De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Compacte clusteruniversiteit 1950-2010

Figuur 2 Percentage studenten naar opleiding 1945 - 2001 (bron: Bureau Bestuursinformatie UvA)

1945/46

1950/51

1955/56

1960/61

1965/66

1970/71

1975/76

1980/81

1985/86

1990/91

1995/96

2000/01

Figuur 3 Aantal ingeschrevenen UvA 1991-2007 (bron: Bureau Bestuursinformatie UvA)

30.000

25.000

20.000

15000

10.000

5.000

0

0%

1991

1992

10%

1993

1994

1995

Alle ingeschrevenen Voltijd ingeschrevenen

20%

Humanities/Law Social sc./Economics Science Medicine

BG-areaal en Huisvestingsplan 1980-2005

In 1978 werd ten behoeve van de ontwikkeling van het

BG-terrein een gemengde werkgroep voorgesteld. Deze

organiseerde een soort open planproces (Schuiling,

1980, 1982 en 1984). In 1981 verschijnt het eindrapport

(Werkgroep BG-areaal, 1980-1981). Het tweede

BG-plan behelsde veertig procent niet-universitaire

30%

1996

1997

40%

1998

50%

1999

2000

60%

2001

70%

2002

2003

2004

P. 242

functies (vooral wonen) op het BG-terrein. Daarnaast

werd het tot dan toe gesloten (ziekenhuis)complex

geopend voor fietsers en voetgangers. De werkgroep

sprak van “het terrein teruggeven aan de stad”. De

concentratiegedachte werd in het plan verder afgezwakt

wat de verwevenheid met de stad bevorderde. Het plan

werd grotendeels uitgevoerd.

80%

2005

90%

2006

100%

2007

More magazines by this user
Similar magazines