De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Compacte clusteruniversiteit 1950-2010

wordt verplaatst naar het VU-kwartier aan de Zuidas.

Dat heeft ermee te maken dat deze opleiding door de

universiteiten gemeenschappelijk wordt gebruikt.

Meerjarenplan Huisvesting 2008

Het Huisvestingsplan 2005-2015 gaat voor die periode

uit van nulgroei. Dat is opmerkelijk want sinds 2002

heeft de UvA aan populariteit gewonnen en zijn de studentenaantallen

flink gegroeid. In het Meerjarenplan

Huisvesting 2008 van een nieuw aangetreden College

van Bestuur is de prognose dat de studentenaantallen

tot 2020 waarschijnlijk stijgen. De universiteit gaat uit

van een groei van 0 tot 25 procent. Het is zodoende zeer

waarschijnlijk dat de studenten- en onderzoekerspopulatie

toeneemt. Die grotere aantallen worden op vier

clusters gehuisvest, de footprint van de UvA in de stad

neemt in die zin dus af. Daar tegenover staat verdichting

op de open binnenterreinen die in eigen bezit zijn.

Daarnaast is er sprake van een ‘centrifugale schuifoperatie’;

overbodig geworden panden in de binnenstad

kunnen worden getransformeerd of afgestoten.

Voor de schuifoperatie van faculteiten naar de vier clusters

is een grootscheepse verbouwing noodzakelijk. De

afronding van het Science Park is in zicht. Na vertrek

van de bètastudies is het REC aan de beurt. Om in de

toekomst de volledige FMG en Faculteit der Rechten

(FdR) te kunnen huisvesten (de FEB blijft in de huidige

gebouwen op het REC) worden de gebouwencomplexen

op het REC grondig verbouwd. Tegelijkertijd

vindt de verbouwing en nieuwbouw van de Hogeschool

van Amsterdam (HvA) plaats aan de Wibautstraat, de

nieuwe Amstel-campus. De bouwplannen van beide

opleidingsinstituten zouden mogelijkheden voor

verweving met elkaar moeten bieden.

Het verwevingsdiscours

In december 2008 is in opdracht van de HvA en

UvA een verkennende studie verschenen over de

kansen voor de verbetering van de ruimtelijke en

functionele verbinding tussen het Roeterseiland

en de Amstelcampus onderling en met hun directe

omgeving (Van Iersel en Jenniskens, 2008). In het

P. 244

rapport worden als speerpunten voor verbetering de

opwaardering van de openbare ruimte, de ontwikkeling

van aantrekkelijke nieuwe voorzieningen en de

opwaardering van het metrostation genoemd.

Voor het Roeterseiland (135.000 m 2 bvo) wordt in het

rapport uitgegaan van circa 15.000 studenten en 2.500

medewerkers. De bouw start in 2009 en de geplande

oplevering is in 2016. De Nieuwe Achtergracht wordt

de centrale openbare ruimte waaraan alle ingangen

worden gesitueerd. Parkeren kan straks niet meer op

het maaiveld, maar alleen nog in parkeerkelders. Het

maaiveld wordt verlevendigd door de toevoeging van

publieksfuncties en (studenten)woningen.

De Amstelcampus (100.000 m 2 bvo) bevindt zich aan

weerszijden en op de noordkop van de Wibautstraat.

Het wordt met 25.000 studenten en 5.000 medewerkers

de grootste vestiging van de HvA. Verder komen

er 250 studentenwoningen, een sport- en fitnesshal,

een basisschool, een jongerencentrum met horeca

en onderwijsgerelateerde bedrijvigheid. De meeste

bedrijvigheid bevindt zich op de begane grond

waardoor levendigheid in de plint wordt gecreëerd.

Om de Amstelcampus te realiseren is de sloop

van het Wibauthuis jaren geleden al gestart. Het

Kohnstammhuis wordt nu getransformeerd

en de verbouw van het Singelgrachtgebouw is inmiddels

gereed. Roeterseiland en Amstelcampus samen

worden met 40.000 studenten en 7.500 medewerkers

het grootste onderwijscluster van de stad. In het

rapport wordt zelfs gezegd dat zij een meerderheid

vormen ten opzichte van de 22.000 inwoners van de

omliggende buurten Oosterparkbuurt, Weesperzijde,

Weesperbuurt en Plantage.

In het rapport wordt terecht geconstateerd dat

de wisselwerking tussen het Roeterseiland en de

Amstelcampus nu nog zeer beperkt is. Studenten en

medewerkers zijn grotendeels gericht op hun eigen

onderwijsfaciliteiten. Ook bewoners hebben weinig

reden om beide onderwijscomplexen te bezoeken

omdat het ontbreekt aan publieksvoorzieningen en

More magazines by this user
Similar magazines