eigenaar worden overgezet

naar het buitenwater. Dit draagt bij

aan de (verdere) verspreiding van de

kreeften. Wilnis ligt aan de zuidelijk

grens van het AHV gebied. Het is heel

goed mogelijk dat de kreefteninvasie

inmiddels ook onze wateren in

de buurt van Vinkeveen, Uithoorn of

Amstelveen heeft bereikt. De AHV en

Sportvisserij Nederland zijn erg geïnteresseerd

in uw ervaringen. Geef meldingen

over kreeften in uw water dus

direct door aan kantoor: 020-6264988

Dit artikel is een verkorte en bewerkte

versie van het artikel van dr. Willie

van Emmerik in Visionair jaargang 3;

nr 10. Het hele rapport van de auteur

voor Sportvisserij Nederland over dit

onderzoek kunt u downloaden op de

website:

www.sportvisserijnederland.nl

1

More magazines by this user
Similar magazines