De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Compacte clusteruniversiteit 1950-2010

foto: Hilde van Wijk

veel lager dan op het BG-terrein, maar ook op het

BG-terrein zal dat percentage flink afnemen als de

nieuwe Universiteitsbibliotheek zich daar vestigt.

In een notendop

In de periode van functiescheiding en verkeersdoorbraken

(1950-1975) bleef de UvA niet achter. Er

werden grootschalige kantoorkolossen (Roeterseiland)

gebouwd en de sloop van gemengde woonbuurten

werd gepland (Uilenburg en het eerste plan voor

het BG-terrein). Niet toevallig was de architect

van het Wibauthuis dezelfde als die van de

Roeterseilandgebouwen B en C. Grootschaligheid en

functieconcentratie leken toen ook het meest efficiënt

voor het beheer. De universiteit en de gemeente

traden in deze tijd op als gesloten organisaties, die

de zaakjes onderling regelden. Dat leidde tot veel

maatschappelijke weerstand. De sloopplannen voor

de Kinkerbuurt, Uilenburg/Valkenburg, de omgeving

van het Roeterseilandcomplex en het BG-terrein

kwamen dan ook vrijwel nergens tot uitvoering.

In de daarop volgende periode van meer behoedzame

stadsvernieuwing (1975-1990), werden, na flink wat

strijd, de uitgangspunten aanpassing aan de schaal

P. 246

van de binnenstad en functiemenging. Een tijd lang

hebben deze nieuwe uitgangspunten geprevaleerd,

zoals in de plannen voor het Bungehuis, PC Hoofthuis

en het tweede plan voor het BG-terrein. De top van

de UvA liep niet voorop in deze omslag in het denken.

Terwijl de basis het al eerder aanvoelde, zagen de

toenmalige bestuurders en raadsleden uiteindelijk ook

in dat een gewenste en belangrijke instelling als de UvA

niet als een eenkennige moloch te werk kan gaan.

In de huidige plannen wordt een zekere mate van

functiemenging nagestreefd. De functies waarmee

wordt gemengd liggen erg dicht bij het universitaire

belang. Het gaat vaak om studentenwoningen of aan de

universiteit verwante commerciële voorzieningen zoals

een kopieerwinkel. Met de internationalisering van

het wetenschappelijk onderwijs bestaat immers steeds

meer behoefte aan (snel beschikbare) woningen voor

buitenlandse studenten en onderzoekers. Menging

met de woonfunctie is daardoor een universitair

belang geworden, én een wapen in de concurrentie met

andere universiteiten. In totaliteit wordt de UvA meer

grofkorrelig. Ze trekt zich terug op minder clusters, die

in volume toenemen.

More magazines by this user
Similar magazines